Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (07B/2016) khóa 16071 Ngày 15 tháng 10 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16071001 Hoàng Xuân Ái Nam 02/09/1994 Bình Dương 9 5.5 Đậu
2 16071002 Khổng Thị An Nữ 27/10/1995 Hải Phòng 8.5 7.5 Đậu
3 16071003 Huỳnh Nguyễn Trâm Anh Nữ 23/05/1995 Long An 0 7 Rớt
4 16071004 Dương Vân Anh Nữ 21/05/1996 Tp.HCM 8 8 Đậu
5 16071005 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 17/08/1995 Nghệ An 7.5 6 Đậu
6 16071006 Phạm Thị Kim Anh Nữ 11/07/1997 Bình Dương 0 0 x
7 16071007 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 05/05/1995 Đắk Lắk 9 6 Đậu
8 16071008 Lữ Trọng Bắc Nam 18/06/1994 Thanh Hóa 8 9 Đậu
9 16071009 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 15/12/1995 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
10 16071010 Trần Thị Ngọc Châu Nữ 18/07/1997 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
11 16071011 Lý Nguyễn Minh Châu Nữ 14/02/1995 Bình Dương 9 6.5 Đậu
12 16071012 Sầm Thị Chiến Nữ 14/02/1993 Bình Phước 7.5 4 Rớt
13 16071013 Lê Thành Công Nam 30/01/1995 Tây Ninh 8.5 8 Đậu
14 16071014 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 24/11/1995 Đắk Lắk 9 8.5 Đậu
15 16071015 Tạ Công Danh Nam 10/06/1994 Bình Dương 8 7 Đậu
16 16071016 Huỳnh Mẫn Đạt Nam 05/07/1995 Bình Dương 7.5 10 Đậu
17 16071017 Vương Mỹ Điền Nữ 18/02/1995 Bình Dương 8 9 Đậu
18 16071018 Phạm Thị Diệp Nữ 23/10/1995 Đắk Lắk 8 4.5 Rớt
19 16071019 Bùi Thị Thúy Diệu Nữ 22/07/1995 Sông Bé 8 8.5 Đậu
20 16071020 Nguyễn Tiến Dũng Nam 15/09/1993 Bình Dương 8.5 6 Đậu
21 16071021 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 18/02/1993 Bình Dương 0 0 x
22 16071022 Đặng Thị Ngọc Duy Nữ 18/09/1995 Bình Phước 8 7 Đậu
23 16071023 Võ Lê Trúc Mai Duyên Nữ 22/12/1997 Tây Ninh 8 7.5 Đậu
24 16071024 Đào Lệ Giang Nữ 10/03/1996 Thanh Hóa 7.5 3.5 Rớt
25 16071025 Trần Thị Thu Nữ 08/09/1995 Sông Bé 8 3.5 Rớt
26 16071026 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 09/09/1996 Sông Bé 8.5 5 Đậu
27 16071027 Đoàn Thị Ngọc Hằng Nữ 10/04/1997 Lâm Đồng 8 9 Đậu
28 16071028 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 10/12/1992 Bình Dương 0 0 x
29 16071029 Lâm Thị Hạnh Nữ 06/12/1993 Bình Phước 8.5 5 Đậu
30 16071030 Nguyễn Bích Hạnh Nữ 12/08/1995 Hà Nội 8.5 5 Đậu
31 16071031 Mai Thị Hảo Nữ 12/11/1994 Đồng Nai 7.5 4 Rớt
32 16071032 Nguyễn Văn Hảo Nam 10/08/1995 Bình Định 8 9.5 Đậu
33 16071033 Hồ Thị Hậu Nữ 20/05/1995 Gia Lai 7.5 3 Rớt
34 16071034 Nguyễn Thị Hậu Nữ 28/06/1995 Đắk Lắk 8.5 8.5 Đậu
35 16071035 Nguyễn Hữu Hậu Nam 21/04/1996 Sông Bé 8 6.5 Đậu
36 16071036 Bùi Thị Hậu Nữ 20/10/1996 Quảng Ngãi 8 5.5 Đậu
37 16071037 Huỳnh Thị Hiền Nữ 30/08/1995 Bình Định 7.5 1.5 Rớt
38 16071038 Lê Thị Thanh Hoài Nữ 29/05/1995 Bình Dương 7 9 Đậu
39 16071039 Nguyễn Thị Bích Huệ Nữ 02/04/1994 Bến Tre 7.5 6 Đậu
40 16071040 Huỳnh Thị Ngọc Huệ Nữ 31/05/1993 Tiền Giang 8 7.5 Đậu
41 16071041 Hoàng Phi Hùng Nam 02/01/1995 Khánh Hòa 8 9.5 Đậu
42 16071042 Trần Hoài Diễm Hương Nữ 25/06/1995 Đồng Nai 9 8.5 Đậu
43 16071043 Nguyễn Hồng Huy Nam 01/06/1996 Sông Bé 7.5 9.5 Đậu
44 16071044 Phan Thị Xuân Huyền Nữ 05/07/1987 Hà Tĩnh 5 0 Rớt
45 16071045 Nguyễn Đoàn Duy Khang Nam 01/06/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
46 16071046 Vũ Quốc Hoàng Khánh Nam 01/01/1992 Tp.HCM 7 8 Đậu
47 16071047 Huỳnh Đình Khôi Nam 25/01/1997 Bình Dương 7 7.5 Đậu
48 16071048 Nguyễn Thị Kiều Nữ 05/01/1996 Thanh Hóa 8.5 5 Đậu
49 16071049 Lê Thị Bích Lam Nữ 19/11/1995 Phú Yên 7.5 3 Rớt
50 16071050 Phạm Thị Lệ Nữ 30/01/1996 Quảng Ngãi 8 5 Đậu
51 16071051 Nguyễn Thùy Kim Lệ Nữ 14/05/1997 Đắk Lắk 8 5 Đậu
52 16071052 Trần Thị Liên Nữ 02/03/1995 Nam Định 8 8 Đậu
53 16071053 Võ Thị Kim Liên Nữ 20/07/1996 Quảng Ngãi 7.5 5.5 Đậu
54 16071054 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 05/07/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
55 16071055 Võ Yến Linh Nữ 19/06/1995 Bình Dương 8.5 2 Rớt
56 16071056 Nông Thị Quỳnh Ly Nữ 11/03/1997 Lạng Sơn 7.5 9 Đậu
57 16071057 Nguyễn Ngọc Thụy Thiên Nữ 05/09/1995 Bình Dương 9 9.5 Đậu
58 16071058 Nguyễn Thị Mai Nữ 15/05/1996 Sông Bé 7.5 5 Đậu
59 16071059 Nguyễn Thị Hồng Mẫn Nữ 31/12/1994 Sông Bé 7.5 3 Rớt
60 16071060 Nguyễn Thị Nhật Minh Nữ 26/08/1995 Tp.HCM 8.5 9.5 Đậu
61 16071061 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 08/05/1994 Bình Dương 9 5 Đậu
62 16071062 Lưu Thị Kiều My Nữ 22/12/1995 Bình Dương 9 4 Rớt
63 16071063 Phạm Thị Trà My Nữ 22/07/1996 Đắk Lắk 9.5 6 Đậu
64 16071064 Trần Nguyễn Thanh My Nữ 10/01/1995 Bình Dương 9.5 7 Đậu
65 16071065 Trần Thị Hồng Mỹ Nữ 21/02/1996 Quảng Ngãi 8 5.5 Đậu
66 16071066 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 06/06/1996 Hà Tĩnh 8 7.5 Đậu
67 16071067 Nguyễn Đình Nam Nam 05/03/1993 Thanh Hóa 8 8 Đậu
68 16071068 Huỳnh Thị Thúy Nga Nữ 25/10/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
69 16071069 Trịnh Mỹ Nga Nữ 15/01/1995 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
70 16071070 Đào Thị Nga Nữ 02/07/1995 Vĩnh Phúc 9 8 Đậu
71 16071071 Nguyễn Thanh Kim Ngân Nữ 23/03/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
72 16071072 Nguyễn Kim Ngân Nữ 19/10/1997 Bình Dương 0 0 x
73 16071073 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 12/01/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
74 16071074 Trần Văn Ngoan Nam 10/03/1995 Sông Bé 8.5 9 Đậu
75 16071075 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Nữ 04/06/1996 Bình Dương 8 5.5 Đậu
76 16071076 Nguyễn Thanh Thủy Ngọc Nữ 24/05/1995 Ninh Thuận 8.5 4 Rớt
77 16071077 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 20/04/1995 Ninh Thuận 9.5 3 Rớt
78 16071078 Lê Thị Nhàn Nữ 15/07/1994 Thanh Hóa 9 3 Rớt
79 16071079 Trần Thị Bích Nhi Nữ 12/06/1997 Lâm Đồng 8 8 Đậu
80 16071080 Đặng Thị Nhung Nữ 14/06/1995 Sông Bé 9 7.5 Đậu
81 16071081 Mai Thị Tuyết Nhung Nữ 13/06/1995 Bình Phước 8.5 5.5 Đậu
82 16071082 Bùi Thị Bích Nữ Nữ 30/10/1994 Vũng Tàu 8.5 8 Đậu
83 16071083 Đỗ Kiều Oanh Nữ 08/09/1995 Gia Lai 7.5 5 Đậu
84 16071084 Nguyễn Châu Pha Nữ 15/04/1993 Sông Bé 8 8.5 Đậu
85 16071085 Phan Hoàng Mỹ Phụng Nữ 12/11/1996 Phú Yên 9.5 5.5 Đậu
86 16071086 Nguyễn Thị Phượng Nữ 20/06/1995 Bình Thuận 8.5 3.5 Rớt
87 16071087 Phan Thị Yến Quyên Nữ 22/07/1995 Ninh Thuận 8 10 Đậu
88 16071088 Đặng Thị Kim Quyền Nữ 30/08/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
89 16071089 Nguyễn Đoàn Quyền Nam 04/04/1995 Lâm Đồng 8 7.5 Đậu
90 16071090 Nguyễn Thị Hồng Sen Nữ 09/10/1995 Bình Định 8.5 8.5 Đậu
91 16071091 Trần Thị Tâm Nữ 23/07/1995 Nghệ An 8.5 6 Đậu
92 16071092 Lê Thị Tâm Nữ 02/05/1995 Thanh Hóa 8.5 7.5 Đậu
93 16071093 Đặng Hồng Thái Nam 13/11/1995 Bình Phước 8 5 Đậu
94 16071094 Ngô Thị Thanh Thắm Nữ 10/12/1995 Sông Bé 8 10 Đậu
95 16071095 Lê Khắc Thắng Nam 13/09/1996 Quảng Ninh 7.5 0.5 Rớt
96 16071096 Bùi Thị Thảo Nữ 03/09/1995 Hải Hưng 8 7 Đậu
97 16071097 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 29/10/1993 Sông Bé 8 6 Đậu
98 16071098 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ 20/01/1995 Bến Tre 8.5 7 Đậu
99 16071099 Đặng Thị Mai Thảo Nữ 12/11/1995 Phú Yên 8.5 2.5 Rớt
100 16071100 Đặng Thị Thoa Nữ 15/05/1996 Hà Tĩnh 9 8.5 Đậu
101 16071101 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 19/11/1997 Bình Dương 8 8.5 Đậu
102 16071102 Nguyễn Thị Thương Nữ 28/12/1990 Thái Bình 8 5 Đậu
103 16071103 Nguyễn Thị Thúy Nữ 17/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 9 3.5 Rớt
104 16071104 Phan Thị Thùy Nữ 06/09/1994 Hà Tĩnh 9 6 Đậu
105 16071105 Nguyễn Hữu Tính Nam 10/10/1989 Đồng Tháp 7 3 Rớt
106 16071106 Phạm Thị Sơn Trà Nữ 03/02/1995 Tiền Giang 0 7.5 Rớt
107 16071107 Lê Anh Trà Nam 24/09/1997 Đồng Nai 9 8 Đậu
108 16071108 Lê Thị Phương Trâm Nữ 10/01/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
109 16071109 Trương Ngọc Tố Trâm Nữ 28/07/1995 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
110 16071110 Chu Ngụy Linh Trâm Nữ 22/09/1996 Sông Bé 9 5.5 Đậu
111 16071111 Nguyễn Phạm Mai Trâm Nữ 14/06/1995 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
112 16071112 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 18/10/1997 Tp.HCM 8.5 7.5 Đậu
113 16071113 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/05/1995 Đồng Nai 8 8.5 Đậu
114 16071114 Trần Thị Bảo Trang Nữ 28/11/1996 Đồng Nai 7 7.5 Đậu
115 16071115 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 23/10/1995 Hà Nam 8.5 7 Đậu
116 16071116 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 20/04/1997 Lâm Đồng 8.5 5 Đậu
117 16071117 Nguyễn Thị Vy Trang Nữ 16/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 9 9.5 Đậu
118 16071118 Huỳnh Song Trăng Nam 02/09/1993 Sóc Trăng 9 8.5 Đậu
119 16071119 Ngô Thị Mộng Trinh Nữ 02/10/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
120 16071120 Nguyễn Hoài Trọng Nam 06/07/1996 Bình Dương 9.5 9 Đậu
121 16071121 Nguyễn Thị Trúc Nữ 12/02/1997 Tây Ninh 7.5 9.5 Đậu
122 16071122 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 27/09/1996 Bình Thuận 9 7 Đậu
123 16071123 Trần Thị Cẩm Nữ 13/05/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
124 16071124 Phạm Thị Cẩm Nữ 16/12/1995 Bình Dương 8 3 Rớt
125 16071125 Bùi Nguyên Tuấn Nam 14/09/1994 Đắk Lắk 8.5 6 Đậu
126 16071126 Đào Thị Tuyến Nữ 24/10/1996 Thanh Hóa 9 8 Đậu
127 16071127 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 22/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 8 5.5 Đậu
128 16071128 Võ Thị Phượng Tuyền Nữ 14/08/1996 Tiền Giang 7.5 8.5 Đậu
129 16071129 Vũ Thanh Tuyền Nữ 29/09/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
130 16071130 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 22/10/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
131 16071131 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 02/12/1995 Bình Dương 8.5 1.5 Rớt
132 16071132 Mai Thị Thanh Tuyền Nữ 11/12/1996 Sông Bé 8 6 Đậu
133 16071133 Nguyễn Hồ Đông Uy Nữ 05/09/1995 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
134 16071134 Lê Quang Duy Uyên Nữ 19/11/1997 Bình Dương 9 10 Đậu
135 16071135 Nguyễn Phạm Thanh Vân Nữ 01/07/1997 TP. Hồ Chí Minh 8.5 7 Đậu
136 16071136 Nguyễn Thị Vy Vân Nữ 16/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 8.5 8 Đậu
137 16071137 Nguyễn Trần Uyên Vy Nữ 06/01/1995 Đồng Nai 7.5 8.5 Đậu
138 16071138 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 05/06/1995 Bình Phước 7.5 9 Đậu
139 16071139 Đỗ Ngọc Phương Yến Nữ 04/05/1995 Sông Bé 7.5 4 Rớt
140 16071140 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 10/09/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
Danh sách này có 140 thí sinh.

watch_later
17/10/2016 00:00:00  
visibility
 777