Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (04B/2016) khóa 16041 Ngày 25 tháng 06 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16041001 Nguyễn Trần Trâm Anh Nữ 25/09/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
2 16041002 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 01/12/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
3 16041003 Lê Thị Vân Anh Nữ 19/01/1995 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đậu
4 16041004 Lê Tuấn Anh Nam 27/07/1996 Sông Bé 7 4 Rớt
5 16041005 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/08/1996 Bình Phước 8 7.5 Đậu
6 16041006 Trần Công Ngọc Bích Nữ 10/06/1994 Bình Dương 0 0 x
7 16041007 Đỗ Tấn Bính Nam 26/09/1996 Quảng Ngãi 7.5 7.5 Đậu
8 16041008 Dương Ngọc Châu Nữ 09/05/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
9 16041009 Đặng Thị Châu Nữ 04/04/1996 Hà Tĩnh 7.5 7 Đậu
10 16041010 Doanh Thị Kim Chi Nữ 07/02/1995 Bình Phước 7.5 5 Đậu
11 16041011 Phạm Thị Kiều Chinh Nữ 11/05/1995 Ninh Thuận 7.5 6 Đậu
12 16041012 Triệu Thúy Cúc Nữ 07/05/1995 Đắk Lắk 8 2 Rớt
13 16041013 Nguyễn Ngọc Kim Cương Nữ 20/09/1996 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
14 16041014 Nguyễn Tuấn Cường Nam 09/10/1996 Sông Bé 7 8.5 Đậu
15 16041015 Lê Thị Hồng Đào Nữ 19/04/1996 Sông Bé 8 8.5 Đậu
16 16041016 Đinh Hữu Đạt Nam 22/03/1995 Đắk Lắk 7.5 1.5 Rớt
17 16041017 Nguyễn Thị Diệu Nữ 23/02/1996 Bình Định 7.5 7.5 Đậu
18 16041018 Quách Thị Diệu Nữ 25/08/1995 Thái Bình 8 9 Đậu
19 16041019 Nguyễn Thị Đông Nữ 09/10/1995 Hải Dương 8 8.5 Đậu
20 16041020 Lê Thị Kim Dung Nữ 06/02/1996 Bình Phước 7 7.5 Đậu
21 16041021 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 21/05/1996 Bình Dương 9 7.5 Đậu
22 16041022 Bùi Hoàng Duy Nam 17/01/1996 Bình Dương 7.5 9 Đậu
23 16041023 Lê Thị Bích Duyên Nữ 31/05/1996 Bình Dương 7.5 9 Đậu
24 16041024 Phí Thị Ngọc Duyên Nữ 06/11/1996 Sông Bé 8 4 Rớt
25 16041025 Lê Thị Ngọc Nữ 30/09/1996 Quảng Bình 7.5 3.5 Rớt
26 16041026 Bùi Trần Thu Nữ 29/01/1995 Sông Bé 7 7.5 Đậu
27 16041027 Trần Thị Hằng Nữ 14/09/1995 Nghệ An 7.5 6.5 Đậu
28 16041028 Trịnh Minh Hằng Nữ 09/11/1996 Ninh Thuận 7 8 Đậu
29 16041029 Trần Thị Thu Hằng Nữ 19/07/1996 Sông Bé 7.5 9.5 Đậu
30 16041030 Nguyễn Thị Duyên Hạnh Nữ 28/07/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 9.5 Đậu
31 16041031 Hoàng Thị Hồng Hạnh Nữ 10/07/1985 Bình Dương 4 0 Rớt
32 16041032 Nguyễn Hoàng Bích Hảo Nữ 31/10/1996 Tp.HCM 7.5 6.5 Đậu
33 16041033 Nguyễn Thị Hoa Nữ 22/07/1996 Bắc Giang 7.5 6 Đậu
34 16041034 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/01/1995 Quảng Ngãi 7.5 7 Đậu
35 16041035 Trần Thị Hoa Nữ 01/12/1996 Bình Dương 7 3 Rớt
36 16041036 Nguyễn Vĩnh Hòa Nam 30/08/1994 Bình Dương 6.5 7 Đậu
37 16041037 Tô Kim Hồng Nữ 24/01/1996 Sông Bé 8 8.5 Đậu
38 16041038 Nguyễn Thị Gia Huệ Nữ 22/12/1997 Long An 7 5.5 Đậu
39 16041039 Hoàng Thị Hương Nữ 20/08/1996 Quảng Bình 0 0 x
40 16041040 Lê Thị Hương Nữ 20/08/1994 Thanh Hóa 8 6 Đậu
41 16041041 Ngô Thị Thu Hường Nữ 22/01/1995 Hải Phòng 7.5 3.5 Rớt
42 16041042 Trương Diễm Huyền Nữ 04/03/1997 Ninh Thuận 7.5 8.5 Đậu
43 16041043 Lê Thị Huyền Nữ 20/06/1988 Thái Bình 7 5.5 Đậu
44 16041044 Phan Thị Xuân Huyền Nữ 05/07/1987 Hà Tĩnh 4 8 Rớt
45 16041045 Nguyễn Duy Khải Nam 05/11/1996 Bình Dương 0 0 x
46 16041046 Vương Triều Khang Nam 29/03/1995 Bình Dương 6.5 8 Đậu
47 16041047 Phạm Duy Khánh Nam 09/07/1995 Hải Dương 8 9.5 Đậu
48 16041048 Nguyễn Thất Khiết Nam 20/05/1994 Quãng Ngãi 4 3.5 Rớt
49 16041049 Trương Thị Thanh Lam Nữ 05/12/1996 Gia Lai 7 6 Đậu
50 16041050 Châu Thị Hà Lan Nữ 05/11/1996 Quảng Ngãi 7.5 7.5 Đậu
51 16041051 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 13/10/1993 Quảng Nam 9 6.5 Đậu
52 16041052 Nguyễn Thị Hồng Nữ 04/07/1995 Kon Tum 8 7 Đậu
53 16041053 Hoàng Thị Liên Nữ 10/06/1996 Đắk Lắk 7.5 6.5 Đậu
54 16041054 Hà Thị Như Linh Nữ 01/09/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
55 16041055 Lê Hoàng Ái Linh Nữ 03/10/1997 Quảng Ngãi 0 0 x
56 16041056 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 27/06/1996 Đồng Nai 8 9 Đậu
57 16041057 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 12/05/1997 Bình Dương 8 9 Đậu
58 16041058 Huỳnh Thị Giao Linh Nữ 01/09/1995 Sóc Trăng 7.5 8.5 Đậu
59 16041059 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 09/12/1996 Bình Dương 8 6.5 Đậu
60 16041060 Trần Thị Trúc Linh Nữ 19/04/1996 Bình Dương 7 7.5 Đậu
61 16041061 Nguyễn Thị Linh Nữ 20/04/1994 Bình Dương 7.5 6 Đậu
62 16041062 Đỗ Khánh Linh Nữ 15/04/1996 Bình Phước 7 8 Đậu
63 16041063 Ngô Đình Ngọc Linh Nữ 01/12/1995 Cà Mau 7 10 Đậu
64 16041064 Nguyễn Thành Lộc Nam 15/07/1994 Bình Dương 7.5 9 Đậu
65 16041065 Phan Thành Lộc Nam 23/05/1995 Bình Dương 6.5 6.5 Đậu
66 16041066 Trương Thị Nhật Lợi Nữ 28/08/1996 Quảng Ngãi 7.5 9 Đậu
67 16041067 Nguyễn Phước Long Nam 21/08/1995 Bình Phước 4 7 Rớt
68 16041068 Nguyễn Thanh Long Nam 28/03/1979 Bình Dương 7 1 Rớt
69 16041069 Nguyễn Thị My Ly Nữ 06/07/1995 Quảng Nam 7 6 Đậu
70 16041070 Huỳnh Thị Kiều Ly Nữ 10/06/1994 Quảng Nam 8.5 5.5 Đậu
71 16041071 Phùng Thị Tuyết Mai Nữ 08/04/1996 Bình Định 8 5 Đậu
72 16041072 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 09/09/1996 Đắk Lắk 8.5 8 Đậu
73 16041073 Bùi Phương Mai Nữ 14/06/1996 Đồng Nai 7.5 6 Đậu
74 16041074 Trần Thị Phương Mai Nữ 10/11/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
75 16041075 Tạ Trà My Nữ 07/04/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
76 16041076 Trần Thị Diễm My Nữ 18/01/1994 Bình Định 8.5 6 Đậu
77 16041077 Lê Nguyễn Hoàng Nam Nam 03/12/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
78 16041078 Nguyễn Thái Nam Nam 25/06/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
79 16041079 Ngô Thị Hằng Nga Nữ 20/11/1994 Bắc Giang 9 8.5 Đậu
80 16041080 Phan Thị Thanh Ngân Nữ 12/10/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
81 16041081 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 16/11/1996 Bình Dương 8.5 9 Đậu
82 16041082 Nguyễn Thị Hoài Ngân Nữ 16/11/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
83 16041083 Lý Thu Ngân Nữ 23/01/1996 Bình Dương 0 7 Rớt
84 16041084 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/10/1996 Bình Dương 9 6.5 Đậu
85 16041085 Biện Thành Nghiệp Nam 05/08/1994 Bình Dương 0 4 Rớt
86 16041086 Bùi Nguyễn Phương Nguyên Nữ 30/01/1995 Sông Bé 8 7 Đậu
87 16041087 Vũ Thị Nguyên Nữ 25/12/1995 Thái Bình 8.5 6 Đậu
88 16041088 Trần Thị Thanh Nhã Nữ 21/02/1995 Sông Bé 9 6.5 Đậu
89 16041089 Đặng Thị Thùy Nhật Nữ 06/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 8.5 5.5 Đậu
90 16041090 Lê Thị Hoàng Nhi Nữ 21/04/1996 Sông Bé 8.5 5 Đậu
91 16041091 Lê Thị Nhi Nữ 14/07/1996 Thanh Hóa 8.5 6.5 Đậu
92 16041092 Lê Nữ Huỳnh Như Nữ 05/07/1995 Sông Bé 9.5 9 Đậu
93 16041093 Thái Huỳnh Như Nữ 29/05/1997 Đồng Nai 8.5 8.5 Đậu
94 16041094 Đinh Thị Như Nữ 04/05/1994 Cà Mau 7.5 5.5 Đậu
95 16041095 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 17/03/1996 Bình Dương 8 6 Đậu
96 16041096 Phạm Thị Mỹ Nhung Nữ 24/05/1996 Bình Dương 8.5 3 Rớt
97 16041097 Vũ Thị Ninh Nữ 29/01/1995 Hải Hưng 8 6.5 Đậu
98 16041098 Trần Thị Oanh Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk 8.5 6 Đậu
99 16041099 Vương Duy Phước Nam 21/03/1996 TP. Hồ Chí Minh 8.5 6.5 Đậu
100 16041100 Nguyễn Tấn Phước Nam 07/06/1996 Ninh Thuận 8.5 9 Đậu
101 16041101 Võ Thị Uyên Phượng Nữ 27/01/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
102 16041102 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 25/07/1996 Bến Tre 8 7.5 Đậu
103 16041103 Bùi Thị Lệ Quyên Nữ 21/11/1996 Sông Bé 8 8.5 Đậu
104 16041104 Nguyễn Kim Sen Nữ 28/08/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
105 16041105 Nguyễn Tấn Sơn Nam 01/01/1994 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
106 16041106 Diêm Thị Hồng Sương Nữ 15/08/1995 Bắc Giang 8 4 Rớt
107 16041107 Lưu Thành Tài Nữ 23/03/1996 Gia Lai 8 6.5 Đậu
108 16041108 Nguyễn Văn Tâm Nam 07/02/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
109 16041109 Bùi Thị Thanh Tâm Nữ 01/09/1995 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
110 16041110 Nguyễn Duy Tân Nam 06/01/1984 Bình Dương 9 5 Đậu
111 16041111 Từ Thị Thắm Nữ 01/03/1995 Bình Dương 8 5.5 Đậu
112 16041112 Nguyễn Trung Thắng Nam 27/01/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
113 16041113 Nguyễn Ngọc Uyên Thanh Nữ 09/09/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
114 16041114 Nguyễn Hữu Thành Nam 19/01/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
115 16041115 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 29/10/1993 Sông Bé 0 0 x
116 16041116 Trần Thị Thảo Nữ 10/05/1996 Cà Mau 8 6.5 Đậu
117 16041117 Lê Trung Thảo Nam 07/03/1996 Phú Yên 8 5.5 Đậu
118 16041118 Nguyễn Thị Thảo Nữ 04/10/1995 Lâm Đồng 9 5 Đậu
119 16041119 Đoàn Thị Thi Nữ 28/03/1995 Bình Định 8.5 5.5 Đậu
120 16041120 Trần Thị Lệ Thi Nữ 01/01/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
121 16041121 Nguyễn Thị Tuyết Thiết Nữ 22/02/1996 Bình Định 8 6.5 Đậu
122 16041122 Dương Tấn Thịnh Nam 03/12/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
123 16041123 Đàm Minh Thư Nữ 04/11/1996 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
124 16041124 Nguyễn Minh Thuận Nam 23/04/1997 Bình Dương 9 5.5 Đậu
125 16041125 Bùi Hữu Thuận Nam 04/06/1981 Vĩnh Long 9 7.5 Đậu
126 16041126 Phan Thị Thùy Nữ 06/09/1994 Hà Tĩnh 8 4 Rớt
127 16041127 Dương Phương Thủy Nữ 13/12/1996 Sông Bé 8.5 9 Đậu
128 16041128 Văn Thị Thủy Tiên Nữ 15/06/1996 Sông Bé 0 7 Rớt
129 16041129 Nguyễn Thanh Tiến Nam 22/11/1994 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
130 16041130 Trần Thị Thanh Tình Nữ 01/08/1994 Bình Thuận 8 5.5 Đậu
131 16041131 Nguyễn Thái Toàn Nam 14/04/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
132 16041132 Chu Ngụy Linh Trâm Nữ 22/09/1996 Sông Bé 9 5.5 Đậu
133 16041133 Mai Hoàng Huế Trâm Nữ 10/08/1997 Bình Dương 0 0 x
134 16041134 Đoàn Thị Bích Trâm Nữ 19/05/1996 Bình Dương 8.5 8 Đậu
135 16041135 Nông Thùy Trang Nữ 04/10/1995 Lạng Sơn 8 8 Đậu
136 16041136 Lê Thị Ngọc Trang Nữ 28/02/1994 Bình Dương 9 6 Đậu
137 16041137 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 15/12/1995 Sông Bé 7.5 5.5 Đậu
138 16041138 Nguyễn Võ Phương Trinh Nữ 16/01/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
139 16041139 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 12/08/1995 Bình Dương 8.5 10 Đậu
140 16041140 Hồ Ngọc Thanh Trúc Nữ 29/09/1997 Bình Dương 0 0 x
141 16041141 Lê Thị Cẩm Nữ 27/09/1989 Bình Dương 8.5 5 Đậu
142 16041142 Phạm Văn Tùng Nam 02/02/1996 Thanh Hóa 9 9 Đậu
143 16041143 Nguyễn Quang Tuyến Nam 04/06/1995 Bến Tre 8.5 7.5 Đậu
144 16041144 Võ Thị Ánh Tuyết Nữ 29/01/1992 Bình Dương 9 5.5 Đậu
145 16041145 Vũ Nhật Uyên Nữ 12/10/1995 Bình Dương 9 7 Đậu
146 16041146 Tô Thị Kim Uyên Nữ 11/02/1997 Đồng Nai 8.5 9.5 Đậu
147 16041147 Nguyễn Thị Quỳnh Vân Nữ 28/10/1995 Thái Bình 8 4 Rớt
148 16041148 Phạm Thùy Hải Vân Nữ 15/11/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
149 16041149 Dương Minh Vương Nam 30/05/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
150 16041150 Nguyễn Quốc Vương Nam 17/07/1986 Bình Dương 8 6.5 Đậu
151 16041151 Nguyễn Thị Hạ Vy Nữ 24/04/1995 Đồng Nai 8 5 Đậu
152 16041152 Nguyễn Đoàn Thị Xuân Xuân Nữ 01/01/1995 Đồng Nai 7.5 7 Đậu
153 16041153 Báo Thị Phi Yến Nữ 01/01/1995 Ninh Thuận 8 5 Đậu
154 16041154 Lê Thị Kim Yến Nữ 09/06/1990 Bình Dương 8.5 5 Đậu
Danh sách này có 154 thí sinh.

watch_later
27/06/2016 00:00:00  
visibility
 1039