Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (09B/2017) khóa 17091 Ngày 25 tháng 11 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17091001 Nguyễn Thị Bình An Nữ 05/09/1995 Sông Bé  
2 17091002 An Thị Lan Anh Nữ 07/11/1996 Hải Dương 6 2.5 Không đạt
3 17091003 Lê Thị Kim Anh Nữ 22/01/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
4 17091004 Đoàn Thị Lệ Ánh Nữ 11/12/1996 Lâm Đồng 7 7 Đạt
5 17091005 Nguyễn Thị Bình Nữ 06/08/1995 Nghệ An 5.5 5.5 Đạt
6 17091006 Trần Thị Kim Chi Nữ 28/08/1996 Đồng Nai 6.5 5 Đạt
7 17091007 Nguyễn Mạnh Cường Nam 04/11/1996 Bến Tre 6 5 Đạt
8 17091008 Lưu Văn Dân Nam 11/08/1981 Thái Bình  
9 17091009 Trần Thị Thúy Danh Nữ 04/07/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.5 5 Đạt
10 17091010 Lê Thị Anh Đào Nữ 04/03/1996 Sông Bé 6.5 5.5 Đạt
11 17091011 Trương Thị Đào Nữ 05/08/1995 Quảng Ngãi 6.5 3.5 Không đạt
12 17091012 Trương Công Đạt Nam 11/05/1995 Sông Bé 6.5 8 Đạt
13 17091013 Văn Thị Mỹ Diễm Nữ 06/10/1996 Bình Phước 6 6 Đạt
14 17091014 Vương Kim Diệu Nữ 27/08/1989 Bình Dương  
15 17091015 Vũ Minh Đức Nam 01/01/1996 Đồng Nai 6.5 9 Đạt
16 17091016 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 03/05/1997 Bình Dương  
17 17091017 Trần Tố Dung Nữ 18/12/1996 Lâm Đồng 6.5 5 Đạt
18 17091018 Đặng Thị Thùy Dương Nữ 25/08/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
19 17091019 Phạm Nguyễn Thùy Dương Nữ 04/12/1996 TP HCM 8 7 Đạt
20 17091020 Đào Thái Duy Nam 13/12/1995 Phú Yên 8 5.5 Đạt
21 17091021 Trương Thị Hồng Gấm Nữ 28/06/1995 Bình Định 6 7 Đạt
22 17091022 Đoàn Thanh Giang Nam 21/07/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
23 17091023 Bùi Thanh Giàu Nam 28/11/1996 Hậu Giang 4 0 Không đạt
24 17091024 Đặng Thị Ngọc Giàu Nữ 09/09/1996 Tây Ninh 7 9 Đạt
25 17091025 Phạm Thị Thu Nữ 04/12/1995 Gia Lai 6 6.5 Đạt
26 17091026 Lê Thị Hồng Hải Nữ 29/12/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
27 17091027 Đặng Nguyễn Như Hằng Nữ 14/04/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
28 17091028 Hoàng Thị Hằng Nữ 06/06/1995 Nghệ An 7 4 Không đạt
29 17091029 Trần Thị Hằng Nữ 05/03/1996 Bắc Ninh 6 7 Đạt
30 17091030 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 21/09/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
31 17091031 Hà Thanh Hậu Nữ 17/11/1996 Bình Dương 5 1 Không đạt
32 17091032 Lê Thị Thu Hiền Nữ 23/02/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
33 17091033 Nguyễn Thị Bích Hiền Nữ 05/05/1997 Bình Thuận 5 3.5 Không đạt
34 17091034 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 08/02/1996 Kon Tum 6.5 5.5 Đạt
35 17091035 Bùi Minh Hiếu Nam 29/05/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
36 17091036 Trần Thị Minh Hiếu Nữ 11/11/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
37 17091037 Lê Thị Thanh Hoa Nữ 22/10/1996 Phú Yên 6 6.5 Đạt
38 17091038 Liêu Kim Hoa Nữ 31/01/1995 Bình Dương 7 5.5 Đạt
39 17091039 Nguyễn Thị Hòa Nữ 19/10/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
40 17091040 Phạm Thị Hòa Nữ 18/05/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
41 17091041 Ngô Văn Hoàng Nam 02/02/1995 Ninh Thuận  
42 17091042 Lê Thị Hồng Nữ 20/10/1996 Nghệ An 4.5 5 Không đạt
43 17091043 Trần Huệ Huân Nữ 06/10/1997 TP HCM  
44 17091044 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 26/10/1995 Quảng Ngãi 6 5.5 Đạt
45 17091045 Lê Thị Hương Nữ 10/05/1997 Thanh Hóa 4 3.5 Không đạt
46 17091046 Nguyễn Thanh Hương Nữ 05/02/1996 Tiền Giang  
47 17091047 Trần Thị Hương Nữ 03/02/1997 Quảng Ngãi 6 7.5 Đạt
48 17091048 Nguyễn Văn Hữu Nam 02/02/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
49 17091049 Nguyễn Gia Khuê Nam 08/11/1997 Nghệ An 6.5 5.5 Đạt
50 17091050 Trương Thị Hoài Khương Nữ 18/09/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
51 17091051 Đỗ Thị Thúy Kiều Nữ 25/05/1997 Bình Phước 7 6 Đạt
52 17091052 Phạm Thị Kiều Nữ 18/07/1996 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
53 17091053 Lý Gia Kim Nữ 28/12/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
54 17091054 Vũ Thị Hương Lan Nữ 26/01/1996 Bình Dương 6 7.5 Đạt
55 17091055 Lương Hải Lập Nữ 02/09/1995 Kon Tum 7.5 9 Đạt
56 17091056 Nguyễn Tuyết Nữ 20/01/1996 Bình Định 4 4 Không đạt
57 17091057 Cao Thị Liên Nữ 20/04/1995 Hưng Yên 7 2.5 Không đạt
58 17091058 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 08/04/1997 Đắk Lắk 8 7 Đạt
59 17091059 Đoàn Thị Linh Nữ 14/08/1996 Ninh Bình 5.5 4 Không đạt
60 17091060 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 09/11/1997 Bình Dương  
61 17091061 Trần Thị Hoài Linh Nữ 10/10/1997 Hà Nam 6.5 8.5 Đạt
62 17091062 Trịnh Thị Linh Nữ 15/05/1995 Thanh Hóa 7 6 Đạt
63 17091063 Võ Chí Linh Nam 05/10/1996 An Giang  
64 17091064 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 02/11/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
65 17091065 Nguyễn Hoàng Minh Nam 16/10/1996 Bình Dương 6 8.5 Đạt
66 17091066 Nguyễn Thị Lê Minh Nữ 27/10/1998 TP HCM 6 5.5 Đạt
67 17091067 Nông Thị Ngọc Mỹ Nữ 14/10/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
68 17091068 Trần Hoài Nam Nam 21/05/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
69 17091069 Mai Thị Ngọc Ngân Nữ 18/07/1997 Đắk Lắk 8 5.5 Đạt
70 17091070 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 05/05/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
71 17091071 Lê Trọng Nghĩa Nam 20/06/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
72 17091072 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 28/12/1995 Bình Định 6.5 1 Không đạt
73 17091073 Trần Hà Bích Ngọc Nữ 10/03/1998 Đắk Lắk  
74 17091074 Chiêm Thảo Nguyên Nữ 09/03/1996 Kiên Giang 6.5 6 Đạt
75 17091075 Nguyễn Thị Lê Nguyệt Nữ 27/10/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 2 Không đạt
76 17091076 Nguyễn Thành Nhân Nam 17/06/1995 Bình Dương 7 7.5 Đạt
77 17091077 Võ Thị Hồng Nhản Nữ 06/04/1995 Quảng Trị 8 6 Đạt
78 17091078 Nguyễn Hoàng Ái Nhi Nữ 23/06/1995 Bình Phước 8.5 9.5 Đạt
79 17091079 Nguyễn Ngọc Hải Nhi Nữ 10/10/1995 Gia Lai 6 7.5 Đạt
80 17091080 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 22/10/1996 Phú Yên 7.5 6 Đạt
81 17091081 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 23/07/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
82 17091082 Lâm Tiểu Nhiên Nữ 15/02/1996 Tây Ninh 7.5 8 Đạt
83 17091083 Bành Ngọc Quỳnh Như Nữ 29/04/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
84 17091084 Ngô Gia Như Nữ 04/08/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
85 17091085 Trần Thị Hoài Như Nữ 16/12/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
86 17091086 Nguyễn Tấn Phát Nam 03/09/1997 Đồng Nai  
87 17091087 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 06/11/1992 Quảng Ngãi 8 10 Đạt
88 17091088 Nguyễn Thành Phúc Nam 30/06/1996 Bến Tre 7.5 7 Đạt
89 17091089 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 11/08/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
90 17091090 Nguyễn Hoàng Quân Nam 02/01/1995 Sông Bé 7 7 Đạt
91 17091091 Nguyễn Thị Ngọc Quế Nữ 27/02/1997 Phú Yên  
92 17091092 Trương Lê Phương Quyên Nữ 01/02/1995 Quảng Ngãi 4.5 2.5 Không đạt
93 17091093 Ngô Võ Như Quỳnh Nữ 20/10/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
94 17091094 Nguyễn Thành Sang Nam 23/10/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
95 17091095 Trần Ngọc Sang Nam 22/01/1996 Đồng Tháp 6 7 Đạt
96 17091096 Đặng Thị Ngọc Sương Nữ 04/12/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
97 17091097 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 07/12/1997 Tp.Hồ Chí Minh 7 5.5 Đạt
98 17091098 Lê Hữu Tài Nam 25/06/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
99 17091099 Đinh Thị Thanh Tâm Nữ 05/06/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
100 17091100 Nguyễn Minh Thành Nam 08/10/1996 Bình Phước 4.5 3 Không đạt
101 17091101 Hoàng Thị Thảo Nữ 18/02/1997 Hà Tĩnh 6 6 Đạt
102 17091102 Nguyễn Hà Phương Thảo Nữ 09/04/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
103 17091103 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ 22/10/1997 Đắk Lắk 8.5 7 Đạt
104 17091104 Phạm Võ Kim Thảo Nữ 01/12/1997 Bình Phước 3.5 0.5 Không đạt
105 17091105 Dương Đức Minh Thọ Nam 20/11/1995 Bình Phước 5 4 Không đạt
106 17091106 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 10/04/1994 Quảng Ngãi 5.5 4 Không đạt
107 17091107 Trần Thị Kim Thoa Nữ 20/02/1996 Bến Tre 6 5.5 Đạt
108 17091108 Nguyễn Thị Bích Thu Nữ 09/05/1995 Phú Thọ 5 5.5 Đạt
109 17091109 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 09/02/1995 Tp.Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
110 17091110 Hồ Sỹ Thương Nam 28/05/1996 Bình Dương 3.5 0 Không đạt
111 17091111 Đỗ Thị Thanh Thúy Nữ 20/12/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
112 17091112 Huỳnh Thị Thanh Thủy Nữ 09/05/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
113 17091113 Hứa Bảo Thy Nữ 05/09/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
114 17091114 Nguyễn Lê Minh Tiên Nữ 07/04/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
115 17091115 Phạm Thị Triều Tiên Nữ 22/08/1997 Bình Phước 7 4.5 Không đạt
116 17091116 Huỳnh Thanh Trà Nữ 25/09/1996 Bình Dương 6.5 9 Đạt
117 17091117 Bùi Thị Thanh Trâm Nữ 07/11/1997 Tp.Hồ Chí Minh  
118 17091118 Đinh Phạm Thùy Trang Nữ 26/01/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
119 17091119 Trần Thị Như Trang Nữ 26/04/1997 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
120 17091120 Triệu Thùy Trang Nữ 21/12/1996 Bình Phước 6 2 Không đạt
121 17091121 Trà Thị Lệ Trinh Nữ 25/08/1997 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
122 17091122 Nguyễn Quang Trung Nam 16/06/1993 Quảng Trị 5.5 4 Không đạt
123 17091123 Phạm Thị Thanh Nữ 02/02/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
124 17091124 Nông Thị Thu Uyên Nữ 18/12/1996 Đắk Lắk  
125 17091125 Cao Thị Thu Vân Nữ 20/07/1996 Bình Dương 5 3 Không đạt
126 17091126 Nguyễn Thị Mỹ Vân Nữ 20/12/1995 Bến Tre 6 2 Không đạt
127 17091127 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 17/08/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
128 17091128 Lê Anh Văn Nam 28/06/1996 Vĩnh Phú 8 6.5 Đạt
129 17091129 Tô Thị Hồng Văn Nữ 28/03/1997 Khánh Hòa 4.5 9 Không đạt
130 17091130 Lê Võ Hoàng Nam 22/12/1997 Bình Dương  
131 17091131 Lê Thoại Vy Nữ 05/05/1996 Bình Phước 8 5 Đạt
132 17091132 Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ 17/05/1996 Bình Dương 8 9 Đạt
133 17091133 Nguyễn Đỗ Sứ Xuân Nữ 01/01/1997 Tp.Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
134 17091134 Mai Thị Như Ý Nữ 10/06/1996 Tây Ninh 7 10 Đạt
135 17091135 Nguyễn Mai Như Ý Nữ 02/02/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
136 17091136 Lê Thị Kim Yến Nữ 10/05/1996 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
137 17091137 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 02/11/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
Danh sách này có 137 thí sinh.

watch_later
27/11/2017 00:00:00  
visibility
 1031