Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (06B/2016) khóa 16061 Ngày 10 tháng 09 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16061001 Phan Thị Thúy Ái Nữ 19/05/1996 Bến Tre 9 10 Đậu
2 16061002 Hoàng Xuân Ái Nam 02/09/1994 Bình Dương 9 4 Rớt
3 16061003 Nguyễn Duy An Nữ 24/12/1996 Bình Dương 8.5 5 Đậu
4 16061004 Phạm Đỗ Hoàng Anh Nam 22/09/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
5 16061005 Dương Vân Anh Nữ 21/05/1996 Tp.HCM 8 5.5 Đậu
6 16061006 Nguyễn Thị Cúc Nữ 27/04/1996 Hà Tĩnh 8 8.5 Đậu
7 16061007 Đặng Văn Cường Nam 16/10/1995 Nghệ An 8.5 9.5 Đậu
8 16061008 Bùi Thị Thúy Diệu Nữ 22/07/1995 Sông Bé 8.5 4 Rớt
9 16061009 Nguyễn Thịnh Phước Đức Nam 14/10/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
10 16061010 Võ Việt Đức Nam 30/10/1995 Đồng Nai 7 8 Đậu
11 16061011 Đỗ Thị Thu Dung Nữ 30/05/1994 Bình Phước 9 5 Đậu
12 16061012 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 05/11/2002 Bình Dương 6 6.5 Đậu
13 16061013 Huỳnh Ngọc Thùy Dương Nữ 10/05/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
14 16061014 Nguyễn Hoàng Duy Nam 06/08/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
15 16061015 Nguyễn Đức Duy Nam 10/10/1995 Hà Tây 9 6 Đậu
16 16061016 Phí Thị Ngọc Duyên Nữ 06/11/1996 Sông Bé 9 5.5 Đậu
17 16061017 Vương Ngọc Giàu Nữ 09/03/1996 Bình Dương 9 6 Đậu
18 16061018 Điểu Thị Hai Nữ 26/03/1996 Bình Phước 8 5.5 Đậu
19 16061019 Nguyễn Bích Hạnh Nữ 12/08/1995 Hà Nội 8.5 3 Rớt
20 16061020 Mai Thị Hảo Nữ 12/11/1994 Đồng Nai 7.5 4 Rớt
21 16061021 Bùi Thị Hậu Nữ 20/10/1996 Quảng Ngãi 0 5.5 Rớt
22 16061022 Trần Thị Minh Hiếu Nữ 11/11/1996 Bình Dương 0 0 x
23 16061023 Tô Thị Hoa Nữ 20/04/1996 Vĩnh Phúc 8.5 6 Đậu
24 16061024 Lê Thị Ngọc Hoa Nữ 30/04/1994 Quảng Ngãi 8.5 5 Đậu
25 16061025 Lê Thái Hòa Nam 11/12/1995 Đồng Nai 8.5 5.5 Đậu
26 16061026 Nguyễn Huỳnh Khánh Hoàng Nam 29/12/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
27 16061027 Lâm Thị Mỹ Hồng Nữ 16/11/1995 TP. Hồ Chí Minh 8 5.5 Đậu
28 16061028 Lê Xuân Hùng Nam 10/10/1995 Nghệ An 8.5 6 Đậu
29 16061029 Phạm Văn Hưng Nam 29/07/1995 Bình Phước 9.5 7 Đậu
30 16061030 Trần Thị Minh Hương Nữ 13/10/1992 Nam Định 7 5 Đậu
31 16061031 Ngô Thị Thu Hường Nữ 22/01/1995 Hải Phòng 8 5 Đậu
32 16061032 Mai Thị Thanh Huyền Nữ 11/12/1996 Sông Bé 8 4 Rớt
33 16061033 Lê Đăng Khoa Nam 15/11/1996 TP HCM 8.5 4 Rớt
34 16061034 Trần Thị Liên Nữ 02/03/1995 Nam Định 8 3 Rớt
35 16061035 Lê Hoàng Ái Linh Nữ 03/10/1997 Quảng Ngãi 8.5 6.5 Đậu
36 16061036 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 03/10/1995 Bình Dương 8 3.5 Rớt
37 16061037 Võ Thị Yến Linh Nữ 26/05/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
38 16061038 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 17/11/1995 Bình Dương 8 5.5 Đậu
39 16061039 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 07/06/1996 Bình Dương 7.5 6 Đậu
40 16061040 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 05/07/1995 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
41 16061041 Nguyễn Văn Lộc Nam 01/12/1994 Hà Nội 7 3.5 Rớt
42 16061042 Đoàn Thị Ly Nữ 08/07/1995 Nghệ An 9 8.5 Đậu
43 16061043 Nguyễn Thị Hồng Mẫn Nữ 31/12/1994 Sông Bé 7.5 4 Rớt
44 16061044 Trần Thị Kiều My Nữ 15/09/1995 Bình Dương 8 5.5 Đậu
45 16061045 Trịnh Mỹ Nga Nữ 15/01/1995 Bình Dương 9.5 3 Rớt
46 16061046 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 23/09/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
47 16061047 Cao Hồ Kim Ngân Nữ 31/12/1996 Bình Dương 9 10 Đậu
48 16061048 Lý Thu Ngân Nữ 23/01/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
49 16061049 Phạm Thị Mỹ Ngọc Nữ 27/01/1995 Quảng Ngãi 8 9.5 Đậu
50 16061050 Huỳnh Hiếu Bảo Ngọc Nữ 27/08/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
51 16061051 Lê Thị Nguyên Nữ 06/05/1989 Bình Dương 8 6 Đậu
52 16061052 Huỳnh Kim Nguyên Nữ 03/09/1995 Tây Ninh 9.5 6.5 Đậu
53 16061053 Hồ Thị Thanh Nhi Nữ 14/06/1995 Bình Định 7.5 7 Đậu
54 16061054 Trần Thị Yến Nhi Nữ 03/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 0 4 Rớt
55 16061055 Nguyễn Hoàng Tú Nhi Nữ 07/08/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
56 16061056 Trương Phương Nhi Nữ 17/05/1996 Bình Dương 9 6.5 Đậu
57 16061057 Lê Thị Yến Nhi Nữ 13/10/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
58 16061058 Võ Minh Nhựt Nam 20/04/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
59 16061059 Nguyễn Quốc Phong Nam 02/02/1995 Quảng Nam 9 6 Đậu
60 16061060 Nguyễn Quang Bảo Phúc Nam 14/08/1994 Đắk Lắk 8 7.5 Đậu
61 16061061 Phạm Văn Phúc Nam 09/01/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
62 16061062 Nguyễn Châu Anh Phụng Nữ 13/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 8.5 9 Đậu
63 16061063 Đặng Thị Hà Phương Nữ 05/06/1995 Bình Dương 9 9.5 Đậu
64 16061064 Ngô Minh Phương Nam 25/06/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
65 16061065 Tô Phương Quỳnh Nữ 15/05/1994 Bình Dương 8 9.5 Đậu
66 16061066 Nguyễn Công San Nam 23/03/1994 Bình Dương 8 7 Đậu
67 16061067 Huỳnh Thái Sơn Nam 01/01/1994 Bình Định 7.5 5 Đậu
68 16061068 Huỳnh Xuân Tài Nam 08/09/1995 Bình Dương 9 7 Đậu
69 16061069 Chế Hoàng Tân Nam 10/10/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
70 16061070 Trần Nguyễn Duy Thái Nam 29/10/1995 Bình Dương 9 9.5 Đậu
71 16061071 Lê Khắc Thắng Nam 13/09/1996 Quảng Ninh 0 0 x
72 16061072 Vũ Đức Thành Nam 20/09/1991 Hải Dương 8 6 Đậu
73 16061073 Nguyễn Văn Thành Nam 26/08/1993 Hải Phòng 8 10 Đậu
74 16061074 Đàm Phương Thảo Nữ 21/08/1995 Hà Nội 7.5 8 Đậu
75 16061075 Đinh Thị Thảo Nữ 17/03/1996 Tây Ninh 9 8.5 Đậu
76 16061076 Mã Hồng Phương Thảo Nữ 31/01/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
77 16061077 Thái Quốc Thiệu Nam 13/09/1996 Sông Bé 8.5 7 Đậu
78 16061078 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/06/1995 Thanh Hóa 9 6.5 Đậu
79 16061079 Nguyễn Đăng Thuần Nam 01/02/1993 Bến Tre 0 0 x
80 16061080 Nguyễn Ái Thương Nữ 29/11/1996 Bình Dương 8 5.5 Đậu
81 16061081 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Nữ 16/02/1994 Tp.HCM 8 9 Đậu
82 16061082 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 10/02/1995 Đắk Lắk 8.5 9 Đậu
83 16061083 Phạm Thị Thủy Nữ 25/02/1995 Bình Định 8 8.5 Đậu
84 16061084 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 25/11/1996 Tp.HCM 9 7 Đậu
85 16061085 Tạ Thị Thu Trang Nữ 15/01/1996 Bình Phước 9 6.5 Đậu
86 16061086 Lê Minh Trí Nam 11/06/1993 Long An 8 6.5 Đậu
87 16061087 Nguyễn Quốc Trung Nam 29/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 7.5 3.5 Rớt
88 16061088 Nguyễn Cẩm Nữ 06/11/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
89 16061089 Trần Thị Cẩm Nữ 13/05/1996 Bình Dương 8 0 Rớt
90 16061090 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 22/01/1996 Sông Bé 7.5 7 Đậu
91 16061091 Phạm Thị Vân Nữ 16/03/1996 Thái Bình 0 0 x
92 16061092 Hồ Lê Thanh Nam 12/02/1996 Sông Bé 0 0 x
93 16061093 Trần Lâm Nam 18/02/1995 Bình Dương 9 7.5 Đậu
94 16061094 Thái Trương Thảo Vy Nữ 09/06/1996 Bình Dương 9.5 9 Đậu
95 16061095 Ung Thanh Xuân Nữ 09/12/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
96 16061096 Đỗ Ngọc Phương Yến Nữ 04/05/1995 Sông Bé 8 1 Rớt
Danh sách này có 96 thí sinh.

watch_later
12/09/2016 00:00:00  
visibility
 1017