Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (06A/2017) khóa 17060 Ngày 29 tháng 07 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17060001 Đặng Lê An Nữ 12/10/1995 Sông Bé 7.5 6.5 Đạt
2 17060002 Nguyễn Thị Bình An Nữ 05/09/1995 Sông Bé 4 5 Không đạt
3 17060003 Nguyễn Thị Hoài An Nữ 13/09/1997 Bình Dương 5.5 1.5 Không đạt
4 17060004 Nguyễn Thị Ân Nữ 15/08/1995 Bình Dương 8 7.5 Đạt
5 17060005 Đỗ Huỳnh Thế Anh Nam 03/03/1996 Bình Dương  
6 17060006 Liên Thị Lan Anh Nữ 11/07/1996 Đồng Nai 4.5 4 Không đạt
7 17060007 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 06/01/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
8 17060008 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 01/05/1996 Thanh Hóa 8 8.5 Đạt
9 17060009 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé 6.5 4 Không đạt
10 17060010 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ 25/09/1997 Đồng Nai 5.5 5.5 Đạt
11 17060011 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 20/05/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
12 17060012 Bạch Thanh Bình Nam 21/02/1997 Hà Tĩnh 7 7.5 Đạt
13 17060013 Lê Thanh Bình Nam 10/01/1996 Đồng Nai 7 8.5 Đạt
14 17060014 Nguyễn Thành Cao Nam 05/08/1997 Bình Dương  
15 17060015 Nguyễn Ngọc Châu Nữ 04/12/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
16 17060016 Đặng Thị Kim Chi Nữ 24/07/1996 Gia Lai 7.5 4.5 Không đạt
17 17060017 Nguyễn Phạm Nhật Chinh Nữ 22/08/1979 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
18 17060018 Nguyễn Minh Chơn Nam 10/05/1985 TP HCM  
19 17060019 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
20 17060020 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 17/05/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
21 17060021 Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ 08/12/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
22 17060022 Trần Như Cường Nam 12/02/1994 Kon Tum 9.5 6.5 Đạt
23 17060023 Lê Thị Xuân Đào Nữ 02/01/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
24 17060024 Lê Thị Diễm Nữ 17/04/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
25 17060025 Nguyễn Thị Điểm Nữ 27/06/1996 Tây Ninh 5.5 3 Không đạt
26 17060026 Hoàng Thị Điệp Nữ 13/09/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
27 17060027 Dương Thị Hồng Diệu Nữ 08/09/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
28 17060028 Nguyễn Thị Diệu Nữ 13/06/1998 Gia Lai 8 4 Không đạt
29 17060029 Huỳnh Thị Kim Định Nữ 20/08/1998 An Giang 5 2.5 Không đạt
30 17060030 Bùi Thị Dự Nữ 25/09/1996 Hà Nội 5.5 3.5 Không đạt
31 17060031 Nguyễn Hoàng Đức Nam 21/12/1996 Bình Dương 5 0 Không đạt
32 17060032 Chiêm Ngọc Dung Nữ 07/08/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
33 17060033 Lê Thị Ngọc Dung Nữ 10/11/1997 Tp.HCM 5 8.5 Đạt
34 17060034 Ngô Thị Thùy Dung Nữ 29/01/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
35 17060035 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 11/11/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
36 17060036 Võ Văn Dũng Nam 15/04/1988 Hà Tĩnh  
37 17060037 Nguyễn Thùy Dương Nữ 20/11/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
38 17060038 Trần Thị Thùy Dương Nữ 16/05/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
39 17060039 Nguyễn Bá Duy Nam 29/01/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
40 17060040 Cao Thị Kiều Duyên Nữ 30/01/1996 Tây Ninh 4 2 Không đạt
41 17060041 Mai Thị Duyên Nữ 27/01/1998 Thái Bình 8.5 8 Đạt
42 17060042 Nguyễn Hồ Hạnh Duyên Nữ 23/01/1997 Bình Dương  
43 17060043 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 02/04/1986 Bình Phước 4 3.5 Không đạt
44 17060044 Nguyễn Thị Tuyết Em Nữ 03/06/1996 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
45 17060045 Đoàn Thanh Giang Nam 21/07/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
46 17060046 Huỳnh Ngọc Cẩm Giang Nữ 01/11/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
47 17060047 Huỳnh Thị Cẩm Giang Nữ 19/04/1997 Bến Tre 8 7.5 Đạt
48 17060048 Lê Thị Hồng Giang Nữ 07/02/1997 Ninh Thuận 6.5 6.5 Đạt
49 17060049 Nguyễn Hoài Thu Giang Nữ 10/10/1997 Đồng Nai 8.5 6 Đạt
50 17060050 Nguyễn Văn Giáp Nam 20/04/1994 Hà Tĩnh 7 4 Không đạt
51 17060051 Nguyễn Mạnh Giàu Nam 21/08/1996 Bình Định 6.5 3 Không đạt
52 17060052 Nguyễn Thị Ngân Nữ 02/02/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
53 17060053 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 17/10/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
54 17060054 Trần Thị Cẩm Nữ 01/05/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
55 17060055 Trần Thị Thu Nữ 26/11/1997 Bình Thuận  
56 17060056 Võ Thị Vân Nữ 19/09/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
57 17060057 Nguyễn Thy Hạ Nữ 27/01/1995 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5.5 Đạt
58 17060058 Nguyễn Minh Hải Nam 03/04/1996 Tây Ninh 5.5 4.5 Không đạt
59 17060059 Trần Văn Hải Nam 16/01/1993 Đắk Lắk 6.5 7 Đạt
60 17060060 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 16/10/1997 Tây Ninh 6 4 Không đạt
61 17060061 Đặng Nguyễn Như Hằng Nữ 14/04/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
62 17060062 Đỗ Thị Hằng Nữ 27/09/1997 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
63 17060063 Lý Thanh Hằng Nữ 09/09/1997 Đồng Nai 7 5.5 Đạt
64 17060064 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 28/01/1996 Đắk Lắk 5.5 2.5 Không đạt
65 17060065 Trần Thị Thu Hằng Nữ 19/06/1997 Đắk Lắk 4 1.5 Không đạt
66 17060066 Vũ Thị Nguyệt Hằng Nữ 21/10/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
67 17060067 Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh Nữ 08/03/1997 Tp.Hồ Chí Minh 7.5 9 Đạt
68 17060068 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 29/08/1997 Hà Tĩnh 6.5 4.5 Không đạt
69 17060069 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 17/07/1997 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
70 17060070 Nguyễn Thanh Hào Nam 06/12/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
71 17060071 Dương Như Hảo Nữ 05/08/1995 Tây Ninh 6 0 Không đạt
72 17060072 A Đát H Hậu Nữ 10/02/1995 Khánh Hòa 5.5 3.5 Không đạt
73 17060073 Hà Thanh Hậu Nữ 17/11/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
74 17060074 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 19/11/1997 Hà Nội 6.5 8 Đạt
75 17060075 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 04/10/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
76 17060076 Nông Thị Hiền Nữ 25/11/1996 Đắk Lắk  
77 17060077 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 01/03/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
78 17060078 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nữ 15/02/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
79 17060079 Đinh Thị Phương Hoa Nữ 15/10/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
80 17060080 Đỗ Thị Ngọc Hoa Nữ 16/09/1981 Bình Dương 5 1.5 Không đạt
81 17060081 Lê Thị Năm Hoa Nữ 08/10/1996 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
82 17060082 Ngô Văn Hoàng Nam 02/02/1995 Ninh Thuận 6.5 2.5 Không đạt
83 17060083 Nguyễn Thị Hoàng Nữ 10/11/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
84 17060084 Phạm Thanh Hoàng Nam 10/12/1996 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
85 17060085 Trần Huệ Huân Nữ 06/10/1997 TP HCM 7.5 7.5 Đạt
86 17060086 Đặng Đức Hùng Nam 11/09/1994 Hải Dương  
87 17060087 Nguyễn Việt Hùng Nữ 05/07/1998 Kiên Giang 5.5 5 Đạt
88 17060088 Đỗ Phạm Đức Hưng Nam 28/03/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
89 17060089 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 27/02/1996 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
90 17060090 Phạm Thị Hương Nữ 10/10/1996 Quảng Bình 8 7.5 Đạt
91 17060091 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 20/12/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
92 17060092 Hồ Sỉ Huy Nam 02/08/1989 Đồng Nai 6 3 Không đạt
93 17060093 Mai Đăng Huy Nam 24/03/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
94 17060094 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 06/10/1996 Phú Yên 5.5 3.5 Không đạt
95 17060095 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 05/04/1997 Hà Tĩnh  
96 17060096 Lương Thanh Huyền Nữ 12/10/1997 Thanh Hóa 5 2.5 Không đạt
97 17060097 Nguyễn Thị Huyền Nữ 29/05/1997 Long An 7 8 Đạt
98 17060098 Nguyễn Thị Huyền Nữ 17/09/1996 Quảng Ngãi 6.5 5.5 Đạt
99 17060099 Nguyễn Trần Hương Huyền Nữ 04/01/1997 Đồng Nai 7 5 Đạt
100 17060100 Tôn Ngọc Huyền Nữ 08/10/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
101 17060101 Châu Thị Trúc Huỳnh Nữ 28/04/1997 Đồng Tháp 6.5 6 Đạt
102 17060102 Ngô Như Huỳnh Nữ 12/04/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
103 17060103 Phan Thị Kim Khánh Nữ 07/10/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
104 17060104 Vương Minh Khánh Nam 26/02/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
105 17060105 Nguyễn Thị Khiến Nữ 14/03/1997 Hà Nội 6.5 5 Đạt
106 17060106 Nguyễn Đăng Khoa Nam 20/06/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
107 17060107 Nguyễn Thị Kiều Nữ 30/03/1997 Bình Định 8 6.5 Đạt
108 17060108 Trần Mỹ Lai Nữ 01/01/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.5 7 Đạt
109 17060109 Hoàng Thị Lan Nữ 08/10/1997 Hải Dương 4.5 2 Không đạt
110 17060110 Hoàng Thị Hoài Lan Nữ 25/04/1996 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
111 17060111 Trần Thị Diệu Lan Nữ 25/10/1997 Bình Định 3.5 2.5 Không đạt
112 17060112 Nguyễn Thị Hoài Lệ Nữ 10/10/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
113 17060113 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 12/09/1997 Bình Dương 9 7 Đạt
114 17060114 Huỳnh Văn Lên Nam 01/07/1995 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
115 17060115 Lê Thị Bích Liên Nữ 19/07/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
116 17060116 Trần Thị Hoài Liên Nữ 04/04/1997 Bình Dương 9 8.5 Đạt
117 17060117 Trần Thị Kim Liên Nữ 22/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
118 17060118 Hồ Thị Yến Linh Nữ 28/07/1996 Sông Bé 5.5 5.5 Đạt
119 17060119 Huỳnh Thị Phương Linh Nữ 15/11/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
120 17060120 Lê Chí Linh Nam 10/01/1997 Quảng Ngãi 7.5 8.5 Đạt
121 17060121 Lê Thị Trúc Linh Nữ 19/10/1997 Bình Định 7.5 5.5 Đạt
122 17060122 Ngụy Trúc Linh Nữ 18/06/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
123 17060123 Nguyễn Hoài Linh Nữ 23/09/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
124 17060124 Nguyễn Tấn Linh Nam 15/01/1996 Yên Bái 7 2.5 Không đạt
125 17060125 Nguyễn Thị Linh Nữ 23/02/1997 Thanh Hóa 6.5 7.5 Đạt
126 17060126 Phan Thị Linh Nữ 25/09/1997 Nghệ An 4.5 2 Không đạt
127 17060127 Trần Thị Hoài Linh Nữ 10/10/1997 Hà Nam 6.5 8.5 Đạt
128 17060128 Trương Thị Ngọc Linh Nữ 28/11/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
129 17060129 Võ Ngọc Lam Linh Nữ 20/03/1998 Ninh Thuận 8 3 Không đạt
130 17060130 Nguyễn Thị Thùy Loan Nữ 16/07/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
131 17060131 Hồ Minh Lộc Nam 25/08/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
132 17060132 Nguyễn Hữu Lộc Nam 25/01/1994 Tây Ninh 4 5.5 Không đạt
133 17060133 Nguyễn Minh Lộc Nam 02/01/1995 Đồng Nai 5.5 2.5 Không đạt
134 17060134 Lê Năng Long Nam 25/07/1996 Tây Ninh 4.5 3.5 Không đạt
135 17060135 Vũ Văn Lương Nam 01/05/1994 Thanh Hóa 5 2.5 Không đạt
136 17060136 Bùi Thị Hiền Mai Nữ 15/11/1997 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
137 17060137 Đặng Thị Xuân Mai Nữ 18/05/1997 Hà Tĩnh 5 7 Đạt
138 17060138 Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 01/02/1997 Bình Dương 8.5 8 Đạt
139 17060139 Tô Thị Mai Nữ 27/05/1997 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
140 17060140 Trần Thị Thùy Mai Nữ 03/01/1995 Quảng Ngãi 5.5 3 Không đạt
141 17060141 Lê Đăng Công Minh Nam 01/07/1997 Bắc Ninh 7 6 Đạt
142 17060142 Nguyễn Văn Minh Nam 30/10/1995 Bình Phước 6 4.5 Không đạt
143 17060143 Trần Quang Minh Nam 28/07/1995 Bình Định 7.5 4 Không đạt
144 17060144 Lê Thị Quỳnh Nữ 17/12/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
145 17060145 Trần Nguyễn Trà My Nữ 16/05/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
146 17060146 Nguyễn Hoàng Nam Nam 06/09/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
147 17060147 Trương Quốc Nam Nam 25/06/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
148 17060148 Đỗ Huỳnh Nga Nữ 13/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 5.5 Không đạt
149 17060149 Lê Thị Nga Nữ 02/06/1997 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
150 17060150 Lương Thị Thanh Nga Nữ 18/09/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
151 17060151 Trần Thị Thanh Nga Nữ 03/07/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
152 17060152 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 17/10/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
153 17060153 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 18/12/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
154 17060154 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 05/05/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
155 17060155 Võ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/1996 Bình Phước 6.5 4.5 Không đạt
156 17060156 Nguyễn Thị Ngần Nữ 01/01/1998 Thanh Hóa 6.5 7 Đạt
157 17060157 Phạm Văn Nghiệp Nam 14/09/1994 Bình Phước  
158 17060158 Bùi Ái Ngọc Nữ 28/09/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
159 17060159 Lê Thị Thúy Ngọc Nữ 27/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
160 17060160 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/09/1998 Nam Định 6.5 5.5 Đạt
161 17060161 Lê Thanh Thảo Nguyên Nữ 07/02/1996 Bình Dương 8 7.5 Đạt
162 17060162 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 04/10/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
163 17060163 Nguyễn Gia Thanh Nhạc Nam 15/05/1996 Quảng Trị 7 5 Đạt
164 17060164 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 21/10/1997 Thanh Hóa 5 3 Không đạt
165 17060165 Nguyễn Duy Nhất Nam 27/01/1990 Long An 6 3 Không đạt
166 17060166 Lại Anh Nhật Nam 26/07/1995 Hà Tĩnh 5.5 3 Không đạt
167 17060167 Đặng Thị Ngọc Nhi Nữ 11/10/1997 Long An 5.5 4.5 Không đạt
168 17060168 Lê Hoàng Lan Nhi Nữ 24/05/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
169 17060169 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 23/07/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
170 17060170 Từ Thị Kim Nhi Nữ 24/04/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
171 17060171 Đặng Phương Như Nữ 31/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
172 17060172 Lê Thị Thùy Như Nữ 09/09/1997 Long An 7 5.5 Đạt
173 17060173 Ngô Gia Như Nữ 04/08/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
174 17060174 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 02/10/1997 Bình Định 6 6 Đạt
175 17060175 Nguyễn Trương Quỳnh Như Nữ 11/12/1996 TP HCM 5 2.5 Không đạt
176 17060176 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 06/11/1996 Thái Bình 5.5 6.5 Đạt
177 17060177 Hà Kiều Oanh Nữ 10/12/1997 Bình Phước 4.5 7.5 Không đạt
178 17060178 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 29/06/1997 Tây Ninh 4 5.5 Không đạt
179 17060179 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 12/11/1996 Phú Yên 6.5 3.5 Không đạt
180 17060180 Trần Thượng Phi Nam 28/08/1997 TP HCM 7 9 Đạt
181 17060181 Võ Hoàng Hoài Phong Nam 12/10/1996 Đồng Nai 5 4 Không đạt
182 17060182 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 15/08/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
183 17060183 Nguyễn Thiên Phúc Nam 01/05/1996 Bình Dương 7 1.5 Không đạt
184 17060184 Phạm Đình Phùng Nam 01/12/1996 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
185 17060185 Hồ Hữu Phụng Nam 05/05/1995 Nghệ An 5.5 0 Không đạt
186 17060186 Bùi Thị Chúc Phương Nữ 01/09/1996 Sóc Trăng 6.5 6.5 Đạt
187 17060187 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 14/11/1997 Bình Phước 8 7.5 Đạt
188 17060188 Kiều Thị Phương Nữ 20/12/1997 Hà Tĩnh 4.5 4 Không đạt
189 17060189 Lê Thị Minh Phương Nữ 16/06/1997 Bình Phước 6 5.5 Đạt
190 17060190 Nguyễn Thị Phương Nữ 03/10/1998 Bắc Giang 5 4 Không đạt
191 17060191 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 16/08/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
192 17060192 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 23/08/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
193 17060193 Phạm Xuân Phương Nữ 10/09/1996 Bình Dương 8 6 Đạt
194 17060194 Trần Thị Hồng Phương Nữ 26/09/1997 Hà Tĩnh 6.5 7.5 Đạt
195 17060195 Trần Thu Phương Nữ 17/11/1994 Hà Nam 4.5 5.5 Không đạt
196 17060196 Võ Hoàng Quân Nam 04/02/1996 Đắk Lắk 8.5 5.5 Đạt
197 17060197 Phan Vinh Quang Nam 10/04/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
198 17060198 Đặng Hữu Quí Nam 03/10/1993 Đồng Nai 7 8 Đạt
199 17060199 Nguyễn Thùy Quyên Nữ 17/11/1997 Hà Tĩnh 7 6 Đạt
200 17060200 Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 03/01/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
201 17060201 Nguyễn Nguyên Quỳnh Nam 01/03/1997 Bình Định 5.5 5 Đạt
202 17060202 Phan Thiên Quỳnh Nữ 15/11/1997 Quảng Ngãi 5.5 3 Không đạt
203 17060203 Trịnh Thị Quỳnh Nữ 01/06/1996 Bình Phước 6 5 Đạt
204 17060204 Văn Thị Như Quỳnh Nữ 18/03/1998 Bình Dương 4 4 Không đạt
205 17060205 Nguyễn Minh Sang Nam 09/03/1995 TP HCM 7.5 5 Đạt
206 17060206 Phạm Thị Sáu Nữ 15/06/1996 Thanh Hóa 7 5 Đạt
207 17060207 Nguyễn Sơn Nam 04/11/1995 Bình Dương 7.5 6 Đạt
208 17060208 Nguyễn Thanh Sơn Nam 05/12/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
209 17060209 Trần Thị Ngọc Sương Nữ 25/05/1997 Gia Lai 6 5.5 Đạt
210 17060210 Hồ Quốc Tài Nam 31/08/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
211 17060211 Phan Nhân Tài Nam 08/02/1995 Hà Tĩnh 7 7 Đạt
212 17060212 Hà Văn Tâm Nam 05/08/1996 Đắk Lắk 6 2 Không đạt
213 17060213 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 10/11/1996 Quảng Nam 7.5 5.5 Đạt
214 17060214 Nguyễn Quốc Thái Nam 12/02/1996 Tây Ninh 6.5 2 Không đạt
215 17060215 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 30/03/1996 Tây Ninh 8 4 Không đạt
216 17060216 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 04/03/1997 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
217 17060217 Lê Đào Thiên Thanh Nữ 14/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8.5 Đạt
218 17060218 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 19/11/1997 Quảng Ngãi 8.5 8.5 Đạt
219 17060219 Phan Thanh Thanh Nam 13/04/1997 TP HCM 7 7.5 Đạt
220 17060220 Hoàng Văn Thành Nam 01/08/1997 Thanh Hóa 7.5 7.5 Đạt
221 17060221 Đặng Thu Thảo Nữ 01/08/1996 Bình Phước 6 5 Đạt
222 17060222 Đào Thị Xuân Thảo Nữ 24/04/1995 Bình Thuận  
223 17060223 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 23/09/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
224 17060224 Lê Thị Thảo Nữ 04/05/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
225 17060225 Mai Thị Thu Thảo Nữ 13/07/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
226 17060226 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 3.5 2.5 Không đạt
227 17060227 Phạm Võ Kim Thảo Nữ 01/12/1997 Bình Phước 5 6.5 Đạt
228 17060228 Võ Lê Phương Thảo Nữ 21/12/1997 TP HCM 8.5 9 Đạt
229 17060229 Nguyễn Thị Ngọc Thiệt Nữ 26/01/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
230 17060230 Nguyễn Thị Thơ Nữ 09/11/1996 Hà Nam  
231 17060231 Lưu Kim Thoa Nữ 11/11/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
232 17060232 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 03/03/1997 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
233 17060233 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 19/11/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
234 17060234 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 01/05/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
235 17060235 Chu Trí Thông Nam 01/10/1996 TP HCM 8.5 9 Đạt
236 17060236 Đỗ Thị Thu Nữ 03/01/1997 Nam Định 5.5 4.5 Không đạt
237 17060237 Hoàng Thị Hồng Thu Nữ 28/02/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
238 17060238 Nguyễn Thị Hồng Thu Nữ 16/06/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
239 17060239 Phan Anh Thư Nữ 22/01/1997 Bình Dương 7 2.5 Không đạt
240 17060240 Tăng Thị Anh Thư Nữ 05/11/1996 Sông Bé 5 4 Không đạt
241 17060241 Võ Đặng Anh Thư Nữ 21/04/1996 Ninh Thuận 6 6 Đạt
242 17060242 Võ Duy Thức Nam 24/03/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
243 17060243 Nguyễn Ngọc Ngàn Thương Nữ 01/03/1996 TP HCM 7.5 5 Đạt
244 17060244 Trần Thị Hoài Thương Nữ 01/11/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
245 17060245 Nguyễn Nhật Thanh Thúy Nữ 13/09/1996 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
246 17060246 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 25/06/1997 Lâm Đồng 6 4 Không đạt
247 17060247 Phạm Thị Ngọc Thúy Nữ 02/04/1997 Đăk Lăk 6 6.5 Đạt
248 17060248 Phạm Phương Ngọc Thùy Nữ 24/05/1996 Tp.HCM 8 7.5 Đạt
249 17060249 Đàm Thị Thủy Nữ 26/02/1996 Bình Phước 6 4 Không đạt
250 17060250 Lê Thị Thủy Nữ 29/01/1996 Thanh Hóa 8 8 Đạt
251 17060251 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 09/08/1997 Kon Tum  
252 17060252 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 10/06/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
253 17060253 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 19/01/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
254 17060254 Phạm Thị Thủy Nữ 10/06/1996 Hà Nam 6 6 Đạt
255 17060255 Vương Bích Thủy Nữ 28/02/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
256 17060256 Nguyễn Thị Kim Thy Nữ 25/05/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
257 17060257 Huỳnh Thị Thùy Tiên Nữ 02/08/1996 Bình Dương 5 5.5 Đạt
258 17060258 Nguyễn Thị Tiên Nữ 28/12/1997 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
259 17060259 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 07/08/1997 Kiên Giang 8.5 9 Đạt
260 17060260 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 30/11/1997 Bình Dương 5.5 1.5 Không đạt
261 17060261 Nguyễn Huỳnh Thế Tín Nam 26/09/1996 Tây Ninh 5 4.5 Không đạt
262 17060262 Cao Thị Hoài Trà Nữ 24/12/1996 Bình Phước 5 5 Đạt
263 17060263 Nguyễn Lý Phương Trà Nữ 19/05/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
264 17060264 Bồ Thị Ngọc Trâm Nữ 17/01/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
265 17060265 Dư Thị Ngọc Trâm Nữ 11/10/1988 Bình Dương 6 7 Đạt
266 17060266 Phạm Huỳnh Bảo Trâm Nữ 07/12/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
267 17060267 Phạm Ngọc Đông Trâm Nữ 07/06/1997 TP. Hồ Chí Minh  
268 17060268 Phan Ngọc Bích Trâm Nữ 17/02/1997 Tp.HCM 3.5 4 Không đạt
269 17060269 Cao Thị Trang Nữ 13/06/1996 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
270 17060270 Hoàng Thị Hoài Trang Nữ 09/07/1997 Gia Lai  
271 17060271 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 03/01/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
272 17060272 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/08/1997 Quảng Ngãi 6 4.5 Không đạt
273 17060273 Nguyễn Quốc Trí Nam 18/05/1996 Ninh Thuận  
274 17060274 Trần Quang Trí Nam 30/03/1997 Tp.HCM 7.5 7 Đạt
275 17060275 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 26/05/1997 Đắk Lắk 7.5 9 Đạt
276 17060276 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 28/04/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
277 17060277 Trần Nguyễn Hoài Trinh Nữ 14/01/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
278 17060278 Trần Thị Phương Trinh Nữ 02/10/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
279 17060279 Vi Thị Bé Trinh Nữ 25/05/1995 Bình Thuận 5 3 Không đạt
280 17060280 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 16/09/1996 Bình Dương 7 3 Không đạt
281 17060281 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 19/09/1996 Bình Dương 7.5 8 Đạt
282 17060282 Vương Nguyễn Hoàng Trúc Nữ 08/09/1995 Bình Dương 8 8.5 Đạt
283 17060283 Đàm Duy Nam 02/05/1996 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
284 17060284 Lương Viết Nam 16/11/1997 Bình Phước 6.5 7 Đạt
285 17060285 Nguyễn Huỳnh Anh Nam 05/08/1997 Bình Dương 4 5 Không đạt
286 17060286 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 28/12/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
287 17060287 Phạm Minh Tuấn Nam 30/03/1996 Bình Dương 5 6.5 Đạt
288 17060288 Vũ Sơn Tùng Nam 21/10/1994 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
289 17060289 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
290 17060290 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 15/09/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
291 17060291 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền Nữ 11/01/1995 Bình Dương 5 3 Không đạt
292 17060292 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 23/04/1996 Đồng Nai 7.5 8 Đạt
293 17060293 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 24/05/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
294 17060294 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 13/04/1997 Bình Phước 6 7.5 Đạt
295 17060295 Phan Phụng Uyên Nữ 13/01/1997 Đắk LắK 7 7 Đạt
296 17060296 Cao Thị Thu Vân Nữ 20/07/1996 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
297 17060297 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 17/08/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
298 17060298 Lê Anh Văn Nam 28/06/1996 Vĩnh Phú 8 9 Đạt
299 17060299 Dương Thị Vi Nữ 10/03/1997 Đắk Lắk 6 5 Đạt
300 17060300 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 15/06/1997 Tây Ninh 5 5 Đạt
301 17060301 Trần Thanh Viễn Nam 12/04/1997 Đồng Nai 6.5 5.5 Đạt
302 17060302 Phan Bá Việt Nam 22/07/1997 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
303 17060303 Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ 17/05/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
304 17060304 Nguyễn Trần Thúy Vy Nữ 25/09/1997 Bình Dương 6.5 10 Đạt
305 17060305 Nguyễn Thị Kim Xuân Nữ 25/10/1997 Bình Phước 6 2.5 Không đạt
306 17060306 Lê Hoàng Yến Nữ 21/08/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
307 17060307 Lý Mỹ Yến Nữ 04/03/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
308 17060308 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 02/11/1997 Bình Dương 8.5 9 Đạt
Danh sách này có 308 thí sinh.

watch_later
31/07/2017 00:00:00  
visibility
 1044