Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18031 Ngày 19 tháng 05 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 22/05/2018 đến 25/05/2018.

Thời gian trả kết quả: 28/05/2018 - 00:00 AM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 05 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 23/05/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18031001 Bùi Diệu An Nữ 28/08/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
2 18031002 Nguyễn Thành An Nam 10/01/1995 Đồng Nai 7 3.5 Không đạt
3 18031003 Đoàn Thị Vân Anh Nữ 06/09/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
4 18031004 Phạm Thị Vân Anh Nữ 10/11/1994 Bình Thuận 3.5 0 Không đạt
5 18031005 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 17/06/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
6 18031006 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 11/09/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
7 18031007 Mã Thị Bảy Nữ 16/09/1995 Cao Bằng 6 5.5 Đạt
8 18031008 Trương Thị Ngọc Bích Nữ 10/12/1995 Sông Bé 4.5 5.5 Không đạt
9 18031009 Trương Quang Binh Nam 10/10/1995 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
10 18031010 Lê Thanh Bình Nam 10/01/1996 Đồng Nai 6 5 Đạt
11 18031011 Phùng Đặng Thái Chi Nữ 29/07/1996 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
12 18031012 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 06/02/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
13 18031013 Trần Thị Chinh Nữ 05/02/1996 Hà Nam 5 4 Không đạt
14 18031014 Nguyễn Thành Công Nam 06/12/1998 Đắk Lắk 2.5 2 Không đạt
15 18031015 Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ 08/12/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
16 18031016 Thạch Gia Cường Nam 21/12/1997 Tp.HCM 8 7 Đạt
17 18031017 Đặng Ngọc Trang Đài Nữ 09/10/1996 Tây Ninh 7 6 Đạt
18 18031018 Đỗ Thị Vân Đài Nữ 09/05/1995 Gia Lai 7.5 5.5 Đạt
19 18031019 Nguyễn Hữu Danh Nam 17/10/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
20 18031020 Nguyễn Thị Đào Nữ 27/07/1989 Thái Bình 7 7.5 Đạt
21 18031021 Lê Thị Xuân Đào Nữ 02/01/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
22 18031022 Nguyễn Thị Tuyết Đào Nữ 12/08/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
23 18031023 Nguyễn Thúy Diễm Nữ 28/04/1996 Tiền Giang 8 7 Đạt
24 18031024 Võ Kiều Diễm Nữ 09/03/1996 Bình Dương Vắng
25 18031025 Nguyễn Hồng Điệp Nữ 14/01/1997 Bình Phước 5 7 Đạt
26 18031026 Dương Thị Hồng Diệu Nữ 08/09/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
27 18031027 Tống Thanh Diệu Nữ 11/08/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
28 18031028 Bùi Thị Dự Nữ 25/09/1996 Hà Nội 5 4 Không đạt
29 18031029 Mai Thị Dung Nữ 21/9/1995 Thanh Hóa 4.5 3.5 Không đạt
30 18031030 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 11/11/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
31 18031031 Nguyễn Hoàng Được Nam 28/03/1998 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
32 18031032 Trương Thị Thùy Dương Nữ 27/02/1997 Bình Dương 4 1 Không đạt
33 18031033 Mai Lê Duy Nam 28/08/1996 Đắk Lắk 4.5 3.5 Không đạt
34 18031034 Đoàn Thị Kỳ Duyên Nữ 08/07/1996 Tp.Hồ Chí Minh Vắng
35 18031035 Nguyễn Đặng Hương Giang Nữ 05/04/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
36 18031036 Lê Thị Hương Giang Nữ 01/12/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
37 18031037 Trần Thị Thu Nữ 08/09/1995 Sông Bé 6 5.5 Đạt
38 18031038 Phan Thị Thu Nữ 02/08/1996 Bắc Giang 7 8.5 Đạt
39 18031039 Trần Thị Hải Nữ 10/02/1998 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
40 18031040 Bùi Thị Hải Nữ 01/06/1998 Đắk Lắk 6.5 9 Đạt
41 18031041 Phan Thị Thu Hằng Nữ 07/04/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
42 18031042 Hoàng Thị Hằng Nữ 06/06/1995 Nghệ An 7.5 6 Đạt
43 18031043 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 30/06/1997 Nam Định 6.5 6.5 Đạt
44 18031044 Trần Nguyễn Nhật Hào Nam 10/11/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
45 18031045 Hà Thanh Hậu Nữ 17/11/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
46 18031046 Trần Thị Thu Hiền Nữ 29/11/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
47 18031047 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 10/04/1997 Phú Thọ 6.5 7 Đạt
48 18031048 Phan Thị Thu Hiền Nữ 05/01/1998 Bình Định 5 7 Đạt
49 18031049 Trần Thị Tố Hiển Nữ 04/11/1996 Quảng Trị 6 8 Đạt
50 18031050 Nguyễn Trung Hiếu Nam 03/01/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
51 18031051 Trần Ngọc Hiếu Nữ 14/02/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
52 18031052 Chu Thị Hòa Nữ 19/07/1997 Bình Phước 6.5 9 Đạt
53 18031053 Nguyễn Ngọc Hoài Nam 08/03/1995 Quảng Bình 5 5.5 Đạt
54 18031054 Trần Thị Kim Hoàng Nữ 15/01/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
55 18031055 Nguyễn Thị Minh Hoàng Nữ 18/01/1997 Bình Phước 8 5 Đạt
56 18031056 Đỗ Thị Kim Huệ Nữ 27/07/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
57 18031057 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 05/01/1998 Bình Phước 5.5 8.5 Đạt
58 18031058 Nguyễn Thị Huệ Nữ 04/08/1995 Bình Dương 7 6 Đạt
59 18031059 Nguyễn Phi Hùng Nam 09/05/1997 Tây Ninh 4 4 Không đạt
60 18031060 Lê Văn Hùng Nam 08/08/1995 Khánh Hòa 7 6.5 Đạt
61 18031061 Huỳnh Mỹ Hương Nữ 16/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 2 Không đạt
62 18031062 Nguyễn Thanh Hương Nữ 05/02/1996 Tiền Giang 8.5 7 Đạt
63 18031063 Lê Thị Quế Hương Nữ 28/01/1994 Sông Bé Vắng
64 18031064 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 12/06/1997 Bình Định 6 7 Đạt
65 18031065 Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ 17/03/1996 Sông Bé 6 6 Đạt
66 18031066 Dương Thị Hường Nữ 10/08/1996 Bắc Giang 4 5.5 Không đạt
67 18031067 Phạm Quang Hưởng Nam 20/10/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
68 18031068 Nguyễn Gia Huy Nam 20/03/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
69 18031069 Lê Quang Huy Nam 13/11/1995 Bình Dương Vắng
70 18031070 Tôn Ngọc Huyền Nữ 08/10/1997 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
71 18031071 Nguyễn Thị Huyền Nữ 02/09/1997 Đắk Nông 7 7 Đạt
72 18031072 Trương Thị Như Huỳnh Nữ 09/12/1998 An Giang 6.5 5 Đạt
73 18031073 H Tanh Kbuôr Nữ 10/10/1995 Đắk Lắk 6 5 Đạt
74 18031074 Đào Thị Mỹ Kha Nữ 05/07/1997 Phú Yên 7 5.5 Đạt
75 18031075 Đinh Nguyễn Bảo Kha Nam 01/11/1997 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
76 18031076 Giảng Thị Mộng Khang Nữ 20/04/1996 Tiền Giang 5 7 Đạt
77 18031077 Mai Sơn Khanh Nam 10/07/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
78 18031078 Đặng Vũ Khánh Nam 23/02/1996 Tây Ninh 5.5 4.5 Không đạt
79 18031079 Nguyễn Đăng Khoa Nam 20/06/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
80 18031080 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 23/08/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
81 18031081 Nguyễn Hoài Khương Nam 30/03/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
82 18031082 Nguyễn Văn Kiện Nam 15/03/1996 Nghệ An 6 6 Đạt
83 18031083 Nguyễn Tiến Kiệt Nam 11/10/1996 Kon Tum 7 5.5 Đạt
84 18031084 H Gon Kriêng Nữ 02/11/1995 Đắk Lắk Vắng
85 18031085 Vương Lãm Nữ 01/04/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
86 18031086 Hoàng Thị Lan Nữ 08/10/1997 Hải Dương 5.5 0.5 Không đạt
87 18031087 Cao Thị Mỷ Lệ Nữ 20/08/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
88 18031088 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 12/09/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
89 18031089 Trần Thị Hoài Liên Nữ 04/04/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
90 18031090 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/07/1997 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
91 18031091 Huỳnh Thị Kim Liến Nữ 19/10/1997 Phú Yên 8 6 Đạt
92 18031092 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 07/04/1996 Sông Bé 6 7 Đạt
93 18031093 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 02/09/1995 Đắk Lắk 6 5 Đạt
94 18031094 Mà Thị Diệu Linh Nữ 25/07/1997 Bình Phước 4 4 Không đạt
95 18031095 Mai Thị Thùy Linh Nữ 20/09/1998 Bình Dương 8.5 9 Đạt
96 18031096 Huỳnh Thị Phương Linh Nữ 15/11/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
97 18031097 Đỗ Thị Khánh Linh Nữ 19/03/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
98 18031098 Nguyễn Nhật Linh Nữ 16/07/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
99 18031099 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 03/11/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
100 18031100 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 16/04/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
101 18031101 Phạm Thùy Linh Nữ 18/05/1997 Cà Mau 6.5 4 Không đạt
102 18031102 Nguyễn Thị Loan Nữ 11/05/1996 Phú Yên 6 5 Đạt
103 18031103 Nguyễn Hữu Lộc Nam 25/02/1994 Tây Ninh 4 5 Không đạt
104 18031104 Nguyễn Thị Kim Lộc Nữ 07/12/1995 Tp.HCM 6.5 5 Đạt
105 18031105 Nguyễn Thắng Lợi Nam 13/05/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
106 18031106 Đào Thị Lụa Nữ 15/08/1995 Thái Bình 5 3 Không đạt
107 18031107 Phạm Văn Luật Nam 26/10/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
108 18031108 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 13/04/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
109 18031109 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 23/05/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
110 18031110 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 22/11/1998 Hà Tây 7 7 Đạt
111 18031111 Đinh Thị Ngọc Mai Nữ 18/03/1997 Hà Nội 7 6.5 Đạt
112 18031112 Vũ Thị Mai Nữ 15/05/1995 Thanh Hóa 7 3 Không đạt
113 18031113 Dương Thị Khánh Mai Nữ 07/06/1997 Tây Ninh 6 4 Không đạt
114 18031114 Lường Hữu Mai Nam 26/07/1996 Sông Bé 6.5 5 Đạt
115 18031115 Nguyễn Thị Hoa Mến Nữ 10/12/1997 Vĩnh Phúc 7 5 Đạt
116 18031116 Trần Hoài Minh Nam 07/02/1997 Tp.HCM 9 7 Đạt
117 18031117 Trần Quang Minh Nam 28/07/1995 Bình Định 7.5 8 Đạt
118 18031118 Hồ Thị Ngọc Minh Nữ 25/12/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
119 18031119 Trần Thiện Minh Nam 10/05/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
120 18031120 Cao Văn My Nam 04/10/1997 Tây Ninh 7 8 Đạt
121 18031121 Trần Thảo My Nữ 12/10/1998 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
122 18031122 Lê Thị Thái Mỹ Nữ 18/06/1995 Bình Định 4.5 4 Không đạt
123 18031123 Chu Hải Nam Nam 25/08/1994 Sông Bé 5.5 5.5 Đạt
124 18031124 Phạm Khắc Nam Nam 18/10/1996 Đồng Nai 5 5.5 Đạt
125 18031125 Doãn Lê Hoài Nam Nam 04/05/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
126 18031126 Nguyễn Thị Tố Nga Nữ 19/11/1996 Bình Định 6 6 Đạt
127 18031127 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/06/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
128 18031128 Trần Thị Nga Nữ 05/01/1998 Gia Lai 6.5 5 Đạt
129 18031129 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 30/05/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
130 18031130 Trần Thị Kim Ngân Nữ 21/03/1998 Đắk Lắk 7 7 Đạt
131 18031131 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ 10/01/1996 Quảng Nam 7.5 5 Đạt
132 18031132 Lâm Thị Thu Ngân Nữ 11/03/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
133 18031133 Huỳnh Ngọc Kim Ngân Nữ 16/07/1997 Bình Dương 6 9.5 Đạt
134 18031134 Phạm Thị Ngân Nữ 20/02/1997 Nam Định 5.5 3.5 Không đạt
135 18031135 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 15/07/1997 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
136 18031136 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 17/10/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
137 18031137 Lê Thị Thu Ngân Nữ 11/01/1998 Bình Dương 5 6 Đạt
138 18031138 Bùi Đại Nghĩa Nam 28/06/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
139 18031139 Lê Trần Bích Ngọc Nữ 03/10/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
140 18031140 Vũ Thị Ánh Nguyệt Nữ 14/11/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
141 18031141 Võ Thị Nguyệt Nữ 28/05/1997 Nghệ An 4 7 Không đạt
142 18031142 Lê Thị Thanh Nhã Nữ 04/03/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
143 18031143 Vương Thanh Nhàn Nữ 02/12/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
144 18031144 Trần Thiện Nhân Nam 16/06/1995 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
145 18031145 Võ Thị Nhi Nữ 16/02/1994 Quảng Ngãi Vắng
146 18031146 Võ Thị Yến Nhi Nữ 10/11/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
147 18031147 Đặng Thị Ngọc Nhi Nữ 11/10/1997 Long An 4 6 Không đạt
148 18031148 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 30/12/1997 Long An 5.5 6.5 Đạt
149 18031149 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 03/08/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
150 18031150 Phạm Hồng Nhi Nữ 06/02/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
151 18031151 Mạc Thị Yến Nhi Nữ 03/09/1997 Tiền Giang 7.5 5 Đạt
152 18031152 Ngô Thị Yến Như Nữ 20/07/1996 Bình Dương Vắng
153 18031153 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 21/07/1996 Bình Dương Vắng
154 18031154 Ao Quỳnh Như Nữ 20/03/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
155 18031155 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 08/04/1997 Phú Yên 7.5 7 Đạt
156 18031156 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 05/07/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
157 18031157 Bùi Thị Tú Như Nữ 04/11/1997 Bình Dương 3 2.5 Không đạt
158 18031158 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 25/06/1996 Bình Dương 8.5 5 Đạt
159 18031159 Phạm Thị Mỹ Nhung Nữ 24/05/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
160 18031160 Lê Thị Nhung Nữ 16/01/1995 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
161 18031161 Nguyễn Thị Nhung Nữ 17/05/1998 Đắk Lắk 5.5 5.5 Đạt
162 18031162 H Roa Niê Nữ 15/06/1995 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
163 18031163 Nguyễn Thị Thanh Nữ Nữ 07/03/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
164 18031164 Trương Thị Lâm Oanh Nữ 20/09/1998 Quảng Bình 8 6 Đạt
165 18031165 Đỗ Thị Châu Pha Nữ 10/07/1997 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
166 18031166 Phạm Thị Hồng Phấn Nữ 06/07/1997 Quảng Ngãi 5 3.5 Không đạt
167 18031167 Trần Tuấn Phát Nam 27/04/1996 Long An Vắng
168 18031168 Nguyễn Hồng Diễm Phúc Nữ 07/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 3 Không đạt
169 18031169 Trần Thị Hạnh Phúc Nữ 17/04/1996 Đắk Lắk 4 3 Không đạt
170 18031170 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Nữ 02/05/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
171 18031171 Hồ Hữu Phụng Nam 05/05/1995 Nghệ An 7 7 Đạt
172 18031172 Vương Huỳnh Phước Nam 08/09/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
173 18031173 Hà Thị Thanh Phương Nữ 25/04/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
174 18031174 Dương Hồ Bảo Phương Nữ 20/12/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
175 18031175 Lê Thị Thu Phương Nữ 04/10/1998 Phú Yên 8 5 Đạt
176 18031176 Nguyễn Trương Hồng Phượng Nữ 17/09/1996 Bình Dương 8 8 Đạt
177 18031177 Trần Thu Phượng Nữ 26/01/1996 Thái Nguyên 6 4 Không đạt
178 18031178 Huỳnh Ngọc Quang Nam 06/03/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
179 18031179 Trương Lê Phương Quyên Nữ 01/02/1995 Quảng Ngãi 7.5 5 Đạt
180 18031180 Nguyễn Văn Sang Nam 12/09/1995 Bình Thuận Vắng
181 18031181 Nguyễn Xuân Sanh Nam 01/10/1996 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
182 18031182 Phạm Thị Sen Nữ 22/09/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
183 18031183 Nguyễn Thị Sim Nữ 09/01/1998 Đắk Lắk 7.5 6.5 Đạt
184 18031184 Trương Hoài Sơn Nam 13/01/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
185 18031185 Thượng Thanh Sơn Nam 09/02/1995 Bình Dương 5 3 Không đạt
186 18031186 Quách Kế Sương Nam 13/11/1995 Bình Dương 3.5 1.5 Không đạt
187 18031187 Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 06/07/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
188 18031188 Lê Thị Ngọc Sương Nữ 10/06/1995 Sông Bé 5.5 4 Không đạt
189 18031189 Nguyễn Tấn Tài Nam 26/11/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
190 18031190 Trần Văn Tài Nam 20/07/1994 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
191 18031191 Nguyễn Văn Tâm Nam 12/11/1998 Bình Định 5.5 7 Đạt
192 18031192 Võ Thị Tâm Nữ 19/06/1998 Quảng Trị 5 3.5 Không đạt
193 18031193 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 02/05/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
194 18031194 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 30/03/1996 Tây Ninh 7 5 Đạt
195 18031195 Lê Văn Thắng Nam 12/08/1995 Thanh Hóa 6 5 Đạt
196 18031196 Phan Thanh Thanh Nam 13/04/1997 TP HCM 6 6 Đạt
197 18031197 Trần Mai Thanh Nữ 06/01/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
198 18031198 Trương Duy Thành Nam 05/02/1995 Đồng Nai Vắng
199 18031199 Lê Nguyên Thạnh Nam 16/07/1996 Khánh Hòa Vắng
200 18031200 Nguyễn Thị Kim Thạnh Nữ 10/08/1996 Quảng Ngãi 7 3.5 Không đạt
201 18031201 Huỳnh Thị Phương Thảo Nữ 19/09/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
202 18031202 Lê Thị Thảo Nữ 21/08/1997 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
203 18031203 Trần Vương Thu Thảo Nữ 15/09/1995 Bình Dương Vắng
204 18031204 Lê Thị Thu Thảo Nữ 15/09/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
205 18031205 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 31/12/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
206 18031206 Hoàng Văn Thêm Nam 23/08/1996 Thanh Hóa 5.5 7.5 Đạt
207 18031207 Huỳnh Tiến Thịnh Nam 24/03/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
208 18031208 Dương Đức Minh Thọ Nam 20/11/1995 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
209 18031209 Nguyễn Thị Ngọc Thoa Nữ 10/02/1997 Bình Định 5 5 Đạt
210 18031210 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 01/05/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
211 18031211 Ngô Thị Kim Thoa Nữ 11/05/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
212 18031212 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25/11/1997 Nghệ An 6 3.5 Không đạt
213 18031213 Trần Văn Thông Nam 16/01/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
214 18031214 Lê Thị Hoài Thu Nữ 15/3/1998 Đắk Lắk 3.5 2 Không đạt
215 18031215 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 25/03/1998 Đắk Lắk 4 3 Không đạt
216 18031216 Nguyễn Minh Thư Nữ 10/10/1996 Sông Bé 6 7.5 Đạt
217 18031217 Dương Đức Thuận Nam 02/01/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
218 18031218 Trần Thị Hoài Thương Nữ 01/11/1996 Đắk Lắk Vắng
219 18031219 Lê Thị Thủy Nữ 26/08/1997 Thanh Hóa 5.5 2.5 Không đạt
220 18031220 Trương Thị Thanh Thủy Nữ 18/11/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
221 18031221 Trần Thị Thu Thủy Nữ 29/04/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
222 18031222 Hứa Bảo Thy Nữ 05/09/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
223 18031223 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 29/09/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
224 18031224 Nguyễn Trường Giao Tiên Nữ 06/11/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
225 18031225 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 26/04/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
226 18031226 Trần Thị Ă Tiên Nữ 05/10/1998 Đồng Tháp 5 2.5 Không đạt
227 18031227 Đỗ Thị Cẩm Tiên Nữ 15/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
228 18031228 Nguyễn Văn Tình Nam 11/12/1995 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
229 18031229 Cao Thị Hoài Trà Nữ 24/12/1996 Bình Phước 4 4 Không đạt
230 18031230 Nguyễn Huỳnh Trâm Nữ 15/09/1995 Bình Dương 5 1 Không đạt
231 18031231 Nguyễn Thị Mai Trâm Nữ 16/10/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
232 18031232 Nguyễn Bùi Thảo Trâm Nữ 25/01/1996 TP HCM 5.5 4 Không đạt
233 18031233 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 08/12/1997 Gia Lai 8 7 Đạt
234 18031234 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 02/10/1997 Đồng Tháp 5.5 3.5 Không đạt
235 18031235 Võ Thị Trang Nữ 07/02/1998 Đắk Lắk 4.5 2.5 Không đạt
236 18031236 Lê Huyền Trang Nữ 28/12/1996 Bình Phước 6.5 6 Đạt
237 18031237 Hồ Văn Trí Nam 28/11/1995 Bình Dương Vắng
238 18031238 Phan Thị Lệ Trinh Nữ 1/1/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
239 18031239 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 29/06/1997 Bình Phước 7.5 7 Đạt
240 18031240 Lê Ngọc Phương Trinh Nữ 20/03/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
241 18031241 Võ Lê Công Trình Nam 26/10/1996 Tây Ninh Vắng
242 18031242 Lê Thị Thủy Trúc Nữ 09/05/1996 Bình Dương Vắng
243 18031243 Trương Thị Hoàng Nữ 04/01/1995 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
244 18031244 Lưu Thị Cẩm Nữ 15/02/1997 Bình Định 6.5 6.5 Đạt
245 18031245 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam 19/05/1993 Kon Tum 8 8.5 Đạt
246 18031246 Võ Duy Tường Nam 07/07/1996 Bình Dương Vắng
247 18031247 Đoàn Việt Tuyến Nam 20/04/1996 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
248 18031248 Trần Vương Thanh Tuyền Nữ 23/12/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
249 18031249 Phạm Thanh Tuyền Nữ 13/10/1998 Sóc Trăng 6 4 Không đạt
250 18031250 Lý Khải Uyên Nữ 30/11/1997 TP HCM 8 6.5 Đạt
251 18031251 Now Sye Hồng Uyên Nữ 16/07/1995 Lâm Đồng 5.5 5.5 Đạt
252 18031252 Bùi Lê Trâm Uyên Nữ 28/05/1998 Đắk Lắk 5.5 5 Đạt
253 18031253 Cao Thị Thu Vân Nữ 20/07/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
254 18031254 Dương Thị Vi Nữ 10/03/1997 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
255 18031255 Thị Viện Nữ 10/12/1997 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
256 18031256 Nguyễn Hoàng Nam 06/11/1996 Bình Dương 8 2 Không đạt
257 18031257 Phạm Cẩm Vương Nữ 06/09/1996 Đồng Tháp 6.5 5 Đạt
258 18031258 Lê Thị Huyền Xuân Nữ 27/10/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
259 18031259 Hồ Thị Lộc Xuân Nữ 06/08/1998 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
260 18031260 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/02/1996 Bình Định 5.5 2.5 Không đạt
261 18031261 Trần Thị Ý Nữ 03/04/1995 Quảng Trị 7 3.5 Không đạt
262 18031262 Thạch Châu Phượng Yến Nữ 16/01/1997 TP HCM 7.5 6 Đạt
263 18031263 Lương Thị Yến Nữ 10/12/1998 Hà Tĩnh 5 7 Đạt
264 18031264 Huỳnh Mai Yến Nữ 05/10/1997 Bình Dương 9 7.5 Đạt
265 18031265 Đào Hà Xuyên Nữ 24/07/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
Danh sách này có 265 thí sinh.

watch_later
21/05/2018 07:00:00  
visibility
 1442