Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (08B/2017) khóa 17081 Ngày 28 tháng 10 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17081001 Huỳnh Quốc An Nam 17/12/1993 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
2 17081002 Nguyễn Hoàng Thanh An Nữ 08/03/1996 Sông Bé 7.5 8.5 Đạt
3 17081003 Nguyễn Thị Ân Nữ 15/08/1995 Bình Dương 7 5.5 Đạt
4 17081004 Đoàn Thị Vân Anh Nữ 06/09/1996 Bình Dương 8 4 Không đạt
5 17081005 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 01/05/1996 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
6 17081006 Trần Thị Anh Nữ 12/08/1995 Thanh Hóa 5.5 6.5 Đạt
7 17081007 Đoàn Thị Lệ Ánh Nữ 11/12/1996 Lâm Đồng 6.5 4 Không đạt
8 17081008 Cao Thị Tâm Bình Nữ 25/12/1996 TP HCM 7 9 Đạt
9 17081009 Nguyễn Thị Bình Nữ 06/08/1995 Nghệ An 6 3.5 Không đạt
10 17081010 Nguyễn Thị Ngự Bình Nữ 19/09/1997 Bình Định 7 7.5 Đạt
11 17081011 Huỳnh Thị Ngọc Châu Nữ 26/07/1995 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
12 17081012 Trần Nguyễn Bảo Châu Nữ 07/06/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
13 17081013 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 08/05/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
14 17081014 Nguyễn Ngọc Cúc Nữ 02/09/1996 Bình Dương 8 5 Đạt
15 17081015 Lê Nguyễn Quốc Cường Nam 08/06/1997 Đồng Nai 5 7 Đạt
16 17081016 Nguyễn Thế Cường Nam 24/03/1996 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
17 17081017 Phạm Trần Đại Nam 21/10/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
18 17081018 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 06/02/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
19 17081019 Trương Thị Đào Nữ 05/08/1995 Quảng Ngãi 5 3 Không đạt
20 17081020 Trần Thị Thúy Diễm Nữ 20/06/1996 An Giang 6 9.5 Đạt
21 17081021 Văn Thị Mỹ Diễm Nữ 06/10/1996 Bình Phước 5 4 Không đạt
22 17081022 Đặng Văn Nam 16/01/1995 6.5 4 Không đạt
23 17081023 Lê Minh Đức Nam 16/09/1996 Sông Bé 7 9.5 Đạt
24 17081024 Lê Trung Đức Nam 08/11/1996 Sông Bé 6.5 5.5 Đạt
25 17081025 Phạm Phương Dung Nữ 25/12/1995 Vĩnh Phúc 6 4 Không đạt
26 17081026 Võ Thị Dung Nữ 22/08/1995 Ninh Thuận 6 6.5 Đạt
27 17081027 Võ Thị Mỹ Dung Nữ 24/04/1996 Sông Bé 7.5 9 Đạt
28 17081028 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 12/12/1996 TP HCM 7.5 9 Đạt
29 17081029 Nguyễn Thùy Dương Nữ 20/11/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
30 17081030 Nguyễn Phạm Thúy Duy Nữ 12/04/1995 An Giang 6.5 4 Không đạt
31 17081031 Nguyễn Thị Hồng Duy Nữ 15/10/1995 Sông Bé 4.5 2.5 Không đạt
32 17081032 Phạm Nhất Duy Nam 09/03/1997 Đồng Tháp 5 8.5 Đạt
33 17081033 Đoàn Thị Kỳ Duyên Nữ 08/07/1996 Tp.Hồ Chí Minh 5 3.5 Không đạt
34 17081034 Va Nhông Thị Duyên Nữ 04/05/1996 Ninh Thuận 6 6 Đạt
35 17081035 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 04/10/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
36 17081036 Đỗ Hoàng Giang Nam 26/09/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
37 17081037 Lê Thị Hồng Giang Nữ 07/02/1997 Ninh Thuận 5.5 4 Không đạt
38 17081038 Nguyễn Hoài Thu Giang Nữ 10/10/1997 Đồng Nai 7 5 Đạt
39 17081039 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 15/01/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
40 17081040 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 29/08/1996 TP HCM 7 6 Đạt
41 17081041 Phạm Thị Quỳnh Giao Nữ 04/08/1996 Lâm Đồng 8 8.5 Đạt
42 17081042 Lã Thị Minh Nữ 21/01/1996 TP HCM 5.5 4 Không đạt
43 17081043 Nguyễn Bảo Nữ 30/01/1996 TP HCM 5 5.5 Đạt
44 17081044 Phạm Thị Thu Nữ 04/12/1995 Gia Lai 6 3.5 Không đạt
45 17081045 Nguyễn Thy Hạ Nữ 27/01/1995 TP. Hồ Chí Minh  
46 17081046 Lê Đình Hải Nam 19/05/1994 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
47 17081047 Trần Văn Hải Nam 16/01/1996 Đắk Lắk 5.5 5 Đạt
48 17081048 Trương Xuân Hải Nam 18/08/1997 Đồng Nai 8 5.5 Đạt
49 17081049 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 06/07/1996 Tây Ninh 7 8.5 Đạt
50 17081050 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 03/10/1995 Gia Lai 8 6 Đạt
51 17081051 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 05/10/1997 Tp.Hồ Chí Minh 8 8.5 Đạt
52 17081052 TạThị Thúy Hằng Nữ 02/09/1995 Nghệ An 6 3.5 Không đạt
53 17081053 Trần Thị Kim Hằng Nữ 29/01/1996 Tây Ninh 8 9 Đạt
54 17081054 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Nữ 21/10/1996 Bình Dương 8 5 Đạt
55 17081055 Lê Ngọc Bích Hạnh Nữ 10/03/1996 Đắk Lắk  
56 17081056 Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh Nữ 08/03/1997 Tp.Hồ Chí Minh 8 6 Đạt
57 17081057 Nguyễn Thị Ngọc Hạo Nữ 30/09/1996 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
58 17081058 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 19/11/1997 Hà Nội 7 8 Đạt
59 17081059 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ 15/12/1996 Lâm Đồng 8 6 Đạt
60 17081060 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 10/04/1996 Gia Lai 5.5 5 Đạt
61 17081061 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 08/12/1996 Kon Tum 6.5 4 Không đạt
62 17081062 Trần Thị Thu Hiền Nữ 24/12/1997 Tây Ninh 5.5 7 Đạt
63 17081063 Bùi Minh Hiếu Nam 29/05/1996 Bình Dương 7 2.5 Không đạt
64 17081064 Phạm Văn Hiếu Nam 04/08/1995 Bình Phước 8 5.5 Đạt
65 17081065 Nguyễn Thị Hoa Nữ 11/05/1996 Bắc Ninh 7.5 6 Đạt
66 17081066 Nguyễn Thị Hoài Nữ 24/11/1996 Sông Bé 5.5 7 Đạt
67 17081067 Lê Thị Thu Hương Nữ 29/01/1996 TP HCM 7 7 Đạt
68 17081068 Mã Thị Hương Nữ 30/10/1996 Ninh Bình 7.5 5.5 Đạt
69 17081069 Nguyễn Thu Hương Nữ 09/08/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
70 17081070 Phạm Thị Hương Nữ 10/10/1996 Quảng Bình 7.5 5 Đạt
71 17081071 Trần Thị Thu Hường Nữ 15/12/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
72 17081072 Ngô Thanh Huy Nam 23/11/1994 Bình Dương 7.5 6 Đạt
73 17081073 Kiều Thị Thu Huyền Nữ 20/11/1996 Lâm Đồng 6 5.5 Đạt
74 17081074 Lê Thị Thu Huyền Nữ 26/12/1996 Gia Lai 6.5 5.5 Đạt
75 17081075 Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/10/1997 Bắc Ninh 8 7 Đạt
76 17081076 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 18/08/1995 Quảng Bình 6.5 7.5 Đạt
77 17081077 Phan Thị Xuân Huyền Nữ 29/11/1996 Sông Bé 4.5 4 Không đạt
78 17081078 Phan Thị Hoài Khang Nữ 24/08/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
79 17081079 Nguyễn Hoàng Khánh Nam 07/12/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
80 17081080 Phan Hồ Minh Khoa Nam 13/03/1995 Bình Dương 6.5 6 Đạt
81 17081081 Bùi Ngọc Minh Khương Nữ 03/09/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
82 17081082 Hoàng Thị Khuyên Nữ 23/08/1996 Đồng Nai  
83 17081083 Trần Mỹ Lai Nữ 01/01/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 7 6 Đạt
84 17081084 Hoàng Thị Hoài Lan Nữ 25/04/1996 Bình Phước 6.5 5 Đạt
85 17081085 Văn Đình Lên Nam 06/02/1995 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
86 17081086 Cao Thị Liên Nữ 20/04/1995 Hưng Yên 5.5 4 Không đạt
87 17081087 Đặng Hồi Linh Nữ 26/08/1996 Phú Yên 5.5 7 Đạt
88 17081088 Hà Thị Trúc Linh Nữ 05/12/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
89 17081089 Hoàng Thị Ngọc Linh Nữ 15/09/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
90 17081090 Lư Hoàng Linh Nữ 02/01/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
91 17081091 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 04/09/1996 TP HCM 7 6 Đạt
92 17081092 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 27/06/1996 Đồng Nai 8 8 Đạt
93 17081093 Trần Thị Thùy Linh Nữ 22/02/1996 Lâm Đồng 7.5 8.5 Đạt
94 17081094 Trịnh Tiểu Linh Nữ 26/08/1997 TP HCM 7 7.5 Đạt
95 17081095 Đoàn Thị Kim Loan Nữ 16/01/1997 Quảng Ngãi 5 4 Không đạt
96 17081096 Nguyễn Thị Loan Nữ 11/05/1996 Phú Yên 4 5 Không đạt
97 17081097 Nguyễn Thúy Loan Nữ 02/06/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
98 17081098 Trần Thị Ngọc Loan Nữ 29/10/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
99 17081099 Dương Minh Luân Nam 07/10/1995 Bình Dương 6.5 5 Đạt
100 17081100 Quách Thị Lương Nữ 07/09/1996 Hải Phòng 5.5 6 Đạt
101 17081101 Đặng Thị Xuân Mai Nữ 18/05/1997 Hà Tĩnh 5.5 5.5 Đạt
102 17081102 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 01/09/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
103 17081103 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 06/07/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
104 17081104 Phan Thành Nam Nam 15/04/1997 Bình Phước 6.5 7 Đạt
105 17081105 Nguyễn Thị Nga Nữ 10/10/1995 Thái Bình 6 5 Đạt
106 17081106 Trần Thị Thanh Nga Nữ 03/07/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
107 17081107 Nguyễn Hải Ngân Nam 20/10/1997 Lâm Đồng 6 9 Đạt
108 17081108 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 18/02/1995 Bình Dương 7.5 1 Không đạt
109 17081109 Tô Hữu Nghĩa Nam 28/01/1996 Bình Định 6.5 6 Đạt
110 17081110 Hồ Thị Hồng Ngọc Nữ 05/04/1997 Thanh Hóa 6 7.5 Đạt
111 17081111 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 17/04/1996 Hải Dương 6 6 Đạt
112 17081112 Nguyễn Thị Mộng Ngọc Nữ 10/01/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
113 17081113 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 07/06/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
114 17081114 Võ Thị Hồng Ngọc Nữ 03/02/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
115 17081115 Lê Thanh Thảo Nguyên Nữ 07/02/1996 Bình Dương 8 7 Đạt
116 17081116 Lê Thị Cao Nguyên Nữ 07/12/1997 Đắk Lắk 8.5 9 Đạt
117 17081117 Nguyễn Thành Nhân Nam 17/06/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
118 17081118 Phan Văn Nhân Nam 24/07/1995 Quảng Trị 5 5.5 Đạt
119 17081119 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 05/11/1996 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
120 17081120 Nguyễn Ngọc Hải Nhi Nữ 10/10/1995 Gia Lai 6.5 4 Không đạt
121 17081121 Nguyễn Thị Bé Nhi Nữ 30/09/1996 Ninh Thuận 6 1.5 Không đạt
122 17081122 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 14/09/1996 Bình Thuận 5 2.5 Không đạt
123 17081123 Võ Thị Nhi Nữ 16/02/1994 Quảng Ngãi 4 3.5 Không đạt
124 17081124 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 30/08/1996 Bình Dương  
125 17081125 Bùi Thị Hoàn Nhung Nữ 09/04/1997 Bình Phước 6.5 7 Đạt
126 17081126 Hồ Thị Nhung Nữ 23/04/1997 Thanh Hóa 7 7 Đạt
127 17081127 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 06/11/1996 Thái Bình 3.5 8 Không đạt
128 17081128 Trần Thị A Ni Nữ 07/05/1996 An Giang 7.5 5 Đạt
129 17081129 Lê Hồng Phong Nam 01/04/1996 Hà Tĩnh 6.5 6.5 Đạt
130 17081130 Phan Đỗ Hữu Phúc Nam 04/09/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
131 17081131 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 27/12/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
132 17081132 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 31/07/1994 Sông Bé 5 5 Đạt
133 17081133 Nguyễn Thị Phước Nữ 20/02/1997 Bình Thuận 6 4 Không đạt
134 17081134 Đỗ Thị Phượng Nữ 19/10/1996 Bình Dương 8 8 Đạt
135 17081135 Nguyễn Hoàng Quân Nam 02/01/1995 Sông Bé 4.5 6 Không đạt
136 17081136 Đặng Thị Quí Nữ 05/04/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
137 17081137 Nguyễn Việt Quốc Nam 25/09/1995 Phú Yên 7 5.5 Đạt
138 17081138 Huỳnh Thị Ngọc Quyền Nữ 08/11/1994 Bình Dương 7 9 Đạt
139 17081139 Nguyễn Thị Khánh Quyền Nữ 13/11/1997 Ninh Thuận 8.5 7.5 Đạt
140 17081140 Nguyễn Hiệp Quyển Nam 05/12/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
141 17081141 Trần Thị Thúy Quỳnh Nữ 01/08/1997 Hải Phòng 6 5 Đạt
142 17081142 Huỳnh Phước Sang Nam 01/09/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
143 17081143 Bùi Ngọc Tâm Nam 03/04/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
144 17081144 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 10/08/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
145 17081145 Đỗ Ngọc Tấn Nam 07/10/1996 Sông Bé 7 6.5 Đạt
146 17081146 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 12/12/1997 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
147 17081147 Nguyễn Thị Thắm Nữ 04/12/1996 Gia Lai 8.5 6 Đạt
148 17081148 Lê Phùng Kim Thanh Nữ 01/07/1995 Bình Dương 4.5  
149 17081149 Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/08/1989 Đắk Lắk  
150 17081150 Nguyễn Thị Xuân Thao Nữ 20/09/1997 Kon Tum 6.5 9 Đạt
151 17081151 Đặng Thu Thảo Nữ 01/08/1996 Bình Phước 4.5 3 Không đạt
152 17081152 Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nữ 29/03/1996 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
153 17081153 Trần Thị Thu Thảo Nữ 14/11/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
154 17081154 Võ Lê Phương Thảo Nữ 21/12/1997 TP HCM 7.5 8 Đạt
155 17081155 Nguyễn Anh Thoa Nữ 12/01/1997 Bình Dương 4  
156 17081156 Chu Trí Thông Nam 01/10/1996 TP HCM  
157 17081157 Châu Thị Thu Nữ 20/04/1995 Bình Thuận 6 5 Đạt
158 17081158 Nguyễn Thị Huyền Thu Nữ 07/08/1996 Đắk Lắk 7.5 3.5 Không đạt
159 17081159 Nguyễn Hoà Thuận Nam 06/06/1996 Sông Bé 7 4 Không đạt
160 17081160 Hồ Sỹ Thương Nam 28/05/1996 Bình Dương 4  
161 17081161 Hồ Thị Hoài Thương Nữ 07/02/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
162 17081162 Đoàn Thị Thanh Thúy Nữ 27/12/1996 Lâm Đồng 6.5 6 Đạt
163 17081163 Lê Thị Cẩm Thúy Nữ 09/12/1997 Đồng Nai 6.5 7.5 Đạt
164 17081164 Trương Thị Thúy Nữ 09/11/1996 Thanh Hóa 5.5 5.5 Đạt
165 17081165 Đỗ Hồng Thủy Nữ 15/05/1997 Bình Thuận 6.5 7 Đạt
166 17081166 Hồ Thị Xuân Thủy Nữ 07/03/1996 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
167 17081167 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 18/05/1995 Vĩnh Phúc 6.5 8 Đạt
168 17081168 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 17/11/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
169 17081169 Nguyễn Lê Minh Tiên Nữ 07/04/1996 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
170 17081170 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 12/10/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
171 17081171 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 29/03/1997 TP HCM 8 6 Đạt
172 17081172 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 07/11/1996 Quảng Trị 5.5 3.5 Không đạt
173 17081173 Nguyễn Trường Tiến Nam 21/10/1997 Phú Yên 7.5 8 Đạt
174 17081174 Phạm Trung Tính Nam 10/09/1994 Bình Dương 6 6 Đạt
175 17081175 Vương Minh Toàn Nam 20/12/1996 Bình Dương 8.5 7 Đạt
176 17081176 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 01/12/1996 Bến Tre 8.5 8 Đạt
177 17081177 Trần Thị Băng Trâm Nữ 09/03/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
178 17081178 Huỳnh Thị Trầm Nữ 22/08/1996 Quảng Ngãi 6 7 Đạt
179 17081179 Lê Thị Khánh Trân Nữ 28/10/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
180 17081180 Lương Thị Thu Trang Nữ 19/11/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
181 17081181 Nguyễn Thị Trang Nữ 03/06/1995 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
182 17081182 Nguyễn Thị Trang Nữ 02/10/1993 Thanh Hóa 7 7.5 Đạt
183 17081183 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/08/1996 Hà Tĩnh 7 8 Đạt
184 17081184 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 17/01/1996 Quảng Ngãi 6.5 3 Không đạt
185 17081185 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 23/08/1997 Đắk Lắk 6.5 8 Đạt
186 17081186 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 18/01/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
187 17081187 Hồ Minh Trí Nam 27/12/1996 TP HCM 7 7 Đạt
188 17081188 Ngô Dương Trí Nam 16/01/1993 Đồng Nai 7 5 Đạt
189 17081189 Võ Cao Trí Nam 06/03/1995 Bình Dương 6.5 5 Đạt
190 17081190 Phạm Thị Triều Nữ 10/02/1995 Quảng Ngãi 6.5 6 Đạt
191 17081191 Lê Thị Việt Trinh Nữ 08/10/1996 Bình Phước 8 9 Đạt
192 17081192 Tôn Thục Trinh Nữ 14/02/1997 Quảng Ngãi 7 7.5 Đạt
193 17081193 Trần Thị Kiều Trinh Nữ 22/09/1995 Quảng Nam 6.5 8 Đạt
194 17081194 Trần Hồ Bảo Trọng Nam 12/11/1993 Bình Phước  
195 17081195 Lương Hồng Trúc Nữ 07/10/1996 Tp.Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
196 17081196 Thái Nhã Trúc Nữ 24/08/1997 TP HCM 7 8.5 Đạt
197 17081197 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 19/09/1996 Bình Dương 8 6 Đạt
198 17081198 Đỗ Ngô Minh Nam 23/04/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
199 17081199 Dương Văn Tuấn Nam 10/10/1995 Đắk Lắk 6.5 8 Đạt
200 17081200 Huỳnh Minh Tuấn Nam 11/04/1996 Bình Dương 6 7.5 Đạt
201 17081201 Ngô Thị Thanh Tuyền Nữ 22/12/1996 Bình Dương 7 7.5 Đạt
202 17081202 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 23/04/1996 Đồng Nai 7 7 Đạt
203 17081203 Lê Thị Út Nữ 19/01/1998 Thanh Hóa 7.5 6 Đạt
204 17081204 Nguyễn Vũ Bảo Uyên Nữ 16/09/1993 Bình Dương 7 5.5 Đạt
205 17081205 Huỳnh Thị Bích Vân Nữ 03/04/1996 Lâm Đồng  
206 17081206 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 12/10/1996 Ninh Thuận 7.5 7 Đạt
207 17081207 Phan Thị Thu Vi Nữ 06/03/1996 Đắk Lắk 8 9.5 Đạt
208 17081208 Trịnh Văn Nam 25/12/1993 Thái Bình 7.5 8 Đạt
209 17081209 Đặng Minh Vương Nam 19/02/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
210 17081210 Liêu Thúy Vy Nữ 16/02/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
211 17081211 Tô Thị Tường Vy Nữ 30/12/1996 Bình Định 7 8 Đạt
212 17081212 Lê Thị Xen Nữ 25/06/1996 Thanh Hóa 6.5 3 Không đạt
213 17081213 Đỗ Diệu Ý Nữ 29/09/1997 Bình Thuận 7 8 Đạt
214 17081214 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 25/10/1996 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
215 17081215 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 21/07/1997 Bình Dương 8.5 9 Đạt
Danh sách này có 215 thí sinh.

watch_later
30/10/2017 00:00:00  
visibility
 651