Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18030 Ngày 19 tháng 05 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 22/05/2018 đến 25/05/2018.

Thời gian trả kết quả: 28/05/2018 - 00:00 AM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 05 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 23/05/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18030001 Đào Thị Thúy An Nữ 27/03/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
2 18030002 Tống Trường An Nữ 22/11/1997 Đồng Nai 5.5 4.5 Không đạt
3 18030003 Trần Tuấn Anh Nam 03/08/1993 Bình Dương 6 5 Đạt
4 18030004 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 11/02/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
5 18030005 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 11/08/1997 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
6 18030006 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/08/1997 Thanh Hóa 6 4.5 Không đạt
7 18030007 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 21/09/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
8 18030008 Võ Ngọc Ảnh Nữ 02/06/1998 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
9 18030009 Trần Thái Bảo Nam 25/08/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
10 18030010 Nguyễn Thế Bảo Nam 19/09/1997 Đồng Nai 5 5.5 Đạt
11 18030011 Nguyễn Gia Bảo Nam 31/12/1998 Bến Tre 8.5 10 Đạt
12 18030012 Trần Chí Bảo Nam 05/09/1998 Cà Mau 5.5 6 Đạt
13 18030013 Trần Đăng Bảo Nam 4/8/1984 Đồng Nai 8.5 7 Đạt
14 18030014 Thái Thị Bích Nữ 15/04/1998 Nghệ An 6.5 4 Không đạt
15 18030015 Đỗ Thanh Bình Nam 08/01/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
16 18030016 Nguyễn Vĩ Cầm Nam 04/10/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 6.5 Đạt
17 18030017 Ngô Thụy Kim Minh Châu Nữ 11/08/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
18 18030018 Đặng Kim Chi Nữ 14/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 2.5 Không đạt
19 18030019 Hồ Văn Chiến Nam 22/05/1997 Bình Dương 4.5 0 Không đạt
20 18030020 Lê Minh Chiến Nam 05/10/1997 Quảng Bình 8.5 10 Đạt
21 18030021 Trương Thị Mỹ Chinh Nữ 28/08/1996 Sông Bé 6.5 5 Đạt
22 18030022 Trần Hải Nam 24/4/1995 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
23 18030023 Trần Văn Cường Nam 12/10/1987 Bình Định Vắng
24 18030024 Nguyễn Thị Đặng Nữ 23/12/1997 Quảng Ngãi 5.5 5 Đạt
25 18030025 Trương Thị Ánh Đào Nữ 21/02/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
26 18030026 Phạm Thành Đạt Nam 03/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
27 18030027 Trần Ngọc Diễm Nữ 29/08/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
28 18030028 Đỗ Thúy Diễm Nữ 14/01/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
29 18030029 Nguyễn Thị Hoài Diễm Nữ 27/11/1994 Ninh Thuận 5 4 Không đạt
30 18030030 Phạm Thị Diễm Nữ 14/06/1998 Đắk Lắk 7 7 Đạt
31 18030031 Đinh Thị Ngọc Điệp Nữ 13/06/1997 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
32 18030032 Nguyễn Thành Đô Nam 23/02/1997 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
33 18030033 Trần Hiểu Đông Nam 22/11/2004 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
34 18030034 Nguyễn Hoàng Đức Nam 21/12/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
35 18030035 Hoàng Thị Thúy Dung Nữ 09/08/1995 Nghệ An 6.5 6 Đạt
36 18030036 Trương Thị Phương Dung Nữ 31/01/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
37 18030037 Nguyễn Thụy Phương Dung Nữ 14/03/1998 Bình Thuận 8 8 Đạt
38 18030038 Phùng Thị Cẩm Dung Nữ 31/05/1997 TP HCM 6.5 5.5 Đạt
39 18030039 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 20/10/1997 Bình Dương Vắng
40 18030040 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 09/10/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
41 18030041 Võ Quốc Dũng Nam 30/04/1996 Quảng Nam 8 5 Đạt
42 18030042 Nguyễn Tấn Dũng Nam 14/02/1998 Bình Dương 8.5 9 Đạt
43 18030043 Nguyễn Hữu Được Nam 30/06/1995 Bình Dương 8 7 Đạt
44 18030044 Hoàng Thị Thùy Dương Nữ 24/09/1995 Hồ Chí MInh 7 5.5 Đạt
45 18030045 Nguyễn Thị Ngọc Dưỡng Nữ 20/03/1998 Bình Định 6 4 Không đạt
46 18030046 Nguyễn Minh Duy Nam 08/10/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
47 18030047 Trần Đức Duy Nam 28/03/1998 Đồng Nai 7.5 8 Đạt
48 18030048 Nguyễn Nhất Duy Nam 30/01/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
49 18030049 Nguyễn Đức Duy Nam 15/06/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
50 18030050 Phạm Thị Duyên Nữ 07/12/1997 Thái Bình Vắng
51 18030051 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 15/11/1997 Trà Vinh 4.5 3.5 Không đạt
52 18030052 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 09/11/1997 Kon Tum 5.5 5 Đạt
53 18030053 Phạm Nguyên Giang Nữ 05/01/1996 Ninh Thuận 7.5 7 Đạt
54 18030054 Nguyễn Thị Thanh Giàu Nữ 9/5/1998 Bình Định 4 0 Không đạt
55 18030055 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 20/08/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
56 18030056 Hồ Thanh Nữ 30/10/1997 Đắk Lắk 5 3.5 Không đạt
57 18030057 Thái Thị Nữ 01/08/1997 Hà Tĩnh 8 8 Đạt
58 18030058 Nguyễn Thị Thanh Nữ 30/01/1998 Bình Phước 7 5 Đạt
59 18030059 Nguyễn Ngọc Nữ 12/05/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
60 18030060 Nguyễn Ngọc Hải Nam 16/09/1997 Bắc Ninh 8 9 Đạt
61 18030061 Hoàng Văn Hải Nam 08/10/1997 Nghệ An 6 5 Đạt
62 18030062 Phạm Công Hải Nam 2/7/1994 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
63 18030063 Ngô Thị Hải Nữ 25/10/1997 Nghệ An 6 6 Đạt
64 18030064 Lê Huy Hoàng Hải Nam 15/03/1997 Bình Dương 5.5 8 Đạt
65 18030065 Nguyễn Huệ Hoài Hân Nữ 22/08/1997 Bình Thuận 7.5 5.5 Đạt
66 18030066 Lê Thị Hằng Nữ 03/08/1998 Đắk Lắk 8 7.5 Đạt
67 18030067 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 15/07/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
68 18030068 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 24/03/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
69 18030069 Trần Thị Thùy Hằng Nữ 07/11/1994 Phú Thọ Vắng
70 18030070 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 20/08/1999 Bình Định 7 6.5 Đạt
71 18030071 Ngô Thị Hằng Nữ 22/09/1996 Bình Định 5 5.5 Đạt
72 18030072 Phan Thị Hằng Nữ 16/10/1998 Đắk Lắk 4.5 0 Không đạt
73 18030073 Lê Thị Thu Hằng Nữ 23/03/1997 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
74 18030074 Đinh Thị Lệ Hằng Nữ 06/01/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.5 5.5 Đạt
75 18030075 Lê Thị Hạnh Nữ 22/06/1998 Thanh Hóa 6 3 Không đạt
76 18030076 Lương Đức Hạnh Nam 18/10/1998 Nam Định 6 3 Không đạt
77 18030077 Nguyễn Mai Hoàng Hão Nam 03/12/1998 Tây Ninh 6.5 7 Đạt
78 18030078 Đỗ Thị Hoàn Hảo Nữ 26/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 3 Không đạt
79 18030079 Ngô Công Hậu Nam 02/08/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
80 18030080 Nguyễn Nhân Hậu Nam 06/10/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
81 18030081 Lương Thị Hậu Nữ 22/12/1998 Bình Phước 8 8 Đạt
82 18030082 A Đát H Hậu Nữ 10/02/1995 Khánh Hòa Vắng
83 18030083 Đặng Mai Hiên Nữ 08/07/1998 Bình Thuận 7 6.5 Đạt
84 18030084 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20/09/1998 Đắk Lắk 6 0 Không đạt
85 18030085 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/08/1997 Hà Tĩnh 8.5 7.5 Đạt
86 18030086 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 01/09/1997 Bình Phước 7 5 Đạt
87 18030087 Nguyễn Văn Hiếu Nam 08/03/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
88 18030088 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 13/12/1995 Bình Phước 7 2 Không đạt
89 18030089 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 11/06/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
90 18030090 Nguyễn Thị Hoa Nữ 05/05/1998 Bình Phước 5 5 Đạt
91 18030091 Trần Thị Kim Hoa Nữ 29/05/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
92 18030092 Nguyễn Thị Hòa Nữ 16/12/1998 Quảng Bình 6 6 Đạt
93 18030093 Lê Thị Yến Hoài Nữ 08/06/1997 Lâm Đồng 5.5 2 Không đạt
94 18030094 Lê Nguyễn Khải Hoàn Nam 25/01/1998 Bình Phước 6 6.5 Đạt
95 18030095 Nguyễn Huy Hoàng Nam 08/01/1998 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
96 18030096 Bùi Thị Ngọc Hồng Nữ 10/04/1998 Đắk Lắk Vắng
97 18030097 Đoàn Thị Thanh Huệ Nữ 21/9/1998 Gia Lai 6.5 5.5 Đạt
98 18030098 Trần Huy Hùng Nam 02/09/1997 Quảng Ngãi 4.5 4.5 Không đạt
99 18030099 Lê Thanh Hưng Nam 26/03/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
100 18030100 Nguyễn Thị Hương Nữ 19/7/1998 Bình Phước 7.5 6 Đạt
101 18030101 Huỳnh Mai Hương Nữ 21/3/1998 Bình Dương 3.5 5.5 Không đạt
102 18030102 Nguyễn Hoàng Huy Nam 09/10/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
103 18030103 Nguyễn Thị Ngọc Huyên Nữ 01/10/1996 Quảng Ngãi 5 2.5 Không đạt
104 18030104 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 09/05/1998 Nam Định 7 6.5 Đạt
105 18030105 Lê Thị Huyền Nữ 24/09/1997 Hải Dương 5 4.5 Không đạt
106 18030106 Lư Nguyên Hy Nam 14/11/1995 Bình Thuận 7 5.5 Đạt
107 18030107 Ngụy Văn Khải Nam 10/12/1998 Ninh Thuận 4.5 1.5 Không đạt
108 18030108 Huỳnh Duy Khang Nam 22/11/1998 Vĩnh Long 6.5 1.5 Không đạt
109 18030109 Võ Điền Tuấn Khang Nam 07/03/1995 Đồng Nai 8 8.5 Đạt
110 18030110 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 16/02/1997 Quảng Nam 6.5 9 Đạt
111 18030111 Nguyễn Thanh Lâm Nam 06/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 4 5 Không đạt
112 18030112 Lăng Thạch Lan Nữ 15/01/1998 Lâm Đồng 6.5 5 Đạt
113 18030113 Phạm Thị Hương Lan Nữ 04/11/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
114 18030114 Lâm Văn Lập Nam 18/06/1997 Nam Định 5 5 Đạt
115 18030115 Ngô Nhựt Lệ Nữ 03/07/1995 Bình Dương Vắng
116 18030116 Mai Thị Liễu Nữ 10/11/1998 Bình Định 7 7 Đạt
117 18030117 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 21/11/1998 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
118 18030118 Ngô Thị Linh Nữ 10/04/1998 Hà Tĩnh 6 5.5 Đạt
119 18030119 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/10/1997 Thanh Hóa 5.5 3 Không đạt
120 18030120 Hoàng Thị Linh Nữ 02/03/1996 Gia Lai 5.5 4 Không đạt
121 18030121 Bùi Thị Linh Nữ 28/08/1997 Nam Định 5 7.5 Đạt
122 18030122 Doãn Thị Linh Nữ 15/02/1997 Vĩnh Phúc 5.5 4 Không đạt
123 18030123 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 20/12/1998 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
124 18030124 Hồ Đức Lợi Nam 28/11/1998 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
125 18030125 Trần Xuân Lưu Nam 28/04/1998 Hà Nam 8 9 Đạt
126 18030126 Trương Thị Hồng Mai Nữ 24/01/1996 Phú Yên 6 5 Đạt
127 18030127 Hoàng Đức Mạnh Nam 14/11/1994 Nam Định 5.5 5 Đạt
128 18030128 Nguyễn Thành Mến Nam 11/07/1996 TP HCM 6 5 Đạt
129 18030129 Lữ Thị Diễm Mi Nữ 24/01/1998 Bến Tre 6 6 Đạt
130 18030130 Lữ Thị Diễm Mi Nữ 24/01/1998 Bến Tre Vắng
131 18030131 Mai Thị Hồng Minh Nữ 27/01/1997 Gia Lai 7.5 6.5 Đạt
132 18030132 Nguyễn Duy Minh Nam 05/11/1996 Sông Bé 5.5 5.5 Đạt
133 18030133 Lê Vĩnh Minh Nam 04/12/1995 Bình Dương 6.5 7 Đạt
134 18030134 Nguyễn Thị My Nữ 03/03/1997 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
135 18030135 Đỗ Thị Hoài My Nữ 22/03/1997 Khánh Hòa 6.5 7 Đạt
136 18030136 Dương Thị Kiều My Nữ 28/05/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
137 18030137 Nguyễn Thị Na Na Nữ 24/04/1998 Bình Định 6 6 Đạt
138 18030138 Phùng Lê Nam Nam 28/07/1998 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
139 18030139 Phạm Văn Nam Nam 21/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 6.5 Đạt
140 18030140 Đặng Hoài Nam Nam 23/01/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
141 18030141 Trần Đức Nam Nam 01/12/1995 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
142 18030142 Hồ Phương Nam Nam 30/10/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
143 18030143 Lê Doãn Nam Nam 17/01/1998 Kiên Giang 7.5 5 Đạt
144 18030144 Nguyễn Thị Nga Nữ 21/06/1997 Thanh Hóa 7 6.5 Đạt
145 18030145 Nguyễn Đức Ngà Nam 08/11/1997 Nghệ An 4 Không đạt
146 18030146 Biện Thị Kim Ngân Nữ 19/05/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
147 18030147 Trần Đoàn Kim Ngân Nữ 20/04/1998 Bình Phước 6 6.5 Đạt
148 18030148 Nguyễn Quốc Ngân Nam 24/09/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
149 18030149 Nguyễn Thị Mộng Nghi Nữ 28/04/1997 Tây Ninh 6 6.5 Đạt
150 18030150 Trần Trọng Nghĩa Nam 22/03/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
151 18030151 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 13/01/1992 Đắk Lắk 7 3 Không đạt
152 18030152 Phạm Bảo Ngọc Nữ 01/10/1996 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
153 18030153 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 12/10/1997 Ninh Thuận 7.5 4 Không đạt
154 18030154 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nữ 06/05/1993 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
155 18030155 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 09/10/1996 Bình Phước 4 2 Không đạt
156 18030156 Trần Thị Kim Nguyên Nữ 30/09/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
157 18030157 Huỳnh Ngọc Nguyên Nam 11/11/1999 Bình Thuận Vắng
158 18030158 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 25/01/1995 Bình Dương Vắng
159 18030159 Trần Minh Nhân Nam 01/10/1996 Bình Dương 8 2 Không đạt
160 18030160 Trần Phương Nhi Nữ 22/02/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
161 18030161 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 29/03/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
162 18030162 Lê Thị Ngọc Nhi Nữ 17/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
163 18030163 Phạm Yến Nhi Nữ 16/01/1997 Đồng Nai 7.5 4 Không đạt
164 18030164 Tăng Tiểu Nhi Nữ 02/06/1998 Ninh Thuận 6 6.5 Đạt
165 18030165 Phùng Xuân Nhi Nữ 21/10/1997 Bình Dương 6 8 Đạt
166 18030166 Trần Thị Mỹ Nhung Nữ 11/03/1998 Ninh Thuận 7.5 5.5 Đạt
167 18030167 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/11/1997 Tây Ninh 6.5 7 Đạt
168 18030168 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung Nữ 14/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 9.5 Đạt
169 18030169 Trương Thị Hồng Nhung Nữ 21/05/1996 Gia Lai 4.5 2.5 Không đạt
170 18030170 Lê Thị Ninh Nữ 11/08/1997 Thái Bình 6.5 8 Đạt
171 18030171 Bùi Thị Hồng Nụ Nữ 25/07/1996 Nghệ An Vắng
172 18030172 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 23/05/1998 Đồng Nai 7 8 Đạt
173 18030173 Lê Thị Kim Oanh Nữ 20/8/1976 Thái Bình 7 6 Đạt
174 18030174 Lê Trương Pháp Nam 30/04/1997 Quảng Nam Vắng
175 18030175 Nguyễn Thị Yến Phi Nữ 20/12/1998 Trà Vinh 5 1 Không đạt
176 18030176 Lâm Duy Phong Nam 29/07/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
177 18030177 Đào Xuân Phong Nam 03/02/1997 Hải Dương 5.5 7 Đạt
178 18030178 Nguyễn Triệu Phú Nam 13/03/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
179 18030179 Đặng Văn Phúc Nam 12/06/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
180 18030180 Trương Huỳnh Xuân Phúc Nữ 16/03/1987 TPHCM 8 6.5 Đạt
181 18030181 Lê Trà Hồng Phước Nam 26/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 6.5 Đạt
182 18030182 Lê Thị Mỹ Phương Nữ 26/06/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
183 18030183 Trần Thị Mai Phương Nữ 20/02/1997 Đồng Nai 6 9 Đạt
184 18030184 Duy Ngọc Uyên Phương Nữ 30/12/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
185 18030185 Nguyễn Hữu Phương Nam 26/07/1993 Nghệ An 5 3.5 Không đạt
186 18030186 Lê Thị Phượng Nữ 12/02/1997 Bình Dương Vắng
187 18030187 Trần Văn Quân Nam 03/09/1995 Bình Phước 4.5 1.5 Không đạt
188 18030188 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 5/6/1992 Bình Dương 6 4 Không đạt
189 18030189 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 06/04/1997 Bến Tre 7 6 Đạt
190 18030190 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 15/5/1998 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
191 18030191 Tô Ngọc Quỳnh Nữ 21/08/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
192 18030192 Quách Thị Kim Sang Nữ 20/10/1992 Sông Bé 7.5 7 Đạt
193 18030193 Hồ Thái Sơn Nam 24/10/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
194 18030194 Vòng Ấn Sơn Nam 02/11/1997 Đồng Nai 7.5 6.5 Đạt
195 18030195 Phùng Thiên Tài Nam 13/01/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
196 18030196 Nguyễn Bá Tài Nam 07/08/1997 Hà Nam 7.5 8 Đạt
197 18030197 Nguyễn Tấn Tài Nam 23/06/1995 Kiên Giang 7 6 Đạt
198 18030198 Hồ Huy Tân Nam 20/03/2000 Kiên Giang Vắng
199 18030199 Lại Hà Tây Nam 02/05/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
200 18030200 Nguyễn Lê Hoàng Thái Nam 21/05/1999 Bình Dương 8 9 Đạt
201 18030201 Đặng Thị Thắm Nữ 08/02/1997 Bình Định 5.5 7 Đạt
202 18030202 Phạm Thọ Thắng Nam 02/01/1992 Nghệ An 4 1 Không đạt
203 18030203 Nguyễn Đức Thắng Nam 23/11/1996 TP. Hồ Chí Minh 7 4 Không đạt
204 18030204 Huỳnh Thị Mỹ Thanh Nữ 09/01/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
205 18030205 Nguyễn Thùy Kim Thanh Nữ 09/08/1993 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
206 18030206 Nguyễn Lan Thanh Nữ 13/03/1998 Quảng Ngãi 6.5 6 Đạt
207 18030207 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nữ 11/12/1998 Nam Định 7.5 8 Đạt
208 18030208 Hồ Thị Thanh Nữ 06/01/1998 Quảng Trị 6.5 7 Đạt
209 18030209 Vũ Thị Thanh Nữ 10/02/1998 Phú Thọ 6 8 Đạt
210 18030210 Đặng Thị Thanh Thảo Nữ 07/01/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
211 18030211 Lê Thị Thu Thảo Nữ 20/03/1998 Đồng Tháp 6.5 6 Đạt
212 18030212 Trịnh Ngọc Hồng Thảo Nữ 16/10/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
213 18030213 Trần Thị Thảo Nữ 25/05/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
214 18030214 Trương Thị Thu Thảo Nữ 19/02/1998 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
215 18030215 Đoàn Thu Thảo Nữ 31/12/1998 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
216 18030216 Trần Thị Phương Thảo Nữ 22/10/1998 Bình Dương 8 7.5 Đạt
217 18030217 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 21/03/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
218 18030218 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/11/1998 Quảng Ngãi 5 3.5 Không đạt
219 18030219 Thái Thu Thảo Nữ 20/05/1999 Bình Phước 4 3.5 Không đạt
220 18030220 Phan Thanh Thảo Nữ 10/07/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
221 18030221 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 15/10/1997 Vũng Tàu 5.5 4 Không đạt
222 18030222 Võ Huỳnh Phương Thi Nữ 18/11/1993 Bình Dương 9 7 Đạt
223 18030223 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 21/10/1996 Bình Thuận 5.5 4 Không đạt
224 18030224 Phạm Hoàng Thơ Nữ 17/10/1998 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
225 18030225 Trần Huyền Thoại Nữ 06/11/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
226 18030226 Nguyễn Minh Thông Nam 04/03/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
227 18030227 Vũ Thị Hương Thu Nữ 11/12/1998 Nam Định 7.5 7.5 Đạt
228 18030228 Nguyễn Thị Ngọc Thu Nữ 01/01/1995 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
229 18030229 Phan Thị Thuận Nữ 01/01/1996 Bình Dương 5 6 Đạt
230 18030230 Phan Thị Mỹ Thuận Nữ 20/09/1998 Bình Định 8 9 Đạt
231 18030231 Đào Thị Thương Nữ 12/10/1998 Nam Định 4.5 6 Không đạt
232 18030232 Trần Thị Hoài Thương Nữ 20/05/1998 Đắk Nông 8 8.5 Đạt
233 18030233 Nguyễn Thị Liên Thương Nữ 17/02/1981 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
234 18030234 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/11/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
235 18030235 Trần Thị Thúy Nữ 30/11/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
236 18030236 Phạm Thị Thúy Nữ 16/08/1996 Ninh Bình 6 6 Đạt
237 18030237 Nguyễn Thị Thúy Nữ 18/12/1998 Nam Định 5 3 Không đạt
238 18030238 Trần Thị Diễm Thúy Nữ 16/06/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
239 18030239 Trần Thị Kim Thúy Nữ 29/05/1998 Bình Định 6.5 5 Đạt
240 18030240 Lê Thị Thúy Nữ 03/08/1998 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
241 18030241 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 22/09/1996 Bình Phước 5 5 Đạt
242 18030242 Hạ Thị Thanh Thủy Nữ 28/04/1998 Thanh Hóa 6.5 9 Đạt
243 18030243 Nguyễn Thị Minh Thủy Nữ 09/02/1999 Bình Phước 6 3 Không đạt
244 18030244 Nguyễn Thị Mỹ Thuyền Nữ 09/05/1998 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
245 18030245 Trần Thị Ngọc Thuyền Nữ 20/04/1998 Bình Định 7.5 7.5 Đạt
246 18030246 Trần Diệu Tiên Nữ 7/4/1998 Đắk Lắk 8.5 8 Đạt
247 18030247 Mai Thủy Tiên Nữ 07/12/1995 Bình Dương 8 8 Đạt
248 18030248 Nguyễn Thị Tiên Nữ 17/04/1997 Tây Ninh 7.5 6.5 Đạt
249 18030249 Hoàng Văn Tiến Nam 01/01/1996 Quảng Trị 5.5 5 Đạt
250 18030250 Trần Ngọc Tín Nam 26/07/1999 Bình Thuận Vắng
251 18030251 Phạm Thị Tình Nữ 01/05/1998 Nghệ An 6.5 8 Đạt
252 18030252 Lê Mạnh Toán Nam 05/12/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
253 18030253 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 01/12/1993 Bình Dương 9 8 Đạt
254 18030254 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 05/01/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
255 18030255 Huỳnh Thị Phương Trầm Nữ 14/05/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
256 18030256 Lê Thị Ngọc Trân Nữ 19/02/1998 Long An 6 5.5 Đạt
257 18030257 Võ Ngọc Minh Trân Nữ 07/12/1996 Bình Dương 4 6 Không đạt
258 18030258 Võ Ngọc Bảo Trân Nữ 07/12/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
259 18030259 Vũ Ngọc Trân Nữ 27/05/1997 Cần Thơ 6.5 8 Đạt
260 18030260 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 14/06/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
261 18030261 Huỳnh Mai Xuân Trang Nữ 15/02/1996 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
262 18030262 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 08/11/1994 Đắk Lắk 7 6 Đạt
263 18030263 Lưu Thùy Trang Nữ 26/11/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
264 18030264 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 10/06/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
265 18030265 Lê Thị Huyền Trang Nữ 11/01/1997 Nghệ An Vắng
266 18030266 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/06/1997 Bắc Ninh 7 8 Đạt
267 18030267 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 06/02/1998 Gia Lai 6.5 6 Đạt
268 18030268 Phạm Thị Trang Nữ 01/02/1997 Đắk Lắk 5.5 5 Đạt
269 18030269 Trần Thị Thu Trang Nữ 14/05/1999 Bình Dương 7.5 7 Đạt
270 18030270 Thái Minh Trí Nam 19/05/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
271 18030271 Trần Thị Thúy Trinh Nữ 01/06/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
272 18030272 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 27/11/1998 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
273 18030273 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 24/03/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
274 18030274 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 25/09/1997 Bình Định 6 5 Đạt
275 18030275 Nguyễn Ngọc Trinh Nữ 28/06/1997 Gia Lai 7 6.5 Đạt
276 18030276 Bùi Thị Thanh Trúc Nữ 07/01/1998 Quảng Trị 6 6.5 Đạt
277 18030277 Huỳnh Thị Thanh Trúc Nữ 15/12/1998 Bình Định 7 5 Đạt
278 18030278 Nguyễn Thị Nhã Trúc Nữ 12/12/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
279 18030279 Huỳnh Tấn Trung Nam 04/07/1998 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
280 18030280 Phạm Quang Trường Nam 12/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
281 18030281 Phùng Bội Nguyệt Tinh Nữ 04/06/1998 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
282 18030282 Huỳnh Cẩm Nữ 26/04/1996 Bình Dương 8 9 Đạt
283 18030283 Ngô Ngọc Nam 02/02/1996 Bắc Giang 5.5 7 Đạt
284 18030284 Nguyễn Thị Hồng Tươi Nữ 08/12/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
285 18030285 Nguyễn Minh Tướng Nam 29/01/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
286 18030286 Ngô Tấn Tuyển Nam 07/09/1997 Bình Dương Vắng
287 18030287 Đoàn Thị Diểm Tuyến Nữ 24/11/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
288 18030288 Mai Thị Tuyến Nữ 30/07/1997 Tây Ninh 4.5 4 Không đạt
289 18030289 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 21/10/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
290 18030290 Lê Ngọc Phương Tuyền Nữ 23/08/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
291 18030291 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 07/10/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
292 18030292 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 03/11/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
293 18030293 Trần Thị Tuyết Nữ 20/09/1997 Nghệ An 8 7 Đạt
294 18030294 Tăng Phương Tuyết Nữ 30/11/1967 Bình Dương 6.5 7 Đạt
295 18030295 Đinh Thị Ánh Tuyết Nữ 21/03/1997 Bình Định 6.5 6 Đạt
296 18030296 Nguyễn Thanh Tỷ Nữ 24/10/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
297 18030297 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 12/06/1997 Bình Phước 6 6.5 Đạt
298 18030298 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 10/11/1997 Gia Lai 7 7 Đạt
299 18030299 Hùynh Thị Mỹ Vân Nữ 17/04/1998 Quảng Ngãi 5.5 4 Không đạt
300 18030300 Phan Thị Tường Vi Nữ 06/01/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
301 18030301 Bùi Quốc Việt Nam 26/04/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
302 18030302 Huỳnh Thị Vui Nữ 20/08/1993 Bạc Liêu 4.5 1.5 Không đạt
303 18030303 Đỗ Xuân Vương Nam 17/11/1997 Hưng Yên 7.5 7 Đạt
304 18030304 Nguyễn Ngọc Vy Nữ 31/10/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
305 18030305 Lê Thị Phượng Vy Nữ 06/03/1998 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
306 18030306 Trần Thị Thảo Vy Nữ 25/10/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
307 18030307 Mai Thúy Vy Nữ 15/8/1996 Bình Dương 5.5 7 Đạt
308 18030308 Nguyễn Thị Xắn Nữ 3/01/1978 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
309 18030309 Lê Thị Phước Xuân Nữ 06/07/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
310 18030310 Nguyễn Thị Xuân Nữ 05/10/1996 Thanh Hóa 5 4 Không đạt
311 18030312 Hoàng Trần Thiên Ý Nữ 11/12/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
312 18030313 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 01/05/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
313 18030314 Ngô Hiệp Ý Nam 19/09/1998 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
314 18030315 Phạm Thị Ngọc Yên Nữ 24/11/1997 Long An 6.5 8 Đạt
315 18030316 Nguyễn Thị Yến Nữ 15/03/1998 Gia Lai 6.5 6.5 Đạt
316 18030317 Giang Hải Yến Nữ 24/10/1998 Đồng Nai 7 7 Đạt
317 18030318 Phạm Hải Yến Nữ 05/05/1997 Thanh Hóa 4 3.5 Không đạt
318 18030319 Lê Bùi Phi Yến Nữ 05/08/1996 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
Danh sách này có 318 thí sinh.

watch_later
21/05/2018 07:00:00  
visibility
 11732