Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (03B/2017) khóa 17031 Ngày 27 tháng 05 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17031001 Lê Thị Trúc An Nữ 29/10/1996 Đồng Tháp 7 6 Đạt
2 17031002 Nguyễn Thị Mỹ An Nữ 13/09/1997 Bình Dương  
3 17031003 Nguyễn Thị Ngọc Ân Nữ 17/04/1996 Sông Bé 7.5 9.5 Đạt
4 17031004 Huỳnh Thị Phương Anh Nữ 09/12/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
5 17031005 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 05/09/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
6 17031006 Trịnh Thị Kim Anh Nữ 22/08/1997 Bình Định 6 3 Không đạt
7 17031007 Lê Hải Âu Nam 30/12/1996 Tây Ninh 7 7.5 Đạt
8 17031008 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 26/06/1996 Hà Tây 7 8 Đạt
9 17031009 Ngô Thanh Bình Nam 28/11/1980 Bình Dương 5 3 Không đạt
10 17031010 Đỗ Thị Ninh Chi Nữ 19/02/1997 Bình Dương  
11 17031011 Vũ Thị Kim Chi Nữ 13/08/1995 Bình Phước 3.5 3 Không đạt
12 17031012 Trần Vũ Minh Chức Nam 18/10/1991 Cần Thơ  
13 17031013 Trần Thị Trang Đài Nữ 20/01/1997 Bình Thuận 7.5 7 Đạt
14 17031014 Lê Hoàng Danh Nam 19/07/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
15 17031015 Trần Thị Thúy Danh Nữ 04/07/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 4 Không đạt
16 17031016 Phạm Thị Anh Đào Nữ 16/11/1995 Đồng Nai 6 7.5 Đạt
17 17031017 Bùi Tấn Đạt Nam 13/02/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
18 17031018 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ 15/12/1997 Bình Thuận 6.5 7 Đạt
19 17031019 Phạm Minh Đức Nam 30/08/1996 Sông Bé 6.5 7 Đạt
20 17031020 Nguyễn Thị Hồng Dung Nữ 01/08/1996 Sông Bé 8 8 Đạt
21 17031021 Hoàng Thế Dũng Nam 06/08/1996 Gia Lai 5 0 Không đạt
22 17031022 Hồ Thị Thùy Dương Nữ 16/04/1996 Bình Dương 6 7.5 Đạt
23 17031023 Lê Thị Thùy Dương Nữ 11/03/1995 Bình Dương  
24 17031024 Hứa Trọng Duy Nam 05/10/1991 Bình Dương 6 5 Đạt
25 17031025 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy Nam 16/12/1997 Tp.HCM 6.5 10 Đạt
26 17031026 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 13/05/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
27 17031027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 30/08/1995 Bình Phước 7.5 6 Đạt
28 17031028 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 03/10/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
29 17031029 Phan Đặng Kỳ Duyên Nữ 18/10/1996 Đồng Nai 6 9.5 Đạt
30 17031030 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 22/12/1995 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
31 17031031 Trần Minh Hải Nam 06/06/1996 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
32 17031032 Trần Lý Hân Nữ 20/02/1997 Bình Định 8 9.5 Đạt
33 17031033 Lê Thị Hằng Nữ 10/11/1996 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
34 17031034 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/01/1995 Gia Lai 6.5 6.5 Đạt
35 17031035 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 08/11/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
36 17031036 Nguyễn Thị Thanh Hảo Nữ 24/07/1995 Gia Lai 6 4.5 Không đạt
37 17031037 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 16/05/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
38 17031038 Phan Tú Hoa Nữ 09/05/1996 Sông Bé 8 9 Đạt
39 17031039 Trần Thị Hoa Nữ 01/12/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
40 17031040 Nguyễn Thị Thanh Hòa Nữ 16/11/1997 Bình Thuận 6 3.5 Không đạt
41 17031041 Trần Lý Hoàn Nam 18/01/1996 Bình Định 6 5.5 Đạt
42 17031042 Nguyễn Thị Ngân Huệ Nữ 26/12/1997 Bình Phước 6.5 8 Đạt
43 17031043 Võ Kế Phi Hùng Nam 03/06/1994 Kon Tum 8 8.5 Đạt
44 17031044 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 30/04/1995 Bình Dương 7 7.5 Đạt
45 17031045 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 08/08/1996 Sông Bé 6 5.5 Đạt
46 17031046 Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/06/1997 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
47 17031047 Nguyễn Hoàng Khanh Nam 09/10/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
48 17031048 Bùi Thị Lan Nữ 02/07/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
49 17031049 Đỗ Thị Lan Nữ 09/02/1994 Thanh Hóa 6 7.5 Đạt
50 17031050 Đặng Thị Mỹ Lệ Nữ 07/10/1995 Bình Dương  
51 17031051 Nguyễn Thị Liễu Nữ 16/07/1997 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
52 17031052 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 27/06/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
53 17031053 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 30/11/1997 Bình Dương 5 9 Đạt
54 17031054 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 28/08/1997 Đắk Lắk 6 8 Đạt
55 17031055 Kim Mỹ Loan Nữ 24/09/1995 Sông Bé 6 6.5 Đạt
56 17031056 Nguyễn Thị Kim Lộc Nữ 07/12/1995 Tp.HCM 6 2.5 Không đạt
57 17031057 Vũ Đình Long Nam 09/09/1994 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
58 17031058 Nguyễn Tấn Luận Nam 15/06/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
59 17031059 Nguyễn Thị Xuân Ly Nữ 12/06/1994 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
60 17031060 Hứa Lê Khánh Lyn Nữ 18/06/1995 Tiền Giang 6.5 5 Đạt
61 17031061 Huỳnh Quốc Minh Nam 08/12/1995 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
62 17031062 Lư Tú My Nữ 16/10/1997 Bình Dương 4 7 Không đạt
63 17031063 Trương Thị Thùy My Nữ 13/11/1995 Bình Dương  
64 17031064 Lê Thị Thúy Mỹ Nữ 30/08/1996 Hà Tĩnh 8 6 Đạt
65 17031065 Cao Thị Thanh Nga Nữ 13/10/1996 Quảng Ngãi 5.5 7 Đạt
66 17031066 Lý Kim Ngân Nữ 01/03/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
67 17031067 Nguyễn Lê Hồng Ngân Nữ 29/11/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
68 17031068 Nguyễn Phạm Thành Nghĩa Nam 23/09/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
69 17031069 Phạm Phú Nghĩa Nam 11/12/1995 Bình Phước  
70 17031070 Đào Bích Ngọc Nữ 30/07/1995 Thái Nguyên 7 3 Không đạt
71 17031071 Lê Thị Ngọc Nữ 19/05/1994 Bình Dương  
72 17031072 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 01/01/1994 Bình Dương 8 7.5 Đạt
73 17031073 Trương Ngọc Nguyên Nữ 01/09/1996 An Giang 6 7 Đạt
74 17031074 Trương Thảo Nguyên Nữ 19/01/1995 Sông Bé  
75 17031075 Lương Trần Hoàng Nhi Nữ 11/11/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
76 17031076 Trương Thị Yến Nhi Nữ 18/04/1997 Bình Dương  
77 17031077 Doãn Thị Nhung Nữ 20/12/1996 Cà Mau 7.5 8 Đạt
78 17031078 Nguyễn Phạm Tuyết Nhung Nữ 04/05/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
79 17031079 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/08/1994 Bình Dương 6 5 Đạt
80 17031080 Phạm Thị Nở Nữ 16/08/1996 Đắk Lắk 6 7 Đạt
81 17031081 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 27/07/1998 Bến Tre 5.5 7.5 Đạt
82 17031082 Nguyễn Thị Thanh Nữ Nữ 07/03/1996 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
83 17031083 Đỗ Châu Pha Nữ 25/07/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
84 17031084 Trần Phong Nam 19/11/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
85 17031085 Lê Thị Mỹ Phúc Nữ 11/10/1994 Bình Dương 5 5 Đạt
86 17031086 Nguyễn Trọng Phúc Nam 03/03/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
87 17031087 Nguyễn Lê Hoàng Phương Nữ 21/11/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
88 17031088 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 30/01/1996 Tây Ninh 5.5 7 Đạt
89 17031089 Phan Thị Phương Nữ 14/12/1997 Hà Tĩnh 6.5 5 Đạt
90 17031090 Thân Thị Thu Phương Nữ 20/01/1996 Đắk Lắk 6.5 7 Đạt
91 17031091 Văn Thị Kim Phường Nữ 20/07/1996 Ninh Thuận 6 6 Đạt
92 17031092 Nguyễn Thị Phượng Nữ 20/06/1995 Bình Thuận 6.5 8.5 Đạt
93 17031093 Phan Thị Minh Phượng Nữ 01/10/1996 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
94 17031094 Lê Thành Quý Nam 04/11/1995 Đồng Nai 5.5 8 Đạt
95 17031095 Phan Đoàn Kim Quyên Nữ 17/08/1995 Bình Dương 7 5.5 Đạt
96 17031096 Trần Thanh Quyên Nữ 31/08/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
97 17031097 Vũ Ngọc Kim Quỳnh Nữ 07/07/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
98 17031098 Từ Thị Phương Sang Nữ 03/12/1995 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
99 17031099 Phạm Thị Diễm Sương Nữ 16/08/1995 Bến Tre 6.5 6.5 Đạt
100 17031100 Võ Ngọc Thiện Tâm Nữ 02/07/1995 Ninh Thuận 5 8 Đạt
101 17031101 Hoàng Anh Thái Nam 10/05/1995 Nghệ An 8 8.5 Đạt
102 17031102 Chu Thị Thanh Nữ 29/12/1996 Gia Lai 4.5 0.5 Không đạt
103 17031103 Lê Thị Yến Thanh Nữ 19/03/1994 Bình Dương 3 Không đạt
104 17031104 Cháu Thùy Trang Thảo Nữ 22/07/1995 Đồng Nai  
105 17031105 Đoàn Thu Thảo Nữ 09/05/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
106 17031106 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/01/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
107 17031107 Thái Trần Thanh Thảo Nữ 23/03/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
108 17031108 Trần Thị Phương Thảo Nữ 21/09/1997 Bình Dương 8.5 10 Đạt
109 17031109 Phạm Thị Mai Thu Nữ 24/08/1994 Bình Dương 6 5 Đạt
110 17031110 Vũ Thị Tuyết Thu Nữ 28/09/1995 Bình Thuận 7.5 8 Đạt
111 17031111 Trương Thị Anh Thư Nữ 16/11/1996 Sóc Trăng 8 9 Đạt
112 17031112 Vương Phước Thuận Nam 21/02/1996 Tp.HCM 7 7 Đạt
113 17031113 Lâm Minh Thức Nam 16/01/1995 Bình Dương 7 7 Đạt
114 17031114 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 23/12/1995 Bình Dương  
115 17031115 Nguyễn Thu Thúy Nữ 23/02/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
116 17031116 Phạm Thị Bích Thủy Nữ 18/10/1995 Sông Bé  
117 17031117 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 10/01/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
118 17031118 Hứa Vũ Hải Thụy Nữ 10/01/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
119 17031119 Huỳnh Liêu Thủy Tiên Nữ 17/08/1994 Bình Dương 3.5 2.5 Không đạt
120 17031120 Phạm Thị Cẩm Tiên Nữ 10/04/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
121 17031121 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 25/11/1996 Lâm Đồng 9 8.5 Đạt
122 17031122 Huỳnh Văn Tiến Nam 12/02/1995 Đồng Nai 7 5.5 Đạt
123 17031123 Lương Mỹ Trân Nữ 24/09/1996 Sông Bé 6.5 8 Đạt
124 17031124 Lê Thị Huyền Trang Nữ 21/04/1996 Bình Dương 6.5 8 Đạt
125 17031125 Lý Kim Trang Nữ 18/06/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
126 17031126 Phạm Vương Đài Trang Nữ 18/08/1996 Sông Bé 7 8.5 Đạt
127 17031127 Trần Thị Mai Trang Nữ 20/02/1995 Bình Phước  
128 17031128 Trần Thị Minh Trang Nữ 20/03/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
129 17031129 Vũ Hoàng Triều Nam 06/03/1995 Tp.HCM 5 5 Đạt
130 17031130 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 21/03/1997 Bình Định 6.5 5.5 Đạt
131 17031131 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 23/07/1997 Bình Dương 4 6 Không đạt
132 17031132 Hoàng Minh Trường Nam 14/08/1995 Bắc Kạn 7.5 7.5 Đạt
133 17031133 Võ Thị Thanh Truyền Nữ 28/08/1997 Gia Lai 6.5 6.5 Đạt
134 17031134 Phạm Thị Cẩm Nữ 16/12/1995 Bình Dương 5.5 7 Đạt
135 17031135 Trần Thụy Thủy Tuyên Nữ 02/04/1996 Long An 3.5 6 Không đạt
136 17031136 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 06/03/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
137 17031137 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 08/08/1997 Bình Dương 7.5 10 Đạt
138 17031138 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 29/10/1997 Bình Dương 4.5 7 Không đạt
139 17031139 Hồ Thị Ánh Tuyết Nữ 12/09/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
140 17031140 Ngô Lan Vy Nữ 07/02/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
141 17031141 Trần Kiều Vỹ Nam 03/10/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
Danh sách này có 141 thí sinh.

watch_later
29/05/2017 00:00:00  
visibility
 1068