Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (01B/2017) khóa 17011 Ngày 14 tháng 01 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17011001 Lê Thị Kim Anh Nữ 22/01/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
2 17011002 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 03/01/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
3 17011003 Hồ Thị Ngọc Ánh Nữ 11/11/1995 Đắk Lắk 6 7 Đạt
4 17011004 Đinh Thị Mộng Cầm Nữ 10/01/1995 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
5 17011005 Nguyễn Khả Châu Nữ 22/11/1994 Bình Dương 0 0 Không đạt
6 17011006 Nguyễn Ngọc Châu Nam 20/01/1996 Ninh Thuận 6.5 3.5 Không đạt
7 17011007 Vũ Thị Kim Chi Nữ 13/08/1995 Bình Phước 4 2 Không đạt
8 17011008 Sầm Thị Chiến Nữ 14/02/1993 Bình Phước 7 5 Đạt
9 17011009 Võ Thị Cẩm Chung Nữ 01/08/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
10 17011010 Thượng Quốc Công Nam 18/01/1995 Đồng Nai 5.5 4 Không đạt
11 17011011 Phạm Lê Hồng Dân Nữ 20/12/1997 Đồng Nai 4 4 Không đạt
12 17011012 Lưu Anh Đào Nữ 02/12/1995 Bình Dương 6 8 Đạt
13 17011013 Ngô Tiến Đạt Nam 21/04/1996 Sông Bé 7 8 Đạt
14 17011014 Nguyễn Thành Đạt Nam 10/06/1997 Bình Dương 9 10 Đạt
15 17011015 Văn Tiến Đạt Nam 14/11/1997 Đồng Nai 8 7.5 Đạt
16 17011016 Tống Thị Kim Đồng Nữ 27/04/1996 Bến Tre 7 8.5 Đạt
17 17011017 Hoàng Thị Mỹ Dung Nữ 25/01/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
18 17011018 Nguyễn Ngọc Thùy Dung Nữ 06/06/1995 Bình Phước 6 6.5 Đạt
19 17011019 Đoàn Ngọc Lý Duy Nam 26/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
20 17011020 Tạ Minh Duy Nam 27/08/1997 Cần Thơ 7 8.5 Đạt
21 17011021 Trịnh Huỳnh Công Duy Nam 06/04/1994 Bình Dương 8 8 Đạt
22 17011022 Nguyễn Thị Hạnh Duyên Nữ 24/08/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
23 17011023 Đỗ Thị Hồng Gấm Nữ 24/11/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
24 17011024 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/09/1995 Sông Bé 6 5 Đạt
25 17011025 Nguyễn Thanh Hải Nam 11/02/1992 Đồng Nai 6.5 6 Đạt
26 17011026 Nguyễn Hữu Hạnh Nữ 22/06/1995 Bình Dương 8 7.5 Đạt
27 17011027 Trần Thị Hữu Hạnh Nữ 08/07/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
28 17011028 Mai Thị Hảo Nữ 12/11/1994 Đồng Nai 6.5 6.5 Đạt
29 17011029 Nguyễn Thị Hiền Nữ 22/09/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
30 17011030 Huỳnh Trọng Hiếu Nam 06/08/1993 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
31 17011031 Trần Trung Hiếu Nam 04/03/1997 Bình Phước 7.5 9 Đạt
32 17011032 Nguyễn Thái Lâm Hoàn Nữ 29/04/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
33 17011033 Đặng Thị Cẩm Hồng Nữ 02/03/1995 Cà Mau 7 9.5 Đạt
34 17011034 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Nữ 22/01/1995 Đồng Tháp 7 9.5 Đạt
35 17011035 Lê Thị Quế Hương Nữ 28/01/1994 Sông Bé 0 0 Không đạt
36 17011036 Nguyễn Thị Diệu Hương Nữ 30/10/1997 Bình Phước 6.5 5 Đạt
37 17011037 Võ Thị Thu Hường Nữ 20/08/1995 Bình Phước 6 9 Đạt
38 17011038 Lâm Bích Huyền Nữ 08/06/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
39 17011039 Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/02/1997 Nam Định 5 4 Không đạt
40 17011040 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 05/05/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
41 17011041 Trần Thị Xuân Liên Nữ 04/02/1996 Đắk Lắk 7 5.5 Đạt
42 17011042 Tạ Bích Liễu Nữ 11/10/1994 Tiền Giang 6 7.5 Đạt
43 17011043 Huỳnh Nguyễn Tuyết Linh Nữ 04/11/1995 Sông Bé 7 6.5 Đạt
44 17011044 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 18/02/1994 Tp.HCM 7 8.5 Đạt
45 17011045 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 21/11/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
46 17011046 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/11/1996 Quảng Ngãi 5.5 9 Đạt
47 17011047 Nguyễn Thùy Linh Nữ 21/10/1995 Bình Dương 8 6 Đạt
48 17011048 Trần Thị Thùy Linh Nữ 16/01/1996 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
49 17011049 Đặng Phúc Loan Nữ 04/07/1996 Bình Dương 4.5 6 Không đạt
50 17011050 Châu Thị Kim Luyến Nữ 20/09/1996 Phú Yên 5.5 7 Đạt
51 17011051 Nguyễn Thị Xuân Ly Nữ 12/06/1994 Bình Dương 6 2 Không đạt
52 17011052 Đặng Thị Ánh Mai Nữ 08/03/1995 Sông Bé 8 5.5 Đạt
53 17011053 Nguyễn Thị Mai Nữ 11/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5 Đạt
54 17011054 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 09/07/1995 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
55 17011055 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 15/04/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
56 17011056 Bùi Thị Mỵ Nữ 02/08/1995 Lâm Đồng 8 10 Đạt
57 17011057 Hồ Thị Nga Nữ 28/09/1994 Sông Bé 6 6 Đạt
58 17011058 Vũ Thị Nga Nữ 17/03/1995 Nghệ An 5.5 5.5 Đạt
59 17011059 Đào Thu Ngân Nữ 12/05/1995 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
60 17011060 Đinh Thị Hồng Ngân Nữ 23/08/1997 Ninh Bình 5 8 Đạt
61 17011061 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 03/07/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
62 17011062 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 15/08/1997 Sông Bé 8 9.5 Đạt
63 17011063 Trần Thái Hoàng Ngân Nữ 07/10/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
64 17011064 Vũ Thị Hồng Ngát Nữ 24/10/1995 Thái Bình 6.5 8 Đạt
65 17011065 Đỗ Phượng Nghi Nữ 07/07/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
66 17011066 Trần Xuân Nghĩa Nam 12/05/1997 Đắk Lắk 6 7 Đạt
67 17011067 Ngô Thị Thanh Nhã Nữ 23/08/1995 Sông Bé 7.5 9 Đạt
68 17011068 Lê Thị Nhàn Nữ 15/07/1994 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
69 17011069 Bùi Lâm Tuyết Nhi Nữ 24/04/1995 Bình Dương 4.5 7 Không đạt
70 17011070 Trần Lệ Nhi Nữ 10/07/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
71 17011071 Báo Nữ Khánh Nhị Nữ 18/11/1993 Ninh Thuận 0 0 Không đạt
72 17011072 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 10/01/1995 Sông Bé 7 7 Đạt
73 17011073 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 17/03/1995 Bình Dương 8.5 8 Đạt
74 17011074 Mai Thị Hồng Nhung Nữ 23/11/1995 Sông Bé 8 5 Đạt
75 17011075 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/12/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
76 17011076 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 30/06/1995 Sông Bé 7 8 Đạt
77 17011077 Nguyễn Thị Mỹ Nữ Nữ 15/09/1996 Gia Lai 6 4 Không đạt
78 17011078 Hoàng Thị Oanh Nữ 24/10/1997 Bình Phước 6 6.5 Đạt
79 17011079 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 16/09/1995 Thừa Thiên Huế 7.5 7.5 Đạt
80 17011080 Trương Thị Oanh Nữ 20/07/1996 Quảng Bình 7.5 6.5 Đạt
81 17011081 Triệu Văn Phong Nam 14/04/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
82 17011082 Lê Mỹ Phúc Nữ 27/02/1996 Đồng Nai 5.5 8.5 Đạt
83 17011083 Lê Nguyễn Minh Phúc Nữ 05/08/1996 Bình Dương 8 9.5 Đạt
84 17011084 Thái Hồng Phúc Nữ 28/12/1996 Tp.HCM 8 9 Đạt
85 17011085 Phạm Kim Phụng Nữ 22/05/1997 Tp.HCM 7 7.5 Đạt
86 17011086 Nguyễn Cát Phương Nữ 03/11/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
87 17011087 Nguyễn Huyền Phương Nữ 01/09/1997 Thanh Hóa 7 7 Đạt
88 17011088 Nguyễn Lâm Nguyên Phương Nam 01/01/1993 Bình Dương 8 10 Đạt
89 17011089 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 01/06/1997 Kon Tum 6 2.5 Không đạt
90 17011090 Vĩ Diễm Quỳnh Phương Nữ 01/10/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
91 17011091 Lê Thị Phượng Nữ 12/02/1997 Bình Dương 3.5 2 Không đạt
92 17011092 Trương Nguyễn Cát Phượng Nữ 11/11/1995 Bình Dương 0 0 Không đạt
93 17011093 Lê Khắc Quy Nam 15/03/1993 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
94 17011094 Nguyễn Văn Quý Nam 01/01/1997 Đồng Tháp 8 8.5 Đạt
95 17011095 Lê Đỗ Như Quỳnh Nữ 14/04/1995 Bình Phước 6.5 5 Đạt
96 17011096 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 22/11/1996 Sông Bé 6 9 Đạt
97 17011097 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 21/09/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
98 17011098 Phạm Thị Mai Quỳnh Nữ 20/01/1994 Sông Bé 5.5 5 Đạt
99 17011099 Trương Phạm Hoàng Sang Nam 14/03/1997 Bình Dương 9 9.5 Đạt
100 17011100 Trần Tấn Tài Nam 10/11/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
101 17011101 Huỳnh Thanh Tâm Nam 25/06/1996 Bình Dương 8 8.5 Đạt
102 17011102 Phạm Thị Minh Tâm Nữ 21/02/1995 Thừa Thiên Huế 7.5 9 Đạt
103 17011103 Lê Thị Thảo Nữ 14/08/1995 An Giang 5 7 Đạt
104 17011104 Nguyễn Thu Thảo Nữ 29/11/1994 Sông Bé 6.5 8 Đạt
105 17011105 Nguyễn Hoàng Thiện Nam 04/11/1995 Bình Dương 7 6.5 Đạt
106 17011106 Nguyễn Văn Thọ Nam 25/11/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
107 17011107 Vũ Thị Thu Nữ 23/01/1997 Thanh Hóa 6 7.5 Đạt
108 17011108 Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 26/10/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
109 17011109 Nguyễn Lê Minh Thư Nữ 31/05/1996 Tiền Giang 6.5 5 Đạt
110 17011110 Huỳnh Kim Thuận Nữ 30/09/1996 Bình Dương 7 8 Đạt
111 17011111 Trương Đình Thuận Nam 26/03/1995 Bình Dương 6 8 Đạt
112 17011112 Phan Hoài Thương Nữ 14/05/1995 Tp.HCM 6.5 3.5 Không đạt
113 17011113 Trần Thị Hoài Thương Nữ 11/08/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
114 17011114 Hồ Xuân Thúy Nữ 15/08/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
115 17011115 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 04/02/1996 Quảng Ngãi 7 6 Đạt
116 17011116 Nguyễn Thị Thụy Nữ 06/08/1995 Vĩnh Phú 7 9 Đạt
117 17011117 Nguyễn Thị Thanh Tiền Nữ 06/03/1995 Bình Định 4.5 5 Không đạt
118 17011118 Nguyễn Hữu Tính Nam 10/10/1989 Đồng Tháp 4 1.5 Không đạt
119 17011119 Nguyễn Huỳnh Trâm Nữ 13/12/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
120 17011120 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 21/05/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
121 17011121 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/05/1995 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
122 17011122 Võ Thị Huyền Trang Nữ 02/02/1995 Phú Yên 7 7 Đạt
123 17011123 Triệu Nam 10/04/1997 Bình Dương 8 10 Đạt
124 17011124 Nguyễn Thị Thanh Nữ 27/07/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 3.5 Không đạt
125 17011125 Tôn Cẩm Nữ 25/10/1997 Bình Phước 0 0 Không đạt
126 17011126 Nguyễn Anh Tuấn Nam 24/01/1986 Bình Dương 7 7 Đạt
127 17011127 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 03/11/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
128 17011128 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 02/12/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
129 17011129 Lăng Thị Tuyết Nữ 15/06/1995 Bình Phước 6 5 Đạt
130 17011130 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nữ 25/07/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
131 17011131 Đào Hải Vân Nam 02/04/1996 Bình Dương 7.5 9 Đạt
132 17011132 Nguyễn Hà Ánh Vân Nữ 13/04/1995 Đồng Nai 5.5 7 Đạt
133 17011133 Phạm Thị Vân Nữ 16/03/1996 Thái Bình 5.5 7 Đạt
134 17011134 Nguyễn Thị Viên Nữ 01/10/1995 Lâm Đồng 5.5 5 Đạt
135 17011135 Phan Thị Xuân Nữ 26/10/1995 Đắk Lắk 7.5 5 Đạt
136 17011136 Nguyễn Kiều Như Ý Nữ 13/07/1996 Sông Bé 7 6.5 Đạt
137 17011137 Nguyễn Hồng Yến Nữ 19/08/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
138 17011138 Nguyễn Thị Yến Nữ 07/07/1995 Đắk Lắk 8 9 Đạt
Danh sách này có 138 thí sinh.

watch_later
16/01/2017 00:00:00  
visibility
 915