Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (05A/2016) khóa 16050 Ngày 06 tháng 08 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16050001 Nguyễn Thị Hồng Ái Nữ 21/06/1997 Bình Dương 9 5 Đậu
2 16050002 Nguyễn Thụy Mỹ An Nữ 01/03/1996 Sông Bé 9.5 9 Đậu
3 16050003 Võ Thị Ngọc Anh Nữ 15/04/1995 Quảng Bình 7.5 3.5 Rớt
4 16050004 Huỳnh Ngọc Anh Nữ 30/05/1994 Bình Dương 5.5 4 Rớt
5 16050005 Trịnh Quang Trí Anh Nam 01/01/1997 Cà Mau 7.5 3.5 Rớt
6 16050006 Hồ Thị Ngọc Ánh Nữ 11/11/1995 Đắk Lắk 6.5 7 Đậu
7 16050007 Võ Nguyên Chi Nữ 15/12/1997 Bình Dương 8 7.5 Đậu
8 16050008 Đào Kim Chi Nữ 29/05/1997 Bình Dương 9 5 Đậu
9 16050009 Lê Hữu Danh Nam 02/03/1996 Bình Dương 8.5 8 Đậu
10 16050010 Đạt Nam 20/10/1994 Quảng Ngãi 0 0 x
11 16050011 Ka Diềm Nữ 06/01/1995 Lâm Đồng 5.5 2 Rớt
12 16050012 Thái Thành Đô Nam 08/02/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đậu
13 16050013 Cao Ngọc Đức Nam 13/02/1978 Sông Bé 0 0 x
14 16050014 Phùng Thị Cẩm Dung Nữ 31/05/1997 TP HCM 6.5 7.5 Đậu
15 16050015 Ngô Thùy Dung Nữ 26/12/1994 Cao Bằng 6.5 2 Rớt
16 16050016 Nguyễn Thùy Dương Nữ 20/11/1996 Bình Dương 5 3 Rớt
17 16050017 Hoàng Võ Anh Duy Nam 18/12/1996 Bình Dương 8.5 4 Rớt
18 16050018 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 22/08/1994 Sông Bé 6 4 Rớt
19 16050019 Vương Thị Ngọc Nữ 19/05/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
20 16050020 Trần Ngọc Hân Nữ 24/12/1995 Đắk Lắk 9 8.5 Đậu
21 16050021 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 08/11/1996 Hà Nam 9 3.5 Rớt
22 16050022 Quách Anh Hào Nam 06/10/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
23 16050023 Huỳnh Như Hảo Nữ 01/01/1997 Bình Dương 6 4 Rớt
24 16050024 Nguyễn Minh Hậu Nam 16/01/1996 Tp.HCM 7 5 Đậu
25 16050025 Nguyễn Thị Hòa Nữ 08/03/1996 Quảng Ngãi 8.5 5 Đậu
26 16050026 Nguyễn Ngọc Hoài Nam 08/03/1995 Quảng Bình 6.5 5 Đậu
27 16050027 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Nữ 17/04/1996 Đồng Nai 8 3.5 Rớt
28 16050028 Hoàng Phi Hùng Nam 02/01/1995 Khánh Hòa 8.5 8.5 Đậu
29 16050029 Phan Giáo Hưng Nam 12/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 2.5 Rớt
30 16050030 Lê Thị Quế Hương Nữ 28/01/1994 Sông Bé 7.5 7.5 Đậu
31 16050031 Luân Thị Thu Hương Nữ 21/07/1996 Bình Phước 5.5 5 Đậu
32 16050032 Đỗ Thị Hường Nữ 05/05/1987 Ninh Bình 6 3.5 Rớt
33 16050033 Trần Thị Thu Hường Nữ 03/10/1997 Bình Dương 7 7 Đậu
34 16050034 Lê Quang Huy Nam 13/11/1995 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
35 16050035 Bùi Thị Ngọc Huyền Nữ 22/10/1995 Bình Dương 6 5.5 Đậu
36 16050036 Phan Đình Khôi Nam 15/10/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Rớt
37 16050037 Đặng Thị Mỹ Lệ Nữ 07/10/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
38 16050038 Nguyễn Thị Hồng Liễu Nữ 17/11/1995 Kiên Giang 6 5 Đậu
39 16050039 Võ Chí Linh Nam 05/10/1996 An Giang 6 4 Rớt
40 16050040 Lê Hồng Linh Nữ 25/11/1997 Bình Dương 3.5 3.5 Rớt
41 16050041 Ngô Thị Nhật Linh Nữ 20/07/1996 Bình Dương 9.5 5 Đậu
42 16050042 Tống Mỹ Linh Nữ 16/07/1996 Bình Dương 6 3 Rớt
43 16050043 Phạm Thị Cẩm Linh Nữ 28/12/1997 Bình Dương 8 3 Rớt
44 16050044 Nguyễn Diệu Linh Nữ 16/08/1996 Hà Nội 9 6.5 Đậu
45 16050045 Đặng Phúc Loan Nữ 04/07/1996 Bình Dương 5.5 6.5 Đậu
46 16050046 Nguyễn Thanh Long Nam 22/04/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đậu
47 16050047 Lý Thành Long Nam 03/11/1995 Tiền Giang 8.5 7.5 Đậu
48 16050048 Hồ Hoàng Luân Nam 30/01/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
49 16050049 Đỗ Thanh Luân Nam 01/09/1995 Tp.HCM 4.5 3 Rớt
50 16050050 Phạm Văn Luật Nam 26/10/1996 Bình Dương 7.5 9 Đậu
51 16050051 Nguyễn Thị Luyến Nữ 14/10/1994 Thanh Hóa 8.5 5.5 Đậu
52 16050052 Nguyễn Thị Xuân Ly Nữ 12/06/1994 Bình Dương 0 0 x
53 16050053 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 01/09/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đậu
54 16050054 Hoàng Đức Mạnh Nam 14/11/1994 Nam Định 6.5 4 Rớt
55 16050055 Đặng Hoàng Nữ Anh Minh Nữ 22/03/1990 Bình Dương 7.5 6 Đậu
56 16050056 Lê Duy Nam Nam 11/05/1996 Bình Dương 6 3 Rớt
57 16050057 Phạm Khắc Nam Nam 18/10/1996 Đồng Nai 6 5.5 Đậu
58 16050058 Ngô Kim Ngân Nữ 17/01/1997 Bình Dương 8 3.5 Rớt
59 16050059 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 02/03/1996 Hà Tĩnh 8.5 8 Đậu
60 16050060 Lê Thị Ngọc Nữ 19/05/1994 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
61 16050061 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 06/04/1996 Long An 9 4.5 Rớt
62 16050062 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 04/04/1997 Bình Dương 4.5 3 Rớt
63 16050063 Lê Thị Thanh Nhã Nữ 04/03/1996 Bình Dương 6 5.5 Đậu
64 16050064 Lê Đức Nhã Nam 20/10/1986 Tiền Giang 0 0 x
65 16050065 Trần Khắc Nhựt Nam 25/03/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
66 16050066 Bùi Thị Bích Nữ Nữ 30/10/1994 Vũng Tàu 8 4.5 Rớt
67 16050067 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 16/04/1996 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
68 16050068 Nguyễn Châu Pha Nữ 15/04/1993 Sông Bé 7 8 Đậu
69 16050069 Nguyễn Thanh Phác Nam 09/02/1996 Phú Thọ 5 2 Rớt
70 16050070 Nguyễn Quang Bảo Phúc Nam 14/08/1994 Đắk Lắk 9 9 Đậu
71 16050071 Võ Hữu Phúc Nam 28/10/1995 Sông Bé 6 4 Rớt
72 16050072 Trần Thị Phúc Nữ 13/11/1995 Nghệ An 6 8.5 Đậu
73 16050073 Lương Kim Phụng Nữ 25/07/1996 Bình Dương 4.5 3.5 Rớt
74 16050074 Diệp Thị Kiều Phương Nữ 01/12/1995 Bình Phước 0 0 x
75 16050075 Hồ Vũ Minh Phương Nữ 25/06/1997 Ninh Thuận 9 8 Đậu
76 16050076 Lê Thị Út Phượng Nữ 02/07/1997 Bình Phước 7.5 4.5 Rớt
77 16050077 Phan Vĩnh Quang Nam 19/02/2003 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
78 16050078 Đặng Văn Quí Nam 16/10/1996 Tây Ninh 7.5 8 Đậu
79 16050079 Trần Bảo Quốc Nam 15/03/1991 Bình Phước 7.5 3 Rớt
80 16050080 Phan Diễm Quỳnh Nữ 05/10/1991 Bình Dương 6.5 4 Rớt
81 16050081 Nguyễn Minh Sang Nam 01/01/1994 Bình Dương 7.5 5 Đậu
82 16050082 Phan Nhân Tài Nam 08/02/1995 Hà Tĩnh 6 3.5 Rớt
83 16050083 Đặng Thanh Tâm Nam 25/11/1995 Đồng Nai 6.5 5 Đậu
84 16050084 Bùi Văn Thái Nam 22/05/1994 Thanh Hóa 7 7 Đậu
85 16050085 Ngô Thị Thanh Thắm Nữ 10/12/1995 Sông Bé 8 7 Đậu
86 16050086 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 6.5 3 Rớt
87 16050087 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 16/04/1996 Bình Dương 8 9.5 Đậu
88 16050088 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 12/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đậu
89 16050089 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/06/1996 Hải Dương 9 7.5 Đậu
90 16050090 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 27/05/1997 Lâm Đồng 4 3.5 Rớt
91 16050091 Nguyễn Hoàng Thiện Nam 04/11/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
92 16050092 Dương Đức Thuận Nam 02/01/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
93 16050093 Bùi Thị Ngọc Thương Nữ 30/08/1997 Bến Tre 8 7 Đậu
94 16050094 Phan Hoài Thương Nữ 14/05/1995 Tp.HCM 7 8.5 Đậu
95 16050095 Nguyễn Thị Thương Nữ 28/12/1990 Thái Bình 0 8 Rớt
96 16050096 Nguyễn Thị Thúy Nữ 17/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.5 7 Đậu
97 16050097 Phạm Thị Thúy Nữ 16/08/1996 Ninh Bình 7.5 5 Đậu
98 16050098 Vũ Thị Thanh Thủy Nữ 03/07/1997 Bình Dương 7 4.5 Rớt
99 16050099 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 24/07/1997 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
100 16050100 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 29/09/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
101 16050101 Lê Phúc Tiến Nam 01/01/1990 Bình Dương 8 8.5 Đậu
102 16050102 Nguyễn Văn Tiền Nam 25/11/1994 Thanh Hóa 8 6 Đậu
103 16050103 Phan Thanh Toàn Nam 23/02/1996 Hà Nam 7 3.5 Rớt
104 16050104 Dư Thị Ngọc Trâm Nữ 11/10/1988 Bình Dương 0 2 Rớt
105 16050105 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 24/12/1997 Bình Dương 9 8.5 Đậu
106 16050106 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 29/06/1996 Long An 8 7.5 Đậu
107 16050107 Huỳnh Mai Xuân Trang Nữ 15/02/1996 Bình Dương 7 6.5 Đậu
108 16050108 Phan Thị Thu Trang Nữ 03/12/1996 Bình Dương 8 6.5 Đậu
109 16050109 Nguyễn Hoài Trọng Nam 06/07/1996 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
110 16050110 Trần Thị Ánh Trúc Nữ 18/02/1996 Bình Thuận 7 4.5 Rớt
111 16050111 Lê Thị Thủy Trúc Nữ 09/05/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
112 16050112 Nguyễn Phi Trường Nam 28/11/1996 Sông Bé 0 0 x
113 16050113 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 29/03/1996 Bình Dương 7.5 6 Đậu
114 16050114 Võ Duy Tường Nam 07/07/1996 Bình Dương 9 9 Đậu
115 16050115 Đoàn Thị Diểm Tuyến Nữ 24/11/1997 Bình Dương 8.5 7 Đậu
116 16050116 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 7.5 1.5 Rớt
117 16050117 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Nữ 06/02/1996 Sông Bé 9 9 Đậu
118 16050118 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 14/05/1995 Bình Định 6.5 5.5 Đậu
119 16050119 Lê Thị Thùy Vân Nữ 03/08/1996 Ninh Thuận 4.5 1 Rớt
120 16050120 Nguyễn Thảo Vân Nữ 12/10/1995 TP. Hồ Chí Minh 9 8 Đậu
121 16050121 Đào Hải Vân Nam 02/04/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
122 16050122 Nguyễn Thị Vàng Nữ 17/11/1997 Long An 9 2 Rớt
123 16050123 Hồ Thị Tường Vy Nữ 16/03/1996 Bình Dương 7.5 3 Rớt
124 16050124 Phan Thị Xuân Nữ 26/10/1995 Đắk Lắk 6 3.5 Rớt
125 16050125 Nguyễn Thị Yến Nữ 22/05/1984 Thái Bình 6 5.5 Đậu
126 16050126 Huỳnh Mai Yến Nữ 05/10/1997 Bình Dương 9 8 Đậu
127 16050127 Trương Thị Yến Nữ 20/03/1996 Sông Bé 9.5 9.5 Đậu
Danh sách này có 127 thí sinh.

watch_later
08/08/2016 00:00:00  
visibility
 872