Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (02A/2018) khóa 18020 Ngày 21 tháng 04 năm 2018

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18020001 Bùi Thị Thúy An Nữ 07/08/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
2 18020002 Nguyễn Khoa Trường An Nữ 18/08/1988 TP HCM 7.5 7.5 Đạt
3 18020003 Nguyễn Thị Thu An Nữ 14/09/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
4 18020004 Lê Thị Ngọc Ẩn Nữ 03/04/1998 Đồng Nai 8.5 4.5 Không đạt
5 18020005 Lâm Quang Hoàng Anh Nam 20/04/1998 Long An 9 9 Đạt
6 18020006 Lê Bá Anh Nam 10/07/1996 Thanh Hóa 5 5 Đạt
7 18020007 Nguyễn Ngọc Quế Anh Nữ 01/06/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
8 18020008 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 24/12/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
9 18020009 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 28/09/1997 Bình Phước 5 5 Đạt
10 18020010 Nguyễn Thị Tâm Anh Nữ 20/11/1998 Đắk Lắk 7.5 8 Đạt
11 18020011 Nguyễn Tuấn Anh Nam 03/08/1997 Đồng Nai 8 9 Đạt
12 18020012 Nguyễn Võ Hồng Anh Nữ 04/06/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
13 18020013 Phùng Nguyễn Vân Anh Nữ 14/09/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
14 18020014 Trần Kim Anh Nữ 20/03/1996 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
15 18020015 Võ Thị Kim Anh Nữ 19/03/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
16 18020016 Bùi Ngọc Ánh Nữ 27/08/1997 Bình Phước 6.5 4.5 Không đạt
17 18020017 La Thị Hồng Ánh Nữ 01/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5 Đạt
18 18020018 Tô Thị Phi Ánh Nữ 26/09/1997 Bình Phước 6.5 8 Đạt
19 18020019 Trương Thị Ngọc Ánh Nữ 15/07/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
20 18020020 Luyện Văn Bắc Nam 01/12/1997 Bắc Giang 6 5.5 Đạt
21 18020021 Nguyễn Chí Bảo Nam 07/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
22 18020022 Trần Chí Bảo Nam 05/09/1998 Cà Mau 6.5 4.5 Không đạt
23 18020023 Trịnh Ngọc Bích Nữ 16/12/1997 Bình Dương 5 0 Không đạt
24 18020024 Trương Thị Ngọc Bích Nữ 10/12/1995 Sông Bé 7 5 Đạt
25 18020025 Lê Thái Bình Nam 26/12/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
26 18020026 Vũ Gia Bình Nữ 01/06/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
27 18020027 Vũ Thanh Bình Nam 21/10/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
28 18020028 Nguyễn Vĩ Cầm Nam 04/10/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 4 Không đạt
29 18020029 Châu Nguyễn Hồng Cẩm Nữ 18/07/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
30 18020030 Nguyễn Tuấn Cảnh Nam 07/03/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
31 18020031 Phạm Thị Chanh Nữ 19/08/1997 Thừa Thiên Huế 6 6 Đạt
32 18020032 Cao Thị Diễm Châu Nữ 24/06/1998 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
33 18020033 Phan Ngọc Châu Nữ 29/05/1998 TP HCM 7 8.5 Đạt
34 18020034 Đặng Kim Chi Nữ 14/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 3.5 Không đạt
35 18020035 Nguyễn Thị Cẩm Chi Nữ 20/10/1996 Ninh Thuận 4 3 Không đạt
36 18020036 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 05/12/1998 Bình Phước 6.5 7 Đạt
37 18020037 Võ Nguyên Chi Nữ 15/12/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
38 18020038 Lê Tiến Chung Nam 05/11/1993 Nghệ An Vắng
39 18020039 Mai Thị Chung Nữ 30/07/1997 Đắk Lắk 8 7 Đạt
40 18020041 Phan Thị Kim Cúc Nữ 07/09/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
41 18020042 Nguyễn Thị Trang Đài Nữ 01/12/1997 Phú Yên 5.5 5 Đạt
42 18020043 Nguyễn Thị Đặng Nữ 23/12/1997 Quảng Ngãi 3.5 3 Không đạt
43 18020044 Nguyễn Văn Đạt Nam 14/09/1996 Ninh Thuận 6 7 Đạt
44 18020045 Phạm Quốc Đạt Nam 14/11/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
45 18020046 Phạm Thành Đạt Nam 03/12/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
46 18020047 Trần Phát Đạt Nam 01/09/1998 Đồng Nai 6 9.5 Đạt
47 18020048 Mai Thị Cẩm Di Nữ 01/01/1995 Sóc Trăng 8 6 Đạt
48 18020049 Đoàn Thị Ngọc Diễm Nữ 17/09/1997 Bình Dương Vắng
49 18020050 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 8 Đạt
50 18020051 Trịnh Kiều Diễm Nữ 19/03/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
51 18020052 Đặng Thị Ngọc Diệp Nữ 31/08/1998 Tây Ninh 8 8 Đạt
52 18020053 Đinh Thị Ngọc Điệp Nữ 13/06/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
53 18020054 Nguyễn Thị Thùy Diệu Nữ 19/09/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
54 18020055 Võ Thị Diệu Nữ 28/06/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
55 18020056 Lê Thị Hùng Dinh Nữ 24/10/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
56 18020057 Nguyễn Nhựt Đông Nam 08/06/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
57 18020058 Nguyễn Xuân Đông Nam 12/05/1997 Đồng Nai 5 6 Đạt
58 18020059 Trịnh Ngọc Đông Nam 29/01/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
59 18020060 Nguyễn Hoàng Minh Đức Nữ 13/08/1983 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
60 18020061 Lê Thị Dung Nữ 05/06/1995 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
61 18020062 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 16/11/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
62 18020063 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 29/05/1996 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
63 18020064 Nông Thị Dung Nữ 09/03/1998 Bình Phước 5.5 5.5 Đạt
64 18020065 Phùng Thị Cẩm Dung Nữ 31/05/1997 TP HCM 4.5 7 Không đạt
65 18020066 Nguyễn Văn Dũng Nam 12/02/1997 Bình Định 5 5 Đạt
66 18020067 Đặng Thị Thùy Dương Nữ 11/12/2002 Bình Dương 4 4 Không đạt
67 18020068 Nguyễn Thị Dương Nữ 10/08/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
68 18020069 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 01/06/1998 Bình Phước 6.5 4.5 Không đạt
69 18020070 Nguyễn Tùng Dương Nữ 24/10/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
70 18020071 Lê Huỳnh Duy Nam 23/11/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
71 18020072 Lê Quốc Duy Nam 28/10/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
72 18020073 Nguyễn Đức Duy Nam 15/06/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
73 18020074 Nguyễn Hoàng Duy Nam 15/10/1996 Bình Dương Vắng
74 18020075 Bùi Thị Tú Duyên Nữ 20/10/1997 TP HCM 8.5 8.5 Đạt
75 18020076 Đoàn Thị Kỳ Duyên Nữ 11/07/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
76 18020077 Nguyễn Thị Duyên Nữ 16/12/1998 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
77 18020078 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 09/11/1997 Kon Tum 4.5 5 Không đạt
78 18020079 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 07/08/1998 Bình Dương 3 3 Không đạt
79 18020080 Bùi Trần Trường Giang Nam 08/08/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
80 18020081 Hoàng Hương Giang Nữ 29/09/1998 Thừa Thiên Huế 7 7 Đạt
81 18020082 Nguyễn Thị Kiều Giang Nữ 27/05/1998 Bình Dương 6.5 9 Đạt
82 18020083 Phạm Nguyên Giang Nữ 05/01/1996 Ninh Thuận 6.5 4 Không đạt
83 18020084 Ngô Thị Thu Nữ 22/08/1998 Đắk Lắk 8 5.5 Đạt
84 18020085 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 24/11/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
85 18020086 Nguyễn Thị Thu Nữ 12/04/1998 Gia Lai 7 6 Đạt
86 18020087 Trần Thị Thanh Nữ 08/12/1998 Bình Phước 8 5 Đạt
87 18020088 Nguyễn Phượng Hoàng Nhật Hạ Nữ 13/05/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
88 18020089 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 07/02/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
89 18020090 Văn Ngọc Hân Nữ 15/07/1998 Cà Mau 7 2.5 Không đạt
90 18020091 Lê Thị Mỹ Hằng Nữ 24/10/1996 Phú Yên 6.5 9 Đạt
91 18020092 Nguyễn Thị Hằng Nữ 06/11/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
92 18020093 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/11/2001 Bình Dương 6 5.5 Đạt
93 18020094 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 22/12/1999 Quảng Nam 5.5 4 Không đạt
94 18020095 Ninh Nguyễn Thanh Hằng Nữ 16/04/1998 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
95 18020096 Phan Thị Thanh Hằng Nữ 12/07/1996 Sông Bé 5.5 7 Đạt
96 18020097 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 04/04/1997 Hưng Yên 7 6 Đạt
97 18020098 Lê Thị Hạnh Nữ 23/11/1998 Thanh Hóa 6 5 Đạt
98 18020099 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/11/1996 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
99 18020100 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 17/07/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
100 18020101 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 17/12/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
101 18020102 Nguyễn Phi Hào Nam 10/02/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
102 18020103 Chung Thanh Hảo Nữ 12/04/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
103 18020104 Lý Như Hảo Nữ 13/03/1998 Kiên Giang 8 6.5 Đạt
104 18020105 Trần Như Hảo Nữ 30/06/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
105 18020106 Nguyễn Lê Trung Hậu Nữ 19/12/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
106 18020107 Huỳnh Thị Thu Hiền Nữ 27/06/1998 Bình Dương Vắng
107 18020108 Lê Thị Thu Hiền Nữ 19/08/1998 Thái Bình 7.5 7 Đạt
108 18020109 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 01/05/1997 Bình Dương 9 6.5 Đạt
109 18020110 Phạm Thanh Hiền Nữ 29/09/1992 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
110 18020111 Trương Thị Diệu Hiền Nữ 27/12/1998 Long An 6 6 Đạt
111 18020112 Nguyễn Thế Hiển Nữ 12/10/2000 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
112 18020113 Lê Nguyễn Hòa Hiệp Nam 20/01/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
113 18020114 Huỳnh Minh Hiếu Nữ 01/04/2001 Bình Dương 4 0.5 Không đạt
114 18020115 Phan Danh Hiệu Nam 30/05/1995 Lâm Đồng 6 3.5 Không đạt
115 18020116 Bùi Thị Hoa Nữ 22/03/1998 Kiên Giang 6.5 7 Đạt
116 18020117 Hoàng Thị Hoa Nữ 23/10/1998 Đắk Lắk 4 2.5 Không đạt
117 18020118 Huỳnh Thúy Hoa Nữ 03/03/1998 Long An 6.5 8 Đạt
118 18020119 Lê Thị Kim Hoa Nữ 27/07/1997 Thanh Hóa 6 2.5 Không đạt
119 18020120 Lý Hoàng Kim Hoa Nữ 26/11/2001 Bình Dương 3 0.5 Không đạt
120 18020121 Trần Thụy Đông Hòa Nữ 23/08/1995 Bình Dương 7.5 8 Đạt
121 18020122 Dương Quốc Hoài Nam 04/02/2000 Cần Thơ 4 4 Không đạt
122 18020123 Huỳnh Thị Thanh Hoài Nữ 10/09/1991 Thái Bình Vắng
123 18020124 Lê Thị Yến Hoài Nữ 08/06/1997 Lâm Đồng 5 2.5 Không đạt
124 18020125 Mai Thu Hoài Nữ 20/10/1986 Bình Định 5 5 Đạt
125 18020126 Trần Thị Thu Hoài Nữ 08/08/1998 Phú Yên 4.5 0 Không đạt
126 18020127 Lê Thị Hoan Nữ 14/11/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
127 18020128 Trần Minh Hoang Nam 06/04/1983 Bình Dương Vắng
128 18020129 Thập Thị Mỹ Hoàng Nữ 09/12/1996 Ninh Thuận 5 5 Đạt
129 18020130 Lê Thị Hồng Nữ 22/08/1998 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
130 18020131 Nguyễn Ánh Hồng Nữ 13/10/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
131 18020132 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 02/09/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
132 18020133 Đỗ Thị Huệ Nữ 25/03/1998 Bình Dương 6.5 9 Đạt
133 18020134 Lê Thị Huệ Nữ 14/01/1998 Bình Phước 8.5 5 Đạt
134 18020135 Đỗ Quỳnh Hương Nữ 27/02/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
135 18020136 Hồ Thị Thanh Hương Nữ 03/05/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
136 18020137 Lê Thị Hương Nữ 29/06/1996 Bình Dương 4 0.5 Không đạt
137 18020138 Nguyễn Thanh Hương Nữ 10/05/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
138 18020139 Nguyễn Thị Hương Nữ 26/01/1997 Nam Định 3.5 4 Không đạt
139 18020140 Nguyễn Thị Cẩm Hương Nữ 14/06/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
140 18020141 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 09/06/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
141 18020142 Phan Thị Hương Nữ 10/09/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
142 18020143 Võ Thị Thiên Hương Nữ 15/06/1998 TP HCM 7 8 Đạt
143 18020144 Vũ Thị Ngọc Hương Nữ 12/07/1998 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
144 18020145 Nguyễn Thị Hường Nữ 16/08/1998 Nam Định Vắng
145 18020146 Phạm Thu Hường Nữ 03/11/1997 Nam Định 6.5 5 Đạt
146 18020147 Trần Thị Bích Hường Nữ 01/11/1997 Bình Dương Vắng
147 18020148 Trần Thi Thu Hường Nữ 16/10/1995 Nam Định 7.5 7 Đạt
148 18020149 Lê Hoàng Huy Nam 23/04/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
149 18020150 Trần Quốc Huy Nam 14/10/1995 Bình Dương 7 5 Đạt
150 18020151 Lê Thị Mỹ Huyền Nữ 15/12/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
151 18020152 Lý Mỹ Huyền Nữ 05/09/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
152 18020153 Nguyễn Thị Kim Huyền Nữ 21/10/1997 Đồng Nai 7 8 Đạt
153 18020154 Phạm Thị Huyền Nữ 20/10/1997 Ninh Bình 5 6.5 Đạt
154 18020155 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 28/03/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
155 18020156 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 05/10/1998 Hà Tĩnh 7 7 Đạt
156 18020157 Võ Thị Thanh Huyền Nữ 19/07/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
157 18020158 Lư Nguyên Hy Nam 14/11/1995 Bình Thuận 4 4 Không đạt
158 18020159 Dương Minh Khang Nam 27/09/1998 Bạc Liêu Vắng
159 18020160 Nguyễn Thị Phương Khanh Nữ 27/12/1971 Bến Tre 6 2 Không đạt
160 18020161 Huỳnh Nguyễn Khánh Nam 13/08/1997 An Giang 6 8 Đạt
161 18020162 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 27/03/1994 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
162 18020163 Hoàng Thị Khuyên Nữ 19/05/1998 Thanh Hóa 7.5 9 Đạt
163 18020164 Bùi Thị Thu Kiều Nữ 22/07/1998 Quảng Ngãi 5.5 1 Không đạt
164 18020165 Dương Thị Kiều Nữ 30/08/1998 Bến Tre 5.5 3 Không đạt
165 18020166 La Thị Kiều Nữ 10/07/1995 Lâm Đồng 4 2.5 Không đạt
166 18020167 Phạm Thị Phương Kiều Nữ 20/02/1997 Bình Phước 6.5 5 Đạt
167 18020168 Vỏ Thị Diễm Kiều Nữ 19/06/1998 Tây Ninh 5 3 Không đạt
168 18020169 Vũ Thị Thanh Kiều Nữ 04/11/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
169 18020170 Cao Trần Hồng Kim Nữ 04/04/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
170 18020171 Đặng Thị Cúc Lâm Nữ 18/07/1998 Đắk Lắk 7.5 9.5 Đạt
171 18020172 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 05/01/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
172 18020174 Huỳnh Thị Lành Nữ 01/11/1997 Quảng Ngãi 5 3 Không đạt
173 18020175 Võ Quí Lễ Nam 06/10/1998 Bình Định 6 8.5 Đạt
174 18020176 Bùi Nhật Lệ Nữ 02/03/1997 Lâm Đồng 5 6.5 Đạt
175 18020177 Dương Thị Lệ Nữ 02/03/1998 Thanh Hóa 7 4.5 Không đạt
176 18020178 Nguyễn Hữu Liêm Nam 04/07/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
177 18020179 Mai Kim Liên Nữ 17/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
178 18020180 Nguyễn Thị Liễu Nữ 16/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
179 18020181 Đoàn Thị Thảo Linh Nữ 10/07/1997 Quảng Bình Vắng
180 18020182 Giang Thùy Linh Nữ 07/10/1998 Thanh Hóa 7 5 Đạt
181 18020183 Hà Tuyết Linh Nữ 21/01/1998 Bình Dương Vắng
182 18020184 Lê Diệu Linh Nữ 18/10/2002 Thanh Hóa Vắng
183 18020185 Ngô Thị Linh Nữ 10/04/1998 Hà Tĩnh 4.5 5 Không đạt
184 18020186 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 07/06/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
185 18020187 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 10/01/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
186 18020188 Nguyễn Thị Linh Nữ 05/09/1996 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
187 18020189 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 16/02/1993 Ninh Thuận 4 5 Không đạt
188 18020190 Phạm Thị Cẩm Linh Nữ 28/12/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
189 18020191 Phan Thị Linh Nữ 04/06/1997 Bình Phước 8 9 Đạt
190 18020192 Trần Thị Thùy Linh Nữ 26/01/1997 Bình Dương 4.5 7 Không đạt
191 18020193 Trịnh Ái Linh Nữ 01/04/1995 Sông Bé 6 2.5 Không đạt
192 18020194 Trịnh Thị Linh Nữ 02/02/1998 Thanh Hóa 6.5 6 Đạt
193 18020195 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 24/09/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
194 18020196 Lê Yến Loan Nữ 12/05/1993 Tp.HCM 7 6 Đạt
195 18020197 Nguyễn Ngọc Phương Loan Nữ 29/08/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
196 18020198 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 05/08/1998 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
197 18020199 Phạm Thị Hoàng Loan Nữ 15/10/1997 Bình Dương 3.5 2.5 Không đạt
198 18020200 Tạ Thị Kiều Loan Nữ 16/09/1995 Sông Bé 6 5.5 Đạt
199 18020201 Tạ Thị Thanh Loan Nữ 19/03/1982 Phú Thọ 8 5 Đạt
200 18020202 Huỳnh Tấn Lộc Nam 05/10/1997 TP HCM 8 8.5 Đạt
201 18020203 Nguyễn Tấn Lợi Nam 07/12/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
202 18020204 Trần Đại Lợi Nam 21/11/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
203 18020205 Đinh Hoàng Long Nam 05/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
204 18020206 Nguyễn Văn Long Nam 02/02/1996 Đắk Lắk 8 6 Đạt
205 18020207 Hồ Hoàng Luân Nam 30/01/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
206 18020208 Lê Thị Lương Nữ 18/10/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
207 18020209 Trần Xuân Lưu Nam 28/04/1998 Hà Nam Vắng
208 18020210 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 31/10/1997 Tây Ninh 5.5 5.5 Đạt
209 18020211 Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 27/12/1984 Khánh Hòa 5 2.5 Không đạt
210 18020212 Luyện Thị Mai Nữ 02/04/1998 Gia Lai 5.5 6.5 Đạt
211 18020213 Nguyễn Thị Kim Mai Nữ 09/05/1999 Bình Dương 6 7.5 Đạt
212 18020214 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ 08/03/1996 Hà Tĩnh 8 5 Đạt
213 18020215 Trần Ngọc Xuân Mai Nữ 03/11/1998 Vĩnh Long Vắng
214 18020216 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 19/04/1997 Bình Phước 8 8.5 Đạt
215 18020217 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 02/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 5.5 Đạt
216 18020218 Nguyễn Duy Mạnh Nam 01/11/1996 TP HCM 5.5 6 Đạt
217 18020219 Phạm Đức Mạnh Nam 15/08/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
218 18020220 Khuất Nguyễn Hoàng Minh Nam 11/03/1981 Bình Dương 8.5 5 Đạt
219 18020221 Nguyễn Thị Bình Minh Nữ 14/11/1998 Bình Phước Vắng
220 18020222 Phạm Thị Mừng Nữ 22/10/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
221 18020223 Nguyễn Thị Thùy My Nữ 08/03/1997 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
222 18020224 Nguyễn Thị Na Na Nữ 24/04/1998 Bình Định 6 4.5 Không đạt
223 18020225 Bồ Thị Nhật Nam Nữ 14/09/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
224 18020226 Đoàn Vương Nam Nam 16/10/1996 Bình Dương 7.5 1.5 Không đạt
225 18020227 Võ Phương Nam Nam 25/12/1997 Đồng Nai 5.5 4 Không đạt
226 18020228 Đỗ Thúy Nga Nữ 27/01/1997 Hà Nam 7 3.5 Không đạt
227 18020229 Mai Thị Nga Nữ 07/08/1997 Cần Thơ 7.5 1.5 Không đạt
228 18020230 Nguyễn Hồng Nga Nữ 17/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
229 18020231 Nguyễn Thị Nga Nữ 21/06/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
230 18020232 Hà Lê Kim Ngân Nữ 02/04/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
231 18020233 Lê Thị Bích Ngân Nữ 20/01/1998 Hậu Giang 5 5 Đạt
232 18020234 Nguyễn Quốc Ngân Nam 24/09/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
233 18020235 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 13/11/2002 Bình Dương 4 0 Không đạt
234 18020236 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 07/01/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
235 18020237 Quách Tố Ngân Nữ 03/11/1998 TP HCM 7.5 8 Đạt
236 18020238 Trần Kim Ngân Nữ 04/01/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
237 18020239 Võ Lục Tỷ Ngân Nam 01/01/2001 Bình Dương 8.5 5 Đạt
238 18020240 Võ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/1996 Bình Phước Vắng
239 18020241 Lê Thừa Nghĩa Nam 15/11/2000 Bình Dương 4 3 Không đạt
240 18020242 Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa Nữ 20/10/1997 Quảng Bình 7 3 Không đạt
241 18020243 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 09/05/1995 Hải Dương 6 4 Không đạt
242 18020244 Biện Thị Như Ngọc Nữ 23/12/1997 Tây Ninh 5 3 Không đạt
243 18020245 Cao Như Ngọc Nữ 24/06/2002 Bình Dương 5 1.5 Không đạt
244 18020246 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 26/03/1997 Quảng Bình Vắng
245 18020247 Nguyễn Xuân Ngọc Nam 05/02/1999 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
246 18020248 Phạm Thảo Ngọc Nữ 10/06/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
247 18020249 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 03/02/1998 Gia Lai 7.5 8.5 Đạt
248 18020250 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 22/07/1998 Bình Định Vắng
249 18020251 Phạm Thị Thu Nguyên Nữ 22/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
250 18020252 Trần Thị Kim Nguyên Nữ 05/09/1995 TP HCM 6.5 5.5 Đạt
251 18020253 H' Nguyệt Nữ 24/08/1997 Đắk Nông 6 3 Không đạt
252 18020254 Lê Thị Nguyệt Nữ 10/12/1997 Quảng Ngãi 4.5 4.5 Không đạt
253 18020255 Thân Thị Nguyệt Nữ 25/12/1997 Tiền Giang 7.5 4 Không đạt
254 18020256 Lê Đặng Thanh Nhàn Nữ 01/12/1997 Bình Định 5 4 Không đạt
255 18020257 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 24/07/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
256 18020258 Phan Thị Thanh Nhàn Nữ 14/06/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
257 18020259 Võ Thị Thanh Nhàn Nữ 23/04/1997 Bình Dương Vắng
258 18020260 Nguyễn Thanh Nhân Nam 28/08/2001 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
259 18020261 Nguyễn Thị Kim Nhạn Nữ 17/12/1996 Bình Dương Vắng
260 18020262 Trần Thị Nhạn Nữ 25/11/1998 Nam Định 7.5 4 Không đạt
261 18020263 Hà Kiều Nhi Nữ 05/03/1998 Đắk Lắk 5.5 5.5 Đạt
262 18020264 Huỳnh Hoàng Mai Nhi Nữ 12/09/1998 Bình Dương 7.5 1.5 Không đạt
263 18020265 Nguyễn Bình Phương Nhi Nữ 31/08/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
264 18020266 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12/12/1998 Bình Dương 2.5 1.5 Không đạt
265 18020267 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 29/04/1998 Đồng Nai 7.5 4 Không đạt
266 18020268 Thái Kiều Yến Nhi Nữ 24/09/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
267 18020269 Từ Thị Kim Nhi Nữ 24/04/1998 Bình Dương 8 7.5 Đạt
268 18020270 Võ Hiếu Nhi Nữ 17/10/1998 Vĩnh Long 7 8 Đạt
269 18020271 Võ Thị Yến Nhi Nữ 10/11/1996 Bình Dương 8 7.5 Đạt
270 18020272 Võ Kiều Nhiên Nữ 29/08/2002 Cà Mau 4.5 3.5 Không đạt
271 18020273 Lê Thị Huỳnh Như Nữ 12/05/1995 Tây Ninh Vắng
272 18020274 Ngô Thị Tố Như Nữ 20/10/1996 Quảng Ngãi 8 8.5 Đạt
273 18020275 Nông Thị Quỳnh Như Nữ 10/12/1997 Bình Dương Vắng
274 18020276 Võ Hoàng Nhuận Nữ 08/12/1997 Bình Định 7 3.5 Không đạt
275 18020277 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 10/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 6.5 Đạt
276 18020278 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 21/01/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
277 18020279 Thị Nhung Nữ 14/02/1998 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
278 18020280 Võ Kim Nhụy Nữ 19/02/1998 Kiên Giang 7.5 6 Đạt
279 18020281 Bùi Thị Kiều Oanh Nữ 09/05/1998 Phú Yên 5.5 5 Đạt
280 18020282 Lê Hoàng Oanh Nữ 25/06/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
281 18020283 Lê Thị Kim Oanh Nữ 20/08/1976 Thái Bình 8 4 Không đạt
282 18020284 Ngô Thị Kiều Oanh Nữ 13/01/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
283 18020285 Nguyễn Tấn Phát Nam 19/06/1999 Bình Thuận 4.5 3 Không đạt
284 18020286 Trương Trần Đại Phát Nữ 27/06/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
285 18020287 Lê Thanh Phúc Nữ 17/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
286 18020288 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 05/06/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
287 18020289 Trần Thị Phúc Nữ 12/12/1998 Bình Dương 9 7.5 Đạt
288 18020290 Hồ Hữu Phụng Nam 05/05/1995 Nghệ An 7 7 Đạt
289 18020291 Huỳnh Hữu Phước Nam 31/07/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
290 18020292 Đỗ Huỳnh Phương Nam 29/09/1992 Bình Định Vắng
291 18020293 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 23/08/1998 Bình Dương 7 9 Đạt
292 18020294 Duy Ngọc Uyên Phương Nữ 30/12/1996 Bình Dương 7 3 Không đạt
293 18020295 Nguyễn Hữu Phương Nam 26/07/1993 Nghệ An 6 3 Không đạt
294 18020296 Nguyễn Huỳnh Phương Phương Nữ 14/09/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
295 18020297 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 01/06/1997 Kon Tum 7.5 6 Đạt
296 18020298 Lê Trần Như Phượng Nữ 28/07/1997 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
297 18020299 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 30/11/1996 Bình Dương 4 2 Không đạt
298 18020300 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 14/09/1996 Sông Bé 6 5.5 Đạt
299 18020301 Võ Hồng Phượng Nữ 03/06/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
300 18020302 Nguyễn Ngọc Quốc Quang Nam 23/04/1999 TP HCM Vắng
301 18020303 Đỗ Thị Quế Nữ 12/05/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
302 18020304 Nguyễn Thị Quế Nữ 09/09/1973 Thái Bình Vắng
303 18020305 Huỳnh Thị Cẩm Quyên Nữ 19/02/1996 Kiên Giang 4.5 2 Không đạt
304 18020306 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 05/06/1992 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
305 18020307 Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 10/03/2002 Bình Dương 4 2 Không đạt
306 18020308 Đỗ Thị Yến Quỳnh Nữ 23/09/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
307 18020309 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 29/09/1997 Bình Phước 8 6 Đạt
308 18020310 Trần Như Quỳnh Nữ 26/08/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
309 18020311 Nguyễn Hoàng Sang Nam 29/12/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
310 18020312 Nguyễn Thanh Sang Nam 05/08/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
311 18020313 Trần Thái Sang Nữ 06/10/2000 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
312 18020314 Phạm Huỳnh Hải Sơn Nam 27/05/1998 TP. Hồ Chí Minh 4 3.5 Không đạt
313 18020315 Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 08/04/1997 Sóc Trăng 6.5 4 Không đạt
314 18020316 Nguyễn Đăng Tạ Nam 21/08/1986 Thanh Hóa 8 5.5 Đạt
315 18020317 Lâm Phước Tài Nam 08/11/1998 Cà Mau 6.5 2 Không đạt
316 18020318 Nguyễn Thành Tâm Nam 22/05/1996 Tây Ninh 5 5 Đạt
317 18020319 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 16/09/1999 Thừa Thiên Huế Vắng
318 18020320 Nguyễn Thị Thu Tâm Nữ 09/11/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
319 18020321 Lê Đại Tân Nam 07/09/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
320 18020322 Lê Đình Duy Tân Nam 20/05/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
321 18020323 Trần Đức Tấn Nam 20/03/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
322 18020324 Đậu Thị Hồng Thắm Nữ 02/02/1998 Hà Tĩnh 7 9 Đạt
323 18020325 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 03/05/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
324 18020326 Võ Thị Hồng Thắm Nữ 20/05/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
325 18020327 Lê Quang Thắng Nam 01/08/1984 Bình Định 6.5 7 Đạt
326 18020328 Huỳnh Thị Mỹ Thanh Nữ 09/01/1997 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
327 18020329 Lê Thị Thái Thanh Nữ 11/11/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
328 18020330 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 02/05/2002 Bình Dương 3.5 2.5 Không đạt
329 18020331 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/07/1996 Sông Bé 5.5 2.5 Không đạt
330 18020332 Nguyễn Thị Thảnh Nữ 16/12/1998 Đắk Lắk 6.5 6.5 Đạt
331 18020333 Đào Phương Thảo Nữ 17/10/1998 Hà Tây 8 9 Đạt
332 18020334 Hoàng Ngọc Ánh Thảo Nữ 17/11/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
333 18020335 Lê Xuân Thảo Nữ 09/01/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
334 18020336 Ngô Thị Thanh Thảo Nữ 11/10/2002 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
335 18020337 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/11/1998 Quảng Ngãi 5.5 3.5 Không đạt
336 18020338 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 21/05/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
337 18020339 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/11/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
338 18020340 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 30/05/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
339 18020341 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 01/02/1998 Bình Phước Vắng
340 18020342 Trần Phương Thảo Nữ 01/05/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đạt
341 18020343 Lê Thị Thi Nữ 28/02/1998 Quảng Ngãi 6.5 7.5 Đạt
342 18020344 Tạ Ngọc Linh Thi Nữ 05/01/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
343 18020345 Trương Thị Kim Thi Nữ 22/11/1997 Bình Phước 9 6.5 Đạt
344 18020346 Trần Trung Thiện Nam 18/12/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
345 18020347 Đỗ Văn Thịnh Nam 20/03/1997 Hải Dương 5 6.5 Đạt
346 18020348 Trần Thị Anh Thơ Nữ 12/08/1994 Bến Tre Vắng
347 18020349 Nguyễn Minh Thông Nam 04/03/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
348 18020350 Dương Thị Mộng Thu Nữ 25/11/1997 Đồng Nai 7.5 8 Đạt
349 18020351 Nguyễn Thị Ngọc Thu Nữ 01/01/1995 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
350 18020352 Âu Hồng Ánh Thư Nữ 21/03/1997 Quảng Ngãi 6 3 Không đạt
351 18020353 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 06/10/1997 Ninh Thuận 4 0 Không đạt
352 18020354 Nguyễn Thị Huệ Thư Nữ 04/12/1998 Đắk Lắk Vắng
353 18020355 Vũ Thị Thanh Thư Nữ 04/06/1996 Tuyên Quang 7 5 Đạt
354 18020356 Nguyễn Thanh Thuận Nam 03/01/1983 Bình Dương 9 5 Đạt
355 18020357 Phan Thị Thuận Nữ 01/01/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
356 18020358 Nguyễn Quyền Thương Nữ 16/03/1998 Bình Định 5 3 Không đạt
357 18020359 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/11/1996 Bình Dương 5 3 Không đạt
358 18020360 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 31/03/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
359 18020361 Trần Thị Hoài Thương Nữ 28/10/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
360 18020362 Hồ Xuân Thúy Nữ 15/08/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
361 18020363 Mai Thị Thanh Thúy Nữ 25/03/1995 TP HCM 4 2.5 Không đạt
362 18020364 Trần Thị Thúy Nữ 30/11/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
363 18020365 Vũ Thị Thúy Nữ 04/05/1996 Thái Bình 6.5 5 Đạt
364 18020366 Đặng Thị Kim Thùy Nữ 12/04/1997 Bình Dương 6 8 Đạt
365 18020367 Trần Ngọc Thùy Nữ 29/11/1996 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
366 18020368 Trương Thị Thũy Nữ 01/11/1998 Bình Phước 6 1.5 Không đạt
367 18020369 Đặng Thị Ngọc Thủy Nữ 04/10/1985 Bình Phước 8 6.5 Đạt
368 18020370 Trần Thị Thủy Nữ 30/09/1997 Bình Phước 5 5.5 Đạt
369 18020371 Vũ Thị Thanh Thủy Nữ 03/07/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
370 18020372 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 22/09/1996 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
371 18020373 Nguyễn Thị Mỹ Thuyền Nữ 09/05/1998 Quảng Ngãi 4 0 Không đạt
372 18020374 Huỳnh Ngọc Phương Thy Nữ 16/02/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
373 18020375 Ngô Anh Thy Nữ 08/02/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
374 18020376 Bùi Ngọc Cẩm Tiên Nữ 08/12/1998 Phú Yên Vắng
375 18020377 Nguyễn Thị Tiên Nữ 17/04/1997 Tây Ninh 7 1 Không đạt
376 18020378 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 20/11/2000 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
377 18020379 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 30/11/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
378 18020380 Trần Thị Tiên Nữ 09/04/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
379 18020381 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 29/08/1998 Bình Phước 7.5 6.5 Đạt
380 18020382 Võ Thị Thủy Tiên Nữ 01/07/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
381 18020383 Hoàng Văn Tiến Nam 01/01/1996 Quảng Trị 4.5 1.5 Không đạt
382 18020384 Lê Trọng Tính Nam 19/01/2002 Đồng Nai 6.5 3.5 Không đạt
383 18020385 Nguyễn Minh Toàn Nam 11/10/1996 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
384 18020386 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 24/12/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
385 18020387 Võ Ngọc Bảo Trân Nữ 07/12/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
386 18020388 Võ Ngọc Minh Trân Nữ 07/12/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
387 18020389 Vũ Ngọc Trân Nữ 27/05/1997 Cần Thơ 6 3 Không đạt
388 18020390 Lê Thị Thu Trang Nữ 09/01/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
389 18020391 Lê Thị Thùy Trang Nữ 17/08/1998 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
390 18020392 Lương Thị Thu Trang Nữ 03/02/1997 Hà Nam 6.5 5 Đạt
391 18020393 Lưu Thùy Trang Nữ 26/11/1997 Bình Dương 6 2 Không đạt
392 18020394 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 14/06/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
393 18020395 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 12/01/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
394 18020396 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 27/06/1998 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
395 18020397 Nguyễn Xuân Trang Nữ 12/10/1988 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
396 18020398 Phạm Thị Trang Nữ 01/02/1997 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
397 18020399 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 08/11/1994 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
398 18020400 Phan Thị Trang Nữ 14/04/1997 Gia Lai 7.5 5 Đạt
399 18020401 Nguyễn Nhựt Trí Nam 18/05/1995 Bình Dương 6 7 Đạt
400 18020402 Thái Minh Trí Nam 19/05/1998 Bình Dương 7 4 Không đạt
401 18020403 Hoàng Phạm Ngọc Trinh Nữ 29/12/1997 Đà Nẵng 7 4 Không đạt
402 18020404 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 30/03/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
403 18020405 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 26/04/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
404 18020406 Trần Thị Phương Trinh Nữ 02/10/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
405 18020407 Trần Thị Thúy Trinh Nữ 01/06/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
406 18020408 Châu Thị Trúc Nữ 17/11/1998 Thừa Thiên Huế Vắng
407 18020409 Nguyễn Quang Trúc Nam 08/11/1998 Lâm Đồng 7.5 9.5 Đạt
408 18020410 Quản Thanh Trúc Nữ 17/09/1996 Sông Bé 3.5 1.5 Không đạt
409 18020411 Trần Hoài Như Trúc Nữ 01/06/1996 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
410 18020412 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 11/04/1998 Bình Dương 9 8.5 Đạt
411 18020413 Đỗ Trần Trung Nam 21/09/1997 Bình Phước 8 6.5 Đạt
412 18020414 Dương Quang Trường Nam 28/02/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
413 18020415 Nguyễn Văn Trường Nam 06/07/2000 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
414 18020416 Nguyễn Cẩm Nữ 23/06/1997 Bình Dương 9 9.5 Đạt
415 18020417 Phùng Bội Nguyệt Tinh Nữ 04/06/1998 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
416 18020418 Văn Phước Cẩm Nam 14/12/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
417 18020419 Kiều Thị Mỹ Tuyên Nữ 15/06/1996 Ninh Thuận 5.5 2.5 Không đạt
418 18020420 Mai Thị Tuyến Nữ 30/07/1997 Tây Ninh 4.5 2 Không đạt
419 18020421 Nguyễn Thị Diệu Tuyến Nữ 09/12/1995 Bình Phước 6.5 6 Đạt
420 18020422 Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 20/08/1998 Bình Dương 7 1.5 Không đạt
421 18020423 Lê Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 15/10/1997 Đồng Nai 7 7 Đạt
422 18020424 Lê Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 29/08/1998 Bình Dương 4 4 Không đạt
423 18020425 Nguyễn Bích Tuyền Nữ 13/09/1998 Cà Mau 8 6.5 Đạt
424 18020426 Nguyễn Bội Tuyền Nữ 13/02/1997 Bình Dương 7 3 Không đạt
425 18020427 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 21/10/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
426 18020428 Cù Thị Ánh Tuyết Nữ 14/02/1989 Quảng nam 6.5 4 Không đạt
427 18020429 Đào Thị Thanh Tuyết Nữ 01/06/1999 Bình Định 6 4 Không đạt
428 18020430 Hoàng Thị Kim Tuyết Nữ 01/10/1998 Gia Lai 3.5 0 Không đạt
429 18020431 Lê Thị Ngọc Tuyết Nữ 05/11/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
430 18020432 Võ Thị Tuyết Nữ 24/06/1997 Bình Thuận 4 0.5 Không đạt
431 18020433 Đỗ Thị Kim Ty Nữ 01/02/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
432 18020434 Dương Thị Thúy Uyên Nữ 15/04/1998 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
433 18020435 Huỳnh Ngọc Phương Uyên Nữ 20/08/1998 Bình Dương 7 9.5 Đạt
434 18020436 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 12/06/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
435 18020437 Tống Phương Uyên Nữ 20/07/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
436 18020438 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 23/09/1995 Bình Dương 8 9 Đạt
437 18020439 Phạm Thị Thu Vân Nữ 10/11/1997 Quảng Nam 6 6.5 Đạt
438 18020440 Phan Thị Vân Nữ 10/08/1997 Thanh Hóa 7.5 8.5 Đạt
439 18020441 Võ Thị Bích Vân Nữ 12/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8.5 Đạt
440 18020442 Trượng Thị Bích Vang Nữ 26/08/1994 Ninh Thuận 8 4 Không đạt
441 18020443 Lê Thị Thúy Vi Nữ 27/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
442 18020444 Trần Thị Ngọc Viên Nữ 16/09/2002 Kiên Giang 5 1 Không đạt
443 18020445 Nguyễn Quốc Việt Nam 18/06/1970 TP HCM 6.5 0.5 Không đạt
444 18020446 Mai Thanh Vinh Nam 28/10/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
445 18020447 Nguyễn Xuân Vinh Nam 19/08/1996 Bình Dương 7.5 2 Không đạt
446 18020448 Cao Hữu Nam 27/09/1994 Thừa Thiên Huế 7 2 Không đạt
447 18020449 Lê Thanh Thúy Vy Nữ 04/04/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
448 18020450 Mai Thúy Vy Nữ 15/08/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
449 18020451 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 17/04/1997 Bình Phước 5 3 Không đạt
450 18020452 Nguyễn Thị Thuý Vy Nữ 05/05/1998 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
451 18020453 Phạm Thị Thúy Vy Nữ 22/05/1997 Bình Định 6.5 5 Đạt
452 18020454 Trần Ngọc Vy Nữ 02/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
453 18020455 Võ Thúy Vy Nữ 03/10/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
454 18020456 Lường Thị Xuân Nữ 16/04/1995 Thanh Hóa 5 1.5 Không đạt
455 18020457 Võ Hoàng Trúc Xuân Nữ 12/10/1994 Bình Dương 5.5 6 Đạt
456 18020458 Vương Thị Bích Xuân Nữ 20/04/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
457 18020459 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 17/05/1998 Bình Phước 4.5 3.5 Không đạt
458 18020460 Lữ Thị Như Ý Nữ 22/07/2002 Bình Dương 4 1 Không đạt
459 18020461 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 17/09/2001 Bình Dương 2.5 2 Không đạt
460 18020462 Nguyễn Vũ Hoàng Yến Nữ 23/07/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
461 18020463 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 22/03/1996 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
462 18020464 Phan Hoàng Yến Nữ 01/01/1993 Bình Dương 9 5 Đạt
463 18020465 Thái Hoàng Yến Nữ 14/01/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
464 18020466 Võ Hoàng Yến Nữ 23/02/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
465 18020467 Võ Thị Hải Yến Nữ 02/07/1983 Ninh Thuận 6 3 Không đạt
Danh sách này có 465 thí sinh.

watch_later
23/04/2018 00:00:00  
visibility
 752