Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (06A/2016) khóa 16060 Ngày 10 tháng 09 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16060001 Nguyễn Huỳnh Tường An Nữ 12/10/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
2 16060002 Khổng Thị An Nữ 27/10/1995 Hải Phòng 6 5 Đậu
3 16060003 Lê Tuấn Anh Nam 09/04/1995 Bình Dương 0 0 x
4 16060004 Trịnh Ngọc Anh Nam 14/10/1995 Bình Dương 6 3.5 Rớt
5 16060005 Phạm Hoàng Anh Nam 30/12/1996 Bình Dương 6 2.5 Rớt
6 16060006 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 03/01/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
7 16060007 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 22/09/1997 Bình Dương 9 6 Đậu
8 16060008 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 28/09/1997 Bình Phước 7.5 4 Rớt
9 16060009 Lâm Vũ Bằng Nam 11/01/1996 Kiên Giang 0 0 x
10 16060010 Trần Nguyễn Bảo Châu Nữ 07/06/1997 Bình Dương 10 9.5 Đậu
11 16060011 Nguyễn Hồ Phương Chi Nữ 24/03/1995 Sông Bé 9 3.5 Rớt
12 16060012 Phùng Đặng Thái Chi Nữ 29/07/1996 Đồng Nai 7.5 3 Rớt
13 16060013 Nguyễn Ngọc Cúc Nữ 02/09/1996 Bình Dương 9 5.5 Đậu
14 16060014 Đạt Nam 20/10/1994 Quảng Ngãi 0 0 x
15 16060015 Nguyễn Tuyến Đặng Nam 20/07/1993 Bình Dương 4.5 2 Rớt
16 16060016 Phạm Thị Anh Đào Nữ 16/11/1995 Đồng Nai 6.5 4.5 Rớt
17 16060017 Ngô Tiến Đạt Nam 21/04/1996 Sông Bé 9 6 Đậu
18 16060018 Nguyễn Tấn Đạt Nam 20/11/1995 Sông Bé 4.5 4 Rớt
19 16060019 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/09/1997 Bình Dương 9 5 Đậu
20 16060020 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 21/03/1997 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
21 16060021 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ 15/12/1997 Bình Thuận 9 9 Đậu
22 16060022 Hồ Hoàng Đức Nam 02/12/1996 Bình Dương 6 4.5 Rớt
23 16060023 Nguyễn Thị Hồng Dung Nữ 01/08/1996 Sông Bé 9 8.5 Đậu
24 16060024 Huỳnh Thị Minh Được Nữ 17/08/1997 Đắk Lắk 8.5 7.5 Đậu
25 16060025 Đoàn Ngọc Lý Duy Nam 26/09/1997 Bình Dương 8 6 Đậu
26 16060026 Hoàng Võ Anh Duy Nam 18/12/1996 Bình Dương 7.5 6 Đậu
27 16060027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 03/10/1997 Bình Dương 9.5 8 Đậu
28 16060028 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 16/04/1997 Bình Dương 8.5 9 Đậu
29 16060029 Phạm Nguyên Giang Nữ 05/01/1996 Ninh Thuận 9 8 Đậu
30 16060030 Phan Thị Bích Giang Nữ 11/12/1992 Bình Dương 7.5 6 Đậu
31 16060031 Đỗ Thu Nữ 12/05/1997 Hải Dương 7 5.5 Đậu
32 16060032 Trương Thị Hồng Nữ 25/05/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
33 16060033 Huỳnh Nguyễn Gia Hân Nữ 14/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 6.5 3.5 Rớt
34 16060034 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 04/04/1997 Hưng Yên 9 5.5 Đậu
35 16060035 Thái Thị Diễm Hằng Nữ 26/07/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 9 Đậu
36 16060036 Trần Thị Hậu Nữ 02/04/1994 Thanh Hóa 5.5 3 Rớt
37 16060037 Đinh Công Hậu Nam 02/10/1995 Đồng Nai 8 4 Rớt
38 16060038 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 30/06/1997 Bình Định 7.5 6 Đậu
39 16060039 Trần Thị Thu Hiền Nữ 24/12/1997 Tây Ninh 9 7.5 Đậu
40 16060040 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 16/05/1997 Bình Dương 9 7.5 Đậu
41 16060041 Huỳnh Thị Hiền Nữ 30/08/1995 Bình Định 8.5 6 Đậu
42 16060042 Phạm Trung Hiếu Nam 06/03/1994 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
43 16060043 Đào Thị Hồng Hoa Nữ 15/11/1996 Tp.HCM 9.5 8 Đậu
44 16060044 Bùi Mai Hoa Nữ 10/11/1997 Bình Dương 10 6.5 Đậu
45 16060045 Nguyễn Nhựt Hoàng Nam 02/08/1997 Vĩnh Long 7.5 8.5 Đậu
46 16060046 Lê Thị Tuyết Hồng Nữ 25/10/1994 Bình Dương 10 9 Đậu
47 16060047 Lê Thị Hồng Nữ 20/02/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
48 16060048 Đỗ Thị Huệ Nữ 18/05/1996 Thanh Hóa 8.5 8.5 Đậu
49 16060049 Ngô Quốc Hùng Nam 12/10/1997 Bình Dương 7 7 Đậu
50 16060050 Phan Đình Hưng Nam 09/12/1993 Hải Dương 3.5 1.5 Rớt
51 16060051 Lê Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 22/06/1997 Tp.HCM 6.5 8 Đậu
52 16060052 Vương Mỹ Hương Nữ 26/04/1989 Bình Dương 7 5 Đậu
53 16060053 Phan Hồ Diễm Hương Nữ 09/09/1995 Bình Dương 3.5 0 Rớt
54 16060054 Hoàng Giao Hưởng Nam 05/07/1993 Thanh Hóa 8 5.5 Đậu
55 16060055 Nguyễn Nhật Huy Nam 05/11/1997 Bình Dương 6 4.5 Rớt
56 16060056 Nguyễn Kiều Huy Nam 05/06/1997 TP.HCM 7 5 Đậu
57 16060057 Phạm Thị Xuân Huyền Nữ 29/11/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
58 16060058 Lâm Bích Huyền Nữ 08/06/1997 Bình Dương 9 6.5 Đậu
59 16060059 Sơn Chí Khang Nam 03/06/1993 Sông Bé 6 6.5 Đậu
60 16060060 Nguyễn Hoàng Khanh Nam 09/10/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
61 16060061 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 05/05/1998 Bình Dương 9 9 Đậu
62 16060062 Nguyễn Thùy Kim Lệ Nữ 14/05/1997 Đắk Lắk 8.5 6.5 Đậu
63 16060063 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 22/10/1996 Bình Dương 9 6.5 Đậu
64 16060064 Nguyễn Hồng Liên Nữ 03/10/1997 Bình Dương 7 3.5 Rớt
65 16060065 Trần Thị Kim Liên Nữ 26/02/1997 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
66 16060066 Hoàng Mỹ Linh Nữ 11/03/1995 Bình Thuận 9.5 5.5 Đậu
67 16060067 Nguyễn Thị Linh Nữ 27/08/1997 Thanh Hóa 5.5 3.5 Rớt
68 16060068 Huỳnh Khánh Linh Nam 21/01/1997 Đồng Nai 8.5 3 Rớt
69 16060069 Phạm Thùy Linh Nữ 19/07/1995 Bình Dương 0 0 x
70 16060070 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 15/03/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
71 16060071 Phạm Thị Cẩm Linh Nữ 28/12/1997 Bình Dương 8 2.5 Rớt
72 16060072 Tống Mỹ Linh Nữ 16/07/1996 Bình Dương 6 5 Đậu
73 16060073 Võ Yến Linh Nữ 19/06/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
74 16060074 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 20/06/1995 Bình Dương 4 1.5 Rớt
75 16060075 Nguyễn Thị Tú Loan Nữ 11/10/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 9 1.5 Rớt
76 16060076 Nguyễn Thành Luân Nam 31/03/1993 An Giang 9.5 7.5 Đậu
77 16060077 Nguyễn Ngọc Thụy Thiên Nữ 05/09/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
78 16060078 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 06/08/1997 Bình Dương 7.5 8 Đậu
79 16060079 Đào Thị Mai Nữ 23/02/1997 Hà Nam 7 5 Đậu
80 16060080 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 02/11/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
81 16060081 Nguyễn Huệ Minh Nữ 10/11/1997 Bình Dương 9.5 6 Đậu
82 16060082 Nguyễn Hoàng Minh Nam 16/10/1996 Bình Dương 5.5 0.5 Rớt
83 16060083 Đỗ Thị Hoài My Nữ 22/03/1997 Khánh Hòa 6.5 2 Rớt
84 16060084 Phan Thành Nam Nam 15/04/1997 Bình Phước 7.5 3 Rớt
85 16060085 Hoàng Thị Ngân Nữ 24/10/1997 Bình Phước 5 8.5 Đậu
86 16060086 Võ Thị Thu Ngân Nữ 20/12/1996 Bình Dương 7 9.5 Đậu
87 16060087 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 15/08/1997 Sông Bé 9 8 Đậu
88 16060088 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 18/02/1995 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
89 16060089 Ngô Kim Ngân Nữ 17/01/1997 Bình Dương 8 4 Rớt
90 16060090 Võ Thị Tuyết Nghi Nữ 02/06/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
91 16060091 Nguyễn Hiểu Nghi Nữ 26/08/1997 Bình Dương 9 9 Đậu
92 16060092 Nguyễn Nữ Hồng Ngọc Nữ 26/09/1996 Ninh Thuận 9 5 Đậu
93 16060093 Lê Thị Ánh Ngọc Nữ 12/02/1996 Quãng Ngãi 7 5.5 Đậu
94 16060094 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 04/04/1997 Bình Dương 7 5.5 Đậu
95 16060095 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 06/04/1996 Long An 9 7.5 Đậu
96 16060096 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 07/06/1997 Bình Dương 9 7 Đậu
97 16060097 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 28/10/1997 Đồng Nai 8.5 6 Đậu
98 16060098 Trần Minh Ngọc Nam 01/03/1997 Bắc Ninh 7.5 6.5 Đậu
99 16060099 Phạm Thanh Mỹ Ngọc Nữ 06/10/1996 Bình Phước 7 4 Rớt
100 16060100 Võ Thanh Ngọc Nữ 06/12/1995 Bến Tre 8.5 6.5 Đậu
101 16060101 Chiêm Thảo Nguyên Nữ 09/03/1995 Kiên Giang 6 6 Đậu
102 16060102 Võ Khánh Nguyên Nữ 13/06/1994 Sông Bé 7 4 Rớt
103 16060103 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 05/09/1997 Bình Dương 10 9.5 Đậu
104 16060104 Nguyễn Hoài Nhi Nữ 09/09/1996 Bình Dương 7.5 6 Đậu
105 16060105 Nguyễn Thị Hồng Nhu Nữ 02/03/1997 Bình Dương 4 5 Rớt
106 16060106 Trương Lê Quỳnh Như Nữ 08/02/1997 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
107 16060107 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 17/03/1995 Bình Dương 10 5.5 Đậu
108 16060108 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 13/08/1997 Cà Mau 10 9 Đậu
109 16060109 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Nữ 16/10/1995 Bình Dương 6 4.5 Rớt
110 16060110 Trần Thị Phương Nhung Nữ 17/06/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
111 16060111 Đỗ An Ninh Nữ 29/01/1997 Lâm Đồng 9 4 Rớt
112 16060112 Bùi Thị Bích Nữ Nữ 30/10/1994 Vũng Tàu 8 5 Đậu
113 16060113 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 16/04/1996 Bình Dương 6 4 Rớt
114 16060114 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 13/11/1996 Đắk Lắk 7.5 4 Rớt
115 16060115 Hoàng Thị Oanh Nữ 24/10/1997 Bình Phước 9 9.5 Đậu
116 16060116 Đỗ Châu Pha Nữ 25/07/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
117 16060117 Trần Trung Phi Nam 29/11/1995 Bình Dương 9 7 Đậu
118 16060118 Phạm Kỳ Phong Nam 13/07/1996 Bình Thuận 9 6 Đậu
119 16060119 Võ Hữu Phúc Nam 28/10/1995 Sông Bé 8 5 Đậu
120 16060120 Phan Đỗ Hữu Phúc Nam 04/09/1997 Bình Dương 9 8.5 Đậu
121 16060121 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 01/06/1997 Kon Tum 7.5 5 Đậu
122 16060122 Phan Thị Phương Nữ 14/12/1997 Hà Tĩnh 7.5 6 Đậu
123 16060123 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 25/05/1997 Bình Dương 7.5 6 Đậu
124 16060124 Nguyễn Phú Thiên Phương Nữ 09/08/1997 Bình Dương 8 6 Đậu
125 16060125 Nguyễn Thị Quế Phương Nữ 26/07/1997 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
126 16060126 Lê Trúc Phượng Nữ 11/11/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đậu
127 16060127 Nguyễn Huy Quốc Nam 21/01/1995 TP HCM 8 6.5 Đậu
128 16060128 Nguyễn Quốc Quý Nam 20/12/1995 Sông Bé 6.5 5 Đậu
129 16060129 Vũ Ngọc Kim Quỳnh Nữ 07/07/1997 Bình Dương 9.5 7 Đậu
130 16060130 Lê Đình Sáng Nam 03/09/1997 Bình Dương 5.5 4 Rớt
131 16060131 Chắng Khưng Sầu Nam 27/07/1996 Đồng Nai 7 5 Đậu
132 16060132 Phan Thụy Băng Sương Nữ 22/07/1994 Bến Tre 7.5 7 Đậu
133 16060133 Phạm Thị Minh Tâm Nữ 14/10/1996 Tây Ninh 8.5 9 Đậu
134 16060134 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 22/10/1995 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
135 16060135 Nguyễn Ngọc Thanh Tân Nữ 05/01/1995 Sông Bé 8.5 6.5 Đậu
136 16060136 Nguyễn Thanh Tân Nam 05/12/1994 Bình Dương 9.5 6 Đậu
137 16060137 Nguyễn Chiến Thắng Nam 23/07/1997 Bình Dương 8.5 8 Đậu
138 16060138 Vũ Thanh Thanh Nữ 25/05/1996 Bình Phước 7.5 6 Đậu
139 16060139 Lê Thị Thanh Nữ 24/05/1995 Thanh Hóa 8 4 Rớt
140 16060140 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 6 1.5 Rớt
141 16060141 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 28/06/1996 Tây Ninh 8.5 3.5 Rớt
142 16060142 Trần Vương Thu Thảo Nữ 15/09/1995 Bình Dương 7.5 2.5 Rớt
143 16060143 Nguyễn Thị Thảo Nữ 06/07/1996 Hải Phòng 7 8.5 Đậu
144 16060144 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22/03/1997 Bình Dương 6 3.5 Rớt
145 16060145 Đào Thị Xuân Thảo Nữ 24/04/1995 Bình Thuận 8.5 4 Rớt
146 16060146 Phạm Phước Thọ Nam 16/09/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
147 16060147 Vũ Thị Thu Nữ 23/01/1997 Thanh Hóa 8 8.5 Đậu
148 16060148 Nguyễn Thị Ngọc Thu Nữ 06/01/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
149 16060149 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 01/03/1996 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
150 16060150 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
151 16060151 Nguyễn Thị Thương Nữ 06/02/1996 Hà Tĩnh 9 4 Rớt
152 16060152 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 31/03/1997 Bình Dương 6.5 4 Rớt
153 16060153 Nguyễn Mai Thanh Thương Nữ 10/09/1995 Bình Dương 7 4 Rớt
154 16060154 Nguyễn Thị Thương Nữ 28/12/1990 Thái Bình 8.5 8 Đậu
155 16060155 Nguyễn Hoàng Thương Nam 16/06/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
156 16060156 Lê Thị Ngọc Thương Nữ 03/07/1997 Bình Định 9.5 4 Rớt
157 16060157 Lê Thị Thúy Nữ 10/07/1997 Đắk Lắk 9 5 Đậu
158 16060158 Hồ Xuân Thúy Nữ 15/08/1997 Bình Dương 6 5.5 Đậu
159 16060159 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 24/08/1995 Sông Bé 7.5 4.5 Rớt
160 16060160 Vũ Thị Thanh Thủy Nữ 03/07/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
161 16060161 Hứa Vũ Hải Thụy Nữ 10/01/1997 Bình Dương 7 8.5 Đậu
162 16060162 Võ Hoàng Thy Nữ 08/11/1997 Tp.HCM 8 8.5 Đậu
163 16060163 Dương Thy Thy Nữ 20/03/1997 Khánh Hòa 7 5 Đậu
164 16060164 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 11/02/1996 Bình Dương 9 5 Đậu
165 16060165 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/02/1997 Bình Dương 7.5 4 Rớt
166 16060166 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 04/05/1997 Đồng Nai 8 9 Đậu
167 16060167 Huỳnh Văn Tiến Nam 12/02/1995 Đồng Nai 9 9 Đậu
168 16060168 Phan Thanh Toàn Nam 23/02/1996 Hà Nam 8 6 Đậu
169 16060169 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 03/08/1997 Bình Dương 8.5 4 Rớt
170 16060170 Văn Thị Bích Trâm Nữ 20/12/1994 Sóc Trăng 8 2 Rớt
171 16060171 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 04/02/1995 Sông Bé 7.5 4 Rớt
172 16060172 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 21/05/1997 Bình Dương 9 5 Đậu
173 16060173 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 30/09/1990 Hải Dương 9.5 6.5 Đậu
174 16060174 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 26/12/1996 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
175 16060175 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 02/10/1997 Bình Dương 8 8 Đậu
176 16060176 Trần Thị Ánh Trúc Nữ 18/02/1996 Bình Thuận 7 6 Đậu
177 16060177 Huỳnh Ngọc Trúc Nữ 13/12/1996 Tp.HCM 9 6.5 Đậu
178 16060178 Đặng Thanh Trúc Nữ 20/01/1995 Lâm Đồng 8 6 Đậu
179 16060179 Nguyễn Thành Trung Nam 16/08/1995 Bình Định 7 5.5 Đậu
180 16060180 Hoàng Minh Trường Nam 14/08/1995 Bắc Kạn 7 8.5 Đậu
181 16060181 Nguyễn Phi Trường Nam 28/11/1996 Sông Bé 8.5 9 Đậu
182 16060182 Tôn Cẩm Nữ 25/10/1997 Bình Phước 8 5.5 Đậu
183 16060183 Đinh Minh Tuấn Nam 05/12/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
184 16060184 Nguyễn Anh Tuấn Nam 02/07/1997 Bình Phước 8 6 Đậu
185 16060185 Thiều Anh Tuấn Nam 16/02/1995 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
186 16060186 Lý Anh Tuấn Nam 21/11/1995 Sông Bé 8.5 5 Đậu
187 16060187 Mai Thị Tuyến Nữ 30/07/1997 Tây Ninh 6.5 4 Rớt
188 16060188 Vũ Thị Mộng Tuyền Nữ 21/03/1997 Đồng Nai 8.5 4.5 Rớt
189 16060189 Trần Ngọc Thu Tuyền Nữ 16/02/1995 Bình Dương 7.5 6 Đậu
190 16060190 Vương Thanh Tuyền Nữ 31/10/1995 Bình Dương 6.5 7 Đậu
191 16060191 Trương Thị Tuyết Nữ 01/11/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
192 16060192 Sỳ A Ửng Nam 17/02/1996 Bình Thuận 3.5 2 Rớt
193 16060193 Nguyễn Phạm Thảo Uyên Nữ 09/09/1997 Đồng Nai 7 6.5 Đậu
194 16060194 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/06/1995 Hà Tĩnh 6 1 Rớt
195 16060195 Trịnh Thị Kiều Vân Nữ 23/09/1996 Bến Tre 3.5 1 Rớt
196 16060196 Nguyễn Thị Ngọc Vân Nữ 12/10/1996 Bình Dương 7 5 Đậu
197 16060197 Lê Thị Thúy Vi Nữ 27/09/1997 Bình Dương 8 6.5 Đậu
198 16060198 Trương Thị Tường Vi Nữ 28/06/1996 Đắk Lắk 7.5 3 Rớt
199 16060199 Nguyễn Văn Nam 03/03/1995 Quảng Nam 5.5 5.5 Đậu
200 16060200 Nguyễn Ngọc Vy Nữ 31/10/1997 Bình Dương 7.5 8 Đậu
201 16060201 Phan Thị Xuân Nữ 26/10/1995 Đắk Lắk 7 5 Đậu
202 16060202 Ngô Thị Như Ý Nữ 03/11/1997 Bình Phước 7.5 6.5 Đậu
203 16060203 Nguyễn Hồng Yến Nữ 19/08/1997 Bình Dương 7.5 7 Đậu
204 16060204 Trần Thị Hải Yến Nữ 22/11/1997 Nam Định 7 5 Đậu
Danh sách này có 204 thí sinh.

watch_later
12/09/2016 00:00:00  
visibility
 1028