Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (02B/2017) khóa 17021 Ngày 22 tháng 04 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17021001 Nguyễn Quốc Ân Nam 21/06/1995 Bình Dương 5 5.5 Đạt
2 17021002 Huỳnh Ngọc Vân Anh Nữ 08/03/1995 Bình Dương 6.5 10 Đạt
3 17021003 Huỳnh Nguyễn Trâm Anh Nữ 23/05/1995 Long An 7.5 7 Đạt
4 17021004 Lê Phước Trâm Anh Nữ 27/07/1995 Bình Phước 6 5 Đạt
5 17021005 Trần Thị Phương Anh Nữ 28/03/1994 Hà Tây 7.5 8.5 Đạt
6 17021006 Nguyễn Huỳnh Ngọc Ánh Nữ 05/11/1997 Tp.HCM 7 8.5 Đạt
7 17021007 Huỳnh Nhật Bản Nam 30/03/1994 Quảng Ngãi 6.5 8 Đạt
8 17021008 Nguyễn Thị Bình Nữ 15/10/1995 Thanh Hóa 6 7 Đạt
9 17021009 Đào Kim Chi Nữ 29/05/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
10 17021010 Nguyễn Thị Minh Chi Nữ 17/09/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
11 17021011 Vũ Thị Kim Chi Nữ 13/08/1995 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
12 17021012 Nguyễn Thị Tú Chinh Nữ 20/03/1995 Trà Vinh 6.5 9.5 Đạt
13 17021013 Thượng Quốc Công Nam 18/01/1995 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
14 17021014 Phạm Thị Diệp Nữ 23/10/1995 Đắk Lắk 6 7 Đạt
15 17021015 Phan Thị Kim Định Nữ 12/06/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
16 17021016 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 15/07/1994 TP. Hồ Chí Minh  
17 17021017 Hoàng Võ Anh Duy Nam 18/12/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
18 17021018 Lê Bình Phương Duyên Nữ 02/11/1995 Bình Dương 5 4 Không đạt
19 17021019 Quách Thị Hồng Gấm Nữ 03/10/1995 Thái Bình  
20 17021020 Hoàng Thị Giang Nữ 03/02/1997 Bắc Giang 4.5 6 Không đạt
21 17021021 Bùi Thị Thu Nữ 30/10/1995 Ninh Bình 7.5 8.5 Đạt
22 17021022 Vương Thị Ngọc Nữ 19/05/1995 Bình Dương 5.5 6 Đạt
23 17021023 Nguyễn Trường Hải Nam 14/01/1995 Sông Bé 6.5 6 Đạt
24 17021024 Trần Ngọc Hân Nữ 24/09/1995 Quảng Bình 6 9.5 Đạt
25 17021025 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 17/01/1995 Sông Bé 6.5 5 Đạt
26 17021026 Trần Thị Lệ Hằng Nữ 03/06/1993 Bình Dương 5 6 Đạt
27 17021027 Đinh Công Hậu Nam 02/10/1995 Đồng Nai 7.5 5.5 Đạt
28 17021028 Vũ Thị Hậu Nữ 21/06/1995 Hà Nam 4 5 Không đạt
29 17021029 Đoàn Thị Hiên Nữ 05/06/1997 Nghệ An 6.5 8 Đạt
30 17021030 Huỳnh Thị Hiền Nữ 30/08/1995 Bình Định 7 7 Đạt
31 17021031 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 08/05/1996 Sông Bé 7.5 8.5 Đạt
32 17021032 Phạm Trung Hiếu Nam 06/03/1994 Bình Dương 7 10 Đạt
33 17021033 Ninh Thị Như Hoa Nữ 18/10/1995 Nam Định 4 4 Không đạt
34 17021034 Phạm Thanh Hòa Nam 03/07/1994 Đồng Nai 7.5 9.5 Đạt
35 17021035 Nguyễn Thị Hoài Nữ 28/04/1996 Hà Tĩnh 5 5 Đạt
36 17021036 Nguyễn Duy Hùng Nam 01/05/1995 Sông Bé 6 6 Đạt
37 17021037 Lê Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 22/06/1997 Tp.HCM 7 6 Đạt
38 17021038 Lê Thị Quế Hương Nữ 28/01/1994 Sông Bé 5 3 Không đạt
39 17021039 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 07/09/1995 Kiên Giang 2 2 Không đạt
40 17021040 Trần Thị Thu Hường Nữ 03/10/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
41 17021041 Đặng Vũ Quốc Huy Nam 01/12/1997 Bình Dương 7 10 Đạt
42 17021042 Bùi Thị Ngọc Huyền Nữ 22/10/1995 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
43 17021043 Thái Minh Khải Nam 26/08/1997 Tp.Hồ Chí Minh 4.5 5 Không đạt
44 17021044 Nguyễn Thanh Kiên Nam 07/03/1990 Bến Tre 4 3 Không đạt
45 17021045 Nhan Thị Thiên Kiều Nữ 27/08/1994 Bình Dương 6 5.5 Đạt
46 17021046 Lê Thị Bích Lam Nữ 19/11/1995 Phú Yên 6 8 Đạt
47 17021047 Đặng Văn Lập Nam 10/09/1995 Bình Dương 6.5 10 Đạt
48 17021048 Đặng Thị Mỹ Lệ Nữ 07/10/1995 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
49 17021049 Lê Ngọc Nhật Lệ Nữ 20/10/1997 Quảng Ngãi 7 7 Đạt
50 17021050 Từ Mỹ Lệ Nữ 20/10/1995 Bình Dương 8 7.5 Đạt
51 17021051 Huỳnh Thị Trúc Linh Nữ 02/08/1996 Phú Yên 7.5 7 Đạt
52 17021052 Huỳnh Thị Yến Linh Nữ 29/09/1997 Bến Tre 7.5 7 Đạt
53 17021053 Lê Mỹ Linh Nữ 15/07/1994 Bình Dương 4 4 Không đạt
54 17021054 Lê Thị Linh Linh Nữ 20/03/1995 Bình Phước  
55 17021055 Nguyễn Diệu Linh Nữ 16/08/1996 Hà Nội 7.5 7.5 Đạt
56 17021056 Nguyễn Thị Linh Nữ 06/09/1996 Nghệ An 7 8 Đạt
57 17021057 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 15/03/1996 Bình Dương 6 8 Đạt
58 17021058 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 21/03/1996 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
59 17021059 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 18/10/1995 Cần Thơ 6 1.5 Không đạt
60 17021060 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 15/03/1996 Bình Dương 5.5 9 Đạt
61 17021061 Phan Thị Ánh Linh Nữ 18/01/1995 Bình Định 5.5 9.5 Đạt
62 17021062 Võ Ngọc Linh Nữ 19/03/1995 Đồng Nai  
63 17021063 Kim Mỹ Loan Nữ 24/09/1995 Sông Bé 6 4 Không đạt
64 17021064 Huỳnh Thị Kim Lộc Nữ 26/08/1995 Tp.HCM 7 8 Đạt
65 17021065 Vũ Đình Long Nam 09/09/1994 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
66 17021066 Nguyễn Thành Luân Nam 20/10/1995 Lâm Đồng 4.5 3.5 Không đạt
67 17021067 Phùng Thị Lương Nữ 18/12/1996 Vĩnh Phúc 6.5 7.5 Đạt
68 17021068 Trần Thị Luyện Nữ 27/11/1995 Hà Nam 6 5 Đạt
69 17021069 Nguyễn Thị Xuân Ly Nữ 12/06/1994 Bình Dương 6 3 Không đạt
70 17021070 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 23/06/1995 Đồng Nai 6.5 7.5 Đạt
71 17021071 Lưu Thị Kiều My Nữ 22/12/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
72 17021072 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 15/04/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
73 17021073 Trương Thị Kiều My Nữ 04/11/1995 Tiền Giang 6 5 Đạt
74 17021074 Đặng Thanh Nam Nam 11/08/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
75 17021075 Đào Thị Kim Ngân Nữ 05/05/1995 Tây Ninh 6 3 Không đạt
76 17021076 Hồ Thị Xuân Ngọc Nữ 01/02/1995 Ninh Thuận  
77 17021077 Nguyễn Thanh Thủy Ngọc Nữ 24/05/1995 Ninh Thuận 5.5 7 Đạt
78 17021078 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 20/04/1995 Ninh Thuận 9 10 Đạt
79 17021079 Trần Bảo Ngọc Nữ 21/10/1994 Sông Bé 5 3 Không đạt
80 17021080 Trần Bảo Ngọc Nữ 21/09/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
81 17021081 Trương Ngọc Nguyên Nữ 01/09/1996 An Giang 7.5 4 Không đạt
82 17021082 Vũ Thị Thảo Nguyên Nữ 04/04/1995 Bình Dương 5 5 Đạt
83 17021083 Phạm Thanh Nhàn Nữ 17/06/1995 Tây Ninh 6 5 Đạt
84 17021084 Trương Trọng Nhân Nam 25/01/1995 Bình Dương  
85 17021085 Bùi Lâm Tuyết Nhi Nữ 24/04/1995 Bình Dương 6 8 Đạt
86 17021086 Lương Trần Hoàng Nhi Nữ 11/11/1995 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
87 17021087 Nguyễn Thị Trúc Nhi Nữ 31/12/1995 Bình Dương  
88 17021088 Trần Ngọc Tuyết Nhi Nữ 23/05/1997 Bình Dương 6 8 Đạt
89 17021089 Mai Thị Hồng Nhung Nữ 18/08/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
90 17021090 Phan Ngọc Oanh Nữ 07/07/1994 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
91 17021091 Vũ Thị Hoàng Oanh Nữ 26/01/1995 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
92 17021092 Lê Thị Mỹ Phúc Nữ 11/10/1994 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
93 17021093 Võ Hữu Phúc Nam 28/10/1995 Sông Bé 6 8 Đạt
94 17021094 Trần Quang Phước Nam 07/03/1995 Tây Ninh 6.5 7.5 Đạt
95 17021095 Đặng Mai Phương Nam 24/07/1995 Nam Định 7 7 Đạt
96 17021096 Ngô Ngọc Phượng Nữ 21/05/1993 Bình Dương 4 0 Không đạt
97 17021097 Phạm Thị Hồng Quế Nữ 09/11/1995 Thái Bình 6.5 9.5 Đạt
98 17021098 Lê Thị Quyên Nữ 11/04/1995 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
99 17021099 Vũ Đức Quỳnh Nam 10/09/1995 Bình Phước 5 7 Đạt
100 17021100 Phạm Thị Diễm Sương Nữ 16/08/1995 Bến Tre 5 2.5 Không đạt
101 17021101 Nguyễn Thị Tâm Nữ 20/12/1994 Thanh Hóa 6 6 Đạt
102 17021102 Trương Thị Tâm Nữ 07/07/1996 Bình Định  
103 17021103 Võ Thị Thắm Nữ 28/02/1997 Quảng Ngãi 5.5 5.5 Đạt
104 17021104 Nguyễn Thị Thao Nữ 26/01/1995 Thái Bình 6 7 Đạt
105 17021105 Cháu Thùy Trang Thảo Nữ 22/07/1995 Đồng Nai 7 7 Đạt
106 17021106 Mạc Thu Thảo Nữ 08/10/1995 Lâm Đồng 4 1 Không đạt
107 17021107 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 23/04/1995 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
108 17021108 Ung Thị Kiều Thảo Nữ 24/09/1997 Bình Dương 7 3 Không đạt
109 17021109 Nguyễn Hoàng Thu Nữ 24/09/1995 Bình Dương 6.5 8 Đạt
110 17021110 Trần Thị Anh Thư Nữ 11/02/1995 Bình Dương  
111 17021111 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 23/12/1995 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
112 17021112 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 04/05/1997 Đồng Nai 7 4 Không đạt
113 17021113 Nguyễn Thị Thanh Tiền Nữ 06/03/1995 Bình Định 7 5.5 Đạt
114 17021114 Trần Minh Tiễn Nam 20/03/1995 Bến Tre 6 5 Đạt
115 17021115 Phạm Thị Sơn Trà Nữ 03/02/1995 Tiền Giang 6.5 5 Đạt
116 17021116 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 04/02/1995 Sông Bé 7 5 Đạt
117 17021117 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/05/1995 Bình Phước 7.5 6.5 Đạt
118 17021118 Nguyễn Thị Đoạn Triều Nữ 01/12/1995 Phú Yên 6 6 Đạt
119 17021119 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 02/10/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
120 17021120 Đặng Thanh Trúc Nữ 20/01/1995 Lâm Đồng 7 5 Đạt
121 17021121 Nguyễn Võ Thanh Trúc Nữ 23/10/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
122 17021122 Trần Thủy Trúc Nữ 24/05/1995 Tp.HCM 6 7 Đạt
123 17021123 Phạm Thị Cẩm Nữ 16/12/1995 Bình Dương 4.5 7 Không đạt
124 17021124 Đặng Thanh Tùng Nam 14/06/1995 Bình Dương 7.5 10 Đạt
125 17021125 Vũ Văn Tùng Nữ 25/09/1993 Ninh Bình 7.5 8.5 Đạt
126 17021126 Lý Thanh Tuyền Nữ 01/05/1995 Sông Bé 7 9.5 Đạt
127 17021127 Đào Văn Tỷ Nam 26/04/1995 Tây Ninh 7 9 Đạt
128 17021128 Trần Ngọc Nhật Uyên Nữ 09/08/1996 Bình Thuận 5 8 Đạt
129 17021129 Nguyễn Thái Ngọc Vân Nữ 07/10/1995 Bình Dương 6 7.5 Đạt
130 17021130 Nguyễn Thảo Vân Nữ 12/10/1995 TP. Hồ Chí Minh 8 9 Đạt
131 17021131 Nguyễn Danh Mai Vi Nữ 14/11/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.5 8 Đạt
132 17021132 Nguyễn Đặng Vinh Nam 29/07/1990 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
133 17021133 Nguyễn Thịnh Vượng Nam 11/08/1993 Bình Phước 7 9 Đạt
Danh sách này có 133 thí sinh.

watch_later
24/04/2017 00:00:00  
visibility
 920