Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (05B/2017) khóa 17051 Ngày 29 tháng 07 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17051001 Đoàn Lê Quốc Anh Nam 07/10/1996 Sông Bé 5.5 2 Không đạt
2 17051002 Nguyễn Hùng Anh Nam 29/07/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
3 17051003 Nguyễn Hồng Ngọc Ánh Nữ 22/09/1996 Sông Bé 7 7.5 Đạt
4 17051004 Trương Quang Binh Nam 10/10/1995 Quảng Ngãi 4.5 2.5 Không đạt
5 17051005 Trần Đại Nam 12/03/1996 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
6 17051006 Nguyễn Hồng Đào Nữ 06/06/1996 Long An 8 5 Đạt
7 17051007 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/09/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
8 17051008 Thái Thành Đô Nam 08/02/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
9 17051009 Đồng Thị Thùy Dung Nữ 20/08/1995 Phú Thọ 6 5.5 Đạt
10 17051010 Phan Thị Bích Hằng Nữ 28/01/1997 Tp.HCM 7.5 6 Đạt
11 17051011 Nguyễn Trần Như Hảo Nữ 21/05/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
12 17051012 Bùi Quang Hoá Nam 24/03/1996 TP HCM 7 9 Đạt
13 17051013 Lê Huy Hoàng Nam 27/12/1996 Đồng Nai 5 4 Không đạt
14 17051014 Đỗ Thị Tuyết Hồng Nữ 17/09/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
15 17051015 Cao Thị Bích Hợp Nữ 01/01/1996 Quảng Ngãi 7 3 Không đạt
16 17051016 Lê Thị Thu Huệ Nữ 20/08/1979 Hà Tĩnh 4 1.5 Không đạt
17 17051017 Bùi Thị Thúy Hường Nữ 05/04/1996 Đắk Lắk 8 8 Đạt
18 17051018 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 29/05/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
19 17051019 Lưu Trọng Khách Nam 02/01/1996 Sông Bé 6 5 Đạt
20 17051020 Vương Bảo Khánh Nam 23/06/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
21 17051021 Nguyễn Thanh Kiên Nam 07/03/1990 Bến Tre 5.5 3 Không đạt
22 17051022 Nguyễn Thị Liễu Nữ 16/07/1997 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
23 17051023 Trần Nguyễn Phương Loan Nữ 11/01/1996 Bình Dương 7 9 Đạt
24 17051024 Nguyễn Hoàng Long Nam 02/05/1996 Bình Phước  
25 17051025 Vũ Thành Luân Nam 05/09/1995 Bình Phước 7.5 9 Đạt
26 17051026 Đinh Thị Luyến Nữ 01/01/1996 Sông Bé 6.5 6.5 Đạt
27 17051027 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai Nữ 09/11/1995 Bình Dương 4.5 7.5 Không đạt
28 17051028 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 02/11/1997 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
29 17051029 Trịnh Thị Ngọc Mỹ Nữ 15/06/1996 Thanh Hóa 8.5 8.5 Đạt
30 17051030 Bùi Vũ Quỳnh Nga Nữ 16/06/1995 Sông Bé 7.5 7.5 Đạt
31 17051031 Nguyễn Thị Tố Nga Nữ 19/11/1996 Bình Định 7 3 Không đạt
32 17051032 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 15/03/1995 Bình Dương  
33 17051033 Lâm Huỳnh Kim Ngân Nữ 09/03/1996 Tp.HCM 8 10 Đạt
34 17051034 Trần Thị Kim Ngân Nữ 10/04/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
35 17051035 Từ Văn Trung Nghĩa Nam 11/01/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
36 17051036 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Nữ 11/03/1995 Sông Bé 7.5 6 Đạt
37 17051037 Huỳnh Hữu Nhân Nam 13/10/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
38 17051038 Trịnh Long Thành Nhân Nam 26/09/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
39 17051039 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 12/01/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
40 17051040 Hồ Thị Thúy Oanh Nữ 11/11/1996 Tp.HCM 6 6 Đạt
41 17051041 Trần Kim Phiến Nữ 08/05/1996 Tp.HCM 6.5 7.5 Đạt
42 17051042 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Nữ 14/05/1995 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
43 17051043 Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 10/07/1989 Bình Dương 5 2 Không đạt
44 17051044 Lê Thị Phượng Nữ 12/02/1997 Bình Dương  
45 17051045 Nguyễn Đức Tài Nam 23/11/1996 Hưng Yên 5.5 5.5 Đạt
46 17051046 Lê Thị Tâm Nữ 02/01/1996 Tây Ninh 8 10 Đạt
47 17051047 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 15/04/1996 Sông Bé 7 7 Đạt
48 17051048 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 24/03/1996 Sông Bé 6.5 6 Đạt
49 17051049 Dương Đức Minh Thọ Nam 20/11/1995 Bình Phước 5 2.5 Không đạt
50 17051050 Lê Thị Kim Thông Nữ 19/01/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
51 17051051 Lê Minh Trang Thư Nữ 30/12/1996 Sông Bé 8 4.5 Không đạt
52 17051052 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 18/07/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
53 17051053 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 03/05/1996 Sông Bé 7.5 6.5 Đạt
54 17051054 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 16/08/1996 Tp.HCM 6.5 5 Đạt
55 17051055 Phạm Thị Bích Thủy Nữ 18/10/1995 Sông Bé 5.5 3.5 Không đạt
56 17051056 Lê Trần Thanh Trà Nữ 12/12/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
57 17051057 Nguyễn Thùy Bích Trâm Nữ 16/02/1996 Bình Phước 8 6 Đạt
58 17051058 Nguyễn Thanh Trang Nữ 14/01/1996 Bình Dương 4 2 Không đạt
59 17051059 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/07/1996 Lâm Đồng 7 5.5 Đạt
60 17051060 Lê Nho Trường Nam 21/02/1996 Bình Phước 7.5 9 Đạt
61 17051061 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 03/11/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
62 17051062 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 06/03/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
63 17051063 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/11/1994 Nam Định 5.5 5.5 Đạt
64 17051064 Phạm La Cẩm Vân Nữ 08/09/1996 Sông Bé 7 5 Đạt
65 17051065 Trần Hồng Vân Nữ 14/07/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
66 17051066 Đỗ Tuyết Vàng Nữ 09/07/1996 Bình Dương 7.5 8 Đạt
67 17051067 Từ Tường Vy Nữ 06/04/1996 Sông Bé 7 5.5 Đạt
68 17051068 Vũ Thúy Vy Nữ 01/02/1996 Bình Phước 5 4 Không đạt
69 17051069 Đào Thị Xuân Thảo Nữ 24/04/1995 Bình Thuận 6.5 6 Đạt
Danh sách này có 69 thí sinh.

watch_later
31/07/2017 00:00:00  
visibility
 794