Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (05A/2017) khóa 17050 Ngày 01 tháng 07 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17050001 Lê Thị Khả Ái Nữ 17/06/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
2 17050002 Nguyễn Tấn An Nam 10/11/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
3 17050003 Nguyễn Thị Thu An Nữ 14/09/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
4 17050004 Vương Quốc Tiều An Nữ 12/07/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
5 17050005 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ 04/05/1997 Bình Phước 7 4 Không đạt
6 17050006 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 22/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 4.5 Không đạt
7 17050007 Lê Vũ Hồng Anh Nữ 29/11/1997 Bình Phước 6 5.5 Đạt
8 17050008 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 21/09/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
9 17050009 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 19/06/1997 Tp.Hồ Chí Minh 5.5 2 Không đạt
10 17050010 Trần Thị Anh Nữ 12/08/1995 Thanh Hóa 5 7.5 Đạt
11 17050011 Trần Trung Anh Nữ 29/07/1995 Bình Dương 7.5 6 Đạt
12 17050012 Cao Thị Ngọc Ánh Nữ 15/12/1995 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
13 17050013 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 06/10/1995 Bình Dương 7.5 5 Đạt
14 17050014 Trần Thị Ngọc Bảo Nữ 24/10/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
15 17050015 Đào Thị Kim Chân Nữ 24/07/1996 Cần Thơ 6.5 8 Đạt
16 17050016 Nguyễn Bảo Châu Nữ 28/10/1998 Đồng Nai 7 9 Đạt
17 17050017 Phạm Thị Châu Nữ 02/03/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
18 17050018 Lê Thị Bích Chi Nữ 27/07/1997 Bến Tre 7 6 Đạt
19 17050019 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 06/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
20 17050020 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 12/02/1996 Bình Định 6.5 5.5 Đạt
21 17050021 Trần Thị Mai Chi Nữ 08/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
22 17050022 Bùi Quang Chiến Nam 26/12/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
23 17050023 Trương Thị Cẩm Chướng Nữ 07/03/1996 Bình Dương 7 9.5 Đạt
24 17050024 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
25 17050025 Phạm Văn Cong Nam 27/03/1996 Ninh Bình  
26 17050026 Trần Chí Công Nam 25/02/1996 Bình Dương 7.5 2 Không đạt
27 17050027 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 17/05/1996 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
28 17050028 Tống Thị Thu Cúc Nữ 14/06/1996 Đồng Nai 4.5 3 Không đạt
29 17050029 Nguyễn Mai Kim Cương Nữ 13/02/1996 Bình Dương  
30 17050030 Võ Thị Kim Cương Nữ 27/11/1996 Tây Ninh 6.5 6.5 Đạt
31 17050031 Lê Tiến Cường Nam 02/02/1997 Bình Phước 4.5 3 Không đạt
32 17050032 Nguyễn Thị Trang Đài Nữ 01/12/1997 Phú Yên 6 4 Không đạt
33 17050033 Huỳnh Minh Đại Nam 05/08/1987 Bình Dương 8 5 Đạt
34 17050034 Phạm Lê Hồng Dân Nữ 20/12/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
35 17050035 Nguyễn Thành Đạt Nam 08/03/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
36 17050036 Nguyễn Văn Dễ Nam 09/10/1997 Kiên Giang 6 7 Đạt
37 17050037 Nguyễn Thị Thúy Diễm Nữ 20/03/1996 Bình Dương 9 6.5 Đạt
38 17050038 Trịnh Ngọc Đông Nam 29/01/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
39 17050039 Nguyễn Hoàng Đức Nam 21/12/1996 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
40 17050040 Hoàng Thị Thùy Dung Nữ 26/06/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
41 17050041 Ngô Thị Thùy Dung Nữ 29/01/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
42 17050042 Nguyễn Mỹ Dung Nữ 05/04/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
43 17050043 Nguyễn Mỹ Dung Nữ 22/10/1997 TP HCM 7.5 9 Đạt
44 17050044 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 03/05/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
45 17050045 Hà Ngọc Dưỡng Nam 26/07/1997 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
46 17050046 Võ Minh Duy Nam 13/10/1997 Bình Dương 4.5 Không đạt
47 17050047 Đinh Kim Duyên Nữ 01/08/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
48 17050048 Phạm Thị Ngọc Duyên Nữ 07/04/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
49 17050049 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 06/06/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
50 17050050 Đỗ Hoàng Giang Nam 26/09/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
51 17050051 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 21/09/1997 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
52 17050052 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 02/06/1997 Phú Thọ 6 2 Không đạt
53 17050053 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 20/07/1997 Tp.Hồ Chí Minh 5.5 5 Đạt
54 17050054 Võ Thị Cẩm Giang Nữ 01/02/1996 Quảng Trị 6.5 4.5 Không đạt
55 17050055 Đoàn Thị Nữ 13/11/1996 Gia Lai 8 8.5 Đạt
56 17050056 Nguyễn Bảo Nữ 30/10/1996 Tp.HCM 8 6 Đạt
57 17050057 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 17/10/1997 Bình Dương 8 3.5 Không đạt
58 17050058 Nguyễn Thu Nữ 12/08/1997 Bình Thuận 6 2 Không đạt
59 17050059 Trần Thị Thu Nữ 12/08/1997 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
60 17050060 Trần Thụy Khánh Nữ 07/09/1996 TP HCM 7 6.5 Đạt
61 17050061 Võ Kim Nữ 30/07/1997 Đồng Nai 5 1 Không đạt
62 17050062 Trần Thị Hải Nữ 10/02/1998 Đắk Lắk 8 5 Đạt
63 17050063 Trần Thị Mỹ Hân Nữ 23/09/1997 Bến Tre 7 5.5 Đạt
64 17050064 Liêu Đỗ Thanh Hằng Nữ 31/03/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
65 17050065 Lý Thanh Hằng Nữ 09/09/1997 Đồng Nai 6.5 4.5 Không đạt
66 17050066 Nguyễn Kim Hằng Nữ 30/09/1997 Bình Dương 8 2 Không đạt
67 17050067 Nguyễn Thị Hằng Nữ 08/08/1997 Bình Phước  
68 17050068 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 05/10/1997 Tp.Hồ Chí Minh 8.5 7.5 Đạt
69 17050069 Phan Thị Hằng Nữ 06/05/1995 Đắk Lắk 7 2.5 Không đạt
70 17050070 Trần Thị Hằng Nữ 17/05/1995 Quảng Trị 6.5 6 Đạt
71 17050071 Võ Thanh Hằng Nữ 14/12/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
72 17050072 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Nữ 21/10/1996 Bình Dương 8 4.5 Không đạt
73 17050073 Lê Ngọc Bích Hạnh Nữ 10/03/1996 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
74 17050074 Trần Thị Hạnh Nữ 05/10/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
75 17050075 Nguyễn Anh Hào Nam 16/09/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
76 17050076 Huỳnh Thị Mỹ Hảo Nữ 09/08/1997 Tp.HCM 7 6 Đạt
77 17050077 Nguyễn Hoàng Hảo Nam 15/08/1998 Bình Dương  
78 17050078 Trương Hoàng Như Hảo Nữ 23/10/1995 TP. Hồ Chí Minh  
79 17050079 Lâm Thị Kim Hậu Nữ 21/07/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
80 17050080 Nguyễn Thị Hậu Nữ 01/11/1996 Nghệ An 7.5 3.5 Không đạt
81 17050081 Cao Thụy Phương Hiền Nữ 28/10/1997 TP HCM 8 5.5 Đạt
82 17050082 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 16/04/1997 Kon Tum 4.5 2 Không đạt
83 17050083 Nguyễn Đức Hạnh Hiếu Hiền Nữ 09/09/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
84 17050084 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 04/10/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
85 17050085 Trần Thị Thu Hiền Nữ 02/10/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
86 17050086 Trương Thị Thu Hiền Nữ 13/01/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
87 17050087 Nguyễn Văn Hiếu Nam 26/12/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
88 17050088 H Hoài Hmok Nữ 13/10/1995 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
89 17050089 Đỗ Thị Ngọc Hoa Nữ 16/09/1981 Bình Dương 5.5 1 Không đạt
90 17050090 Lương Thị Thanh Hoa Nữ 18/09/1996 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
91 17050091 Trần Thị Hoa Nữ 17/09/1996 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
92 17050092 Bùi Quang Hóa Nam 24/03/1994 Tp.HCM 8 8.5 Đạt
93 17050093 Võ Thị Thúy Hòa Nữ 05/06/1996 Quảng Nam 7.5 5.5 Đạt
94 17050094 Dương Thị Thu Hoài Nữ 01/06/1996 Ninh Thuận 5 3.5 Không đạt
95 17050095 Nguyễn Thị Hoan Nữ 18/09/1996 Nghệ An 4 3 Không đạt
96 17050096 Phạm Thanh Hoàng Nam 10/12/1996 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
97 17050097 Hoàng Thị Hồng Nữ 19/01/1996 Hà Nội 6.5 5 Đạt
98 17050098 Nguyễn Duy Huấn Nam 22/09/1996 Bến Tre 5 4 Không đạt
99 17050099 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 17/03/1997 Tây Ninh 6.5 3.5 Không đạt
100 17050100 Hà Thanh Hưng Nam 16/09/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
101 17050101 Nguyễn Lâm Thiên Hương Nữ 18/05/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
102 17050102 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 15/05/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
103 17050103 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 28/04/1997 Bình Phước 6 4 Không đạt
104 17050104 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 09/06/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
105 17050105 Phạm Thị Hương Nữ 03/10/1996 Quảng Bình 6 3 Không đạt
106 17050106 Nguyễn Thị Ngọc Hường Nữ 06/07/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
107 17050107 Thái Hoàng Huy Nam 23/10/1996 Sông Bé 7.5 9 Đạt
108 17050108 Huỳnh Thị Ngọc Huyền Nữ 01/11/1995 Bình Thuận 6 4 Không đạt
109 17050109 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 06/10/1996 Phú Yên 5 4 Không đạt
110 17050110 Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/10/1997 Bắc Ninh 7.5 9 Đạt
111 17050111 Nguyễn Thị Huyền Nữ 17/09/1996 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
112 17050112 Nguyễn Thị Huyền Nữ 13/12/1998 Nghệ An 6 8.5 Đạt
113 17050113 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 26/12/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
114 17050114 Nguyễn Trần Hương Huyền Nữ 04/01/1997 Đồng Nai 7 3.5 Không đạt
115 17050115 Nguyễn Mạnh Khang Nam 01/11/1997 Bình Dương 8.5 4 Không đạt
116 17050116 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Nam 17/04/1996 Cà Mau 7.5 1.5 Không đạt
117 17050117 Trương Thị Hoài Khương Nữ 18/09/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
118 17050118 Hoàng Thị Khuyên Nữ 23/08/1996 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
119 17050119 Đỗ Thị Thúy Kiều Nữ 25/05/1997 Bình Phước 8 8 Đạt
120 17050120 Nguyễn Thị Kiều Nữ 20/05/1993 Quảng Trị  
121 17050121 Võ Mai Phương Kiều Nữ 28/06/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
122 17050122 Lê Thị Lam Nữ 20/08/1996 Thanh Hóa 8.5 8 Đạt
123 17050123 Nguyễn Tiết Hoàng Lan Nữ 18/09/1997 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
124 17050124 Ông Mỹ Lan Nữ 14/05/1997 Cần Thơ 5.5 3.5 Không đạt
125 17050125 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Nữ 14/11/1997 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
126 17050126 Hoàng Thị Kim Liên Nữ 08/12/1995 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
127 17050127 Hà Thị Trúc Linh Nữ 05/12/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
128 17050128 Huỳnh Thị Hoàng Linh Nữ 06/09/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 7 4 Không đạt
129 17050129 Lê Thị Trúc Linh Nữ 19/10/1997 Bình Định 6 3.5 Không đạt
130 17050130 Mà Thị Diệu Linh Nữ 25/07/1997 Bình Phước 7.5 4.5 Không đạt
131 17050131 Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/08/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
132 17050132 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ 07/11/1996 Ninh Thuận 7 9 Đạt
133 17050133 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 26/06/1997 Bình Định 7.5 6.5 Đạt
134 17050134 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/10/1997 Thanh Hóa 6 3 Không đạt
135 17050135 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 20/04/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
136 17050136 Phan Thị Linh Nữ 25/09/1997 Nghệ An 5 2 Không đạt
137 17050137 Phan Thị Đức Linh Nữ 03/01/1997 Tây Ninh 5.5 3.5 Không đạt
138 17050138 Phan Thị Thùy Linh Nữ 04/10/1996 Bình Phước 7 8.5 Đạt
139 17050139 Thạch Gia Linh Nữ 25/08/1997 Bình Dương 5 2 Không đạt
140 17050140 Trần Hoàng Thảo Linh Nữ 13/09/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
141 17050141 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 22/11/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
142 17050142 Võ Thị Hồng Linh Nữ 02/01/1997 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
143 17050143 Mai Thị Thảo Loan Nữ 18/02/1997 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
144 17050144 Nguyễn Thị Thùy Loan Nữ 16/07/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
145 17050145 Nguyễn Thúy Loan Nữ 02/06/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
146 17050146 Hồ Minh Lộc Nam 25/08/1996 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
147 17050147 Huỳnh Tấn Lộc Nam 09/03/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
148 17050148 Nguyễn Phi Long Nam 08/03/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
149 17050149 Nguyễn Thị Thanh Lượng Nữ 08/05/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
150 17050150 Trần Xuân Lưu Nam 28/04/1998 Hà Nam 6.5 3.5 Không đạt
151 17050151 Nguyễn Thị Hồng Lựu Nữ 13/09/1996 Đắk Lắk 6.5 6.5 Đạt
152 17050152 Bùi Nguyễn Ngọc Ly Nữ 29/09/1997 TP HCM 6.5 5 Đạt
153 17050153 Đặng Thị Mai Nữ 07/10/1996 Nam Định 6.5 8.5 Đạt
154 17050154 Nguyễn Thị Kiều Mai Nữ 19/10/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
155 17050155 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 21/02/1997 Tây Ninh 6 10 Đạt
156 17050156 Phan Thị Tuyết Mai Nữ 27/11/1997 Bến Tre 7 6 Đạt
157 17050157 Trần Thị Mai Nữ 19/12/1997 Nghệ An 7.5 5.5 Đạt
158 17050158 Trương Thị Tuyết Mai Nữ 22/03/1996 Quảng Nam 7 2 Không đạt
159 17050159 Nguyễn Thành Mến Nam 11/07/1996 TP HCM 7 3.5 Không đạt
160 17050160 Nguyễn Hoàng Minh Nam 23/09/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
161 17050161 Võ Thị Hồng My Nữ 23/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 2.5 5.5 Không đạt
162 17050162 Nguyễn Hoàng Nam Nam 06/09/1997 Bình Dương  
163 17050163 Lê Thị Hằng Nga Nữ 02/12/1997 Đồng Nai 7 7.5 Đạt
164 17050164 Nguyễn Hồng Nga Nữ 17/07/1997 Bình Dương 2.5 3.5 Không đạt
165 17050165 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/10/1996 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
166 17050166 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 25/12/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
167 17050167 Bùi Thị Thanh Ngân Nữ 30/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
168 17050168 Lê Thị Cẩm Ngân Nữ 26/10/1997 Vĩnh Long 7 5 Đạt
169 17050169 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 23/04/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
170 17050170 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 02/04/1997 Nam Định 6.5 3.5 Không đạt
171 17050171 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 08/11/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
172 17050172 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 18/12/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
173 17050173 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 05/08/1997 Bến Tre 5 3 Không đạt
174 17050174 Nguyễn Thu Ngân Nữ 18/01/1995 Bình Dương 8.5 10 Đạt
175 17050175 Phạm Kim Ngân Nữ 10/04/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
176 17050176 Phan Thị Kim Ngân Nữ 09/11/1996 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
177 17050177 Trần Hà Minh Ngân Nữ 24/01/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
178 17050178 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 30/09/1997 Ninh Thuận 5.5 7.5 Đạt
179 17050179 Võ Thị Quỳnh Ngân Nữ 06/05/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
180 17050180 Nguyễn Thị Ngần Nữ 01/01/1998 Thanh Hóa 7.5 4 Không đạt
181 17050181 Phạm Trọng Nghĩa Nam 07/06/1997 Bình Dương 4 2 Không đạt
182 17050182 Đoàn Thị Hồng Ngọc Nữ 22/03/1997 Hà Tĩnh 7.5 8 Đạt
183 17050183 Hồ Thị Hồng Ngọc Nữ 05/04/1997 Thanh Hóa 8 5 Đạt
184 17050184 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 28/10/1997 Đồng Nai 8 6 Đạt
185 17050185 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/09/1998 Nam Định 6.5 4 Không đạt
186 17050186 Võ Thị Hồng Ngọc Nữ 03/02/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
187 17050187 Lê Thanh Thảo Nguyên Nữ 07/02/1996 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
188 17050188 Nguyễn Đình Thảo Nguyên Nữ 23/05/1996 Bình Phước 6 6 Đạt
189 17050189 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ 04/11/1996 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
190 17050190 Phạm Thị Tú Nguyên Nữ 18/07/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
191 17050191 Đinh Thị Minh Nguyệt Nữ 06/09/1996 Đồng Nai 7 4 Không đạt
192 17050192 Nguyễn Thanh Nhàn Nam 28/11/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
193 17050193 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 21/10/1997 Thanh Hóa 4.5 3 Không đạt
194 17050194 Đặng Thị Tuyết Nhi Nữ 17/11/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
195 17050195 Danh Thị Tuyết Nhi Nữ 19/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 8.5 6 Đạt
196 17050196 Đinh Thị Yến Nhi Nữ 01/09/1995 Quảng Trị 8 7.5 Đạt
197 17050197 Lê Thị Ngọc Nhi Nữ 17/05/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
198 17050198 Lê Yến Nhi Nữ 03/02/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
199 17050199 Lưu Ngọc Nhi Nữ 06/03/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
200 17050200 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 08/08/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
201 17050201 Trương Thị Tuyết Nhi Nữ 05/11/1998 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
202 17050202 Từ Thị Kim Nhi Nữ 24/04/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
203 17050203 Đặng Thị Nhinh Nữ 20/02/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
204 17050204 Đặng Phương Như Nữ 21/08/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
205 17050205 Đặng Thảo Như Nữ 04/07/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
206 17050206 Dương Nguyễn Ngọc Như Nữ 12/09/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
207 17050207 Hồ Võ Quỳnh Như Nữ 17/07/1997 Tiền Giang 6 4 Không đạt
208 17050208 Nguyễn Thị Hoài Như Nữ 26/04/1996 Bình Thuận 4 1.5 Không đạt
209 17050209 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 16/12/1995 Đồng Nai 7 9 Đạt
210 17050210 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 05/07/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
211 17050211 Trần Huỳnh Như Nữ 04/10/1997 Bình Dương  
212 17050212 Bá Nữ Kim Nhung Nữ 10/10/1996 Ninh Thuận 6.5 6 Đạt
213 17050213 Bùi Thị Hoàn Nhung Nữ 09/04/1997 Bình Phước 7.5 6.5 Đạt
214 17050214 Hồ Thị Nhung Nữ 23/04/1997 Thanh Hóa 7 5 Đạt
215 17050215 Lê Đức Hồng Nhung Nữ 01/08/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
216 17050216 Nguyễn Ái Nhung Nữ 04/03/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
217 17050217 Phan Thị Thu Nhung Nữ 07/10/1997 Bến Tre 7.5 10 Đạt
218 17050218 Nguyễn Thị Lệ Ni Nữ 20/06/1997 Quảng Ngãi 6.5 6.5 Đạt
219 17050219 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 25/06/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
220 17050220 Lê Thị Châu Pha Nữ 05/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
221 17050221 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 12/11/1996 Phú Yên 6 3 Không đạt
222 17050222 Dương Minh Hoàng Phát Nam 07/03/1997 Bình Dương 5 1 Không đạt
223 17050223 Trần Tuấn Phát Nam 27/04/1996 Long An 6 5.5 Đạt
224 17050224 Trần Văn Phát Nam 25/05/1997 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
225 17050225 Hồ Chắn Phu Nam 05/10/1996 Đồng Nai 6 8.5 Đạt
226 17050226 Đỗ Hồng Phúc Nữ 02/11/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
227 17050227 Nguyễn Thị Phúc Nữ 10/01/1995 Bình Thuận 6 7 Đạt
228 17050228 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 27/12/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
229 17050229 Nguyễn Lê Diệp Phương Nữ 26/06/1997 Bình Định 9.5 9.5 Đạt
230 17050230 Nguyễn Thị Phương Nữ 03/10/1998 Bắc Giang 5.5 2.5 Không đạt
231 17050231 Trần Thị Minh Phương Nữ 28/06/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
232 17050232 Võ Thảo Phương Nữ 10/04/1995 Sông Bé 7.5 5 Đạt
233 17050233 Nguyễn Nhật Quang Nam 01/07/1997 Bến Tre 6.5 5 Đạt
234 17050234 Lưu Đình Quốc Nam 28/08/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
235 17050235 Nguyễn Việt Quốc Nam 25/09/1995 Phú Yên 7 5 Đạt
236 17050236 Phạm Thị Quý Nữ 22/03/1996 Hà Tĩnh 6 8 Đạt
237 17050237 Huỳnh Thị Ngọc Quyền Nữ 08/11/1994 Bình Dương 8 8.5 Đạt
238 17050238 Hồ Thụy Phương Quỳnh Nữ 09/07/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
239 17050239 Trần Thị Thúy Quỳnh Nữ 01/08/1997 Hải Phòng 6 7 Đạt
240 17050240 Văn Thị Như Quỳnh Nữ 18/03/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
241 17050241 Alê Hờ Rái Nữ 20/10/1994 Phú Yên 5.5 1 Không đạt
242 17050242 Võ Nhân Sâm Nam 04/03/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
243 17050243 Nguyễn Thị Sen Nữ 20/10/1998 Hà Tĩnh 6.5 3 Không đạt
244 17050244 Nguyễn Tuấn Nam 28/10/1996 Tiền Giang 7.5 7 Đạt
245 17050245 Lê Thị Mai Sương Nữ 22/05/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
246 17050246 Nguyễn Văn Tài Nam 03/08/1997 Bình Dương  
247 17050247 Nguyễn Thị Kiều Tâm Nữ 15/12/1997 Bình Định 7.5 6.5 Đạt
248 17050248 Trần Thị Tâm Nữ 21/01/1998 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
249 17050249 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 12/12/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
250 17050250 Phạm Thị Thang Nữ 10/05/1996 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
251 17050251 Lê Phùng Kim Thanh Nữ 01/07/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
252 17050252 Nguyễn Phương Thanh Nữ 01/09/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
253 17050253 Nguyễn Thị Kiều Thanh Nữ 10/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
254 17050254 Trần Ngọc Phương Thanh Nữ 08/08/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
255 17050255 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 29/03/1997 Bến Tre 8.5 9 Đạt
256 17050256 Đỗ Thị Ngọc Thảo Nữ 29/08/1997 An Giang 7.5 9 Đạt
257 17050257 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 05/11/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
258 17050258 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 6.5 1.5 Không đạt
259 17050259 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ 22/10/1997 Đắk Lắk 6.5 8 Đạt
260 17050260 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/11/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
261 17050261 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 30/05/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
262 17050262 Phạm Hoàng Thanh Thảo Nữ 02/02/1995 Đồng Nai 6 6 Đạt
263 17050263 Phạm Thị Thảo Nữ 26/06/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
264 17050264 Phạm Thị Nhật Thảo Nữ 01/01/1998 Bình Phước 7.5 6 Đạt
265 17050265 Võ Thanh Thảo Nữ 31/07/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
266 17050266 Vũ Thị Thu Thảo Nữ 26/09/1996 Sông Bé 8 5.5 Đạt
267 17050267 Hoàng Văn Thạo Nam 20/06/1985 Thái Bình  
268 17050268 Huỳnh Ngọc Châu Thi Nữ 20/11/1997 Tiền Giang 5.5 6.5 Đạt
269 17050269 Nguyễn Trần Trang Thi Nữ 14/08/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
270 17050270 Phạm Đình Thi Nam 18/05/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
271 17050271 Nguyễn Thị Ngọc Thiệt Nữ 26/01/1996 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
272 17050272 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Nữ 28/09/1997 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
273 17050273 Châu Thị Thu Nữ 20/04/1995 Bình Thuận 6 6.5 Đạt
274 17050274 Đỗ Thị Thu Nữ 03/01/1997 Nam Định 6.5 3 Không đạt
275 17050275 Hoàng Thị Thu Nữ 03/08/1997 Thanh Hóa 6.5 8.5 Đạt
276 17050276 Nguyễn Thị Hồng Thu Nữ 16/06/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
277 17050277 Lê Thị Minh Thư Nữ 22/09/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
278 17050278 Nguyễn Thị Bích Thuận Nữ 21/06/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
279 17050279 Lâm Thị Thương Nữ 22/01/1997 Quảng Ngãi 5.5 4.5 Không đạt
280 17050280 Lê Thị Hoài Thương Nữ 06/04/1997 Bình Dương  
281 17050281 Lê Thị Ngọc Thương Nữ 03/07/1997 Bình Định 7 3.5 Không đạt
282 17050282 Ngô Thị Thương Nữ 12/12/1998 Gia Lai 6 8.5 Đạt
283 17050283 Nguyễn Thị Lê Thương Nữ 16/08/1993 Tây Ninh 6 9.5 Đạt
284 17050284 Nguyễn Thị Mỹ Thương Nữ 03/12/1996 Bình Thuận 5 4 Không đạt
285 17050285 Trần Thị Thương Nữ 01/10/1997 Quảng Bình 7 8.5 Đạt
286 17050286 Đào Thanh Thúy Nữ 24/10/1996 Gia Lai 7 5.5 Đạt
287 17050287 Đỗ Thị Thanh Thúy Nữ 20/12/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
288 17050288 Lê Thị Cẩm Thúy Nữ 09/12/1997 Đồng Nai 7.5 7 Đạt
289 17050289 Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 22/11/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
290 17050290 Phạm Thị Thùy Nữ 05/05/1995 Nghệ An 4.5 4 Không đạt
291 17050291 Đỗ Hồng Thủy Nữ 15/05/1997 Bình Thuận 7.5 5.5 Đạt
292 17050292 Hồ Thanh Thủy Nữ 02/02/1997 Bình Phước 6.5 7 Đạt
293 17050293 Huỳnh Thị Thanh Thủy Nữ 09/03/1998 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
294 17050294 Lê Thị Thủy Nữ 26/08/1997 Thanh Hóa 7 7.5 Đạt
295 17050295 Nguyễn Thị Thủy Nữ 05/10/1996 Đắk Lắk 6 6 Đạt
296 17050296 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 16/08/1996 Thanh Hóa 7.5 9 Đạt
297 17050297 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 02/03/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
298 17050298 Phạm Thị Thủy Nữ 06/08/1996 Bình Phước 9.5 6 Đạt
299 17050299 Tô Thị Thủy Nữ 16/10/1995 Hà Tĩnh 4 4 Không đạt
300 17050300 Trần Thị Thủy Nữ 30/09/1997 Bình Phước 4.5 2 Không đạt
301 17050301 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 26/12/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
302 17050302 Trương Thị Yến Thy Nữ 23/02/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
303 17050303 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 08/11/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
304 17050304 Đào Thị Kim Tiên Nữ 15/07/1997 Đồng Nai 7 6 Đạt
305 17050305 Hà Thị Thủy Tiên Nữ 20/11/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
306 17050306 Lê Ngọc Thủy Tiên Nữ 27/06/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
307 17050307 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 18/11/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
308 17050308 Trần Huỳnh Thủy Tiên Nữ 11/10/1996 TP HCM 6.5 7.5 Đạt
309 17050309 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 29/03/1997 TP HCM 8 7.5 Đạt
310 17050310 Vũ Thị Minh Tiến Nữ 18/08/1997 Long An 8.5 7 Đạt
311 17050311 Nguyễn Thị Kim Tiển Nữ 09/11/1996 Bình Dương 6 2 Không đạt
312 17050312 Đỗ Thanh Toàn Nam 19/03/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
313 17050313 Bùi Thị Trâm Nữ 28/02/1997 Bình Phước 8 8.5 Đạt
314 17050314 Não Nữ Thẩm Thủy Trâm Nữ 10/02/1997 Ninh Thuận 7 4.5 Không đạt
315 17050315 Nguyễn Ngọc Mai Trâm Nữ 07/08/1998 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
316 17050316 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 30/03/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
317 17050317 Trương Ngọc Trâm Nữ 11/05/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
318 17050318 Võ Thị Kiều Trâm Nữ 10/10/1997 Tây Ninh 6.5 7.5 Đạt
319 17050319 Lê Thị Ngọc Trầm Nữ 05/08/1996 Long An 5 9.5 Đạt
320 17050320 Phạm Thị Huyền Trân Nữ 13/03/1998 Đồng Nai 6 4 Không đạt
321 17050321 Đinh Thị Trang Nữ 25/02/1997 Thanh Hóa 8 6.5 Đạt
322 17050322 Hoàng Thị Quỳnh Trang Nữ 11/09/1996 Nghệ An 6 5.5 Đạt
323 17050323 Hoàng Thị Thùy Trang Nữ 14/02/1998 Thái Bình 6.5 9 Đạt
324 17050324 Huỳnh Thị Lệ Trang Nữ 24/08/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
325 17050325 Lê Ngọc Thanh Trang Nữ 26/10/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
326 17050326 Lê Thị Thùy Trang Nữ 27/10/1998 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
327 17050327 Ngưu Thị Thùy Trang Nữ 20/11/1997 Thanh Hóa 6 4.5 Không đạt
328 17050328 Nguyễn Thị Trang Nữ 26/05/1997 Đắk Lắk 8 4.5 Không đạt
329 17050329 Nguyễn Thị Trang Nữ 10/05/1997 Thái Nguyên 4 3 Không đạt
330 17050330 Nguyễn Thị Trang Nữ 02/10/1993 Thanh Hóa 6.5 8.5 Đạt
331 17050331 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ 22/09/1998 Đồng Nai 7.5 8.5 Đạt
332 17050332 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 22/11/1996 Quảng Ngãi 4.5 5 Không đạt
333 17050333 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/08/1997 Quảng Ngãi 7 3.5 Không đạt
334 17050334 Ngô Dương Trí Nữ 10/01/1993 Đồng Nai 5.5 6.5 Đạt
335 17050335 Ngô Trần Trí Nam 16/11/1995 Lâm Đồng 8 9 Đạt
336 17050336 Nguyễn Quốc Trí Nam 18/05/1996 Ninh Thuận  
337 17050337 Lê Thị Tú Trinh Nữ 02/02/1998 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
338 17050338 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 20/09/1997 Quảng Ngãi 8 8 Đạt
339 17050339 Lê Thị Út Trinh Nữ 17/07/1997 Gia Lai 7.5 8 Đạt
340 17050340 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 28/03/1998 Quảng Nam 7 7 Đạt
341 17050341 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 02/01/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
342 17050342 Tạ Thịnh Thảo Trinh Nữ 12/06/1997 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
343 17050343 Vi Thị Bé Trinh Nữ 25/05/1995 Bình Thuận 4.5 4 Không đạt
344 17050344 Trần Hồ Bảo Trọng Nam 12/11/1993 Bình Phước 8.5 9.5 Đạt
345 17050345 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 16/06/1996 Đồng Nai 7 5.5 Đạt
346 17050346 Nguyễn Lê Thanh Trực Nam 23/04/1997 Bình Dương 8.5 10 Đạt
347 17050347 Nguyễn Thái Trung Nam 12/06/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
348 17050348 Nay H' Truyên Nữ 21/10/1994 Gia Lai 6 2 Không đạt
349 17050349 Hồ Thị Cẩm Nữ 29/05/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
350 17050350 Lưu Thị Cẩm Nữ 15/02/1997 Bình Định 8 9 Đạt
351 17050351 Nguyễn Ngọc Cẩm Nữ 11/11/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
352 17050352 Nguyễn Minh Tuấn Nam 27/05/1998 Bình Dương  
353 17050353 Nguyễn Thanh Tùng Nam 23/09/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
354 17050354 Phạm Thị Kim Tuyến Nữ 17/12/1996 Quảng Ngãi 6 3 Không đạt
355 17050355 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền Nữ 11/01/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
356 17050356 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 21/02/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
357 17050357 Phạm Thị Ngọc Tuyền Nữ 28/01/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
358 17050358 Trương Thị Thanh Tuyền Nữ 05/08/1997 Bình Định 6.5 2 Không đạt
359 17050359 Lý Khải Uyên Nữ 30/11/1997 TP HCM 6.5 8 Đạt
360 17050360 Nguyễn Thị Hạ Uyên Nữ 28/10/1996 Tây Ninh 7 4.5 Không đạt
361 17050361 Huỳnh Thị Bích Vân Nữ 03/04/1996 Lâm Đồng 5.5 8 Đạt
362 17050362 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/06/1995 Hà Tĩnh 7.5 4 Không đạt
363 17050363 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 17/11/1997 Hà Nội 7.5 7 Đạt
364 17050364 Nguyễn Thị Mỹ Vân Nữ 20/12/1995 Bến Tre 6 7.5 Đạt
365 17050365 Dương Tường Vi Nữ 28/08/1997 An Giang 5 3 Không đạt
366 17050366 Tạ Thị Thanh Vi Nữ 06/03/1998 Ninh Thuận 7.5 6 Đạt
367 17050367 Trương Thị Tường Vi Nữ 02/07/1998 Ninh Bình 8 7.5 Đạt
368 17050368 Thị Viện Nữ 10/12/1997 Đắk Lắk 8 7.5 Đạt
369 17050369 Phạm Thị Việt Nữ 27/07/1997 Đắk Lắk  
370 17050370 Nguyễn Hoàng Phi Nam 11/04/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
371 17050371 Trịnh Văn Nam 25/12/1993 Thái Bình 8.5 8 Đạt
372 17050372 Huỳnh Dương Tường Vy Nữ 24/05/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
373 17050373 Phan Thị Vy Vy Nữ 05/07/1995 Tây Ninh 6 7 Đạt
374 17050374 Trương Ngọc Thảo Vy Nữ 02/08/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
375 17050375 Nguyễn Đỗ Sứ Xuân Nữ 01/01/1997 Tp.Hồ Chí Minh 8 6 Đạt
376 17050376 Võ Thị Ý Nữ 15/09/1997 Bình Định 5 4.5 Không đạt
377 17050377 Đỗ Như Hải Yến Nữ 14/10/1997 Bình Dương 4 3 Không đạt
378 17050378 Lê Thị Mĩ Yến Nữ 21/06/1997 Lâm Đồng 4.5 1 Không đạt
379 17050379 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 03/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 2.5 Không đạt
380 17050380 Trần Thị Hoàng Yến Nữ 27/01/1995 Đăk Lăk 8 5.5 Đạt
Danh sách này có 380 thí sinh.

watch_later
03/07/2017 00:00:00  
visibility
 1018