Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (02A/2017) khóa 17020 Ngày 18 tháng 03 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17020001 Nguyễn Hoàng Diệu Ái Nữ 03/04/1996 Sông Bé 7 8 Đạt
2 17020002 Bùi Thị Ngọc Anh Nữ 09/03/1998 Nam Định 5 2.5 Không đạt
3 17020003 Hoàng Thị Anh Nữ 12/02/1996 Hưng Yên 7.5 8.5 Đạt
4 17020004 Lê Phước Trâm Anh Nữ 27/07/1995 Bình Phước 7 5 Đạt
5 17020005 Lê Thị Vân Anh Nữ 19/08/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
6 17020006 Mai Vân Anh Nữ 25/06/1996 Thái Bình 7.5 7.5 Đạt
7 17020007 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/08/1997 Thanh Hóa 5 1.5 Không đạt
8 17020008 Phùng Nguyễn Vân Anh Nữ 14/09/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
9 17020009 Vũ Thị Lan Anh Nữ 15/10/1996 TP HCM 7 2.5 Không đạt
10 17020010 Vũ Thị Vân Anh Nữ 09/04/1996 Thái Bình 6.5 6 Đạt
11 17020011 Trịnh Ngọc Bích Nữ 16/12/1997 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
12 17020012 Phạm Thị Minh Châu Nữ 09/05/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
13 17020013 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 14/10/1996 Bình Thuận 0 0 Không đạt
14 17020014 Nguyễn Minh Chửng Nam 28/07/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
15 17020015 Nguyễn Mạnh Cường Nam 04/11/1996 Bến Tre 8 6 Đạt
16 17020016 Trần Như Cường Nam 12/02/1994 Kon Tum 8 2.5 Không đạt
17 17020017 Vũ Minh Cường Nam 11/08/1996 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
18 17020018 Nguyễn Phương Trang Đài Nữ 06/05/1991 Sông Bé 7.5 6.5 Đạt
19 17020019 Nguyễn Thị Đặng Nữ 23/12/1997 Quảng Ngãi 4 2 Không đạt
20 17020020 Trần Thị Thúy Danh Nữ 04/07/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.5 2.5 Không đạt
21 17020021 Nguyễn Thành Đạt Nam 06/01/1995 Quảng Ngãi 4.5 5 Không đạt
22 17020022 Ka Diềm Nữ 06/01/1995 Lâm Đồng 0 0 Không đạt
23 17020023 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/03/1995 Bình Thuận 6 4.5 Không đạt
24 17020024 Phan Thị Điệp Nữ 28/04/1997 Nam Định 6 6.5 Đạt
25 17020025 Trịnh Ngọc Đông Nam 29/01/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
26 17020026 Điểu Đức Hạnh Dung Nữ 16/01/1995 Sông Bé 6 4 Không đạt
27 17020027 Hoàng Thị Thúy Dung Nữ 09/08/1995 Nghệ An 7.5 4 Không đạt
28 17020028 Hoàng Nam Dương Nam 09/07/1995 Nghệ An 0 0 Không đạt
29 17020029 Lê Thị Thùy Dương Nữ 11/03/1995 Bình Dương 6.5 8 Đạt
30 17020030 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 10/06/1996 Sông Bé 8 7 Đạt
31 17020031 Phạm Hoàng Duy Nam 16/09/1997 Bình Dương 4.5 0 Không đạt
32 17020032 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 30/08/1995 Bình Phước 6 5 Đạt
33 17020033 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 21/02/1995 Sông Bé 3.5 0 Không đạt
34 17020034 Phan Hồng Mỹ Duyên Nữ 08/08/1994 Ninh Thuận 0 0 Không đạt
35 17020035 Nguyễn Trường Giang Nam 11/11/1991 Tây Ninh 0 0 Không đạt
36 17020036 Phan Thị Trà Giang Nữ 06/06/1997 Lâm Đồng 6.5 6 Đạt
37 17020037 Nguyễn Huỳnh Minh Giao Nam 02/12/1993 Bình Dương 7 5 Đạt
38 17020038 Nguyễn Thị Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk 4.5 1 Không đạt
39 17020039 Nguyễn Thị Lệ Nữ 20/06/1993 Bình Định 7 7.5 Đạt
40 17020040 Nguyễn Thị Thu Nữ 11/02/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
41 17020041 Nguyễn Thụy Nhật Nữ 27/08/1996 Bình Dương 0 0 Không đạt
42 17020042 Trịnh Thị Nữ 04/08/1996 Thanh Hóa 7 8 Đạt
43 17020043 Lê Thị Hồng Hải Nữ 29/12/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
44 17020044 Nguyễn Trường Hải Nam 14/01/1995 Sông Bé 8.5 7.5 Đạt
45 17020045 Huỳnh Gia Hân Nữ 17/07/1996 Long An 8 5 Đạt
46 17020046 Lê Ngọc Hân Nữ 26/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 8 9.5 Đạt
47 17020047 Lê Thị Mỹ Hằng Nữ 26/10/1998 TP HCM 7.5 6.5 Đạt
48 17020048 Lý Thị Hằng Nữ 06/04/1995 Bình Phước 6.5 4.5 Không đạt
49 17020049 Nguyễn Kim Hằng Nữ 07/12/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
50 17020050 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/01/1995 Gia Lai 8 6.5 Đạt
51 17020051 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/11/2001 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
52 17020052 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 17/01/1995 Sông Bé 6.5 5 Đạt
53 17020053 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 06/11/1995 Bình Thuận 6.5 4.5 Không đạt
54 17020054 Võ Thị Mộng Hằng Nữ 11/10/1995 Bình Dương 7 7.5 Đạt
55 17020055 Huỳnh Đức Hạnh Nam 13/04/1993 Bình Dương 8 7.5 Đạt
56 17020056 Lê Thị Hảo Nữ 03/03/1998 Bình Phước 6 8 Đạt
57 17020057 Nguyễn Như Hảo Nữ 12/09/1997 Tây Ninh 7 5 Đạt
58 17020058 Nguyễn Thị Thanh Hảo Nữ 24/07/1995 Gia Lai 7.5 6.5 Đạt
59 17020059 Đinh Công Hậu Nam 02/10/1995 Đồng Nai 8 6.5 Đạt
60 17020060 Dương Thị Hiền Nữ 10/03/1996 Nghệ An 4 2.5 Không đạt
61 17020061 Dương Nguyễn Phúc Hiếu Nữ 26/09/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
62 17020062 Ung Thị Thu Hiếu Nữ 22/05/1996 Bình Định 5.5 5 Đạt
63 17020063 Liêu Kim Hoa Nữ 31/01/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
64 17020064 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 03/10/1994 Bình Dương 8 9 Đạt
65 17020065 Bồ Thị Hòa Nữ 01/05/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
66 17020066 Cao Thị Hòa Nữ 25/07/1997 Thanh Hóa 4.5 4 Không đạt
67 17020067 Lý Ái Huê Nữ 21/06/1997 TP HCM 6 3 Không đạt
68 17020068 Nguyễn Thị Lê Huê Nữ 26/05/1997 Bình Phước 4 1.5 Không đạt
69 17020069 Nguyễn Phạm Hùng Nam 05/11/1993 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
70 17020070 Lâm Thị Thu Hương Nữ 08/11/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
71 17020071 Lê Thị Thanh Hương Nữ 20/01/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
72 17020072 Trần Thị Hương Nữ 03/02/1997 Quảng Ngãi 6.5 6 Đạt
73 17020073 Nguyễn Văn Hữu Nam 02/02/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
74 17020074 Đào Ngọc Huyền Nữ 04/02/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
75 17020075 Lương Thị Huyền Nữ 18/12/1997 Bắc Giang 6 6.5 Đạt
76 17020076 Lý Mỹ Huyền Nữ 05/09/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
77 17020077 Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/06/1997 Đắk Lắk 5.5 8 Đạt
78 17020078 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 10/01/1997 Bình Dương 0 0 Không đạt
79 17020079 Lữ Thị Linh Kha Nữ 06/07/1996 Bình Dương 6 9 Đạt
80 17020080 Trần Duy Khá Nam 12/08/1996 Hà Tây 6 4 Không đạt
81 17020081 Nguyễn Tấn Khang Nam 11/02/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
82 17020082 Lê Vũ Khanh Nam 10/07/1997 An Giang 6.5 5 Đạt
83 17020083 Phạm Tuấn Kiệt Nam 13/02/1980 Bình Dương 0 0 Không đạt
84 17020084 Phan Tuấn Kiệt Nam 10/08/1994 Sông Bé 7 5 Đạt
85 17020085 Ngô Thị Hồng Lam Nữ 04/04/1998 Ninh Thuận 6 2.5 Không đạt
86 17020086 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 10/02/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
87 17020087 Nguyễn Lý Nữ 15/11/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
88 17020088 Mai Kim Liên Nữ 17/05/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
89 17020089 Trần Thị Liễu Nữ 18/02/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
90 17020090 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 11/11/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
91 17020091 Hứa Thúy Linh Nữ 11/09/1995 Cao Bằng 7 7.5 Đạt
92 17020092 Ngô Thị Mỹ Linh Nữ 02/05/1996 Cà Mau 5.5 5.5 Đạt
93 17020093 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 14/04/1996 Sông Bé 8.5 9.5 Đạt
94 17020094 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 21/03/1991 Ninh Thuận 7 3.5 Không đạt
95 17020095 Phan Bảo Linh Nữ 21/12/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
96 17020096 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 14/03/1995 Bình Dương 8 6.5 Đạt
97 17020097 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 16/04/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
98 17020098 Ngô Nguyễn Phương Loan Nữ 11/01/1997 Bình Dương 4 3 Không đạt
99 17020099 Trần Đại Lợi Nam 21/11/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
100 17020100 Trần Thị Luyện Nữ 27/11/1995 Hà Nam 7.5 5.5 Đạt
101 17020101 Lâm Hà Trúc Mai Nữ 23/12/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
102 17020102 Nguyễn Thị Hồng Mai Nữ 29/01/1995 Sông Bé 6 6.5 Đạt
103 17020103 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 24/05/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
104 17020104 Nguyễn Oanh Ngọc Minh Nữ 17/01/1996 Tp.HCM 5.5 3.5 Không đạt
105 17020105 Đỗ Hồng Ngọc Mỹ Nữ 03/09/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
106 17020106 Lê Thị Hồng Na Nữ 23/03/1997 Quảng Trị 4.5 3 Không đạt
107 17020107 Lê Huỳnh Nga Nữ 10/06/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
108 17020108 Nguyễn Thị Nga Nữ 16/08/1995 Sông Bé 5.5 2 Không đạt
109 17020109 Nguyễn Thị Nga Nữ 10/10/1995 Thái Bình 6.5 5 Đạt
110 17020110 Nguyễn Thị Nga Nữ 21/06/1997 Thanh Hóa 5 2.5 Không đạt
111 17020111 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 15/03/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
112 17020112 Trương Minh Phương Nghi Nữ 29/06/1997 Bình Dương 9 7 Đạt
113 17020113 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 27/07/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
114 17020114 Ngô Bích Ngọc Nữ 01/11/1996 Tây Ninh 7 5 Đạt
115 17020115 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 16/03/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
116 17020116 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 31/10/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
117 17020117 Trần Bảo Ngọc Nữ 21/10/1994 Sông Bé 6.5 7.5 Đạt
118 17020118 Nguyễn Đoàn Hữu Nhân Nam 13/07/1995 Sông Bé 7 6 Đạt
119 17020119 Nguyễn Thành Nhân Nam 17/06/1995 Bình Dương 7.5 7 Đạt
120 17020120 Nguyễn Trọng Nhân Nam 18/12/1998 Hà Tĩnh 4.5 4 Không đạt
121 17020121 Bùi Lâm Tuyết Nhi Nữ 24/04/1995 Bình Dương 6 7 Đạt
122 17020122 Nguyễn Ngọc Hải Nhi Nữ 10/10/1995 Gia Lai 7.5 6.5 Đạt
123 17020123 Lâm Tiểu Nhiên Nữ 15/02/1996 Tây Ninh 6 6 Đạt
124 17020124 Bành Ngọc Quỳnh Như Nữ 29/04/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
125 17020125 Đặng Thị Ái Như Nữ 22/03/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
126 17020126 Đỗ Đoàn Khánh Như Nữ 14/07/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
127 17020127 Lê Thùy Quỳnh Như Nữ 28/02/1996 Sông Bé 0 0 Không đạt
128 17020128 Nguyễn Minh Như Nữ 21/05/1997 Đồng Nai 9 8.5 Đạt
129 17020129 Phạm Đặng Huỳnh Như Nữ 25/10/1995 Đồng Nai 6 8 Đạt
130 17020130 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 13/08/1995 Bình Dương 0 0 Không đạt
131 17020131 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 11/12/1998 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
132 17020132 Trần Thị A Ni Nữ 07/05/1996 An Giang 6.5 5 Đạt
133 17020133 Đoàn Thị Ngọc Nữ Nữ 11/03/1995 Bình Dương 0 0 Không đạt
134 17020134 Võ Phạm Ngọc Nữ Nữ 24/08/1995 Bình Dương 0 0 Không đạt
135 17020135 Trương Thị Mỹ Nương Nữ 27/02/1996 Gia Lai 6.5 6.5 Đạt
136 17020136 Võ Thị Oanh Nữ 06/01/1995 Bình Dương 7 1 Không đạt
137 17020137 Nguyễn Ngọc Phú Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8 5 Đạt
138 17020138 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 31/07/1994 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
139 17020139 Nguyễn Thị Hồng Phước Nữ 14/11/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
140 17020140 Hồ Hoài Phương Nữ 21/12/1996 Bình Dương 6 2 Không đạt
141 17020141 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Nữ 14/05/1995 Bình Dương 6 2 Không đạt
142 17020142 Lê Ngọc Phượng Nữ 13/09/1996 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
143 17020143 Nguyễn Hoàng Quân Nam 24/11/1995 Bình Phước 8 6.5 Đạt
144 17020144 Phạm Vòong Quốc Nam 24/06/1995 Hồng Kông 6 5.5 Đạt
145 17020145 Thái Thị Ánh Quy Nữ 08/06/1997 Bình Thuận 5.5 2 Không đạt
146 17020146 Hoàng Thị Quyên Nữ 15/07/1996 Thanh Hóa 7.5 2 Không đạt
147 17020147 Lê Thị Quyên Nữ 11/04/1995 Bình Dương 7.5 5 Đạt
148 17020148 Vũ Lệ Tố Quyên Nữ 08/12/1995 Gia Lai 7 5 Đạt
149 17020149 Phan Diễm Quỳnh Nữ 05/10/1991 Bình Dương 5.5 5 Đạt
150 17020150 Đoàn Thanh Sang Nam 24/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
151 17020151 Ngô Văn Sang Nam 21/07/1995 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
152 17020152 Nguyễn Thị Hồng Sương Nữ 30/10/1998 Kiên Giang 6 3 Không đạt
153 17020153 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 07/12/1997 Tp.Hồ Chí Minh 7.5 6 Đạt
154 17020154 Phạm Triều Anh Tài Nam 28/11/1995 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
155 17020155 Phan Nhân Tài Nam 08/02/1995 Hà Tĩnh 5 1.5 Không đạt
156 17020156 Đinh Thị Thanh Tâm Nữ 05/06/1997 Bình Dương 8.5 6 Đạt
157 17020157 Kim Thị Thu Tâm Nữ 02/11/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
158 17020158 Ngô Văn Tâm Nam 24/05/2001 Bình Dương 5 1.5 Không đạt
159 17020159 Trần Quốc Tân Nam 02/12/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
160 17020160 Trần Quang Thái Nam 07/05/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
161 17020161 Lê Đỗ Thị Xuân Hồng Thắm Nữ 26/12/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
162 17020162 Trịnh Thị Thân Nữ 21/12/1995 Gia Lai 7 6 Đạt
163 17020163 Lê Văn Thắng Nam 12/08/1995 Thanh Hóa 8 6 Đạt
164 17020164 Lê Thị Thanh Nữ 24/05/1995 Thanh Hóa 5 3.5 Không đạt
165 17020165 Nguyễn Cao Mỹ Thanh Nữ 03/10/1996 Sông Bé 7 7 Đạt
166 17020166 Trần Nguyễn Phương Thanh Nữ 17/09/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
167 17020167 Lê Tuấn Thành Nam 05/05/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 8.5 5.5 Đạt
168 17020168 Nguyễn Quang Thành Nam 18/09/1996 Bình Dương 7 7.5 Đạt
169 17020169 Nguyễn Văn Thành Nam 30/12/1995 Thanh Hóa 7 3 Không đạt
170 17020170 Trần Minh Thành Nam 15/12/1997 Bình Dương 8.5 6 Đạt
171 17020171 Đào Thị Xuân Thảo Nữ 24/04/1995 Bình Thuận 5 5.5 Đạt
172 17020172 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ 26/04/1995 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
173 17020173 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
174 17020174 Võ Ngọc Quỳnh Thi Nữ 10/05/1998 Đồng Nai 4 2.5 Không đạt
175 17020175 Dương Đức Minh Thọ Nam 20/11/1995 Bình Phước 6 5 Đạt
176 17020176 Đặng Ngọc Anh Thoa Nữ 02/04/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
177 17020177 Tống Hoàng Duy Thông Nam 27/04/1992 Bình Dương 6.5 5 Đạt
178 17020178 Võ Lê Nhật Thông Nam 25/06/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
179 17020179 Nguyễn Thị Linh Thu Nữ 25/10/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
180 17020180 Nguyễn Anh Thư Nữ 11/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
181 17020181 Nguyễn Minh Thư Nữ 26/01/1997 Bình Thuận 7.5 5 Đạt
182 17020182 Nguyễn Thanh Thuận Nữ 23/07/1996 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
183 17020183 Nguyễn Anh Tri Thức Nam 26/11/1997 Bình Dương 0 0 Không đạt
184 17020184 Nguyễn Trịnh Thức Nam 09/04/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
185 17020185 Nguyễn Đỗ Minh Thương Nam 26/05/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
186 17020186 Nguyễn Thị Thương Nữ 13/06/1995 Hà Nam 5.5 4.5 Không đạt
187 17020187 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 05/12/1996 Bình Dương 9 6 Đạt
188 17020188 Nguyễn Thị Phương Thúy Nữ 11/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
189 17020189 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 06/06/1997 Đắk Lắk 5 2.5 Không đạt
190 17020190 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 21/03/1996 Bình Dương 0 0 Không đạt
191 17020191 Đinh Thị Thủy Nữ 26/01/1998 Quảng Bình 6 3.5 Không đạt
192 17020192 Hồ Thị Xuân Thủy Nữ 07/03/1996 Tây Ninh 8 6.5 Đạt
193 17020193 Lê Thị Thủy Nữ 18/01/1996 Thanh Hóa 7 5.5 Đạt
194 17020194 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 22/01/1996 Bình Phước 7.5 4 Không đạt
195 17020195 Vương Thị Thuyên Nữ 03/07/1995 Nghệ An 4 3.5 Không đạt
196 17020196 Trần Đỗ Mai Thy Nữ 10/04/1997 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
197 17020197 Nguyễn Thị Ngọc Tiên Nữ 19/12/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
198 17020198 Nguyễn Trần Thủy Tiên Nữ 15/04/1994 Cần Thơ 0 0 Không đạt
199 17020199 Phan Thị Kiều Tiên Nữ 22/09/1995 Ninh Thuận 7 3.5 Không đạt
200 17020200 Huỳnh Minh Tiến Nam 14/08/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
201 17020201 Nguyễn Thanh Trà Nữ 07/07/1996 Sông Bé 6.5 7 Đạt
202 17020202 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 30/04/1997 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
203 17020203 Trương Ngọc Trâm Nữ 11/05/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
204 17020204 Văn Thị Bích Trâm Nữ 20/12/1994 Sóc Trăng 0 0 Không đạt
205 17020205 Vũ Thị Huyền Trâm Nữ 16/09/1997 Thái Bình 6 5 Đạt
206 17020206 Đàng Thị Thu Trầm Nữ 05/10/1995 Ninh Thuận 5.5 4 Không đạt
207 17020207 Bùi Thị Trang Nữ 30/11/1997 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
208 17020208 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 24/02/1995 Bình Định 6 6 Đạt
209 17020209 Hồ Thị Thùy Trang Nữ 09/08/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
210 17020210 Lê Thị Thùy Trang Nữ 17/09/1998 TP HCM 8.5 6.5 Đạt
211 17020211 Lý Thị Thùy Trang Nữ 29/11/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
212 17020212 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/07/1996 Lâm Đồng 7 6 Đạt
213 17020213 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 17/11/1996 Cà Mau 5.5 4 Không đạt
214 17020214 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/05/1995 Bình Phước 0 0 Không đạt
215 17020215 Nguyễn Trần Vân Trang Nữ 31/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 5 Đạt
216 17020216 Trần Thị Thanh Trang Nữ 18/09/1992 Bình Dương 7.5 8 Đạt
217 17020217 Trần Thị Thùy Trang Nữ 15/05/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
218 17020218 Hồ Minh Trí Nam 27/12/1996 TP HCM 7.5 6 Đạt
219 17020219 Ngô Thị Ngọc Trinh Nữ 26/06/1997 Bình Phước 6.5 7 Đạt
220 17020220 Nguyễn Thúy Trinh Trinh Nữ 26/09/1997 Bình Dương 6 9 Đạt
221 17020221 Nguyễn Tố Trinh Nữ 09/11/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
222 17020222 Phạm Thị Diễm Trinh Nữ 28/11/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
223 17020223 Quảng Uyên Trinh Nữ 14/01/1995 Ninh Thuận 4 3 Không đạt
224 17020224 Trần Thị Phương Trinh Nữ 12/05/1998 Tây Ninh 6 4.5 Không đạt
225 17020225 Võ Thị Trinh Nữ 17/10/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
226 17020226 Phạm Chí Trọng Nam 01/11/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
227 17020227 Võ Văn Trọng Nam 20/01/1997 Đồng Nai 5.5 2.5 Không đạt
228 17020228 Đinh Công Trứ Nam 02/02/1998 TP. Hồ Chí Minh 8 4 Không đạt
229 17020229 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc Nữ 08/02/1996 Đồng Nai 6 6 Đạt
230 17020230 Nguyễn Quang Trung Nam 10/06/1993 Quảng Trị 6 5 Đạt
231 17020231 Lê Nho Trường Nam 21/02/1996 Bình Phước 6.5 6 Đạt
232 17020232 Lữ Nhật Trường Nam 20/02/1995 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
233 17020233 Nguyễn Anh Tuấn Nam 21/05/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
234 17020234 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 18/01/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
235 17020235 Trần Thanh Tuấn Nam 24/01/1995 Bình Dương 0 0 Không đạt
236 17020236 Nguyễn Văn Tùng Nam 06/02/1994 Thái Bình 0 0 Không đạt
237 17020237 Lê Như Tuyến Nữ 15/01/1995 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
238 17020238 Phan Thị Kim Tuyến Nữ 06/10/1997 Tp.HCM 6 5 Đạt
239 17020239 Lê Ngọc Tuyết Nữ 04/02/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
240 17020240 Lê Thị Út Nữ 19/01/1998 Thanh Hóa 6.5 6 Đạt
241 17020241 Hoàng Ngọc Tú Uyên Nữ 03/06/1996 Tp.HCM 4 4 Không đạt
242 17020242 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Nữ 04/12/1994 Bình Định 0 0 Không đạt
243 17020243 Võ Hoàng Tố Uyên Nữ 15/12/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
244 17020244 Lê Thị Hồng Vân Nữ 06/12/1995 Sông Bé 5.5 2.5 Không đạt
245 17020245 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 12/04/1993 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
246 17020246 Phan Bích Vân Nữ 05/10/1996 Long An 5 3.5 Không đạt
247 17020247 Phạm Thị Diệu Viên Nữ 20/04/1996 Quảng Ngãi 5.5 3 Không đạt
248 17020248 Lê Minh Việt Nam 03/05/1991 Sông Bé 0 0 Không đạt
249 17020249 Nguyễn Phương Vinh Nam 04/03/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
250 17020250 Trần Quang Vinh Nam 25/08/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
251 17020251 Bùi Ngọc Vy Nữ 15/06/1998 Cần Thơ 0 0 Không đạt
252 17020252 Huỳnh Dương Tường Vy Nữ 24/05/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
253 17020253 Long Thanh Thúy Vy Nữ 30/05/1995 Bình Dương 0 0 Không đạt
254 17020254 Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ 30/08/1996 Bình Dương 0 0 Không đạt
255 17020255 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 16/02/1996 Bình Dương 8 5 Đạt
256 17020256 Đặng Ngọc Yến Nữ 03/07/1998 Tp.HCM 5 2.5 Không đạt
257 17020257 Hoàng Yến Nữ 05/11/1997 Đắk Lắk 5.5 2.5 Không đạt
258 17020258 Nguyễn Thị Yến Nữ 04/10/1996 Hải Phòng 6.5 3.5 Không đạt
Danh sách này có 258 thí sinh.

watch_later
20/03/2017 00:00:00  
visibility
 652