Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (04B/2017) khóa 17041 Ngày 01 tháng 07 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17041001 Nguyễn Thị Ái Nữ 23/04/1997 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
2 17041002 Đoàn Lê Quốc Anh Nam 07/10/1996 Sông Bé  
3 17041003 Trần Thị Quế Anh Nữ 01/11/1996 Bình Dương 8 9 Đạt
4 17041004 Võ Thị Ánh Nữ 17/02/1996 Quảng Ngãi 6 7 Đạt
5 17041005 Vương Chí Bảo Nam 05/08/1996 Bình Dương 7 8.5 Đạt
6 17041006 Bào Thị Bích Nữ 27/05/1994 Đắk Lắk 6 9 Đạt
7 17041007 Cao Chí Bình Nam 28/06/1995 Cà Mau 5.5 3.5 Không đạt
8 17041008 Nguyễn Ngọc Châu Nam 20/01/1996 Ninh Thuận 8 7.5 Đạt
9 17041009 Đỗ Thị Ninh Chi Nữ 19/02/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
10 17041010 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 12/02/1991 Bình Dương 7.5 6 Đạt
11 17041011 Triệu Thị Cúc Nữ 10/11/1993 Lạng Sơn 6 6 Đạt
12 17041012 Triệu Thúy Cúc Nữ 07/05/1995 Đắk Lắk 6 6 Đạt
13 17041013 Nguyễn Minh Đại Nam 07/09/1996 Sông Bé 7 8.5 Đạt
14 17041014 Phạm Trần Đại Nam 21/10/1996 Bình Dương 4 5 Không đạt
15 17041015 Huỳnh Hải Đăng Nam 17/09/1996 Bình Dương 7 9 Đạt
16 17041016 Trần Thị Thúy Danh Nữ 04/07/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 3.5 Không đạt
17 17041017 Đoàn Tiến Đạt Nam 01/09/1997 Bình Dương 4 8 Không đạt
18 17041018 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/09/1997 Bình Dương  
19 17041019 Thái Thành Đô Nam 08/03/1996 Bình Dương  
20 17041020 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 07/10/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
21 17041021 Trần Thị Dung Nữ 01/09/1997 Bình Phước  
22 17041022 Trịnh Thị Dung Nữ 03/02/1997 Thanh Hóa 6 6 Đạt
23 17041023 Huỳnh Thị Minh Được Nữ 17/08/1997 Đắk Lắk 7.5 8 Đạt
24 17041024 Giáp Thị Mỹ Duyên Nữ 22/12/1995 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
25 17041025 Hoàng Thị Giang Nữ 03/02/1997 Bắc Giang 7 5 Đạt
26 17041026 Trần Hương Giang Nữ 12/08/1996 Nghệ An 7.5 5.5 Đạt
27 17041027 Nguyễn Huỳnh Minh Giao Nam 02/12/1993 Bình Dương 6.5 6 Đạt
28 17041028 Nguyễn Thị Thu Nữ 11/02/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
29 17041029 Nguyễn Thụy Nhật Nữ 27/08/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
30 17041030 Phan Thị Nữ 17/12/1996 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
31 17041031 Trần Thị Thu Nữ 29/06/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
32 17041032 Hoàng Thị Thu Hằng Nữ 26/09/1997 Đắk Lắk 5 4 Không đạt
33 17041033 Lý Thị Hằng Nữ 06/04/1995 Bình Phước  
34 17041034 Nguyễn Thị Hằng Nữ 31/08/1994 Bình Dương 7.5 9 Đạt
35 17041035 Nguyễn Thị Hằng Nữ 16/07/1995 Đắk Nông 6 5 Đạt
36 17041036 Phan Thị Thanh Hằng Nữ 02/09/1996 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
37 17041037 Hoàng Thị Hậu Nữ 15/01/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
38 17041038 Đỗ Thị Hiền Nữ 12/12/1996 Nam Định 5.5 6 Đạt
39 17041039 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 30/06/1997 Bình Định 6 5.5 Đạt
40 17041040 Lê Thị Thu Hiền Nữ 16/11/1997 Đồng Nai 6.5 6 Đạt
41 17041041 Phạm Thị Duy Hiền Nữ 08/10/1996 Bình Dương 7 9.5 Đạt
42 17041042 Nguyễn Thành Hiện Nam 05/06/1995 TP HCM 6.5 6.5 Đạt
43 17041043 Ngô Trọng Hiếu Nam 07/03/1996 Đồng Nai 6.5 8.5 Đạt
44 17041044 Đỗ Thị Tuyết Hồng Nữ 17/09/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
45 17041045 Cao Thị Bích Hợp Nữ 01/01/1996 Quảng Ngãi  
46 17041046 Nguyễn Thị Thanh Huế Nữ 24/02/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
47 17041047 Ngọc Thị Thu Huệ Nữ 03/12/1996 Vĩnh Phúc 6.5 5.5 Đạt
48 17041048 Đặng Thị Hương Nữ 22/01/1997 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
49 17041049 Lâm Thị Thu Hương Nữ 08/11/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
50 17041050 Thiều Thị Hương Nữ 25/02/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
51 17041051 Phạm Ngọc Huy Nam 16/11/1996 Đắk Lắk 7.5 8.5 Đạt
52 17041052 Đặng Thị Ngọc Huyền Nữ 17/05/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
53 17041053 Huỳnh Phạm Bích Huyền Nữ 19/05/1996 Bình Dương 8 8 Đạt
54 17041054 Phạm Thị Huyền Nữ 16/11/1996 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
55 17041055 Nguyễn Trần Bảo Khánh Nữ 01/01/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
56 17041056 Bồ Vũ Đình Khoa Nam 05/08/1992 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
57 17041057 H Gon Kriêng Nữ 02/11/1995 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
58 17041058 Ngô Thị Mỹ Lài Nữ 19/10/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
59 17041059 Nguyễn Thị Lan Nữ 15/08/1997 Ninh Bình 6 5 Đạt
60 17041060 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 24/11/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
61 17041061 Phạm Thị Kim Liên Nữ 23/11/1996 Bình Phước 8 9 Đạt
62 17041062 Hà Thị Trúc Linh Nữ 18/09/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
63 17041063 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Nữ 20/09/1996 Sông Bé 7 9 Đạt
64 17041064 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 21/03/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
65 17041065 Võ Hoài Linh Nữ 13/09/1996 Sông Bé 6 6.5 Đạt
66 17041066 Vương Thị Nguyên Linh Nữ 14/05/1996 Bình Dương 5.5 1.5 Không đạt
67 17041067 Nguyễn Huỳnh Ngọc Loan Nữ 10/11/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
68 17041068 Nguyễn Tấn Lực Nam 01/12/1996 Tp.HCM 6 8.5 Đạt
69 17041069 Hồ Thị Thanh Mai Nữ 04/10/1998 Nghệ An 4 4.5 Không đạt
70 17041070 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai Nữ 09/11/1995 Bình Dương  
71 17041071 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 02/01/1997 Bình Dương  
72 17041072 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 06/08/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
73 17041073 Lư Tú My Nữ 16/10/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
74 17041074 Chu Hải Nam Nam 25/08/1994 Sông Bé 4.5 5 Không đạt
75 17041075 Nguyễn Thị Tố Nga Nữ 19/11/1996 Bình Định 9 3.5 Không đạt
76 17041076 Phạm Trần Kiều Nga Nữ 01/02/1996 Đồng Nai 7 8 Đạt
77 17041077 Phạm Thị Ngọc Ngà Nữ 16/12/1996 Ninh Thuận 6.5 6.5 Đạt
78 17041078 Đỗ Ngọc Kim Ngân Nữ 01/03/1994 Sông Bé 7.5 10 Đạt
79 17041079 Trần Ngọc Kim Ngân Nữ 21/03/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
80 17041080 Trần Thị Kim Ngân Nữ 10/04/1997 Bình Dương  
81 17041081 Trịnh Thị Kim Ngân Nữ 09/05/1992 Bình Dương 6.5 7 Đạt
82 17041082 Mai Văn Nghĩa Nam 15/08/1997 Bình Dương 6 9 Đạt
83 17041083 Đào Hoàng Nghiêm Nam 01/01/1995 Cà Mau 7.5 7.5 Đạt
84 17041084 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 27/02/1997 Thái Bình 8 10 Đạt
85 17041085 Hồ Hữu Nhân Nam 05/06/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
86 17041086 Nguyễn Đoàn Hữu Nhân Nam 13/07/1995 Sông Bé 6 9 Đạt
87 17041087 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 09/04/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
88 17041088 Thi Ý Nhi Nữ 06/04/1996 Tây Ninh 6 9.5 Đạt
89 17041089 Trần Hồng Nhi Nữ 18/09/1996 Đồng Nai 7 8 Đạt
90 17041090 Mai Thị Quỳnh Như Nữ 23/04/1996 Đắk Lắk 4.5 5 Không đạt
91 17041091 Trương Thị Quỳnh Như Nữ 24/12/1996 Bình Dương 7 9 Đạt
92 17041092 Phạm Nguyễn Hồng Nhung Nữ 05/08/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
93 17041093 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 11/12/1998 Bình Dương 5.5 8 Đạt
94 17041094 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 18/09/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
95 17041095 H Roa Niê Nữ 15/06/1995 Đắk Lắk 6 4.5 Không đạt
96 17041096 Dương Lê Hoàng Oanh Nữ 09/02/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
97 17041097 Vy Thị Phấn Nữ 24/01/1996 Lạng Sơn 6 5.5 Đạt
98 17041098 Nguyễn Thị Thanh Phùng Nữ 05/11/1997 Tp.HCM 6 9.5 Đạt
99 17041099 Nguyễn Hoàng Phụng Nam 18/03/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
100 17041100 Trần Thị Phương Nữ 24/02/1995 Lâm Đồng 6.5 7.5 Đạt
101 17041101 Lê Thị Phượng Nữ 04/02/1996 Kiên Giang 7 7.5 Đạt
102 17041102 Nguyễn Ánh Phượng Nữ 17/09/1995 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
103 17041103 Chắng Khưng Sầu Nam 27/07/1996 Đồng Nai 5 6 Đạt
104 17041104 Chu Thị Thanh Nữ 29/12/1996 Gia Lai 4 1.5 Không đạt
105 17041105 Lê Thị Thu Thanh Nữ 01/10/1997 Thừa Thiên Huế 7.5 7 Đạt
106 17041106 Nguyễn Thị Chí Thanh Nữ 30/08/1996 Bình Dương 8 7 Đạt
107 17041107 Đinh Thị Thanh Thảo Nữ 27/07/1997 Bình Dương 5 7 Đạt
108 17041108 Đoàn Thị Xuân Thảo Nữ 24/04/1995 Bình Thuận 4.5 9 Không đạt
109 17041109 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 24/07/1995 Gia Lai 7.5 5.5 Đạt
110 17041110 Trương Thị Lệ Thi Nữ 26/06/1996 Long An 6 5 Đạt
111 17041111 Đinh Phan Thành Thiện Nam 02/09/1995 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
112 17041112 Nguyễn Minh Thiện Nam 20/10/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
113 17041113 Trương Thị Út Thoa Nữ 01/12/1994 Sông Bé 5.5 7 Đạt
114 17041114 Trần Thị Ngọc Thu Nữ 28/07/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
115 17041115 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 05/07/1996 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
116 17041116 Trần Hoàng Thư Nữ 21/12/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
117 17041117 Dương Thị Thương Nữ 06/02/1995 Đắk Lắk 7.5 7 Đạt
118 17041118 Nguyễn Đỗ Minh Thương Nam 26/05/1998 Bình Dương 7 9.5 Đạt
119 17041119 Nguyễn Thị Thúy Nữ 17/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 5.5 Đạt
120 17041120 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Nữ 07/01/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
121 17041121 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 18/05/1995 Vĩnh Phúc 6.5 4.5 Không đạt
122 17041122 Phạm Thị Hà Tiên Nữ 20/12/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
123 17041123 Tống Văn Tiến Nam 27/08/1996 Đắk Lắk 7 6 Đạt
124 17041124 Đào Mai Trang Nữ 24/12/1997 Bình Phước 6 8 Đạt
125 17041125 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 24/09/1996 Quảng Ngãi 7 5 Đạt
126 17041126 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 26/12/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
127 17041127 Nguyễn Ngọc Diệu Trinh Nữ 07/12/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
128 17041128 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 23/06/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
129 17041129 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 23/07/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
130 17041130 Nguyễn Võ Thanh Trúc Nữ 23/10/1997 Bình Dương 4 0 Không đạt
131 17041131 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 14/07/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
132 17041132 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 06/06/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
133 17041133 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 29/10/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
134 17041134 Phan Thị Vi Nữ 22/12/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
135 17041135 Phạm Tuấn Nam 27/02/1996 Nghệ An 7.5 8 Đạt
136 17041136 Ngô Thị Tường Vy Nữ 01/06/1996 Quảng Ngãi 6 7.5 Đạt
137 17041137 Đỗ Thị Diễm Xuân Nữ 10/04/1995 Bình Dương 4 5 Không đạt
Danh sách này có 137 thí sinh.

watch_later
03/07/2017 00:00:00  
visibility
 1024