Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (10B/2017) khóa 17101 Ngày 23 tháng 12 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17101001 Đặng Lê An Nữ 12/10/1995 Sông Bé 7 8 Đạt
2 17101002 Nguyễn Thị Bình An Nữ 05/09/1995 Sông Bé 6 5 Đạt
3 17101003 Hà Thành Anh Nữ 16/08/1996 TP HCM 5 5 Đạt
4 17101004 Lê Thị Tố Anh Nữ 14/04/1996 Sông Bé 4.5 2.5 Không đạt
5 17101005 Nguyễn Phương Loan Anh Nữ 12/05/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
6 17101006 Phạm Thị Lan Anh Nữ 29/04/1998 Đắk Lắk 8.5 7.5 Đạt
7 17101007 Trương Thị Kim Anh Nữ 14/07/1996 Quảng Ngãi 8 8 Đạt
8 17101008 Võ Thị Ngọc Anh Nữ 15/04/1995 Quảng Bình 5.5 4 Không đạt
9 17101009 Vũ Thị Vân Anh Nữ 09/04/1996 Thái Bình 7 5.5 Đạt
10 17101010 Trương Quang Binh Nam 10/10/1995 Quảng Ngãi 5 2 Không đạt
11 17101011 Hoàng Khánh Cường Nam 18/01/1997 Bình Dương 3.5 1 Không đạt
12 17101012 Lê Minh Đặng Nam 20/10/1994 Bình Dương 3.5 1.5 Không đạt
13 17101013 Nguyễn Phước Danh Nam 13/06/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
14 17101014 Trần Thị Bích Đào Nữ 19/11/1996 Nam Định 6.5 7 Đạt
15 17101015 Nguyễn Tấn Đạt Nam 20/11/1995 Sông Bé 3 0.5 Không đạt
16 17101016 Phạm Quốc Đạt Nam 14/11/1996 Bình Dương 3 1.5 Không đạt
17 17101017 Nguyễn Thị Diễm Nữ 25/08/1997 Tây Ninh 4 2 Không đạt
18 17101018 Vũ Ngô Ân Điển Nam 25/03/1997 Tp.Hồ Chí Minh  
19 17101019 Ao Minh Đức Nam 06/07/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
20 17101020 Nguyễn Hà Đức Nam 18/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 4 2 Không đạt
21 17101021 Lê Thị Dung Nữ 25/01/1996 Thanh Hóa 5.5 2.5 Không đạt
22 17101022 Nguyễn Thị Dung Nữ 01/10/1997 Hà Nội 6 7.5 Đạt
23 17101023 Trần Thị Thùy Dung Nữ 07/11/1997 Bình Dương  
24 17101024 Vũ Thị Ngọc Dung Nữ 27/08/1995 Bình Phước 5.5 5.5 Đạt
25 17101025 Huỳnh Thị Thùy Dương Nữ 13/02/1996 Bình Dương  
26 17101026 Trần Linh Dương Nam 04/03/1994 Bến Tre 7.5 3.5 Không đạt
27 17101027 Bồ Thị Mỹ Duyên Nữ 05/01/1997 Bình Phước 5.5 6 Đạt
28 17101028 Đoàn Thị Thanh Giang Nữ 01/05/1996 Bình Dương 6 8 Đạt
29 17101029 Lê Ngọc Diễm Nữ 02/01/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
30 17101030 Nguyễn Thị Nữ 21/04/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
31 17101031 Nguyễn Thị Ngân Nữ 02/02/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
32 17101032 Trần Tuấn Hào Nam 25/01/1995 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
33 17101033 Trịnh Thị Nữ 04/08/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
34 17101034 Võ Thị Ngọc Nữ 29/03/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
35 17101035 Trần Ngọc Hân Nữ 09/02/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
36 17101036 Đặng Nguyễn Như Hằng Nữ 14/04/1996 Bình Dương 4 6 Không đạt
37 17101037 Đào Thị Cẩm Hằng Nữ 05/01/1995 Kiên Giang 8 5.5 Đạt
38 17101038 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 06/01/1996 Bình Dương 2 2.5 Không đạt
39 17101039 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 06/08/1996 Bình Dương 5.5 7 Đạt
40 17101040 Hồ Thị Hậu Nữ 20/05/1995 Gia Lai 6 5 Đạt
41 17101041 Phan Thanh Hậu Nam 14/07/1997 Bình Dương 3 1 Không đạt
42 17101042 Nguyễn Phạm Thục Hiền Nữ 20/09/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
43 17101043 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 25/05/1998 Hà Nội 3.5 2 Không đạt
44 17101044 Hà Hữu Hiển Nam 19/08/1992 Bến Tre 8 7 Đạt
45 17101045 Cao Thị Hòa Nữ 25/07/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
46 17101046 Ngô Thị Hòa Nữ 20/12/1995 Thanh Hóa 4.5 1 Không đạt
47 17101047 Nguyễn Ngọc Hòa Nữ 10/12/1996 Sông Bé 6.5 6.5 Đạt
48 17101048 Nguyễn Quốc Hòa Nữ 30/08/1995 Bình Định 3.5 2 Không đạt
49 17101049 Dương Thị Hoài Nữ 14/04/1988 Quảng Trị  
50 17101050 Lâm Thị Minh Hoài Nữ 09/04/1996 Bình Định 8 7.5 Đạt
51 17101051 Nguyễn Thị Hoàng Nữ 10/11/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
52 17101052 Đoàn Thị Hồng Nữ 18/12/1995 Nghệ An 6 2.5 Không đạt
53 17101053 Lê Thị Hồng Nữ 20/10/1996 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
54 17101054 Doãn Thị Huệ Nữ 20/06/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
55 17101055 Phùng Thị Huệ Nữ 10/04/1997 Hà Nội 3 1 Không đạt
56 17101056 Lương Văn Hùng Nam 12/05/1996 Thanh Hóa 5 1 Không đạt
57 17101057 Phạm Thị Hiền Hương Nữ 13/07/1996 Ninh Thuận 5 6 Đạt
58 17101058 Đặng Thị Hường Nữ 20/10/1995 Hà Tĩnh 6 2.5 Không đạt
59 17101059 Nguyễn Thị Hường Nữ 23/08/1996 Nghệ An 6 8 Đạt
60 17101060 Nguyễn Quốc Huy Nam 15/01/1996 Sông Bé 5.5 5.5 Đạt
61 17101061 Thái Hoàng Huy Nam 23/10/1996 Sông Bé 6.5 6.5 Đạt
62 17101062 Trần Minh Thanh Huy Nữ 18/02/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
63 17101063 Nguyễn Thị Huyền Nữ 17/09/1996 Quảng Ngãi 5 5.5 Đạt
64 17101064 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 19/03/1997 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
65 17101065 Trần Trọng Khánh Nam 20/07/1994 Hậu Giang 5 1.5 Không đạt
66 17101066 Nguyễn Thị Khiến Nữ 14/03/1997 Hà Nội 6 5.5 Đạt
67 17101067 Lê Lâm Bảo Khương Nam 06/04/1998 TP HCM 7 7.5 Đạt
68 17101068 Nguyễn Văn Kiện Nam 15/03/1996 Nghệ An 3.5 1.5 Không đạt
69 17101069 Hướng Thị Diễm Kiều Nữ 25/05/1998 TP HCM 8 8.5 Đạt
70 17101070 Lâm Thị Kiều Nữ 16/07/1995 Đắk Lắk 5 5 Đạt
71 17101071 Chế Mìn Kín Nữ 19/03/1996 Đồng Nai 5.5 4 Không đạt
72 17101072 Vương Minh Kỳ Nam 13/10/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
73 17101073 Hoàng Thị Lan Nữ 20/08/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
74 17101074 Ngguyễn Tiết Hoàng Lan Nữ 18/09/1997 Đồng Nai  
75 17101075 Phan Thị Lan Nữ 06/06/1996 Đắk Lắk 5.5 6 Đạt
76 17101076 Nguyễn Tuyết Nữ 20/01/1996 Bình Định 6 5.5 Đạt
77 17101077 Đặng Thị Bé Linh Nữ 03/04/1996 Nghệ An 4 2 Không đạt
78 17101078 Đoàn Thị Linh Nữ 14/08/1996 Ninh Bình 6 4 Không đạt
79 17101079 Nguyễn Lê Khánh Linh Nam 01/03/1994 Bình Dương  
80 17101080 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 26/06/1997 Bình Định 6 7.5 Đạt
81 17101081 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 18/10/1995 Cần Thơ 5 1 Không đạt
82 17101082 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 22/11/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
83 17101083 Nguyễn Thị Loan Nữ 11/05/1996 Phú Yên  
84 17101084 Nguyễn Thị Thùy Loan Nữ 16/07/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
85 17101085 Nguyễn Hữu Lộc Nam 25/02/1994 Tây Ninh 3 2.5 Không đạt
86 17101086 Trần Văn Luông Nam 02/01/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
87 17101087 Nguyễn Thị Thanh Lượng Nữ 08/05/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
88 17101088 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 21/02/1997 Tây Ninh  
89 17101089 Trần Thị Mai Nữ 19/12/1997 Nghệ An 6.5 5 Đạt
90 17101090 Đặng Hồ Ngọc Minh Nữ 19/11/1996 Sông Bé 6 8.5 Đạt
91 17101091 Nguyễn Huệ Minh Nữ 10/11/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
92 17101092 Thòng Sám Mùi Nữ 22/02/1992 Đồng Nai  
93 17101093 Đặng Kim My Nữ 14/11/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
94 17101094 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 16/09/1996 Đồng Nai 7 7 Đạt
95 17101095 Nguyễn Kim Nga Nữ 02/02/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
96 17101096 Trần Thị Nga Nữ 22/07/1995 Hải Dương 2.5 1 Không đạt
97 17101097 Đàm Tố Ngân Nữ 20/02/1996 TP HCM 5 5 Đạt
98 17101098 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 24/02/1996 Bình Định 6 4 Không đạt
99 17101099 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 29/01/1996 Bình Dương 5.5 7 Đạt
100 17101100 Bùi Thị Minh Ngọc Nữ 26/02/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
101 17101101 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/09/1998 Nam Định 5.5 5 Đạt
102 17101102 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 26/01/1997 Tây Ninh 4 2 Không đạt
103 17101103 Mai Thảo Nguyên Nữ 24/12/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
104 17101104 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 29/03/1996 TP. Hồ Chí Minh  
105 17101105 Nguyễn Văn Nguyên Nam 04/03/1995 Cà Mau 3.5 2 Không đạt
106 17101106 Lê Thanh Nguyệt Nữ 16/11/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
107 17101107 Đặng Kim Nhi Nữ 17/07/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
108 17101108 Lê Thị Bích Nhi Nữ 30/09/1995 Bình Dương 6 6.5 Đạt
109 17101109 Nguyễn Thị Nhi Nữ 03/06/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
110 17101110 Trần Thị Yến Nhi Nữ 03/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
111 17101111 Võ Thị Yến Nhi Nữ 10/11/1996 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
112 17101112 Huỳnh Thị Quỳnh Như Nữ 19/07/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
113 17101113 Lê Thùy Quỳnh Như Nữ 28/02/1996 Sông Bé 3 4.5 Không đạt
114 17101114 Mai Thị Quỳnh Như Nữ 22/12/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
115 17101115 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 23/09/1996 Đồng Nai 6 6 Đạt
116 17101116 Lê Thị Nhung Nữ 16/01/1995 Bình Thuận 4.5 1.5 Không đạt
117 17101117 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/08/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
118 17101118 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/11/1997 Tây Ninh 3.5 0.5 Không đạt
119 17101119 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 10/01/1996 Đắk Lắk 3 1 Không đạt
120 17101120 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 06/11/1996 Thái Bình 5.5 7.5 Đạt
121 17101121 Võ Hồng Nhung Nữ 16/07/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
122 17101122 Lê Thị Ni Nữ 16/08/1996 Quảng Trị 6 3 Không đạt
123 17101123 Nguyễn Thị Lệ Ni Nữ 20/06/1997 Quảng Ngãi 7 7 Đạt
124 17101124 Nguyễn Thị Bích Nở Nữ 24/12/1996 Quảng Ngãi 3.5 4 Không đạt
125 17101125 Nguyễn Thị Mỹ Nữ Nữ 15/09/1996 Gia Lai 6 6.5 Đạt
126 17101126 Trương Thị Mỹ Nương Nữ 27/02/1996 Gia Lai 8 7 Đạt
127 17101127 Hoàng Hà Ny Nữ 20/11/1996 Bình Phước 3.5 0 Không đạt
128 17101128 Nguyễn Thạch Phong Nam 29/03/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
129 17101129 Hồ Chắn Phu Nam 05/10/1996 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
130 17101130 Nguyễn Hồng Diễm Phúc Nữ 07/09/1996 TP. Hồ Chí Minh  
131 17101131 Tô Hồng Phúc Nam 05/02/1997 Bình Dương 4 0.5 Không đạt
132 17101132 Bùi Thị Chúc Phương Nữ 01/09/1996 Sóc Trăng 7 7 Đạt
133 17101133 Cao Thị Thu Phương Nữ 25/11/1996 Bình Phước 2 0 Không đạt
134 17101134 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 14/11/1997 Bình Phước 7.5 9 Đạt
135 17101135 Nguyễn Lê Diệp Phương Nữ 26/06/1997 Bình Định 7.5 8.5 Đạt
136 17101136 Phạm Thị Bình Phương Nữ 05/10/1996 Tây Ninh 5 4.5 Không đạt
137 17101137 Phạm Thị Mỹ Quý Nữ 19/05/1996 Đồng Tháp 5 6.5 Đạt
138 17101138 Hoàng Thị Quyên Nữ 15/07/1996 Thanh Hóa 7 8 Đạt
139 17101139 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 24/10/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
140 17101140 Khuất Võ Ngọc Quỳnh Nữ 09/12/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
141 17101141 Lưu Trần Kim Sang Nam 30/03/1995 TP HCM 6 7 Đạt
142 17101142 Phạm Hoàng Minh Sang Nam 24/11/1995 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
143 17101143 Lê Trần Thị Diễm Sương Nữ 29/08/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 7.5 Đạt
144 17101144 Báo Văn Tài Nam 15/05/1995 Ninh Thuận 3 1 Không đạt
145 17101145 Phạm Anh Tài Nam 03/12/1997 Bình Dương 3.5 1 Không đạt
146 17101146 Kim Thị Thu Tâm Nữ 02/11/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
147 17101147 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 24/06/1995 Sông Bé 6 5 Đạt
148 17101148 Trịnh Thị Thân Nữ 21/12/1995 Gia Lai 5.5 5 Đạt
149 17101149 Lê Thị Thanh Nữ 01/08/1997 Nghệ An 8 5.5 Đạt
150 17101150 Nguyễn Phương Thanh Nữ 01/09/1997 Bình Dương  
151 17101151 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 19/11/1997 Quảng Ngãi 6 8 Đạt
152 17101152 Nguyễn Thị Kim Thạnh Nữ 10/08/1996 Quảng Ngãi 8 3 Không đạt
153 17101153 Đỗ Thị Ngọc Thảo Nữ 29/08/1997 An Giang 6.5 4 Không đạt
154 17101154 Lê Huỳnh Như Thảo Nữ 09/04/1996 Bình Dương 7 8.5 Đạt
155 17101155 Lê Huỳnh Phương Thảo Nữ 11/04/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
156 17101156 Lê Thị Phương Thảo Nữ 29/06/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
157 17101157 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 08/01/1996 Tiền Giang 7 7 Đạt
158 17101158 Trịnh Thị Thảo Nữ 09/09/1996 Thanh Hóa 4 3.5 Không đạt
159 17101159 Vương Anh Thảo Nữ 05/03/1997 Bình Dương  
160 17101160 Phạm Thị Thanh Thi Nữ 20/09/1997 Bình Thuận 8 8 Đạt
161 17101161 Hà Chí Thiện Nam 13/02/1996 Tây Ninh 7 8.5 Đạt
162 17101162 Dương Đức Minh Thọ Nam 20/11/1995 Bình Phước 4.5 7 Không đạt
163 17101163 Nguyễn Anh Thoa Nữ 12/01/1997 Bình Dương 3 1.5 Không đạt
164 17101164 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 10/04/1994 Quảng Ngãi 4 4 Không đạt
165 17101165 Hoàng Thị Thu Nữ 03/08/1997 Thanh Hóa 5.5 2.5 Không đạt
166 17101166 Huỳnh Thị Kim Thư Nữ 12/03/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
167 17101167 Nguyễn Anh Thư Nữ 07/01/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
168 17101168 Huỳnh Minh Thuận Nam 09/07/1995 Bình Dương 6 8 Đạt
169 17101169 Nguyễn Thị Bích Thuận Nữ 21/06/1997 Bình Dương 9 6 Đạt
170 17101170 Bá Văn Thương Nam 20/05/1994 Bình Thuận 2.5 1.5 Không đạt
171 17101171 Ngô Thị Thương Nữ 12/12/1998 Gia Lai 5.5 7 Đạt
172 17101172 Nguyễn Ngọc Ngàn Thương Nữ 01/03/1996 TP HCM 6 5.5 Đạt
173 17101173 Đỗ Thị Thanh Thúy Nữ 23/04/1997 Bình Dương  
174 17101174 Lương Thị Thu Thúy Nữ 09/05/1996 Bình Phước 4.5 2.5 Không đạt
175 17101175 Nguyễn Ngọc Minh Thúy Nữ 14/01/1996 Ninh Thuận 6.5 5 Đạt
176 17101176 Phan Thị Thùy Nữ 05/05/1995 Nghệ An 2.5 1 Không đạt
177 17101177 Vũ Thị Thùy Nữ 23/11/1996 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
178 17101178 Đinh Thị Thủy Nữ 26/01/1998 Quảng Bình 6 5.5 Đạt
179 17101179 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 16/08/1996 Thanh Hóa 8 7 Đạt
180 17101180 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 22/01/1996 Bình Phước 5 6 Đạt
181 17101181 Vương Thị Thuyên Nữ 03/07/1995 Nghệ An 3.5 2 Không đạt
182 17101182 Phan Đoàn Uyên Thy Nữ 16/03/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
183 17101183 Định Thị Cẩm Tiên Nữ 10/01/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
184 17101184 Lê Ngọc Thủy Tiên Nữ 27/06/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
185 17101185 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 01/10/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
186 17101186 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/11/1996 Đắk Lắk 4 3.5 Không đạt
187 17101187 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 29/09/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
188 17101188 Trần Huỳnh Thủy Tiên Nữ 11/10/1996 TP HCM 6.5 7 Đạt
189 17101189 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 19/09/1996 Bình Thuận 2 3.5 Không đạt
190 17101190 Đoàn Minh Tố Nữ 08/09/1994 Hải Phòng 2.5 2 Không đạt
191 17101191 Trần Thị Ngọc Trà Nữ 23/10/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
192 17101192 Nguyễn Mai Trâm Nữ 27/07/1996 Đồng Nai 4.5 2 Không đạt
193 17101193 Đinh Thị Trang Nữ 25/02/1997 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
194 17101194 Đoàn Thị Thùy Trang Nữ 20/07/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
195 17101195 Nguyễn Thị Trang Nữ 11/09/1996 Bắc Ninh 8 7.5 Đạt
196 17101196 Nguyễn Thị Trang Nữ 03/06/1995 Đắk Lắk 6 5 Đạt
197 17101197 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 01/03/1996 Lâm Đồng 4 2 Không đạt
198 17101198 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ 22/09/1998 Đồng Nai 8 6 Đạt
199 17101199 Trần Thị Phương Trang Nữ 10/09/1995 Lâm Đồng 4 4 Không đạt
200 17101200 Ngô Trần Trí Nam 16/11/1995 Lâm Đồng 6 6 Đạt
201 17101201 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 26/05/1997 Đắk Lắk 7 7.5 Đạt
202 17101202 Lê Thiện Hồng Trinh Nữ 11/02/1998 TP HCM 7.5 8.5 Đạt
203 17101203 Ngô Thị Ngọc Trinh Nữ 26/06/1997 Bình Phước 6 7 Đạt
204 17101204 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 12/09/1996 Bình Dương 7 7.5 Đạt
205 17101205 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 25/06/1995 Bình Định  
206 17101206 Trần Nguyễn Hoài Trinh Nữ 14/01/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
207 17101207 Đinh Công Trứ Nam 02/02/1998 TP. Hồ Chí Minh 3 3 Không đạt
208 17101208 Lưu Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 01/10/1997 Bình Dương 5 1 Không đạt
209 17101209 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc Nữ 08/02/1996 Đồng Nai 6 5 Đạt
210 17101210 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/11/1996 Khánh Hòa 4 1.5 Không đạt
211 17101211 Trần Thị Ánh Trúc Nữ 18/02/1996 Bình Thuận 6.5 2.5 Không đạt
212 17101212 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 16/06/1996 Đồng Nai 8 5 Đạt
213 17101213 Nguyễn Lê Thanh Trực Nam 23/04/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
214 17101214 Hồ Thị Cẩm Nữ 29/05/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
215 17101215 Phạm Thị Thanh Nữ 02/02/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
216 17101216 Phan Thị Nữ 17/11/1996 Hà Tĩnh 4 1 Không đạt
217 17101217 Trần Thị Cẩm Nữ 10/02/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
218 17101218 Trần Anh Tuấn Nam 27/11/1996 Bình Dương 2.5 1 Không đạt
219 17101219 Nguyễn Thị Tươi Nữ 01/01/1996 Bình Phước 5.5 1.5 Không đạt
220 17101220 Phan Thị Tươi Nữ 14/04/1996 Thừa Thiên Huế 6.5 2 Không đạt
221 17101221 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 5 1 Không đạt
222 17101222 Nguyễn Ngọc Khánh Tuyền Nữ 13/03/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
223 17101223 Bùi Thanh Vân Nữ 07/10/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
224 17101224 Huỳnh Thị Bích Vân Nữ 03/04/1996 Lâm Đồng 5.5 2.5 Không đạt
225 17101225 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 29/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
226 17101226 Trần Ngọc Nhựt Vân Nữ 04/10/1996 Bình Phước 6 7 Đạt
227 17101227 Trần Thị Thanh Vân Nữ 10/12/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
228 17101228 Tạ Thị Thanh Vi Nữ 06/03/1998 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
229 17101229 Trần Đặng Tường Vi Nữ 29/04/1997 Tiền Giang 4 0 Không đạt
230 17101230 Trương Thị Tường Vi Nữ 02/07/1998 Ninh Bình 7.5 6.5 Đạt
231 17101231 Phan Thị Vy Vy Nữ 05/07/1995 Tây Ninh 6 6.5 Đạt
232 17101232 Trần Hoàng Thùy Vy Nữ 11/06/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
233 17101233 Lưu Quỳnh Xoan Nữ 10/05/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
234 17101234 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 16/02/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
235 17101235 Đỗ Thị Hồng Yến Nữ 12/08/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
236 17101236 Lê Thị Kim Yến Nữ 10/05/1996 Bình Dương 7 7.5 Đạt
237 17101237 Vũ Thị Phương Yến Nữ 01/02/1994 Sông Bé 4 3 Không đạt
238 17101238 Nguyễn Thị Xuân Trang Nữ 26/03/1996 Phú Yên 4.5 4 Không đạt
Danh sách này có 238 thí sinh.

watch_later
25/12/2017 00:00:00  
visibility
 939