Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18050 Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 16/07/2018 đến 20/07/2018.

Thời gian trả kết quả: 23/07/2018 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 14 tháng 07 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 18/07/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18050001 Phan Mạnh An Nam 18/07/1997 Quảng Bình 7 7 Đạt
2 18050002 Ngô Thị Thúy An Nữ 11/01/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
3 18050003 Nguyễn Thị Hoài An Nữ 13/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
4 18050004 Tạ Hoàng An Nam 03/10/1997 Cà Mau 8.5 6 Đạt
5 18050005 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 18/03/1997 Lâm Đồng 7 7 Đạt
6 18050006 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 19/06/1997 Tp.Hồ Chí Minh 6 6.5 Đạt
7 18050007 Tạ Quang Anh Nam 15/07/1998 Hà Nội 6.5 7.5 Đạt
8 18050008 Phạm Tuấn Anh Nam 19/12/1999 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
9 18050009 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 19/05/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
10 18050010 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 16/01/1998 Bình Dương 5.5 9.5 Đạt
11 18050011 Nguyễn Tuấn Anh Nam 30/10/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
12 18050012 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 28/05/1998 Lâm Đồng 7.5 5.5 Đạt
13 18050013 Trịnh Thị Nguyệt Ánh Nữ 21/02/1998 Tây Ninh 7.5 7.5 Đạt
14 18050014 Phạm Hoàng Quốc Bảo Nam 20/12/1996 Đắk Nông 8 9 Đạt
15 18050015 Trần Trí Bảo Nam 09/05/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
16 18050016 Bùi Thanh Bảo Nam 01/11/1997 Tiền Giang 7 9.5 Đạt
17 18050017 Phạm Biên Nam 02/08/1996 Bắc Giang 8 10 Đạt
18 18050018 Từ Thị Sơn Ca Nữ 17/05/1997 Bến Tre 4.5 3.5 Không đạt
19 18050019 Nguyễn Thị Phạm Thanh Châu Nữ 02/08/1996 Quảng Nam 6 4 Không đạt
20 18050020 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi Nữ 18/12/1999 Bình Thuận 6 6 Đạt
21 18050021 Nguyễn Đức Chí Nam 20/05/1998 Bình Định Vắng
22 18050022 Trương Minh Chiến Nam 07/06/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
23 18050023 Nguyễn Minh Chơn Nam 10/5/1985 TP. Hồ Chí Minh 8.5 7 Đạt
24 18050024 Nguyễn Quốc Cường Nam 31/12/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
25 18050025 Trần Gia Cường Nam 16/07/1998 Tây Ninh 6.5 7.5 Đạt
26 18050026 Bùi Công Dân Nam 14/2/1996 Sông Bé 7.5 3.5 Không đạt
27 18050027 Trần Thị Bích Đào Nữ 10/09/1997 Ninh Bình 7.5 6.5 Đạt
28 18050028 Nguyễn Tiến Đạt Nam 23/10/1997 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
29 18050029 Tô Quốc Đạt Nam 26/10/1996 Gia Lai 6.5 7 Đạt
30 18050030 Phú Thành Đạt Nam 09/07/1997 Ninh Thuận 8 7 Đạt
31 18050031 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 20/12/1999 Long An 8.5 7 Đạt
32 18050032 Nguyễn Thị Diễm Nữ 13/09/1998 Nam Định 6.5 6.5 Đạt
33 18050033 Lê Thị Diểm Nữ 19/10/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
34 18050034 Vỏ Minh Ngọc Điệp Nữ 02/12/1997 Bến Tre Vắng
35 18050035 Hà Thị Diệu Nữ 22/03/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
36 18050036 Nguyễn Thị Thu Diệu Nữ 5/10/1998 Đắk Lắk 9.5 10 Đạt
37 18050037 Lê Thị Hồng Diệu Nữ 30/04/1997 Quảng Ngãi 6 9 Đạt
38 18050038 Nguyễn Ngọc Định Nam 25/08/1997 Nghệ An 8 8.5 Đạt
39 18050039 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 06/11/1996 Quảng Ngãi 7 4 Không đạt
40 18050040 Lê Giàu Huỳnh Nữ 30/05/1999 Long An 6 8.5 Đạt
41 18050041 Lê Huỳnh Đức Nam 12/09/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
42 18050042 Đào Thị Kim Dung Nữ 01/02/1998 Tây Ninh 7 9 Đạt
43 18050043 Hồ Ngọc Dung Nữ 12/08/1996 Bình Dương 8 7.5 Đạt
44 18050044 Nguyễn Tấn Dũng Nam 07/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 6.5 Đạt
45 18050045 Đào Thị Bình Dương Nữ 30/08/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
46 18050046 Hà Minh Dương Nam 27/09/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
47 18050047 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 01/06/1998 Bình Phước 5 4 Không đạt
48 18050048 Nguyễn Khương Duy Nam 03/03/1996 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
49 18050049 Nguyễn Đặng Nhật Duy Nam 17/10/1997 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
50 18050050 Bùi Thị Duyên Nữ 27/01/1998 Hải Dương 7 6.5 Đạt
51 18050051 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 07/01/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
52 18050052 Nguyễn Thụy Kỳ Duyên Nữ 09/03/1997 Đồng Nai 6.5 4 Không đạt
53 18050053 Nguyễn Hồ Hạnh Duyên Nữ 23/01/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
54 18050054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/04/1996 Đắk Lắk 8 8 Đạt
55 18050055 Ksơr Y Duyn Nam 29/09/1996 Phú Yên 6 5 Đạt
56 18050056 Nguyễn Thị Giang Nữ 11/06/1999 Thanh Hóa 5.5 6.5 Đạt
57 18050057 Phạm Ngọc Giàu Nữ 7/2/1998 Tây Ninh 8 5 Đạt
58 18050058 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 28/02/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
59 18050059 Nguyễn Lê Khánh Nữ 25/07/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 8 Đạt
60 18050060 Lê Thu Nữ 30/10/1996 Bình Dương 7 9 Đạt
61 18050061 Võ Thị Ngọc Nữ 31/08/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
62 18050062 Đinh Thị Thu Nữ 08/01/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
63 18050063 Quách Đồng Hân Nữ 14/01/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
64 18050064 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 05/03/1997 Long An 4.5 2.5 Không đạt
65 18050065 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 29/11/1997 Gia Lai 7 7 Đạt
66 18050066 Ngô Thị Hằng Nữ 04/10/1997 Quảng Nam 4 4 Không đạt
67 18050067 Trần Ngọc Hạnh Nữ 01/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 7.5 9 Đạt
68 18050068 Trần Thị Hạnh Nữ 01/07/1999 Bình Phước 6.5 8.5 Đạt
69 18050069 Đặng Thị Song Hạnh Nữ 20/02/1998 Hà Tĩnh 6 6.5 Đạt
70 18050070 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 28/05/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
71 18050071 Huỳnh Như Hảo Nữ 01/01/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
72 18050072 Nguyễn Thị Như Hảo Nữ 22/12/1997 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
73 18050073 Lê Phước Hậu Nam 31/12/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
74 18050074 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 15/11/1999 Gia Lai 8.5 8 Đạt
75 18050075 Tống Từ Mỹ Hiền Nữ 02/11/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
76 18050076 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 03/05/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
77 18050077 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 06/01/1997 Bình Thuận 5.5 3 Không đạt
78 18050078 Lê Ngọc Hiệp Nam 28/10/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
79 18050079 Trương Ngọc Minh Hiếu Nữ 17/05/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
80 18050080 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 26/03/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
81 18050081 Nguyễn Trung Hiếu Nam 1/11/1983 Vĩnh Long 9.5 4 Không đạt
82 18050082 Phan Thị Thanh Hoa Nữ 08/03/1998 Hà Tĩnh 5.5 5 Đạt
83 18050083 Trần Thị Hoa Nữ 27/05/1997 Hà Tĩnh 6.5 7.5 Đạt
84 18050084 Hoàng Thái Hòa Nam 03/03/1995 Bình Dương 6 7.5 Đạt
85 18050085 Nguyễn Trung Hòa Nam 06/08/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
86 18050086 Phùng Thị Thu Hòa Nữ 17/02/1997 Lâm Đồng 6 7 Đạt
87 18050087 Nguyễn Thanh Hòa Nam 01/11/1997 Kon Tum 8 7.5 Đạt
88 18050088 Bùi Thị Hoài Nữ 01/01/1998 Đắk Lắk 7.5 6.5 Đạt
89 18050089 Phạm Minh Hoàng Nam 11/10/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
90 18050090 Lê Thị Hồng Nữ 22/08/1998 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
91 18050091 Nguyễn Huy Hùng Nam 20/12/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
92 18050092 Vương Thẩm Hương Nữ 25/08/1998 TP. Hồ Chí Minh Vắng
93 18050093 Ngô Thị Ngọc Hương Nữ 24/08/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
94 18050094 Nguyễn Thị Hương Nữ 10/11/1997 Bình Định 7 9 Đạt
95 18050095 Nguyễn Thị Mộng Hương Nữ 15/05/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
96 18050096 Nguyễn Thị Hương Nữ 26/01/1997 Nam Định 6 2 Không đạt
97 18050097 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 27/03/1998 Bình Phước 7 6 Đạt
98 18050098 Nguyễn Nhật Huy Nam 05/11/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
99 18050099 Nguyễn Công Huy Nam 20/08/1999 TP.HCM 5 8 Đạt
100 18050100 Nguyễn Quang Huy Nam 25/09/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
101 18050101 Hoàng Thị Thanh Thanh Huyền Nữ 08/07/1998 Thanh Hóa 9 10 Đạt
102 18050102 Trương Vĩnh Kha Nam 04/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 7 4.5 Không đạt
103 18050103 Nguyễn An Khang Nam 13/09/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
104 18050104 Phạm Thị Bảo Khanh Nữ 20/12/1997 Phú Yên 7 6.5 Đạt
105 18050105 Nguyễn Duy Khánh Nam 28/05/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
106 18050106 Nguyễn Đăng Khoa Nam 30/12/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
107 18050107 Trần Ngọc Khoa Nam 22/07/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
108 18050108 Phan Đình Khôi Nam 15/10/1997 Bình Dương 4 3 Không đạt
109 18050109 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 03/04/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
110 18050110 Võ Tuấn Kiệt Nam 27/11/1998 Đồng Tháp 6 5.5 Đạt
111 18050111 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 17/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 9 Đạt
112 18050112 Trần Thị Thúy Kiều Nữ 20/06/1998 Bình Định 7.5 6 Đạt
113 18050113 Trần Ngọc Vân Kỳ Nữ 16/08/1998 Ninh Thuận 8 8.5 Đạt
114 18050114 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 6 3.5 Không đạt
115 18050115 Ngô Ngọc Lâm Nam 19/05/1998 Quảng Trị 7 9.5 Đạt
116 18050116 Đặng Thị Lan Nữ 30/11/1997 Quảng Ngãi 4 1.5 Không đạt
117 18050117 Nguyễn Thị Bảo Lệ Nữ 11/11/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
118 18050118 Bùi Thị Liên Nữ 23/01/1997 Thanh Hóa 8 6.5 Đạt
119 18050119 Trương Thị Trúc Liễu Nữ 01/09/1997 Bình Phước 6 2 Không đạt
120 18050120 Hoàng Phương Linh Nữ 01/08/1999 Phú Thọ 8 5.5 Đạt
121 18050121 Phạm Thị Linh Nữ 01/03/1997 Thái Bình 6.5 8.5 Đạt
122 18050122 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 25/01/1998 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
123 18050123 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 10/05/1997 Bình Dương 5 8 Đạt
124 18050124 Trần Thị Linh Nữ 06/10/1997 Thanh Hóa Vắng
125 18050125 Mai Diệu Linh Nữ 23/07/1998 Ninh Bình 7.5 8 Đạt
126 18050126 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 15/4/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
127 18050127 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 15/05/1997 Bình Phước 5 5.5 Đạt
128 18050128 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 20/12/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
129 18050129 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 10/01/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
130 18050130 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 09/7/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
131 18050131 Nguyễn Hồng Loan Nữ 05/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 8 10 Đạt
132 18050132 Hồ Đức Lợi Nam 28/11/1998 Bình Phước 6 9.5 Đạt
133 18050133 Trần Thanh Long Nam 12/09/1997 Bình Dương 8.5 10 Đạt
134 18050134 Đinh Nhật Long Nam 03/09/1996 Bình Phước 5.5 5.5 Đạt
135 18050135 Trần Thị Mỵ Lương Nữ 1/2/1984 Thái Bình 4 3.5 Không đạt
136 18050136 Hoàng Thị Kim Luy Nữ 06/01/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
137 18050137 Nguyễn Thị Nữ 06/08/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
138 18050138 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 09/05/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
139 18050139 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 13/07/1997 Hà Tĩnh 9 7 Đạt
140 18050140 Lê Thị Mai Nữ 08/11/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
141 18050141 Huỳnh Thị Trà Mi Nữ 22/05/1996 Phú Yên 6 5.5 Đạt
142 18050142 Nguyễn Công Minh Nam 18/11/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
143 18050143 Đỗ Thị Kiều My Nữ 04/01/1997 Thanh Hóa 7 5 Đạt
144 18050144 Đinh Thị Trà My Nữ 10/2/1998 Bình Dương 4.5 8 Không đạt
145 18050145 Nguyễn Thị Trà My Nữ 21/04/1998 Quảng Ngãi 5.5 8.5 Đạt
146 18050146 Nguyễn Quỳnh My Nữ 18/05/1998 Thanh Hóa 4.5 2.5 Không đạt
147 18050147 Trương Tiểu My Nữ 18/02/1997 Bình Định 7.5 5 Đạt
148 18050148 Trần Thị Kiều Mỹ Nữ 01/06/1998 Ninh thuận 6 6 Đạt
149 18050149 Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 01/04/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
150 18050150 Trần Thị Mỹ Nga Nữ 08/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
151 18050151 Huỳnh Thị Hồng Nga Nữ 16/06/1998 Đồng Nai 5.5 4 Không đạt
152 18050152 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 15/11/1998 Quảng Nam 7 4 Không đạt
153 18050153 Văn Thị Thanh Ngàn Nữ 09/07/1998 Ninh Thuận 6 3 Không đạt
154 18050154 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 08/11/1998 Lâm Đồng 7.5 8 Đạt
155 18050155 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 12/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 4 6.5 Không đạt
156 18050156 Thân Thị Thúy Ngân Nữ 04/11/1997 Tây Ninh 8.5 5 Đạt
157 18050157 Lê Hồng Thanh Ngân Nữ 28/09/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
158 18050158 Lê Thụy Khánh Ngân Nữ 17/10/1997 Bình Dương 5.5 7 Đạt
159 18050159 Trần Trung Nghĩa Nam 19/05/1995 Bình Dương 7 10 Đạt
160 18050160 Bùi Văn Nghĩa Nam 15/11/1997 Ninh Bình 7.5 6 Đạt
161 18050161 Phạm Bảo Ngọc Nữ 01/10/1996 Bình Dương 5.5 7 Đạt
162 18050162 Trần Anh Hoàng Ngọc Nữ 22/12/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
163 18050163 Lê Thị Phú Ngọc Nữ 16/09/1997 Quảng Ngãi 6 5.5 Đạt
164 18050164 Nguyễn Thái Ngọc Nữ 30/11/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
165 18050165 Lương Thị Như Ngọc Nữ 19/05/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
166 18050166 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/02/1996 Bình Thuận 8 4 Không đạt
167 18050167 Nguyễn Thảo Ngọc Nữ 06/03/1997 Bình Dương 9.5 9.5 Đạt
168 18050168 Phan Lam Ngọc Nữ 01/05/1998 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
169 18050169 Phạm Mỹ Ngọc Nữ 05/09/1996 Bình Dương 6 8 Đạt
170 18050170 Võ Phương Ngọc Nữ 25/11/1996 Bình Dương 5 7 Đạt
171 18050171 Phan Thị Như Ngọc Nữ 12/03/1996 Quảng Bình 6 7.5 Đạt
172 18050172 Lê Hoàng Nguyên Nam 13/08/1997 Bình Dương Vắng
173 18050173 Lê Trọng Nguyên Nam 09/03/1997 Gia Lai 7 5 Đạt
174 18050174 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 09/10/1996 Bình Phước 4.5 1.5 Không đạt
175 18050175 Nguyễn Thị Ái Nguyên Nữ 04/01/1997 Bình Định 6 7 Đạt
176 18050176 Đinh Thị Minh Nguyệt Nữ 06/09/1996 Đồng Nai 9 7 Đạt
177 18050177 Trần Thị Thu Nguyệt Nữ 10/06/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
178 18050178 Phạm Biện Minh Nguyệt Nữ 28/04/1998 Tây Ninh 5 2.5 Không đạt
179 18050179 Lê Thanh Nhã Nam 24/10/1997 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
180 18050180 Lê Thanh Nhàn Nữ 26/07/1998 Đồng Nai 5 6 Đạt
181 18050181 Vũ Thị Nhàn Nữ 15/09/1998 Bình Phước Vắng
182 18050182 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 15/04/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
183 18050183 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 21/10/1997 Thanh Hóa 6 5 Đạt
184 18050184 Nguyễn Trọng Nhân Nam 11/07/1997 Đồng Nai 9 3.5 Không đạt
185 18050185 Lê Hoàng Tuyết Nhi Nữ 11/01/1998 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
186 18050186 Phan Vũ Hoài Nhi Nữ 22/06/1997 Đồng Nai 7 6 Đạt
187 18050187 Nguyễn Yến Nhi Nữ 30/07/1997 Long An 7 6.5 Đạt
188 18050188 Trần Nguyễn Ái Nhi Nữ 25/10/1998 Bình Định 5 4.5 Không đạt
189 18050189 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 18/12/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
190 18050190 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 01/11/1998 Bình Dương 6.5 0 Không đạt
191 18050191 Huỳnh Hoàng Mai Nhi Nữ 12/09/1998 Bình Dương 8 3 Không đạt
192 18050192 Tô Hồng Nhị Nam 27/05/1998 Bình Định 7 9 Đạt
193 18050193 Bùi Thị Quỳnh Như Nữ 01/11/1998 Bình Phước 7.5 8 Đạt
194 18050194 Ninh Huỳnh Như Nữ 26/01/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
195 18050195 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/12/1998 An Giang 6 4 Không đạt
196 18050196 Đặng Quỳnh Như Nữ 27/07/1998 Bình Thuận 6 5 Đạt
197 18050197 Nguyễn Lê Huỳnh Như Nữ 15/01/1998 Đồng Nai 8 5 Đạt
198 18050198 Trần Tú Như Nữ 28/10/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
199 18050199 Lê Thị Ngọc Như Nữ 17/12/1997 Đắk Lắk Vắng
200 18050200 Lê Hồng Tuyết Nhung Nữ 01/12/1998 Bình Phước 7.5 4 Không đạt
201 18050201 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/10/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
202 18050202 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 24/12/1997 Tây Ninh 4 4 Không đạt
203 18050203 Trần Hoàng Nhung Nữ 05/10/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
204 18050204 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 19/02/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
205 18050205 Tưởng Thị Hồng Nhung Nữ 28/12/1998 Quảng Bình 6.5 5.5 Đạt
206 18050206 Lê Khắc Ninh Nam 12/04/1996 Thanh Hóa 6 7 Đạt
207 18050207 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 07/11/1998 Gia Lai 5.5 5 Đạt
208 18050208 Dương Thị Kiều Oanh Nữ 05/07/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
209 18050209 Lê Thành Phát Nam 15/09/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
210 18050210 Tô Huỳnh Phát Nam 15/01/1997 Bình Dương 7 2.5 Không đạt
211 18050211 Thái Tiến Phát Nam 24/11/1997 Khánh Hòa 7 5.5 Đạt
212 18050212 Huỳnh Thanh Phong Nam 01/01/1995 Bình Dương 7 4 Không đạt
213 18050213 Phạm Hoàng Phú Nam 10/10/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
214 18050214 Nguyễn Ngọc Thiên Phú Nữ 20/11/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
215 18050215 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 24/08/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
216 18050216 Nguyễn Hồng Phúc Nữ 08/03/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
217 18050217 Nguyễn Thanh Phụng Nam 3/12/1995 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
218 18050218 Lưu Thị Bích Phụng Nữ 03/07/1997 Bình Dương 4 3 Không đạt
219 18050219 Vi Văn Phước Nam 27/09/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
220 18050220 Đoàn Văn Phước Nam 11/12/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
221 18050221 Lê Như Phương Nữ 20/10/1998 Đắk Lắk 7.5 6 Đạt
222 18050222 Nguyễn Hồng Phương Nữ 01/04/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
223 18050223 Đàm Thị Bích Phượng Nữ 12/05/1998 Bình Dương 4 3 Không đạt
224 18050224 Lê Thị Bích Phượng Nữ 16/05/1998 Bình Phước 6 5.5 Đạt
225 18050225 Phạm Thị Mỹ Phượng Nữ 22/10/1996 Bình Phước 7 6.5 Đạt
226 18050226 Võ Thị Phượng Nữ 12/06/1994 Thừa Thiên Huế 5 0 Không đạt
227 18050227 Phan Thị Hoa Phượng Nữ 30/06/1997 Hà Tĩnh 6.5 8 Đạt
228 18050228 Nguyễn Trung Quốc Nam 28/09/1996 Ninh thuận 7 6.5 Đạt
229 18050229 Thái Thị Ánh Quy Nữ 08/06/1997 Bình Thuận 6 3 Không đạt
230 18050230 Trần Minh Quyền Nam 27/03/1997 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
231 18050231 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 26/11/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
232 18050232 Trương Thị Thúy Quỳnh Nữ 04/07/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
233 18050233 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Nữ 19/01/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
234 18050234 Nguyễn Sinh Sang Nam 25/11/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
235 18050235 Ksor H' Sin Nữ 16/12/1995 Gia Lai 8.5 6.5 Đạt
236 18050236 Nguyễn Ngân Sơn Nam 09/07/1994 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
237 18050237 Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 08/04/1997 Sóc Trăng 6.5 5 Đạt
238 18050238 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 21/12/1997 Kiên Giang 5.5 5 Đạt
239 18050239 Nguyễn Văn Tài Nam 03/02/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
240 18050240 Bồ Thanh Tâm Nam 03/05/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
241 18050241 Dương Thị Tân Nữ 09/08/1998 Bình Phước 5 1 Không đạt
242 18050242 Hà Phúc Hoài Thắm Nữ 29/11/1998 Tp.HCM 7 6.5 Đạt
243 18050243 Huỳnh Thị Ngọc Thắm Nữ 16/08/1998 Bình Dương 8.5 7 Đạt
244 18050244 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 04/03/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
245 18050245 Hoàng Nhật Thắng Nam 14/04/1997 Tp.HCM 6 4 Không đạt
246 18050246 Đoàn Thị Thanh Nữ 19/07/1997 Lâm Đồng 6 4 Không đạt
247 18050247 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 1/6/1986 Bình Dương 7 5.5 Đạt
248 18050248 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nữ 26/09/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
249 18050249 Hoàng Thị Kim Thanh Nữ 16/04/1998 Đắk Lắk 4.5 2 Không đạt
250 18050250 Vũ Thị Thanh Thanh Nữ 25/06/1996 Bình Phước 2.5 0 Không đạt
251 18050251 Đỗ Huỳnh Phương Thanh Nữ 05/02/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
252 18050252 Huỳnh Hiệp Thành Nam 13/02/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
253 18050253 Ngô Mai Phương Thảo Nữ 11/11/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
254 18050254 Lê Thái Thảo Nữ 04/01/1998 Vũng Tàu 6.5 4 Không đạt
255 18050255 Đỗ Huỳnh Thanh Thảo Nữ 15/9/1996 Bình Dương Vắng
256 18050256 Nguyễn Đặng Thanh Thảo Nữ 22/06/1996 Bình Phước 7 4.5 Không đạt
257 18050257 Bùi Thị Minh Thảo Nữ 03/12/1998 Quảng Ngãi 5.5 4.5 Không đạt
258 18050258 Lê Thị Hoàng Thảo Nữ 31/10/1998 Bình Dương 8 4 Không đạt
259 18050259 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 05/11/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
260 18050260 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 20/08/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
261 18050261 Nguyễn Thị Thơ Nữ 21/12/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
262 18050262 Trần Quốc Thống Nam 15/06/1997 Lâm Đồng 8 6 Đạt
263 18050263 Đỗ Thị Thu Nữ 05/03/1987 Nam Định 8.5 4 Không đạt
264 18050264 Lư Ngọc Thu Nữ 04/02/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
265 18050265 Vũ Thị Yến Thu Nữ 14/03/1997 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
266 18050266 Lê Thị Thu Nữ 27/06/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
267 18050267 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 19/12/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
268 18050268 Võ Hoàng Minh Thư Nữ 07/11/1998 Tiền Giang 8 8 Đạt
269 18050269 Nguyễn Tuyến Vân Thư Nữ 17/10/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
270 18050270 Âu Hồng Ánh Thư Nữ 21/03/1997 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
271 18050271 Võ Thị Anh Thư Nữ 04/03/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
272 18050272 Đào Vũ Anh Thư Nữ 14/04/1998 Bình Phước 7.5 8.5 Đạt
273 18050273 Võ Thị Thư Nữ 16/03/1997 Phú Yên 8 9.5 Đạt
274 18050274 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 10/06/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
275 18050275 Phạm Thế Thuận Nam 07/01/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
276 18050276 Phan Thị Thuận Nữ 29/08/1997 Hà Tĩnh 7 5 Đạt
277 18050277 Nguyễn Hoàng Hiếu Thuận Nam 26/03/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
278 18050278 Phan Thị Hoài Thương Nữ 02/01/1998 Bình Phước 8 4.5 Không đạt
279 18050279 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 10/06/1997 Bình Phước 6.5 9 Đạt
280 18050280 Lê Thị Phương Thương Nữ 27/10/1998 Quảng Ngãi 8 8 Đạt
281 18050281 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
282 18050282 Đàm Mộng Thúy Nữ 01/04/1998 Cần Thơ 7.5 6 Đạt
283 18050283 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 15/10/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
284 18050284 Dương Ngọc Thủy Nữ 01/12/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
285 18050285 Bùi Lê Mai Thy Nữ 24/04/1998 TP. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đạt
286 18050286 Lê Thị Anh Thy Nữ 15/05/1998 Bình Thuận 7 6 Đạt
287 18050287 Nguyễn Thị Kim Tiên Nữ 00/00/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
288 18050288 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 29/3/2001 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
289 18050289 Lâm Thị Cẩm Tiên Nữ 17/10/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
290 18050290 Phan Thị Minh Tiến Nữ 27/10/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
291 18050291 Trần Thị Tiển Nữ 05/12/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
292 18050292 Đặng Trung Tín Nam 22/12/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
293 18050293 Nguyễn Thị Vui Tính Nữ 16/01/1998 Quảng Ngãi 5 3 Không đạt
294 18050294 Phan Văn Tới Nam 18/10/1998 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
295 18050295 Huỳnh Thị Ngọc Trầm Nữ 31/01/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
296 18050296 Võ Ngọc Minh Trân Nữ 07/12/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
297 18050297 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 20/08/1998 Tây Ninh 8 7.5 Đạt
298 18050298 Võ Thúy Trang Nữ 31/10/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
299 18050299 Kiều Huyền Trang Nữ 04/04/1998 Vĩnh Phúc 7 7.5 Đạt
300 18050300 Huỳnh Ngọc Phương Trang Nữ 15/08/1996 Bình Dương 5 7 Đạt
301 18050301 Lê Thiên Trang Nữ 02/07/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
302 18050302 Lê Thị Thùy Trang Nữ 12/11/1997 Bình Dương 5 1.5 Không đạt
303 18050303 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/08/1997 Quảng Ngãi 6 7.5 Đạt
304 18050304 Nguyễn Bảo Trí Nam 02/11/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
305 18050305 Nguyễn Quốc Trí Nam 19/05/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
306 18050306 Ngô Đình Triều Nam 21/08/1998 Bình Dương Vắng
307 18050307 Võ Thị Mai Trinh Nữ 04/05/1995 Bến Tre Vắng
308 18050308 Cao Ngọc Trọng Nam 06/07/1996 Bình Thuận 8 9 Đạt
309 18050309 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 25/7/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
310 18050310 Nguyễn Đoàn Thanh Trúc Nữ 19/12/1994 Bình Dương 8 9.5 Đạt
311 18050311 Nguyễn Ngọc Thiên Trúc Nữ 12/04/1999 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
312 18050312 Nguyễn Hoàng Nhả Trúc Nữ 14/11/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đạt
313 18050313 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 13/4/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
314 18050314 Phạm Ngô Thủy Trúc Nữ 01/10/1998 Bình Phước 8.5 6 Đạt
315 18050315 Trần Tam Quốc Trung Nam 13/11/1998 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
316 18050316 Nguyễn Thanh Trường Nam 12/01/1996 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
317 18050317 Nguyễn Thị Thanh Truyền Nữ 24/04/1998 Đắk Lắk 7 6 Đạt
318 18050318 Huỳnh Anh Nam 25/05/1999 TP HCM 6.5 3 Không đạt
319 18050319 Hoàng Thanh Nam 25/02/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
320 18050320 Bùi Thị Cẩm Nữ 15/12/1997 Phú Yên 5.5 3.5 Không đạt
321 18050321 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 28/09/1995 Hải Dương 7 4.5 Không đạt
322 18050322 Trần Minh Tuấn Nam 28/12/1997 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
323 18050323 Phùng Đức Tuấn Nam 23/06/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
324 18050324 Bùi Hoàng Kim Tuyến Nữ 27/06/1998 Tp.HCM 7 7 Đạt
325 18050325 Ngô Thị Thanh Tuyền Nữ 08/07/1998 An Giang Vắng
326 18050326 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 09/01/1998 Bình Định 6 7.5 Đạt
327 18050327 Đinh Ngọc Bội Tuyền Nữ 11/12/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
328 18050328 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 09/11/1997 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
329 18050329 Phạm Thị Mộng Tuyền Nữ 10/10/1997 Tây Ninh 6.5 4 Không đạt
330 18050330 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 10/10/1997 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
331 18050331 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nữ 23/09/1998 Tây Ninh 6 4 Không đạt
332 18050332 Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết Nữ 15/12/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
333 18050333 Cù Thị Ánh Tuyết Nữ 14/2/1989 Quảng Nam Vắng
334 18050334 Huỳnh Lanh Ty Nam 24/12/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
335 18050335 Nguyễn Thị Kiều Uyên Nữ 11/07/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
336 18050336 Phạm Thị Phương Uyên Nữ 15/10/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
337 18050337 Nguyễn Xuân Vinh Nam 19/08/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
338 18050338 Lương Thành Vinh Nam 12/02/1997 Đắk Lắk 7 6 Đạt
339 18050339 Nguyễn Anh Nam 26/8/1983 Bình Định 8 5 Đạt
340 18050340 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 24/06/1997 Bình Dương Vắng
341 18050341 Trần Thị Lan Vy Nữ 13/09/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
342 18050342 Trà Thanh Xuân Nữ 17/11/1998 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
343 18050343 Lường Thị Xuân Nữ 16/04/1995 Thanh Hóa 5 3 Không đạt
344 18050344 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 25/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 5.5 Đạt
345 18050345 Huỳnh Cao Ý Nam 21/08/1998 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
346 18050346 Đỗ Thị Như Ý Nữ 13/06/1998 TP HCM 7 4 Không đạt
347 18050347 Lê Thị Yên Nữ 08/06/1998 Thừa Thiên Huế 7.5 3 Không đạt
348 18050348 Lê Bùi Phi Yến Nữ 05/08/1996 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
349 18050349 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 27/09/1996 Bình Dương 5 6 Đạt
350 18050350 Azi Zah Nữ 22/11/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
Danh sách này có 350 thí sinh.

watch_later
16/07/2018 07:00:00  
visibility
 29454