Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (08A/2017) khóa 17080 Ngày 30 tháng 09 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17080001 Nguyễn Thái An Nam 13/04/1994 Bình Dương 6.5 5 Đạt
2 17080002 Hoàng Lê Anh Nam 12/01/1995 Bình Phước 5.5 6.5 Đạt
3 17080003 Nguyễn Thị Anh Nữ 23/05/1995 Hải Dương 5.5 2 Không đạt
4 17080004 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé 4.5 4 Không đạt
5 17080005 Trần Trâm Anh Nữ 01/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 6.5 Đạt
6 17080006 Trương Thị Kim Anh Nữ 14/07/1996 Quảng Ngãi 8 6.5 Đạt
7 17080007 Võ Thị Ngọc Anh Nữ 15/04/1995 Quảng Bình 7.5 5.5 Đạt
8 17080008 Đặng Trần Nhật Ánh Nữ 02/02/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
9 17080009 Trần Thanh Bình Nam 09/08/1998 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
10 17080010 Trần Thị Bình Nữ 29/03/1997 Nghệ An 4.5 1.5 Không đạt
11 17080011 Lê Bá Cảnh Nam 01/10/1997 Thanh Hóa 7 5 Đạt
12 17080012 Nguyễn Thị Bích Châu Nữ 27/10/1997 Đồng Nai 7 8 Đạt
13 17080013 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 17/05/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
14 17080014 Lê Thị Anh Đào Nữ 24/10/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 4.5 6.5 Không đạt
15 17080015 Hoàng Thị Diễm Nữ 28/11/1995 Bình Dương 6.5 6 Đạt
16 17080016 Nguyễn Thúy Diễm Nữ 28/04/1996 Tiền Giang 6 5 Đạt
17 17080017 Nguyễn Thị Điệp Nữ 04/05/1994 Quảng Ngãi 6.5 4 Không đạt
18 17080018 Võ Thị Điều Nữ 29/06/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
19 17080019 Bùi Thị Dự Nữ 25/09/1996 Hà Nội 6 6 Đạt
20 17080020 Nguyễn Bé Đua Nữ 12/06/1996 Cà Mau 7.5 6 Đạt
21 17080021 Trần Thị Mỹ Đức Nữ 14/01/1996 Bình Định 8 5 Đạt
22 17080022 Lê Thị Dung Nữ 05/06/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
23 17080023 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 02/03/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
24 17080024 Huỳnh Thị Trùng Dương Nữ 23/03/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
25 17080025 Lê Thị Thùy Dương Nữ 04/09/1997 TP HCM 7 5 Đạt
26 17080026 Đặng Quang Duy Nam 08/08/1994 Bình Dương  
27 17080027 Dương Thị Mỹ Duyên Nữ 27/09/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
28 17080028 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 23/12/1995 Quảng Ngãi 5 5.5 Đạt
29 17080029 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 02/04/1986 Bình Phước 5 3 Không đạt
30 17080030 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 13/03/1997 Bắc Giang 8.5 5.5 Đạt
31 17080031 Quách Thị Ái Duyên Nữ 18/03/1996 Tây Ninh  
32 17080032 Trần Thị Duyên Nữ 08/06/1986 Đồng Nai 8 6 Đạt
33 17080033 Đoàn Thị Thanh Giang Nữ 01/05/1996 Bình Dương 6 7.5 Đạt
34 17080034 Đỗ Thu Nữ 12/05/1997 Hải Dương 8.5 5 Đạt
35 17080035 Nguyễn Xuân Lệ Nữ 27/10/1995 Đắk Lắk 7 3.5 Không đạt
36 17080036 Vũ Thị Thu Nữ 20/11/1987 Bình Dương 7 5.5 Đạt
37 17080037 Đặng Hải Nam 13/04/1996 Gia Lai 7 6 Đạt
38 17080038 Dương Thị Thanh Hằng Nữ 01/05/1997 Khánh Hòa 6.5 3 Không đạt
39 17080039 Lê Thị Hằng Nữ 19/05/1995 Thanh Hóa 6 3.5 Không đạt
40 17080040 Mai Thị Hằng Nữ 01/06/1995 Quảng Ngãi  
41 17080041 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ 19/06/1995 Bình Phước 6 7 Đạt
42 17080042 Phan Thị Hằng Nữ 06/05/1995 Đắk Lắk 5.5 5 Đạt
43 17080043 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 08/11/1996 Hà Nam 5 0.5 Không đạt
44 17080044 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/11/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
45 17080045 Lê Nguyễn Đức Hậu Nữ 11/05/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
46 17080046 Nguyễn Thị Hậu Nữ 01/11/1996 Nghệ An 5 4 Không đạt
47 17080047 Nguyễn Thị Hiền Nữ 06/06/1997 Nghệ An 7 6.5 Đạt
48 17080048 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 12/05/1996 Thái Bình 4.5 0 Không đạt
49 17080049 Hà Hữu Hiển Nam 19/08/1992 Bến Tre 6.5 5.5 Đạt
50 17080050 Nguyễn Trung Hiếu Nam 18/10/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
51 17080051 Trần Trung Hiếu Nam 07/03/1996 Đồng Nai 6 4 Không đạt
52 17080052 Đặng Thị Hoa Nữ 09/09/1998 Hưng Yên 7 4 Không đạt
53 17080053 Trần Thị Hoa Nữ 23/05/1997 Hà Nam 5.5 6.5 Đạt
54 17080054 Phạm Như Hóa Nam 14/07/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
55 17080055 Ngô Thị Hòa Nữ 20/12/1995 Thanh Hóa 4 5 Không đạt
56 17080056 Ngô Văn Hoàng Nam 02/02/1995 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
57 17080057 Lê Thị Huệ Nữ 15/11/1996 Bắc Giang 6.5 3 Không đạt
58 17080058 Huỳnh Thị Thu Hương Nữ 27/04/1995 Bình Dương 5 5.5 Đạt
59 17080059 Nguyễn Thị Hương Nữ 28/02/1994 Nghệ An 8 6 Đạt
60 17080060 Trần Thị Thanh Hương Nữ 04/07/1995 Đồng Nai 7 3.5 Không đạt
61 17080061 Vũ Thị Hương Nữ 10/04/1997 Thanh Hóa 7 7.5 Đạt
62 17080062 Nguyễn Thị Hường Nữ 23/08/1996 Nghệ An 7 8 Đạt
63 17080063 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 06/10/1996 Phú Yên 5 4 Không đạt
64 17080064 Nguyễn Ngọc Minh Huyền Nữ 18/11/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
65 17080065 Nguyễn Thị Huyền Nữ 06/09/1995 Nam Định 7.5 5.5 Đạt
66 17080066 Phạm Thị Mỷ Huyền Nữ 23/05/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
67 17080067 Đào Thị Mỹ Kha Nữ 05/07/1997 Phú Yên 8 6.5 Đạt
68 17080068 Lê Hoàng Khải Nam 19/04/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
69 17080069 Lê Việt Khang Nam 03/09/1996 Tây Ninh 5.5 6 Đạt
70 17080070 Nguyễn Hữu Khoa Nam 01/05/1994 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
71 17080071 Đoàn Ngọc Ngân Kiều Nữ 05/06/1997 Bình Phước 8 9.5 Đạt
72 17080072 Vũ Thị Thúy Lâm Nữ 25/01/1996 Lâm Đồng  
73 17080073 Đặng Thị Hồng Lan Nữ 01/11/1995 Tây Ninh 7 7 Đạt
74 17080074 Hoàng Mỹ Phượng Liên Nữ 04/10/1997 Bình Thuận 4 4 Không đạt
75 17080075 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 27/01/1996 Bình Thuận 8 5.5 Đạt
76 17080076 Huỳnh Thị Kim Liến Nữ 19/10/1997 Phú Yên 8 2.5 Không đạt
77 17080077 Trần Thị Liễu Nữ 18/02/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
78 17080078 Lê Mỹ Linh Nữ 20/05/1996 Tây Ninh 7 5 Đạt
79 17080079 Lê Thị Thùy Linh Nữ 13/02/1997 Bình Phước 6.5 5 Đạt
80 17080080 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nữ 02/12/1997 Tây Ninh 6.5 6 Đạt
81 17080081 Phạm Thị Trúc Linh Nữ 26/10/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
82 17080082 Trần Hoàng Thảo Linh Nữ 13/09/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
83 17080083 Võ Ngọc Lam Linh Nữ 20/03/1998 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
84 17080084 Chu Thị Hồng Loan Nữ 09/02/1997 Lâm Đồng 7.5 9.5 Đạt
85 17080085 Đỗ Ngọc Hồng Loan Nữ 26/03/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
86 17080086 Nguyễn Thị Loan Nữ 01/09/1997 Hà Tĩnh 6 6 Đạt
87 17080087 Trịnh Thị Mỹ Lợi Nữ 29/05/1998 Gia Lai 8 7 Đạt
88 17080088 Nguyễn Khánh Luân Nam 24/11/1997 Ninh Thuận 7 5 Đạt
89 17080089 Hoàng Thị Kim Luy Nữ 06/01/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
90 17080090 Trần Thị Khánh Ly Nữ 20/10/1998 Thanh Hóa 7 5 Đạt
91 17080091 Đỗ Thị Thanh Mai Nữ 05/05/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
92 17080092 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 02/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
93 17080093 Hoàng Thế Mạnh Nam 09/02/1996 Đắk Lắk 6.5 3.5 Không đạt
94 17080094 Nguyễn Hoàng Nhật Minh Nam 11/03/1995 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
95 17080095 Đỗ Thị Ngọc Nữ 28/05/1997 Bình Định 7.5 6 Đạt
96 17080096 Cao Văn My Nam 04/10/1997 Tây Ninh 7.5 8.5 Đạt
97 17080097 Trượng Thị Diễm My Nữ 27/07/1996 Ninh Thuận 3.5 1.5 Không đạt
98 17080098 Trần Thị Mỹ Nữ 04/06/1995 Đắk Lắk  
99 17080099 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/08/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
100 17080100 Phạm Tuyết Nga Nữ 10/03/1997 Bình Phước 8 6.5 Đạt
101 17080101 Trần Thị Mỹ Nga Nữ 08/07/1997 Bình Dương  
102 17080102 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ 10/01/1996 Quảng Nam 7 7.5 Đạt
103 17080103 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 29/01/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
104 17080104 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân Nữ 09/07/1997 Đồng Nai 8 6.5 Đạt
105 17080105 Nguyễn Phan Ngọc Ngân Nữ 29/05/1998 Bình Dương 8 4 Không đạt
106 17080106 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ 19/03/1998 Quảng Ngãi 8 6 Đạt
107 17080107 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 13/05/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
108 17080108 Lê Danh Nghĩa Nam 06/07/1996 Bình Dương 8 9 Đạt
109 17080109 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 05/02/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
110 17080110 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/04/1994 Hà Nam 6 4 Không đạt
111 17080111 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/01/1997 Quảng Bình 6 4 Không đạt
112 17080112 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 04/08/1996 Bình Dương 5.5 8 Đạt
113 17080113 Nguyễn Thị Yến Ngọc Nữ 25/12/1995 Bình Định 6.5 6 Đạt
114 17080114 Trần Khánh Ngọc Nữ 04/12/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
115 17080115 Phạm Thị Thu Nguyên Nữ 22/07/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
116 17080116 Trương Thị Kim Nguyên Nữ 13/05/1996 Đắk Lắk  
117 17080117 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ 20/12/1993 Bình Định 8 5 Đạt
118 17080118 Võ Thị Nguyệt Nữ 28/05/1997 Nghệ An 7 4 Không đạt
119 17080119 Lê Thị Thanh Nhã Nữ 18/03/1997 Lâm Đồng 7.5 7.5 Đạt
120 17080120 Hồ Thị Nhàn Nữ 05/02/1996 Nghệ An 6 4 Không đạt
121 17080121 Nguyễn Thị Kim Nhàn Nữ 17/06/1997 Bình Định 7.5 5.5 Đạt
122 17080122 Nông Thị Nhàn Nữ 12/12/1995 Đắk Lắk 5 2 Không đạt
123 17080123 Mai Thành Nhân Nam 25/05/1996 TP HCM 8 8 Đạt
124 17080124 Hoa Tuyết Nhi Nữ 17/09/1997 TP HCM 7 7 Đạt
125 17080125 Lâm Bảo Nhi Nữ 12/07/1995 Sóc Trăng 4.5 1.5 Không đạt
126 17080126 Nguyễn Lê Tuyết Nhi Nữ 11/02/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
127 17080127 Lưu Tuyết Nhung Nữ 16/10/1997 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
128 17080128 Nguyễn Thị Kiều Nhung Nữ 08/08/1996 TP. Hồ Chí Minh  
129 17080129 Võ Hồng Nhung Nữ 16/07/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
130 17080130 Châu Ngọc Kiều Oanh Nữ 10/02/1998 Bình Định 6 6 Đạt
131 17080131 Đoàn Thị Phương Oanh Nữ 25/11/1998 Bình Phước 6 5.5 Đạt
132 17080132 Trương Thị Lâm Oanh Nữ 20/09/1998 Quảng Bình 9 10 Đạt
133 17080133 Phạm Thị Hồng Phấn Nữ 06/07/1997 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
134 17080134 Huỳnh Thành Phát Nam 11/12/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
135 17080135 Cao Văn Phú Nam 09/08/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
136 17080136 Phạm Đình Phùng Nam 01/12/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
137 17080137 Đoàn Ngọc Bình Phương Nam 07/04/1997 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
138 17080138 Duy Ngọc Uyên Phương Nữ 30/12/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
139 17080139 Hồ Minh Phương Nam 20/07/1994 Tp.HCM 6 5.5 Đạt
140 17080140 Huỳnh Thị Phương Nữ 16/12/1997 Quảng Ngãi 8.5 9.5 Đạt
141 17080141 Lê Nguyễn Trúc Phương Nữ 10/11/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
142 17080142 Lê Thị Thu Phương Nữ 04/10/1998 Phú Yên 6 5.5 Đạt
143 17080143 Lê Trúc Phương Nữ 09/01/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
144 17080144 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 25/05/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
145 17080145 Trần Thu Phương Nữ 17/11/1994 Hà Nam 5.5 6 Đạt
146 17080146 Chu Phan Kim Phượng Nữ 14/03/1995 Sông Bé 7.5 3.5 Không đạt
147 17080147 Hoàng Thị Quyên Nữ 05/06/1993 Quảng Bình  
148 17080148 Lâm Thị Hồng Quyến Nữ 20/02/1997 Trà Vinh 7 2.5 Không đạt
149 17080149 Đặng Ngọc Quỳnh Nữ 06/09/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
150 17080150 Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 26/07/1996 Bình Dương  
151 17080151 Nguyễn Văn Sang Nam 12/09/1995 Bình Thuận 6.5 5.5 Đạt
152 17080152 Nguyễn Xuân Sanh Nam 01/10/1996 Đồng Nai 7.5 5.5 Đạt
153 17080153 Nguyễn Thị Sen Nữ 14/02/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
154 17080154 Hoàng Thái Sơn Nam 07/09/1997 Bình Long 5 0.5 Không đạt
155 17080155 Lưu Văn Tài Nam 11/07/1996 Nam Định 8.5 6 Đạt
156 17080156 Lê Ngọc Thanh Tâm Nữ 16/10/1997 TP HCM 7.5 7 Đạt
157 17080157 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 02/05/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
158 17080159 Lê Thị Thắm Nữ 10/10/1996 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
159 17080160 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 02/09/1998 Bình Thuận 6 3.5 Không đạt
160 17080161 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 04/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
161 17080162 Võ Thị Hồng Thắm Nữ 20/05/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
162 17080163 Châu Nhựt Thanh Nam 16/01/1972 Bình Dương  
163 17080164 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 13/11/1998 Bình Phước 7 5 Đạt
164 17080165 Phan Mạnh Thanh Nam 08/06/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
165 17080166 Nguyễn Thị Kim Thạnh Nữ 10/08/1996 Quảng Ngãi 7 5 Đạt
166 17080167 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 06/06/1997 Bình Định 7 6 Đạt
167 17080168 Đình Thị Thảo Nữ 29/02/1996 Hải Dương  
168 17080169 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 04/12/1997 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
169 17080170 Lê Thị Thu Thảo Nữ 15/09/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
170 17080171 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 5 3 Không đạt
171 17080172 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22/03/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
172 17080173 Nguyễn Văn Thảo Nam 21/01/1994 Bình Dương 7 3 Không đạt
173 17080174 Phạm Phương Thảo Nữ 10/11/1997 Bình Dương  
174 17080175 Vũ Thị Như Thảo Nữ 08/05/1996 Bình Phước  
175 17080176 Nguyễn Thị Thanh Thi Nữ 27/09/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
176 17080177 Lê Thái Quốc Thịnh Nam 16/07/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
177 17080178 Nguyễn Thị Thơm Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa 5 4 Không đạt
178 17080179 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25/11/1997 Nghệ An 5.5 6.5 Đạt
179 17080180 Nguyễn Minh Thống Nam 23/10/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
180 17080181 Nguyễn Thị Thu Nữ 07/04/1996 Bình Phước 3.5 0 Không đạt
181 17080182 Phạm Thị Hoài Thu Nữ 03/09/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
182 17080183 Nguyễn Kiều Minh Thư Nữ 28/06/1998 Bình Dương 8 4 Không đạt
183 17080184 Trương Ngọc Anh Thư Nữ 14/01/1996 Đồng Nai 7.5 6.5 Đạt
184 17080185 Huỳnh Minh Thuận Nam 09/07/1995 Bình Dương 7.5 8 Đạt
185 17080186 Nguyễn Hoà Thuận Nam 06/06/1996 Sông Bé 7 5 Đạt
186 17080187 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/11/1996 Bình Dương  
187 17080188 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 26/01/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
188 17080189 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 17/12/1996 Bình Dương 8 8 Đạt
189 17080190 Phùng Phương Thúy Nữ 08/03/1996 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
190 17080191 Nguyễn Thị Thùy Nữ 10/04/1998 Nam Định  
191 17080192 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 08/04/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
192 17080193 Nguyễn Tường Phương Thy Nữ 08/01/1996 TP HCM 7 7.5 Đạt
193 17080194 Đoàn Triều Tiên Nữ 22/10/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
194 17080195 Lê Thị Tình Nữ 06/05/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
195 17080196 Nguyễn Thị Ngọc Trà Nữ 05/07/1995 Sông Bé 5.5 5.5 Đạt
196 17080197 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 19/07/1996 Bình Thuận 7 5 Đạt
197 17080198 Lương Thị Thu Trang Nữ 03/02/1997 Hà Nam 5.5 4 Không đạt
198 17080199 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 10/10/1995 Bình Định 7 5.5 Đạt
199 17080200 Võ Thị Huyền Trang Nữ 26/05/1996 Lâm Đồng 6 6 Đạt
200 17080201 Lê Thị Mộng Trinh Nữ 21/10/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
201 17080202 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 21/12/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
202 17080203 Võ Thị Trinh Nữ 17/10/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
203 17080204 Hồ Ngọc Thanh Trúc Nữ 29/09/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
204 17080205 Nguyễn Hoài Trung Nam 10/01/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
205 17080206 Nguyễn Thành Trung Nam 22/09/1996 Bình Phước  
206 17080207 Nguyễn Xuân Trung Nam 28/03/1982 TP HCM 6.5 6 Đạt
207 17080208 Phạm Thành Trung Nam 02/11/1983 Bình Dương  
208 17080209 Trương Trần Nhật Trung Nam 12/10/1997 Tây Ninh 7.5 4 Không đạt
209 17080210 Đinh Minh Trường Nam 23/08/1996 TP HCM 4.5 5.5 Không đạt
210 17080211 Nguyễn Quang Trường Nam 08/08/1996 Đắk Lắk 4 3.5 Không đạt
211 17080212 Trương Nguyễn Tuấn Nam 08/07/1997 Bình Dương 8.5 5 Đạt
212 17080213 Trần Văn Tự Nam 17/02/1993 Quảng Trị 6 5.5 Đạt
213 17080214 Đặng Anh Tuấn Nam 20/07/1995 Bình Định  
214 17080215 Huỳnh Thanh Tuấn Nam 20/10/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
215 17080216 Phạm Văn Tuấn Nam 22/10/1996 Bình Dương 7 7.5 Đạt
216 17080217 Thiều Anh Tuấn Nam 16/02/1995 Bình Dương  
217 17080218 Vũ Anh Tuấn Nam 24/11/1995 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
218 17080219 Nguyễn Thanh Tùng Nam 10/09/1996 Quảng Nam 6 6 Đạt
219 17080220 Nguyễn Thị Thắm Tươi Nữ 17/02/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
220 17080221 Phan Thị Mộng Tuyền Nữ 22/12/1992 Tp.HCM 7 10 Đạt
221 17080222 Hà Đình Nam 12/02/1996 Phú Thọ 5.5 2.5 Không đạt
222 17080223 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 12/06/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
223 17080224 Dương Tường Vi Nữ 28/08/1997 An Giang 6 9 Đạt
224 17080225 Trịnh Khánh Vi Nữ 07/09/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
225 17080226 Nguyễn Quốc Việt Nam 13/01/1995 Quảng Bình 6.5 7 Đạt
226 17080227 Nguyễn Văn Vinh Nam 21/12/1995 Bình Dương 8 7 Đạt
227 17080228 Nguyễn Xuân Vinh Nam 19/08/1996 Bình Dương  
228 17080229 Hồ Thị Tường Vy Nữ 16/03/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
229 17080230 Lê Thị Xuyến Nữ 08/09/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
230 17080231 Huỳnh Mai Như Ý Nữ 05/07/1996 Hậu Giang 5 2.5 Không đạt
231 17080232 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 10/10/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
232 17080233 Nguyễn Như Ý Nữ 08/07/1996 Bạc Liêu 7.5 7 Đạt
233 17080234 Đặng Thị Yến Nữ 24/05/1998 Hà Tĩnh 5.5 5 Đạt
234 17080235 Đỗ Như Hải Yến Nữ 14/10/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
235 17080236 Phan Thị Yến Nữ 05/06/1995 Bình Dương 5 4 Không đạt
236 17080237 Trần Thị Hải Yến Nữ 22/11/1997 Nam Định 6.5 5 Đạt
Danh sách này có 236 thí sinh.

watch_later
02/10/2017 00:00:00  
visibility
 1055