Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (07A/2017) khóa 17070 Ngày 26 tháng 08 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17070001 Đoàn Thị An Nữ 14/04/1997 Đăk Lăk 6.5 5.5 Đạt
2 17070002 Hồ Thái An Nam 16/12/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
3 17070003 Nguyễn Thị Bình An Nữ 05/09/1995 Sông Bé 6 5 Đạt
4 17070004 Chu Thụy Lan Anh Nữ 17/09/1998 Thái Bình 6 5 Đạt
5 17070005 Lê Đức Anh Nam 02/02/1996 Hà Tĩnh 6.5 5 Đạt
6 17070006 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 29/05/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
7 17070007 Phạm Dương Quỳnh Anh Nữ 30/11/2004 Tp.Hồ Chí Minh  
8 17070008 La Thị Hồng Ánh Nữ 01/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 4 1 Không đạt
9 17070009 Phạm Thị Mỹ Ánh Nữ 06/11/1997 Bình Thuận 6 5 Đạt
10 17070010 Nguyễn Thị Kim Bình Nữ 20/02/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
11 17070011 Lê Thị Chang Nữ 22/01/1986 Thái Bình  
12 17070012 Trần Thị Diễm Châu Nữ 31/10/1997 Đồng Nai 7 5 Đạt
13 17070013 Nguyễn Phạm Nhật Chinh Nữ 22/08/1979 Bình Dương 6 4 Không đạt
14 17070014 Nguyễn Thị Chinh Nữ 27/05/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
15 17070015 Nguyễn Phúc Nguyên Chương Nam 25/03/2005 Bình Dương 5 5.5 Đạt
16 17070016 Trịnh Công Chương Nam 04/04/1996 Thừa Thiên Huế 6 4.5 Không đạt
17 17070017 Thạch Gia Cường Nam 21/12/1997 Tp.HCM 7.5 6.5 Đạt
18 17070018 Trần Quốc Cường Nam 01/01/1996 Kiên Giang 9 8 Đạt
19 17070019 Trần Quốc Cường Nam 25/08/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
20 17070020 Nguyễn Bá Đại Nam 25/11/1985 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
21 17070021 Lê Minh Danh Nam 18/07/1997 Phú Yên 8 5 Đạt
22 17070022 Đoàn Thị Anh Đào Nữ 02/12/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
23 17070023 Lê Thị Xuân Đào Nữ 02/01/1997 Bình Dương 8.5 5 Đạt
24 17070024 Trần Thị Bích Đào Nữ 10/08/1997 Ninh Bình 7 4.5 Không đạt
25 17070025 Hoàng Đức Tuấn Đạt Nam 07/10/1997 Bình Phước 7.5 7.5 Đạt
26 17070026 Lương Quốc Đạt Nam 23/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
27 17070027 Trần Lê Hữu Thành Đạt Nam 25/08/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
28 17070028 Trương Công Đạt Nam 11/05/1995 Sông Bé 8 7 Đạt
29 17070029 Hoàng Thị Diễm Nữ 28/12/1995 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
30 17070030 Lê Thị Diễm Nữ 21/01/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
31 17070031 Lê Thị Diễm Nữ 17/04/1997 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
32 17070032 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/03/1995 Bình Thuận 7 5.5 Đạt
33 17070033 Nguyễn Thị Điểm Nữ 27/06/1996 Tây Ninh 5 1 Không đạt
34 17070034 Nguyễn Thanh Điệp Nam 10/07/1995 Thanh Hóa 4.5 4.5 Không đạt
35 17070035 Nguyễn Thị Diệu Nữ 13/06/1998 Gia Lai 6.5 3.5 Không đạt
36 17070036 Nguyễn Bé Đua Nữ 12/06/1996 Cà Mau 7.5 4 Không đạt
37 17070037 Ao Minh Đức Nam 06/07/1997 Bình Dương 9 8.5 Đạt
38 17070038 Bùi Đinh Đức Nam 10/12/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
39 17070039 Huỳnh Đức Nam 01/12/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
40 17070040 Trần Minh Đức Nam 03/04/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 3 Không đạt
41 17070041 Vũ Minh Đức Nam 01/01/1996 Đồng Nai 8.5 8 Đạt
42 17070042 Đỗ Thị Kim Dung Nữ 09/02/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
43 17070043 Hoàng Thị Mỹ Dung Nữ 25/10/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
44 17070044 Lê Thị Dung Nữ 05/06/1995 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
45 17070045 Nguyễn Thị Dung Nữ 01/10/1997 Hà Nội 8 5 Đạt
46 17070046 Chu Thị Thùy Dương Nữ 31/10/1998 Hòa Bình 8 7 Đạt
47 17070047 Lê Thị Thùy Dương Nữ 04/09/1997 TP HCM 6.5 3 Không đạt
48 17070048 Võ Thị Dương Nữ 27/08/1997 Thanh Hóa 5 4 Không đạt
49 17070049 Đặng Quang Duy Nam 08/08/1994 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
50 17070050 Bồ Thị Mỹ Duyên Nữ 05/01/1997 Bình Phước 7 7 Đạt
51 17070051 Cao Thị Kiều Duyên Nữ 30/01/1996 Tây Ninh 6 5 Đạt
52 17070052 Nguyễn Hồ Hạnh Duyên Nữ 23/01/1997 Bình Dương 7 3 Không đạt
53 17070053 Nguyễn Thị Duyên Nữ 01/02/1997 Bình Phước 6.5 2.5 Không đạt
54 17070054 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 02/01/1986 Bình Phước 5 1 Không đạt
55 17070055 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/04/1996 Đắk Lắk 7 3.5 Không đạt
56 17070056 Nguyễn Thị Tuyết Em Nữ 03/06/1996 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
57 17070057 Lê Thị Hương Giang Nữ 01/12/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
58 17070058 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 30/04/1996 Quảng Ngãi 4.5 5 Không đạt
59 17070059 NguyễnThị Trường Giang Nữ 25/03/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
60 17070060 Phạm Thị Giang Nữ 15/06/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
61 17070061 Nguyễn Quỳnh Giao Nữ 26/06/1997 Bình Dương 3.5 1.5 Không đạt
62 17070062 Lã Thị Minh Nữ 21/01/1996 TP HCM 6 5.5 Đạt
63 17070063 Lê Ngọc Diễm Nữ 02/01/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
64 17070064 Lý Vương Thu Nữ 23/03/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
65 17070065 Nguyễn Thị Nữ 21/04/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
66 17070066 Nguyễn Thị Nữ 16/03/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
67 17070067 Phạm Thị Thu Nữ 27/04/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
68 17070068 Quách Thị Hải Nữ 22/03/1996 Bình Dương 4 0.5 Không đạt
69 17070069 Võ Kim Nữ 30/07/1997 Đồng Nai 5.5 2.5 Không đạt
70 17070070 Lê Thị Mỹ Hạ Nữ 26/04/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
71 17070071 Tô Ngọc Hạ Nữ 19/01/1997 Gia Lai 5.5 4 Không đạt
72 17070072 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 16/10/1997 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
73 17070073 Cao Thị Thúy Hằng Nữ 13/03/1998 TP HCM 8 5 Đạt
74 17070074 Mã Thị Thu Hằng Nữ 07/11/1997 Tây Ninh 6 5 Đạt
75 17070075 Mai Thị Hằng Nữ 18/08/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
76 17070076 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 12/03/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
77 17070077 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ 19/06/1995 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
78 17070078 Phạm Thị Thanh Hằng Nữ 23/03/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
79 17070079 Phan Thị Hằng Nữ 06/05/1995 Đắk Lắk 7 4 Không đạt
80 17070080 Phan Thị Lệ Hằng Nữ 29/09/1997 Bình Dương 7 2 Không đạt
81 17070081 Phan Thị Thu Hằng Nữ 07/04/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
82 17070082 Quách Thị Hằng Nữ 09/10/1996 Đắk Nông 8 7 Đạt
83 17070083 Trần Thị Thu Hằng Nữ 05/05/1996 Bình Dương 5 2 Không đạt
84 17070084 Trần Thúy Hằng Nữ 31/10/1997 Bình Dương 8.5 6 Đạt
85 17070085 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Nữ 21/10/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
86 17070086 Lang Thị Hồng Hạnh Nữ 05/02/1993 Bình Phước 6.5 5 Đạt
87 17070087 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 29/08/1997 Hà Tĩnh 4.5 5.5 Không đạt
88 17070088 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh Nữ 21/07/1998 Đồng Nai 5.5 5 Đạt
89 17070089 Hồ Lê Hào Nam 20/01/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
90 17070090 Dương Như Hảo Nữ 05/08/1995 Tây Ninh 7.5 2.5 Không đạt
91 17070091 Lê Nguyễn Đức Hậu Nam 11/09/1997 Bình Dương 7.5 2 Không đạt
92 17070092 Nguyễn Thị Hậu Nữ 01/11/1996 Nghệ An 5 2.5 Không đạt
93 17070093 Lê Thị Thu Hiền Nữ 14/11/1997 Đồng Nai 9 9 Đạt
94 17070094 Ngô Lê Phương Hiền Nữ 04/03/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
95 17070095 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 26/07/1997 Bình Dương 8.5 8 Đạt
96 17070096 Nguyễn Thị Hiền Nữ 04/11/1997 Nghệ An 6 6.5 Đạt
97 17070097 Nguyễn Thị Bích Hiền Nữ 05/05/1997 Bình Thuận 7 5 Đạt
98 17070098 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 25/05/1996 Bình Dương  
99 17070099 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 05/01/1996 Nam Định 5 3.5 Không đạt
100 17070100 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 25/05/1998 Hà Nội 6 3.5 Không đạt
101 17070101 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/03/1998 Quảng Bình 6 6.5 Đạt
102 17070102 Nguyễn Trần Thanh Hiền Nữ 18/04/1997 Bình Dương  
103 17070103 Phạm Thị Hiền Nữ 25/02/1996 Thanh Hóa 4.5 3.5 Không đạt
104 17070104 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 12/05/1996 Thái Bình  
105 17070105 Dương Thị Ngọc Hiệp Nữ 25/10/1996 Ninh Thuận 5 5 Đạt
106 17070106 Thái Bá Quang Hiệp Nam 27/10/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
107 17070107 Nguyễn Trung Hiếu Nam 18/10/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
108 17070108 Phạm Chí Hiếu Nam 01/02/1997 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
109 17070109 Đinh Thị Hoa Nữ 25/03/1970 Phú Thọ  
110 17070110 Đinh Thị Phương Hoa Nữ 15/10/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
111 17070111 Trần Thị Hoa Nữ 23/05/1997 Hà Nam 6.5 3.5 Không đạt
112 17070112 Ngô Văn Hoàng Nam 02/02/1995 Ninh Thuận 7 3 Không đạt
113 17070113 Thập Thị Mỹ Hoàng Nữ 09/12/1996 Ninh Thuận 3.5 1 Không đạt
114 17070114 Nguyễn Thái Học Nam 14/03/1996 Tây Ninh 6.5 6 Đạt
115 17070115 Trần Thị Hồng Nữ 29/12/1997 Hải Dương 4 3.5 Không đạt
116 17070116 Vũ Thị Huế Nữ 24/09/1997 Ninh Bình 4 2 Không đạt
117 17070117 Đặng Trí Hùng Nam 25/09/1995 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
118 17070118 Ngô Quốc Hùng Nam 12/10/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
119 17070119 Nguyễn Phi Hùng Nam 09/05/1997 Tây Ninh 6 2 Không đạt
120 17070120 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 02/01/1993 Bình Thuận 6 6 Đạt
121 17070121 Đào Nguyên Hưng Nam 05/04/1999 Bình Dương  
122 17070122 Hồ Thị Thanh Hương Nữ 18/01/1997 Bình Dương  
123 17070123 Huỳnh Mỹ Hương Nữ 16/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
124 17070124 Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ 17/03/1996 Sông Bé 8 5.5 Đạt
125 17070125 Ngô Thị Quỳnh Hương Nữ 09/10/1998 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
126 17070126 Trần Thị Diễm Hương Nữ 12/01/1997 Đồng Nai 5 4 Không đạt
127 17070127 Lê Thị Hường Nữ 26/04/1997 Thanh Hóa 8 6.5 Đạt
128 17070128 Nguyễn Thị Hường Nữ 23/08/1996 Nghệ An 7 3 Không đạt
129 17070129 Hồ Sỉ Huy Nam 02/08/1989 Đồng Nai 8 6 Đạt
130 17070130 Hồ Xuân Huy Nam 10/03/1995 Bình Dương 5 5 Đạt
131 17070131 Nguyễn Kiều Huy Nam 05/06/1997 TP.HCM 8.5 5.5 Đạt
132 17070132 Nguyễn Nhật Huy Nam 05/11/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
133 17070133 Trần Minh Thanh Huy Nữ 18/02/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
134 17070134 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 06/10/1996 Phú Yên  
135 17070135 Phạm Thị Huyền Nữ 20/06/1996 Quảng Ngãi 6.5 4 Không đạt
136 17070136 Phạm Thị Mỷ Huyền Nữ 23/05/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
137 17070137 Nguyễn Xuân Khải Nam 15/05/1997 Bình Phước 6 6.5 Đạt
138 17070138 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02/09/1998 Tây Ninh 6 5 Đạt
139 17070139 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 10/07/1998 Nghệ An 7 5 Đạt
140 17070140 Phan Lê Hồng Khánh Nữ 04/10/1994 Bình Dương 9 10 Đạt
141 17070141 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 27/08/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
142 17070142 Nguyễn Gia Khuê Nam 08/11/1997 Nghệ An 8.5 6.5 Đạt
143 17070143 Trần Thị Hồng Khương Nữ 23/02/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
144 17070144 Nguyễn Văn Kiện Nam 15/03/1996 Nghệ An 6 4 Không đạt
145 17070145 Trịnh Thanh Kiệt Nam 15/05/1997 Phú Yên 7 6.5 Đạt
146 17070146 Lý Gia Kim Nữ 28/12/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
147 17070147 Ngô Thanh Lâm Nam 18/06/1994 Bình Dương 8 5.5 Đạt
148 17070148 Nguyễn Thanh Lâm Nam 28/10/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
149 17070149 Nguyễn Thụy Tuyết Lan Nữ 16/01/1997 TP HCM 4 Không đạt
150 17070150 Trần Thị Lan Nữ 20/07/1996 Bình Phước 6 1.5 Không đạt
151 17070151 Cao Thị Mỹ Lệ Nữ 20/08/1997 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
152 17070152 Đỗ Thị Kim Liên Nữ 07/10/1997 Phú Yên 7.5 8.5 Đạt
153 17070153 Nguyễn Thị Thùy Liên Nữ 08/11/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
154 17070154 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 08/04/1997 Đắk Lắk 8 8.5 Đạt
155 17070155 Hoàng Thị Linh Nữ 02/03/1996 Gia Lai 6 1.5 Không đạt
156 17070156 Khưu Lê Gia Linh Nữ 25/09/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
157 17070157 Lê Mỹ Linh Nữ 20/05/1996 Tây Ninh 6 3.5 Không đạt
158 17070158 Nguyễn Thị Ánh Linh Nữ 31/08/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
159 17070159 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 24/09/1995 TP HCM 9 7.5 Đạt
160 17070160 Nguyễn Vũ Hoài Linh Nữ 28/04/1997 Bình Thuận 5 5.5 Đạt
161 17070161 Phan Thị Mỹ Linh Nữ 24/09/1997 Hà Tĩnh 7.5 6.5 Đạt
162 17070162 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 22/11/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
163 17070163 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 26/02/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
164 17070164 Võ Hồ Nhật Linh Nữ 07/12/1997 Đồng Nai  
165 17070165 Võ Thị Thùy Linh Nữ 22/06/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
166 17070166 Lưu Thị Kim Loan Nữ 07/02/1996 TP HCM 6 5 Đạt
167 17070167 Mai Thị Thảo Loan Nữ 18/02/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
168 17070168 Nguyễn Thị Loan Nữ 01/09/1997 Hà Tĩnh 5.5 4 Không đạt
169 17070169 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ 24/04/1994 Bình Dương 7 4 Không đạt
170 17070170 Nguyễn Đức Lộc Nam 20/11/1979 Đồng Nai 7 8 Đạt
171 17070171 Nguyễn Hữu Lộc Nam 25/02/1994 Tây Ninh 5.5 5.5 Đạt
172 17070172 Nguyễn Minh Lộc Nam 02/01/1995 Đồng Nai 5.5 5.5 Đạt
173 17070173 Phạm Đình Lộc Nam 25/09/1997 Đồng Nai 7.5 7 Đạt
174 17070174 Lợi Nam 15/02/1998 Thanh Hóa 9.5 8.5 Đạt
175 17070175 Đào Thị Lụa Nữ 15/08/1995 Thái Bình 5 6 Đạt
176 17070176 Phan Văn Nam 24/01/1974 Đà Nẵng 6 9.5 Đạt
177 17070177 Nguyễn Huỳnh Mai Nữ 09/08/1997 Bình Dương 9.5 8 Đạt
178 17070178 Trần Thị Thùy Mai Nữ 03/01/1995 Quảng Ngãi 5.5 5.5 Đạt
179 17070179 Nguyễn Hoàng Minh Nam 16/10/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
180 17070180 Y Dôn Mlô Nam 27/07/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
181 17070181 Đặng Kim My Nữ 14/11/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
182 17070182 Nguyễn Quỳnh My Nữ 22/10/1997 Long An 5.5 3.5 Không đạt
183 17070183 Trương Tiểu My Nữ 18/02/1997 Bình Định 8 4 Không đạt
184 17070184 Nguyễn Văn Nam Nam 19/11/1997 Thanh Hóa 7 5.5 Đạt
185 17070185 Đỗ Huỳnh Nga Nữ 13/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
186 17070186 Nguyễn Thị Hồng Nga Nữ 30/11/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
187 17070187 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 19/05/1997 Nghệ An 4 2.5 Không đạt
188 17070188 Phan Thị Kim Nga Nữ 12/12/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
189 17070189 Lê Phương Ngân Nữ 28/04/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
190 17070190 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 17/10/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
191 17070191 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 29/01/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
192 17070192 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ 19/03/1998 Quảng Ngãi 7 4 Không đạt
193 17070193 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16/09/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
194 17070194 Trần Thị Phương Ngân Nữ 21/08/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
195 17070195 Trương Thị Kim Ngân Nữ 22/04/1995 Bình Dương  
196 17070196 Võ Thị Kim Ngân Nữ 19/09/1998 Đồng Nai 7.5 6 Đạt
197 17070197 Lê Thị Nghĩa Nữ 07/12/1997 Thanh Hóa 6.5 4 Không đạt
198 17070198 Lê Trọng Nghĩa Nam 20/06/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
199 17070199 Nguyễn Văn Ngoan Nam 02/06/1997 Bình Dương 8.5 6 Đạt
200 17070200 Ngô Thị Kim Ngọc Nữ 08/06/1996 Sông Bé 7 6.5 Đạt
201 17070201 Nguyễn Hoài Ngọc Nữ 12/02/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
202 17070202 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/01/1997 Quảng Bình 5.5 4 Không đạt
203 17070203 Trần Minh Ngọc Nam 01/03/1997 Bắc Ninh 8 6.5 Đạt
204 17070204 Lê Thảo Nguyên Nữ 14/11/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
205 17070205 Mai Thảo Nguyên Nữ 24/12/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
206 17070206 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhân Nam 30/03/1995 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
207 17070207 Trần Minh Nhân Nam 14/08/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
208 17070208 Bạch Thị Yến Nhi Nữ 20/10/1998 Lâm Đồng 7 5 Đạt
209 17070209 Đặng Kim Nhi Nữ 17/07/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
210 17070210 Nguyễn Lê Tuyết Nhi Nữ 11/02/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
211 17070211 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 22/10/1996 Phú Yên 7.5 6.5 Đạt
212 17070212 Phạm Hồng Nhi Nữ 06/02/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
213 17070213 Trương Thị Yến Nhi Nữ 22/05/1998 Bình Dương 7 4 Không đạt
214 17070214 Từ Thị Kim Nhi Nữ 24/04/1998 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
215 17070215 Võ Đức Nhi Nữ 05/11/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
216 17070216 Nguyễn Thị Hồng Nhị Nữ 26/05/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
217 17070217 Liêu Hoàng Gia Như Nữ 11/08/1995 Đồng Nai 8 6.5 Đạt
218 17070218 Nguyễn Thị Như Nữ 19/05/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
219 17070219 Phạm Dương Quỳnh Như Nữ 14/10/2002 Tp.Hồ Chí Minh  
220 17070220 Nguyền Thị Cẩm Nhung Nữ 25/03/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
221 17070221 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/08/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
222 17070222 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 05/11/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
223 17070223 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 30/03/1997 Bình Dương 6 9 Đạt
224 17070224 Võ Hồng Nhung Nữ 16/07/1998 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
225 17070225 Phùng Minh Nhựt Nam 02/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
226 17070226 Châu Ngọc Kiều Oanh Nữ 10/02/1998 Bình Định 4.5 5.5 Không đạt
227 17070227 Hà Kiều Oanh Nữ 10/12/1997 Bình Phước 7 5.5 Đạt
228 17070228 Nguyễn Kiều Oanh Nữ 06/12/1997 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
229 17070229 Nguyễn Trần Hoàng Oanh Nữ 07/11/1996 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
230 17070230 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 12/11/1996 Phú Yên 6 4 Không đạt
231 17070231 Huỳnh Đạt Phi Nam 13/12/1996 Sông Bé 8 6 Đạt
232 17070232 Nguyễn Đoàn Phong Nam 08/11/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
233 17070233 Cao Văn Phú Nam 09/08/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
234 17070234 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 06/11/1992 Quảng Ngãi 8 6.5 Đạt
235 17070235 Phạm Đình Phùng Nam 01/12/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
236 17070236 Lê Kim Phước Nữ 01/10/1998 Bình Dương 4 Không đạt
237 17070237 Âu Huệ Phương Nữ 22/09/1997 Tây Ninh 7.5 5.5 Đạt
238 17070238 Đặng Lê Thanh Phương Nữ 22/10/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
239 17070239 Đoàn Thị Mỹ Phương Nữ 20/09/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
240 17070240 Dương Hồ Bảo Phương Nữ 20/12/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
241 17070241 Hoàng Thị Phương Nữ 10/10/1997 Thanh Hóa 6.5 6 Đạt
242 17070242 Nguyễn Thị Phương Nữ 10/08/1994 Đắk Lắk  
243 17070243 Nguyễn Thị Phương Nữ 03/10/1998 Bắc Giang 7.5 6 Đạt
244 17070244 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 26/02/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
245 17070245 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 08/04/1996 Quảng Trị 6 5.5 Đạt
246 17070246 Trần Thu Phương Nữ 17/11/1994 Hà Nam 4.5 Không đạt
247 17070247 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 01/09/1997 Quảng Ngãi 5 6 Đạt
248 17070248 Nguyễn Trương Hồng Phượng Nữ 17/09/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
249 17070249 Bùi Duy Quân Nam 12/06/1996 TP HCM 8 8 Đạt
250 17070250 Nguyễn Hửu Quang Nam 28/02/1997 Đồng Nai 6.5 4 Không đạt
251 17070251 Trần Kim Quý Nữ 04/03/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
252 17070252 Hoàng Thị Quyên Nữ 05/06/1993 Quảng Bình  
253 17070253 Nguyễn Thị Quyên Nữ 19/03/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
254 17070254 Trương Lê Phương Quyên Nữ 01/02/1995 Quảng Ngãi 5.5 5 Đạt
255 17070255 Trượng Thị Kim Quyên Nữ 11/02/1996 Ninh Thuận 5 5 Đạt
256 17070256 Hồ Thị Liễu Quỳnh Nữ 02/11/1997 Bình Phước 7 5.5 Đạt
257 17070257 Khuất Võ Ngọc Quỳnh Nữ 09/12/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
258 17070258 Mai Ngọc Đông Quỳnh Nữ 25/08/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
259 17070259 Trần Thị Ngọc Quỳnh Nữ 16/07/1997 Bình Phước 8.5 6.5 Đạt
260 17070260 Trịnh Thị Quỳnh Nữ 14/09/1996 Thanh Hóa 7 6.5 Đạt
261 17070261 Lưu Trần Kim Sang Nam 30/03/1995 TP HCM 8 5.5 Đạt
262 17070262 Nguyễn Bá Sang Nam 25/06/1995 Sông Bé 4.5 2 Không đạt
263 17070263 Phan Tuấn Sang Nam 27/09/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
264 17070264 Lê Thị Sen Nữ 02/09/1996 Thanh Hóa 4 2 Không đạt
265 17070265 Phạm Thị Sen Nữ 22/09/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
266 17070266 Ksor H' Sin Nữ 16/12/1995 Gia Lai 6.5 4 Không đạt
267 17070267 Đặng Văn Sơn Nam 08/03/1994 Đồng Nai 8 7.5 Đạt
268 17070268 Lê Viết Hoàng Sơn Nam 06/08/1996 Bình Phước  
269 17070269 Văn Hồng Sự Nam 11/10/1994 Bình Định 7.5 6 Đạt
270 17070270 Phạm Thị Ngọc Sương Nữ 04/10/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
271 17070271 Lê Hữu Tài Nam 25/06/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
272 17070272 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 16/11/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
273 17070273 Nguyễn Thị Băng Tâm Nữ 02/02/1994 Bến Tre  
274 17070274 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 12/09/1995 Đắk Lắk 5 4 Không đạt
275 17070275 Lê Hữu Thái Nam 27/06/1993 Bình Dương 6 4 Không đạt
276 17070276 Nguyễn Quốc Thái Nam 12/02/1996 Tây Ninh 8 5.5 Đạt
277 17070277 Hồ Thị Thu Thắm Nữ 17/08/1996 Bình Phước 3 1 Không đạt
278 17070278 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 30/03/1996 Tây Ninh 7.5 6 Đạt
279 17070279 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 04/03/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
280 17070280 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 05/03/1997 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
281 17070281 Võ Thị Hồng Thắm Nữ 20/05/1997 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
282 17070282 Nguyễn Đức Thắng Nam 23/11/1996 TP. Hồ Chí Minh  
283 17070283 Hồ Thị Kim Thanh Nữ 29/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
284 17070284 Lê Hoàng Thanh Nữ 24/06/1993 Bình Định 6 2 Không đạt
285 17070285 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 01/08/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
286 17070286 Võ Thị Yến Thanh Nữ 21/07/1997 Quảng Nam 7.5 5 Đạt
287 17070287 Nguyễn Chí Thành Nam 06/06/1996 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
288 17070288 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/07/1996 Sông Bé 4 0 Không đạt
289 17070289 Đỗ Thị Thu Thảo Nữ 29/08/1997 Cần Thơ 8 7.5 Đạt
290 17070290 Đỗ Trần Phương Thảo Nữ 09/08/1998 Bình Dương 8.5 9 Đạt
291 17070291 Hồ Trần Thanh Thảo Nữ 24/07/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
292 17070292 Hoàng Thị Thạch Thảo Nữ 24/01/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
293 17070293 Lê Huỳnh Như Thảo Nữ 09/04/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
294 17070294 Lê Huỳnh Phương Thảo Nữ 24/10/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
295 17070295 Lê Huỳnh Phương Thảo Nữ 11/04/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
296 17070296 Lê Thị Thảo Nữ 04/05/1997 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
297 17070297 Lê Thị Phương Thảo Nữ 29/06/1996 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
298 17070298 Phạm Phương Thảo Nữ 10/11/1997 Bình Dương  
299 17070299 Phạm Thị Thảo Nữ 26/06/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
300 17070300 Huỳnh Khánh Thi Nữ 29/09/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
301 17070301 Hà Chí Thiện Nam 13/02/1996 Tây Ninh 8.5 7 Đạt
302 17070302 Ngô Thị Cẩm Thịnh Nữ 14/12/1994 Bình Dương 5 4 Không đạt
303 17070303 Nguyễn Anh Thơ Nữ 16/12/1997 Đắk Lắk 6 5 Đạt
304 17070304 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 19/11/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
305 17070305 Trần Thị Kim Thoa Nữ 20/02/1996 Bến Tre 7 6 Đạt
306 17070306 Đỗ Thị Thu Nữ 03/01/1997 Nam Định 5 7 Đạt
307 17070307 Lương Thị Hồng Thu Nữ 26/06/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
308 17070308 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ 18/01/1997 Quảng Ngãi 4 0.5 Không đạt
309 17070309 Trần Thị Hồng Thu Nữ 08/12/1998 Bình Định 8.5 8.5 Đạt
310 17070310 Lê Hoàng Anh Thư Nữ 20/12/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
311 17070311 Trương Ngọc Anh Thư Nữ 14/01/1996 Đồng Nai 7 4 Không đạt
312 17070312 Trương Thị Minh Thư Nữ 30/12/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
313 17070313 Nguyễn Hoà Thuận Nam 06/06/1996 Sông Bé 7 4 Không đạt
314 17070314 Nguyễn Thị Bích Thuận Nữ 21/06/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
315 17070315 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum 6.5 4 Không đạt
316 17070316 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 31/03/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
317 17070317 Phan Thị Mỹ Thương Nữ 02/06/1998 Phú Yên 7.5 5 Đạt
318 17070318 Trần Hoài Thương Nữ 18/07/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
319 17070319 Trần Thị Hoài Thương Nữ 09/08/1997 Ninh Thuận 7 5.5 Đạt
320 17070320 Bùi Lệ Thúy Nữ 22/08/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
321 17070321 Đặng Minh Thúy Nữ 28/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 8.5 Đạt
322 17070322 Đỗ Thị Thanh Thúy Nữ 23/04/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
323 17070323 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 24/04/1997 Quảng Nam 6 3 Không đạt
324 17070324 Nguyễn Ngọc Minh Thúy Nữ 14/01/1996 Ninh Thuận 7 8.5 Đạt
325 17070325 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ 11/02/1994 Bình Phước 6 5.5 Đạt
326 17070326 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 09/08/1997 Kon Tum 5 4 Không đạt
327 17070327 Trương Thị Thanh Thủy Nữ 18/11/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
328 17070328 Nguyễn Thị Kim Thy Nữ 25/05/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
329 17070329 Đỗ Thị Cẩm Tiên Nữ 15/07/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
330 17070330 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Nữ 12/06/1997 Bình Thuận 4 1 Không đạt
331 17070331 Lê Thanh Thủy Tiên Nữ 21/07/1996 Bình Dương 8 8 Đạt
332 17070332 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 16/06/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
333 17070333 Nguyễn Thị Tiên Nữ 28/12/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
334 17070334 Phan Thị Kiều Tiên Nữ 22/09/1995 Ninh Thuận 7 4.5 Không đạt
335 17070335 Nguyễn Thị Mộng Tiền Nữ 19/09/1996 Vĩnh Long 6 5.5 Đạt
336 17070336 Nguyễn Huỳnh Thế Tín Nam 26/09/1996 Tây Ninh 4 Không đạt
337 17070337 Trương Tín Nam 09/02/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
338 17070338 Lê Thị Tình Nữ 06/05/1996 Thanh Hóa 6 0 Không đạt
339 17070339 Nguyễn Đức Toán Nam 10/02/1994 Thanh Hóa 5 2.5 Không đạt
340 17070340 Nguyễn Thị Ngọc Trà Nữ 05/07/1995 Sông Bé 6.5 3.5 Không đạt
341 17070341 Trần Thị Ngọc Trà Nữ 23/10/1997 Bình Dương 8.5 6 Đạt
342 17070342 Bồ Thị Ngọc Trâm Nữ 17/01/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
343 17070343 Nguyễn Thị Trâm Nữ 12/12/1995 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
344 17070344 Phạm Ngọc Đông Trâm Nữ 07/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 5.5 Đạt
345 17070345 Thái Thị Thu Trâm Nữ 08/03/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
346 17070346 Nguyễn Thị Ngọc Trầm Nữ 21/04/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
347 17070347 Nguyễn Thị Quế Trân Nữ 20/02/1996 Tây Ninh 8 6.5 Đạt
348 17070348 Trần Thị Bảo Trân Nữ 02/10/1997 Tây Ninh 5 2.5 Không đạt
349 17070349 Đoàn Thị Thùy Trang Nữ 20/07/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
350 17070350 Lê Thị Huyền Trang Nữ 04/01/1997 Hậu Giang 6.5 2 Không đạt
351 17070351 Lê Thị Thu Trang Nữ 25/04/1996 Thanh Hóa 6.5 1.5 Không đạt
352 17070352 Nguyễn Thị Bảo Trang Nữ 17/08/1997 Bình Dương 9 9 Đạt
353 17070353 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 04/04/1997 Sông Bé 6.5 5 Đạt
354 17070354 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 07/11/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
355 17070355 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 10/12/1997 Tp.HCM 6.5 4 Không đạt
356 17070356 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 08/06/1997 Thanh Hóa  
357 17070357 Trương Thị Trang Nữ 08/11/1994 Đắk Nông 6 3 Không đạt
358 17070358 Ngô Hoàng Trắng Nam 14/11/1997 Tây Ninh 7 4.5 Không đạt
359 17070359 Đào Nguyễn Mai Trinh Nữ 15/11/1996 Bình Dương 8 6 Đạt
360 17070360 Nguyễn Thùy Trinh Nữ 08/06/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
361 17070361 Phạm Thị Diễm Trinh Nữ 28/11/1997 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
362 17070362 Trương Thị Tú Trinh Nữ 07/05/1999 An Giang 6.5 2.5 Không đạt
363 17070363 Bùi Quí Trọng Nam 20/10/1971 Thái Bình  
364 17070364 Hồ Ngọc Thanh Trúc Nữ 29/09/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
365 17070365 Mai Thanh Trúc Nữ 07/08/1997 Bình Phước 5 3.5 Không đạt
366 17070366 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 16/09/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
367 17070367 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 28/08/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
368 17070368 Trần Xuân Trường Nam 03/08/1995 Nam Định 6.5 4 Không đạt
369 17070369 Lê Đình Nam 08/02/1996 Quảng Trị 6.5 5.5 Đạt
370 17070370 Ngô Ngọc Nam 02/02/1996 Bắc Giang 5 2 Không đạt
371 17070371 Trần Văn Tự Nam 17/02/1993 Quảng Trị 6.5 3 Không đạt
372 17070372 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
373 17070373 Nguyễn Thị Hạ Uyên Nữ 28/10/1996 Tây Ninh 6 3 Không đạt
374 17070374 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 12/06/1997 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
375 17070375 Trần Nữ Hoàng Uyên Nữ 24/09/1996 Gia Lai 7 5 Đạt
376 17070376 Dương Tường Vi Nữ 28/08/1997 An Giang 7.5 3.5 Không đạt
377 17070377 Nguyễn Văn Vinh Nam 21/12/1995 Bình Dương 7 3 Không đạt
378 17070378 Dư Anh Nam 14/09/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
379 17070379 Lê Trần Trúc Vy Nữ 29/03/1997 Bình Dương 9 7.5 Đạt
380 17070380 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
381 17070381 Võ Ngọc Tường Vy Nữ 29/08/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
382 17070382 Võ Thúy Vy Nữ 20/01/1998 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
383 17070383 Lê Hồng Xuân Nữ 02/01/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
384 17070384 Nguyễn Thị Kim Xuân Nữ 25/10/1997 Bình Phước 6 5.5 Đạt
385 17070385 Phạm Thị Xuân Nữ 26/05/1987 Hà Tĩnh 5.5 1 Không đạt
386 17070386 Trần Ngọc Y Nữ 31/10/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
387 17070387 Giang Kim Ý Nữ 22/12/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
388 17070388 Trần Mỹ Ý Nữ 17/01/1994 Bình Dương 5 1 Không đạt
389 17070389 Trần Thị Như Ý Nữ 07/06/1996 Thừa Thiên Huế 5 3 Không đạt
390 17070390 Đặng Thị Yến Nữ 24/05/1998 Hà Tĩnh 7 2 Không đạt
391 17070391 Đỗ Như Hải Yến Nữ 14/10/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
392 17070392 Đỗ Thị Hoàng Yến Nữ 09/05/1997 TP HCM 6.5 5.5 Đạt
393 17070393 Hoàng Thị Ngọc Yến Nữ 05/10/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
394 17070394 Lương Hoàng Yến Nữ 12/04/1997 Ninh Thuận 6.5 7 Đạt
395 17070395 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 25/12/1996 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
396 17070396 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 31/12/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
397 17070397 Trần Thị Hải Yến Nữ 10/08/1997 Đắk Nông 8 5 Đạt
Danh sách này có 397 thí sinh.

watch_later
28/08/2017 00:00:00  
visibility
 1216