Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (01B/2018) khóa 18011 Ngày 03 tháng 02 năm 2018

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18011001 Hồ Thị An Nữ 02/02/1995 Đắk Lắk 5.5 2.5 Không đạt
2 18011002 Nguyễn Võ Vân An Nữ 25/05/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 7 Đạt
3 18011003 Cao Nguyễn Hoài Ân Nữ 01/11/1996 Bình Thuận 7 8 Đạt
4 18011004 Đoàn Thị Vân Anh Nữ 06/09/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
5 18011005 Hoàng Lê Anh Nam 12/01/1995 Bình Phước 7 5 Đạt
6 18011006 Hoàng Thị Anh Nữ 12/02/1996 Hưng Yên 6 6 Đạt
7 18011007 Phạm Nguyễn Thuy Anh Nữ 26/10/1997 Bến Tre 8 8 Đạt
8 18011008 Phạm Thị Quế Anh Nữ 24/11/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
9 18011009 Trần Thị Kiều Anh Nữ 28/01/1996 Kon Tum Vắng
10 18011010 Võ Thị Ngọc Anh Nữ 15/04/1995 Quảng Bình 5.5 4 Không đạt
11 18011011 Vũ Thị Minh Anh Nữ 19/11/1997 Thái Bình 5 5.5 Đạt
12 18011012 Đào Thị Nhi Ánh Nữ 22/10/1998 Bình Định 6 7 Đạt
13 18011013 Mã Thị Bảy Nữ 16/09/1995 Cao Bằng 5 3 Không đạt
14 18011014 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 20/05/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
15 18011015 Trương Quang Binh Nam 10/10/1995 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
16 18011016 Vi Thị Bính Nữ 17/05/1994 Đắk Lắk 6.5 2 Không đạt
17 18011017 Bạch Thanh Bình Nam 21/02/1997 Hà Tĩnh 8 7 Đạt
18 18011018 Lê Thanh Bình Nam 10/01/1996 Đồng Nai 6 4 Không đạt
19 18011019 Nguyễn Thanh Bình Nam 31/05/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
20 18011020 Nguyễn Thị Kim Bình Nữ 20/02/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
21 18011021 Trần Thanh Bình Nam 26/07/1996 Nam Định 5.5 2.5 Không đạt
22 18011022 Cao Thị Ngọc Châu Nữ 20/01/1996 Quảng Ngãi 3.5 1 Không đạt
23 18011023 Huỳnh Minh Châu Nam 09/02/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
24 18011024 Đặng Thị Kim Chi Nữ 24/07/1996 Gia Lai 6.5 5.5 Đạt
25 18011025 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 12/02/1996 Bình Định 7.5 8.5 Đạt
26 18011026 Phùng Đặng Thái Chi Nữ 29/07/1996 Đồng Nai 6 4 Không đạt
27 18011027 Tạ Kiều Chinh Nữ 17/09/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
28 18011028 Nguyễn Hồng Chúc Nữ 07/02/1996 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
29 18011029 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 17/05/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
30 18011030 Trần Quốc Cường Nam 01/01/1996 Kiên Giang Vắng
31 18011031 Nguyễn Thị Hoài Đang Nữ 17/12/1995 Phú Yên 6 5 Đạt
32 18011032 Lê Minh Danh Nam 18/07/1997 Phú Yên 7 6 Đạt
33 18011033 Đoàn Thị Anh Đào Nữ 02/12/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
34 18011034 Hoàng Đức Tuấn Đạt Nam 07/10/1997 Bình Phước 5.5 7 Đạt
35 18011035 Hoàng Thị Diễm Nữ 28/12/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
36 18011036 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/03/1995 Bình Thuận 7 3.5 Không đạt
37 18011037 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
38 18011038 Nguyễn Thúy Diễm Nữ 28/04/1996 Tiền Giang 6 2.5 Không đạt
39 18011039 Phan Thị Diễm Nữ 12/03/1995 Đắk Lắk 7.5 5 Đạt
40 18011040 Nguyễn Cao Diễn Nam 01/08/1996 Bình Dương Vắng
41 18011041 Nguyễn Hồng Điệp Nữ 14/01/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
42 18011042 Trần Thị Thùy Diệu Nữ 30/09/1998 Bình Dương 8 7.5 Đạt
43 18011043 Bùi Kim Duẩn Nam 11/09/1995 Thái Bình 7.5 5.5 Đạt
44 18011044 Bùi Đinh Đức Nam 10/12/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
45 18011045 Lê Thị Dung Nữ 25/01/1996 Thanh Hóa 3 0 Không đạt
46 18011046 Phạm Phương Dung Nữ 25/12/1995 Vĩnh Phúc 5.5 5 Đạt
47 18011047 Trần Thị Thùy Dung Nữ 07/11/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
48 18011048 Văn Thị Thùy Dung Nữ 19/09/1996 Bình Dương 8 7 Đạt
49 18011049 Hoàng Thế Dũng Nam 06/08/1996 Gia Lai 4.5 0 Không đạt
50 18011050 Huỳnh Thị Thùy Dương Nữ 13/02/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
51 18011051 Nguyễn Thùy Dương Nữ 09/05/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
52 18011052 Nguyễn Xuân Dương Nam 30/01/1996 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
53 18011053 Hà Ngọc Dưỡng Nam 26/07/1994 Thanh Hóa 3.5 2.5 Không đạt
54 18011054 Hoàng Duy Nam 17/02/1997 Ninh Thuận 7 6.5 Đạt
55 18011055 Lê Hà Mỹ Duyên Nữ 21/06/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 3 Không đạt
56 18011056 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 23/12/1995 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
57 18011057 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 13/03/1997 Bắc Giang 8 9 Đạt
58 18011058 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 16/04/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
59 18011059 Huỳnh Thị Cẩm Giang Nữ 19/04/1997 Bến Tre 8.5 8 Đạt
60 18011060 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 30/04/1996 Quảng Ngãi 7 7 Đạt
61 18011061 Phạm Nguyên Giang Nữ 05/01/1996 Ninh Thuận Vắng
62 18011062 Hoàng Thị Nữ 22/01/1997 Hưng Yên 7 7 Đạt
63 18011063 Lã Thị Minh Nữ 21/01/1996 TP HCM 7 5.5 Đạt
64 18011064 Lê Thị Nữ 15/01/1996 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
65 18011065 Võ Thị Ngọc Nữ 29/03/1996 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
66 18011066 Lê Đình Hải Nam 19/05/1994 Bình Phước 4.5 2.5 Không đạt
67 18011067 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 16/10/1997 Tây Ninh 6 6 Đạt
68 18011068 Trần Thị Mỹ Hân Nữ 23/09/1997 Bến Tre 7.5 7 Đạt
69 18011069 Đặng Nguyễn Như Hằng Nữ 14/04/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
70 18011070 Hoàng Thị Hằng Nữ 06/06/1995 Nghệ An 6.5 4 Không đạt
71 18011071 Lê Thị Hằng Nữ 01/10/1995 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
72 18011072 Lê Thị Mỹ Hằng Nữ 26/10/1998 TP HCM 6.5 5 Đạt
73 18011073 Quách Thị Hằng Nữ 09/10/1996 Đắk Nông 7 6.5 Đạt
74 18011074 Trần Thúy Hằng Nữ 31/10/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
75 18011075 Lý Mỹ Hạnh Nữ 24/10/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
76 18011076 Võ Thị Mỹ Hạnh Nữ 12/07/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
77 18011077 Lê Thị Hảo Nữ 03/03/1998 Bình Phước 7.5 8 Đạt
78 18011078 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 24/09/1999 Ninh Thuận 8 7 Đạt
79 18011079 Lê Nguyễn Đức Hậu Nam 11/09/1997 Bình Dương 6.5 0 Không đạt
80 18011080 Lê Thị Hiền Nữ 10/08/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
81 18011081 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 19/06/1996 Đắk Lắk 4 3 Không đạt
82 18011082 Nguyễn Thị Kim Hiền Nữ 01/01/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
83 18011083 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 22/10/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
84 18011084 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/09/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
85 18011085 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 09/12/1996 Bình Dương 8 8 Đạt
86 18011086 Trần Thị Thu Hiền Nữ 02/10/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
87 18011087 Trương Thị Thu Hiền Nữ 13/01/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
88 18011088 Nguyễn Đỗ Thành Hiếu Nam 10/12/1996 Bình Dương 6 8.5 Đạt
89 18011089 Lê Thị Năm Hoa Nữ 08/10/1996 Thanh Hóa 3 4 Không đạt
90 18011090 Tạ Kim Hoa Nữ 13/04/1996 Tây Ninh Vắng
91 18011091 Cao Thị Hòa Nữ 25/07/1997 Thanh Hóa 4 4 Không đạt
92 18011092 Ngô Thị Hòa Nữ 20/12/1995 Thanh Hóa 4.5 0.5 Không đạt
93 18011093 Nguyễn Lê Khánh Hòa Nam 15/12/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
94 18011094 Nguyễn Thị Hòa Nữ 08/03/1996 Quảng Ngãi 5.5 5.5 Đạt
95 18011095 Lê Huy Hoàng Nam 27/12/1996 Đồng Nai 5.5 7 Đạt
96 18011096 Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 02/05/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
97 18011097 Đoàn Thị Hồng Nữ 18/12/1995 Nghệ An 5 2 Không đạt
98 18011098 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 16/07/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
99 18011099 Cao Thị Bích Hợp Nữ 01/01/1996 Quảng Ngãi 6.5 6 Đạt
100 18011100 Lý Nguyễn Thế Hùng Nam 19/04/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
101 18011101 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 22/10/1996 Đắk Lắk 6.5 7 Đạt
102 18011102 Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ 17/03/1996 Sông Bé 6 4 Không đạt
103 18011103 Nguyễn Thanh Hương Nữ 05/02/1996 Tiền Giang Vắng
104 18011104 Nguyễn Thị Hương Nữ 28/02/1994 Nghệ An 8.5 6.5 Đạt
105 18011105 Trần Thị Hương Nữ 26/11/1996 Hà Tĩnh 7.5 8 Đạt
106 18011106 Trần Thị Thanh Hương Nữ 04/07/1995 Đồng Nai 7.5 4 Không đạt
107 18011107 Nguyễn Hoàng Huy Nam 21/02/1995 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
108 18011108 Nguyễn Thị Huyền Nữ 06/09/1995 Nam Định 7.5 7 Đạt
109 18011109 Phạm Thị Huyền Nữ 20/06/1996 Quảng Ngãi 4 3 Không đạt
110 18011110 Phạm Thị Mỷ Huyền Nữ 23/05/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
111 18011111 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 18/12/1996 Nam Định 6 5 Đạt
112 18011112 Phạm Thị Xuân Huyền Nữ 29/11/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
113 18011113 Trương Thị Thanh Huyền Nữ 02/01/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
114 18011114 Tạ Vỉ Khang Nam 14/05/1997 Tp.Hồ Chí Minh 9 9.5 Đạt
115 18011115 Lê Xuân Khanh Nam 06/11/1994 Đồng Nai 7.5 7 Đạt
116 18011116 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 10/07/1998 Nghệ An 7 6.5 Đạt
117 18011117 Đào Thanh Khương Nam 22/11/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
118 18011118 Nguyễn Thanh Kiên Nam 07/03/1990 Bến Tre 5 4 Không đạt
119 18011119 Phạm Thị Kiều Nữ 18/07/1996 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
120 18011120 Chề Mìn Kín Nữ 19/03/1996 Đồng Nai 5 6 Đạt
121 18011121 Nguyễn Thành Lâm Nam 04/09/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
122 18011122 Lê Thị Lệ Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
123 18011123 Cao Thị Liên Nữ 20/04/1995 Hưng Yên 6 2.5 Không đạt
124 18011124 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 27/01/1996 Bình Thuận 6 5.5 Đạt
125 18011125 Đoàn Thị Linh Nữ 14/08/1996 Ninh Bình 5 5 Đạt
126 18011126 Lê Mỹ Linh Nữ 20/05/1996 Tây Ninh 7 5 Đạt
127 18011127 Ngụy Trúc Linh Nữ 18/06/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
128 18011128 Nguyễn Lê Khánh Linh Nam 01/03/1994 Bình Dương 5 7 Đạt
129 18011129 Nguyễn Thị Linh Nữ 23/02/1997 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
130 18011130 Nguyễn Thị Huệ Linh Nữ 02/11/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
131 18011131 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 22/05/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
132 18011132 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 26/10/1996 Lâm Đồng 7 4 Không đạt
133 18011133 Phạm Vũ Linh Nam 05/08/1996 Tây Ninh 6 5 Đạt
134 18011134 Trần HoàngThảo Linh Nữ 13/09/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
135 18011135 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 26/02/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
136 18011136 Trương Hoài Linh Nữ 06/03/1998 Bình Dương 8 4 Không đạt
137 18011137 Lê Thị Cẩm Loan Nữ 12/06/1996 Trà Vinh 6 7.5 Đạt
138 18011138 Lưu Thị Kim Loan Nữ 07/02/1996 TP HCM 6 3 Không đạt
139 18011139 Nguyễn Thị Loan Nữ 01/09/1997 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
140 18011140 Hồ Minh Lộc Nam 25/08/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
141 18011141 Nguyễn Hữu Lộc Nam 25/02/1994 Tây Ninh 4.5 2.5 Không đạt
142 18011142 Nguyễn Minh Lộc Nam 02/01/1995 Đồng Nai 3 2.5 Không đạt
143 18011143 Lợi Nam 15/02/1998 Thanh Hóa 8.5 8.5 Đạt
144 18011144 Lê Huỳnh Long Nam 20/08/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
145 18011145 Võ Hoàng Long Nam 04/03/1995 Long An 6.5 8 Đạt
146 18011146 Đào Thị Lụa Nữ 15/08/1995 Thái Bình 4 2.5 Không đạt
147 18011147 Tô Thị Bích Lưu Nữ 11/01/1996 Đắk Lắk 6 7 Đạt
148 18011148 Lê Thị Nữ 28/09/1996 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
149 18011149 Lường Hữu Mai Nam 26/07/1996 Sông Bé 7 4 Không đạt
150 18011150 Ngọ Thị Mai Nữ 09/03/1992 Thanh Hóa 4.5 2 Không đạt
151 18011151 Nguyễn Huỳnh Mai Nữ 09/08/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
152 18011152 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 10/11/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
153 18011153 Phan Thị Nam Mai Nữ 23/11/1995 TP. Hồ Chí Minh 5 5.5 Đạt
154 18011154 Bùi Thị Mến Nữ 03/02/1997 Thái Bình 7.5 4 Không đạt
155 18011155 Lê Đăng Công Minh Nam 01/07/1997 Bắc Ninh 7.5 8 Đạt
156 18011156 Nguyễn Chí Minh Nam 26/12/1996 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
157 18011157 Đỗ Thị Kiều My Nữ 20/01/1996 Bình Định 5.5 6 Đạt
158 18011158 Trần Thị Mỹ Nữ 04/06/1995 Đắk Lắk 7.5 6.5 Đạt
159 18011159 Đỗ Hoàng Nam Nam 30/06/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
160 18011160 Tạ Thị Tuyết Ngà Nữ 16/06/1997 Quảng Ngãi 4 2.5 Không đạt
161 18011161 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ 10/01/1996 Quảng Nam 6.5 4 Không đạt
162 18011162 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 24/02/1996 Bình Định 6 6 Đạt
163 18011163 Huỳnh Trương Châu Quảng Kim Ngân Nữ 15/11/1995 Đắk Lắk 6.5 7 Đạt
164 18011164 Lê Thị Kiều Ngân Nữ 28/09/1996 Quảng Ngãi 6 3 Không đạt
165 18011165 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ 19/03/1998 Quảng Ngãi 8 9 Đạt
166 18011166 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 08/11/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
167 18011167 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 18/12/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
168 18011168 Phan Thị Kim Ngân Nữ 09/11/1996 Đồng Nai 6.5 5.5 Đạt
169 18011169 Phan Thị Tuyết Ngân Nữ 25/07/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
170 18011170 Võ Thị Kim Ngân Nữ 19/09/1998 Đồng Nai 7 8 Đạt
171 18011171 Võ Thị Quỳnh Ngân Nữ 06/05/1998 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
172 18011172 Nguyễn Thụy Phương Nghi Nữ 13/03/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
173 18011173 Ngô Thị Kim Ngọc Nữ 08/06/1996 Sông Bé 8 6.5 Đạt
174 18011174 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 04/08/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
175 18011175 Nguyễn Thị Yến Ngọc Nữ 25/12/1995 Bình Định 4.5 4 Không đạt
176 18011176 Trần Thị Liểu Ngư Nữ 19/05/1998 Bình Dương 8.5 6 Đạt
177 18011177 Lê Thảo Nguyên Nữ 14/11/1997 Bình Dương Vắng
178 18011178 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 29/03/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 8 Đạt
179 18011179 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 04/10/1997 Bình Dương 8.5 9 Đạt
180 18011180 Phan Kim Nguyên Nữ 05/12/1996 Cà Mau 6.5 6 Đạt
181 18011181 Nguyễn Như Nguyện Nữ 19/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
182 18011182 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ 20/12/1993 Bình Định 8 7.5 Đạt
183 18011183 Phạm Thanh Nhã Nữ 14/08/1997 Bình Định Vắng
184 18011184 Lê Khắc Nhân Nam 28/09/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
185 18011185 Bạch Thị Yến Nhi Nữ 20/10/1998 Lâm Đồng 5.5 7 Đạt
186 18011186 Đinh Thị Yến Nhi Nữ 01/09/1995 Quảng Trị 6.5 5 Đạt
187 18011187 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 23/07/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
188 18011188 Lê Huỳnh Thảo Nhi Nữ 22/09/1995 Tây Ninh 2.5 2.5 Không đạt
189 18011189 Lưu Ngọc Nhi Nữ 06/03/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
190 18011190 Ngô Huỳnh Yến Nhi Nữ 03/09/1996 Sông Bé 8 10 Đạt
191 18011191 Nguyễn Thị Bé Nhi Nữ 30/09/1996 Ninh Thuận 4.5 2.5 Không đạt
192 18011192 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 21/07/1998 TP HCM 5.5 6 Đạt
193 18011193 Nguyễn Yến Nhi Nữ 13/08/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
194 18011194 Trần Ngô Yến Nhi Nữ 05/04/1996 Tây Ninh 8 6 Đạt
195 18011195 Lê Thùy Quỳnh Như Nữ 28/02/1996 Sông Bé 6 6 Đạt
196 18011196 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 16/12/1995 Đồng Nai 8 7.5 Đạt
197 18011197 Trần Ngọc Thanh Như Nữ 21/12/1998 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
198 18011198 Bá Nữ Kim Nhung Nữ 10/10/1996 Ninh Thuận 6 3.5 Không đạt
199 18011199 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 19/11/1995 Hà Nội 6.5 6 Đạt
200 18011200 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Nữ 22/01/1997 Bình Phước 7 7.5 Đạt
201 18011201 Lê Thị Ni Nữ 16/08/1996 Quảng Trị 6.5 3.5 Không đạt
202 18011202 H Roa Niê Nữ 15/06/1995 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
203 18011203 Hà Kiều Oanh Nữ 10/12/1997 Bình Phước 4.5 0 Không đạt
204 18011204 Đoàn Ngọc Tâm Phúc Nữ 22/11/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
205 18011205 Trần Ngọc Phúc Nữ 04/06/1997 Đồng Nai 8 8.5 Đạt
206 18011206 Lê Thị Phước Nữ 28/04/1995 Hà Tĩnh Vắng
207 18011207 Trần Thị Hồng Phương Nữ 26/09/1997 Hà Tĩnh 6 6.5 Đạt
208 18011208 Trần Thu Phương Nữ 17/11/1994 Hà Nam 6.5 7 Đạt
209 18011209 Đoàn Thị Mỹ Phượng Nữ 20/09/1997 Bình Dương Vắng
210 18011210 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ 19/07/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
211 18011211 Phạm Thị Hồng Phượng Nữ 26/08/1998 Bình Dương 7.5 10 Đạt
212 18011212 Bùi Duy Quân Nam 12/06/1996 TP HCM 8 6.5 Đạt
213 18011213 Từ Thanh Quế Nữ 16/08/1998 TP HCM 7.5 9 Đạt
214 18011214 Nguyễn Thùy Quyên Nữ 17/11/1997 Hà Tĩnh 6.5 1.5 Không đạt
215 18011215 Cao Thị Thảo Quỳnh Nữ 23/01/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
216 18011216 Hồ Thị Liễu Quỳnh Nữ 02/11/1997 Bình Phước 6.5 6 Đạt
217 18011217 Mai Ngọc Đông Quỳnh Nữ 25/08/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
218 18011218 Nguyễn Nguyên Quỳnh Nam 01/03/1997 Bình Định 7.5 7.5 Đạt
219 18011219 Trịnh Thị Quỳnh Nữ 14/09/1996 Thanh Hóa 6 9 Đạt
220 18011220 Phạm Hoàng Minh Sang Nam 24/11/1995 Bình Dương 7 5.5 Đạt
221 18011221 Phạm Thị Sáu Nữ 15/06/1996 Thanh Hóa 7 6 Đạt
222 18011222 Phạm Thị Sen Nữ 22/09/1997 Bình Dương 4 2 Không đạt
223 18011223 Trương Hoài Sơn Nam 13/01/1996 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
224 18011224 Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 06/07/1995 Bình Dương Vắng
225 18011225 Phạm Thị Ngọc Sương Nữ 04/10/1996 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
226 18011226 Lưu Văn Tài Nam 11/07/1996 Nam Định 7 7.5 Đạt
227 18011227 Phạm Thị Thanh Tâm Nữ 23/04/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
228 18011228 Nguyễn Ngọc Thanh Tân Nữ 05/01/1995 Sông Bé 5 3.5 Không đạt
229 18011229 Nguyễn Duy Thái Nam 03/07/1997 Vĩnh Phúc Vắng
230 18011230 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 30/03/1996 Tây Ninh 6 3.5 Không đạt
231 18011231 Chu Thị Thanh Nữ 29/12/1996 Gia Lai 4 3.5 Không đạt
232 18011232 Lê Thị Thái Thanh Nữ 11/11/1996 Bình Dương Vắng
233 18011233 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 01/08/1996 Bình Dương 8.5 6 Đạt
234 18011234 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 13/11/1998 Bình Phước 7.5 8 Đạt
235 18011235 Phan Thanh Thanh Nam 13/04/1997 TP HCM 6 4 Không đạt
236 18011236 Trần Nguyễn Minh Thanh Nữ 04/08/1997 TP HCM 6.5 7 Đạt
237 18011237 Nguyễn Chí Thành Nam 06/06/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
238 18011238 Trương Duy Thành Nam 05/02/1995 Đồng Nai 5.5 3.5 Không đạt
239 18011239 Đỗ Thị Ngọc Thảo Nữ 29/08/1997 An Giang 7 5.5 Đạt
240 18011240 Hồ Trần Thanh Thảo Nữ 24/07/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
241 18011241 Hứa Thị Thanh Thảo Nữ 27/11/1997 Long An 3.5 1.5 Không đạt
242 18011242 Lê Huỳnh Phương Thảo Nữ 24/10/1997 Bình Dương Vắng
243 18011243 Lê Thị Thảo Nữ 04/05/1997 Thanh Hóa 6 7.5 Đạt
244 18011244 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 10/10/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
245 18011245 Nguyễn Thị Huyền Thảo Nữ 03/10/1997 Nghệ An 4 5.5 Không đạt
246 18011246 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12/07/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
247 18011247 Nhiêu Thanh Thảo Nữ 12/08/1995 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
248 18011248 Phạm Hoàng Thanh Thảo Nữ 02/12/1995 Đồng Nai 8 6.5 Đạt
249 18011249 Phạm Thị Thảo Nữ 26/06/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
250 18011250 Võ Thị Minh Thảo Nữ 11/04/1998 Tp.Hồ Chí Minh 8.5 9 Đạt
251 18011251 Lê Thái Quốc Thịnh Nam 16/07/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
252 18011252 Dương Đức Minh Thọ Nam 20/11/1995 Bình Phước Vắng
253 18011253 Phạm Phước Thọ Nam 16/09/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
254 18011254 Lê Thị Kim Thoa Nữ 02/02/1997 Gia Lai 5 1.5 Không đạt
255 18011255 Hoàng Thị Thu Nữ 03/08/1997 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
256 18011256 Bùi Ngọc Anh Thư Nữ 08/10/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
257 18011257 Lê Hoàng Anh Thư Nữ 20/12/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
258 18011258 Nguyễn Lê Thư Nữ 16/08/1994 Lâm Đồng 6.5 4 Không đạt
259 18011259 Trương Thị Minh Thư Nữ 30/12/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
260 18011260 Nguyễn Hoà Thuận Nam 06/06/1996 Sông Bé 4.5 7 Không đạt
261 18011261 Trần Thị Thương Nữ 01/10/1997 Quảng Bình 7 5.5 Đạt
262 18011262 Đoàn Thị Thanh Thúy Nữ 14/03/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
263 18011263 Phạm Thị Thúy Nữ 29/09/1996 Bắc Giang 5.5 1 Không đạt
264 18011264 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 17/12/1996 Bình Dương 7.5 8 Đạt
265 18011265 Phùng Phương Thúy Nữ 08/03/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
266 18011266 Đàm Thị Thủy Nữ 26/02/1996 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
267 18011267 Hồ Thanh Thủy Nữ 02/02/1997 Bình Phước 6 9 Đạt
268 18011268 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ 11/02/1994 Bình Phước 4.5 2.5 Không đạt
269 18011269 Phạm Thị Thủy Nữ 10/06/1996 Hà Nam 5.5 5 Đạt
270 18011270 Hứa Bảo Thy Nữ 05/09/1996 Bình Dương 5 3 Không đạt
271 18011271 Nguyễn Tường Phương Thy Nữ 08/01/1996 TP HCM 7 6.5 Đạt
272 18011272 Huỳnh Hoa Ngọc Tiên Nữ 27/07/1996 Bến Tre 4 4 Không đạt
273 18011273 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 16/06/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
274 18011274 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/11/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
275 18011275 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 01/10/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
276 18011276 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 29/09/1997 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
277 18011277 Nguyễn Văn Tình Nam 11/12/1995 Bình Dương Vắng
278 18011278 Cao Thị Hoài Trà Nữ 24/12/1996 Bình Phước 4 3 Không đạt
279 18011279 Nguyễn Thị Ngọc Trà Nữ 05/07/1995 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
280 18011280 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 03/08/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
281 18011281 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 20/04/1997 Đồng Nai 7 6 Đạt
282 18011282 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 19/07/1997 Bình Thuận 7.5 5.5 Đạt
283 18011283 Vũ Thị Huyền Trâm Nữ 16/09/1997 Thái Bình 6 8 Đạt
284 18011284 Lê Bảo Trân Nữ 13/10/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
285 18011285 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 10/10/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
286 18011286 Bùi Thị Thùy Trang Nữ 04/09/1998 Đắk Lắk 5.5 6 Đạt
287 18011287 Cao Thị Thùy Trang Nữ 02/12/1996 Đắk Lắk 6.5 3.5 Không đạt
288 18011288 Đỗ Lý Thu Trang Nữ 03/03/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
289 18011289 Huỳnh Thị Thùy Trang Nữ 20/03/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
290 18011290 Lê Thị Thùy Trang Nữ 17/09/1998 TP HCM 8 7.5 Đạt
291 18011291 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 03/01/1997 Bình Dương 4.5 0 Không đạt
292 18011292 Nguyễn Thị Bảo Trang Nữ 17/08/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
293 18011293 Thiều Thị Trang Nữ 21/05/1996 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
294 18011294 Trần Thị Thùy Trang Nữ 15/05/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
295 18011295 Trương Thùy Trang Nữ 01/11/1997 Quảng Ngãi 4.5 3 Không đạt
296 18011296 Võ Thị Huyền Trang Nữ 26/05/1996 Lâm Đồng 7.5 9 Đạt
297 18011297 Võ Thị Kiều Trinh Nữ 30/01/1997 Đắk Lắk 4.5 5.5 Không đạt
298 18011298 Hà Xuân Trọng Nam 15/01/1995 Bình Phước 3 1 Không đạt
299 18011299 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 16/09/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
300 18011300 Nguyễn Thái Trung Nam 12/06/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
301 18011301 Nguyễn Quang Trường Nam 12/07/1996 Quảng Bình 6 6 Đạt
302 18011302 Trần Hoàng Nam 10/09/1995 Bình Dương 7 8 Đạt
303 18011303 Trương Thị Hoàng Nữ 04/01/1995 Bình Dương 4 2 Không đạt
304 18011304 Vũ Huy Tùng Nam 24/04/1993 Bắc Ninh Vắng
305 18011305 Phan Thị Tươi Nữ 14/04/1996 Thừa Thiên Huế 6 5 Đạt
306 18011306 Nguyễn Đoàn Cẩm Tuyên Nữ 06/08/1997 Đồng Nai 4.5 3 Không đạt
307 18011307 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 15/09/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
308 18011308 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 22/09/1998 Quảng Ngãi 5.5 3 Không đạt
309 18011309 Võ Thanh Tuyền Nữ 08/04/1996 Bình Dương 9 9 Đạt
310 18011310 Lưu Qúi Ty Nam 16/12/1995 Ninh Thuận 6.5 7.5 Đạt
311 18011311 Bùi Lê Trâm Uyên Nữ 28/05/1998 Đắk Lắk 4 4 Không đạt
312 18011312 Nguyễn Hoàng Uyên Nữ 12/10/1997 Bến Tre 8 6.5 Đạt
313 18011313 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 31/01/1996 Lâm Đồng 6.5 7 Đạt
314 18011314 Now Sye Hồng Uyên Nữ 16/07/1995 Lâm Đồng 6 3.5 Không đạt
315 18011315 Bùi Thanh Vân Nữ 07/10/1996 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
316 18011316 Cao Thị Thu Vân Nữ 20/07/1996 Bình Dương 4 5 Không đạt
317 18011317 Nguyễn Thị Vân Nữ 24/11/1996 Sông Bé 7 3 Không đạt
318 18011318 Đỗ Hùng Việt Nam 24/06/1996 Sông Bé 7 8 Đạt
319 18011319 Dư Anh Nam 14/09/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
320 18011320 Trương Ngọc Thảo Vy Nữ 02/08/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
321 18011321 Trương Thị Ánh Vy Nữ 01/02/1996 Phú Yên 6.5 3.5 Không đạt
322 18011322 Nguyễn Thị Kim Xuân Nữ 25/10/1997 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
323 18011323 Đào Hà Xuyên Nữ 24/07/1995 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
324 18011324 Lê Thị Xuyến Nữ 08/09/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
325 18011325 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/02/1996 Bình Định 4.5 2 Không đạt
326 18011326 Trần Ngọc Y Nữ 31/10/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
327 18011327 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 10/10/1996 Bình Dương 7 7.5 Đạt
328 18011328 Nguyễn Như Ý Nữ 08/07/1996 Bạc Liêu 8 5.5 Đạt
329 18011329 Hồng Thị Kim Yến Nữ 25/10/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
330 18011330 Lê Hoàng Yến Nữ 21/08/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
331 18011331 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 23/01/1996 Kon Tum 6.5 7 Đạt
332 18011332 Pham Vũ Thị Hoàng Yến Nữ 25/01/1994 TP HCM 6 6 Đạt
Danh sách này có 332 thí sinh.

watch_later
05/02/2018 00:00:00  
visibility
 1077