Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (05B/2016) khóa 16051 Ngày 06 tháng 08 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16051001 Lê Thúy An Nữ 17/09/1996 Tây Ninh 8.5 9.5 Đậu
2 16051002 Dương Thị Trường An Nữ 25/02/1993 Bình Dương 8 9 Đậu
3 16051003 Lê Đường Trâm Anh Nữ 02/10/1995 Ninh Thuận 8.5 7.5 Đậu
4 16051004 Trương Thị Ngọc Bích Nữ 06/03/1995 Đắk Lắk 8.5 7.5 Đậu
5 16051005 Phạm Công Bình Nam 06/06/1995 Bình Phước 7.5 9.5 Đậu
6 16051006 Hoàng Thị Bình Nữ 02/02/1994 Bình Phước 8 9 Đậu
7 16051007 Nguyễn Thị Bông Nữ 08/10/1996 Đắk Lắk 8 8.5 Đậu
8 16051008 Triệu Thúy Cúc Nữ 07/05/1995 Đắk Lắk 8 0.5 Rớt
9 16051009 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 06/10/1996 An Giang 8.5 8 Đậu
10 16051010 Trần Thị Đào Nữ 08/11/1996 Nam Định 8.5 8.5 Đậu
11 16051011 Đinh Hữu Đạt Nam 22/03/1995 Đắk Lắk 7.5 9.5 Đậu
12 16051012 Nguyễn Ngọc Đẹp Nữ 13/09/1994 Bình Dương 8 5.5 Đậu
13 16051013 Phan Thị Kim Định Nữ 12/06/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
14 16051014 Đỗ Xuân Đức Nam 22/10/1995 Nam Định 8.5 8.5 Đậu
15 16051015 Trần Minh Đức Nam 21/06/1996 Bình Dương 8 8.5 Đậu
16 16051016 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 11/01/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
17 16051017 Võ Thị Hồng Gấm Nữ 24/12/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
18 16051018 Lê Thị Ngọc Nữ 30/09/1996 Quảng Bình 7.5 6 Đậu
19 16051019 Điểu Thị Hai Nữ 26/03/1996 Bình Phước 8 4.5 Rớt
20 16051020 Ngô Thị Hằng 25/11/1995 Vĩnh Phú 8 8 Đậu
21 16051021 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 13/11/1995 Bình Dương 9 9 Đậu
22 16051022 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 21/06/1995 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
23 16051023 Nguyễn Thị Xuân Hằng Nữ 29/12/1995 Bình Dương 9 8.5 Đậu
24 16051024 Thái Nhật Hào Nam 17/11/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
25 16051025 Phạm Thảo Hiền Nam 03/04/1996 An Giang 8 6 Đậu
26 16051026 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 25/09/1995 Quảng Ngãi 8.5 5.5 Đậu
27 16051027 Trần Minh Hiền Nam 12/07/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
28 16051028 Trần Thị Minh Hiếu Nữ 11/11/1996 Bình Dương 0 0 x
29 16051029 Tô Thị Hoa Nữ 20/04/1996 Vĩnh Phúc 0 0 x
30 16051030 Trần Thị Hoa Nữ 01/12/1996 Bình Dương 7 3 Rớt
31 16051031 Nguyễn Thị Hoài Nữ 24/11/1996 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
32 16051032 Hoàng Thị Hương Nữ 20/08/1996 Quảng Bình 8 5.5 Đậu
33 16051033 Hồ Ngọc Liên Hương Nữ 07/05/1994 Bình Dương 8 8.5 Đậu
34 16051034 Ngô Thị Thu Hường Nữ 22/01/1995 Hải Phòng 7.5 4.5 Rớt
35 16051035 Phạm Ngọc Huyền Nữ 08/02/1996 Đắk Lắk 8.5 5.5 Đậu
36 16051036 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 07/06/1995 Bình Thuận 8.5 8 Đậu
37 16051037 Nguyễn Thất Khiết Nam 20/05/1994 Quãng Ngãi 7 5 Đậu
38 16051038 Nguyễn Thành Lâu Nam 31/03/1995 Bến Tre 8 8.5 Đậu
39 16051039 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 01/09/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
40 16051040 Hán Nữ Hồng Linh Nữ 30/10/1996 Ninh Thuận 7.5 7.5 Đậu
41 16051041 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 21/01/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
42 16051042 Nguyễn Phước Long Nam 21/08/1995 Bình Phước 7 7 Đậu
43 16051043 Phạm Lê Hồng Mến Nữ 02/01/1996 Vĩnh Long 7 5 Đậu
44 16051044 Lương Thị Mộng Nữ 10/11/1994 Sóc Trăng 9.5 9.5 Đậu
45 16051045 Châu Diễm My 02/09/1995 Sông Bé 8.5 9 Đậu
46 16051046 Hồ Ngọc Nga Nữ 07/06/1995 Tây Ninh 8 8.5 Đậu
47 16051047 Nguyễn Thị Nga Nữ 02/04/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
48 16051048 Lê Thị Ngọc Nga Nữ 12/10/1987 Bình Dương 7 1 Rớt
49 16051049 Nguyễn Kim Ngân Nữ 26/02/1995 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
50 16051050 Phạm Kim Ngân Nữ 30/04/1996 Sông Bé 8 5 Đậu
51 16051051 Trần Văn Nghĩa Nam 13/09/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
52 16051052 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 26/11/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
53 16051053 Lê Thị Ngọc Nữ 10/06/1996 Sông Bé 9 8 Đậu
54 16051054 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 28/12/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
55 16051055 Đặng Thị Thùy Nhật Nữ 06/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 8.5 6.5 Đậu
56 16051056 Trương Phương Nhi Nữ 17/05/1996 Bình Dương 0 0 x
57 16051057 Bùi Ái Nhi Nữ 08/06/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
58 16051058 Trần Lương Bảo Nhi Nữ 26/08/1996 Sông Bé 9 7.5 Đậu
59 16051059 Dương Vân Ngọc Nhi Nữ 08/03/1992 Bình Phước 8.5 6 Đậu
60 16051060 Lưu Huỳnh Yến Nhi Nữ 23/10/1996 Tp.HCM 9 9 Đậu
61 16051061 Phạm Thị Nhiền Nữ 09/11/1995 Bến Tre 9 9.5 Đậu
62 16051062 Bùi Văn Nhiều Nam 04/01/1995 Bình Dương 8 9.5 Đậu
63 16051063 Đặng Thị Như Nữ 19/02/1996 Kiên Giang 8 5 Đậu
64 16051064 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 09/08/1996 Bình Dương 8.5 9 Đậu
65 16051065 Lâm Thị Nhung Nữ 18/02/1996 Bình Dương 9 6.5 Đậu
66 16051066 Bùi Thị Xuân Nương Nữ 02/11/1996 Quảng Ngãi 8.5 6.5 Đậu
67 16051067 Trương Hoàng Phúc Nam 24/08/1995 Bình Dương 8.5 8 Đậu
68 16051068 Nguyễn Thành Phước Nam 11/04/1996 Sông Bé 9 9.5 Đậu
69 16051069 Nguyễn Thị Thảo Phương Nữ 15/05/1994 Cà Mau 8.5 5.5 Đậu
70 16051070 Đặng Thị Hà Phương Nữ 05/06/1995 Bình Dương 0 9.5 Rớt
71 16051071 Nguyễn Hoài Phương Nữ 10/09/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
72 16051072 Mai Thanh Phương Nữ 12/02/1994 Sông Bé 9 7 Đậu
73 16051073 Trần Thị Phương Nữ 10/04/1995 Thái Bình 8.5 8.5 Đậu
74 16051074 Lê Công Nhất Phương Nam 30/12/1984 Đồng Nai 8.5 0 Rớt
75 16051075 Nguyễn Thúy Phượng Nữ 14/10/1995 Tp.HCM 8.5 9.5 Đậu
76 16051076 Lê Kim Phượng Nữ 24/08/1996 Ninh Thuận 8 6.5 Đậu
77 16051077 Huỳnh Hồng Quang Nam 22/12/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
78 16051078 Cao Ngọc Quỳnh Nữ 04/06/1996 Đồng Nai 9 6 Đậu
79 16051079 Ngô Thị Tuyết Sinh Nữ 22/05/1995 Thái Bình 9.5 6.5 Đậu
80 16051080 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 22/12/1995 Quảng Ngãi 9.5 8.5 Đậu
81 16051081 Lê Khắc Thắng Nam 13/09/1996 Quảng Ninh 9.5 3 Rớt
82 16051082 Phạm Văn Thắng Nam 06/07/1995 Hưng Yên 9.5 9 Đậu
83 16051083 Nguyễn Trung Thành Nam 10/04/1994 Đồng Nai 9.5 7.5 Đậu
84 16051084 Huỳnh Đặng Thanh Thảo Nữ 21/06/1996 Bình Dương 9 6.5 Đậu
85 16051085 Hoàng Thanh Thảo Nữ 27/07/1995 Bình Dương 9.5 8 Đậu
86 16051086 Mã Hồng Phương Thảo Nữ 31/01/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
87 16051087 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo Nữ 11/11/1995 Tp.HCM 0 0 x
88 16051088 Nguyễn Sỹ Lộc Thiên Nam 04/07/1997 Bình Dương 9.5 9 Đậu
89 16051089 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/06/1995 Thanh Hóa 0 6.5 Rớt
90 16051090 Trần Thị Hoài Thương Nữ 20/03/1994 Bình Dương 9.5 7 Đậu
91 16051091 Lê Văn Thường Nam 04/02/1988 Nam Định 9.5 9 Đậu
92 16051092 Vũ Thị Thúy Nữ 26/02/1997 Hưng Yên 9.5 9 Đậu
93 16051093 Đàm Thị Minh Thùy Nữ 10/07/1995 Gia Lai 9 6.5 Đậu
94 16051094 Văn Thị Thủy Tiên Nữ 15/06/1996 Sông Bé 9 7 Đậu
95 16051095 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 25/11/1996 Tp.HCM 0 0 x
96 16051096 Tạ Thị Thu Trang Nữ 15/01/1996 Bình Phước 9 4 Rớt
97 16051097 Nguyễn Thủy Thanh Trang Nữ 03/02/1995 Sông Bé 9.5 10 Đậu
98 16051098 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/09/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
99 16051099 Hà Thị Thùy Trang Nữ 11/10/1996 Bình Dương 9.5 6 Đậu
100 16051100 Nguyễn Minh Phương Trinh Nữ 30/04/1997 Đồng Tháp 9 6 Đậu
101 16051101 Phạm Thị Trung Trinh Nữ 15/02/1996 Tây Ninh 9.5 7.5 Đậu
102 16051102 Nguyễn Dương Thanh Trúc Nữ 08/04/1995 Bình Dương 9.5 9 Đậu
103 16051103 Chu Văn Trung Nam 13/08/1994 Nghệ An 8.5 9.5 Đậu
104 16051104 Văn Thành Trung Nam 20/01/1995 Tp.HCM 9 8 Đậu
105 16051105 Phạm Duy Trường Nam 13/07/1994 Ninh Thuận 8.5 9.5 Đậu
106 16051106 Võ Thanh Tuấn Nam 26/12/1995 Bình Dương 9 9.5 Đậu
107 16051107 Phạm Thị Vân Nữ 16/03/1996 Thái Bình 0 0 x
108 16051108 Nguyễn Thị Quỳnh Vân Nữ 28/10/1995 Thái Bình 8 5 Đậu
109 16051109 Nguyễn Thị Phương Vi Nữ 11/10/1995 Phú Yên 8.5 9 Đậu
110 16051110 Hồ Lê Thanh Nam 12/02/1992 Sông Bé 0 0 x
111 16051111 Phú Thị Thúy Vy Nữ 30/08/1997 Sông Bé 8.5 4 Rớt
112 16051112 Nguyễn Bích Yến Nữ 16/06/1995 Bình Dương 9 9 Đậu
113 16051113 Lương Thị Xuân Yến Nữ 15/07/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
114 16051114 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 02/12/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
Danh sách này có 114 thí sinh.

watch_later
08/08/2016 00:00:00  
visibility
 985