Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (06B/2017) khóa 17061 Ngày 26 tháng 08 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17061001 Nguyễn Hoàng Diệu Ái Nữ 03/04/1996 Sông Bé 6 6.5 Đạt
2 17061002 Nguyễn Thụy Mỹ An Nữ 01/03/1996 Sông Bé 7 7 Đạt
3 17061003 Hoàng Thị Anh Nữ 12/02/1996 Hưng Yên  
4 17061004 Lê Thị Kim Anh Nữ 22/01/1997 Bình Dương 4.5 0 Không đạt
5 17061005 Lê Thị Vân Anh Nữ 15/03/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
6 17061006 Mai Vân Anh Nữ 25/06/1996 Thái Bình 8 7 Đạt
7 17061007 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 21/12/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
8 17061008 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 22/09/1996 Bình Dương 8 9 Đạt
9 17061009 Mã Thị Bảy Nữ 16/09/1995 Cao Bằng 6 3.5 Không đạt
10 17061010 Phạm Minh Cảnh Nam 10/02/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
11 17061011 Lê Thị Hồng Châu Nữ 12/12/1996 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
12 17061012 Hồ Thị Kim Chi Nữ 29/03/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
13 17061013 Nguyễn Phương Trang Đài Nữ 06/05/1991 Sông Bé 8 6 Đạt
14 17061014 Trần Đại Nam 12/03/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
15 17061015 Lê Thị Kim Dân Nữ 20/10/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
16 17061016 Quảng Mộng Kỳ Dâng Nữ 27/10/1994 Ninh Thuận 5.5 6 Đạt
17 17061017 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 19/06/1996 Bình Dương  
18 17061018 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 11/04/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
19 17061019 Trần Thị Thúy Diễm Nữ 20/06/1996 An Giang 7 4 Không đạt
20 17061020 Nguyễn Quang Dự Nam 13/02/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
21 17061021 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 31/07/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
22 17061022 Nguyễn Thùy Dung Nữ 09/01/1992 Bình Dương 6 5 Đạt
23 17061023 Trần Thị Thùy Dương Nữ 24/02/1997 Hưng Yên 7 7.5 Đạt
24 17061024 Đặng Minh Duy Nam 20/12/1996 Bình Dương 8.5 8 Đạt
25 17061025 Nguyễn Thành Duy Nam 09/11/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
26 17061026 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nữ 29/01/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
27 17061027 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 02/07/1997 Bình Dương 6 2 Không đạt
28 17061028 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/05/1997 Đắk Lắk 8 8.5 Đạt
29 17061029 Trần Thị Hồng Duyên Nữ 06/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
30 17061030 Nguyễn Trường Giang Nam 11/11/1991 Tây Ninh  
31 17061031 Lê Thị Phương Nữ 08/12/1996 Bình Phước 7.5 8 Đạt
32 17061032 Lê Thị Thu Nữ 20/12/1995 Hà Tĩnh 6 9.5 Đạt
33 17061033 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 22/04/1996 Sông Bé 6.5 7 Đạt
34 17061034 Nguyễn Thị Thu Nữ 09/11/1994 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
35 17061035 Phạm Thị Thanh Nữ 30/10/1998 Thái Bình 7 5.5 Đạt
36 17061036 Lê Ngọc Hân Nữ 26/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 7.5 9.5 Đạt
37 17061037 Trần Thị Thu Hằng Nữ 31/10/1996 Hải Dương 7.5 8.5 Đạt
38 17061038 Trần Thúy Hằng Nữ 01/07/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
39 17061039 Võ Thị Mộng Hằng Nữ 11/10/1995 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
40 17061040 Huỳnh Đức Hạnh Nam 13/04/1993 Bình Dương 8 7.5 Đạt
41 17061041 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 31/12/1997 Thanh Hóa 8 5 Đạt
42 17061042 Vũ Thị Hậu Nữ 21/06/1995 Hà Nam 6 3 Không đạt
43 17061043 Vương Thái Hậu Nữ 06/10/1993 Bắc Ninh  
44 17061044 Nguyễn Phúc Hiền Nữ 01/10/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
45 17061045 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 10/04/1996 Gia Lai 5.5 2 Không đạt
46 17061046 Nhữ Thị Thu Hiền Nữ 28/05/1996 Đắk Lắk 7 2.5 Không đạt
47 17061047 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 08/02/1996 Kon Tum 6 3.5 Không đạt
48 17061048 Trần Thị Tố Hiển Nữ 04/11/1996 Quảng Trị 7 2 Không đạt
49 17061049 Dương Nguyễn Phúc Hiếu Nữ 26/09/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
50 17061050 Trần Minh Hiếu Nam 15/09/1996 Bình Dương 5 7 Đạt
51 17061051 Liêu Kim Hoa Nữ 31/01/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
52 17061052 Trần Thị Hoa Nữ 01/12/1996 Bình Dương  
53 17061053 Nguyễn Thị Hòa Nữ 08/03/1996 Quảng Ngãi 7 4 Không đạt
54 17061054 Đặng Thị Ngọc Hồng Nữ 29/10/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
55 17061055 Đoàn Thị Hồng Nữ 18/12/1995 Nghệ An 5 4 Không đạt
56 17061056 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 15/08/1993 Tây Ninh 5.5 5 Đạt
57 17061057 Dương Thị Mỹ Hương Nữ 20/09/1996 Bình Dương  
58 17061058 Hà Thị Diễm Hương Nữ 25/06/1995 Kiên Giang 7 9.5 Đạt
59 17061059 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 15/10/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
60 17061060 Phạm Thị Hương Nữ 20/04/1995 Thái Bình 7 5 Đạt
61 17061061 Vũ Thị Thu Hương Nữ 29/11/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
62 17061062 Hoàng Giao Hưởng Nam 05/07/1993 Thanh Hóa 6 8.5 Đạt
63 17061063 Đỗ Thị Huyền Nữ 11/04/1995 Ninh Bình 7.5 4 Không đạt
64 17061064 Kiều Thị Huyền Nữ 18/03/1996 Vĩnh Phú 7 6 Đạt
65 17061065 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 10/07/1997 Quảng Ngãi 7.5 7.5 Đạt
66 17061066 Trịnh Thị Huyền Nữ 17/09/1996 Nam Định 7.5 6 Đạt
67 17061067 Nguyễn Mạnh Khang Nam 02/10/1995 Đồng Nai 6 6 Đạt
68 17061068 Lê Vũ Khanh Nam 10/07/1997 An Giang 7.5 9 Đạt
69 17061069 Trần Quốc Khánh Nữ 25/02/1996 Bình Định 6.5 6.5 Đạt
70 17061070 Lê Đăng Khoa Nam 15/11/1996 TP HCM  
71 17061071 Ngô Huỳnh An Khương Nữ 05/02/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
72 17061072 Lê Trung Kiên Nam 22/12/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
73 17061073 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 23/11/1996 Bình Dương 6 0 Không đạt
74 17061074 Trần Thị Lan Nữ 17/11/1997 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
75 17061075 Nguyễn Thị Liên Nữ 18/05/1996 Quảng Trị 6.5 7.5 Đạt
76 17061076 Huỳnh Quế Linh Nữ 03/02/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
77 17061077 Nguyễn Mai Linh Nữ 11/03/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
78 17061078 Nguyễn Thị Linh Nữ 21/08/1996 Thanh Hóa 7 5 Đạt
79 17061079 Trần Thị Thùy Linh Nữ 22/04/1996 Bình Dương 8 9.5 Đạt
80 17061080 Trương Thị Thùy Linh Nữ 05/08/1996 TP HCM 6 7.5 Đạt
81 17061081 Võ Ngọc Linh Nữ 15/09/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
82 17061082 Võ Thị Thảo Linh Nữ 18/12/1997 Bình Dương  
83 17061083 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 15/06/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
84 17061084 Trần Thị Kim Loan Nữ 09/11/1996 TP HCM 6.5 8.5 Đạt
85 17061085 Trần Thị Ngọc Loan Nữ 29/10/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
86 17061086 Biện Thành Long Nam 26/07/1995 Sông Bé 6 6.5 Đạt
87 17061087 Vũ Đình Long Nam 09/09/1994 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
88 17061088 Hồ Thị Lương Nữ 20/05/1996 Nghệ An 6 4 Không đạt
89 17061089 Đào Hương Ly Nữ 30/09/1997 Hà Nội 8 9.5 Đạt
90 17061090 Đỗ Thị Trúc Ly Nữ 29/06/1996 Long An 7.5 8 Đạt
91 17061091 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 20/06/1996 Bình Định 7 5.5 Đạt
92 17061092 Võ Thị Ly Nữ 28/09/1997 Quảng Ngãi 6.5 2 Không đạt
93 17061093 Huỳnh Trần Huyền Mai Nữ 05/09/1996 Phú Yên 6 5 Đạt
94 17061094 Lê Huỳnh Mai Nữ 07/02/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
95 17061095 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai Nữ 09/11/1995 Bình Dương 7 7.5 Đạt
96 17061096 Nguyễn Uyên Mẫn Nữ 11/09/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
97 17061097 Lưu Thị Mận Nữ 21/07/1995 Bắc Giang 6 6.5 Đạt
98 17061098 Chế Diệu Mi Nữ 25/12/1997 Quảng Ngãi 6 9.5 Đạt
99 17061099 Nguyễn Công Minh Nam 21/10/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
100 17061100 Lê Thị My Nữ 05/09/1996 Thanh Hóa 5.5 7.5 Đạt
101 17061101 Nguyễn Hoàng My Nữ 12/11/1996 Bình Dương 7 9 Đạt
102 17061102 Ngô Thị Ngọc Ngân Nữ 02/01/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
103 17061103 Trương Kim Ngân Nữ 29/04/1997 Bình Dương 6.5 10 Đạt
104 17061104 Phạm Phú Nghĩa Nam 11/12/1995 Bình Phước 6.5 3.5 Không đạt
105 17061105 Hồ Hồng Ngọc Nữ 23/05/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
106 17061106 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 27/07/1998 Bình Dương 8.5 10 Đạt
107 17061107 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 31/10/1996 Bình Dương 6.5 9 Đạt
108 17061108 Nguyễn Thị Thái Ngọc Nữ 02/09/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
109 17061109 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Nữ 04/06/1996 Bình Dương 7 9.5 Đạt
110 17061110 Trần Bảo Ngọc Nữ 08/05/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
111 17061111 Võ Thanh Ngọc Nữ 06/12/1995 Bến Tre 7.5 9.5 Đạt
112 17061112 Châu Thị Nguyên Nữ 27/03/1994 Đắk Lắk 6.5 9.5 Đạt
113 17061113 Huỳnh Châu Thảo Nguyên Nữ 02/08/1997 Bình Dương 6 9.5 Đạt
114 17061114 Lý Thảo Nguyên Nữ 17/12/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
115 17061115 Nguyễn Thị Nhài Nữ 21/10/1996 Nam Định 7 9 Đạt
116 17061116 Lê Khắc Nhân Nam 28/09/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
117 17061117 Đoàn Thị Tuyết Nhi Nữ 20/02/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
118 17061118 Nguyễn Thị Hồng Nhu Nữ 02/03/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
119 17061119 Đỗ Thị Quỳnh Như Nữ 13/01/1995 Bình Dương 6.5 9 Đạt
120 17061120 Đoàn Kiều Như Nữ 26/10/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
121 17061121 Nguyễn Thị Trúc Như Nữ 21/09/1997 Bình Phước 6 9.5 Đạt
122 17061122 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20/12/1996 Bình Định 7 8 Đạt
123 17061123 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 20/05/1996 Bình Dương 7 9.5 Đạt
124 17061124 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 19/11/1995 Hà Nội 4 5.5 Không đạt
125 17061125 Trương Thị Hoài Nhung Nữ 10/05/1997 Thừa Thiên Huế 6 3.5 Không đạt
126 17061126 H' Loái Niê Nữ 11/12/1995 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
127 17061127 Hồ Thị Oanh Nữ 01/10/1996 Đắk Lắk 8 8 Đạt
128 17061128 Phùng Thị Tú Oanh Nữ 23/01/1996 Đồng Nai 6.5 8.5 Đạt
129 17061129 Thạch Thị Kim Oanh Nữ 15/09/1995 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
130 17061130 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 01/11/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
131 17061131 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 31/07/1994 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
132 17061132 Vương Phi Phụng Nữ 30/05/1997 TP HCM 8.5 8.5 Đạt
133 17061133 Nguyễn Thị Hồng Phước Nữ 14/11/1998 Bình Dương 7.5 10 Đạt
134 17061134 Hứa Vũ Mai Phương Nữ 10/01/1995 Đắk Lắk 6.5 8.5 Đạt
135 17061135 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Nữ 14/05/1995 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
136 17061136 Nguyễn Thị Kim Phương Nữ 16/08/1997 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
137 17061137 Bùi Nhựt Quang Nam 04/12/1995 Trà Vinh 8 9.5 Đạt
138 17061138 Nguyễn Quốc Quang Nam 26/10/1995 TP HCM 6 9.5 Đạt
139 17061139 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 02/06/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
140 17061140 Đỗ Lộc Kim Quỳnh Nữ 18/02/1996 TP HCM 6.5 7 Đạt
141 17061141 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 31/07/1996 Bình Dương 7 9.5 Đạt
142 17061142 Đặng Hoàng Sang Nam 16/11/1997 Đồng Tháp 5 5.5 Đạt
143 17061143 Huỳnh Thị Thanh Sang Nữ 13/08/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
144 17061144 Ngô Văn Sang Nam 21/07/1995 Đắk Lắk 7 5.5 Đạt
145 17061145 Nguyễn Văn Sang Nam 05/04/1994 Bình Dương 5 7.5 Đạt
146 17061146 Ngô Đức Sơn Nam 04/12/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
147 17061147 Trương Nữ Quỳnh Sương Nữ 20/08/1997 Ninh Thuận 5.5 6 Đạt
148 17061148 Ngô Sỹ Nam 12/12/1975 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
149 17061149 Lê Thị Tài Nữ 09/10/1996 Tây Ninh 6.5 6.5 Đạt
150 17061150 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 22/10/1995 Bình Dương  
151 17061151 Phạm Nguyễn Thanh Tâm Nữ 04/08/1996 Bình Dương 7 9 Đạt
152 17061152 Nguyễn Anh Thái Nam 20/05/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
153 17061153 Nguyễn Chiến Thắng Nam 23/07/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
154 17061154 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 09/05/1996 Bình Dương 6.5 9 Đạt
155 17061155 Võ Nguyễn Thiên Thanh Nữ 30/09/1991 TP HCM 7.5 9 Đạt
156 17061156 Lê Tuấn Thành Nam 05/05/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 8 Đạt
157 17061157 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/06/1996 Hải Dương 6 10 Đạt
158 17061158 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 26/02/1989 Gia Lai  
159 17061159 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ 26/04/1995 Bình Dương 7.5 6 Đạt
160 17061160 Nguyễn Trần Thanh Thảo Nữ 10/11/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
161 17061161 Trần Thị Thu Thảo Nữ 07/05/1996 Bình Dương 5 8 Đạt
162 17061162 Nguyễn Thị Phương Thi Nữ 14/03/1996 Bình Dương 8.5 10 Đạt
163 17061163 Lê Thị Hoàng Thiện Nữ 17/08/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
164 17061164 Nguyễn Văn Thọ Nam 25/11/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
165 17061165 Lê Thị Hồng Thơm Nữ 23/07/1996 Đắk Lắk 6.5 7 Đạt
166 17061166 Võ Lê Nhật Thông Nam 25/06/1997 Bình Dương 6 9.5 Đạt
167 17061167 Nguyễn Thị Thu Nữ 09/07/1997 Yên Bái 7.5 10 Đạt
168 17061168 Lê Minh Trang Thư Nữ 30/12/1996 Sông Bé 7 5.5 Đạt
169 17061169 Nguyễn Minh Thư Nữ 26/01/1997 Bình Thuận 7 8 Đạt
170 17061170 Trần Thị Minh Thư Nữ 15/09/1997 Nghệ An 5 6.5 Đạt
171 17061171 Võ Thị Anh Thư Nữ 15/07/1996 Sông Bé 7.5 6 Đạt
172 17061172 Nguyễn Thanh Thuận Nữ 23/07/1996 Bình Dương 7.5 9 Đạt
173 17061173 Nguyễn Trịnh Thức Nam 09/04/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
174 17061174 Hồ Sỹ Thương Nam 28/05/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
175 17061175 Lê Hoài Thương Nữ 13/05/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
176 17061176 Trịnh Nguyễn Kim Thương Nữ 05/08/1994 TP HCM 6 6 Đạt
177 17061177 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 12/05/1996 Bình Dương 8 9.5 Đạt
178 17061178 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 26/11/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
179 17061179 Nguyễn Thị Minh Thùy Nữ 17/07/1987 Bình Dương 6.5 9 Đạt
180 17061180 Nguyễn Xuân Thùy Nữ 01/01/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
181 17061181 Trần Ngọc Thùy Nữ 20/02/1996 Đắk Lắk 6 9 Đạt
182 17061182 Lưu Thị Thanh Thủy Nữ 21/09/1995 Thanh Hóa 5.5 6 Đạt
183 17061183 Lý Thu Thủy Nữ 05/07/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
184 17061184 Trần Thị Thủy Nữ 10/08/1981 Nghệ An  
185 17061185 Từ Thị Thanh Thủy Nữ 18/11/1996 Bình Dương 6 8 Đạt
186 17061186 Nguyễn Thị Châu Trâm Nữ 09/06/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
187 17061187 Nguyễn Thị Thanh Trâm Nữ 03/02/1997 TP HCM 7 10 Đạt
188 17061188 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 20/03/1996 Bình Dương  
189 17061189 Trần Thị Thùy Trâm Nữ 11/05/1997 Đồng Nai 5.5 5.5 Đạt
190 17061190 Bùi Trần Linh Trang Nữ 05/12/1996 Thanh Hóa 7.5 4.5 Không đạt
191 17061191 Đỗ Thị Trang Nữ 19/08/1997 Thanh Hóa 8 9.5 Đạt
192 17061192 Lý Thị Nguyên Trang Nữ 30/01/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
193 17061193 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 03/05/1994 Đắk Lắk 4.5 8 Không đạt
194 17061194 Nguyễn Vũ Thùy Trang Nữ 30/08/1995 Bình Dương 6 6 Đạt
195 17061195 Trương Ngọc Thùy Trang Nữ 30/12/1993 Đồng Nai 4.5 4.5 Không đạt
196 17061196 Võ Thị Ngọc Trang Nữ 24/04/1996 Phú Yên 7 10 Đạt
197 17061197 Dương Thị Thu Trinh Nữ 09/09/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
198 17061198 Lê Ngọc Trinh Nữ 03/12/1996 Sông Bé 5 7 Đạt
199 17061199 Phan Thị Thùy Trinh Nữ 07/01/1998 Lâm Đồng 8 8 Đạt
200 17061200 Trần Ngọc Trinh Nữ 11/06/1996 Đồng Nai 5.5 4.5 Không đạt
201 17061201 Võ Thị Mỹ Trinh Nữ 20/04/1996 Kon Tum 5.5 8 Đạt
202 17061202 Trần Thanh Trúc Nữ 16/12/1995 Bình Dương 6 9 Đạt
203 17061203 Vương Nguyễn Hoàng Trúc Nữ 08/09/1995 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
204 17061204 Nguyễn Thanh Nam 26/08/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
205 17061205 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/06/1996 Bình Dương 5 7.5 Đạt
206 17061206 Phạm Thị Thanh Nữ 02/02/1996 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
207 17061207 Hồ Thị Mỹ Tuyền Nữ 29/10/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
208 17061208 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền Nữ 20/04/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
209 17061209 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 21/07/1997 Bình Dương  
210 17061210 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 19/05/1996 Sông Bé 6 9 Đạt
211 17061211 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Nữ 06/02/1996 Sông Bé 6.5 9.5 Đạt
212 17061212 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 04/09/1997 Bình Dương 5 9 Đạt
213 17061213 Võ Hoàng Tố Uyên Nữ 15/02/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
214 17061214 Bùi Lê Ngọc Vân Nữ 22/01/1996 Sông Bé 6.5 9 Đạt
215 17061215 Hứa Thị Vân Nữ 20/05/1998 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
216 17061216 Lê Thị Hồng Vân Nữ 06/12/1995 Sông Bé 6.5 6.5 Đạt
217 17061217 Nguyễn Thị Mỹ Vân Nữ 21/09/1996 Đắk Lắk 6 6 Đạt
218 17061218 Nguyễn Lam Vy Nữ 07/10/1996 Sông Bé 8 4 Không đạt
219 17061219 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 29/09/1996 Quảng Ngãi 6 3.5 Không đạt
220 17061220 Nguyễn Thúy Vy Nữ 04/12/1997 Tây Ninh 4.5 3.5 Không đạt
221 17061221 Võ Ngọc Yến Vy Nữ 27/11/1996 Tp.Hồ Chí Minh 8 9 Đạt
222 17061222 Vũ Thúy Vy Nữ 01/02/1996 Bình Phước 6 5 Đạt
223 17061223 Lăng Thị Ngọc Yến Nữ 28/02/1994 Đồng Nai 7 5.5 Đạt
224 17061224 Nguyễn Hải Yến Nữ 19/12/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
225 17061225 Tô Thị Yến Nữ 18/01/1996 Sông Bé 7.5 9 Đạt
226 17061226 Trương Thị Yến Nữ 20/03/1996 Sông Bé 7.5 10 Đạt
227 17061227 Vương Phi Yến Nữ 30/05/1997 TP HCM 8 10 Đạt
Danh sách này có 227 thí sinh.

watch_later
28/08/2017 00:00:00  
visibility
 899