Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (07B/2017) khóa 17071 Ngày 30 tháng 09 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17071001 Hồ Thị An Nữ 02/02/1995 Đắk Lắk 6 2.5 Không đạt
2 17071002 Đặng Tuấn Anh Nam 14/04/1990 Sóc Trăng  
3 17071003 Huỳnh Thị Cúc Anh Nữ 15/08/1996 Sông Bé 6 6 Đạt
4 17071004 Lê Thị Vân Anh Nữ 29/03/1996 Sông Bé 6.5 5 Đạt
5 17071005 Nguyễn Hoàng Phương Anh Nam 26/03/1994 Bình Dương 6 7.5 Đạt
6 17071006 Trần Trung Anh Nữ 29/07/1995 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
7 17071007 Vũ Thị Lan Anh Nữ 15/10/1996 TP HCM 8 7.5 Đạt
8 17071008 Đoàn Thị Lệ Ánh Nữ 11/12/1996 Lâm Đồng  
9 17071009 Lê Hồng Bích Nữ 03/01/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
10 17071010 Trần Thị Bích Nữ 08/07/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
11 17071011 Lê Đặng Ngọc Bình Nữ 18/07/1996 Thái Bình 7 7 Đạt
12 17071012 Đào Thị Kim Chân Nữ 24/07/1996 Cần Thơ 6 6.5 Đạt
13 17071013 Huỳnh Thị Ngọc Châu Nữ 26/07/1995 Bình Dương  
14 17071014 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 23/10/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
15 17071015 Đặng Vũ Quỳnh Chi Nữ 16/10/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
16 17071016 Lê Thị Chung Nữ 27/12/1996 Thanh Hóa 7 5.5 Đạt
17 17071017 Nguyễn Thành Công Nam 21/11/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
18 17071018 Nguyễn Thế Cường Nam 24/03/1996 Hà Tĩnh 7 4 Không đạt
19 17071019 Nông Thị Đào Nữ 04/06/1995 Đắk Lắk 6 7.5 Đạt
20 17071020 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 19/06/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
21 17071021 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 18/12/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
22 17071022 Phan Thị Điệp Nữ 28/04/1997 Nam Định 6.5 8.5 Đạt
23 17071023 Huỳnh Thị Hồng Đông Nữ 20/01/1996 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
24 17071024 Lê Trung Đức Nam 08/11/1996 Sông Bé 5 3.5 Không đạt
25 17071025 Dương Công Dũng Nam 11/01/1996 Đồng Nai 4 6.5 Không đạt
26 17071026 Tô Thùy Dương Nữ 21/12/1996 An Giang 8 6.5 Đạt
27 17071027 Nguyễn Lưu Hoàng Hữu Duyên Nữ 14/01/1996 Bình Dương 7.5 8 Đạt
28 17071028 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 02/07/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
29 17071029 Hoàng Ngọc Nữ 08/01/1995 Bạc Liêu 6 7.5 Đạt
30 17071030 Nguyễn Thị Thu Nữ 09/11/1994 Bình Dương 6 6 Đạt
31 17071031 Phạm Vân Nữ 22/09/1996 Đồng Nai 6 6 Đạt
32 17071032 Trần Thị Thu Nữ 07/09/1996 Bình Dương 2.5  
33 17071033 Trần Thụy Khánh Nữ 07/09/1996 TP HCM 5 8 Đạt
34 17071034 Trương Thị Hồng Nữ 25/05/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
35 17071035 Nguyễn Thị Hằng Nữ 28/10/1996 Thanh Hóa 9 6.5 Đạt
36 17071036 Phạm Thị Như Hằng Nữ 18/11/1996 Bình Phước 6.5 5 Đạt
37 17071037 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 10/12/1979 Bình Dương  
38 17071038 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 10/12/1992 Bình Dương  
39 17071039 Lê Ngọc Bích Hạnh Nữ 10/03/1996 Đắk Lắk  
40 17071040 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 19/02/1995 Gia Lai  
41 17071041 Phan Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 18/10/1993 Bình Định  
42 17071042 Lê Thị Hậu Nữ 23/05/1996 Thanh Hóa 7 6.5 Đạt
43 17071043 Vương Thái Hậu Nữ 06/10/1993 Bắc Ninh 6 5.5 Đạt
44 17071044 Lê Thị Thu Hiền Nữ 04/11/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
45 17071045 Nhữ Thị Thu Hiền Nữ 28/05/1996 Đắk Lắk 5.5 5.5 Đạt
46 17071046 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 08/02/1996 Kon Tum  
47 17071047 Bùi Minh Hiếu Nam 29/05/1996 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
48 17071048 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 24/01/1994 Quảng Ngãi  
49 17071049 Nguyễn Thị Thu Hiếu Nữ 05/07/1996 Bình Phước 8 8.5 Đạt
50 17071050 Tô Thị Ngọc Hiếu Nữ 09/07/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
51 17071051 Nguyễn Thị Hoa Nữ 11/05/1996 Bắc Ninh 6.5 2.5 Không đạt
52 17071052 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 03/10/1994 Bình Dương 8 5 Đạt
53 17071053 Mai Văn Hoài Nam 10/01/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
54 17071054 Nguyễn Thị Hoài Nữ 24/11/1996 Sông Bé  
55 17071055 Phạm Minh Hoàng Nam 28/08/1989 Tp.Hồ Chí Minh  
56 17071056 Đặng Thị Ngọc Hồng Nữ 29/10/1996 Bình Dương 6 7 Đạt
57 17071057 Nguyễn Thị Huệ Nữ 04/08/1995 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
58 17071058 Dương Thị Mỹ Hương Nữ 20/09/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
59 17071059 Nguyễn Đặng Thanh Hương Nữ 27/10/1997 Bình Định 5 4 Không đạt
60 17071060 Nguyễn Thị Hương Nữ 08/06/1997 Bình Dương 4 2 Không đạt
61 17071061 Phạm Hồng Hương Nữ 02/06/1996 Phú Yên 4 3 Không đạt
62 17071062 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 20/12/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
63 17071063 Nguyễn Quốc Huy Nam 15/01/1996 Sông Bé 6 4 Không đạt
64 17071064 Đỗ Thị Huyền Nữ 11/04/1995 Ninh Bình 7 7 Đạt
65 17071065 Dương Ngọc Minh Khánh Nữ 06/10/1995 Sông Bé 7 6 Đạt
66 17071066 Lương Hồng Khánh Nam 13/08/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
67 17071067 Mai Trần Duy Khánh Nam 03/10/1995 TP HCM 7 5 Đạt
68 17071068 Nguyễn Hoàng Khánh Nam 07/12/1996 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
69 17071069 Lê Văn Khoa Nam 12/09/1996 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
70 17071070 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 23/11/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
71 17071071 Nguyễn Thị Lai Nữ 01/05/1993 Bình Định  
72 17071072 Ngô Thị Hồng Lam Nữ 04/04/1998 Ninh Thuận 6.5 6.5 Đạt
73 17071073 Nguyễn Thành Lâm Nam 16/01/1996 Sông Bé 6.5 6 Đạt
74 17071074 Hoàng Thị Lan Nữ 20/08/1997 Thanh Hóa 5.5 1.5 Không đạt
75 17071075 Trần Thị Lan Nữ 17/11/1997 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
76 17071076 Đặng Thị Mỹ Lệ Nữ 07/10/1995 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
77 17071077 Lê Thị Lệ Nữ 07/10/1996 Gia Lai  
78 17071078 Cao Thị Liên Nữ 20/04/1995 Hưng Yên 4 5.5 Không đạt
79 17071079 Nguyễn Hồng Liên Nữ 03/10/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
80 17071080 Hồ Thị Yến Linh Nữ 28/07/1996 Sông Bé 5 5 Đạt
81 17071081 Lê Diệu Linh Nữ 23/07/1996 Thanh Hóa 6.5 8 Đạt
82 17071082 Lê Thị Thùy Linh Nữ 25/04/1997 Tây Ninh 4.5 2.5 Không đạt
83 17071083 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 14/04/1996 Sông Bé 8 9.5 Đạt
84 17071084 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 24/07/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
85 17071085 Phan Thị Thùy Linh Nữ 04/10/1996 Bình Phước 6 8 Đạt
86 17071086 Trình Thị Phương Linh Nữ 11/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
87 17071087 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 30/08/1996 Bình Dương 6.5 10 Đạt
88 17071088 Vũ Ngọc Linh Nữ 08/10/1997 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
89 17071089 Vương Thị Nguyên Linh Nữ 14/05/1996 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
90 17071090 Đoàn Thị Kim Loan Nữ 16/01/1997 Quảng Ngãi  
91 17071091 Ngô Xuân Lộc Nam 09/01/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
92 17071092 Phạm Hoàng Long Nam 14/11/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
93 17071093 Vũ Đình Long Nam 09/09/1994 Bình Dương 4.5  
94 17071094 Nguyễn Thị Cà Lụa Nữ 22/01/1995 An Giang 7 8 Đạt
95 17071095 Hồ Thị Lương Nữ 20/05/1996 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
96 17071096 Quách Thị Lương Nữ 07/09/1996 Hải Phòng 6 4 Không đạt
97 17071097 Bùi Nguyễn Ngọc Ly Nữ 29/09/1997 TP HCM 7.5 6.5 Đạt
98 17071098 Tạ Thị Trúc Ly Nữ 20/09/1997 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
99 17071099 Võ Thị Ly Nữ 28/09/1997 Quảng Ngãi 3.5 4 Không đạt
100 17071100 Đặng Thị Nữ 06/07/1996 Đắk Lắk 5 5 Đạt
101 17071101 Chu Thị Ngọc Mai Nữ 29/01/1997 Bắc Giang 7.5 5.5 Đạt
102 17071102 Nguyễn Thị Mai Nữ 04/01/1997 Bình Dương 3.5 1 Không đạt
103 17071103 Nguyễn Uyên Mẫn Nữ 11/09/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
104 17071104 Trương Thị Thùy My Nữ 13/11/1995 Bình Dương  
105 17071105 Nông Thị Ngọc Mỹ Nữ 14/11/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
106 17071106 Bùi Thị Thanh Nga Nữ 14/12/1991 Bình Dương  
107 17071107 Phan Thị Thúy Nga Nữ 16/04/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
108 17071108 Hoàng Thị Ngân Nữ 24/10/1997 Bình Phước 7 7 Đạt
109 17071109 Đinh Thị Nghĩa Nữ 28/12/1978 Bình Dương  
110 17071110 Lương Đức Nghĩa Nam 08/03/1994 Bình Dương 5.5 7 Đạt
111 17071111 Phạm Phú Nghĩa Nam 11/12/1995 Bình Phước 6 5.5 Đạt
112 17071112 Nguyễn Thị Mộng Ngọc Nữ 10/01/1997 Bình Dương  
113 17071113 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 14/01/1996 Đăk Lăk 4 1.5 Không đạt
114 17071114 Nguyễn Vũ Hồng Ngọc Nữ 25/11/1996 Quảng Ninh 6.5 6.5 Đạt
115 17071115 Hán Thị Thảo Nguyên Nữ 01/05/1996 Ninh Thuận 6 7.5 Đạt
116 17071116 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 05/09/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
117 17071117 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ 19/03/1995 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
118 17071118 Phan Minh Nguyệt Nữ 03/02/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
119 17071119 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 05/11/1996 Tây Ninh 7 3 Không đạt
120 17071120 Lê Huỳnh Thảo Nhi Nữ 22/09/1995 Tây Ninh  
121 17071121 Nguyễn Thị Bé Nhi Nữ 30/09/1996 Ninh Thuận 4.5 0 Không đạt
122 17071122 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 14/09/1996 Bình Thuận 5 3.5 Không đạt
123 17071123 Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 29/09/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
124 17071124 Trần Thụy Yến Nhi Nữ 14/01/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
125 17071125 Võ Thị Hà Nhi Nữ 17/04/1996 Đồng Nai 7 6 Đạt
126 17071126 Đặng Thảo Như Nữ 04/07/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
127 17071127 Đỗ Đoàn Khánh Như Nữ 14/07/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
128 17071128 Mai Thị Quỳnh Như Nữ 23/04/1996 Đắk Lắk 4.5 6.5 Không đạt
129 17071129 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 21/07/1996 Bình Dương  
130 17071130 Trương Lê Quỳnh Như Nữ 08/12/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
131 17071131 Đỗ Thị Nhung Nữ 25/02/1991 Nam Định  
132 17071132 Lê Hồng Nhung Nữ 04/11/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
133 17071133 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 13/08/1997 Cà Mau 6.5 7.5 Đạt
134 17071134 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 25/09/1992 Bình Phước  
135 17071135 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 19/11/1995 Hà Nội 6.5 4 Không đạt
136 17071136 Trần Tuấn Phát Nam 27/04/1996 Long An  
137 17071137 Trần Thị Hạnh Phúc Nữ 17/04/1996 Đắk Lắk 3.5  
138 17071138 Nguyễn Thị Phước Nữ 20/02/1997 Bình Thuận  
139 17071139 Cao Thị Thu Phương Nữ 25/11/1997 Bình Phước  
140 17071140 Nguyễn Thị Phương Nữ 02/05/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
141 17071141 Võ Kim Phượng Nữ 23/11/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
142 17071142 Đỗ Thị Thu Phượng Nữ 27/02/1996 Đắk Lắk 8 7 Đạt
143 17071143 Nguyễn Văn Quí Nam 06/02/1995 Bình Thuận 7 7.5 Đạt
144 17071144 Nguyễn Huy Quốc Nam 21/01/1995 TP HCM 6.5 8.5 Đạt
145 17071145 Nguyễn Văn Quốc Nam 30/07/1979 Bình Dương  
146 17071146 Nguyễn Tuấn Nam 28/10/1996 Tiền Giang 5.5 6.5 Đạt
147 17071147 Bùi Thị Diễm Sương Nữ 10/12/1997 Hà Tĩnh 4.5 2 Không đạt
148 17071148 Phan Nhân Tài Nam 08/02/1995 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
149 17071149 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 22/10/1995 Bình Dương 5 6.5 Đạt
150 17071150 Phạm Thị Minh Tâm Nữ 14/10/1996 Tây Ninh 6 8.5 Đạt
151 17071151 Trương Thị Tâm Nữ 11/04/1995 Thái Bình 5.5 5 Đạt
152 17071152 Võ Thị Hồng Tâm Nữ 12/07/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
153 17071153 Nguyễn Ngọc Thanh Tân Nữ 05/01/1995 Sông Bé 4 3 Không đạt
154 17071154 Bùi Văn Thái Nam 22/05/1994 Thanh Hóa 5 6 Đạt
155 17071155 Đồng Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1996 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
156 17071156 Hà Thị Thảo Nữ 02/01/1996 Hà Tĩnh 7 5 Đạt
157 17071157 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 10/10/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
158 17071158 Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nữ 29/03/1996 Sông Bé 4.5 2 Không đạt
159 17071159 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/05/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
160 17071160 Trần Thị Phi Thảo Nữ 03/09/1975 Bình Dương  
161 17071161 Nguyễn Thị Mai Thi Nữ 06/07/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
162 17071162 Võ Thị Như Thơ Nữ 06/04/1996 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
163 17071163 Đặng Thị Thu Nữ 06/07/1995 Sông Bé  
164 17071164 Tiêu Ngọc Thu Nữ 27/03/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
165 17071165 Nguyễn Anh Thư Nữ 07/01/1996 Bình Dương 7.5 2.5 Không đạt
166 17071166 Trần Thị Anh Thư Nữ 21/01/1996 Tiền Giang 6 5 Đạt
167 17071167 Phạm Thị Thuận Nữ 10/12/1996 Quảng Ngãi  
168 17071168 Võ Kim Thuận Nữ 04/11/1981 Bình Dương  
169 17071169 Nguyễn Thị Thức Nữ 06/03/1991 Hà Tĩnh 7.5 7 Đạt
170 17071170 Nguyễn Thị Lê Thương Nữ 16/08/1993 Tây Ninh 7 7 Đạt
171 17071171 Trịnh Thị Xuân Thúy Nữ 25/05/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
172 17071172 Trương Thị Thúy Nữ 09/11/1996 Thanh Hóa  
173 17071173 Phạm Phương Ngọc Thùy Nữ 24/05/1996 TP HCM 8 5 Đạt
174 17071174 Đỗ Thị Phương Thủy Nữ 17/09/1996 Bình Thuận 9 9 Đạt
175 17071175 Huỳnh Thị Thủy Nữ 29/06/1979 Bình Dương  
176 17071176 Lê Thị Thủy Nữ 18/01/1996 Thanh Hóa 6 5 Đạt
177 17071177 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 26/12/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
178 17071178 Nguyễn Mai Thy Nữ 13/09/1998 TP HCM 5 6 Đạt
179 17071179 Đinh Thị Vũ Tiên Nữ 26/06/1995 Quảng Nam 2 0 Không đạt
180 17071180 Lâm Thị Mỹ Tiên Nữ 15/04/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
181 17071181 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 07/09/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
182 17071182 Phạm Ngọc Kiều Tiên Nữ 08/01/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
183 17071183 Nguyễn Minh Tiến Nam 25/05/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
184 17071184 Đoàn Minh Tố Nữ 08/09/1994 Hải Phòng  
185 17071185 Đỗ Thanh Toàn Nam 19/03/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
186 17071186 Vương Minh Toàn Nam 20/12/1996 Bình Dương  
187 17071187 Lý Thị Thanh Trà Nữ 15/01/1997 Bến Tre 4 1.5 Không đạt
188 17071188 Nguyễn Trần Ngọc Trâm Nữ 06/09/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
189 17071189 Trần Thị Thanh Trâm Nữ 05/08/1996 Tây Ninh 4.5 3 Không đạt
190 17071190 Đàng Thị Thu Trầm Nữ 05/10/1995 Ninh Thuận 5.5 2.5 Không đạt
191 17071191 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 24/02/1995 Bình Định 7 6 Đạt
192 17071192 Đỗ Thị Trang Nữ 08/09/1993 Bình Dương  
193 17071193 Dương Thị Thùy Trang Nữ 17/01/1994 Kiên Giang 8 7 Đạt
194 17071194 Huỳnh Thị Thùy Trang Nữ 20/03/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
195 17071195 Ngô Thị Mỹ Trang Nữ 14/02/1996 Quảng Trị 7 6.5 Đạt
196 17071196 Nguyễn Thị Trang Nữ 12/10/1990 Bình Dương  
197 17071197 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/08/1996 Hà Tĩnh 8 4 Không đạt
198 17071198 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 03/05/1994 Đắk Lắk 5 8.5 Đạt
199 17071199 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 06/01/1995 Bình Phước 5.5 9 Đạt
200 17071200 Thiều Thị Trang Nữ 21/05/1996 Thanh Hóa 7.5 3 Không đạt
201 17071201 Vũ Thị Minh Trang Nữ 19/08/1995 Bình Dương 7 9.5 Đạt
202 17071202 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 19/08/1995 Bình Dương 8 8.5 Đạt
203 17071203 Bùi Ngọc Triệu Nữ 06/11/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
204 17071204 Nguyễn Thị Thúy Trinh Nữ 25/10/1995 Bình Dương 4 3 Không đạt
205 17071205 Nguyễn Tố Trinh Nữ 09/11/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
206 17071206 Phạm Thanh Thúy Thị Mỹ Trinh Nữ 27/11/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 7.5 Đạt
207 17071207 Nguyễn Ngọc Cẩm Nữ 11/11/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
208 17071208 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 29/03/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
209 17071209 Phan Văn Tuấn Nam 07/12/1996 Đắk Lắk 4 8.5 Không đạt
210 17071210 Nguyễn Đoàn Cẩm Tuyên Nữ 06/08/1997 Đồng Nai 5 1.5 Không đạt
211 17071211 Lê Như Tuyến Nữ 15/01/1995 Bình Dương  
212 17071212 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 26/10/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
213 17071213 Trần Bích Tuyền Nữ 03/03/1996 Gia Lai 6.5 8 Đạt
214 17071214 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 11/01/1996 Sông Bé 7.5 5 Đạt
215 17071215 Võ Thị Tuyền Nữ 16/07/1995 Bình Dương 8 6.5 Đạt
216 17071216 Huỳnh Thị Mỹ Uyên Nữ 03/01/1996 Quảng Ngãi 6.5 7.5 Đạt
217 17071217 Phan Thị Mỹ Uyên Nữ 21/10/1998 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
218 17071218 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 17/11/1994 TP HCM 7 3 Không đạt
219 17071219 Đoàn Quang Vinh Nam 22/10/1995 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
220 17071220 Nguyễn Lam Vy Nữ 07/10/1996 Sông Bé 7.5 5 Đạt
221 17071221 Phạm Huỳnh Thanh Nam 19/08/1997 Kiên Giang 6.5 6 Đạt
222 17071222 Lê Thị Xen Nữ 25/06/1996 Thanh Hóa  
223 17071223 Đinh Thị Phi Yến Nữ 05/05/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
224 17071224 Nguyễn Thị Cẩm Yến Nữ 10/11/1996 Bình Dương 7 8.5 Đạt
225 17071225 Nguyễn Quốc Thái Nam 12/02/1996 Tây Ninh 6.5 7 Đạt
Danh sách này có 225 thí sinh.

watch_later
02/10/2017 00:00:00  
visibility
 1123