Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (04A/2017) khóa 17040 Ngày 27 tháng 05 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17040001 Phạm Ngọc An Nam 27/05/1996 Đồng Nai 7.5 4 Không đạt
2 17040002 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ 04/06/1997 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
3 17040003 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 14/08/1994 Đắk Lắk 6 2 Không đạt
4 17040004 Nguyễn Võ Hồng Anh Nữ 04/06/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
5 17040005 Trần Trung Anh Nữ 29/07/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
6 17040006 Cao Thị Ngọc Ánh Nữ 15/12/1995 Đắk Lắk 7.5 3.5 Không đạt
7 17040007 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 20/05/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
8 17040008 Cao Thị Tâm Bình Nữ 25/12/1996 TP HCM 7.5 9 Đạt
9 17040009 Lê Đặng Ngọc Bình Nữ 18/07/1996 Thái Bình 8 4 Không đạt
10 17040010 Nguyễn Thị Ngự Bình Nữ 19/09/1997 Bình Định 7.5 5 Đạt
11 17040011 Nguyễn Thị Chanh Nữ 13/11/1998 Hưng Yên 6 3.5 Không đạt
12 17040012 Đặng Thị Quỳnh Châu Nữ 08/02/1997 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
13 17040013 Lê Thị Hồng Châu Nữ 12/12/1996 Đắk Lắk 8 7.5 Đạt
14 17040014 Nguyễn Thị Phạm Thanh Châu Nữ 02/08/1996 Quảng Nam 3.5 3 Không đạt
15 17040015 Đặng Vũ Quỳnh Chi Nữ 16/10/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
16 17040016 Hồ Thị Kim Chi Nữ 29/03/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
17 17040017 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 20/10/1995 Bình Định 5 3.5 Không đạt
18 17040018 Vũ Thị Cúc Nữ 08/01/1996 Đắk Lắk 4 2.5 Không đạt
19 17040019 Lộ Thị Kim Cương Nữ 12/08/1994 Ninh Thuận 4.5 2 Không đạt
20 17040020 Trương Thị Đào Nữ 05/08/1995 Quảng Ngãi 5.5 5.5 Đạt
21 17040021 Phạm Quốc Đạt Nam 14/11/1996 Bình Dương 5 2 Không đạt
22 17040022 Ka Diềm Nữ 06/01/1995 Lâm Đồng 5.5 0.5 Không đạt
23 17040023 Phan Thị Diễm Nữ 12/03/1995 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
24 17040024 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 18/12/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
25 17040025 Nguyễn Thanh Điệp Nam 10/07/1995 Thanh Hóa 4.5 2 Không đạt
26 17040026 Nguyễn Thị Diệu Nữ 13/06/1998 Gia Lai 7.5 3 Không đạt
27 17040027 Trịnh Văn Đô Nam 18/06/1990 Hà Nội 5.5 2.5 Không đạt
28 17040028 Phan Thanh Đông Nam 23/03/1997 Quảng Bình 7 4 Không đạt
29 17040029 Hoàng Thị Thúy Dung Nữ 09/08/1995 Nghệ An 5.5 2 Không đạt
30 17040030 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 24/12/1996 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
31 17040031 Nguyễn Võ Hữu Được Nam 08/04/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
32 17040032 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 14/06/1995 Bình Phước 7 6.5 Đạt
33 17040033 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 12/12/1996 Tp.HCM 7.5 9 Đạt
34 17040034 Đặng Minh Duy Nam 20/12/1996 Bình Dương 8 9 Đạt
35 17040035 Đỗ Quang Duy Nam 28/11/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
36 17040036 Hoàng Duy Nam 17/02/1997 Ninh Thuận 8 7.5 Đạt
37 17040037 Nguyễn Hoàng Phương Duy Nữ 03/11/1993 Bình Dương 5.5 5 Đạt
38 17040038 Phạm Anh Duy Nam 03/01/1994 Bình Dương 5 6 Đạt
39 17040039 Cao Thị Kiều Duyên Nữ 30/01/1996 Tây Ninh 6 4.5 Không đạt
40 17040040 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/05/1997 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
41 17040041 Phan Hồng Mỹ Duyên Nữ 08/08/1994 Ninh Thuận 7 3.5 Không đạt
42 17040042 Trương Mỹ Duyên Nữ 02/04/1996 Phú Yên 4.5 1.5 Không đạt
43 17040043 Va Nhông Thị Duyên Nữ 04/05/1996 Ninh Thuận 6 5 Đạt
44 17040044 Đỗ Thị Hồng Gấm Nữ 24/11/1997 Bình Dương 4 5 Không đạt
45 17040045 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 04/10/1996 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
46 17040046 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 15/01/1996 Bình Dương 8.5 9 Đạt
47 17040047 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 29/08/1996 TP HCM 7.5 5 Đạt
48 17040048 Phạm Thị Quỳnh Giao Nữ 04/08/1996 Lâm Đồng 8 8.5 Đạt
49 17040049 Nguyễn Văn Giáp Nam 20/04/1994 Hà Tĩnh 5 4 Không đạt
50 17040050 Đõ Thu Nữ 12/05/1997 Hải Dương 6.5 3.5 Không đạt
51 17040051 Hoàng Thị Nữ 15/12/1993 Thanh Hóa 3.5 0.5 Không đạt
52 17040052 Hoàng Thị Nữ 22/01/1997 Hưng Yên 8 6 Đạt
53 17040053 Hoàng Thị Khánh Nữ 14/05/1995 Cần Thơ 7.5 6 Đạt
54 17040054 Phan Thị Thu Nữ 02/08/1996 Bắc Giang 6.5 6 Đạt
55 17040055 Nguyễn Ngọc Hải Nam 24/05/1996 Bình Thuận 8 4.5 Không đạt
56 17040056 Hồ Thị Mỹ Hằng Nữ 23/06/1995 ĐắkLắk 6 5.5 Đạt
57 17040057 Huỳnh Thị Thu Hằng Nữ 02/12/1994 Bình Dương 7 5 Đạt
58 17040058 Lý Trịnh Thu Hằng Nữ 28/05/1997 Bình Định 4 2.5 Không đạt
59 17040059 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 13/11/1996 Quảng Bình 5 5 Đạt
60 17040060 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 06/07/1996 Tây Ninh 7.5 7 Đạt
61 17040061 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 03/10/1995 Gia Lai 7 7.5 Đạt
62 17040062 Lê Ngọc Bích Hạnh Nữ 10/03/1996 Đắk Lắk 7 3 Không đạt
63 17040063 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 19/02/1995 Gia Lai  
64 17040064 Tiêu Thị Ngọc Hạnh Nữ 27/12/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
65 17040065 Nguyễn Thị Ngọc Hạo Nữ 30/09/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
66 17040066 A Đát H Hậu Nữ 10/02/1995 Khánh Hòa 4.5 2 Không đạt
67 17040067 Phạm Thanh Hiền Nữ 03/09/1997 Bình Thuận  
68 17040068 Trần Thị Thu Hiền Nữ 02/10/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
69 17040069 Trần Ngọc Hiếu Nữ 14/02/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
70 17040070 Nguyễn Đặng Minh Hoa Nữ 16/09/1995 Bình Dương 6.5 5 Đạt
71 17040071 Phạm Ngọc Hòa Nam 04/08/1997 Nam Định 7.5 5.5 Đạt
72 17040072 Trần Tiến Thương Hoài Nữ 08/05/1997 Bình Phước 4.5 4.5 Không đạt
73 17040073 Nguyễn Thị Ngân Hồng Nữ 15/10/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
74 17040074 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 18/04/1997 Bình Phước 6 5.5 Đạt
75 17040075 Trần Thị Minh Huệ Nữ 04/12/1997 Hưng Yên 6.5 2.5 Không đạt
76 17040076 Trần Thanh Hùng Nam 03/09/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
77 17040077 Đặng Thị Lan Hương Nữ 29/08/1997 Hà Nam 8.5 5 Đạt
78 17040078 Nguyễn Thị Cẩm Hương Nữ 14/06/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
79 17040079 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 15/10/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
80 17040080 Phạm Thị Hương Nữ 03/10/1996 Quảng Bình  
81 17040081 Phạm Quang Hưởng Nam 20/10/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
82 17040082 Ngô Thanh Huy Nam 23/11/1994 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
83 17040083 Nguyễn Tuấn Huy Nam 19/11/1997 Gia Lai 7 5.5 Đạt
84 17040084 Lê Mộng Huyền Nữ 18/03/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
85 17040085 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 06/10/1996 Phú Yên 5.5 3 Không đạt
86 17040086 Nguyễn Thị Tuyết Huỳnh Nữ 15/07/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
87 17040087 Trần Duy Khá Nam 12/08/1996 Hà Tây 6 5 Đạt
88 17040088 Chu Phi Khanh Nữ 15/06/1996 Liên Bang Nga 8 6 Đạt
89 17040089 Phạm Văn Khánh Nam 20/12/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
90 17040090 Nguyễn Đăng Khoa Nam 29/02/1996 Đồng Nai 7.5 6.5 Đạt
91 17040091 Nguyễn Hoàng Khương Nam 18/04/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
92 17040092 Chế Mìn Kín Nữ 19/03/1996 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
93 17040093 Nguyễn Thanh Lam Nữ 16/01/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
94 17040094 Hoàng Thị Lan Nữ 20/08/1997 Thanh Hóa 7 5 Đạt
95 17040095 Nguyễn Thị Lan Nữ 29/09/1996 Thanh Hóa 3.5 Không đạt
96 17040096 Ông Mỹ Lan Nữ 14/05/1997 Cần Thơ 6 2.5 Không đạt
97 17040097 Phan Thị Lan Nữ 06/06/1996 Đắk Lắk 6 6 Đạt
98 17040098 Ngô Nhựt Lệ Nữ 03/07/1995 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
99 17040099 Vũ Thị Lệ Nữ 12/04/1996 Thanh Hóa 6 2 Không đạt
100 17040100 Nguyễn Hồng Liên Nữ 03/10/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
101 17040101 Lê Thúy Liễu Nữ 13/07/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
102 17040102 Lê Lam Linh Nữ 13/01/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
103 17040103 Lư Hoàng Linh Nữ 02/01/1996 Bình Dương 6 8.5 Đạt
104 17040104 Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/08/1997 Bình Dương  
105 17040105 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 13/05/1996 Lâm Đồng 7.5 7 Đạt
106 17040106 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/10/1997 Thanh Hóa 5 1.5 Không đạt
107 17040107 Phan Thị Đức Linh Nữ 03/01/1997 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
108 17040108 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 01/09/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
109 17040109 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 16/10/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
110 17040110 Nguyễn Thị Mai Loan Nữ 27/11/1995 Bình Phước 6 5.5 Đạt
111 17040111 Huỳnh Tấn Lộc Nam 09/03/1997 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
112 17040112 Huỳnh Thanh Lộc Nam 21/02/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
113 17040113 Nguyễn Thị Kim Lộc Nữ 15/06/1996 Quảng Ngãi  
114 17040114 Đào Thị Mai Nữ 23/02/1997 Hà Nam 7 5.5 Đạt
115 17040115 Phan Thị Nam Mai Nữ 23/11/1995 TP. Hồ Chí Minh 8 7 Đạt
116 17040116 Lưu Thị Mận Nữ 21/07/1995 Bắc Giang 7.5 7.5 Đạt
117 17040117 Bùi Thị Mến Nữ 03/02/1997 Thái Bình 8 5.5 Đạt
118 17040118 Trương Thị Thanh Minh Nữ 13/02/1993 Đắk Lắk 5 2.5 Không đạt
119 17040119 Nguyễn Thị Nữ 07/05/1998 Bình Dương 6 3 Không đạt
120 17040120 Nguyễn Tài Phương Nam Nam 21/08/1996 Thanh Hóa 4 3.5 Không đạt
121 17040121 Trần Thị Thảo Nam Nữ 16/06/1995 Sông Bé 5.5 5.5 Đạt
122 17040122 Đoàn Thị Thúy Nga Nữ 15/10/1995 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
123 17040123 Lê Huỳnh Nga Nữ 10/06/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
124 17040124 Lê Thị Thúy Nga Nữ 04/08/1996 Quảng Trị 6 4.5 Không đạt
125 17040125 Nguyễn Thị Nga Nữ 21/06/1997 Thanh Hóa 4 3 Không đạt
126 17040126 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 24/02/1996 Bình Định 6.5 5.5 Đạt
127 17040127 Lê Nguyễn Kim Ngân Nữ 10/07/1996 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
128 17040128 Ngô Thị Tuyết Ngân Nữ 15/02/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
129 17040129 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 12/11/1996 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
130 17040130 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 17/02/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
131 17040131 Trần Thái Hoàng Ngân Nữ 07/10/1997 Bình Dương 8 4 Không đạt
132 17040132 Trần Thị Ngân Nữ 22/06/1997 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
133 17040133 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 22/08/1997 Đắk Lắk 5 1.5 Không đạt
134 17040134 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 17/04/1996 Hải Dương 6 5.5 Đạt
135 17040135 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 26/01/1997 Tây Ninh 6 3 Không đạt
136 17040136 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 01/09/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
137 17040137 Nguyễn Thanh Nguyệt Nữ 08/11/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
138 17040138 Nguyễn Võ Thanh Nhã Nữ 18/09/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
139 17040139 Nguyễn Trọng Nhân Nam 18/12/1998 Hà Tĩnh 5.5 3 Không đạt
140 17040140 Phan Văn Nhân Nam 24/07/1995 Quảng Trị 5.5 5.5 Đạt
141 17040141 Vũ Văn Nhất Nam 20/10/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
142 17040142 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 27/05/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
143 17040143 Lê Thị Ngọc Nhi Nữ 17/05/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
144 17040144 Mạc Thị Yến Nhi Nữ 03/09/1997 Tiền Giang 7 8.5 Đạt
145 17040145 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 21/07/1998 TP HCM 6 7 Đạt
146 17040146 Trần Thị Ý Nhi Nữ 18/01/1998 An Giang 6 5 Đạt
147 17040147 Trương Thị Yến Nhi Nữ 04/02/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
148 17040148 Võ Thị Yến Nhi Nữ 10/11/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
149 17040149 Huỳnh Thị Quỳnh Như Nữ 19/07/1997 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
150 17040150 Mai Thị Quỳnh Như Nữ 22/12/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
151 17040151 Nguyễn Thị Trúc Như Nữ 21/09/1997 Bình Phước 7.5 8.5 Đạt
152 17040152 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ 03/07/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
153 17040153 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 12/07/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
154 17040154 Lê Thị Ni Nữ 16/08/1996 Quảng Trị 6 5 Đạt
155 17040155 Đỗ An Ninh Nữ 29/01/1997 Lâm Đồng 6.5 6.5 Đạt
156 17040156 Nguyễn Thị Bích Nở Nữ 24/12/1996 Quảng Ngãi 6 7.5 Đạt
157 17040157 Lê Kiều Oanh Nữ 09/01/1994 Kiên Giang 4 2 Không đạt
158 17040158 Nguyễn Thị Như Phúc Nữ 30/08/1997 Tây Ninh 8 6 Đạt
159 17040159 Nguyễn Thanh Phụng Nữ 26/12/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
160 17040160 Lê Thị Út Phương Nữ 02/07/1997 Bình Phước 7.5 7 Đạt
161 17040161 Đỗ Thị Thu Phượng Nữ 27/02/1996 Đắk Lắk  
162 17040162 Lê Thị Cát Phượng Nữ 05/09/1995 Bình Phước 7.5 8 Đạt
163 17040163 Lưu Thị Phượng Nữ 26/05/1996 Sông Bé 4 1.5 Không đạt
164 17040164 Nguyễn Thị Ngọc Quế Nữ 27/02/1997 Phú Yên 6 6 Đạt
165 17040165 Phạm Thị Qúy Nữ 22/03/1996 Hà Tĩnh 7 4 Không đạt
166 17040166 Vũ Thị Thanh Qúy Nữ 02/12/1996 Nam Định 6 7.5 Đạt
167 17040167 Nguyễn Thị Khánh Quyền Nữ 13/11/1997 Ninh Thuận 6 5 Đạt
168 17040168 Ngô Võ Như Quỳnh Nữ 20/10/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
169 17040169 Đinh Thị Sáu Nữ 01/01/1997 Quảng Bình 7 5.5 Đạt
170 17040170 Nguyễn Tấn Tài Nam 26/11/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
171 17040171 Nguyễn Văn Tài Nam 03/08/1997 Bình Dương  
172 17040172 Bùi Thanh Tâm Nữ 29/10/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
173 17040173 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 09/05/1996 Bình Dương  
174 17040174 Trần Mai Thanh Nữ 06/01/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
175 17040175 Trương Duy Thành Nam 05/02/1995 Đồng Nai 6.5 3.5 Không đạt
176 17040176 Nguyễn Thị Xuân Thao Nữ 20/09/1997 Kon Tum 8 8.5 Đạt
177 17040177 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 18/09/1994 Bình Phước 6 3 Không đạt
178 17040178 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 6 1.5 Không đạt
179 17040179 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22/03/1997 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
180 17040180 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
181 17040181 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
182 17040182 Nguyễn Thị Kim Thơ Nữ 05/12/1997 Lâm Đồng 6.5 8 Đạt
183 17040183 Nguyễn Thị Tường Thơ Nữ 04/07/1996 Long An 5 3.5 Không đạt
184 17040184 Trần Thị Anh Thơ Nữ 12/08/1994 Bến Tre 5.5 1.5 Không đạt
185 17040185 Nguyễn Anh Thoa Nữ 12/01/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
186 17040186 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/10/1997 Nghệ An 4.5 3 Không đạt
187 17040187 Lê Thị Hoài Thương Nữ 06/04/1997 Bình Dương  
188 17040188 Lê Thị Ngọc Thương Nữ 03/07/1997 Bình Định  
189 17040189 Vũ Phạm Hoài Thương Nữ 17/10/1996 Lâm Đồng 7 9 Đạt
190 17040190 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 06/06/1997 Đắk Lắk 6 5 Đạt
191 17040191 Ngô Thanh Thủy Nữ 21/09/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
192 17040192 Ngưu Thị Hoàng Thủy Nữ 12/12/1995 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
193 17040193 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 22/01/1996 Bình Phước 6 5 Đạt
194 17040194 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 17/11/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
195 17040195 Phan Đoàn Uyên Thy Nữ 16/03/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
196 17040196 Ngô Thị Mỹ Tiên Nữ 25/12/1997 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
197 17040197 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 07/09/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
198 17040198 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 12/10/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
199 17040199 Lương Tiên Tiến Nam 18/03/1998 Ninh Thuận  
200 17040200 Nguyễn Minh Tiến Nam 25/05/1994 Bình Dương 7 8.5 Đạt
201 17040201 Nguyễn Đức Toán Nam 10/02/1994 Thanh Hóa 5.5 2 Không đạt
202 17040202 Huỳnh Thanh Trà Nữ 25/09/1996 Bình Dương 8.5 8 Đạt
203 17040203 Bùi Thị Thanh Trâm Nữ 07/11/1997 Tp.Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
204 17040204 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nữ 31/03/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
205 17040205 Lê Thị Bích Trâm Nữ 13/02/1997 Đồng Nai 8.5 9.5 Đạt
206 17040206 Ngô Ngọc Trâm Nữ 08/04/1995 Gia Lai 5 5.5 Đạt
207 17040207 Nguyễn Mai Trâm Nữ 22/07/1996 Đồng Nai 5 2 Không đạt
208 17040208 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 22/07/1997 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
209 17040209 Nguyễn Trần Ngọc Trâm Nữ 06/09/1995 Bình Dương 8 7.5 Đạt
210 17040210 Phan Thị Bích Trâm Nữ 20/07/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
211 17040211 Trần Thị Băng Trâm Nữ 09/03/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
212 17040212 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 09/07/1998 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
213 17040213 Đặng Thị Thu Trang Nữ 09/02/1993 Tây Ninh 5 3 Không đạt
214 17040214 Đoàn Thị Thùy Trang Nữ 10/07/1998 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
215 17040215 Lại Thị Trang Nữ 25/02/1997 Quảng Nam 6.5 8 Đạt
216 17040216 Lương Thị Thu Trang Nữ 19/11/1996 Bình Dương 7 7.5 Đạt
217 17040217 Mai Thiên Trang Nữ 06/04/1996 Bến Tre 6.5 3.5 Không đạt
218 17040218 Ngô Thị Mỹ Trang Nữ 14/02/1996 Quảng Trị 6.5 9 Đạt
219 17040219 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 08/12/1997 Gia Lai 7 5 Đạt
220 17040220 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 02/10/1997 Đồng Tháp 7.5 8 Đạt
221 17040221 Phạm Thùy Trang Nữ 27/04/1997 TP HCM 6 5 Đạt
222 17040222 Trần Thị Hồng Trang Nữ 15/09/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
223 17040223 Trần Thị Như Trang Nữ 26/04/1997 Bình Phước 7.5 6 Đạt
224 17040224 Trần Thị Thùy Trang Nữ 15/05/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
225 17040225 Trương Thị Trang Nữ 08/11/1994 Đắk Nông 5 3 Không đạt
226 17040226 Vũ Thị Minh Trang Nữ 19/08/1995 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
227 17040227 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 19/08/1995 Bình Dương 7 8.5 Đạt
228 17040228 Bùi Ngọc Triệu Nữ 06/11/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
229 17040229 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 30/08/1995 Bình Dương 5 5 Đạt
230 17040230 Nguyễn Thị Thúy Trinh Nữ 25/10/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
231 17040231 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 25/06/1995 Bình Định 7 6 Đạt
232 17040232 Trần Thị Tuyết Trinh Nữ 02/07/1996 Bình Dương 6 7.5 Đạt
233 17040233 Lương Hồng Trúc Nữ 07/10/1996 Tp.Hồ Chí Minh 7 8 Đạt
234 17040234 Thái Nhã Trúc Nữ 24/08/1997 TP HCM 7.5 8 Đạt
235 17040235 Lữ Nhật Trường Nam 20/02/1995 Bình Dương 4 0 Không đạt
236 17040236 Nguyễn Nhựt Trường Nam 09/05/1996 Bến Tre 9 5.5 Đạt
237 17040237 Đỗ Ngô Minh Nam 23/04/1996 Bình Dương 6 8 Đạt
238 17040238 Nguyễn Minh Nam 02/11/1995 Bình Dương 6.5 6 Đạt
239 17040239 Phan Thị Nữ 17/11/1996 Hà Tĩnh 4.5 1.5 Không đạt
240 17040240 Trương Thị Hoàng Nữ 04/01/1995 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
241 17040241 Trần Anh Tuấn Nam 27/11/1996 Bình Dương  
242 17040242 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 6.5 1.5 Không đạt
243 17040243 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 22/09/1998 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
244 17040244 Võ Thị Tuyền Nữ 16/07/1995 Bình Dương 7 7.5 Đạt
245 17040245 Lữ Thị Tuyết Nữ 07/07/1991 Thanh Hóa  
246 17040246 Nguyễn Thị Tiểu Tuyết Nữ 15/03/1996 Sông Bé 4 3.5 Không đạt
247 17040247 Lưu Trần Thảo Uyên Nữ 01/05/1996 Bình Dương 8.5 9 Đạt
248 17040248 Nông Thị Thu Uyên Nữ 18/12/1996 Đắk Lắk 7.5 8 Đạt
249 17040249 Lê Thị Vân Nữ 10/08/1995 Thanh Hóa 7 7 Đạt
250 17040250 Lê Thị Thanh Vân Nữ 10/07/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
251 17040251 Ngô Thị Tường Vân Nữ 26/04/1997 Kiên Giang 7.5 8 Đạt
252 17040252 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/11/1997 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
253 17040253 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 29/05/1997 Bình Dương 8.5 5 Đạt
254 17040254 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 23/03/1998 Tây Ninh 7.5 6.5 Đạt
255 17040255 Nguyễn Yến Thanh Vân Nữ 10/04/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
256 17040256 Trần Thị Thanh Vân Nữ 10/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
257 17040257 Phạm Huỳnh Thanh Nam 19/08/1997 Kiên Giang 6.5 5.5 Đạt
258 17040258 Phạm Thị Việt Nữ 27/07/1997 Đắk Lắk  
259 17040259 Lý Kim Vinh Nam 16/10/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
260 17040260 Lê Võ Hoàng Nam 22/12/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
261 17040261 Đặng Minh Vương Nam 19/02/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
262 17040262 Liêu Thúy Vy Nữ 16/02/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
263 17040263 Trương Ngọc Thảo Vy Nữ 02/08/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
264 17040264 Võ Nhật Khánh Vy Nữ 16/02/1996 TP HCM 4.5 3.5 Không đạt
265 17040265 Lưu Quỳnh Xoan Nữ 10/05/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
266 17040266 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 16/07/1998 Thanh Hóa 7.5 9 Đạt
267 17040267 Đào Hà Xuyên Nữ 24/07/1995 Bình Dương 6.5 5 Đạt
268 17040268 Mai Thị Như Ý Nữ 10/06/1996 Tây Ninh 8 9 Đạt
269 17040269 Nguyễn Thị Cẩm Yến Nữ 10/11/1996 Bình Dương 8 7.5 Đạt
270 17040270 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 08/07/1998 Nghệ An 6.5 7 Đạt
271 17040271 Nguyễn Trần Thảo Yến Nữ 03/04/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
272 17040272 Trần Thị Hải Yến Nữ 22/11/1997 Nam Định 5 2.5 Không đạt
Danh sách này có 272 thí sinh.

watch_later
29/05/2017 00:00:00  
visibility
 1105