KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 18040 THI Ngày 09 tháng 06 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18040015 5
2 18040032 4,5
3 18040078 4,5
4 18040084 4,5
5 18040088
6 18040154 5
Danh sách này có 6 thí sinh.

watch_later
18/06/2018 11:08:46  
visibility
 523