Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (03A/2017) khóa 17030 Ngày 22 tháng 04 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17030001 Bùi Diệu An Nữ 28/08/1998 Bình Dương 6.5 9 Đạt
2 17030002 Cù Thị Ngọc An Nữ 19/08/1997 Bình Phước 8 7 Đạt
3 17030003 Nguyễn Hữu An Nam 13/06/1993 Thái Bình 5.5 3 Không đạt
4 17030004 Nguyễn Thị Hồng An Nữ 23/10/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
5 17030005 Huỳnh Ngọc Anh Nữ 30/05/1994 Bình Dương  
6 17030006 Lê Nguyễn Phương Anh Nữ 03/12/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
7 17030007 Nguyễn Phạm Tuấn Anh Nam 09/01/1993 Bình Dương  
8 17030008 Nguyễn Thị Huỳnh Anh Nữ 23/01/1993 Sông Bé 7 5.5 Đạt
9 17030009 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 21/12/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
10 17030010 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 17/06/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
11 17030011 Phạm Đức Anh Nam 07/05/1998 Bình Dương  
12 17030012 Phạm Thị Lan Anh Nữ 29/04/1998 Đắk Lắk 7 8 Đạt
13 17030013 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 19/06/1997 Tp.Hồ Chí Minh 4.5 6.5 Không đạt
14 17030014 Trần Thị Kim Anh Nữ 06/07/1993 Bình Phước  
15 17030015 Trần Tú Anh Nữ 27/09/1998 Bình Dương 7 10 Đạt
16 17030016 Trịnh Ngọc Anh Nam 14/10/1995 Bình Dương 6 9.5 Đạt
17 17030017 Trương Trâm Anh Nữ 15/10/1998 Bình Dương  
18 17030018 Vũ Châu Anh Nữ 02/02/1998 Hoà Bình 7.5 9.5 Đạt
19 17030019 Vũ Thị Lan Anh Nữ 15/10/1996 TP HCM 6 5 Đạt
20 17030020 Đào Thị Nhi Ánh Nữ 22/10/1998 Bình Định 7.5 8.5 Đạt
21 17030021 Lê Hồng Bích Nữ 03/01/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
22 17030022 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 27/05/1996 Bình Thuận 7 7.5 Đạt
23 17030023 Trần Thanh Bình Nam 26/07/1996 Nam Định 7 9 Đạt
24 17030024 Châu Nguyễn Hồng Cẩm Nữ 18/07/1998 Bình Dương  
25 17030025 Phạm Minh Cảnh Nam 10/02/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
26 17030026 Lê Duy Chất Nam 25/03/1994 Bình Dương  
27 17030027 Lưu Đình Châu Nam 01/07/1987 Thái Bình 2.5 3.5 Không đạt
28 17030028 Vương Tú Châu Nữ 04/07/1994 Sông Bé 6 5 Đạt
29 17030029 Lưu Thị Mỹ Chi Nữ 05/09/1997 Ninh Thuận 5 1 Không đạt
30 17030030 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 14/10/1996 Bình Thuận 5 6.5 Đạt
31 17030031 Lê Văn Chiến Nam 07/08/1987 An Giang  
32 17030032 Nguyễn Thị Chinh Nữ 04/04/1998 Lâm Đồng 6.5 8.5 Đạt
33 17030033 Tạ Kiều Chinh Nữ 17/09/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
34 17030034 Nguyễn Đình Chung Nam 27/09/1996 Bình Dương 7 9.5 Đạt
35 17030035 Bùi Viết Đại Nam 12/12/1993 Quảng Nam 8 6.5 Đạt
36 17030036 Nguyễn Phước Danh Nam 13/06/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
37 17030037 Trần Thị Thúy Danh Nữ 04/07/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 5.5 Đạt
38 17030038 Huỳnh Xuân Đào Nữ 29/04/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
39 17030039 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 06/02/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
40 17030040 Nông Thị Đào Nữ 04/06/1995 Đắk Lắk 6 9 Đạt
41 17030041 Nguyễn Văn Đạt Nam 02/08/1993 Đăk Lăk 8.5 6 Đạt
42 17030042 Trần Thị Thúy Diễm Nữ 20/06/1996 An Giang 8.5 9.5 Đạt
43 17030043 Nguyễn Thị Diệp Nữ 14/09/1998 Thanh Hóa 5.5 2.5 Không đạt
44 17030044 Nguyễn Hồng Điệp Nữ 14/01/1997 Bình Phước 6 6.5 Đạt
45 17030045 Tống Thanh Diệu Nữ 11/08/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
46 17030046 Trần Thị Thùy Diệu Nữ 30/09/1998 Bình Dương 9 10 Đạt
47 17030047 Nguyễn Hà Đức Nam 18/07/1995 TP. Hồ Chí Minh  
48 17030048 Hoàng Thị Mỹ Dung Nữ 25/01/1997 Bình Dương 3.5 Không đạt
49 17030049 Mai Thị Dung Nữ 21/09/1995 Thanh Hóa 4.5 Không đạt
50 17030050 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 08/05/1998 Lâm Đồng 8 9.5 Đạt
51 17030051 Đỗ Thị Thùy Dương Nữ 22/05/1998 Bình Dương 7 9 Đạt
52 17030052 Nguyễn Thùy Dương Nữ 19/12/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
53 17030053 Tô Thùy Dương Nữ 21/12/1996 An Giang 8 9 Đạt
54 17030054 Nguyễn Hoàng Phương Duy Nam 03/11/1993 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
55 17030055 Nguyễn Kiều Hồng Duyên Nữ 30/09/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
56 17030056 Nguyễn Thị Duyên Nữ 19/02/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
57 17030057 Phan Hồng Mỹ Duyên Nữ 08/08/1994 Ninh Thuận 6.5 4 Không đạt
58 17030058 Trần Thị Gái Nữ 16/09/1998 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
59 17030059 Nguyễn Trường Giang Nam 11/11/1991 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
60 17030060 Lê Bá Giáp Nam 10/11/1994 7.5 5.5 Đạt
61 17030061 Lê Thị Phương Nữ 08/12/1996 Bình Phước 7.5 10 Đạt
62 17030062 Nguyễn Thị Thu Nữ 17/08/1995 Tp.HCM 7 9 Đạt
63 17030063 Phạm Vân Nữ 22/09/1996 Đồng Nai 7 9 Đạt
64 17030064 Lê Trọng Hải Nam 24/05/1994  
65 17030065 Ngô Đăng Hải Nam 17/01/1996 Đắk Lắk 5.5 6 Đạt
66 17030066 Trần Văn Hải Nam 16/01/1993 Đắk Lắk  
67 17030067 Huỳnh Thị Ngọc Hân Nữ 29/08/1995 Bình Thuận 7.5 9.5 Đạt
68 17030068 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 05/11/1997 Đắk Lắk 7.5 9 Đạt
69 17030069 Trần Ngọc Hân Nữ 09/02/1998 Bình Dương 7 10 Đạt
70 17030070 Hồ Thị Hằng Nữ 20/10/1990 Quảng Bình 4 Không đạt
71 17030071 Lê Thị Hằng Nữ 01/10/1995 Bình Phước 6 6.5 Đạt
72 17030072 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 05/03/1997 Long An 4 5.5 Không đạt
73 17030073 Lý Thị Hằng Nữ 06/04/1995 Bình Phước 6.5 6 Đạt
74 17030074 Nguyễn Thị Hằng Nữ 28/10/1996 Thanh Hóa 8 8.5 Đạt
75 17030075 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 13/11/1996 Quảng Bình 4 6.5 Không đạt
76 17030076 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 06/11/1995 Bình Thuận 6 7.5 Đạt
77 17030077 Phan Thị Thanh Hằng Nữ 02/08/1996 Bình Dương 4 6.5 Không đạt
78 17030078 Trần Thị Hằng Nữ 05/03/1996 Bắc Ninh 8.5 8 Đạt
79 17030079 Trần Thị Thu Hằng Nữ 31/10/1996 Hải Dương 8 10 Đạt
80 17030080 Lê Thị Hạnh Nữ 23/11/1998 Thanh Hóa 5.5 1.5 Không đạt
81 17030081 Phạm Thị Ngọc Hạnh Nữ 04/12/1995 Bình Phước 8 8.5 Đạt
82 17030082 Võ Thị Mỹ Hạnh Nữ 12/07/1998 Bình Dương 9.5 10 Đạt
83 17030083 Lê Quốc Trung Hậu Nam 02/07/1994 5 4.5 Không đạt
84 17030084 Lê Thị Hậu Nữ 23/05/1996 Thanh Hóa 8 8.5 Đạt
85 17030085 Dương Thị Hiền Nữ 10/03/1996 Nghệ An 3.5 5 Không đạt
86 17030086 Lê Thị Hiền Nữ 10/08/1998 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
87 17030087 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 19/06/1996 Đắk Lắk 6 7.5 Đạt
88 17030088 Nguyễn Phạm Thục Hiền Nữ 20/09/1996 Bình Dương 7.5 9 Đạt
89 17030089 Nguyễn Thị Hiền Nữ 19/02/1998 Bình Phước 7.5 3 Không đạt
90 17030090 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 05/07/1996 Đắk Lắk 5.5 6 Đạt
91 17030091 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/09/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
92 17030092 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 22/10/1997 Bình Phước 7 7.5 Đạt
93 17030093 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 03/09/1998 Thái Bình 7 8 Đạt
94 17030094 Tô Thị Ngọc Hiếu Nữ 09/07/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
95 17030095 Lê Thị Thanh Hoa Nữ 22/10/1996 Phú Yên 7 8 Đạt
96 17030096 Cao Thị Hòa Nữ 25/07/1997 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
97 17030097 Đỗ Thị Hòa Nữ 01/09/1998 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
98 17030098 Lưu Thị Yến Hòa Nữ 24/06/1995 Bình Phước 7 4 Không đạt
99 17030099 Ngô Thị Hòa Nữ 20/12/1995 Thanh Hóa 5 3.5 Không đạt
100 17030100 Phạm Thị Hòa Nữ 18/05/1997 Bình Dương 9 9.5 Đạt
101 17030101 Mai Văn Hoài Nam 10/01/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
102 17030102 Nguyễn Thị Cẩm Hoàng Nữ 23/03/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
103 17030103 Lý Cẩm Hồng Nữ 18/04/1996 Bình Dương 6 8 Đạt
104 17030104 Nguyễn Thị Hồng Nữ 09/06/1998 Kiên Giang 7 6 Đạt
105 17030105 Lý Ái Huê Nữ 21/06/1997 TP HCM 6.5 5 Đạt
106 17030106 Doãn Thị Huệ Nữ 20/06/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
107 17030107 Lê Thị Huệ Nữ 15/11/1996 Bắc Giang 5.5 3 Không đạt
108 17030108 Lưu Mạnh Hùng Nam 15/02/1995 Bình Thuận 5 3.5 Không đạt
109 17030109 Trần Xuân Hùng Nam 22/06/1997 Bình Phước 7 6 Đạt
110 17030110 Võ Kế Phi Hùng Nam 03/06/1994 Kon Tum 7.5 9 Đạt
111 17030111 Nguyễn Mạnh Hưng Nam 05/09/1996 Bắc Giang 6.5 5.5 Đạt
112 17030112 Lê Thị Kim Hương Nữ 21/10/1998 Bình Phước 7 6.5 Đạt
113 17030113 Nguyễn Thị Dạ Lý Hương Nữ 29/03/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
114 17030114 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 01/01/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
115 17030115 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 12/06/1997 Bình Định 5.5 7 Đạt
116 17030116 Phạm Lê Diệu Hương Nữ 04/04/1998 Bình Thuận 7 5 Đạt
117 17030117 Trà Thị Diễm Hương Nữ 20/04/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
118 17030118 Trần Thị Thu Hương Nữ 10/12/1996 Thanh Hóa 8 8.5 Đạt
119 17030119 Vũ Thị Hương Nữ 04/09/1996 Sông Bé 7 5 Đạt
120 17030120 Trần Thị Thu Hường Nữ 15/12/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
121 17030121 Nguyễn Thanh Huy Nam 12/01/1995 Bình Dương 8 9.5 Đạt
122 17030122 Kiều Thị Thu Huyền Nữ 20/11/1996 Lâm Đồng 6.5 6.5 Đạt
123 17030123 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 06/10/1996 Phú Yên 6 4.5 Không đạt
124 17030124 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 10/01/1997 Bình Dương 5.5 9 Đạt
125 17030125 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 19/03/1997 Bình Phước 8 9 Đạt
126 17030126 Phạm Thị Huyền Nữ 09/07/1998 Hải Dương 6 4.5 Không đạt
127 17030127 Trương Thị Thanh Huyền Nữ 02/01/1998 Bình Dương 8.5 10 Đạt
128 17030128 Nguyễn Duy Khanh Nam 10/05/1994 Bắc Ninh  
129 17030129 Nguyễn Trần Bảo Khánh Nữ 01/01/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
130 17030130 Phạm Văn Khánh Nam 20/12/1997 Bình Dương  
131 17030131 Trần Trọng Khánh Nam 20/07/1994 Hậu Giang 7 6.5 Đạt
132 17030132 Lê Văn Khoa Nam 12/09/1996 Đồng Nai 6.5 9.5 Đạt
133 17030133 Lê Lâm Bảo Khương Nam 06/04/1998 TP HCM 7.5 8.5 Đạt
134 17030134 Nguyễn Hoài Khương Nam 30/03/1997 Bình Dương 6.5 10 Đạt
135 17030135 Lê Trung Kiên Nam 22/12/1996 Bình Dương 7 10 Đạt
136 17030136 Lâm Thanh Kiều Nữ 06/04/1996 Bình Dương 4.5 8.5 Không đạt
137 17030137 Phạm Thị Kiều Nữ 18/07/1996 Đắk Lắk 7.5 6 Đạt
138 17030138 Lý Thiên Kim Nữ 18/09/1996 Đồng Nai 7 9 Đạt
139 17030139 Vương Minh Kỳ Nam 13/10/1997 Bình Dương 9 10 Đạt
140 17030140 Đoàn Hồng Lam Nữ 07/06/1996 Cà Mau 7 9 Đạt
141 17030141 Ngô Thị Hồng Lam Nữ 04/04/1998 Ninh Thuận 5 5 Đạt
142 17030142 Nguyễn Thị Phương Lam Nữ 07/02/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
143 17030143 Võ Thành Lâm Nam 13/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
144 17030144 Bể Thị Mỹ Lan Nữ 24/10/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
145 17030145 Hà Thị Lan Nữ 07/06/1995 Thanh Hóa  
146 17030146 Lương Hải Lập Nữ 02/09/1995 Kon Tum 7 9 Đạt
147 17030147 Hồ Thị Liên Nữ 04/10/1997 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
148 17030148 Vũ Thị Mai Liên Nữ 06/10/1992 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
149 17030149 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 29/11/1996 Bình Dương 9 10 Đạt
150 17030150 Đặng Hồi Linh Nữ 26/08/1996 Phú Yên 8 9.5 Đạt
151 17030151 Đoàn Thị Linh Nữ 14/08/1996 Ninh Bình 6 7 Đạt
152 17030152 Hoàng Thị Linh Nữ 02/03/1996 Gia Lai 5 4 Không đạt
153 17030153 Lê Lam Linh Nữ 13/01/1996 Bình Dương  
154 17030154 Lê Thị Hoàng Linh Nữ 25/04/1997 Bình Dương 5.5 8 Đạt
155 17030155 Nguyễn Thị Linh Nữ 20/01/1996 Hà Nam 5.5 8.5 Đạt
156 17030156 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 14/02/1996 Bình Dương 6 9.5 Đạt
157 17030157 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 02/11/1998 Thanh Hóa 9 10 Đạt
158 17030158 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 26/07/1996 Long An 5 5.5 Đạt
159 17030159 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 01/09/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
160 17030160 Trịnh Thị Linh Nữ 15/05/1995 Thanh Hóa 7 8.5 Đạt
161 17030161 Trình Thị Phương Linh Nữ 11/07/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
162 17030162 Trịnh Tiểu Linh Nữ 26/08/1997 TP HCM 8.5 9 Đạt
163 17030163 Trương Hoài Linh Nữ 06/03/1998 Bình Dương 8 10 Đạt
164 17030164 Võ Ngọc Linh Nữ 15/09/1996 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
165 17030165 Vũ Ngọc Linh Nữ 08/10/1997 Đồng Nai 7.5 9.5 Đạt
166 17030166 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 15/06/1997 Bình Dương 7.5 10 Đạt
167 17030167 Trần Thị Loan Nữ 06/08/1985 Thanh Hóa  
168 17030168 Trần Thị Kim Loan Nữ 09/11/1996 TP HCM 6 8.5 Đạt
169 17030169 Đồng Thanh Luận Nam 01/01/1996 Bình Định 8.5 8.5 Đạt
170 17030170 Từ Thị Hiền Lương Nữ 07/03/1996 Ninh Thuận 4 0 Không đạt
171 17030171 Nguyễn Thị Luyến Nữ 03/06/1997 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
172 17030172 Chu Thị Ngọc Mai Nữ 29/01/1997 Bắc Giang 7 8 Đạt
173 17030173 Hồ Thị Thanh Mai Nữ 04/10/1998 Nghệ An 6 8.5 Đạt
174 17030174 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 06/07/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
175 17030175 Nguyễn Uyên Mẫn Nữ 11/09/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
176 17030176 Nguyễn Thị Diễm Mi Nữ 01/06/1997 Cần Thơ 6 8.5 Đạt
177 17030177 Nguyễn Thị Lê Minh Nữ 27/10/1998 TP HCM 5.5 7.5 Đạt
178 17030178 Trần Hoài Minh Nam 07/02/1997 Tp.HCM 6.5 10 Đạt
179 17030179 Nguyễn Hoàng My Nữ 12/11/1996 Bình Dương 8 9 Đạt
180 17030180 Nguyễn Ngọc My My Nữ 11/11/1998 Bình Dương 8.5 10 Đạt
181 17030181 Liêu Thế Mỹ Nữ 11/03/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
182 17030182 Ngô Hoàng Nam Nam 22/05/1995 6 9.5 Đạt
183 17030183 Nguyễn Tài Phương Nam Nam 21/08/1996 Thanh Hóa  
184 17030184 Nguyễn Kim Nga Nữ 02/02/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
185 17030185 Phạm Thị Nga Nữ 03/08/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
186 17030186 Phan Thị Nga Nữ 27/10/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
187 17030187 Phan Thị Thúy Nga Nữ 16/04/1998 Bình Dương 6.5 9 Đạt
188 17030188 Trịnh Phạm Quỳnh Nga Nữ 19/01/1995 Bình Phước 5 5 Đạt
189 17030189 Võ Thị Thanh Nga Nữ 20/02/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
190 17030190 Tạ Thị Tuyết Ngà Nữ 16/06/1997 Quảng Ngãi 4 3 Không đạt
191 17030191 Đỗ Ngọc Kim Ngân Nữ 01/03/1994 Sông Bé 7 9.5 Đạt
192 17030192 Lê Nguyễn Kim Ngân Nữ 10/07/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
193 17030193 Mai Thị Ngọc Ngân Nữ 18/07/1997 Đắk Lắk 6 9 Đạt
194 17030194 Nguyễn Lê Kim Ngân Nữ 18/08/1997 Bình Dương 7.5 10 Đạt
195 17030195 Nguyễn Phương Bảo Ngân Nữ 03/02/1995 Tp.HCM 8 7 Đạt
196 17030196 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 09/06/1996 Sông Bé 6.5 8 Đạt
197 17030197 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 24/03/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
198 17030198 Đào Hoàng Nghiêm Nam 01/01/1995 Cà Mau 8 9.5 Đạt
199 17030199 Bùi Thị Minh Ngọc Nữ 26/02/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
200 17030200 Hồ Hồng Ngọc Nữ 23/05/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
201 17030201 Trần Hà Bích Ngọc Nữ 10/03/1998 Đắk Lắk 7.5 9 Đạt
202 17030202 Hán Thị Thảo Nguyên Nữ 01/05/1996 Ninh Thuận 7 9 Đạt
203 17030203 Lê Thị Cao Nguyên Nữ 07/12/1997 Đắk Lắk 6 9.5 Đạt
204 17030204 Hoàng Thị Nguyệt Nữ 30/04/1996 Đắk Lắk 6 7 Đạt
205 17030205 Lê Thanh Nguyệt Nữ 16/11/1996 Bình Dương 8 9.5 Đạt
206 17030206 Nguyễn Thị Lê Nguyệt Nữ 27/10/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 7.5 Đạt
207 17030207 Lê Khắc Nhân Nam 28/09/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
208 17030208 Võ Thị Hồng Nhản Nữ 06/04/1995 Quảng Trị 8 9 Đạt
209 17030209 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 23/07/1998 Bình Dương 7.5 10 Đạt
210 17030210 Lê Thị Ngọc Nhi Nữ 17/05/1997 Bình Dương 4.5 7.5 Không đạt
211 17030211 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 28/07/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
212 17030212 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 30/12/1997 Long An 6.5 9 Đạt
213 17030213 Phan Bảo Nhi Nữ 09/10/1995 Bình Dương 7 6.5 Đạt
214 17030214 Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 29/09/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
215 17030215 Trần Thụy Yến Nhi Nữ 14/01/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
216 17030216 Nguyễn Thị Bích Nhu Nữ 11/08/1996 Tp.HCM 7 8.5 Đạt
217 17030217 Dương Quỳnh Như Nữ 19/11/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
218 17030218 Lê Thùy Quỳnh Như Nữ 28/02/1996 Sông Bé 8 8 Đạt
219 17030219 Dương Thị Tuyết Nhung Nữ 01/02/1997 Bình Phước 7 6 Đạt
220 17030220 Lê Thị Nhung Nữ 14/09/1996 Lâm Đồng 5 5 Đạt
221 17030221 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20/12/1996 Bình Định 7 10 Đạt
222 17030222 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 11/12/1998 Bình Dương 5 8 Đạt
223 17030223 Trương Thị Hoài Nhung Nữ 10/05/1997 Thừa Thiên Huế 5.5 6.5 Đạt
224 17030224 Võ Phạm Ngọc Nữ Nữ 24/08/1995 Bình Dương  
225 17030225 Trần Ngọc Nương Nữ 19/10/1995 Bình Dương 7 10 Đạt
226 17030226 Châu Yến Oanh Nữ 16/12/1996 Ninh Thuận 7.5 9 Đạt
227 17030227 Thạch Thị Kim Oanh Nữ 15/09/1995 Bình Dương 5 6.5 Đạt
228 17030228 Lê Thị Châu Pha Nữ 26/04/1997 Long An 5 5 Đạt
229 17030229 Nguyễn Tấn Phát Nam 03/09/1997 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
230 17030230 Nguyễn Văn Phong Nam 21/08/1994 Phú Yên 6.5 4 Không đạt
231 17030231 Nguyễn Văn Phúc Nam 12/04/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
232 17030232 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 31/07/1994 Sông Bé 7.5 5 Đạt
233 17030233 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Nữ 14/05/1995 Bình Dương 7 7 Đạt
234 17030234 Nguyễn Thị Phương Nữ 07/05/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
235 17030235 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 11/08/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
236 17030236 Võ Thảo Phương Nữ 10/04/1995 Sông Bé  
237 17030237 Nguyễn Đình Phượng Nam 10/05/1995 Nghệ An 7 5.5 Đạt
238 17030238 Nguyễn Hoàng Quân Nam 24/11/1995 Bình Phước  
239 17030239 Phạm Đỗ Quang Nam 20/02/1994 Bình Dương 8 6 Đạt
240 17030240 Nguyễn Văn Quí Nam 06/02/1995 Bình Thuận 7.5 9.5 Đạt
241 17030241 Hoàng Thị Quyên Nữ 15/07/1996 Thanh Hóa 6 6.5 Đạt
242 17030242 Lý Thị Tố Quyên Nữ 18/11/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
243 17030243 Nguyễn Thị Quyên Nữ 10/04/1997 Hà Tĩnh 4 2 Không đạt
244 17030244 Phạm Ngọc Phương Quyên Nữ 12/09/1996 Bình Dương  
245 17030245 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 24/10/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
246 17030246 Cao Thị Thảo Quỳnh Nữ 23/01/1997 Bình Dương 8.5 9 Đạt
247 17030247 Võ Hoàng Sơn Nam 01/11/1995 Bình Dương 6.5 10 Đạt
248 17030248 Bùi Thị Diễm Sương Nữ 10/12/1997 Hà Tĩnh 5.5 5.5 Đạt
249 17030249 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 09/05/1997 Bình Phước 7 8.5 Đạt
250 17030250 Nguyễn Tấn Tài Nam 26/11/1997 Bình Dương 8 3 Không đạt
251 17030251 Trương Tấn Tài Nam 18/10/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
252 17030252 Nguyễn Hữu Tân Nam 20/06/1985 Bà Rịa - Vũng Tàu 4 1 Không đạt
253 17030253 Nguyễn Anh Thái Nam 20/05/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
254 17030254 Trần Quang Thái Nam 07/05/1995 Bình Dương 4.5 Không đạt
255 17030255 Phạm Thị Thắng Nữ 25/05/1995 Nghệ An 6.5 8 Đạt
256 17030256 Lê Thị Thanh Nữ 01/08/1997 Nghệ An 8 5.5 Đạt
257 17030257 Trần Nguyễn Phương Thanh Nữ 17/09/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
258 17030258 Lê Đắc Thành Nam 24/02/1987 Quảng Trị  
259 17030259 Hà Như Thảo Nữ 04/08/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
260 17030260 Hà Thị Thảo Nữ 02/01/1996 Hà Tĩnh 7 9 Đạt
261 17030261 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 12/01/1996 Tp.HCM 7.5 10 Đạt
262 17030262 Lê Thị Thảo Nữ 02/09/1996 Thanh Hóa 7 8.5 Đạt
263 17030263 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 18/09/1994 Bình Phước 5 4 Không đạt
264 17030264 Nguyễn Thị Thảo Nữ 01/09/1997 Bình Phước 7 8 Đạt
265 17030265 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/05/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
266 17030266 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ 26/04/1995 Bình Dương 8.5 6 Đạt
267 17030267 Nguyễn Trần Thanh Thảo Nữ 10/11/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
268 17030268 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 26/02/1996 Bình Thuận 7 4 Không đạt
269 17030269 Trần Nguyễn Phương Thảo Nữ 20/11/1994 An Giang 4.5 Không đạt
270 17030270 Trần Vương Thu Thảo Nữ 15/09/1995 Bình Dương 6 8 Đạt
271 17030271 Nguyễn Thị Phương Thi Nữ 14/03/1996 Bình Dương 8 10 Đạt
272 17030272 Đinh Phan Thành Thiện Nam 02/09/1995 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
273 17030273 Nguyễn Thị Tường Thơ Nữ 04/07/1996 Long An 6 3 Không đạt
274 17030274 Đặng Ngọc Anh Thoa Nữ 02/04/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
275 17030275 Lê Thị Kim Thoa Nữ 02/02/1997 Gia Lai 4.5 Không đạt
276 17030276 Trần Thị Thơm Nữ 16/03/1997 Vĩnh Phúc 6.5 3 Không đạt
277 17030277 Đặng Thị Hoài Thu Nữ 01/09/1998 Bến Tre 7.5 3.5 Không đạt
278 17030278 Nguyễn Thị Hồng Thu Nữ 12/02/1996 Bình Phước 6.5 6 Đạt
279 17030279 Vũ Thị Thu Nữ 14/09/1997 Thanh Hóa 7.5 9.5 Đạt
280 17030280 Huỳnh Thị Kim Thư Nữ 12/03/1996 Bình Dương 8.5 9 Đạt
281 17030281 Nguyễn Minh Thư Nữ 08/08/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
282 17030282 Phạm Hà Anh Thư Nữ 15/12/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
283 17030283 Nguyễn Thanh Thuận Nữ 23/07/1996 Bình Dương 8 5.5 Đạt
284 17030284 Hồ Sỹ Thương Nữ 28/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
285 17030285 Lê Hoài Thương Nữ 13/05/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
286 17030286 Đoàn Thị Thanh Thúy Nữ 27/12/1996 Lâm Đồng 8 6.5 Đạt
287 17030287 Ngô Thị Diễm Thúy Nữ 27/12/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
288 17030288 Trịnh Thị Xuân Thúy Nữ 25/05/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
289 17030289 Đặng Thị Thu Thùy Nữ 04/01/1997 Gia Lai 6 2 Không đạt
290 17030290 Trần Thị Thùy Nữ 14/12/1996 Bình Phước 6 1 Không đạt
291 17030291 Đinh Thị Thủy Nữ 26/01/1998 Quảng Bình 7.5 5 Đạt
292 17030292 Đỗ Thị Phương Thủy Nữ 17/09/1996 Bình Thuận 7.5 8.5 Đạt
293 17030293 Ngưu Thị Hoàng Thủy Nữ 12/12/1995 Bình Dương 4 3 Không đạt
294 17030294 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 18/05/1995 Vĩnh Phúc 6.5 9 Đạt
295 17030295 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 17/11/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
296 17030296 Nguyễn Minh Thuyền Nam 10/08/1990 Sóc Trăng 6 7.5 Đạt
297 17030297 Nguyễn Mai Thy Nữ 13/09/1998 TP HCM 7 8.5 Đạt
298 17030298 Nguyễn Văn Tích Nam 02/09/1995 5 2 Không đạt
299 17030299 Hà Cẩm Tiên Nữ 23/04/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
300 17030300 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 09/08/1998 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
301 17030301 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 07/08/1997 TP HCM 8 9.5 Đạt
302 17030302 Phạm Thị Triều Tiên Nữ 22/08/1997 Bình Phước 7.5 9.5 Đạt
303 17030303 Nguyễn Thị Kim Tình Nữ 25/02/1997 Bình Phước 6.5 7 Đạt
304 17030304 Trần Văn Toàn Nam 02/06/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
305 17030305 Ngô Ngọc Trâm Nữ 08/04/1995 Gia Lai 6 3.5 Không đạt
306 17030306 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 27/07/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
307 17030307 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 03/08/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
308 17030308 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ 06/11/1997 Thái Bình 6 4 Không đạt
309 17030309 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 29/10/1997 Quảng Bình 4 1.5 Không đạt
310 17030310 Trương Ngọc Trâm Nữ 11/05/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
311 17030311 Huỳnh Thị Ngọc Trân Nữ 09/10/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
312 17030312 Lê Thị Khánh Trân Nữ 28/10/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
313 17030313 Đỗ Thị Trang Nữ 19/08/1997 Thanh Hóa 6 9 Đạt
314 17030314 Đoàn Thị Phương Trang Nữ 27/09/1997 Bình Phước 8.5 7 Đạt
315 17030315 Huỳnh Minh Trang Nữ 16/04/1998 Bình Dương 8 7.5 Đạt
316 17030316 Lê Thị Trang Nữ 03/07/1996 Thanh Hóa 8.5 8.5 Đạt
317 17030317 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/08/1996 Hà Tĩnh 7.5 8 Đạt
318 17030318 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 19/10/1997 Gia Lai 5.5 5.5 Đạt
319 17030319 Phan Thị Trang Nữ 15/03/1996 Đắk Lắk 5.5 7 Đạt
320 17030320 Trương Thùy Trang Nữ 01/11/1997 Quảng Ngãi 6.5 4.5 Không đạt
321 17030321 Đỗ Thị Thúy Trinh Nữ 12/02/1995 Bình Định  
322 17030322 Dương Thị Thu Trinh Nữ 09/09/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
323 17030323 Hoàng Mai Trinh Nữ 09/01/1996 Sông Bé 5.5 5 Đạt
324 17030324 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 25/03/1995 Bình Phước 5 6.5 Đạt
325 17030325 Lê Thiện Hồng Trinh Nữ 11/02/1998 TP HCM 8.5 9 Đạt
326 17030326 Phạm Ngọc Thu Trinh Nữ 07/08/1995 TP HCM  
327 17030327 Phan Phương Trinh Nữ 14/07/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
328 17030328 Phan Thị Thùy Trinh Nữ 07/01/1998 Lâm Đồng 7 7 Đạt
329 17030329 Trần Thị Phương Trinh Nữ 12/05/1998 Tây Ninh 4.5 6 Không đạt
330 17030330 Lê Nguyễn Thanh Trúc Nữ 24/12/1996 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
331 17030331 Lê Thị Ngọc Trúc Nữ 28/09/1992 Sông Bé 8 10 Đạt
332 17030332 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 30/03/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
333 17030333 Trương Thị Thanh Trúc Nữ 20/07/1996 Bình Phước 6 6.5 Đạt
334 17030334 Nguyễn Thành Trung Nam 13/05/1995 Cà Mau 7.5 8 Đạt
335 17030335 Lữ Nhật Trường Nam 20/02/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
336 17030336 Phạm Thanh Nam 01/10/1996 Tp.HCM 6 6 Đạt
337 17030337 Trần Thị Cẩm Nữ 07/11/1997 Bình Thuận 7.5 5.5 Đạt
338 17030338 Trịnh Minh Nam 16/04/1995 Bình Dương 7 5.5 Đạt
339 17030339 Phan Văn Tuấn Nam 07/12/1996 Đắk Lắk 6 8.5 Đạt
340 17030340 Trần Thanh Tuấn Nam 24/01/1995 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
341 17030341 Lê Tấn Tương Nam 05/04/1995 Bình Định  
342 17030342 Lê Như Tuyến Nữ 15/01/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
343 17030343 Lưu Thị Tuyền Nữ 15/01/1996 Ninh Thuận 6 3.5 Không đạt
344 17030344 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 10/04/1990 Bến Tre 7.5 9.5 Đạt
345 17030345 Lê Thị Tuyết Nữ 20/08/1994 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
346 17030346 Phan Thị Mỹ Uyên Nữ 21/10/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
347 17030347 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 14/02/1997 Hải Dương 4 2 Không đạt
348 17030348 Hoàng Thị Cẩm Vân Nữ 05/02/1995 Bình Thuận 8 8.5 Đạt
349 17030349 Hứa Thị Vân Nữ 20/05/1998 Bình Phước 7 9 Đạt
350 17030350 Lê Thị Hồng Vân Nữ 06/12/1995 Sông Bé 7 5 Đạt
351 17030351 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 29/05/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
352 17030352 Phan Bích Vân Nữ 05/10/1996 Long An 5 3.5 Không đạt
353 17030353 Huỳnh Thúy Vi Nữ 04/10/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
354 17030354 Phạm Thị Diệu Viên Nữ 20/04/1996 Quảng Ngãi 6 5.5 Đạt
355 17030355 Đỗ Hùng Việt Nam 24/06/1996 Sông Bé 7 9.5 Đạt
356 17030356 Bùi Đức Vinh Nữ 22/10/1997 Bình Dương 6 9 Đạt
357 17030357 Bùi Ngọc Vy Nữ 15/08/1996 Cần Thơ 3.5 9 Không đạt
358 17030358 Nghiêm Thanh Thúy Vy Nữ 05/08/1995 Tp.HCM 7.5 8 Đạt
359 17030359 Nguyễn Lam Vy Nữ 07/10/1996 Sông Bé 7.5 5 Đạt
360 17030360 Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ 30/08/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
361 17030361 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 24/04/1997 Đắk Lắk 7.5 8 Đạt
362 17030362 Nguyễn Ngọc Xuân Nữ 05/03/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
363 17030363 Trần Mỹ Ý Nữ 17/01/1994 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
364 17030364 Bùi Hải Yến Nữ 02/08/1997 Đồng Tháp  
365 17030365 Nông Thị Hải Yến Nữ 05/09/1993 Lâm Đồng 6 6 Đạt
Danh sách này có 365 thí sinh.

watch_later
24/04/2017 00:00:00  
visibility
 900