KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 18030 THI Ngày 19 tháng 05 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18030006 4,5
2 18030024 5
3 18030052 5
4 18030119 3
5 18030123 4,5
6 18030127 5
7 18030142 5
8 18030163 4
9 18030203 4
10 18030204 4
11 18030234 5
12 18030260 3,5
13 18030281 4,5
14 18030319 4,5
Danh sách này có 14 thí sinh.

watch_later
28/05/2018 07:00:00  
visibility
 1286