Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (11A/2017) khóa 17110 Ngày 23 tháng 12 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17110001 Trương Thiên An Nam 28/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 4 1 Không đạt
2 17110002 Bùi Thanh Ân Nam 03/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
3 17110003 Đặng Phạm Hữu Anh Nam 02/06/1998 Phú Yên  
4 17110004 Nguyễn Đoàn Xuân Tú Anh Nữ 06/06/1997 Gia Lai 7 7.5 Đạt
5 17110005 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 25/06/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
6 17110006 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 26/08/1996 Gia Lai 8 9 Đạt
7 17110007 Vũ Thị Hoàng Anh Nữ 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
8 17110008 Phạm Ngọc Ánh Nữ 22/01/1998 Quảng Ngãi 8 8.5 Đạt
9 17110009 Mai Chí Bảo Nam 24/05/1997 Bình Dương  
10 17110010 Nguyễn Phúc Gia Bảo Nam 05/12/1998 Bình Dương 9 8.5 Đạt
11 17110011 Nguyễn Thị Cẩm Chi Nữ 20/10/1996 Ninh Thuận 5.5 2 Không đạt
12 17110012 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 20/10/1995 Bình Định 6 5.5 Đạt
13 17110013 Mai Thị Chung Nữ 30/07/1997 Đắk Lắk 7 4 Không đạt
14 17110014 Nguyễn Thị Ngọc Chung Nữ 18/09/1997 Ninh Thuận 7.5 7.5 Đạt
15 17110015 Trịnh Công Chương Nam 04/04/1996 Thừa Thiên Huế 7 7.5 Đạt
16 17110016 Lê Thị Lí Cúc Nữ 08/05/1998 Hà Tĩnh 9 8.5 Đạt
17 17110017 Nguyễn Văn Cường Nam 04/04/1996 Bình Dương 7 1.5 Không đạt
18 17110018 Nguyễn Thị Tuyết Đào Nữ 12/08/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
19 17110019 Nguyễn Hồng Diệu Nữ 13/08/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
20 17110020 Nguyễn Thị Kim Diệu Nữ 15/12/1997 Quảng Ngãi 7 4 Không đạt
21 17110021 Nguyễn Trương Định Nam 14/11/1997 Bình Dương 5 8.5 Đạt
22 17110022 Hoàng Thị Thùy Dung Nữ 26/06/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
23 17110023 Dương Thùy Dương Nữ 08/05/1998 Gia Lai 6.5 5.5 Đạt
24 17110024 Mai Thụy Thùy Dương Nữ 16/01/1998 Đồng Nai 6 7.5 Đạt
25 17110025 Nguyễn Thị Dương Nữ 05/05/1997 Nghệ An 7 7 Đạt
26 17110026 Võ Thị Thùy Dương Nữ 16/12/1998 Quảng Ngãi 4.5 1.5 Không đạt
27 17110027 Ngô Nguyễn Hoàng Duy Nam 12/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
28 17110028 Nguyễn Đặng Nhật Duy Nam 17/10/1997 Tây Ninh  
29 17110029 Vương Nguyễn Hoàng Duy Nam 09/10/1997 Bình Dương 8 4 Không đạt
30 17110030 Nguyễn Thị Duyên Nữ 16/12/1998 Thanh Hóa 6 2 Không đạt
31 17110031 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 16/07/1998 Quảng Trị 6.5 9 Đạt
32 17110032 Vi Thị Duyên Nữ 06/09/1998 Bắc Giang 7.5 5 Đạt
33 17110033 Nguyễn Lê Giang Nam 07/10/1998 Đồng Nai 8 9 Đạt
34 17110034 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 10/11/1988 Bình Dương 3 4 Không đạt
35 17110035 Nguyễn Lâm Nữ 20/08/1996 Đắk Lắk 5 2 Không đạt
36 17110036 Nguyễn Xuân Lệ Nữ 27/10/1995 Đắk Lắk 6 4.5 Không đạt
37 17110037 Trần Thị Thu Nữ 08/09/1995 Sông Bé 6 7.5 Đạt
38 17110038 Phượng Hoàng Nhật Hạ Nữ 13/05/1998 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
39 17110039 Bùi Thị Hải Nữ 01/06/1998 Đắk Lắk 8 8.5 Đạt
40 17110040 Nguyễn Minh Hải Nam 26/11/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
41 17110041 Nguyễn Minh Hải Nam 10/01/1997 Bình Dương 8.5 5 Đạt
42 17110042 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/03/1996 Bình Dương 6 2 Không đạt
43 17110043 Đào Thanh Hằng Nữ 27/01/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
44 17110044 Nguyễn Thị Hằng Nữ 24/11/1998 Ninh Bình 8.5 8 Đạt
45 17110045 Trần Thị Ngọc Hằng Nữ 17/02/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
46 17110046 Trần Bích Hạnh Nữ 09/06/1996 Bạc Liêu 8 7 Đạt
47 17110047 Nguyễn Thị Hậu Nữ 01/11/1996 Nghệ An 6.5 5 Đạt
48 17110048 Hoàng Thị Hiền Nữ 26/06/1997 Hà Tĩnh 3.5 1 Không đạt
49 17110049 Lê Thị Diệu Hiền Nữ 18/09/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
50 17110050 Lê Thị Thu Hiền Nữ 12/12/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
51 17110051 Danh Mai Hoa Nữ 07/05/1998 Đồng Nai 6 3 Không đạt
52 17110052 Đỗ Thị Ngọc Hoa Nữ 16/09/1981 Bình Dương 6 2 Không đạt
53 17110053 Nguyễn Thị Hoa Nữ 28/08/1998 Ninh Bình 7 4 Không đạt
54 17110054 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 26/05/1998 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
55 17110055 Chu Thị Hoà Nữ 19/07/1997 Bình Phước 6.5 9.5 Đạt
56 17110056 Lê Thị Hòa Nữ 02/12/1998 Hà Tĩnh  
57 17110057 Nguyễn Thị Hòa Nữ 01/05/1999 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
58 17110058 Trương Thị Thúy Hoài Nữ 06/11/1999 Bình Thuận 5.5 6.5 Đạt
59 17110059 Nguyễn Đức Huy Hoàng Nam 10/10/1997 Thanh Hóa 6.5 0.5 Không đạt
60 17110060 Nguyễn Thị Minh Hoàng Nữ 18/01/1997 Bình Phước 6 1.5 Không đạt
61 17110061 Nguyễn Văn Hùng Nam 09/02/1998 Quảng Bình 5 3 Không đạt
62 17110062 Đỗ Thị Mai Hương Nữ 05/07/1996 Đồng Nai 7.5 8.5 Đạt
63 17110063 Lê Ngọc Hương Nữ 01/01/1997 Phú Thọ 6 1 Không đạt
64 17110064 Tạ Thanh Huy Nam 21/06/1999 Đồng Tháp 7 8 Đạt
65 17110065 Nguyễn Thị Huyền Nữ 20/01/1999 Bắc Ninh 5 6.5 Đạt
66 17110066 Nguyễn Thị Huyền Nữ 02/09/1997 Đắk Nông 8 8 Đạt
67 17110067 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 26/02/1999 Hà Tĩnh 6.5 6.5 Đạt
68 17110068 Nguyễn Nhật Khoa Nữ 27/02/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
69 17110069 Nguyễn Phạm Yến Kiều Nữ 29/06/1998 Bình Dương 9 9.5 Đạt
70 17110070 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 6 1.5 Không đạt
71 17110071 Nguyễn Ngọc Bích Lam Nữ 09/01/1996 Ninh Thuận 6.5 6 Đạt
72 17110072 Trần Thị Mỹ Lan Nữ 06/10/1999 Hà Tĩnh 6.5 3.5 Không đạt
73 17110073 Lê Nguyễn Cẩm Lệ Nữ 14/11/1999 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
74 17110074 Đỗ Thị Khánh Linh Nữ 19/03/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
75 17110075 Huỳnh Thị Ngọc Linh Nữ 19/07/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
76 17110076 Lê Thị Thùy Linh Nữ 17/10/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
77 17110077 Mà Thị Diệu Linh Nữ 25/07/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
78 17110078 Nguyễn Diệp Linh Nữ 29/06/1998 Thái Bình 7.5 7.5 Đạt
79 17110079 Nguyễn Nhật Linh Nữ 16/07/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
80 17110080 Nguyễn Tấn Linh Nam 16/12/1996 Sông Bé 6 5.5 Đạt
81 17110081 Võ Hoàng Linh Nam 03/04/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
82 17110082 Nguyễn Thị Loan Nữ 12/06/1998 Bắc Giang 6.5 5.5 Đạt
83 17110083 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 05/08/1998 Đắk Lắk 5 4.5 Không đạt
84 17110084 Tạ Thị Kiều Loan Nữ 16/09/1995 Sông Bé 4.5 4 Không đạt
85 17110085 Trần Thị Thanh Loan Nữ 12/10/1998 Thái Bình 7 4 Không đạt
86 17110086 Lâm Thành Long Nam 03/10/1997 Bình Phước 8 4 Không đạt
87 17110087 Phạm Thị Công Luận Nữ 15/11/1998 Gia Lai  
88 17110088 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 31/10/1997 Tây Ninh 4.5 5 Không đạt
89 17110089 Đào Thị Trúc Mai Nữ 13/02/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
90 17110090 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 23/05/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
91 17110091 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 22/11/1998 Hà Tây 7 8.5 Đạt
92 17110092 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 01/05/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
93 17110093 Vũ Thị Mai Nữ 15/05/1995 Thanh Hóa 7.5 2.5 Không đạt
94 17110094 Đặng Minh Mẫn Nam 12/08/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
95 17110095 Nguyễn Thị Hoa Mến Nữ 10/12/1997 Vĩnh Phúc 8.5 7 Đạt
96 17110096 Phan Khả Minh Nữ 25/01/1996 Ninh Thuận 8 6.5 Đạt
97 17110097 Trần Cao Minh Nam 21/02/1998 Đồng Nai 7.5 5.5 Đạt
98 17110098 Nguyễn Trần Diễm My Nữ 19/11/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
99 17110099 Trần Thảo My Nữ 12/10/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
100 17110100 Huỳnh Thị Kim Na Nữ 23/12/1997 Quảng Ngãi 8 6.5 Đạt
101 17110101 Nguyễn Hoàn Nam Nam 24/07/1998 TP HCM 7.5 4.5 Không đạt
102 17110102 Hà Thị Nga Nữ 29/05/1997 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
103 17110103 Nguyễn Thanh Nga Nữ 03/02/1998 Hưng Yên 6.5 7 Đạt
104 17110104 Nguyễn Thị Dương Nga Nữ 26/09/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
105 17110105 Đỗ Phạm Kim Ngân Nữ 06/12/1998 TP HCM 5.5 5.5 Đạt
106 17110106 Giang Bảo Ngân Nữ 21/03/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
107 17110107 Lê Thị Thu Ngân Nữ 11/01/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
108 17110108 Lê Thị Tuyết Ngân Nữ 01/06/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
109 17110109 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ 23/07/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
110 17110110 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 15/07/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
111 17110111 Trần Thị Kim Ngân Nữ 21/03/1998 Đắk Lắk 8 8 Đạt
112 17110112 Lâm Bảo Nghi Nữ 12/07/1995 Sóc Trăng 4.5 0 Không đạt
113 17110113 Phan Thảo Nghi Nữ 03/11/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
114 17110114 Kim Trần Thảo Nguyên Nữ 15/02/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
115 17110115 Trần Lê Nguyễn Nam 10/04/1998 Cà Mau 6.5 5 Đạt
116 17110116 Trần Thị Minh Nguyệt Nữ 18/09/1998 Đắk Lắk 7.5 3.5 Không đạt
117 17110117 Vũ Thị Ánh Nguyệt Nữ 14/11/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
118 17110118 Châu Minh Nhàn Nam 22/12/1996 Vũng Tàu 5 1 Không đạt
119 17110119 Lê Thanh Nhàn Nam 25/10/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
120 17110120 Nguyễn Trần Hiền Nhân Nữ 17/01/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
121 17110121 Nguyễn Trọng Nhân Nam 17/03/1998 Bình Dương 5 7.5 Đạt
122 17110122 Đặng Thị Thúy Nhi Nữ 12/12/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
123 17110123 Phạm Mộng Nhi Nữ 17/11/1998 Tây Ninh 7 5 Đạt
124 17110124 Võ Thị Tuyết Nhi Nữ 18/09/1994 Bình Dương 5 6.5 Đạt
125 17110125 Võ Thị Ý Nhi Nữ 25/03/1998 An Giang 7.5 5.5 Đạt
126 17110126 Hồ Thị Ngọc Như Nữ 17/10/1997 Ninh Thuận 7.5 7 Đạt
127 17110127 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 31/07/1998 Cần Thơ 7 9 Đạt
128 17110128 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 15/10/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
129 17110129 Nguyễn Thị Xuân Như Nữ 02/03/1997 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
130 17110130 Đinh Phú Nhuận Nam 14/02/1998 Bình Dương  
131 17110131 Lê Thị Quỳnh Nhung Nữ 03/07/1997 Bình Định 7 3.5 Không đạt
132 17110132 Nguyễn Thị Nhung Nữ 17/05/1998 Đắk Lắk 5.5 6 Đạt
133 17110133 Thị Nhung Nữ 14/02/1998 Bình Phước 6.5 4.5 Không đạt
134 17110134 Phạm Thị Mỹ Noa Nữ 21/07/1999 Gia Lai 6.5 4 Không đạt
135 17110135 Lê Thị Kim Oanh Nữ 02/01/1998 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
136 17110136 Ngô Thị Kiều Oanh Nữ 13/01/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
137 17110137 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 04/09/1997 Thừa Thiên Huế 5.5 5.5 Đạt
138 17110138 Phan Thị Kiều Oanh Nữ 28/11/1997 Tây Ninh 7.5 7 Đạt
139 17110139 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 12/11/1996 Phú Yên 6 5 Đạt
140 17110140 Huỳnh Tấn Phi Nam 19/02/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
141 17110141 Nguyễn Thanh Phong Nam 09/07/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
142 17110142 Chu Văn Phúc Nam 13/07/1996 Nghệ An 6 4.5 Không đạt
143 17110143 Dương Thị Hoàng Phúc Nữ 02/12/1992 Bình Dương 4 3 Không đạt
144 17110144 Huỳnh Ngọc Phúc Nữ 09/09/1998 Bình Dương 6.5 10 Đạt
145 17110145 Nguyễn Thiên Phúc Nam 01/05/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
146 17110146 Tô Mỹ Phụng Nữ 27/10/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
147 17110147 Lê Thị Yến Phương Nữ 29/05/1997 TP HCM 8 8 Đạt
148 17110148 Lý Thị Kim Phương Nữ 01/01/1990 Bình Dương  
149 17110149 Nguyễn Hữu Phương Nam 26/07/1993 Nghệ An 6.5 2.5 Không đạt
150 17110150 Nguyễn Minh Phương Nữ 01/05/1998 Bến Tre 6 1 Không đạt
151 17110151 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 13/02/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
152 17110152 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 05/06/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
153 17110153 Sầm Thị Minh Phượng Nữ 13/10/1998 Bình Phước 6 7.5 Đạt
154 17110154 Trần Thị Minh Phượng Nữ 08/08/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
155 17110155 Vũ Thị Thúy Phượng Nữ 24/08/1998 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
156 17110156 Lê Trung Quân Nam 27/03/1998 Thanh Hóa 7 8 Đạt
157 17110157 Lê Thị Quyên Nữ 02/02/1998 Gia Lai 7 4.5 Không đạt
158 17110158 Nguyễn Thị Xuân Quyên Nữ 30/09/1998 Bình Định 8 5.5 Đạt
159 17110159 Vương Tuấn Quyền Nam 02/07/1996 Kiên Giang 7 7 Đạt
160 17110160 Nguyễn Văn Quyết Nam 22/02/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
161 17110161 Lê Như Quỳnh Nữ 14/09/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
162 17110162 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 31/12/1998 Đồng Nai 7 7.5 Đạt
163 17110163 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 12/09/1997 Thanh Hóa 8.5 9 Đạt
164 17110164 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 20/03/1997 Bình Thuận 6 5 Đạt
165 17110165 Huỳnh Ngọc Sang Nam 05/04/1996 Tây Ninh  
166 17110166 Lê Thị Ngọc Sương Nữ 10/06/1995 Sông Bé 7.5 6.5 Đạt
167 17110167 Nguyễn Bá Tài Nam 10/07/1995 Nghệ An 6.5 5 Đạt
168 17110168 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10/10/1993 Nghệ An 6 7 Đạt
169 17110169 Huỳnh Hữu Tấn Nam 17/09/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
170 17110170 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 02/02/1998 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
171 17110171 Trương Duy Thành Nam 05/02/1995 Đồng Nai 8 6 Đạt
172 17110172 Võ Văn Thao Nam 02/10/1998 Bình Định  
173 17110173 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 09/10/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
174 17110174 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 12/12/1998 Bình Dương  
175 17110175 Nguyễn Thị Thảo Nữ 15/01/1997 Hưng Yên 7.5 7.5 Đạt
176 17110176 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 05/06/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
177 17110177 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ 01/06/1998 Bình Dương 8.5 9 Đạt
178 17110178 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 28/12/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
179 17110179 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 05/05/1997 Tiền Giang 7 6.5 Đạt
180 17110180 Đỗ Thị Minh Thi Nữ 31/08/1997 Bình Thuận 7.5 9.5 Đạt
181 17110181 Nại Nữ Kim Thoại Nữ 10/06/1996 Ninh Thuận 7 2 Không đạt
182 17110182 Nguyễn Thị Thơm Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa 6 5 Đạt
183 17110183 Nguyễn Thị Thu Nữ 10/01/1998 Bình Dương  
184 17110184 Nguyễn Thị Thu Nữ 02/09/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
185 17110185 Phan Thị Hoài Thu Nữ 14/09/1997 Gia Lai 4 4 Không đạt
186 17110186 Âu Hồng Ánh Thư Nữ 21/03/1997 Quảng Ngãi 4.5 5 Không đạt
187 17110187 Lê Trương Minh Thư Nữ 13/01/1997 Ninh Thuận 7 8 Đạt
188 17110188 Tô Vũ Anh Thư Nữ 15/07/1998 TP.Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
189 17110189 Nguyễn Minh Thuận Nam 15/04/1998 Bình Dương  
190 17110190 Phan Thị Thuận Nữ 01/01/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
191 17110191 Mai Thị Hoàng Thương Nữ 23/04/1999 Bình Phước 6.5 7 Đạt
192 17110192 Nguyễn Thị Diệp Thương Nữ 22/09/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
193 17110193 Nguyễn Thị Thúy Nữ 14/09/1998 Thái Bình 6 8 Đạt
194 17110194 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 17/02/1998 Đồng Nai 6.5 7.5 Đạt
195 17110195 Nguyễn Thị Thùy Nữ 18/01/1998 Quảng Trị 6 3.5 Không đạt
196 17110196 Lê Thị Thủy Nữ 20/04/1998 Thanh Hóa 5 5 Đạt
197 17110197 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 23/08/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
198 17110198 Phạm Thu Thủy Nữ 02/02/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
199 17110199 Trần Thị Thu Thủy Nữ 07/12/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
200 17110200 Trần Thị Tiên Nữ 03/02/1997 Quảng Bình 5.5 5.5 Đạt
201 17110201 Nguyễn Minh Tiến Nam 01/11/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
202 17110202 Trần Thị Thanh Tình Nữ 01/08/1996 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
203 17110203 Lê Thị Trâm Nữ 03/04/1996 Thanh Hóa 8 7.5 Đạt
204 17110204 Lê Trần Hồng Trâm Nữ 26/01/1998 TP HCM 6.5 8.5 Đạt
205 17110205 Mạc Nguyễn Bảo Trâm Nữ 30/09/1995 Lâm Đồng 6 5.5 Đạt
206 17110206 Nguyễn Thị Mai Trâm Nữ 16/10/1998 Bình Dương 7 9.5 Đạt
207 17110207 Đào Thị Bảo Trân Nữ 15/09/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
208 17110208 Trần Ngọc Mỹ Trân Nữ 07/09/1999 Đắk Lắk 7 8.5 Đạt
209 17110209 Cao Thị Huỳnh Trang Nữ 07/12/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
210 17110210 Chu Thị Trang Nữ 19/11/1998 Đồng Nai 8 5 Đạt
211 17110211 Hoàng Thị Hoài Trang Nữ 09/07/1997 Gia Lai 6 7 Đạt
212 17110212 Lê Thị Trang Nữ 10/07/1997 Thanh Hóa 6 7 Đạt
213 17110213 Nguyễn Thị Trang Nữ 28/11/1995 Nghệ An 5 4 Không đạt
214 17110214 Nguyễn Thị Trang Nữ 01/11/1997 Thanh Hóa 6 3.5 Không đạt
215 17110215 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 01/10/1998 Thái Nguyên 6.5 7.5 Đạt
216 17110216 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 16/04/1995 Hải Phòng  
217 17110217 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/05/1996 Đồng Nai 6 5 Đạt
218 17110218 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 08/11/1994 Đắk Lắk 3.5 4 Không đạt
219 17110219 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 21/07/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
220 17110220 Nguyễn Hoàng Minh Trí Nam 20/04/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
221 17110221 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 29/06/1997 Bình Phước 5.5 7 Đạt
222 17110222 Dương Văn Trọng Nam 02/02/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
223 17110223 Đào Thị Thanh Trúc Nữ 22/01/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
224 17110224 Nguyễn Thị Anh Trúc Nữ 26/11/1997 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
225 17110225 Nguyễn Công Trung Nam 12/03/1998 Bình Định 3 1 Không đạt
226 17110226 Nguyễn Quốc Trung Nam 10/08/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
227 17110227 Nguyễn Minh Tú Nam 03/04/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
228 17110228 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 27/07/1998 Bình Dương 8.5 4 Không đạt
229 17110229 Vũ Thị Cẩm Nữ 01/03/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
230 17110230 Nguyễn Ngọc Từ Nam 10/05/1994 Quảng Ngãi 4.5 4 Không đạt
231 17110231 Hà Văn Tuấn Nam 30/11/1995 Phú Thọ 6 4 Không đạt
232 17110232 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 13/07/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
233 17110233 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam 19/05/1993 Kon Tum 6 6 Đạt
234 17110234 Nguyễn Thị Tươi Nữ 12/04/1997 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
235 17110235 Quảng Nữ Hồng Tươi Nữ 24/11/1997 Ninh Thuận 7 5.5 Đạt
236 17110236 Dương Thiện Minh Tuyến Nam 25/05/1995 Quảng Bình 6 4 Không đạt
237 17110237 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 26/08/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
238 17110238 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 27/10/1997 Vĩnh Phúc 6.5 6 Đạt
239 17110239 Trần Thị Ngọc Tuyết Nữ 17/01/1996 Long An 5 3.5 Không đạt
240 17110240 Lê Thị Uyên Nữ 04/12/1996 Hà Tĩnh 5 3.5 Không đạt
241 17110241 Lê Thoại Uyên Nữ 21/03/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
242 17110242 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 12/06/1997 Bình Phước 5 3.5 Không đạt
243 17110243 Phan Thị Vân Nữ 20/12/1998 Bình Định 5.5 5 Đạt
244 17110244 Trương Thị Bích Vang Nữ 26/08/1994 Ninh Thuận 7.5 4 Không đạt
245 17110245 Lê Hồ Thúy Vi Nữ 27/10/1998 TP.HCM 7.5 10 Đạt
246 17110246 Nguyễn Thị Viên Nữ 26/08/1998 Quảng Ngãi 4.5 4 Không đạt
247 17110247 Nguyễn Xuân Nam 04/09/1993 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
248 17110248 Huỳnh Tấn Vuyn Nam 16/03/1997 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
249 17110249 Nguyễn Đặng Tường Vy Nữ 09/01/1996 Tây Ninh  
250 17110250 Nguyễn Lệ Nhật Vy Nữ 10/06/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
251 17110251 Nguyễn Thị Thuý Vy Nữ 05/05/1998 Quảng Ngãi 4.5 4 Không đạt
252 17110252 Phan Lê Thảo Vy Nữ 22/02/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
253 17110253 Trịnh Trúc Vy Nữ 21/02/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
254 17110254 Mạnh Thị Kim Xoan Nữ 21/09/1994 Phú Yên 8 7 Đạt
255 17110255 Trần Mỹ Ý Nữ 17/01/1994 Bình Dương 7.5 7 Đạt
256 17110256 Võ Thị Như Ý Nữ 26/06/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
257 17110257 Đặng Thị Vũ Yến Nữ 06/10/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
258 17110258 Đỗ Thị Yến Nữ 20/11/1996 Bắc Giang 5.5 2 Không đạt
259 17110259 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 15/03/1998 Đắk Lắk 4.5 4 Không đạt
260 17110260 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 02/09/1997 Bình Phước 8 4 Không đạt
261 17110261 Nguyễn Trần Vinh Nam 19/04/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
Danh sách này có 261 thí sinh.

watch_later
25/12/2017 00:00:00  
visibility
 870