Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (01A/2017) khóa 17010 Ngày 14 tháng 01 năm 2017

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 17010001 Nguyễn Lê Trường An Nam 24/08/1995 Tây Ninh 5 4 Không đạt
2 17010002 Nguyễn Quốc Ân Nam 21/06/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
3 17010003 Hoàng Lê Anh Nam 12/01/1995 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
4 17010004 Huỳnh Ngọc Anh Nữ 30/05/1994 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
5 17010005 Huỳnh Ngọc Vân Anh Nữ 08/03/1995 Bình Dương 7 7 Đạt
6 17010006 Huỳnh Nguyễn Trâm Anh Nữ 23/05/1995 Long An 8 8 Đạt
7 17010007 Huỳnh Thị Phương Anh Nữ 09/12/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
8 17010008 Nguyễn Hoàng Phương Anh Nữ 13/02/1997 An Giang 6.5 5 Đạt
9 17010009 Nguyễn Lê Quyền Anh Nữ 02/01/1994 Ninh Thuận 0 0 Không đạt
10 17010010 Trần Thị Phương Anh Nữ 28/03/1994 Hà Tây 6.5 6.5 Đạt
11 17010011 Cao Thị Ngọc Ánh Nữ 15/12/1995 Đắk Lắk 4.5 2.5 Không đạt
12 17010012 Lê Ngọc Ánh Nữ 25/01/1997 Long An 3.5 1 Không đạt
13 17010013 Nguyễn Chí Bảo Nam 07/02/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
14 17010014 Từ Gia Bảo Nam 12/03/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
15 17010015 Vương Chí Bảo Nam 05/08/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
16 17010016 Trần Thị Bích Nữ 08/07/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
17 17010017 Trương Quang Binh Nam 10/10/1995 Quảng Ngãi 6.5 6 Đạt
18 17010018 Nguyễn Thanh Bình Nam 31/05/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
19 17010019 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 08/05/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
20 17010020 Nguyễn Thị Tú Chinh Nữ 20/03/1995 Trà Vinh 6.5 6 Đạt
21 17010021 Trần Vũ Minh Chức Nam 18/10/1991 Cần Thơ 8.5 7 Đạt
22 17010022 Nguyễn Thế Cường Nam 24/03/1996 Hà Tĩnh 7 5 Đạt
23 17010023 Trần Như Cường Nam 12/02/1994 Kon Tum 7.5 4 Không đạt
24 17010024 Lê Hoàng Danh Nam 19/07/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
25 17010025 Nguyễn Lê Anh Đào Nữ 01/10/1997 Đồng Nai 3.5 1 Không đạt
26 17010026 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 24/06/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
27 17010027 Phạm Thị Anh Đào Nữ 16/11/1995 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
28 17010028 Bùi Tấn Đạt Nam 13/02/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
29 17010029 Đoàn Tiến Đạt Nam 01/09/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
30 17010030 Lâm Thành Đạt Nam 24/03/1995 Tp.HCM 5.5 2.5 Không đạt
31 17010031 Nguyễn Đình Đạt Nam 02/02/1994 Quảng Trị 4.5 2.5 Không đạt
32 17010032 Nguyễn Thành Đạt Nam 08/03/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
33 17010033 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/03/1995 Bình Thuận 6.5 4 Không đạt
34 17010034 Võ Kiều Diễm Nữ 01/10/1995 Bình Dương 0 0 Không đạt
35 17010035 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ 16/08/1975 Đồng Tháp 0 0 Không đạt
36 17010036 Phan Thị Điệp Nữ 28/04/1997 Nam Định 0 0 Không đạt
37 17010037 Nguyễn Thị Diệu Nữ 08/03/1992 Nghệ An 0 0 Không đạt
38 17010038 Trịnh Ngọc Đông Nam 29/01/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
39 17010039 Phạm Lê Huỳnh Đức Nam 12/11/1996 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
40 17010040 Nguyễn Thị Dung Nữ 10/03/1996 Thanh Hóa 5.5 6 Đạt
41 17010041 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 14/04/1995 Đắk Lắk 7.5 8.5 Đạt
42 17010042 Trần Thị Dung Nữ 01/09/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
43 17010043 Võ Thị Dung Nữ 22/08/1995 Ninh Thuận 8.5 5.5 Đạt
44 17010044 Cao Trần Minh Dũng Nam 22/05/1995 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
45 17010045 Đoàn Dũng Nam 03/11/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
46 17010046 Hoàng Thế Dũng Nam 06/08/1996 Gia Lai 7 6 Đạt
47 17010047 Nguyễn Trí Dũng Nam 30/03/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
48 17010048 Đặng Thị Thùy Dương Nữ 25/08/1997 Bình Dương 9.5 7 Đạt
49 17010049 Hoàng Hà Dương Nữ 25/12/1998 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
50 17010050 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 12/12/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 4 Không đạt
51 17010051 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 10/06/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
52 17010052 Trần Thị Thùy Dương Nữ 24/02/1997 Hưng Yên 5.5 6.5 Đạt
53 17010053 Nguyễn Hoàng Phương Duy Nam 03/11/1993 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
54 17010054 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy Nam 16/12/1997 Tp.HCM 7.5 8.5 Đạt
55 17010055 Phan Đặng Kỳ Duyên Nữ 18/10/1996 Đồng Nai 8.5 6.5 Đạt
56 17010056 Nguyễn Thành Giả Nam 05/06/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu 0 0 Không đạt
57 17010057 Bùi Thị Thu Nữ 30/10/1995 Ninh Bình 6.5 5 Đạt
58 17010058 Lê Diểm Nữ 30/11/1996 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
59 17010059 Nguyễn Thị Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk 0 0 Không đạt
60 17010060 Nguyễn Thụy Nhật Nữ 27/08/1996 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
61 17010061 Huỳnh Gia Hân Nữ 17/07/1996 Long An 6.5 2 Không đạt
62 17010062 Trần Ngọc Hân Nữ 24/09/1995 Quảng Bình 5.5 5 Đạt
63 17010063 Lê Thị Hằng Nữ 19/05/1995 Thanh Hóa 5 3.5 Không đạt
64 17010064 Nguyễn Thị Hằng Nữ 14/04/1998 Thanh Hóa 4 3.5 Không đạt
65 17010065 Nguyễn Thị Hằng Nữ 14/07/1996 Bắc Giang 4.5 1 Không đạt
66 17010066 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/12/1996 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
67 17010067 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 17/01/1995 Sông Bé 6.5 4 Không đạt
68 17010068 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 10/08/1995 Gia Lai 0 0 Không đạt
69 17010069 Tạ Thị Thúy Hằng Nữ 02/09/1995 Nghệ An 6 3 Không đạt
70 17010070 Huỳnh Đức Hạnh Nam 13/04/1993 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
71 17010071 Phan Thị Ngọc Hạnh Nữ 21/07/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
72 17010072 Nguyễn Xuân Hào Nam 02/05/1987 Hà Tĩnh 0 0 Không đạt
73 17010073 Đinh Công Hậu Nam 02/10/1995 Đồng Nai 7.5 3.5 Không đạt
74 17010074 Đoàn Thị Thu Hiền Nữ 15/04/1995 Bình Dương 8 6.5 Đạt
75 17010075 Trần Thị Kim Hiền Nữ 16/10/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
76 17010076 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 15/04/1998 Bình Dương 5.5 1 Không đạt
77 17010077 Liêu Kim Hoa Nữ 31/01/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
78 17010078 Cao Thị Hòa Nữ 25/07/1997 Thanh Hóa 5 1.5 Không đạt
79 17010079 Lê Thị Mỹ Hồng Nữ 07/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 2.5 Không đạt
80 17010080 Nguyễn Thanh Hồng Nữ 18/10/1995 Bình Dương 5.5 1.5 Không đạt
81 17010081 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 16/07/1995 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
82 17010082 Ksor H'sin Nữ 16/12/1995 Gia Lai 7 4 Không đạt
83 17010083 Trần Huệ Huân Nữ 06/10/1997 TP HCM 0 0 Không đạt
84 17010084 Nguyễn Duy Hùng Nam 01/05/1995 Sông Bé 6.5 5.5 Đạt
85 17010085 Ngô Minh Hưng Nam 11/05/1979 Bình Dương 2 0 Không đạt
86 17010086 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 23/03/1997 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
87 17010087 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 01/01/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
88 17010088 Nguyễn Quốc Huy Nam 15/01/1996 Sông Bé 6 6 Đạt
89 17010089 Văn Hoàng Huy Nam 25/12/1997 Bình Dương 8.5 7 Đạt
90 17010090 Đỗ Thị Huyền Nữ 11/04/1995 Ninh Bình 7.5 8 Đạt
91 17010091 Nguyễn Thị Bé Huyền Nữ 09/08/1995 Cà Mau 7 6 Đạt
92 17010092 Nguyễn Thị Phương Huyền Nữ 17/08/1995 Tp.HCM 8 9.5 Đạt
93 17010093 Phạm Thị Huyền Nữ 20/10/1997 Ninh Bình 3.5 3.5 Không đạt
94 17010094 Trịnh Thị Huyền Nữ 17/09/1996 Nam Định 7 7 Đạt
95 17010095 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 10/07/1998 Nghệ An 9 4 Không đạt
96 17010096 Trần Nguyễn Bảo Khánh Nữ 06/05/1996 Bình Dương 0 0 Không đạt
97 17010097 Trần Quốc Khánh Nữ 25/02/1996 Bình Định 8 9.5 Đạt
98 17010098 Bồ Vũ Đình Khoa Nam 05/08/1992 Bình Dương 6.5 7 Đạt
99 17010099 Nguyễn Nhựt Khoa Nam 23/04/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
100 17010100 Trần Thị Khuyên Nữ 22/08/1996 Hà Tĩnh 5.5 6 Đạt
101 17010101 Lưu Trung Kiên Nam 27/09/1995 Sông Bé 6.5 6.5 Đạt
102 17010102 Hướng Thị Diễm Kiều Nữ 25/05/1998 TP HCM 7 7 Đạt
103 17010103 Nguyễn Thị Kiều Nữ 01/01/1985 Cần Thơ 0 0 Không đạt
104 17010104 Nhan Thị Thiên Kiều Nữ 27/08/1994 Bình Dương 6 5 Đạt
105 17010105 Nguyễn Kim Nam 09/04/1997 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
106 17010106 Ngô Thị Mỹ Lài Nữ 19/10/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
107 17010107 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
108 17010108 Ngô Thị Hồng Lam Nữ 04/04/1998 Ninh Thuận 0 0 Không đạt
109 17010109 Nguyễn Thụy Mộng Lâm Nữ 09/05/1993 Bình Dương 5.5 5 Đạt
110 17010110 Đỗ Thị Lan Nữ 09/02/1994 Thanh Hóa 6.5 6 Đạt
111 17010111 Nguyễn Thị Lan Nữ 15/08/1997 Ninh Bình 6.5 6 Đạt
112 17010112 Nguyễn Thị Tuyết Lành Nữ 25/10/1998 Bình Dương 7.5 1.5 Không đạt
113 17010113 Đặng Văn Lập Nam 10/09/1995 Bình Dương 7 7 Đạt
114 17010114 Vũ Thị Lệ Nữ 12/04/1996 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
115 17010115 Phạm Thị Len Nữ 03/10/1997 Nam Định 5.5 5 Đạt
116 17010116 Nguyễn Thị Thanh Lịch Nữ 24/06/1997 Bình Dương 7 2.5 Không đạt
117 17010117 Hà Nguyễn Ngọc Linh Nữ 10/06/1995 Bình Định 6 7 Đạt
118 17010118 Hồ Thị Kiều Linh Nữ 22/02/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
119 17010119 Lê Diệu Linh Nữ 23/07/1996 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
120 17010120 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 19/04/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
121 17010121 Nguyễn Thị Linh Nữ 05/09/1996 Bình Phước 4 4 Không đạt
122 17010122 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 30/11/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
123 17010123 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 26/01/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
124 17010124 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 01/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
125 17010125 Trần Thị Phương Linh Nữ 02/10/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
126 17010126 Trịnh Thị Linh Nữ 15/05/1995 Thanh Hóa 8.5 4 Không đạt
127 17010127 Võ Ngọc Linh Nữ 15/09/1996 Bình Dương 5 3 Không đạt
128 17010128 Vương Thị Nguyên Linh Nữ 14/05/1996 Bình Dương 0 0 Không đạt
129 17010129 Kim Mỹ Loan Nữ 24/09/1995 Sông Bé 6.5 5.5 Đạt
130 17010130 Trần Thị Ngọc Loan Nữ 29/10/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
131 17010131 Huỳnh Thị Kim Lộc Nữ 28/08/1995 TP. Hồ Chí Minh 6.5 6.5 Đạt
132 17010132 Phan Thành Long Nam 09/07/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
133 17010133 Huỳnh Thị Hồng Lụa Nữ 10/10/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
134 17010134 Dương Minh Luân Nam 07/10/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
135 17010135 Trần Thị Luyện Nữ 27/11/1995 Hà Nam 7 3 Không đạt
136 17010136 Tạ Thị Trúc Ly Nữ 20/09/1997 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
137 17010137 Hứa Lê Khánh Lyn Nữ 18/06/1995 Tiền Giang 6 5 Đạt
138 17010138 Hoàng Thanh Mai Nữ 23/09/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
139 17010139 Huỳnh Hoa Mai Nữ 20/07/1997 Tp.HCM 0 0 Không đạt
140 17010140 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai Nữ 09/11/1995 Bình Dương 7 8.5 Đạt
141 17010141 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 23/06/1995 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
142 17010142 Trần Thị Thùy Mai Nữ 03/01/1995 Quảng Ngãi 4 3 Không đạt
143 17010143 Nguyễn Thị Hồng Mẫn Nữ 31/12/1994 Sông Bé 0 0 Không đạt
144 17010144 Lưu Thị Mận Nữ 21/07/1995 Bắc Giang 5 4 Không đạt
145 17010145 Nguyễn Duy Mạnh Nam 01/11/1996 TP HCM 4.5 5.5 Không đạt
146 17010146 Huỳnh Quốc Minh Nam 08/12/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
147 17010147 Nguyễn Thị Thu Minh Nữ 27/07/1996 Ninh Thuận 7.5 5 Đạt
148 17010148 Tống Văn Minh Nam 16/07/1993 Bình Dương 0 0 Không đạt
149 17010149 Đặng Kim My Nữ 14/11/1997 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
150 17010150 Lư Tú My Nữ 16/10/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
151 17010151 Nguyễn Thị Thu Hằng Cẩm My Nữ 01/01/1995 Bình Dương 6 6 Đạt
152 17010152 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 16/09/1996 Đồng Nai 7.5 7.5 Đạt
153 17010153 Phạm Tấn Nam Nam 02/08/1996 Sông Bé 6 5.5 Đạt
154 17010154 Lê Huỳnh Nga Nữ 10/06/1996 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
155 17010155 Phạm Trần Kiều Nga Nữ 01/02/1996 Đồng Nai 7 6 Đạt
156 17010156 Lâm Thị Thu Ngân Nữ 11/03/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
157 17010157 Trần Ngọc Kim Ngân Nữ 21/03/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
158 17010158 Mai Văn Nghĩa Nam 15/08/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
159 17010159 Lê Trần Bích Ngọc Nữ 03/10/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
160 17010160 Thái Thị Ngọc Nữ 10/10/1995 An Giang 6.5 5 Đạt
161 17010161 Trần Anh Hoàng Ngọc Nữ 22/12/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
162 17010162 Lý Thảo Nguyên Nữ 17/12/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
163 17010163 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 09/10/1996 Bình Phước 3.5 2 Không đạt
164 17010164 Phan Kim Nguyên Nữ 05/12/1996 Cà Mau 6.5 6 Đạt
165 17010165 Trần Thị Kim Nguyên Nữ 05/09/1995 TP HCM 6 4 Không đạt
166 17010166 Trương Thảo Nguyên Nữ 19/01/1995 Sông Bé 6 5.5 Đạt
167 17010167 Lê Thị Nguyệt Nữ 10/12/1997 Quảng Ngãi 6 1 Không đạt
168 17010168 Phạm Thanh Nhàn Nữ 17/06/1995 Tây Ninh 6 7.5 Đạt
169 17010169 Hồ Hữu Nhân Nam 05/06/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
170 17010170 Nguyễn Trọng Nhân Nam 18/12/1998 Hà Tĩnh 0 0 Không đạt
171 17010171 Trương Trọng Nhân Nam 25/01/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
172 17010172 Lương Trần Hoàng Nhi Nữ 11/11/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
173 17010173 Nguyễn Bình Phương Nhi Nữ 09/12/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
174 17010174 Phan Vũ Hoài Nhi Nữ 22/06/1997 Đồng Nai 7 2.5 Không đạt
175 17010175 Võ Thị Hà Nhi Nữ 17/04/1996 Đồng Nai 7.5 4 Không đạt
176 17010176 Mai Thị Quỳnh Như Nữ 23/04/1996 Đắk Lắk 0 0 Không đạt
177 17010177 Nguyễn Ngọc Như Nữ 27/05/1995 Bình Dương 6 7 Đạt
178 17010178 Trần Thị Hoài Như Nữ 16/12/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
179 17010179 Doãn Thị Nhung Nữ 20/12/1996 Cà Mau 8 9 Đạt
180 17010180 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 21/01/1996 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
181 17010181 Nguyễn Thị Kim Nhung Nữ 23/09/1995 Khánh Hòa 5 2.5 Không đạt
182 17010182 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 12/07/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
183 17010183 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 27/07/1998 Bến Tre 6.5 5.5 Đạt
184 17010184 Dương Lê Hoàng Oanh Nữ 09/02/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
185 17010185 Vũ Thị Hoàng Oanh Nữ 26/01/1995 Bình Dương 6.5 8 Đạt
186 17010186 Vy Thị Phấn Nữ 24/01/1996 Lạng Sơn 5.5 8 Đạt
187 17010187 Lê Xuân Phát Nam 23/04/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
188 17010188 Trần Phong Nam 19/11/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
189 17010189 Võ Hoài Phong Nam 15/11/1996 Bình Dương 5 5 Đạt
190 17010190 Nguyễn Ngọc Phú Nữ 01/01/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
191 17010191 Phạm Minh Phú Nam 02/03/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
192 17010192 Lê Thị Mỹ Phúc Nữ 11/10/1994 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
193 17010193 Nguyễn Phương Hồng Phúc Nữ 19/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 0 0 Không đạt
194 17010194 Nguyễn Hoàng Phụng Nam 18/03/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
195 17010195 Nguyễn Thị Phụng Nữ 05/10/1997 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
196 17010196 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 01/11/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
197 17010197 Vương Phi Phụng Nữ 30/05/1997 TP HCM 8 10 Đạt
198 17010198 Lê Thị Phước Nữ 28/04/1995 Hà Tĩnh 6.5 7 Đạt
199 17010199 Nguyễn Hữu Phước Nam 20/01/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
200 17010200 Trần Quang Phước Nam 07/03/1995 Tây Ninh 5.5 6 Đạt
201 17010201 Nguyễn Lê Hoàng Phương Nữ 21/11/1997 Bình Dương 5 8.5 Đạt
202 17010202 Nguyễn Minh Phương Nam 06/10/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
203 17010203 Phạm Xuân Phương Nữ 10/09/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
204 17010204 Lê Ngọc Phượng Nữ 13/09/1996 Bình Dương 0 0 Không đạt
205 17010205 Nguyễn Thị Phượng Nữ 18/11/1994 Nghệ An 6 4 Không đạt
206 17010206 Đỗ Thị Quế Nữ 12/05/1997 Bình Dương 0 0 Không đạt
207 17010207 Thái Thị Ánh Quy Nữ 08/06/1997 Bình Thuận 4.5 2 Không đạt
208 17010208 Lê Thành Quý Nam 04/11/1995 Đồng Nai 7 8 Đạt
209 17010209 Phan Đoàn Kim Quyên Nữ 17/08/1995 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
210 17010210 Trần Thanh Quyên Nữ 31/08/1995 Bình Dương 7.5 9 Đạt
211 17010211 Trần Tú Quyên Nữ 20/12/1996 Bình Phước 7.5 8 Đạt
212 17010212 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 05/10/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
213 17010213 Phan Diễm Quỳnh Nữ 05/10/1991 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
214 17010214 Âu Dương Trương Hoàng Sang Nam 01/03/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
215 17010215 Từ Thị Phương Sang Nữ 03/12/1995 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
216 17010216 Nguyễn Duy Sơn Nam 28/10/1996 Thái Bình 5.5 5.5 Đạt
217 17010217 Đặng Thị Ngọc Sương Nữ 04/12/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
218 17010218 Lê Thị Ngọc Sương Nữ 10/06/1995 Sông Bé 6 3 Không đạt
219 17010219 Nguyễn Thị Sương Nữ 01/01/1996 Bình Phước 7 5 Đạt
220 17010220 Phạm Thị Diễm Sương Nữ 16/08/1995 Bến Tre 7 6 Đạt
221 17010221 Trương Nữ Quỳnh Sương Nữ 20/08/1997 Ninh Thuận 6 5 Đạt
222 17010222 Lê Thị Tài Nữ 09/10/1996 Tây Ninh 5.5 5 Đạt
223 17010223 Lê Thị Ngọc Tài Nữ 22/09/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
224 17010224 Nguyễn Anh Tài Nam 31/01/1997 Bình Dương 5.5 9.5 Đạt
225 17010225 Bùi Thanh Tâm Nữ 24/06/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
226 17010226 Huỳnh Minh Tâm Nam 22/12/1994 Bình Dương 0 0 Không đạt
227 17010227 Lê Thị Bích Tâm Nữ 27/11/1995 Ninh Thuận 5.5 4 Không đạt
228 17010228 Nguyễn Thị Tâm Nữ 20/12/1994 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
229 17010229 Trần Quốc Tân Nam 02/12/1995 Bình Dương 4.5 6 Không đạt
230 17010230 Đoàn Anh Tấn Nam 30/09/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
231 17010231 Nhữ Thị Thu Thắm Nữ 25/05/1996 Sông Bé 7.5 7 Đạt
232 17010232 Đoàn Thị Thanh Nữ 11/09/1993 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
233 17010233 Lê Thị Thu Thanh Nữ 01/10/1997 Thừa Thiên Huế 5 5.5 Đạt
234 17010234 Mai Thị Mai Thanh Nữ 18/10/1995 TP. Hồ Chí Minh 0 0 Không đạt
235 17010235 Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/06/1995 Ninh Bình 4.5 2 Không đạt
236 17010236 Nguyễn Thị Thao Nữ 26/01/1995 Thái Bình 6.5 7 Đạt
237 17010237 Cháu Thùy Trang Thảo Nữ 22/07/1995 Đồng Nai 7 8.5 Đạt
238 17010238 Đặng Thị Thu Thảo Nữ 13/01/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
239 17010239 Đoàn Thu Thảo Nữ 09/05/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
240 17010240 Hoàng Thị Thảo Nữ 18/02/1997 Hà Tĩnh 7.5 9 Đạt
241 17010241 Huỳnh Thị Phương Thảo Nữ 19/09/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
242 17010242 Lê Thị Thảo Nữ 20/11/1994 Thanh Hóa 0 0 Không đạt
243 17010243 Lê Thị Thu Thảo Nữ 20/08/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
244 17010244 Nguyễn Hà Phương Thảo Nữ 09/04/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
245 17010245 Nguyễn Thị Thảo Nữ 09/11/1993 Thanh Hóa 5 8 Đạt
246 17010246 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 21/11/1995 Bình Dương 7.5 6 Đạt
247 17010247 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 23/04/1995 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
248 17010248 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 26/05/1996 Bình Thuận 5 6 Đạt
249 17010249 Thái Trần Thanh Thảo Nữ 23/03/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
250 17010250 Võ Thị Thu Thảo Nữ 06/11/1994 Sông Bé 7 5 Đạt
251 17010251 Trương Thị Lệ Thi Nữ 26/06/1996 Long An 5 5 Đạt
252 17010252 Lê Thị Hoàng Thiện Nữ 17/08/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
253 17010253 Nguyễn Đức Thịnh Nam 23/02/1995 Lâm Đồng 6 4 Không đạt
254 17010254 Dương Đức Minh Thọ Nam 20/11/1995 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
255 17010255 Nại Nữ Kim Thoại Nữ 10/06/1996 Ninh Thuận 6 3.5 Không đạt
256 17010256 Dương Thị Mộng Thu Nữ 25/11/1997 Đồng Nai 0 0 Không đạt
257 17010257 Nguyễn Hoàng Thu Nữ 24/09/1995 Bình Dương 7 8 Đạt
258 17010258 Nguyễn Thị Thu Nữ 09/07/1997 Yên Bái 8 8.5 Đạt
259 17010259 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 05/07/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
260 17010260 Trần Hoàng Thư Nữ 21/12/1997 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
261 17010261 Trần Thị Minh Thư Nữ 15/09/1997 Nghệ An 6.5 7.5 Đạt
262 17010262 Võ Thị Anh Thư Nữ 15/07/1996 Sông Bé 7.5 9 Đạt
263 17010263 Lâm Minh Thức Nam 16/01/1995 Bình Dương 7.5 6 Đạt
264 17010264 Hồ Thị Hoài Thương Nữ 07/02/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
265 17010265 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum 7.5 4 Không đạt
266 17010266 Nguyễn Thị Thương Nữ 13/06/1995 Hà Nam 6.5 4.5 Không đạt
267 17010267 Nguyễn Thị Thương Nữ 06/02/1996 Hà Tĩnh 7 6 Đạt
268 17010268 Thạch Thương Nam 24/01/1997 An Giang 0 0 Không đạt
269 17010269 Nguyễn Thu Thúy Nữ 23/02/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
270 17010270 Phạm Thị Thúy Nữ 29/09/1996 Bắc Giang 6.5 7.5 Đạt
271 17010271 Lý Thu Thủy Nữ 05/07/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
272 17010272 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 22/01/1996 Bình Phước 6 2.5 Không đạt
273 17010273 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 24/08/1995 Sông Bé 7.5 7 Đạt
274 17010274 Vương Thị Thuyên Nữ 03/07/1995 Nghệ An 6 3.5 Không đạt
275 17010275 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 26/04/1997 Bình Dương 6 2 Không đạt
276 17010276 Ngô Thị Kiều Tiên Nữ 03/08/1994 Bình Dương 7.5 7 Đạt
277 17010277 Nguyễn Thị Xuân Tiên Nữ 28/08/1996 Gia Lai 5 4 Không đạt
278 17010278 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 25/11/1996 Lâm Đồng 7.5 5.5 Đạt
279 17010279 Phạm Trung Tính Nam 10/09/1994 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
280 17010280 Đoàn Thị Hồng Toàn Nữ 18/11/1986 Gia Lai 7.5 8 Đạt
281 17010281 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 29/10/1997 Quảng Bình 4.5 4 Không đạt
282 17010282 Trương Ngọc Trâm Nữ 11/05/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
283 17010283 Bùi Thị Trang Nữ 30/11/1997 Đắk Lắk 0 0 Không đạt
284 17010284 Bùi Trần Linh Trang Nữ 05/12/1996 Thanh Hóa 7 6.5 Đạt
285 17010285 Đặng Thị Thu Trang Nữ 09/02/1993 Tây Ninh 4.5 5 Không đạt
286 17010286 Đào Mai Trang Nữ 24/12/1997 Bình Phước 8 6 Đạt
287 17010287 Nguyễn Thị Trang Nữ 27/07/1997 Nghệ An 0 0 Không đạt
288 17010288 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 23/08/1997 Đắk Lắk 6 5 Đạt
289 17010289 Trần Thị Mỹ Trang Nữ 14/02/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
290 17010290 Trần Thị Thùy Trang Nữ 15/05/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
291 17010291 Hoàng Mai Trinh Nữ 09/01/1996 Sông Bé 6.5 4 Không đạt
292 17010292 Lê Ngọc Trinh Nữ 03/12/1996 Sông Bé 7 5.5 Đạt
293 17010293 Nguyễn Thị Thúy Trinh Nữ 25/10/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
294 17010294 Phan Ngọc Trinh Nữ 09/04/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
295 17010295 Võ Thị Kiều Trinh Nữ 30/01/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
296 17010296 Nguyễn Thị Thủy Trúc Nữ 22/09/1997 Đắk Lắk 3 1 Không đạt
297 17010297 Trần Thủy Trúc Nữ 24/05/1995 Tp.HCM 7.5 9.5 Đạt
298 17010298 Mai Chí Trung Nam 15/07/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
299 17010299 Nguyễn Quang Trường Nam 12/07/1996 Quảng Bình 6.5 7 Đạt
300 17010300 Võ Nhật Trường Nam 02/12/1995 TP. Hồ Chí Minh 7 3 Không đạt
301 17010301 Trương Thị Hoàng Nữ 04/01/1995 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
302 17010302 Ngô Trung Nam 20/07/1996 Quảng Ngãi 6.5 7.5 Đạt
303 17010303 Võ Thanh Tuấn Nam 27/03/1994 Đắk Lắk 4 2 Không đạt
304 17010304 Nguyễn Thị Thắm Tươi Nữ 10/10/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
305 17010305 Lai Kim Tuyến Nữ 03/12/1996 Bình Dương 6 7 Đạt
306 17010306 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
307 17010307 Lý Thanh Tuyền Nữ 01/05/1995 Sông Bé 7 6.5 Đạt
308 17010308 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 06/06/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
309 17010309 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền Nữ 20/04/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
310 17010310 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 07/08/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
311 17010311 Đào Văn Tỷ Nam 26/10/1995 Tây Ninh 7.5 8.5 Đạt
312 17010312 Phạm Thanh Uy Nam 04/06/1986 Ninh Bình 7.5 9.5 Đạt
313 17010313 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 14/02/1997 Hải Dương 4 3 Không đạt
314 17010314 Nguyễn Thái Ngọc Vân Nữ 07/10/1995 Bình Dương 7 6.5 Đạt
315 17010315 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/06/1995 Hà Tĩnh 4.5 2 Không đạt
316 17010316 Tô Thị Hồng Văn Nữ 28/03/1997 Khánh Hòa 5.5 7.5 Đạt
317 17010317 Phạm Phước Vạn Nam 13/03/1993 Bình Dương 7.5 8 Đạt
318 17010318 Trượng Thị Bích Vang Nữ 26/08/1994 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
319 17010319 Phạm Thị Diệu Viên Nữ 20/04/1996 Quảng Ngãi 5 3.5 Không đạt
320 17010320 Lê Thị Viện Nữ 15/10/1995 Bến Tre 6.5 7 Đạt
321 17010321 Nguyễn Thị Việt Nữ 06/02/1998 Thanh Hóa 4.5 1.5 Không đạt
322 17010322 Nguyễn Đặng Vinh Nam 29/07/1990 Bình Dương 6 6 Đạt
323 17010323 Triệu Huy Nam 13/02/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
324 17010324 Bùi Ngọc Vy Nữ 15/06/1998 Cần Thơ 0 0 Không đạt
325 17010325 Nguyễn Huỳnh Thanh Vy Nữ 05/07/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
326 17010326 Nguyễn Lam Vy Nữ 07/10/1996 Sông Bé 6.5 2.5 Không đạt
327 17010327 Trần Hoàng Thùy Vy Nữ 11/06/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
328 17010328 Trần Ngọc Vy Nữ 02/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 5.5 3 Không đạt
329 17010329 Võ Ngọc Yến Vy Nữ 27/11/1996 Tp.Hồ Chí Minh 8 5.5 Đạt
330 17010330 Nguyễn Mai Như Ý Nữ 02/02/1997 Bình Dương 9 9 Đạt
331 17010331 Đỗ Thị Hồng Yến Nữ 12/08/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
332 17010332 Lê Bùi Phi Yến Nữ 05/08/1996 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
333 17010333 Lục Thị Yến Nữ 01/01/1995 Hậu Giang 6 2.5 Không đạt
334 17010334 Nguyễn Thị Yến Nữ 04/10/1996 Hải Phòng 4.5 0 Không đạt
335 17010335 Phạm Thị Kim Yến Nữ 30/04/1994 Bình Dương 0 0 Không đạt
336 17010336 Tô Thị Yến Nữ 18/01/1996 Sông Bé 6 6 Đạt
337 17010337 Trần Như Yến Nữ 11/11/1995 Bình Định 5.5 5 Đạt
338 17010338 Vương Phi Yến Nữ 30/05/1997 TP HCM 7.5 9.5 Đạt
Danh sách này có 338 thí sinh.

watch_later
16/01/2017 00:00:00  
visibility
 671