KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 18050 THI Ngày 14 tháng 07 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18050024 4,5
2 18050102 4,5
3 18050152 4
4 18050185 5,5
5 18050265 4,5
6 18050296 5
7 18050316 2,5
Danh sách này có 7 thí sinh.

watch_later
23/07/2018 15:00:00  
visibility
 456