Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (01A/2018) khóa 18010 Ngày 03 tháng 02 năm 2018

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18010001 Nguyễn Lâm Thùy An Nữ 14/10/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
2 18010002 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 27/08/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
3 18010003 Tôn Thị Hoài An Nữ 07/09/1994 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
4 18010004 Trịnh Triều An Nam 07/07/1997 TP HCM 7 3 Không đạt
5 18010005 Vũ Thị An Nữ 03/07/1998 Bình Phước 6 7 Đạt
6 18010006 Nguyễn Văn Ấn Nam 01/06/1996 Đồng Nai 6 2 Không đạt
7 18010007 Bùi Thị Ngọc Anh Nữ 09/03/1998 Nam Định 7.5 9 Đạt
8 18010008 Hà Thị Phương Anh Nữ 06/01/1997 Thanh Hóa 5 4 Không đạt
9 18010009 Lê Hoàng Anh Nam 25/11/1995 Bình Dương  
10 18010010 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 22/09/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
11 18010011 Phạm Tuấn Anh Nam 22/05/1994 Bình Dương 7 6 Đạt
12 18010012 Trần Thị Thúy Anh Nữ 01/08/1998 Bình Thuận 8 9 Đạt
13 18010013 Trang Tiểu Anh Nữ 23/07/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
14 18010014 Vũ Thị Mai Anh Nữ 18/08/1998 Bắc Giang 6 7 Đạt
15 18010015 Lê Ngọc Ánh Nữ 25/01/1997 Long An 3 1.5 Không đạt
16 18010016 Nguyễn Chí Bảo Nam 07/02/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
17 18010017 Nguyễn Thành Bảo Nam 10/01/1997 Sông Bé 7.5 9.5 Đạt
18 18010018 Nguyễn Văn Bình Nam 30/12/1996 Thanh Hóa  
19 18010019 Trần Thị Cẩm Bình Nữ 19/09/1998 Ninh Bình  
20 18010020 Vũ Gia Bình Nữ 01/06/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
21 18010021 Lê Hoàng Cầu Nam 03/04/1998 TP HCM 6 7 Đạt
22 18010022 Lê Minh Chiến Nam 05/01/1997 Bình Dương 5 7 Đạt
23 18010023 Trần Thị Chinh Nữ 05/02/1996 Hà Nam 6.5 5 Đạt
24 18010024 Phạm Thị Minh Chu Nữ 10/09/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
25 18010025 Phạm Thị Chung Nữ 30/11/1998 Nghệ An 8 8.5 Đạt
26 18010026 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 Đắk Lắk 6 7 Đạt
27 18010027 Nguyễn Thành Công Nam 06/12/1998 Đắk Lắk 5 4 Không đạt
28 18010028 Võ Văn Công Nam 04/06/1998 Bình Dương  
29 18010029 Nguyễn Văn Của Nam 04/04/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
30 18010030 Đoàn Minh Cường Nam 02/06/1996 Bến Tre 7 9 Đạt
31 18010031 Trần Quốc Cường Nam 25/08/1997 Bình Dương 8 4.5 Không đạt
32 18010032 Trần Văn Cường Nam 17/07/1997 Đồng Nai 6 9 Đạt
33 18010033 Nguyễn Thị Đặng Nữ 23/12/1997 Quảng Ngãi 3 4 Không đạt
34 18010034 Lê Đỗ Đạt Nam 08/09/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
35 18010035 Lê Tiến Đạt Nam 30/07/1995 Tiền Giang  
36 18010036 Phạm Quốc Đạt Nam 15/08/1996 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
37 18010037 Thượng Thành Đạt Nam 04/11/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
38 18010038 Trần Thành Đạt Nam 26/06/1998 Bình Dương  
39 18010039 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 02/11/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
40 18010040 Nguyễn Thị Điểm Nữ 27/06/1996 Tây Ninh  
41 18010041 Nguyễn Thị Diệp Nữ 14/09/1998 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
42 18010042 Nguyễn Thị Điệp Nữ 04/05/1994 Quảng Ngãi 8 4.5 Không đạt
43 18010043 Nguyễn Thị Kim Diệu Nữ 15/12/1997 Quảng Ngãi 6 6.5 Đạt
44 18010044 Nguyễn Thị Thùy Diệu Nữ 19/09/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
45 18010045 Trần Thị Phương Diệu Nữ 02/02/1998 Bình Phước 5 6 Đạt
46 18010046 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 06/11/1996 Quảng Ngãi  
47 18010047 Hoàng Văn Đức Nam 27/10/1996 Thanh Hóa 9 7.5 Đạt
48 18010048 Nguyễn Hoài Đức Nam 04/08/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
49 18010049 Nguyễn Hoàng Đức Nam 21/12/1996 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
50 18010050 Huỳnh Thị Mỹ Dung Nữ 26/11/1998 Bình Thuận 8 9 Đạt
51 18010051 Lê Thị Dung Nữ 05/06/1995 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
52 18010052 Lê Thị Hồng Dung Nữ 30/04/1998 Bình Dương 8.5 8 Đạt
53 18010053 Nguyễn Mộng Thùy Dung Nữ 09/03/1998 Bình Dương 4.5  
54 18010054 Phạm Trần Thu Dung Nữ 16/01/1997 Bình Thuận 6 5.5 Đạt
55 18010055 Hà Thị Thùy Dương Nữ 15/02/1995 Tiền Giang  
56 18010056 Trương Thị Thùy Dương Nữ 27/02/1997 Bình Dương 4 2 Không đạt
57 18010057 Vũ Thị Dương Nữ 27/08/1997 Thanh Hóa 5.5 5.5 Đạt
58 18010058 Vũ Thị Thùy Dương Nữ 02/10/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 9 Đạt
59 18010059 Mai Lê Duy Nam 28/08/1996 Đắk Lắk 7 4 Không đạt
60 18010060 Ngô Khánh Duy Nam 02/11/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
61 18010061 Phan Thị Thúy Duy Nữ 04/01/1997 Bến Tre 8 9.5 Đạt
62 18010062 Bùi Thanh Kim Duyên Nữ 23/11/1999 Bình Dương 4 3 Không đạt
63 18010063 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 10/03/1998 Bình Định 6.5 5 Đạt
64 18010064 Nguyễn An Phương Duyên Nữ 23/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 8.5 Đạt
65 18010065 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 09/11/1997 Kon Tum 4.5 5 Không đạt
66 18010066 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 05/04/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
67 18010067 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 24/02/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
68 18010068 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 06/01/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
69 18010069 Đỗ Thị Hồng Gấm Nữ 24/11/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
70 18010070 Nguyễn Hoàng Thu Nữ 22/08/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
71 18010071 Nguyễn Thị Thu Nữ 24/09/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
72 18010072 Tô Thị Thu Nữ 22/11/1998 TP HCM 7.5 9 Đạt
73 18010073 Phạm Nhật Hạ Nữ 10/01/1999 Bình Dương  
74 18010074 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/08/1994 Sông Bé 6 5 Đạt
75 18010075 Lê Ngọc Kim Hằng Nữ 16/06/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
76 18010076 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 21/02/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
77 18010077 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/11/2001 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
78 18010078 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 12/04/1998 Bình Dương  
79 18010079 Phạm Ánh Nguyệt Hằng Nữ 25/08/1998 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
80 18010080 Trần Thị Thu Hằng Nữ 13/05/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
81 18010081 Võ Thanh Hằng Nữ 14/12/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
82 18010082 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 18/09/1998 Bắc Giang 4 2 Không đạt
83 18010083 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 30/06/1997 Nam Định 6.5 8 Đạt
84 18010084 Trần Thị Hạnh Nữ 25/10/1997 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
85 18010085 Phạm Quốc Hào Nam 10/04/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
86 18010086 Nguyễn Như Hảo Nữ 25/10/1999 Bình Dương 8.5 6 Đạt
87 18010087 Nguyễn Thị Hảo Nữ 26/03/1998 Bắc Ninh 4.5 8.5 Không đạt
88 18010088 Võ Thị Như Hảo Nữ 08/04/1998 Phú Yên 6 3.5 Không đạt
89 18010089 Nguyễn Thị Hẹn Nữ 02/10/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
90 18010090 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 23/10/1997 Bình Phước 5 3.5 Không đạt
91 18010091 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 22/01/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
92 18010092 Hoàng Thị Hiền Nữ 25/12/1998 Gia Lai 7 7.5 Đạt
93 18010093 Nguyễn Thị Hiền Nữ 19/02/1998 Bình Phước 6 5.5 Đạt
94 18010094 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 04/10/1997 Bình Dương 5.5 8 Đạt
95 18010095 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/01/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
96 18010096 Đàm Hồng Hiểu Nam 17/10/1998 Hà Nội 7.5 7.5 Đạt
97 18010097 Lê Bá Hiệp Nam 09/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 8 Đạt
98 18010098 Nguyễn Trung Hiếu Nam 03/01/1997 Bình Dương 4 3 Không đạt
99 18010099 Nguyễn Trung Hiếu Nam 18/10/1996 Bình Dương 6 7 Đạt
100 18010100 Trần Minh Hiếu Nam 17/09/1996 Bình Phước 8 9.5 Đạt
101 18010101 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 26/12/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
102 18010102 Trần Thị Kim Thoa Nữ 30/12/1994 Bình Dương 3.5 1 Không đạt
103 18010103 Võ Thị Kim Hoa Nữ 24/09/1993 Sông Bé 8 7 Đạt
104 18010104 Lê Duy Hòa Nam 23/03/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
105 18010105 Nguyễn Đặng Vân Hòa Nữ 16/08/1997 Bình Dương 5.5 9 Đạt
106 18010106 Phạm Thị Kim Hòa Nữ 01/12/1997 Bình Thuận 5.5 0 Không đạt
107 18010107 Võ Anh Hoài Nam 11/11/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
108 18010108 Nguyễn Huy Hoàng Nam 15/09/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
109 18010109 Nguyễn Nhựt Hoàng Nam 02/08/1997 Vĩnh Long 8 7.5 Đạt
110 18010110 Nguyễn Thị Minh Hoàng Nữ 18/01/1997 Bình Phước 7 6 Đạt
111 18010111 Bùi Thị Mỹ Hồng Nữ 22/03/1997 Thừa Thiên Huế 6 6 Đạt
112 18010112 Trần Thị Hồng Nữ 29/12/1997 Hải Dương 3 2.5 Không đạt
113 18010113 Nguyễn Khắc Huấn Nam 19/01/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
114 18010114 Diều Vị Hùng Nam 08/08/1999 TP HCM 6 8 Đạt
115 18010115 Lê Văn Hùng Nam 08/08/1995 Khánh Hòa 8.5 10 Đạt
116 18010116 Lê Văn Hùng Nam 02/07/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 5.5 Đạt
117 18010117 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 13/04/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
118 18010118 Nguyễn Phi Hùng Nam 09/05/1997 Tây Ninh  
119 18010119 Đoàn Thị Quế Hương Nữ 28/06/1997 TP HCM 8.5 10 Đạt
120 18010120 Huỳnh Hương Nữ 22/10/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
121 18010121 Lý Thu Hương Nữ 07/02/1997 Bình Dương  
122 18010122 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 15/05/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
123 18010123 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 09/06/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
124 18010124 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 28/04/1997 Bình Phước 5 6.5 Đạt
125 18010125 Nguyễn Thu Hương Nữ 24/10/1999 Bắc Ninh 5.5 6.5 Đạt
126 18010126 Phạm Thị Xuân Hương Nữ 19/02/1996 Sông Bé 6.5 6.5 Đạt
127 18010127 Trần Thị Thúy Hường Nữ 11/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
128 18010128 Lê Quốc Huy Nam 01/06/1996 Bình Dương 6 7 Đạt
129 18010129 Trần Quốc Huy Nam 14/10/1995 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
130 18010130 Lương Thanh Huyền Nữ 12/10/1997 Thanh Hóa 4.5 4 Không đạt
131 18010131 Mai Thị Thu Huyền Nữ 15/09/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
132 18010132 Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/02/1997 Nam Định 8 7 Đạt
133 18010133 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 22/12/1998 Bình Phước  
134 18010134 Phan Thị Huyền Nữ 20/10/1997 Ninh Bình 3.5 4 Không đạt
135 18010135 Tôn Ngọc Huyền Nữ 08/10/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
136 18010136 Trần Thị Thu Huyền Nữ 25/07/1997 Long An 5.5 5 Đạt
137 18010137 Trương Thị Như Huỳnh Nữ 09/12/1998 An Giang 8 7.5 Đạt
138 18010138 Đặng Vũ Khánh Nam 23/02/1996 Tây Ninh 8 6 Đạt
139 18010139 Ngô Thế Khánh Nam 15/11/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
140 18010140 Trần Trọng Khánh Nam 29/04/1996 Đồng Nai 7.5 8 Đạt
141 18010141 Võ Hữu Khánh Nam 19/12/1996 Bình Dương 4 0 Không đạt
142 18010142 Nguyễn Trần Gia Khiêm Nam 21/06/2003 TP HCM 5.5 6.5 Đạt
143 18010143 Phạm Minh Khiêm Nam 07/08/1997 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
144 18010144 Trần Thiện Khiêm Nam 26/06/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
145 18010145 Mai Duy Khương Nam 23/09/1998 TP HCM 7.5 8 Đạt
146 18010146 Nguyễn Ngọc Kiên Nam 02/02/1996 Nam Định 5.5 5.5 Đạt
147 18010147 La Thị Kiều Nữ 10/07/1995 Lâm Đồng 3 1.5 Không đạt
148 18010148 Sơn Thị Mỹ Kiều Nữ 13/07/1999 Trà Vinh 6 4 Không đạt
149 18010149 Cao Trần Hồng Kim Nữ 04/04/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
150 18010150 Âu Dương Kỳ Nữ 22/12/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
151 18010151 Trương Chí Lâm Nam 19/01/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
152 18010152 Hoàng Thị Lan Nữ 08/10/1997 Hải Dương 5 4 Không đạt
153 18010153 Nguyễn Thụy Tuyết Lan Nữ 16/01/1997 TP HCM 6 9.5 Đạt
154 18010154 Phạm Thị Lan Nữ 03/08/1998 Thanh Hóa 6 7 Đạt
155 18010155 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Nữ 14/11/1997 Bình Phước 7.5 8.5 Đạt
156 18010156 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/07/1997 Đắk Lắk 4 5.5 Không đạt
157 18010157 Bồ Thị Giao Linh Nữ 13/07/1998 Bình Dương 6.5 10 Đạt
158 18010158 Hà Tuyết Linh Nữ 21/01/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
159 18010159 Nguyễn Thị Linh Nữ 05/09/1996 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
160 18010160 Phạm Thị Linh Nữ 12/12/1998 Đắk Lắk 8 10 Đạt
161 18010161 Phạm Thị Cẩm Linh Nữ 28/12/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
162 18010162 Trần Linh Nam 11/01/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
163 18010163 Trần Thị Thùy Linh Nữ 29/07/1998 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
164 18010164 Vương Hoài Khánh Linh Nữ 31/08/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
165 18010165 Ngô Nguyễn Phương Loan Nữ 11/01/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
166 18010166 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 01/01/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
167 18010167 Thái Thị Kim Loan Nữ 20/12/1997 Bình Định  
168 18010168 Vũ Thị Bích Loan Nữ 14/07/1998 Lâm Đồng 6.5 7 Đạt
169 18010169 Lê Trọng Lộc Nam 12/11/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
170 18010170 Nguyễn Kim Lộc Nữ 10/01/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
171 18010171 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nữ 22/09/1998 Bình Định 6 8.5 Đạt
172 18010172 Võ Thị Mỹ Lộc Nữ 29/07/1998 Đồng Nai 7.5 9 Đạt
173 18010173 Nguyễn Tấn Lợi Nam 10/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 4 0.5 Không đạt
174 18010174 Phan Xuân Lon Nam 01/05/1996 Quảng Bình 7.5 7 Đạt
175 18010175 Lâm Thành Long Nam 03/10/1997 Bình Phước 7 8 Đạt
176 18010176 Hồ Hoàng Luân Nam 30/01/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
177 18010177 Phạm Văn Lượng Nam 20/10/1996 Nam Định 7 5.5 Đạt
178 18010178 Phan Khánh Ly Nữ 11/10/1998 Thanh Hóa 6 7 Đạt
179 18010179 Trương Thị Trúc Ly Nữ 10/04/1998 Bình Định 7 8 Đạt
180 18010180 Huỳnh Thị Trúc Mai Nữ 06/10/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
181 18010181 Luyện Thị Mai Nữ 02/04/1998 Gia Lai 6.5 4 Không đạt
182 18010182 Vũ Thị Mai Nữ 15/05/1995 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
183 18010183 Nguyễn Duy Mạnh Nam 01/11/1996 TP HCM 5 4 Không đạt
184 18010184 Trần Đức Mạnh Nam 11/01/1995 Điện Biên 6 5 Đạt
185 18010185 Trần Thiện Minh Nam 10/05/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
186 18010186 Ngô Nguyễn Trà My Nữ 18/11/1997 Bình Phước  
187 18010187 Nguyễn Thị Thùy My Nữ 08/03/1997 Bình Dương  
188 18010188 Nguyễn Thị Trà My Nữ 09/09/1998 Bình Thuận 4.5 5.5 Không đạt
189 18010189 Trần Thị Diễm My Nữ 12/12/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
190 18010190 Nguyễn Thị Na Na Nữ 24/04/1998 Bình Định 4 6 Không đạt
191 18010191 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/06/1996 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
192 18010192 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Nữ 21/10/1998 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
193 18010193 Phạm Thanh Nga Nữ 15/03/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
194 18010194 Tô Thị Huỳnh Nga Nữ 09/03/1998 Bình Dương  
195 18010195 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 06/08/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
196 18010196 Lê Thị Trúc Ngân Nữ 12/10/1996 Đồng Nai 6.5 9 Đạt
197 18010197 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 02/04/1997 Nam Định 7 8.5 Đạt
198 18010198 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 30/03/1997 Tây Ninh 5 4 Không đạt
199 18010199 Phan Kim Ngân Nữ 15/10/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
200 18010200 Trần Thái Hoàng Ngân Nữ 07/10/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
201 18010201 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 26/10/1997 Bình Phước 6 7.5 Đạt
202 18010202 Lương Hữu Nghĩa Nam 03/02/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
203 18010203 Hoàng Thị Hồng Ngọc Nữ 08/03/1997 Bình Dương  
204 18010204 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 05/01/1998 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
205 18010205 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 26/01/1997 Bến Tre 6.5 9 Đạt
206 18010206 Võ Thị Kim Ngọc Nữ 24/06/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
207 18010207 Đỗ Bích Nguyên Nữ 15/09/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
208 18010208 Lê Thị Mỹ Nguyên Nữ 10/03/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
209 18010209 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 09/10/1996 Bình Phước 4 3 Không đạt
210 18010210 Phan Thị Ánh Nguyệt Nữ 08/01/1998 Phú Yên 6.5 7.5 Đạt
211 18010211 Vũ Thị Nhân Nữ 02/01/1996 Bình Dương 7 9.5 Đạt
212 18010212 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 03/08/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
213 18010213 Huỳnh Hoàng Mai Nhi Nữ 12/09/1998 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
214 18010214 Huỳnh Khang Nhi Nữ 29/05/1998 Bến Tre  
215 18010215 Nguyễn Bình Phương Nhi Nữ 31/08/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
216 18010216 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 22/06/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
217 18010217 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 05/09/1997 Bình Phước 6 2 Không đạt
218 18010218 Thái Kiều Yến Nhi Nữ 24/09/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
219 18010219 Trần Khả Nhi Nữ 15/07/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
220 18010220 Văn Thảo Nhi Nữ 26/03/1997 Vĩnh Long 5.5 5 Đạt
221 18010221 Trần Đức Nhớ Nam 24/01/1995 Quảng Bình 5.5 4.5 Không đạt
222 18010222 Bùi Thị Tú Như Nữ 04/11/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
223 18010223 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 25/06/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
224 18010224 Nguyễn Thị Yến Như Nữ 08/10/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
225 18010225 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 17/09/1998 Kiên Giang 7.5 6.5 Đạt
226 18010226 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 21/10/1998 Lâm Đồng 8 8.5 Đạt
227 18010227 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/1998 Bình Dương 6 2 Không đạt
228 18010228 Trịnh Thị Hồng Nhung Nữ 05/06/1998 Thanh Hóa 5 5 Đạt
229 18010229 Lữ Thái Nhựt Nam 04/01/1998 Đồng Tháp 5.5 5 Đạt
230 18010230 Trương Minh Nhựt Nam 29/07/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
231 18010231 Tạ Thị Oanh Kiều Nữ 04/04/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
232 18010232 Đỗ Thị Châu Pha Nữ 10/07/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
233 18010233 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 15/08/1998 Bình Thuận 6 6.5 Đạt
234 18010234 Nguyễn Đại Phát Nam 24/07/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
235 18010235 Trần Văn Phát Nam 26/06/1997 Bình Dương 4 3 Không đạt
236 18010236 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Nữ 02/05/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
237 18010237 Hồ Hữu Phụng Nam 05/05/1995 Nghệ An 7.5 4.5 Không đạt
238 18010238 Nguyễn Kim Phụng Nữ 10/03/1999 Bình Dương 7 8.5 Đạt
239 18010239 Đỗ Minh Phước Nam 16/12/1993 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
240 18010240 Lê Công Nhất Phương Nam 30/12/1984 Đồng Nai 6 3 Không đạt
241 18010241 Liêu Trúc Phương Nữ 26/03/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
242 18010242 Nguyễn Hà Phương Nữ 31/05/1999 Bình Dương 5 3 Không đạt
243 18010243 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 01/06/1997 Kon Tum 6 4 Không đạt
244 18010244 Phạm Thị Yên Phương Nữ 28/03/1998 Phú Yên 7 4.5 Không đạt
245 18010245 Cao Thị Hồng Phượng Nữ 02/01/1997 Đồng Nai 5.5 4.5 Không đạt
246 18010246 Huỳnh Thanh Phượng Nữ 30/06/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
247 18010247 Lê Huỳnh Ngọc Phượng Nữ 25/04/1998 Bình Dương  
248 18010248 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 14/09/1996 Sông Bé 4 4 Không đạt
249 18010249 Nguyễn Văn Quân Nam 16/04/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
250 18010250 Huỳnh Văn Qui Nam 21/10/1993 Bình Phước 4.5  
251 18010251 Nguyễn Văn Quốc Nam 21/06/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
252 18010252 Nguyễn Thị Mai Quyên Nữ 10/04/1997 Tây Ninh 5.5 5 Đạt
253 18010253 Lương Phan Quyền Nam 03/06/1996 Nghệ An 5.5 1 Không đạt
254 18010254 Nguyễn Bảo Ngọc Xuân Quỳnh Nữ 09/01/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
255 18010255 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 02/12/1997 Thái Bình 6 4 Không đạt
256 18010256 Trần Lê Như Quỳnh Nữ 06/12/1996 Bình Thuận 7.5 6 Đạt
257 18010257 Nguyễn Hoàng Sang Nam 09/07/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
258 18010258 Nguyễn Thanh Sang Nam 05/08/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
259 18010259 Mạch Thị Cẩm Siêu Nữ 11/04/1997 Tây Ninh 7 5.5 Đạt
260 18010260 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 01/01/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
261 18010261 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 21/12/1997 Kiên Giang 5.5 3 Không đạt
262 18010262 Nguyễn Thị Mỹ Sương Nữ 07/12/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
263 18010263 Đặng Thị Thanh Tâm Nữ 07/03/1998 Đắk Lắk 7 5 Đạt
264 18010264 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 30/05/1998 Bình Phước 6.5 4.5 Không đạt
265 18010265 Ngô Thị Minh Tâm Nữ 27/04/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
266 18010266 Nguyễn Văn Tâm Nam 12/11/1998 Bình Định 7.5 7.5 Đạt
267 18010267 Trương Minh Tâm Nam 23/06/1997 Bình Dương 5.5 7 Đạt
268 18010268 Đinh Thị Thắm Nữ 01/09/1998 Nghệ An 7.5 3.5 Không đạt
269 18010269 Lê Thị Thắm Nữ 04/04/1999 Nghệ An 6.5 4 Không đạt
270 18010270 Phan Thị Ngọc Thắm Nữ 17/09/1999 Bình Thuận 4 5 Không đạt
271 18010271 Nguyễn Văn Thăng Nam 15/10/1985 Nghệ An 4.5 4 Không đạt
272 18010272 Nguyễn Đức Thắng Nam 23/11/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
273 18010273 Nguyễn Minh Thành Nam 29/11/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
274 18010274 Nguyễn Tiến Thành Nam 23/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh 8 7 Đạt
275 18010275 Phan Tuấn Thành Nam 14/10/1997 Bình Dương 5.5 0 Không đạt
276 18010276 La Văn Thào Nam 04/02/1996 Cao Bằng 6 5 Đạt
277 18010277 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 09/04/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
278 18010278 Đào Phương Thảo Nữ 17/10/1998 Hà Tây 6 4.5 Không đạt
279 18010279 Lê Huỳnh Diệu Thảo Nữ 19/09/1997 Bình Dương  
280 18010280 Lê Thị Thảo Nữ 21/08/1997 Thanh Hóa 7.5 6 Đạt
281 18010281 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 13/01/1998 Lâm Đồng 8 6 Đạt
282 18010282 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/11/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
283 18010283 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/06/1998 Thanh Hóa 9 7 Đạt
284 18010284 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 25/11/1998 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
285 18010285 Nguyễn Thu Thảo Nữ 23/12/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
286 18010286 Sơn Thị Thu Thảo Nữ 04/12/1998 Bình Phước 5.5 2.5 Không đạt
287 18010287 Thiều Thị Mai Thảo Nữ 12/10/1999 Gia Lai 5 6.5 Đạt
288 18010288 Trần Thị Phương Thảo Nữ 20/10/1998 Ninh Thuận 7.5 5 Đạt
289 18010289 Hoàng Văn Thêm Nam 23/08/1996 Thanh Hóa 7.5 7 Đạt
290 18010290 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 21/10/1996 Bình Thuận 6.5 4 Không đạt
291 18010291 Phạm Lê Kim Thi Nữ 28/01/1997 Tây Ninh 7 8.5 Đạt
292 18010292 Nguyễn Hoàng Thiện Nam 19/08/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
293 18010293 Nguyễn Văn Thiện Nam 22/09/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
294 18010294 Hồ Duy Thịnh Nam 20/02/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
295 18010295 Phạm Ngọc Thịnh Nam 20/10/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
296 18010296 Trần Văn Thông Nam 16/01/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
297 18010297 Đặng Thị Hoài Thu Nữ 01/09/1998 Bến Tre 6 3.5 Không đạt
298 18010298 Lê Thị Hoài Thu Nữ 15/03/1998 Đắk Lắk 4 2 Không đạt
299 18010299 Bùi Thị Ánh Thư Nữ 01/12/1993 Bến Tre 6 3.5 Không đạt
300 18010300 Đào Thị Anh Thư Nữ 20/10/1998 Long An 6.5 3.5 Không đạt
301 18010301 Nguyễn Phong Hoài Thư Nữ 27/04/1997 Đắk Lắk 7 7.5 Đạt
302 18010302 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 25/03/1998 Đắk Lắk 4 3 Không đạt
303 18010303 Nguyễn Hiếu Thuận Nam 22/05/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 7.5 Đạt
304 18010304 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/09/1995 Quảng Bình 5 2.5 Không đạt
305 18010305 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 03/11/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
306 18010306 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 31/03/1997 Bình Dương 7 3 Không đạt
307 18010307 Trịnh Thị Thương Nữ 24/03/1998 Bình Phước 6 3 Không đạt
308 18010308 Văn Quang Thương Nam 03/08/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
309 18010309 Hồ Xuân Thúy Nữ 15/08/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
310 18010310 Mai Thị Thanh Thúy Nữ 25/03/1995 TP HCM 4.5 3 Không đạt
311 18010311 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 02/02/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
312 18010312 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 04/10/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
313 18010313 Dương Ngọc Thùy Nữ 29/08/1999 Bình Dương 5 3 Không đạt
314 18010314 Kim Phước Thùy Nữ 06/12/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
315 18010315 Nguyễn Thị Thùy Nữ 18/01/1998 Quảng Trị 7 5.5 Đạt
316 18010316 Vũ Dương Thùy Nữ 14/03/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
317 18010317 Bùi Thị Thu Thủy Nữ 17/04/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
318 18010318 Cao Thị Mỹ Lệ Nữ 20/08/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
319 18010319 Dương Thị Thủy Nữ 18/05/1997 Hà Tĩnh 7 5 Đạt
320 18010320 Hoàng Thị Thu Thủy Nữ 19/06/1996 Bình Dương 8 4 Không đạt
321 18010321 Ngô Thị Thanh Thủy Nữ 11/06/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
322 18010322 Phan Thị Thu Thủy Nữ 25/09/1997 Bình Thuận 6 3.5 Không đạt
323 18010323 Trần Thị Thủy Nữ 30/09/1997 Bình Phước 6 4 Không đạt
324 18010324 Trương Hồng Thủy Nữ 23/02/1997 Bình Phước  
325 18010325 Võ Lê Thanh Thủy Nữ 02/05/1997 Lâm Đồng 7 6 Đạt
326 18010326 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 22/09/1996 Bình Phước 5 3 Không đạt
327 18010327 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 26/04/1996 Bình Dương 8 7.5 Đạt
328 18010328 Nguyễn Trường Giao Tiên Nữ 06/11/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
329 18010329 Thái Lê Mộng Tiên Nữ 10/03/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
330 18010330 Trần Thị Tiên Nữ 09/04/1996 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
331 18010331 Võ Thị Cẩm Tiên Nữ 05/05/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
332 18010332 Võ Thị Thủy Tiên Nữ 01/07/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
333 18010333 Nguyễn Minh Tiến Nam 04/11/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
334 18010334 Nguyễn Thành Tiến Nam 03/04/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
335 18010335 Phạm Công Tiến Nam 02/07/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
336 18010336 Trần Trọng Tín Nam 10/03/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
337 18010337 Ngô Khắc Tĩnh Nam 20/10/1979 Thanh Hóa 4.5 0.5 Không đạt
338 18010338 Nguyễn Thị Ngọc Tố Nữ 21/09/1999 Bình Định 6.5 5 Đạt
339 18010339 Huỳnh Xuân Trà Nam 23/08/1996 TP HCM 8 8.5 Đạt
340 18010340 Lê Thị Trâm Nữ 22/04/1997 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
341 18010341 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 19/09/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
342 18010342 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 29/10/1997 Quảng Bình 4 3.5 Không đạt
343 18010343 Trần Ngọc Trâm Nữ 31/07/1997 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
344 18010344 Trần Thị Bích Trâm Nữ 20/03/1998 Bình Định 5.5 6.5 Đạt
345 18010345 Trương Ngọc Trâm Nữ 11/09/1997 Bình Phước 8 6.5 Đạt
346 18010346 Cao Thị Thùy Trang Nữ 09/01/1998 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
347 18010347 Đặng Thị Thu Trang Nữ 10/08/1998 Bình Phước 7 7 Đạt
348 18010348 Đoàn Ngọc Minh Trang Nữ 08/11/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
349 18010349 Lê Huyền Trang Nữ 28/12/1996 Bình Phước 6.5 6 Đạt
350 18010350 Nguyễn Thị Trang Nữ 06/07/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
351 18010351 Nguyễn Thị Trang Nữ 23/10/1998 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
352 18010352 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 22/11/1996 Quảng Ngãi 6 5.5 Đạt
353 18010353 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 02/02/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
354 18010354 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/04/1998 Đồng Nai 6.5 5 Đạt
355 18010355 Nguyễn Thị Vân Trang Nữ 10/12/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
356 18010356 Tô Thị Thùy Trang Nữ 02/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 6 Đạt
357 18010357 Võ Thị Trang Nữ 07/02/1998 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
358 18010358 Lê Minh Trí Nam 18/07/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
359 18010359 Bùi Thị Diễm Trinh Nữ 21/10/1997 Bình Thuận 8 6.5 Đạt
360 18010360 Nguyễn Lệ Trinh Nữ 20/07/1998 Phú Yên 7 5.5 Đạt
361 18010361 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 25/10/1999 Bình Định 6 2.5 Không đạt
362 18010362 Phạm Thị Trinh Trinh Nữ 24/11/1997 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
363 18010363 Phan Thị Thu Trinh Nữ 07/01/1998 Tây Ninh 7 6 Đạt
364 18010364 Võ Lê Công Trình Nam 26/10/1996 Tây Ninh 8 6.5 Đạt
365 18010365 Lê Thanh Trúc Nữ 11/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đạt
366 18010366 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 04/04/1998 Bình Thuận 7.5 5 Đạt
367 18010367 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 25/07/1998 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
368 18010368 Trần Hoài Như Trúc Nữ 01/06/1996 Đồng Nai 7 4 Không đạt
369 18010369 Trần Thị Hương Trúc Nữ 22/12/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
370 18010370 Nguyễn Tấn Trường Nam 05/08/1997 Quảng Ngãi 5.5 4 Không đạt
371 18010371 Dương Lê Thanh Nữ 21/10/1998 Bình Dương 9 9 Đạt
372 18010372 Nguyễn Huỳnh Anh Nam 05/08/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
373 18010373 Nguyễn Thị Thanh Nữ 22/07/1998 Bình Dương  
374 18010374 Vũ Thị Cẩm Nữ 01/03/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
375 18010375 Đinh Minh Tuấn Nam 05/12/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
376 18010376 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn Nam 04/09/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
377 18010377 Nguyễn Khánh Tùng Nam 25/05/1999 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
378 18010378 Nguyễn Thị Tươi Nữ 14/12/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
379 18010379 Lê Nguyễn Viết Tường Nam 14/11/1997 TP HCM 6.5 9 Đạt
380 18010380 Đoàn Việt Tuyến Nam 20/04/1996 Quảng Ngãi 8.5 7 Đạt
381 18010381 Dương Thiện Minh Tuyến Nam 25/05/1995 Quảng Bình 6.5 4 Không đạt
382 18010382 Nguyễn Thị Diệu Tuyến Nữ 09/12/1995 Bình Phước 7 4 Không đạt
383 18010383 Dương Bích Tuyền Nữ 28/05/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
384 18010384 Lê Thị Ngọc Tuyền Nữ 23/10/1996 Đồng Nai  
385 18010385 Nguyễn Thị Lam Tuyền Nữ 09/07/1998 TP HCM 5.5 5.5 Đạt
386 18010386 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 24/08/1998 Bình Định 7 2.5 Không đạt
387 18010387 Phạm Thanh Tuyền Nữ 13/10/1998 Sóc Trăng 7 5.5 Đạt
388 18010388 Phạm Thị Minh Tuyền Nữ 08/04/1997 Bình Phước  
389 18010389 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 09/04/1998 Đắk Lắk 5 3 Không đạt
390 18010390 Trần Thị Xuân Tuyền Nữ 26/03/1998 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
391 18010391 Đào Thị Thanh Tuyết Nữ 01/06/1999 Bình Định 5 4.5 Không đạt
392 18010392 Trần Thị Tuyết Nữ 20/09/1997 Nghệ An 8 4 Không đạt
393 18010393 Lê Ngọc Thu Uyên Nữ 11/01/1997 TP HCM 6.5 6 Đạt
394 18010394 Nguyễn Thị Nhã Uyên Nữ 12/02/1997 Bình Dương 9 9 Đạt
395 18010395 Phạm Thị Phương Uyên Nữ 15/10/1997 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
396 18010396 Đặng Thị Vân Nữ 13/08/1998 Bình Dương 5.5 0 Không đạt
397 18010397 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 14/02/1997 Hải Dương 4.5 3.5 Không đạt
398 18010398 Lương Thị Vân Nữ 04/08/1995 Ninh Bình 6 6 Đạt
399 18010399 Nguyễn Hồng Vân Nữ 26/08/1996 Đồng Nai 7 7.5 Đạt
400 18010400 Nguyễn Thị Vân Nữ 20/10/1996 Nghệ An 6 4 Không đạt
401 18010401 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 17/02/1995 Bình Phước 5.5 5 Đạt
402 18010402 Phạm Thị Thùy Vân Nữ 22/11/1997 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
403 18010403 Lê Thị Thúy Vi Nữ 27/09/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
404 18010404 Trần Quốc Việt Nam 04/05/1995 An Giang 6 3.5 Không đạt
405 18010405 Bùi Quang Vinh Nam 11/02/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
406 18010406 Nguyễn Hoài Nam 05/05/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
407 18010407 Vương Hoài Nam 13/09/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
408 18010408 Huỳnh Tấn Vuyn Nam 16/03/1997 Đắk Lắk 6 4.5 Không đạt
409 18010409 Nguyễn Tường Vy Nữ 16/11/1998 Bình Thuận 6 7.5 Đạt
410 18010410 Phan Thị Tường Vy Nữ 06/04/1997 Phú Yên 7.5 5 Đạt
411 18010411 Thượng Thúy Vy Nữ 06/01/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
412 18010412 Trần Ngọc Vy Nữ 02/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 4.5 4 Không đạt
413 18010413 Trương Thị Lan Vy Nữ 05/05/1997 Phú Yên 8 6 Đạt
414 18010414 Võ Huỳnh Yến Vy Nữ 07/01/1998 TP HCM 7.5 8 Đạt
415 18010415 Nguyễn Trường Vỹ Nam 16/04/1996 Quảng Ngãi 6.5 5.5 Đạt
416 18010416 Bùi Thị Ngọc Xuân Nữ 08/07/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
417 18010417 Lê Thị Huyền Xuân Nữ 27/10/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
418 18010418 Trần Thị Xuân Nữ 28/03/1989 Thanh Hóa 4 1 Không đạt
419 18010419 Bùi Hải Yến Nữ 25/03/1997 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
420 18010420 Đinh Thị Hồng Yến Nữ 01/05/1997 TP HCM 6 4 Không đạt
421 18010421 Lê Bùi Phi Yến Nữ 05/08/1996 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
422 18010422 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 02/09/1997 Bình Phước 8 6.5 Đạt
423 18010423 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 28/03/1998 Ninh Thuận  
424 18010424 Thạch Châu Phượng Yến Nữ 16/01/1997 TP HCM 7.5 5.5 Đạt
Danh sách này có 424 thí sinh.

watch_later
05/02/2018 00:00:00  
visibility
 1152