Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (07A/2016) khóa 16070 Ngày 15 tháng 10 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16070001 Lê Thị Trúc An Nữ 29/10/1996 Đồng Tháp 8 7.5 Đậu
2 16070002 Nguyễn Võ Vân An Nữ 25/05/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 6.5 Đậu
3 16070003 Phạm Thị Quế Anh Nữ 24/11/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
4 16070004 Trịnh Ngọc Anh Nam 14/10/1995 Bình Dương 6 4 Rớt
5 16070005 Trịnh Thị Kim Anh Nữ 22/08/1997 Bình Định 8 5 Đậu
6 16070006 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 05/09/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
7 16070007 Phạm Hoàng Anh Nam 30/12/1996 Bình Dương 6 4 Rớt
8 16070008 Nguyễn Huỳnh Ngọc Ánh Nữ 05/11/1997 Tp.HCM 7 8.5 Đậu
9 16070009 Đinh Thị Ngọc Ánh Nữ 01/04/1995 Bình Dương 4.5 2 Rớt
10 16070010 Hoàng Ngọc Ánh Nữ 05/12/1997 Đắk Lắk 6.5 5 Đậu
11 16070011 Huỳnh Nhật Bản Nam 30/03/1994 Quảng Ngãi 8 5.5 Đậu
12 16070012 Nguyễn Trần Chí Bảo Nam 10/06/1995 Bình Dương 7 9 Đậu
13 16070013 Nguyễn Thanh Bình Nam 31/05/1997 Bình Dương 8 4 Rớt
14 16070014 Vũ Gia Bình Nữ 01/06/1997 Bình Dương 3.5 5 Rớt
15 16070015 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 23/10/1996 Bình Dương 9 6 Đậu
16 16070016 Cao Kim Chi Nữ 24/06/1997 Bình Dương 6.5 5 Đậu
17 16070017 Hồ Văn Chiến Nam 22/05/1997 Bình Dương 4.5 1 Rớt
18 16070018 Nguyễn Thành Công Nam 21/11/1997 Bình Dương 8.5 9 Đậu
19 16070019 Trần Thị Trang Đài Nữ 20/01/1997 Bình Thuận 7 8 Đậu
20 16070020 Lê Thanh Đạm Nam 26/12/1994 Phú Thọ 0 0 x
21 16070021 Ngô Thị Hồng Đào Nữ 17/11/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
22 16070022 Quách Văn Đạt Nam 14/05/1996 TP. Hồ Chí Minh 0 0 x
23 16070023 Nguyễn Tấn Đạt Nam 20/11/1995 Sông Bé 8 5 Đậu
24 16070024 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/02/1997 Bình Dương 0 0 x
25 16070025 Hoàng Thị Điệp Nữ 13/09/1997 Đồng Nai 6.5 2.5 Rớt
26 16070026 Nguyễn Thị Diệu Nữ 10/12/1995 Quảng Nam 6.5 2.5 Rớt
27 16070027 Lê Thành Đông Nam 19/05/1995 Sông Bé 4.5 2 Rớt
28 16070028 Huỳnh Công Đức Nam 23/05/1997 Long An 4.5 4.5 Rớt
29 16070029 Lê Thị Đức Nữ 08/09/1996 Hà Tĩnh 8.5 6 Đậu
30 16070030 Võ Thị Ngọc Dung Nữ 14/10/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
31 16070031 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 31/07/1997 Bình Dương 7 5.5 Đậu
32 16070032 Hoàng Thị Dung Nữ 20/10/1997 Bình Dương 6 5 Đậu
33 16070033 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 12/03/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
34 16070034 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 04/06/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
35 16070035 Lê Huỳnh Duy Nam 23/11/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
36 16070036 Nguyễn Thành Duy Nam 09/11/1997 Bình Dương 9.5 8 Đậu
37 16070037 Tạ Minh Duy Nam 27/08/1997 Cần Thơ 8 8 Đậu
38 16070038 Cao Thị Kiều Duyên Nữ 30/01/1996 Tây Ninh 5 3.5 Rớt
39 16070039 Ngô Thị Cẩm Duyên Nữ 12/10/1995 Kiên Giang 7 7 Đậu
40 16070040 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/04/1996 Đắk Lắk 7.5 4 Rớt
41 16070041 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 02/01/1996 Long An 9 6 Đậu
42 16070042 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/02/1996 Hà Nội 6 3 Rớt
43 16070043 Phạm Thị Hồng Gấm Nữ 06/07/1996 Lâm Đồng 6.5 5 Đậu
44 16070044 Trần Hương Giang Nữ 12/08/1996 Nghệ An 7 4 Rớt
45 16070045 Đinh Thị Thu Nữ 15/10/1997 Quảng Bình 5.5 4.5 Rớt
46 16070046 Nguyễn Xuân Lệ Nữ 27/10/1995 Đắk Lắk 6.5 3 Rớt
47 16070047 Trần Thị Thu Nữ 07/09/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
48 16070048 Lê Thị Bảo Nữ 07/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 8.5 6.5 Đậu
49 16070049 Nguyễn Phạm Ngọc Nữ 10/06/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
50 16070050 Phan Thị Bích Hằng Nữ 28/01/1997 Tp.HCM 9 5.5 Đậu
51 16070051 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/12/1996 Thanh Hóa 7.5 3 Rớt
52 16070052 Hoàng Thị Thu Hằng Nữ 26/09/1997 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đậu
53 16070053 Nguyễn Kim Hằng Nữ 07/12/1997 Bình Dương 7 4.5 Rớt
54 16070054 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 08/11/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
55 16070055 Nguyễn Trần Như Hảo Nữ 21/05/1997 Bình Dương 9 9.5 Đậu
56 16070056 Nguyễn Văn Hiến Nam 21/09/1994 Nam Định 6.5 5.5 Đậu
57 16070057 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 10/04/1997 Phú Thọ 7 6.5 Đậu
58 16070058 Lê Thị Thu Hiền Nữ 16/11/1997 Đồng Nai 8.5 6 Đậu
59 16070059 Nguyễn Văn Hiếu Nam 26/12/1995 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
60 16070060 Phạm Văn Hiếu Nam 04/08/1995 Bình Phước 9 6 Đậu
61 16070061 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 03/10/1994 Bình Dương 7.5 4 Rớt
62 16070062 Võ Thị Thúy Hoa Nữ 10/07/1996 Quảng Ngãi 4.5 1 Rớt
63 16070063 Phạm Ngọc Hòa Nam 04/08/1997 Nam Định 7 7 Đậu
64 16070064 Nguyễn Thị Thanh Hòa Nữ 16/11/1997 Bình Thuận 8 5 Đậu
65 16070065 Hoàng Diệu Hoài Nữ 18/06/1997 Lạng Sơn 8.5 4.5 Rớt
66 16070066 Lê Thị Mỹ Hồng Nữ 07/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 2 Rớt
67 16070067 Từ Thị Thu Hồng Nữ 04/03/1997 Bình Dương 5 2.5 Rớt
68 16070068 Nguyễn Văn Huấn Nam 26/04/1997 Hà Nội 0 0 x
69 16070069 Nguyễn Thị Bích Huệ Nữ 10/05/1997 Thanh Hóa 6 5 Đậu
70 16070070 Nguyễn Thị Ngân Huệ Nữ 26/12/1997 Bình Phước 10 6 Đậu
71 16070071 Nguyễn Duy Hùng Nam 01/05/1995 Sông Bé 5.5 4.5 Rớt
72 16070072 Nguyễn Thanh Hùng Nam 18/05/1996 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
73 16070073 Lý Nguyễn Thế Hùng Nam 19/04/1996 Bình Dương 8 6.5 Đậu
74 16070074 Phan Thị Hương Nữ 10/09/1997 Bình Dương 5 5.5 Đậu
75 16070075 Hồ Thị Hương Nữ 08/10/1997 Bình Phước 5.5 5 Đậu
76 16070076 Hà Ngọc Hương Nữ 05/10/1997 Cần Thơ 7.5 6 Đậu
77 16070077 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 12/06/1997 Bình Định 8 4.5 Rớt
78 16070078 Phan Thị Thanh Hương Nữ 30/10/1997 Bình Dương 0 0 x
79 16070079 Trần Thị Hương Nữ 03/02/1997 Quảng Ngãi 8 4.5 Rớt
80 16070080 Phạm Thị Huyền Nữ 16/11/1996 Thanh Hóa 8 7 Đậu
81 16070081 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 23/01/1997 Phú Thọ 7.5 0 Rớt
82 16070082 Phạm Thị Lệ Huyền Nữ 12/02/1996 Quảng Ngãi 8 5.5 Đậu
83 16070083 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 10/07/1997 Quảng Ngãi 5.5 5.5 Đậu
84 16070084 Hồ Ngọc Huyền Nữ 27/04/1997 Bình Dương 7 6 Đậu
85 16070085 Phạm Lê Khánh Huyền Nữ 05/08/1995 TP. Hồ Chí Minh 6 4.5 Rớt
86 16070086 Dương Thị Minh Khai Nữ 13/04/1997 Bình Dương 4 4.5 Rớt
87 16070087 Nguyễn Thanh Kiên Nam 07/03/1990 Bến Tre 6 6 Đậu
88 16070088 Vũ Thị Thanh Kiều Nữ 04/11/1997 Bình Dương 6.5 8 Đậu
89 16070089 Võ Thị Kim Lài Nữ 14/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 0 0 x
90 16070090 Hồ Thị Lài Nữ 17/05/1997 Nghệ An 7 3.5 Rớt
91 16070091 Ngô Thị Mỹ Lài Nữ 19/10/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
92 16070092 Nguyễn Thành Lâm Nam 04/09/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
93 16070093 Trần Thị Lan Nữ 17/11/1997 Đắk Lắk 7 5 Đậu
94 16070094 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 24/11/1997 Bình Dương 5.5 6 Đậu
95 16070095 Đặng Thị Hoàng Lan Nữ 10/10/1997 Bình Dương 9.5 6 Đậu
96 16070096 Từ Mỹ Lệ Nữ 20/10/1995 Bình Dương 6.5 6 Đậu
97 16070097 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/07/1997 Đắk Lắk 0 0 x
98 16070098 Đỗ Thị Kim Liên Nữ 07/10/1997 Phú Yên 0 0 x
99 16070099 Hoàng Mỹ Phượng Liên Nữ 04/10/1997 Bình Thuận 6.5 3 Rớt
100 16070100 Lê Thị Bích Liên Nữ 19/07/1997 Bình Dương 6 3.5 Rớt
101 16070101 Mai Kim Liên Nữ 17/05/1997 Bình Dương 8 2.5 Rớt
102 16070102 Nguyễn Thị Liễu Nữ 16/07/1997 Bình Dương 6 5 Đậu
103 16070103 Phạm Vũ Linh Nam 05/08/1996 Tây Ninh 7.5 8 Đậu
104 16070104 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 28/08/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đậu
105 16070105 Huỳnh Thị Trúc Linh Nữ 02/08/1996 Phú Yên 8 5 Đậu
106 16070106 Lê Chí Linh Nam 10/01/1997 Quảng Ngãi 9 7.5 Đậu
107 16070107 Huỳnh Thị Yến Linh Nữ 29/09/1997 Bến Tre 8.5 5 Đậu
108 16070108 Doãn Thị Linh Nữ 15/02/1997 Vĩnh Phúc 4.5 2.5 Rớt
109 16070109 Phan Thị Ánh Linh Nữ 18/01/1995 Bình Định 7 5.5 Đậu
110 16070110 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/11/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
111 16070111 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 15/03/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
112 16070112 Trịnh Thị Phương Linh Nữ 18/07/1996 Lâm Đồng 6 5 Đậu
113 16070113 Nguyễn Ngọc Yến Linh Nữ 16/07/1994 Bình Dương 0 0 x
114 16070114 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 03/11/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
115 16070115 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 07/06/1997 Bình Dương 7 6 Đậu
116 16070116 Nguyễn Thị Linh Nữ 27/08/1997 Thanh Hóa 5.5 5.5 Đậu
117 16070117 Phan Thị Đức Linh Nữ 03/01/1997 Tây Ninh 7 0 Rớt
118 16070118 Huỳnh Nguyễn Tuyết Linh Nữ 04/11/1995 Sông Bé 8 5 Đậu
119 16070119 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 18/02/1994 Tp.HCM 8.5 6.5 Đậu
120 16070120 Võ Chí Linh Nam 05/10/1996 An Giang 7 5.5 Đậu
121 16070121 Nguyễn Thùy Linh Nữ 21/10/1995 Bình Dương 9 6.5 Đậu
122 16070122 Huỳnh Khánh Linh Nam 21/01/1997 Đồng Nai 8.5 4.5 Rớt
123 16070123 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 15/06/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
124 16070124 Nguyễn Thị Tú Loan Nữ 11/10/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 9 5.5 Đậu
125 16070125 Đoàn Thị Kim Loan Nữ 16/01/1997 Quảng Ngãi 6.5 6 Đậu
126 16070126 Nguyễn Hoàng Lộc Nam 17/04/1997 Bình Dương 5.5 5 Đậu
127 16070127 Nguyễn Thị Kim Lộc Nữ 07/12/1995 Tp.HCM 7.5 5.5 Đậu
128 16070128 Nguyễn Thắng Lợi Nam 13/05/1997 Bình Dương 6.5 7 Đậu
129 16070129 Phạm Hoàng Long Nam 14/11/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
130 16070130 Nguyễn Thị Cà Lụa Nữ 22/01/1995 An Giang 9.5 8 Đậu
131 16070131 Nguyễn Khánh Luân Nam 24/11/1997 Ninh Thuận 8.5 5 Đậu
132 16070132 Nguyễn Tấn Luận Nam 15/06/1997 Bình Dương 5.5 6 Đậu
133 16070133 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 26/10/1996 Bình Dương 9 4.5 Rớt
134 16070134 Nguyễn Thị Xuân Ly Nữ 12/06/1994 Bình Dương 7 5.5 Đậu
135 16070135 Hoàng Ngọc Ly Nữ 14/11/1997 Gia Lai 0 0 x
136 16070136 Đào Hương Ly Nữ 30/09/1997 Hà Nội 8.5 6 Đậu
137 16070137 Trương Thị Tuyết Mai Nữ 22/03/1996 Quảng Nam 7 4.5 Rớt
138 16070138 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 20/02/1996 Đồng Nai 7.5 4 Rớt
139 16070139 Bùi Quang Minh Nam 13/04/1972 Bình Dương 0 0 x
140 16070140 Nguyễn Huỳnh Công Minh Nam 17/12/1997 Tiền Giang 9.5 5 Đậu
141 16070141 Bùi Thị Huyền My Nữ 04/03/1996 Thừa Thiên Huế 8 7 Đậu
142 16070142 Trương Thị Thùy My Nữ 13/11/1995 Bình Dương 5.5 5 Đậu
143 16070143 Trương Thị Kiều My Nữ 04/11/1995 Tiền Giang 9 6.5 Đậu
144 16070144 Trần Hà My Nữ 11/04/1997 Bến Tre 6.5 4 Rớt
145 16070145 Nông Thị Ngọc Mỹ Nữ 14/10/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
146 16070146 Phan Thị Mỹ Nữ 01/09/1997 An Giang 8 6.5 Đậu
147 16070147 Phạm Văn Nam Nam 21/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 5 Đậu
148 16070148 Phan Thành Nam Nam 15/04/1997 Bình Phước 7.5 5 Đậu
149 16070149 Trần Hoài Nam Nam 23/01/1995 Bình Dương 6 5 Đậu
150 16070150 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 15/03/1995 Bình Dương 5 4 Rớt
151 16070151 Lê Huỳnh Nga Nữ 10/06/1996 Bình Dương 7 4.5 Rớt
152 16070152 Nguyễn Thị Nga Nữ 16/08/1995 Sông Bé 4 2.5 Rớt
153 16070153 Lê Thị Nga Nữ 26/04/1997 Lâm Đồng 9 5 Đậu
154 16070154 Hồ Thị Thu Ngà Nữ 04/01/1997 Khánh Hòa 6.5 0.5 Rớt
155 16070155 Nguyễn Hải Ngân Nam 20/10/1997 Lâm Đồng 8 5 Đậu
156 16070156 Trần Ngọc Kim Ngân Nữ 21/03/1997 Bình Dương 7 4.5 Rớt
157 16070157 Hoàng Thị Ngân Nữ 10/08/1997 Bình Phước 5.5 5 Đậu
158 16070158 Đào Thu Ngân Nữ 12/05/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
159 16070159 Đào Thị Kim Ngân Nữ 05/05/1995 Tây Ninh 5 5 Đậu
160 16070160 Trần Bảo Ngọc Nữ 21/09/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
161 16070161 Phạm Thanh Mỹ Ngọc Nữ 06/10/1996 Bình Phước 7 5 Đậu
162 16070162 Phạm Thị Ngọc Nữ 22/05/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
163 16070163 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 27/02/1997 Thái Bình 7.5 9.5 Đậu
164 16070164 Lê Thị Ngọc Nữ 15/07/1997 Vĩnh Phúc 4.5 5.5 Rớt
165 16070165 Nguyễn Thiên Ngọc Nữ 10/04/1996 Tp.HCM 5 5.5 Đậu
166 16070166 Nguyễn Thành Nguyên Nam 22/08/1987 Quảng Ngãi 9 5 Đậu
167 16070167 Nguyễn Thị Ái Nguyên Nữ 04/01/1997 Bình Định 6 4.5 Rớt
168 16070168 Trương Thảo Nguyên Nữ 19/01/1995 Sông Bé 8.5 3.5 Rớt
169 16070169 Đinh Thị Minh Nguyệt Nữ 06/09/1996 Đồng Nai 8 3 Rớt
170 16070170 Phạm Thanh Nhàn Nữ 17/06/1995 Tây Ninh 8 4.5 Rớt
171 16070171 Trần Minh Nhân Nam 14/08/1997 Bình Dương 6 4.5 Rớt
172 16070172 Nguyễn Thành Nhân Nam 17/06/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
173 16070173 Nguyễn Huỳnh Gia Nhi Nữ 03/12/1997 Bình Dương 9.5 6 Đậu
174 16070174 Trần NgọcTuyết Nhi Nữ 23/05/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
175 16070175 Dương Thị Yến Nhi Nữ 15/08/1995 Đồng Nai 5 6 Đậu
176 16070176 Trần Ngô Yến Nhi Nữ 05/04/1996 Tây Ninh 7.5 6.5 Đậu
177 16070177 Trương Thị Yến Nhi Nữ 18/04/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
178 16070178 Phan Hoài Mỹ Nhi Nữ 17/10/1996 Bình Dương 5.5 6 Đậu
179 16070179 Thi Ý Nhi Nữ 06/04/1996 Tây Ninh 6.5 5.5 Đậu
180 16070180 Lâm Tuyết Nhi Nữ 28/09/1997 Bình Phước 4 4 Rớt
181 16070181 Thái Kiều Yến Nhi Nữ 24/09/1997 Bình Dương 6.5 5 Đậu
182 16070182 Trần Thị Xuân Nhị Nữ 25/03/1996 Quảng Ngãi 7.5 2.5 Rớt
183 16070183 Báo Nữ Khánh Nhị Nữ 18/11/1993 Ninh Thuận 7 5 Đậu
184 16070184 Nguyễn Thị Hồng Nhu Nữ 02/03/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
185 16070185 Ngô Thị Tố Như Nữ 20/10/1996 Quảng Ngãi 9 3 Rớt
186 16070186 Huỳnh Đặng Thảo Như Nữ 12/09/1997 Bình Dương 9 3.5 Rớt
187 16070187 Nguyễn Thị Như Nữ 20/02/1995 Bến Tre 7 5 Đậu
188 16070188 Lê Hồng Nhung Nữ 04/11/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
189 16070189 Lê Thị Cẩm Nhung Nữ 26/11/1995 Nghệ An 7 5 Đậu
190 16070190 Mai Thị Hồng Nhung Nữ 18/08/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
191 16070191 Nguyễn Thị Nhung Nữ 06/01/1997 Hà Tĩnh 6.5 3 Rớt
192 16070192 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 22/08/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
193 16070193 Mã Thị Hồng Nhung Nữ 23/05/1996 Long An 8.5 2 Rớt
194 16070194 Đỗ An Ninh Nữ 29/01/1997 Lâm Đồng 9 4 Rớt
195 16070195 Hồ Thị Quỳnh Oanh Nữ 15/02/1995 Bình Thuận 7 2.5 Rớt
196 16070196 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 13/11/1996 Đắk Lắk 7.5 3.5 Rớt
197 16070197 Phan Ngọc Oanh Nữ 07/07/1994 Bình Dương 9 6.5 Đậu
198 16070198 Vũ Thị Oanh Nữ 07/09/1996 Nam Định 7.5 2 Rớt
199 16070199 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 16/09/1995 Thừa Thiên Huế 7.5 5.5 Đậu
200 16070200 Lê Thị Châu Pha Nữ 26/04/1997 Long An 7.5 2.5 Rớt
201 16070201 Nguyễn Thanh Phác Nam 09/02/1996 Phú Thọ 7 2 Rớt
202 16070202 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 12/11/1996 Phú Yên 4.5 2 Rớt
203 16070203 Nguyễn Đại Phát Nam 24/07/1997 Bình Dương 6 4 Rớt
204 16070204 Lê Xuân Phát Nam 23/04/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Rớt
205 16070205 Nguyễn Ngọc Phú Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8 3.5 Rớt
206 16070206 Nguyễn Trọng Phúc Nam 03/03/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
207 16070207 Trần Quang Phước Nam 07/03/1995 Tây Ninh 8 3.5 Rớt
208 16070208 Đoàn Thị Mỹ Phương Nữ 20/09/1997 Bình Dương 8 4 Rớt
209 16070209 Đặng Mai Phương Nam 24/07/1995 Nam Định 9 5 Đậu
210 16070210 Lê Trúc Phương Nữ 09/01/1997 Bình Dương 8.5 6 Đậu
211 16070211 Nguyễn Đình Phượng Nam 10/05/1995 Nghệ An 7.5 1.5 Rớt
212 16070212 Lê Thị Cát Phượng Nữ 05/09/1995 Bình Phước 7 2.5 Rớt
213 16070213 Võ Kim Phượng Nữ 23/11/1997 Bình Dương 9 6 Đậu
214 16070214 Lê Hồng Quân Nam 13/11/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
215 16070215 Nguyễn Hoàng Quân Nam 24/11/1995 Bình Phước 7.5 4 Rớt
216 16070216 Trần Thanh Quyên Nữ 31/08/1995 Bình Dương 6 2 Rớt
217 16070217 Phan Đoàn Kim Quyên Nữ 17/08/1995 Bình Dương 8 3.5 Rớt
218 16070218 Trần Thị Kim Quyên Nữ 15/10/1995 Bình Dương 7.5 3 Rớt
219 16070219 Nguyễn Thị Ngọc Quyền Nữ 08/10/1995 Sông Bé 5.5 4 Rớt
220 16070220 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 09/09/1997 Thái Bình 3 1.5 Rớt
221 16070221 Phan Diễm Quỳnh Nữ 05/10/1991 Bình Dương 6 3.5 Rớt
222 16070222 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 16/06/1995 Thanh Hóa 0 0 x
223 16070223 Phạm Thị Mai Quỳnh Nữ 20/01/1994 Sông Bé 6.5 5.5 Đậu
224 16070224 Vũ Đức Quỳnh Nam 10/09/1995 Bình Phước 6.5 6 Đậu
225 16070225 Huỳnh Phước Sang Nam 01/09/1997 Bình Dương 9 6 Đậu
226 16070226 Nguyễn Thành Sang Nam 20/12/1995 Bình Định 5 4 Rớt
227 16070227 Lê Đình Sáng Nam 03/09/1997 Bình Dương 7.5 2 Rớt
228 16070228 Nguyễn Thị Sen Nữ 14/02/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Rớt
229 16070229 Trần Thế Sơn Nam 18/03/1991 Ninh Thuận 6 5 Đậu
230 16070230 Ngô Đức Sơn Nam 04/12/1997 Bình Dương 6.5 7 Đậu
231 16070231 Lê Thị Sơn Nữ 28/05/1996 Thanh Hóa 8.5 4 Rớt
232 16070232 Lê Thị Ngọc Sương Nữ 10/06/1995 Sông Bé 7.5 3.5 Rớt
233 16070233 Lê Trần Thị Diễm Sương Nữ 29/08/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 5 Đậu
234 16070234 Nguyễn Thị Sương Nữ 19/02/1997 Bình Định 7.5 3 Rớt
235 16070235 Hoàng Thị Hoài Sương Nữ 01/01/1996 Quảng Trị 8 4 Rớt
236 16070236 Bùi Thanh Tâm Nữ 29/10/1996 Bình Dương 5.5 2.5 Rớt
237 16070237 Lê Thị Tâm Nữ 02/01/1996 Tây Ninh 9.5 8 Đậu
238 16070238 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 02/05/1997 Bình Dương 7 3 Rớt
239 16070239 Nguyễn Thị Tâm Nữ 12/06/1997 Hà Tĩnh 8.5 3.5 Rớt
240 16070240 Nguyễn Minh Tâm Nam 11/05/1992 Gia Lai 9.5 9 Đậu
241 16070241 Trần Thanh Tấn Nam 26/07/1996 Bình Dương 7 2.5 Rớt
242 16070242 Phan Châu Thanh Nam 22/10/1996 Bình Thuận 9 5 Đậu
243 16070243 Lê Thị Thanh Nữ 24/05/1995 Thanh Hóa 8 2 Rớt
244 16070244 Võ Thị Yến Thanh Nữ 21/07/1997 Quảng Nam 9 3 Rớt
245 16070245 Lê Thị Thu Thanh Nữ 01/10/1997 Thừa Thiên Huế 8.5 3.5 Rớt
246 16070246 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 21/05/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
247 16070247 Hồ Minh Thảo Nữ 26/07/1997 Đồng Nai 6 2 Rớt
248 16070248 Trần Thị Thu Thảo Nữ 08/08/1996 Bình Định 7.5 1.5 Rớt
249 16070249 Mai Thị Thảo Nữ 12/10/1997 Bình Dương 8.5 2.5 Rớt
250 16070250 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 26/02/1996 Bình Thuận 8.5 3 Rớt
251 16070251 Nguyễn Trần Lan Thảo Nữ 26/08/1987 Đồng Nai 8.5 0 Rớt
252 16070252 Đào Thị Xuân Thảo Nữ 24/04/1995 Bình Thuận 8.5 4 Rớt
253 16070253 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 08/01/1996 Tiền Giang 8 5.5 Đậu
254 16070254 Lê Huỳnh Diệu Thảo Nữ 19/09/1997 Bình Dương 6 2 Rớt
255 16070255 Trần Nguyễn Phương Thảo Nữ 20/11/1994 An Giang 6.5 2 Rớt
256 16070256 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 15/08/1996 Đắk Lắk 6.5 2 Rớt
257 16070257 Lê Thị Diễm Thi Nữ 02/11/1997 Bình Dương 7.5 7 Đậu
258 16070258 Huỳnh Ngọc Châu Thi Nữ 20/11/1997 Tiền Giang 6.5 2.5 Rớt
259 16070259 Phạm Ngọc Thịnh Nam 20/10/1997 Bình Dương 7 3 Rớt
260 16070260 Phạm Ngọc Thơ Nữ 05/09/1997 Bình Dương 7 4 Rớt
261 16070261 Nguyễn Thị Thoa Nữ 28/12/1996 Nghệ An 9 5.5 Đậu
262 16070262 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25/11/1997 Nghệ An 6.5 0 Rớt
263 16070263 Phùng Thị Thu Nữ 20/09/1996 Nam Định 8 6.5 Đậu
264 16070264 Trần Thị Ngọc Thu Nữ 28/07/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
265 16070265 Nguyễn Hiếu Thuận Nam 22/05/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 3 Rớt
266 16070266 Vương Hồng Thuận Nữ 29/12/1997 Bình Dương 0 0 x
267 16070267 Vương Phước Thuận Nam 21/02/1996 Tp.HCM 7.5 5 Đậu
268 16070268 Nguyễn Thị Thương Nữ 13/06/1995 Hà Nam 6.5 4.5 Rớt
269 16070269 Lê Thị Ngọc Thương Nữ 03/07/1997 Bình Định 9.5 2.5 Rớt
270 16070270 Nguyễn Thị Thương Nữ 06/02/1996 Hà Tĩnh 9 3 Rớt
271 16070271 Lê Thị Thương Nữ 09/12/1996 Bình Dương 5.5 2 Rớt
272 16070272 Trần Thị Thúy Nữ 10/11/1996 Hà Nội 7 3 Rớt
273 16070273 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 05/12/1996 Bình Dương 9 3 Rớt
274 16070274 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Nữ 07/01/1997 Bình Dương 9 6.5 Đậu
275 16070275 Phạm Thị Thùy Nữ 05/05/1995 Nghệ An 8 1.5 Rớt
276 16070276 Vũ Dương Thùy Nữ 14/03/1997 Bình Dương 8.5 3 Rớt
277 16070277 Kim Phước Thùy Nữ 06/12/1997 Bình Dương 7 3 Rớt
278 16070278 Tô Ngọc Đan Thùy Nữ 01/08/1995 Đồng Nai 6.5 6 Đậu
279 16070279 Lê Thị Thủy Nữ 30/09/1995 Bình Dương 5 2 Rớt
280 16070280 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 24/08/1995 Sông Bé 7.5 4 Rớt
281 16070281 Bùi Thị Thu Thủy Nữ 17/04/1997 Bình Dương 8.5 3 Rớt
282 16070282 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 13/10/1986 Hải Dương 0 0 x
283 16070283 Nguyễn Thị Thủy Nữ 05/10/1996 Đắk Lắk 8.5 3.5 Rớt
284 16070284 Hồ Thu Thủy Nữ 11/01/1996 Bạc Liêu 5.5 2.5 Rớt
285 16070285 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 08/04/1997 Bình Dương 8 4 Rớt
286 16070286 Nguyễn Thị Thụy Nữ 06/08/1995 Vĩnh Phú 8.5 9.5 Đậu
287 16070287 Nguyễn Châu Thủy Tiên Nữ 21/05/1988 Bình Dương 7.5 5 Đậu
288 16070288 Phạm Ngọc Kiều Tiên Nữ 08/01/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
289 16070289 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 15/03/1997 Bình Dương 6.5 3 Rớt
290 16070290 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/02/1997 Bình Dương 7.5 2.5 Rớt
291 16070291 Đinh Cẩm Tố Nữ 14/02/1997 Bình Định 7 2.5 Rớt
292 16070292 Trần Thị Trà Nữ 20/06/1996 Nghệ An 8 2.5 Rớt
293 16070293 Dư Thị Ngọc Trâm Nam 11/10/1988 Bình Dương 5.5 4.5 Rớt
294 16070294 Trần Ngọc Thùy Trâm Nữ 03/09/1997 Bình Dương 9 5 Đậu
295 16070295 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 04/02/1995 Sông Bé 7.5 5.5 Đậu
296 16070296 Nguyễn Thụy Nhã Trân Nữ 12/05/1995 Bình Dương 7.5 2.5 Rớt
297 16070297 Giư Bảo Trân Nữ 29/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 2.5 Rớt
298 16070298 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 18/01/1997 Bình Dương 8.5 6 Đậu
299 16070299 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 23/08/1997 Đắk Lắk 9 3 Rớt
300 16070300 Nguyễn Thị Vân Trang Nữ 10/12/1997 Bình Dương 7.5 3 Rớt
301 16070301 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 10/12/1997 Tp.HCM 0 0 x
302 16070302 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 25/01/1996 Hà Nội 7 3.5 Rớt
303 16070303 Lê Thị Huyền Trang Nữ 16/09/1997 Bình Dương 5 5 Đậu
304 16070304 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/08/1997 Quảng Ngãi 9 2.5 Rớt
305 16070305 Trần Thị Diễm Trang Nữ 25/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 6.5 2.5 Rớt
306 16070306 Trần Thị Mai Trang Nữ 20/02/1995 Bình Phước 8 5 Đậu
307 16070307 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 08/11/1994 Đắk Lắk 5 2.5 Rớt
308 16070308 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 24/02/1995 Bình Định 9 3 Rớt
309 16070309 Hồ Minh Trí Nam 27/12/1996 TP HCM 7 3.5 Rớt
310 16070310 Nguyễn Hoàng Trí Nam 13/05/1997 Bình Dương 8.5 3 Rớt
311 16070311 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 21/12/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
312 16070312 Đào Thị Lệ Trinh Nữ 02/02/1997 Quảng Ngãi 8 2.5 Rớt
313 16070313 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 20/09/1997 Quảng Ngãi 8 4 Rớt
314 16070314 Nguyễn Tố Trinh Nữ 09/11/1997 Bình Dương 8.5 3 Rớt
315 16070315 Nguyễn Ngọc Diệu Trinh Nữ 07/12/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
316 16070316 Nguyễn Thùy Trinh Nữ 08/06/1997 Bình Dương 6 2 Rớt
317 16070317 Ngô Thị Ngọc Trinh Nữ 26/06/1997 Bình Phước 6 4 Rớt
318 16070318 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 23/07/1997 Bình Dương 5.5 6 Đậu
319 16070319 Đỗ Thị Ngọc Trinh Nữ 03/11/1997 Bình Dương 4 2 Rớt
320 16070320 Nguyễn Thị Thúy Trinh Nữ 25/10/1995 Bình Dương 6.5 2.5 Rớt
321 16070321 Võ Thị Mỹ Trinh Nữ 20/04/1996 Kon Tum 4.5 2 Rớt
322 16070322 Phạm Ngọc Trinh Nữ 18/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 4.5 2 Rớt
323 16070323 Hồ Thị Vương Trúc Nữ 10/12/1996 Bình Dương 6.5 1.5 Rớt
324 16070324 Lưu Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 01/10/1997 Bình Dương 9 5 Đậu
325 16070325 Phạm Đức Trung Nam 19/05/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
326 16070326 Dương Quang Trường Nam 28/02/1997 Bình Dương 7 3 Rớt
327 16070327 Võ Thị Thanh Truyền Nữ 28/08/1997 Gia Lai 9.5 5 Đậu
328 16070328 Trần Thị Cẩm Nữ 10/02/1997 Bình Dương 8 6.5 Đậu
329 16070329 Trương Thị Cẩm Nữ 24/08/1995 Sông Bé 5.5 1.5 Rớt
330 16070330 Trương Thị Cẩm Nữ 24/08/1995 Sông Bé 0 0 x
331 16070331 Đỗ Ngô Minh Nam 23/04/1996 Bình Dương 6.5 3 Rớt
332 16070332 Phùng Đức Tuấn Nam 23/06/1997 Bình Dương 6 4 Rớt
333 16070333 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 02/05/1996 Bình Dương 7.5 4 Rớt
334 16070334 Phan Văn Tuấn Nam 07/12/1996 Đắk Lắk 6.5 4 Rớt
335 16070335 Phạm Thanh Tùng Nam 28/09/1996 TP HCM 7 3 Rớt
336 16070336 Nguyễn Hữu Tùng Nam 01/05/1994 Thanh Hóa 6 5.5 Đậu
337 16070337 Vũ Văn Tùng Nữ 25/09/1993 Ninh Bình 9 5 Đậu
338 16070338 Nguyễn Thanh Tùng Nam 10/09/1996 Quảng Nam 7.5 5.5 Đậu
339 16070339 Đoàn Việt Tuyến Nam 20/04/1996 Quảng Ngãi 9 3 Rớt
340 16070340 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 8 2.5 Rớt
341 16070341 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 29/10/1997 Bình Dương 8.5 4 Rớt
342 16070342 Đào Thị Tuyền Nữ 16/09/1997 Đắk Lắk 8 5 Đậu
343 16070343 Vũ Thị Mộng Tuyền Nữ 21/03/1997 Đồng Nai 9 4 Rớt
344 16070344 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 21/02/1997 Bình Dương 7.5 3 Rớt
345 16070345 Bùi Thị Tuyết Nữ 30/08/1996 Thanh Hóa 6.5 4 Rớt
346 16070346 Huỳnh Phương Uyên Nữ 22/06/1996 Bình Dương 7 7 Đậu
347 16070347 Trịnh Thị Kiều Vân Nữ 23/09/1996 Bến Tre 9 2.5 Rớt
348 16070348 Trần Hồng Vân Nữ 14/07/1996 Bình Dương 6.5 4 Rớt
349 16070349 Đỗ Thanh Kim Vàng Nữ 15/10/1995 Bình Dương 5.5 3.5 Rớt
350 16070350 Đặng Minh Vinh Nam 02/02/1997 Bình Dương 7 2.5 Rớt
351 16070351 Nguyễn Yến Vy Nữ 01/01/1997 Đắk Nông 4.5 2 Rớt
352 16070352 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 18/02/1997 Long An 6.5 4 Rớt
353 16070353 Trần Kiều Vỹ Nam 03/10/1995 Bình Dương 6.5 6 Đậu
354 16070354 Dương Thị Thanh Xuân Nữ 14/08/1996 Nghệ An 9 3 Rớt
355 16070355 Lê Thị Như Ý Nữ 16/02/1997 Long An 7 3 Rớt
356 16070356 Trương Thị Như Ý Nữ 16/03/1997 Quảng Ngãi 7 2 Rớt
357 16070357 Vũ Thị Ngọc Yến Nữ 17/12/1995 Sông Bé 7 5 Đậu
358 16070358 Trần Như Yến Nữ 11/11/1995 Bình Định 0 0 x
359 16070359 Vũ Thị Hải Yến Nữ 15/02/1994 Thái Bình 8.5 2.5 Rớt
360 16070360 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 21/03/1996 Bình Dương 8 5.5 Đậu
Danh sách này có 360 thí sinh.

watch_later
17/10/2016 00:00:00  
visibility
 1083