Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18040 Ngày 09 tháng 06 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 11/06/2018 đến 15/06/2018.

Thời gian trả kết quả: 18/06/2018 - 00:00 AM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 09 tháng 06 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 13/06/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18040001 Đỗ Văn An Nam 15/08/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
2 18040002 Đặng Hoàng Ân Nam 17/2/1979 Bình Dương 7.5 7 Đạt
3 18040003 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/08/1997 Thanh Hóa 6 6.5 Đạt
4 18040004 Nguyễn Bình Phương Anh Nữ 13/01/1998 Long An 7.5 7 Đạt
5 18040005 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 06/01/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
6 18040006 Hồ Thị Minh Ánh Nữ 23/10/1997 Tây Ninh 5.5 6.5 Đạt
7 18040007 Võ Ngọc Ảnh Nữ 02/06/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
8 18040008 Trương Minh Bảo Nam 16/11/1996 Sóc Trăng 5.5 5 Đạt
9 18040009 Thái Thị Bích Nữ 15/04/1998 Nghệ An 5.5 8.5 Đạt
10 18040010 Nguyễn Thị Như Bình Nữ 30/04/1998 Bình Dương 8.5 8 Đạt
11 18040011 Trương Đặng Châu Cầm Nữ 25/11/1998 Tây Ninh 7.5 6.5 Đạt
12 18040012 Võ Thị Khánh Châu Nữ 28/06/1997 Tây Ninh 5.5 5.5 Đạt
13 18040013 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 08/09/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
14 18040014 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 09/03/1997 Bình Phước 5.5 7.5 Đạt
15 18040015 Trần Hải Nam 24/4/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
16 18040016 Ngô Thị Cúc Nữ 16/05/1998 Thanh Hóa 6 5 Đạt
17 18040017 Trần Ích Cường Nam 12/06/1996 Đắk Lắk 9 7.5 Đạt
18 18040018 Nguyễn Thị Kim Đào Nữ 25/02/1998 Tây Ninh 8.5 8.5 Đạt
19 18040019 Nguyễn Xuân Đức Nam 02/08/1987 Nghệ An Vắng
20 18040020 Trương Thị Phương Dung Nữ 31/01/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
21 18040021 Trần Văn Dương Nam 07/03/1998 Thái Bình 5.5 2.5 Không đạt
22 18040022 Lê Anh Duy Nam 26/08/1998 Tp.HCM 6.5 9 Đạt
23 18040023 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 15/11/1997 Trà Vinh 5 6.5 Đạt
24 18040024 Phạm Thị Duyên Nữ 28/09/1998 Bình Thuận 6 5 Đạt
25 18040025 Nguyễn Thị Hoàng Duyên Nữ 13/02/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
26 18040026 Phạm Thị Hồng Duyên Nữ 4/02/1984 Hà Tĩnh 7 5 Đạt
27 18040027 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ 04/03/1997 Đồng Nai Vắng
28 18040028 Mai Đức Giang Nam 02/10/1995 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
29 18040029 Trần Thị Thu Hằng Nữ 07/05/1996 Gia Lai 6.5 5 Đạt
30 18040030 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 29/10/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
31 18040031 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 18/10/1998 Bình Dương Vắng
32 18040032 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/11/1996 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
33 18040033 Huỳnh Hồng Hạnh Nữ 31/08/1981 Bình Dương 8 6 Đạt
34 18040034 Trần Thụy Hưng Hảo Nữ 16/09/1976 Bình Dương 6.5 7 Đạt
35 18040035 Phạm Thanh Hiền Nữ 29/09/1992 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
36 18040036 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/09/1998 Đắk Lắk 7.5 7 Đạt
37 18040037 Nguyễn Trần Minh Hiếu Nam 06/02/1998 TP HCM 6.5 9.5 Đạt
38 18040038 Trần Minh Hoang Nam 06/04/1983 Bình Dương 5 8 Đạt
39 18040039 Lê Văn Hải Hoàng Nam 04/09/1997 Đắk Lắk 5 4 Không đạt
40 18040040 Nguyễn Thị Hồng Nữ 30/07/1996 Thanh Hóa 4 Không đạt
41 18040041 Lê Thị Hồng Nữ 22/08/1998 Thanh Hóa 8 4.5 Không đạt
42 18040042 Vương Quốc Hùng Nam 19/12/1998 Bình Dương 6 3 Không đạt
43 18040043 Bùi Thị Thanh Hương Nữ 11/03/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
44 18040044 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 27/03/1998 Bình Phước 4.5 5.5 Không đạt
45 18040045 Ngô Thị Quỳnh Hương Nữ 09/10/1998 Bình Dương 7 0 Không đạt
46 18040046 Nguyễn Văn Huy Nam 12/01/1996 Phú Yên 6 4.5 Không đạt
47 18040047 Phạm Mỹ Khánh Nữ 01/09/1998 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
48 18040048 Võ Tuấn Kiệt Nam 27/11/1998 Đồng Tháp 6 3 Không đạt
49 18040049 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 6.5 3.5 Không đạt
50 18040050 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 02/04/1998 Bình Dương 9 9 Đạt
51 18040051 Đặng Thị Mỹ Lan Nữ 04/11/1998 Tây Ninh 6 9 Đạt
52 18040052 Lê Huỳnh Thiên Lan Nữ 29/12/1996 Bình Dương Vắng
53 18040053 Nguyễn Thị Diệp Lan Nữ 19/08/1998 Bình Phước 7 8.5 Đạt
54 18040054 Trần Thị Xuân Lệ Nữ 05/05/1998 Bình Định 6.5 6 Đạt
55 18040055 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 01/01/1998 Bình Dương Vắng
56 18040056 Đồng Thị Mỹ Linh Nữ 28/06/1998 Bình Phước 7.5 8 Đạt
57 18040057 Phan Thị Diệu Linh Nữ 01/10/1996 Đắk Lắk Vắng
58 18040058 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 25/01/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
59 18040059 Doãn Thị Linh Nữ 15/02/1997 Vĩnh Phúc 5 5 Đạt
60 18040060 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 21/11/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
61 18040061 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 01/09/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
62 18040062 Phan Thị Linh Nữ 25/09/1997 Nghệ An 4.5 1.5 Không đạt
63 18040063 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/10/1997 Thanh Hóa 7 7.5 Đạt
64 18040064 Phạm Nguyễn Phương Loan Nữ 08/05/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
65 18040065 Nguyễn Huỳnh Lộc Nam 18/01/1996 Tp. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đạt
66 18040066 Nguyễn Tấn Lợi Nam 10/06/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
67 18040067 Dương Nguyễn Nhựt Long Nam 29/07/1997 Tây Ninh 6 4.5 Không đạt
68 18040068 Phạm Thị Mai Nữ 18/12/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
69 18040069 Đàng Thị Thanh Mai Nữ 24/08/1996 Ninh Thuận 5.5 4 Không đạt
70 18040070 Hoàng Thế Mạnh Nam 09/02/1996 Đắk Lắk 6 7 Đạt
71 18040071 Vũ Thị Thanh Mây Nữ 15/05/1998 Nam Định 7.5 6 Đạt
72 18040072 Lê Thị Quỳnh Nữ 17/12/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
73 18040073 Tô Hoàng My Nữ 7/5/1995 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
74 18040074 Nguyễn Quỳnh My Nữ 18/05/1998 Thanh Hóa 4.5 3.5 Không đạt
75 18040075 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 01/01/1988 Trà Vinh 4 2 Không đạt
76 18040076 Lê Thị Hồng Na Nữ 23/03/1997 Quảng Trị 5 4.5 Không đạt
77 18040077 Phùng Lê Nam Nam 28/07/1998 Bình Phước 6 5.5 Đạt
78 18040078 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 15/11/1998 Quảng Nam 5 4.5 Không đạt
79 18040079 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/06/1996 Đắk Lắk 5 5.5 Đạt
80 18040080 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 12/10/1997 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
81 18040081 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nữ 6/5/1993 Bình Dương 7 5.5 Đạt
82 18040082 H' Nguyệt Nữ 24/08/1997 Đắk Nông 6.5 3.5 Không đạt
83 18040083 Trần Thị Minh Nguyệt Nữ 18/09/1998 Đắk Lắk 6.5 7 Đạt
84 18040084 Nguyễn Thị Kim Nhạn Nữ 17/12/1996 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
85 18040085 Nguyễn Thị Dung Nhi Nữ 04/09/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
86 18040086 Trần Thị Xuân Nhị Nữ 25/03/1996 Quảng Ngãi 7 5 Đạt
87 18040087 Nguyễn Thị Xuân Như Nữ 02/03/1997 Đắk Lắk 7 5.5 Đạt
88 18040088 Tưởng Thị Hồng Nhung Nữ 28/12/1998 Quảng Bình 6.5 3.5 Không đạt
89 18040089 Nguyễn Thị Tú Oanh Nữ 02/01/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
90 18040090 Nguyễn Hữu Phong Nam 27/07/1981 Bình Định 3.5 1.5 Không đạt
91 18040091 Nguyễn Hoài Phong Nam 14/11/1998 Sóc Trăng 5.5 8 Đạt
92 18040092 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 04/10/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
93 18040093 Duy Ngọc Uyên Phương Nữ 30/12/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
94 18040094 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 26/02/1997 Bình Dương 3.5 4 Không đạt
95 18040095 Trần Thị Kim Quyên Nữ 28/04/1998 Tây Ninh 8 7 Đạt
96 18040096 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 5/6/1992 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
97 18040097 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 09/03/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
98 18040098 Nguyễn Trọng Quỳnh Nam 17/09/1998 Lâm Đồng 6 6.5 Đạt
99 18040099 Nguyễn Thị Thanh Sương Nữ 10/11/1998 Kon Tum 6.5 6.5 Đạt
100 18040100 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 21/12/1997 Kiên Giang 6 3.5 Không đạt
101 18040101 Nguyễn Thanh Tài Nam 29/11/1998 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
102 18040102 Nguyễn Thị Ngọc Tài Nữ 15/08/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
103 18040103 Nguyễn Thái Nhật Tâm Nam 04/12/1997 Bình Dương 8.5 10 Đạt
104 18040104 Trần Nguyễn Duy Tân Nam 20/05/1997 Đồng Nai 7 9 Đạt
105 18040105 Nguyễn Quốc Thái Nam 13/05/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
106 18040106 Trần Ngọc Thắm Nữ 31/1/1998 Bình Dương 4.5 6 Không đạt
107 18040107 Đinh Thị Thắm Nữ 01/09/1998 Nghệ An 6 6 Đạt
108 18040108 Nguyễn Đức Thắng Nam 23/11/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 6.5 Đạt
109 18040109 Huỳnh Thị Mỹ Thanh Nữ 09/01/1997 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
110 18040110 Phạm Hồng Thanh Nam 10/2/1982 Bình Dương 9 9.5 Đạt
111 18040111 Nguyễn Quang Thành Nam 09/11/1996 Hà Nội 6 3 Không đạt
112 18040112 Nguyễn Trung Thành Nam 17/09/1996 Đắk Lắk 9 8.5 Đạt
113 18040113 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 03/09/1997 Bình Phước 8 6.5 Đạt
114 18040114 Đỗ Thị Thanh Thảo Nữ 07/05/1998 Bình Phước 8.5 9.5 Đạt
115 18040115 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 15/01/1998 Kon Tum 6.5 6.5 Đạt
116 18040116 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 24/12/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
117 18040117 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1997 Bình Dương Vắng
118 18040118 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 15/10/1997 Vũng Tàu 7 5 Đạt
119 18040119 Nguyễn Thị Thoa Nữ 01/12/1998 Nam Định 7 9 Đạt
120 18040120 Nại Nữ Kim Thoại Nữ 10/06/1996 Ninh Thuận 7 5.5 Đạt
121 18040121 Phan Anh Thư Nữ 22/01/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
122 18040122 Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 25/11/1997 Bình Dương Vắng
123 18040123 Đỗ Thanh Thuận Nữ 22/10/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
124 18040124 Đào Thị Thương Nữ 12/10/1998 Nam Định 6 6.5 Đạt
125 18040125 Lâm Thị Thương Nữ 22/01/1997 Quảng Ngãi 7.5 4.5 Không đạt
126 18040126 Trần Lê Phương Thùy Nữ 27/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 8 Đạt
127 18040127 Cao Trần Mỹ Tiên Nữ 04/01/1998 TP HCM 8 5.5 Đạt
128 18040128 Đặng Trung Tín Nam 22/12/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
129 18040129 Nguyễn Thị Tình Nữ 19/12/1997 Bình Phước 5.5 2 Không đạt
130 18040130 Đào Võ Tòng Nam 27/06/1998 Bình Dương 7 9.5 Đạt
131 18040131 Não Nữ Thẩm Thủy Trâm Nữ 10/02/1997 Ninh Thuận 5 4.5 Không đạt
132 18040132 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 29/01/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
133 18040133 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 12/09/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
134 18040134 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 14/06/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
135 18040135 Dương Quỳnh Trang Nữ 05/09/1997 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
136 18040136 Nguyễn Hoàng Trí Nam 13/05/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
137 18040137 Trần Thị Viết Trinh Nữ 28/11/1998 Thừa Thiên Huế 6.5 9.5 Đạt
138 18040138 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 24/03/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 6.5 Đạt
139 18040139 Huỳnh Thị Kim Trúc Nữ 17/10/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
140 18040140 Nguyễn Quang Trường Nam 08/08/1996 Đắk Lắk 6 6 Đạt
141 18040141 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 07/07/1998 Phú Yên 4.5 3 Không đạt
142 18040142 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 28/01/1997 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
143 18040143 Nguyễn Ngọc Tuyết Nữ 11/02/1997 Bình Dương Vắng
144 18040144 Nhâm Thị Ánh Tuyết Nữ 15/12/1997 Đắk Lắk 7 4.5 Không đạt
145 18040145 Phạm Thị Lệ Út Nữ 15/11/1997 Đắk Lắk 6 7.5 Đạt
146 18040146 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/06/1995 Hà Tĩnh 7.5 6.5 Đạt
147 18040147 Hồ Thị Vinh Nữ 18/06/1998 Hà Tĩnh Vắng
148 18040148 Nguyễn Anh Nam 26/8/1983 Bình Định 8 4 Không đạt
149 18040149 Lê Tường Vy Nữ 06/05/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
150 18040150 Nông Hồng Vỹ Nam 06/01/1996 Đắk Lắk 8 5.5 Đạt
151 18040151 Lường Thị Xuân Nữ 16/04/1995 Thanh Hóa 3.5 4.5 Không đạt
152 18040152 Trần Thị Xuân Nữ 19/07/1997 Đắk Lắk 7 4 Không đạt
153 18040153 Võ Thị Ý Nữ 15/09/1997 Bình Định 5.5 5.5 Đạt
154 18040154 Hoàng Trần Thiên Ý Nữ 11/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
155 18040155 Trương Thị Như Ý Nữ 16/03/1997 Quảng Ngãi 6.5 8.5 Đạt
156 18040156 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 30/10/1998 Đắk Lắk 7.5 10 Đạt
157 18040157 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 27/09/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
Danh sách này có 157 thí sinh.

watch_later
11/06/2018 07:00:00  
visibility
 1514