Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (10A/2017) khóa 17100 Ngày 25 tháng 11 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17100001 Lưu Thị Thanh An Nữ 01/02/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
2 17100002 Ngô Thúy An Nữ 08/07/1987 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
3 17100003 Nguyễn Ngọc Minh An Nữ 17/09/1997 Tp. Hồ Chí Minh 8 7 Đạt
4 17100004 Nguyễn Thành An Nam 10/01/1995 Đồng Nai 6.5 6 Đạt
5 17100005 Cao Nguyễn Hoài Ân Nữ 01/11/1996 Bình Thuận 6 6.5 Đạt
6 17100006 Đinh Trịnh Hoàng Anh Nữ 30/07/1998 Kiên Giang 6.5 8 Đạt
7 17100007 Dương Hoàng Anh Nam 25/07/1998 Bình Dương 6 9 Đạt
8 17100008 Nguyễn Thị Đông Anh Nữ 30/07/1995 Đồng Nai  
9 17100009 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 28/09/1997 Bình Phước 6.5 4.5 Không đạt
10 17100010 Trương Ngọc Ánh Nữ 05/02/1998 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
11 17100011 Mai Tiến Bảo Nam 15/11/1998 Nghệ An 7 7 Đạt
12 17100012 Nguyễn Thị Bích Nữ 13/01/1998 Hà Tĩnh 6.5 6 Đạt
13 17100013 Trịnh Ngọc Bích Nữ 16/12/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
14 17100014 Lê Tuyết Bình Nữ 23/03/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
15 17100015 Cao Thị Ngọc Châu Nữ 20/01/1996 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
16 17100016 Nguyễn Minh Châu Nam 20/12/1999 Bình Dương 4 0 Không đạt
17 17100017 Đặng Thị Kim Chi Nữ 24/07/1996 Gia Lai 6.5 5.5 Đạt
18 17100018 Nguyễn Ngọc Khánh Chi Nữ 14/11/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
19 17100019 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 10/10/1997 Vĩnh Long 6.5 9 Đạt
20 17100020 Phùng Đặng Thái Chi Nữ 29/07/1996 Đồng Nai 7.5 6 Đạt
21 17100021 Trần Thị Chinh Nữ 05/02/1996 Hà Nam 5.5 3.5 Không đạt
22 17100022 Trần Chí Công Nam 25/02/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
23 17100023 Nguyễn Thị Cúc Nữ 04/04/1998 Thanh Hóa  
24 17100024 Phan Lê Thu Cúc Nữ 26/07/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
25 17100025 Đặng Hùng Cường Nam 13/02/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
26 17100026 Hồ Thanh Danh Nam 26/01/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
27 17100027 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 08/01/1996 Đồng Nai 7 5 Đạt
28 17100028 Trần Thị Hồng Đào Nữ 11/07/1997 Long An 7.5 8.5 Đạt
29 17100029 Lê Thị Thu Diễm Nữ 29/09/1998 Tiền Giang 8 8.5 Đạt
30 17100030 Nguyễn Thị Diễm Nữ 25/08/1997 Tây Ninh 6 5 Đạt
31 17100031 Nguyễn Thị Huyền Diễm Nữ 03/03/1997 Lâm Đồng 5 6 Đạt
32 17100032 Trương Thị Ngọc Diệu Nữ 16/02/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
33 17100033 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 06/11/1996 Quảng Ngãi  
34 17100034 Đỗ Thị Mỹ Dung Nữ 27/10/1996 Bình Dương 5 4 Không đạt
35 17100035 Nguyễn Thị Dung Nữ 18/04/1996 Kiên Giang  
36 17100036 Phạm Thị Phương Dung Nữ 22/09/1998 Bình Phước 6 7.5 Đạt
37 17100037 Trần Thị Dung Nữ 06/08/1998 Hải Dương 7.5 6 Đạt
38 17100038 Trần Thị Hoàng Dung Nữ 03/02/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
39 17100039 Văn Thị Thùy Dung Nữ 19/09/1996 Sông Bé 6.5 8.5 Đạt
40 17100040 Nguyễn Hoàng Được Nam 28/03/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
41 17100041 Nguyễn Quang Dương Nam 14/09/1991 Hà Nội 5.5 5.5 Đạt
42 17100042 Nguyễn Quốc Dương Nam 20/10/1997 Bình Dương 6 9 Đạt
43 17100043 Trần Thị Thùy Dương Nữ 06/01/1997 Bến Tre 7 5.5 Đạt
44 17100044 Nguyễn Đức Duy Nam 15/06/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
45 17100045 Lê Thị Hồng Duyên Nữ 13/03/1997 Đắk Lắk 5.5 5 Đạt
46 17100046 Nguyễn Thị Yến Duyên Nữ 27/06/1998 Bình Dương 7 9.5 Đạt
47 17100047 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 10/11/1988 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
48 17100048 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 05/10/1998 Thanh Hóa 9.5 9.5 Đạt
49 17100049 Vương Thùy Giang Nữ 13/02/1996 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
50 17100050 Đồng Thị Nữ 07/02/1998 Hải Dương 8.5 9.5 Đạt
51 17100051 Nguyễn Hoàng Nam 27/02/1996 Đắk Lắk 4 4 Không đạt
52 17100052 Nguyễn Thị Nữ 16/03/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
53 17100053 Phan Thị Thu Nữ 27/01/1998 Vĩnh Long 8 9 Đạt
54 17100054 Nguyễn Hoàng Hải Nam 15/07/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
55 17100055 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 29/07/1997 Bình Dương  
56 17100056 Đồng Thị Diễm Hằng Nữ 19/10/1994 Hải Dương 7 3.5 Không đạt
57 17100057 Lê Thị Hằng Nữ 10/10/1998 Bình Phước 7 9 Đạt
58 17100058 Liêu Đỗ Thanh Hằng Nữ 31/03/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
59 17100059 Nguyễn Thị Hằng Nữ 14/04/1998 Thanh Hóa 6 8.5 Đạt
60 17100060 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ 31/03/1997 Bình Phước 5.5 7 Đạt
61 17100061 Phan Thị Thanh Hằng Nữ 02/08/1996 Bình Dương 5 5.5 Đạt
62 17100062 Phan Thị Thanh Hằng Nữ 12/07/1996 Sông Bé 6 4 Không đạt
63 17100063 Từ Thị Thu Hằng Nữ 06/07/1998 Lâm Đồng 7 8 Đạt
64 17100064 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh Nữ 11/01/1998 Lâm Đồng 8 8 Đạt
65 17100065 Tiêu Thị Ngọc Hạnh Nữ 27/12/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
66 17100066 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 18/05/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
67 17100067 Bùi Ngọc Hảo Nữ 04/05/1997 Đồng Nai 6.5 5.5 Đạt
68 17100068 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 24/09/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
69 17100069 Nguyễn Thị Hậu Nữ 01/11/1996 Nghệ An 4.5 8 Không đạt
70 17100070 Lê Thị Hiên Nữ 09/12/1998 Thanh Hóa 5 3 Không đạt
71 17100071 Nguyễn Thị Hoàng Hiên Nữ 12/05/1997 Ninh Thuận 5 8.5 Đạt
72 17100072 Lê Thị Minh Hiền Nữ 21/09/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
73 17100073 Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ 08/03/1998 Khánh Hòa 7.5 8.5 Đạt
74 17100074 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 22/11/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
75 17100075 Phan Thị Thu Hiền Nữ 05/01/1998 Bình Định 5.5 8.5 Đạt
76 17100076 Quách Thị Hiền Nữ 04/01/1994 Thanh Hóa 4 1.5 Không đạt
77 17100077 Trần Thị Thu Hiền Nữ 29/11/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
78 17100078 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 02/12/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
79 17100079 Nguyễn Xuân Thanh Hiếu Nam 29/10/1997 Hà Nam 6 8 Đạt
80 17100080 Trương Thị Minh Hiếu Nữ 08/12/1998 Bình Phước 3.5 1.5 Không đạt
81 17100081 Y Trọng HLong Nam 15/04/1995 Đắk Lắk 4 0 Không đạt
82 17100082 Lê Thị Kim Hoa Nữ 27/07/1997 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
83 17100083 Mai Thị Hoa Nữ 21/04/1999 Đắk Lắk 6 9 Đạt
84 17100084 Tô Thị Hoa Nữ 17/04/1998 Gia Lai 7 7 Đạt
85 17100085 Nguyễn Quốc Hòa Nam 01/01/1994 Sông Bé 6.5 8 Đạt
86 17100086 Nguyễn Thị Hòa Nữ 08/08/1997 Hà Tĩnh 8 9 Đạt
87 17100087 Trần Thị Hoài Nữ 11/05/1998 Hà Tĩnh 7 6.5 Đạt
88 17100088 Nguyễn Thị Minh Hoàng Nữ 18/01/1997 Bình Phước 7.5 4 Không đạt
89 17100089 Nguyễn Thị Hồng Nữ 15/05/1997 Quảng Nam 8 7.5 Đạt
90 17100090 Nguyễn Thị Mai Hồng Nữ 27/01/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 7.5 Đạt
91 17100091 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/02/1997 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
92 17100092 Vũ Thị Huế Nữ 24/09/1997 Ninh Bình 5 6 Đạt
93 17100093 Đinh Thị Huệ Nữ 11/11/1998 Quảng Ninh 6.5 9 Đạt
94 17100094 Đỗ Thị Kim Huệ Nữ 27/07/1996 Bình Dương 7.5 8 Đạt
95 17100095 Hoàng Thị Kim Huệ Nữ 03/04/1998 Bình Định 7.5 8 Đạt
96 17100096 Nguyễn Thị Huệ Nữ 26/06/1992 Nghệ An  
97 17100097 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 05/01/1998 Bình Phước 5 7 Đạt
98 17100098 Phan Thị Huệ Nữ 23/02/1998 Hải Dương 6 8.5 Đạt
99 17100099 Trần Thị Huệ Nữ 28/10/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
100 17100100 Đinh Công Hùng Nam 19/04/1998 Hà Tĩnh 5 4.5 Không đạt
101 17100101 Lê Quốc Hùng Nam 15/07/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
102 17100102 Đặng Thị Hương Nữ 26/06/1998 Hà Tĩnh 6 6.5 Đạt
103 17100103 Phạm Thị Xuân Hương Nữ 19/02/1996 Sông Bé 4.5 5 Không đạt
104 17100104 Nguyễn Gia Huy Nam 20/03/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
105 17100105 Phạm Thị Huyền Nữ 20/06/1996 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
106 17100106 H'Tanh Kbuor Nữ 10/10/1995 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
107 17100107 Giảng Thị Mộng Khang Nữ 20/04/1996 Tiền Giang 6 7.5 Đạt
108 17100108 Mai Sơn Khanh Nam 10/07/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
109 17100109 Phạm Thị Như Khánh Nữ 19/09/1998 Quảng Trị 7 9 Đạt
110 17100110 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Nam 17/04/1996 Cà Mau 7.5 9.5 Đạt
111 17100111 Đào Thanh Khương Nam 22/11/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
112 17100112 Cao Thị Mỹ Lan Nữ 26/10/1998 Gia Lai 7 9 Đạt
113 17100113 Lưu Thị Ly Lan Nữ 12/12/1996 Ninh Thuận 7.5 8.5 Đạt
114 17100114 Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 02/05/1998 Đắk Lắk 6 5 Đạt
115 17100115 Võ Thị Thúy Lành Nữ 24/09/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
116 17100116 Lê Thị Lệ Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa 7 8.5 Đạt
117 17100117 Tăng Văn Líl Nam 01/01/1994 Cần Thơ  
118 17100118 Chu Thị Linh Nữ 24/07/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
119 17100119 Đỗ Thị Thùy Linh Nữ 16/06/1998 Gia Lai 7 5 Đạt
120 17100120 Dương Thị Linh Nữ 05/02/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
121 17100121 Lê Ánh Linh Nữ 17/10/1996 Bình Phước 7 6 Đạt
122 17100122 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 27/05/1998 TP. Hồ Chí Minh 4.5 3.5 Không đạt
123 17100123 Nguyễn Khánh Linh Nữ 08/09/1998 Hưng Yên 8 9 Đạt
124 17100124 Nguyễn Thị Linh Nữ 10/08/1998 Hà Tĩnh 6 8 Đạt
125 17100125 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 05/01/1995 Thái Bình 6.5 8.5 Đạt
126 17100126 Nguyễn Văn Linh Nam 08/09/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
127 17100127 Phạm Thị Yến Linh Nữ 01/12/1998 Bình Dương  
128 17100128 Trần Thị Linh Nữ 10/03/1998 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
129 17100129 Trần Thị Thúy Linh Nữ 01/04/1997 Thanh Hóa 8.5 8.5 Đạt
130 17100130 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 16/04/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
131 17100131 Lê Thị Cẩm Loan Nữ 12/06/1996 Trà Vinh 8.5 8 Đạt
132 17100132 Nguyễn Lê Nhật Loan Nữ 25/08/1997 Đồng Nai 6.5 9 Đạt
133 17100133 Nguyễn Thị Kiều Loan Nữ 10/09/1998 Khánh Hòa 7 8.5 Đạt
134 17100134 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 05/08/1998 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
135 17100135 Tạ Thị Kiều Loan Nữ 16/09/1995 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
136 17100136 Nguyễn Thị Kim Lộc Nữ 15/06/1996 Quảng Ngãi 5.5 6.5 Đạt
137 17100137 Lê Huỳnh Long Nam 10/08/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
138 17100138 Nguyễn Hoàng Long Nam 06/10/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
139 17100139 Nguyễn Văn Long Nam 02/02/1996 Đắk Lắk  
140 17100140 Nguyễn Minh Luân Nam 12/04/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
141 17100141 Nguyễn Lực Nam 06/04/1998 Bình Định 7 5 Đạt
142 17100142 Võ Thị Lượng Nữ 17/06/1997 Bình Dương  
143 17100143 Ngô Thị Luyến Nữ 03/01/1997 Quảng Bình 6 7.5 Đạt
144 17100144 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 13/04/1998 Bình Dương 8.5 10 Đạt
145 17100145 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 31/10/1997 Tây Ninh 6 4.5 Không đạt
146 17100146 Trần Thanh Ly Nữ 04/04/1998 Đắk Lắk 6 6 Đạt
147 17100147 Phan Thanh Nữ 02/07/1997 Bình Dương  
148 17100148 Đinh Thị Ngọc Mai Nữ 18/03/1997 Hà Nội 6.5 8 Đạt
149 17100149 Nguyễn Thị Tư Mậu Nữ 20/04/1998 Đắk Lắk 6 6 Đạt
150 17100150 Hồ Thị Ngọc Minh Nữ 26/12/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
151 17100151 Trần Duy Quang Minh Nam 05/05/1997 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
152 17100152 Trần Quang Minh Nam 28/07/1995 Bình Định 8 7 Đạt
153 17100153 Đinh Thảo My Nữ 01/10/1995 Quảng Ngãi 7.5 9.5 Đạt
154 17100154 Nguyễn Tài Phương Nam Nam 21/08/1996 Thanh Hóa 4.5 4 Không đạt
155 17100155 Nguyễn Thanh Nam Nam 10/11/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
156 17100156 Trần Minh Nam Nam 20/10/1990 Thanh Hóa  
157 17100157 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/06/1996 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
158 17100158 Trần Thị Nga Nữ 05/01/1998 Gia Lai 5 5 Đạt
159 17100159 Dương Thị Ngân Nữ 06/03/1998 Cà Mau 6.5 6.5 Đạt
160 17100160 Huỳnh Ngọc Kim Ngân Nữ 16/07/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
161 17100161 Huỳnh Thị Như Ngân Nữ 16/05/1998 Quảng Nam 6 6 Đạt
162 17100162 Lê Ngọc Ngân Nữ 13/06/1996 Bình Dương 6 7.5 Đạt
163 17100163 Lê Thị Ngân Nữ 25/08/1995 Thanh Hóa 5.5 6.5 Đạt
164 17100164 Lê Thị Kiều Ngân Nữ 28/09/1996 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
165 17100165 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 08/01/1983 Bình Dương 6.5 8 Đạt
166 17100166 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 30/05/1997 Bình Dương 5.5 7 Đạt
167 17100167 Trần Thị Kim Ngân Nữ 06/08/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
168 17100168 Nguyễn Thị Hải Nghi Nữ 01/01/1998 Tây Ninh 4.5 6.5 Không đạt
169 17100169 Bùi Đại Nghĩa Nam 28/06/1996 Đắk Lắk 8.5 9 Đạt
170 17100170 Lê Trung Nghĩa Nam 23/06/1998 NULL  
171 17100171 Bùi Hồng Ngọc Nữ 26/11/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
172 17100172 Lê Bảo Ngọc Nữ 17/02/1996 Bình Dương 6 7.5 Đạt
173 17100173 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/01/1997 Quảng Bình 7.5 5.5 Đạt
174 17100174 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 21/06/1997 Trà Vinh 8 9 Đạt
175 17100175 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 06/08/1998 TP HCM 7 3 Không đạt
176 17100176 Nguyễn Quý Nhân Nam 03/05/1998 Bình Phước 7.5 7 Đạt
177 17100177 Phan Thị Trúc Nhân Nữ 24/11/1996 Lâm Đồng 7 7.5 Đạt
178 17100178 Phạm Minh Nhật Nam 26/09/1998 NULL 6 5.5 Đạt
179 17100179 Thân Hữu Nhật Nam 21/05/1998 Bình Định 7 7.5 Đạt
180 17100180 Đặng Thị Yến Nhi Nữ 29/09/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
181 17100181 Huỳnh Hoàng Mai Nhi Nữ 12/09/1998 Bình Dương 8 3.5 Không đạt
182 17100182 Lương Thị Yến Nhi Nữ 28/03/1998 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
183 17100183 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 20/03/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
184 17100184 Võ Thị Ý Nhi Nữ 25/03/1998 An Giang 8 4 Không đạt
185 17100185 Châu Ngọc Kim Nho Nữ 16/08/1998 Ninh Thuận 7.5 5 Đạt
186 17100186 Chu Quỳnh Như Nữ 12/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
187 17100187 Hồ Thị Ngọc Như Nữ 17/10/1997 Ninh Thuận 6.5 4 Không đạt
188 17100188 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 08/04/1997 Phú Yên 6 7.5 Đạt
189 17100189 Nguyễn Võ Quỳnh Như Nữ 09/06/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
190 17100190 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 03/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 8 Đạt
191 17100191 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 13/06/1998 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
192 17100192 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 15/03/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
193 17100193 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Nữ 22/01/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
194 17100194 Âu Thị Tuyết Ninh Nữ 12/02/1998 Bình Định 8 5.5 Đạt
195 17100195 Lê Khắc Ninh Nam 12/04/1996 Thanh Hóa 6 4.5 Không đạt
196 17100196 Ngô Thị Kiều Oanh Nữ 13/01/1997 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
197 17100197 Võ Tự Duy Phát Nam 31/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
198 17100198 Nguyễn Thanh Phong Nam 06/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
199 17100199 Ngô Trần An Phú Nữ 21/08/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
200 17100200 Phạm Thị Ngọc Phụng Nữ 16/10/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
201 17100201 Trần Ngọc Phước Nữ 07/12/1998 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
202 17100202 Lê Thùy Phương Nữ 07/12/1997 Đắk Lắk 6 6 Đạt
203 17100203 Nguyễn Thanh Phương Nữ 27/08/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
204 17100204 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 31/08/1998 Quảng Ngãi 6 9 Đạt
205 17100205 Trần Thanh Phương Nam 30/03/1996 Bình Dương 8 7.5 Đạt
206 17100206 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 22/08/1997 An Giang 5 3 Không đạt
207 17100207 Trần Thu Phượng Nữ 26/01/1996 Thái Nguyên 5.5 5 Đạt
208 17100208 Trương Thị Phượng Nữ 10/01/1997 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
209 17100209 Vũ Thị Thúy Phượng Nữ 24/08/1998 Đồng Nai 8 4 Không đạt
210 17100210 Lý Minh Quân Nam 19/08/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
211 17100211 Nguyễn Hoàng Quân Nam 28/10/1995 Bình Dương 7 4 Không đạt
212 17100212 Nguyễn Thị Vũ Quỳnh Nữ 20/11/1998 Ninh Thuận  
213 17100213 Đặng Thị Ngọc Quyên Nữ 14/04/1996 Kiên Giang 7.5 5 Đạt
214 17100214 Đào Diễm Quỳnh Nữ 17/05/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
215 17100215 Nguyễn Trúc Quỳnh Nam 19/06/1998 Trà Vinh 8 8 Đạt
216 17100216 Trương Thái Như Quỳnh Nữ 19/03/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
217 17100217 Alê Hờ Rái Nữ 20/10/1994 Phú Yên 6 2.5 Không đạt
218 17100218 Nguyễn Lê Thanh Sang Nam 03/03/1996 Sông Bé  
219 17100219 Nguyễn Thị Sim Nữ 09/01/1998 Đắk Lắk 8.5 8 Đạt
220 17100220 Lê Hồng Sơn Nam 05/09/1998 Nam Định 5 6.5 Đạt
221 17100221 Nguyễn Bá Tài Nam 10/07/1995 Nghệ An 5 2 Không đạt
222 17100222 Nguyễn Văn Tài Nam 24/05/1997 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
223 17100223 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10/10/1993 Nghệ An 5.5 3 Không đạt
224 17100224 Tô Nữ Thanh Tâm Nữ 02/01/1997 Gia Lai 6 6 Đạt
225 17100225 Võ Thị Tâm Nữ 19/06/1998 Quảng Trị 5 6 Đạt
226 17100226 Lê Thành Tân Nam 15/04/1997 Thanh Hóa 4.5 1 Không đạt
227 17100227 Bùi Thị Thanh Nữ 20/06/1998 Nghệ An 7.5 7.5 Đạt
228 17100228 Ngô Hoài Thanh Nam 16/12/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
229 17100229 Trần Ngọc Vy Thanh Nữ 29/03/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
230 17100230 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 20/08/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
231 17100231 Mai Thị Thu Thảo Nữ 13/07/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
232 17100232 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 6 7 Đạt
233 17100233 Nguyễn Thị Huyền Thảo Nữ 03/10/1997 Nghệ An 7.5 7 Đạt
234 17100234 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 16/05/1997 Bình Phước 5 4.5 Không đạt
235 17100235 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 31/12/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
236 17100236 Nông Thị Thảo Nữ 03/02/1998 Bình Phước 8 5.5 Đạt
237 17100237 Phạm Thị Thảo Nữ 10/04/1998 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
238 17100238 Trần Thị Thạch Thảo Nữ 22/05/1998 Đắk Lắk 6 7.5 Đạt
239 17100239 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 21/04/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
240 17100240 Vi Thị Thảo Nữ 21/06/1997 Đắk Lắk 4.5 1.5 Không đạt
241 17100241 Lê Thị Diễm Thi Nữ 02/11/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
242 17100242 Trần Thị Mộng Thi Nữ 26/01/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
243 17100243 Hà Ngọc Thịnh Nam 24/02/1996 Tây Ninh 7 5.5 Đạt
244 17100244 Huỳnh Tiến Thịnh Nam 24/03/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
245 17100245 Phạm Ngọc Thơ Nữ 05/09/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
246 17100246 Trần Thị Anh Thơ Nữ 12/08/1994 Bến Tre 3.5 1 Không đạt
247 17100247 Lê Thị Hồ Như Thoa Nữ 12/02/1995 Đắk Lắk 7.5 4.5 Không đạt
248 17100248 Ngô Thị Kim Thoa Nữ 11/05/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
249 17100249 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 08/08/1997 Quảng Nam 7 2.5 Không đạt
250 17100250 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 01/07/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
251 17100251 Nguyễn Thị Ngọc Thoa Nữ 10/02/1997 Bình Định 7 7 Đạt
252 17100252 Nguyễn Minh Thống Nam 23/10/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
253 17100253 Thái Ngọc Thu Nữ 07/02/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
254 17100254 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 01/10/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
255 17100255 Phan Công Thuần Nam 04/10/1982 Bình Dương 5 5 Đạt
256 17100256 Nguyễn Văn Thuận Nam 15/02/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
257 17100257 Phan Thị Thuận Nữ 01/01/1996 Bình Dương 4 4 Không đạt
258 17100258 Nguyễn Thị Diệp Thương Nữ 22/09/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
259 17100259 Trần Thị Thương Nữ 16/03/1993 Hà Tĩnh 5 6 Đạt
260 17100260 Nguyễn Thị Mộng Thường Nữ 06/03/1998 Tây Ninh 6 7.5 Đạt
261 17100261 Lê Thị Thu Thúy Nữ 07/01/1998 Quảng Ngãi 6.5 6.5 Đạt
262 17100262 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 02/03/1997 Quảng Bình 6.5 7.5 Đạt
263 17100263 Trần Thị Thúy Nữ 10/11/1996 Hà Nội 8 5.5 Đạt
264 17100264 Nguyễn Thị Thùy Nữ 18/01/1998 Quảng Trị 7 2.5 Không đạt
265 17100265 Đỗ Thị Thu Thủy Nữ 17/04/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
266 17100266 Lê Thị Thủy Nữ 20/04/1998 Thanh Hóa 5 4 Không đạt
267 17100267 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 24/02/1997 Đắk Lắk 4 0.5 Không đạt
268 17100268 Trần Thị Thuyền Nữ 28/08/1996 Quảng Ngãi  
269 17100269 Nguyễn Hoàng Mai Thy Nữ 17/11/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
270 17100270 Huỳnh Hoa Ngọc Tiên Nữ 27/07/1996 Bến Tre 5 5 Đạt
271 17100271 Nguyễn Thanh Thủy Tiên Nữ 05/03/1995 Sông Bé 5.5 3 Không đạt
272 17100272 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 29/07/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
273 17100273 Trần Thị Tiên Nữ 09/04/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
274 17100274 Trần Thị Ă Tiên Nữ 05/10/1998 Đồng Tháp 5.5 5 Đạt
275 17100275 Trần Trọng Tiến Nam 04/01/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
276 17100276 Nguyễn Duy Tiền Nam 12/01/1998 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
277 17100277 Trần Thị Tiển Nữ 05/12/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
278 17100278 Nguyễn Trọng Tín Nam 10/04/1998 Đồng Nai 6 5 Đạt
279 17100279 Lê Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 23/01/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
280 17100280 Lê Thị Hồng Trâm Nữ 06/03/1998 Bình Dương  
281 17100281 Nguyễn Hồng Trâm Nữ 03/03/1997 Bình Dương 8 4 Không đạt
282 17100282 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 18/07/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
283 17100283 Võ Thị Ngọc Trâm Nữ 27/06/1996 Lâm Đồng 7 6 Đạt
284 17100284 Nguyễn Ngọc Trầm Nữ 26/02/1997 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
285 17100285 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 10/10/1996 Bình Dương 8 6 Đạt
286 17100286 Bùi Thị Huyền Trang Nữ 20/10/1982 Nghệ An 4.5 0.5 Không đạt
287 17100287 Bùi Thị Thùy Trang Nữ 04/09/1998 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
288 17100288 Đỗ Lý Thu Trang Nữ 03/03/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
289 17100289 Hoàng Thị Trang Nữ 18/04/1997 Gia Lai 7 7.5 Đạt
290 17100290 Lê Trần Thùy Trang Nữ 22/12/1996 TP HCM 8 7 Đạt
291 17100291 Nguyễn Thị Trang Nữ 15/09/1997 Thái Nguyên 8 6.5 Đạt
292 17100292 Nguyễn Thị Trang Nữ 03/06/1995 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
293 17100293 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 14/06/1996 Bình Dương  
294 17100294 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/10/1998 Bến Tre 7 5 Đạt
295 17100295 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/05/1996 Đồng Nai 6 4 Không đạt
296 17100296 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 01/12/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
297 17100297 Trần Đào Mai Trang Nữ 18/02/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
298 17100298 Hoàng Phạm Ngọc Trinh Nữ 29/12/1997 Đà Nẵng 5 3.5 Không đạt
299 17100299 Lê Ngọc Phương Trinh Nữ 20/03/1998 Bình Dương 8 7.5 Đạt
300 17100300 Nguyễn Thị Trinh Nữ 02/02/1998 Hà Tĩnh 6.5 6 Đạt
301 17100301 Nguyễn Thụy Mộng Trinh Nữ 29/12/1998 TP HCM 7 5.5 Đạt
302 17100302 Phạm Ngọc Phương Trinh Nữ 02/01/1997 TP HCM 6.5 6 Đạt
303 17100303 Phạm Thị Diễm Trinh Nữ 28/11/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
304 17100304 Võ Thanh Trịnh Nam 26/09/1998 Quảng Nam 7 8 Đạt
305 17100305 Hà Xuân Trọng Nam 15/01/1995 Bình Phước 5 2.5 Không đạt
306 17100306 Nguyễn Ngọc Thiên Trúc Nữ 29/03/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
307 17100307 Đỗ Hoàng Trung Nam 13/02/1996 Vĩnh Long 7.5 8 Đạt
308 17100308 Phạm Phước Trung Nam 20/11/1996 Bình Dương 8 5 Đạt
309 17100309 Phạm Thanh Truyện Nam 08/02/1998 Phú Yên 6 4.5 Không đạt
310 17100310 Trần Hoàng Nam 10/09/1995 Bình Dương 7.5 8 Đạt
311 17100311 Nguyễn Anh Tuấn Nam 02/07/1997 Bình Phước 8 6.5 Đạt
312 17100312 Nguyễn Đăng Tuấn Nam 06/07/1993 Nghệ An 5.5 4.5 Không đạt
313 17100313 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam 19/05/1993 Kon Tum 8 4 Không đạt
314 17100314 Nguyễn Trương Minh Tuấn Nam 05/10/1998 Long An 7.5 7.5 Đạt
315 17100315 Hoàng Đình Tùng Nam 17/04/1999 Phú Thọ 5.5 7.5 Đạt
316 17100316 Nguyễn Sơn Tùng Nam 01/09/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
317 17100317 Trần Cẩm Tuyên Nữ 26/10/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
318 17100318 Lưu Thị Tuyền Nữ 15/01/1996 Ninh Thuận 7 6.5 Đạt
319 17100319 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 21/02/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
320 17100320 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 22/07/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
321 17100321 Trần Vương Thanh Tuyền Nữ 23/12/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
322 17100322 Vũ Thị Mộng Tuyền Nữ 21/03/1997 Đồng Nai 7.5 6 Đạt
323 17100323 Bùi Lê Trâm Uyên Nữ 28/05/1998 Đắk Lắk 7 5 Đạt
324 17100324 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 23/12/1992 Đồng Nai 6.5 8 Đạt
325 17100325 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 12/06/1997 Bình Phước 4.5 3 Không đạt
326 17100326 Đàm Thị Vân Nữ 02/10/1998 Đăklăk  
327 17100327 Lê Thị Vân Nữ 10/07/1996 Gia Lai 7 9 Đạt
328 17100328 Ngô Thị Thùy Vân Nữ 09/05/1991 Bình Dương 6.5 6 Đạt
329 17100329 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 08/07/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
330 17100330 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 18/09/1993 Nghệ An  
331 17100331 Tô Thị Hồng Vân Nữ 05/01/1998 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
332 17100332 Trần Thị Vân Nữ 08/05/1998 Thanh Hóa 6 6 Đạt
333 17100333 Trượng Thị Bích Vang Nữ 26/08/1994 Ninh Thuận 7 3 Không đạt
334 17100334 Châu Tiểu Vi Nữ 05/05/1999 Sông Bé 4.5 1.5 Không đạt
335 17100335 Hồ Thị Vinh Nữ 18/06/1998 Hà Tĩnh 5.5 3 Không đạt
336 17100336 Nguyễn Hữu Vinh Nam 27/05/1997 Tp.Hồ Chí Minh 7.5 6.5 Đạt
337 17100337 Trần Văn Vinh Nam 10/06/1998 Quảng Bình 5.5 5 Đạt
338 17100338 Đỗ Như Vũ Nam 10/12/1998 TP HCM 8 8.5 Đạt
339 17100339 Phạm Cẩm Vương Nữ 06/09/1996 Đồng Tháp 5.5 5 Đạt
340 17100340 Dương Thị Xuân Nữ 14/05/1994 An Giang 5.5 5.5 Đạt
341 17100341 Hồ Thị Lộc Xuân Nữ 06/08/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
342 17100342 Ngô Thị Thanh Xuân Nữ 04/02/1998 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
343 17100343 Trần Thị Xuân Nữ 22/06/1996 Hà Tĩnh 7 9 Đạt
344 17100344 Tô Tăng Như Ý Nữ 20/10/1997 Bình Dương 4 5 Không đạt
345 17100345 Võ Như Ý Nữ 11/11/1997 Tp. HCM 6.5 7.5 Đạt
346 17100346 Võ Thị Như Ý Nữ 19/04/1998 Đắk Lắk 5.5 4.5 Không đạt
347 17100347 Đỗ Thị Hoàng Yến Nữ 27/01/1997 Đắk Lắk 6 8.5 Đạt
348 17100348 Hồng Thị Kim Yến Nữ 25/10/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
349 17100349 Lương Thị Yến Nữ 10/12/1998 Hà Tĩnh 6 6 Đạt
350 17100350 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 23/01/1996 Kon Tum 6 5.5 Đạt
351 17100351 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 15/06/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
352 17100352 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 27/09/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
353 17100353 Võ Hoàng Yến Nữ 23/02/1996 TP. Hồ Chí Minh 4 5.5 Không đạt
354 17100354 Vương Thị Kim Yến Nữ 16/04/1998 Ninh Thuận 8.5 7.5 Đạt
355 17100355 Huỳnh Văn Qui Nam 02/10/1993 Bình Phước 8 4.5 Không đạt
Danh sách này có 355 thí sinh.

watch_later
27/11/2017 00:00:00  
visibility
 822