Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (09A/2017) khóa 17090 Ngày 28 tháng 10 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17090001 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 01/07/1997 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
2 17090002 Đào Thị Lan Anh Nữ 17/09/1997 Bình Phước 7 5.5 Đạt
3 17090003 Phạm Nguyễn Thy Anh Nữ 26/10/1997 Bến Tre 7 6 Đạt
4 17090004 Phạm Thị Kim Anh Nữ 11/07/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
5 17090005 Trần Thị Phương Anh Nữ 31/05/1995 Sông Bé 6.5 6 Đạt
6 17090006 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 06/03/1999 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
7 17090007 Nguyễn Thị Bích Nữ 07/05/1989 Nam Định 6.5 5 Đạt
8 17090008 Phạm Thị Bích Nữ 07/09/1997 Nam Định 7 5.5 Đạt
9 17090009 Võ Việt Ngọc Bích Nữ 27/04/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
10 17090010 Lê Triệu Bình Nam 10/12/1992 Bạc Liêu 7.5 9.5 Đạt
11 17090011 Từ Thị Sơn Ca Nữ 17/05/1997 Bến Tre 5.5 3 Không đạt
12 17090012 Huỳnh Minh Châu Nam 09/02/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
13 17090013 Đào Thị Chỉnh Nữ 14/02/1998 Thanh Hóa 5.5 3.5 Không đạt
14 17090014 Bùi Minh Cường Nam 31/03/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
15 17090015 Trần Quốc Cường Nam 25/08/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
16 17090016 Nguyễn Minh Dàng Nam 31/12/1995 Bình Dương 7 7.5 Đạt
17 17090017 Nguyễn Thị Hoài Đang Nữ 17/12/1995 Phú Yên 7.5 5 Đạt
18 17090018 Huỳnh Thị Hồng Diễm Nữ 20/03/1996 Bình Dương 8 4 Không đạt
19 17090019 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/02/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
20 17090020 Bùi Ngọc Diệu Nữ 06/10/1996 Bình Dương 8.5 9 Đạt
21 17090021 Nguyễn Hoàng Đức Nam 21/12/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
22 17090022 Đậu Thị Dung Nữ 10/09/1997 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
23 17090023 Lê Thị Dung Nữ 02/09/1997 Hà Tĩnh 7.5 5 Đạt
24 17090024 Lê Thị Dung Nữ 05/06/1995 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
25 17090025 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 15/06/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
26 17090026 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 24/12/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
27 17090027 Vũ Thị Dương Nữ 27/08/1997 Thanh Hóa 3.5 4.5 Không đạt
28 17090028 Ngô Khánh Duy Nam 02/11/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
29 17090029 Trần Nguyễn Hoàng Duy Nam 06/05/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
30 17090030 Nguyễn Võ Kỳ Duyên Nữ 08/03/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
31 17090031 Quách Thị Ái Duyên Nữ 18/03/1996 Tây Ninh  
32 17090032 Nguyễn Đặng Hương Giang Nữ 05/04/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
33 17090033 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 30/04/1996 Quảng Ngãi 6 8.5 Đạt
34 17090034 Dương Thị Thu Nữ 30/11/1997 Tp.Hồ Chí Minh 6 4.5 Không đạt
35 17090035 Nguyễn Lâm Nữ 20/08/1996 Đắk Lắk 6.5 4 Không đạt
36 17090036 Nguyễn Xuân Lệ Nữ 27/10/1995 Đắk Lắk 6 4.5 Không đạt
37 17090037 Phạm Thị Thu Nữ 17/10/1997 Kon Tum 7 6 Đạt
38 17090038 Nguyễn Ngọc Hải Nam 10/09/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
39 17090039 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/08/1994 Sông Bé 6 2 Không đạt
40 17090040 Dương Thị Thanh Hằng Nữ 01/05/1997 Khánh Hòa 6.5 6.5 Đạt
41 17090041 La Ngọc Như Hằng Nữ 19/01/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
42 17090042 Lê Thị Hằng Nữ 19/07/1988 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
43 17090043 Lê Thị Hằng Nữ 19/05/1995 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
44 17090044 Trần Thị Ngọc Hằng Nữ 17/02/1997 Bình Dương 8.5 4.5 Không đạt
45 17090045 Bùi Ngọc Hảo Nữ 04/05/1997 Đồng Nai 7.5 3 Không đạt
46 17090046 Nguyễn Thị Hảo Nữ 26/03/1998 Bắc Ninh 5 4.5 Không đạt
47 17090047 Trần Thị Như Hảo Nữ 01/09/1997 Bình Phước 4.5 2 Không đạt
48 17090048 Nguyễn Thị Hoàng Hiên Nữ 12/05/1997 Ninh Thuận 7 4 Không đạt
49 17090049 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 24/12/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
50 17090050 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 27/01/1997 Hải Dương 8 5.5 Đạt
51 17090051 Nguyễn Thj Mai Hiếu Nữ 19/02/1998 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
52 17090052 Hoàng Thị Hòa Nữ 10/01/1997 Nghệ An 4.5 3.5 Không đạt
53 17090053 Ngô Thị Hòa Nữ 20/12/1995 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
54 17090054 Phạm Thanh Hoàng Nam 10/12/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
55 17090055 Thập Thị Mỹ Hoàng Nữ 09/12/1996 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
56 17090056 Trần Thị Kim Hoàng Nữ 15/01/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
57 17090057 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 16/07/1995 Bình Dương 6.5 5 Đạt
58 17090058 Trần Thị Ngọc Huệ Nữ 12/12/1998 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
59 17090059 Cao Ngọc Hưng Nam 13/04/1997 Quảng Bình  
60 17090060 Mai Ngọc Hương Nữ 10/04/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
61 17090061 Phạm Thị Thanh Hương Nữ 12/11/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
62 17090062 Trần Thị Thanh Hương Nữ 04/07/1995 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
63 17090063 Võ Thị Thiên Hương Nữ 15/06/1998 TP HCM 6 4 Không đạt
64 17090064 Nguyễn Thị Hồng Huyên Nữ 10/06/1997 Quảng Ngãi 5.5 3.5 Không đạt
65 17090065 Nguyễn Lê Phước Huyền Nữ 20/08/1994 Bình Dương 7.5 9 Đạt
66 17090066 Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/02/1997 Nam Định 7 3.5 Không đạt
67 17090067 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 29/05/1994 Tp.Hồ Chí Minh 6 8 Đạt
68 17090068 Phạm Thị Huyền Nữ 20/06/1996 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
69 17090069 Phan Thị Cẩm Huyền Nữ 17/07/1997 Hà Tĩnh  
70 17090070 Thái Thị Ngọc Huyền Nữ 22/02/1998 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
71 17090071 H'Tanh Kbuôr Nữ 10/10/1995 Đắk Lắk 4.5 5 Không đạt
72 17090072 Đinh Nguyễn Bảo Kha Nam 01/11/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
73 17090073 Tạ Vỉ Khang Nam 14/05/1997 Tp.Hồ Chí Minh 8.5 9 Đạt
74 17090074 Lê Văn Khánh Nam 04/12/1995 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
75 17090075 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 27/03/1994 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
76 17090076 Nguyễn Tiến Kiệt Nam 11/10/1996 Kon Tum 8 6.5 Đạt
77 17090077 Vũ Thị Hương Lan Nữ 26/01/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
78 17090078 Lê Thị Lệ Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
79 17090079 Nguyễn Thanh Liêm Nam 18/03/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
80 17090080 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 12/02/1995 Đồng Nai 8 5 Đạt
81 17090081 Huỳnh Thị Kim Liến Nữ 19/10/1997 Phú Yên 8.5 7 Đạt
82 17090082 Chu Thị Linh Nữ 24/07/1996 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
83 17090083 Mai Thị Thùy Linh Nữ 20/09/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
84 17090084 Ngô Tấn Linh Nam 29/09/1996 Quảng Bình 7 6 Đạt
85 17090085 Nguyễn Thị Huệ Linh Nữ 02/11/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
86 17090086 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 22/05/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
87 17090087 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 26/10/1996 Lâm Đồng 6.5 7 Đạt
88 17090088 Phan Thị Thùy Linh Nữ 05/02/1998 Lâm Đồng 7 5 Đạt
89 17090089 Bùi Bảo Lộc Nam 17/02/1998 Bình Dương 6 2 Không đạt
90 17090090 Võ Hoàng Long Nam 04/03/1995 Long An 7.5 8.5 Đạt
91 17090091 Nguyễn Thị Hồng Lựu Nữ 04/04/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
92 17090092 Ngô Thị Luyến Nữ 03/01/1997 Quảng Bình 6.5 3 Không đạt
93 17090093 Hoàng Vũ Thảo Ly Nữ 17/06/1998 Kiên Giang 5.5 6 Đạt
94 17090094 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 31/10/1997 Tây Ninh 4 5 Không đạt
95 17090095 Đàng Thị Thanh Mai Nữ 24/08/1996 Ninh Thuận 6 3.5 Không đạt
96 17090096 Huỳnh Thị Thúy Mai Nữ 18/02/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
97 17090097 Nguyễn Hoàng Xuân Mai Nữ 24/09/1997 TP HCM 8 9.5 Đạt
98 17090098 Nguyễn Thị Mai Nữ 24/07/1996 Thái Bình 5 3.5 Không đạt
99 17090099 Nguyễn Chí Minh Nam 26/12/1996 Bình Phước 6 7.5 Đạt
100 17090100 Huỳnh Ngọc My Nữ 20/10/1997 Tây Ninh 7.5 6.5 Đạt
101 17090101 Phạm Thị Trà My Nữ 10/01/1996 Gia Lai 6 4.5 Không đạt
102 17090102 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 02/09/1997 Hà Tĩnh 4 2 Không đạt
103 17090103 Trần Thị Mỹ Nữ 04/06/1995 Đắk Lắk 7 7.5 Đạt
104 17090104 Doãn Lê Hoài Nam Nam 04/05/1996 Bình Dương 8 7 Đạt
105 17090105 Nguyễn Thanh Nam Nam 10/11/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
106 17090106 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/06/1996 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
107 17090107 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Nữ 21/10/1998 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
108 17090108 Phạm Thị Nga Nữ 08/01/1997 Bình Phước 7.5 4 Không đạt
109 17090109 Trần Thị Mỹ Nga Nữ 08/07/1997 Bình Dương  
110 17090110 Lê Thị Ngân Nữ 25/08/1995 Thanh Hóa 6.5 2 Không đạt
111 17090111 Lê Thị Kiều Ngân Nữ 28/09/1996 Quảng Ngãi 6.5 4 Không đạt
112 17090112 Phạm Thị Ngân Nữ 20/02/1997 Nam Định 7 7 Đạt
113 17090113 Nguyễn Thụy Phương Nghi Nữ 13/03/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
114 17090114 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 03/06/1998 Bình Dương 5.5 1.5 Không đạt
115 17090115 Trần Trung Nghĩa Nam 15/03/1998 TP HCM 8.5 9.5 Đạt
116 17090116 Bồ Hồng Ngọc Nữ 23/05/1995 Bình Dương 7.5 7 Đạt
117 17090117 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/04/1994 Hà Nam 6 5 Đạt
118 17090118 Nguyễn Trúc Ngọc Nữ 24/09/1998 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
119 17090119 Trần Thị Liễu Ngư Nữ 19/05/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
120 17090120 Huỳnh Nguyễn Thanh Nguyên Nam 12/08/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
121 17090121 Nguyễn Thị Bích Nguyên Nữ 09/09/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
122 17090122 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 09/07/1996 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
123 17090123 Võ Thị Nguyệt Nữ 28/05/1997 Nghệ An 6.5 8 Đạt
124 17090124 Võ Thị Minh Nguyệt Nữ 11/02/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
125 17090125 Lê Mỹ Nhàn Nữ 25/08/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
126 17090126 Đặng Thị Ngọc Nhi Nữ 11/10/1997 Long An 6 7.5 Đạt
127 17090127 Đạo Thị Cẩm Nhi Nữ 27/10/1997 Ninh Thuận 7 5.5 Đạt
128 17090128 Lâm Bảo Nhi Nữ 12/07/1995 Sóc Trăng 5.5 2.5 Không đạt
129 17090129 Lê Hoàng Yến Nhi Nữ 24/09/1997 Bình Phước 6 5.5 Đạt
130 17090130 Phạm Yến Nhi Nữ 06/03/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
131 17090131 Trần Yến Nhi Nữ 07/07/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
132 17090132 Ao Quỳnh Như Nữ 20/03/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
133 17090133 Nguyễn Thị Quế Như Nữ 19/05/1996 Trà Vinh 7.5 6 Đạt
134 17090134 Lưu Tuyết Nhung Nữ 16/10/1997 Bình Phước 5 7 Đạt
135 17090135 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/1998 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
136 17090136 Trần Minh Nhựt Nam 11/07/1986 Bình Dương 6 2 Không đạt
137 17090137 Tống Thị Thảo Ninh Nữ 04/05/1998 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
138 17090138 Hồ Thị Mỹ Nữ Nữ 14/12/1995 Quảng Ngãi 4.5 3.5 Không đạt
139 17090139 Phạm Trường Phát Nam 06/12/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
140 17090140 Chu Văn Phúc Nam 13/07/1996 Nghệ An 6 4 Không đạt
141 17090141 Nguyễn Đình Phúc Nam 12/01/1990 Phú Yên  
142 17090142 Phạm Thị Hồng Phúc Nữ 12/08/1995 Long An 7 4 Không đạt
143 17090143 Trần Ngọc Phúc Nữ 04/06/1997 Đồng Nai 8.5 10 Đạt
144 17090144 Hà Thị Thanh Phương Nữ 25/04/1997 Bình Phước 5.5 5 Đạt
145 17090145 Ngô Thị Hồng Phương Nữ 20/02/1997 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
146 17090146 Phạm Thị Yên Phương Nữ 28/03/1998 Phú Yên 8 4.5 Không đạt
147 17090147 Phạm Thị Hồng Phượng Nữ 26/08/1998 Bình Dương 8.5 9 Đạt
148 17090148 Đồng Vinh Quang Nam 22/06/1998 Bình Dương 8 4.5 Không đạt
149 17090149 Huỳnh Ngọc Quang Nam 06/03/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
150 17090150 Từ Thanh Quế Nữ 16/08/1998 TP HCM 7.5 8 Đạt
151 17090151 Huỳnh Văn Qui Nam 02/10/1993 Bình Phước 7 1.5 Không đạt
152 17090152 Nguyễn Thị Diễm Quyên Nữ 08/07/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
153 17090153 Nguyễn Trần Ái Quyên Nữ 11/11/1996 TP HCM 7 5.5 Đạt
154 17090154 Nguyễn Thị Ngọc Quyền Nữ 08/10/1995 Sông Bé 8 7 Đạt
155 17090155 Loại Thị Thúy Quỳnh Nữ 06/04/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
156 17090156 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/10/1996 TP.Hồ Chí Minh  
157 17090157 Nguyễn Lê Thanh Sang Nam 03/03/1996 Sông Bé 6 8 Đạt
158 17090158 Nguyễn Quang Sáng Nam 22/10/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
159 17090159 Lê Hoài Sơn Nam 18/02/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
160 17090160 Thượng Thanh Sơn Nam 09/02/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
161 17090161 Bùi Công Minh Tài Nam 27/07/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
162 17090162 Phan Văn Tâm Nam 25/06/1996 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
163 17090163 Tô Nữ Thanh Tâm Nữ 02/01/1997 Gia Lai 6 3 Không đạt
164 17090164 Võ Thị Tâm Nữ 19/06/1998 Quảng Trị 5.5 3.5 Không đạt
165 17090165 Dương Thị Tân Nữ 09/08/1998 Bình Phước 6 2 Không đạt
166 17090166 Phạm Hồng Tấn Nam 17/10/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
167 17090167 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 02/09/1998 Bình Thuận 6.5 3 Không đạt
168 17090168 Trần Nguyễn Minh Thanh Nữ 04/08/1997 TP HCM 6 5 Đạt
169 17090169 Trần Thiện Thanh Nữ 24/06/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
170 17090170 Đoàn Khánh Thành Nam 22/10/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
171 17090171 Vũ Ngọc Thành Nam 22/01/1992 Sông Bé 5.5 1.5 Không đạt
172 17090172 Đinh Thị Thảo Nữ 29/02/1996 Hải Dương 6.5 5 Đạt
173 17090173 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 4 2.5 Không đạt
174 17090174 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 17/12/1997 Gia Lai 7 3 Không đạt
175 17090175 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12/07/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
176 17090176 Nhiêu Thanh Thảo Nữ 12/08/1995 Ninh Thuận 7 6 Đạt
177 17090177 Võ Thị Minh Thảo Nữ 11/04/1998 Tp.Hồ Chí Minh 6.5 6.5 Đạt
178 17090178 Vũ Thị Như Thảo Nữ 08/05/1996 Bình Phước  
179 17090179 Nguyễn Đạt Thịnh Nam 30/07/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
180 17090180 Tô Minh Thơ Nữ 26/02/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
181 17090181 Lê Thị Hồ Như Thoa Nữ 12/02/1995 Đắk Lắk 8 4 Không đạt
182 17090182 Mai Đoàn Cẩm Thu Nữ 23/06/1997 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
183 17090183 Bùi Ngọc Anh Thư Nữ 08/10/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
184 17090184 Lê Thị Minh Thư Nữ 17/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
185 17090185 Lê Trương Minh Thư Nữ 13/01/1997 Ninh Thuận 6 4.5 Không đạt
186 17090186 Nguyễn Lê Thư Nữ 16/08/1994 Lâm Đồng 8 5.5 Đạt
187 17090187 Cao Hoài Thương Nam 30/10/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
188 17090188 Nguyễn Thị Thương Nữ 11/07/1998 Thanh Hóa 7 8.5 Đạt
189 17090189 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/11/1996 Bình Dương 3 3 Không đạt
190 17090190 Đoàn Thị Thanh Thúy Nữ 14/03/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
191 17090191 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 04/09/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
192 17090192 Phùng Phương Thúy Nữ 08/03/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
193 17090193 Thạch Thị Thanh Thúy Nữ 19/09/1998 Bình Dương  
194 17090194 La Thị Ngọc Thùy Nữ 05/10/1995 Ninh Thuận 6 1.5 Không đạt
195 17090195 Đinh Thị Thủy Nữ 13/10/1998 Đắk Lắk 7 5 Đạt
196 17090196 Lê Thị Thủy Nữ 05/09/1998 Thanh Hóa 4.5 0.5 Không đạt
197 17090197 Nguyễn Thị Thủy Nữ 07/06/1997 Hà Tĩnh 6 4 Không đạt
198 17090198 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 08/04/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
199 17090199 Nguyễn Hồng Thủy Tiên Nữ 10/05/1997 Kon Tum 5.5 2 Không đạt
200 17090200 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 12/11/1997 Bình Dương 4 3 Không đạt
201 17090201 Trương Thị Cẩm Tiên Nữ 23/03/1997 Trà Vinh 7 3.5 Không đạt
202 17090202 Mai Thị Kiều Tiền Nữ 07/04/1997 Tây Ninh 6 4 Không đạt
203 17090203 Dương Thị Tiếp Nữ 01/09/1996 Quảng Bình 6 2.5 Không đạt
204 17090204 Dương Thị Út Tiêu Nữ 09/09/1997 Hải Dương 6 5 Đạt
205 17090205 Trần Thị Thanh Tình Nữ 01/08/1996 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
206 17090206 Mạc Nguyễn Bảo Trâm Nữ 30/09/1995 Lâm Đồng 7.5 3.5 Không đạt
207 17090207 Võ Thị Ngọc Trâm Nữ 27/06/1996 Lâm Đồng 7 4 Không đạt
208 17090208 Phan Thị Ngọc Trầm Nữ 02/01/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
209 17090209 Nguyễn Thị Tố Trân Nữ 29/07/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
210 17090210 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 10/10/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
211 17090211 Lê Hà Trang Nữ 12/02/1994 Thanh Hóa 8 5 Đạt
212 17090212 Lê Thị Trang Nữ 22/10/1997 Thanh Hóa 5.5 5.5 Đạt
213 17090213 Lê Thị Thu Trang Nữ 25/04/1996 Thanh Hóa 5 2 Không đạt
214 17090214 Lê Thị Thùy Trang Nữ 01/07/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
215 17090215 Nguyễn Thị Trang Nữ 01/11/1997 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
216 17090216 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 01/10/1996 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
217 17090217 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 16/11/1997 Bình Dương 8 4 Không đạt
218 17090218 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/05/1997 Lâm Đồng 6.5 3 Không đạt
219 17090219 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/05/1996 Đồng Nai 7 3 Không đạt
220 17090220 Phạm Thị Trang Nữ 01/02/1997 Đắk Lắk 4 1.5 Không đạt
221 17090221 Phan Thị Thu Trang Nữ 06/05/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
222 17090222 Trần Đào Mai Trang Nữ 18/02/1996 Bình Dương 6 2 Không đạt
223 17090223 Võ Viết Trí Nam 05/05/1966 Quảng Nam 8 5.5 Đạt
224 17090224 Vương Văn Triều Nam 06/02/1996 Bình Dương 4.5 0.5 Không đạt
225 17090225 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 10/03/1996 Bình Dương  
226 17090226 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 07/07/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
227 17090227 Nguyễn Thành Trung Nam 22/09/1996 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
228 17090228 Phạm Phước Trung Nam 20/11/1996 Bình Dương 8 4 Không đạt
229 17090229 Đinh Minh Trường Nam 23/08/1996 TP HCM 5 6 Đạt
230 17090230 Lữ Nhật Trường Nam 20/02/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
231 17090231 Nguyễn Ngọc Nam 13/02/1998 Phú Yên 6.5 4.5 Không đạt
232 17090232 Trần Cẩm Nữ 12/10/1998 Phú Yên 7 5 Đạt
233 17090233 Đặng Anh Tuấn Nam 20/07/1995 Bình Định 7 2.5 Không đạt
234 17090234 Phạm Thanh Tùng Nam 28/09/1996 TP HCM 7.5 5.5 Đạt
235 17090235 Nguyễn Thị Thắm Tươi Nữ 17/02/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
236 17090236 Trần Cẩm Tuyên Nữ 26/10/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
237 17090237 Lê Thị Ngọc Tuyền Nữ 23/10/1996 Đồng Nai 5 1.5 Không đạt
238 17090238 Lưu Thị Tuyền Nữ 15/01/1996 Ninh Thuận 6.5 4 Không đạt
239 17090239 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 22/07/1998 Bình Dương 7 2.5 Không đạt
240 17090240 Võ Thanh Tuyền Nữ 08/04/1996 Bình Dương 8 7 Đạt
241 17090241 Nguyễn Hoàng Uyên Nữ 12/10/1997 Bến Tre 8 5 Đạt
242 17090242 Ngô Thị Thùy Vân Nữ 09/05/1991 Bình Dương 8 4 Không đạt
243 17090243 Nguyễn Hồng Vân Nữ 26/08/1996 Đồng Nai 8.5 4 Không đạt
244 17090244 Trần Hồng Vân Nữ 04/02/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
245 17090245 Trượng Thị Bích Vang Nữ 26/08/1994 Ninh Thuận 8 1 Không đạt
246 17090246 Nguyễn Quốc Vinh Nam 23/05/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
247 17090247 Trần Thị Vinh Nữ 16/07/1998 Nghệ An 6 4 Không đạt
248 17090248 Tạ Công Quốc Vương Nam 02/01/1996 Quảng Ngãi 7 2.5 Không đạt
249 17090249 Lê Tường Vy Nữ 06/05/1997 Bình Dương 7.5 2.5 Không đạt
250 17090250 Dương Thị Xuân Nữ 14/05/1994 An Giang 6 2.5 Không đạt
251 17090251 Huỳnh Thanh Xuân Nữ 22/12/1997 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
252 17090252 Võ Hoàng Trúc Xuân Nữ 12/10/1994 Bình Dương 7 4 Không đạt
253 17090253 Hồng Thị Kim Yến Nữ 25/10/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
254 17090254 Lương Thị Yến Nữ 10/12/1998 Hà Tĩnh 6 3 Không đạt
255 17090255 Phạm Dương Quỳnh Anh Nữ 30/11/2004 Bình Dương  
256 17090256 Phạm Dương Quỳnh Như Nữ 14/10/2002 Bình Dương  
Danh sách này có 256 thí sinh.

watch_later
30/10/2017 00:00:00  
visibility
 799