Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (04A/2016) khóa 16040 Ngày 25 tháng 06 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16040001 Nguyễn Thị Ái Nữ 23/04/1997 Quảng Ngãi 7 5 Đậu
2 16040002 Vũ Ngọc Vân Anh Nữ 04/04/1996 Sông Bé 6.5 6 Đậu
3 16040003 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 17/08/1995 Nghệ An 9 7.5 Đậu
4 16040004 Phạm Thị Kim Anh Nữ 11/07/1997 Bình Dương 9 6.5 Đậu
5 16040005 Hà Thành Anh Nam 16/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đậu
6 16040006 Lê Đức Anh Nam 02/02/1996 Hà Tĩnh 0 0 x
7 16040007 Lữ Trọng Bắc Nam 18/06/1994 Thanh Hóa 8.5 8 Đậu
8 16040008 Vũ Văn Bằng Nam 14/04/1980 Nam Định 7 8.5 Đậu
9 16040009 Nguyễn Văn Bền Nam 01/02/1994 Thái Bình 7 6.5 Đậu
10 16040010 Trần Ngọc Châu Nữ 28/06/1976 Tiền Giang 5.5 5 Đậu
11 16040011 Đỗ Thị Ninh Chi Nữ 19/02/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
12 16040012 Hồ Chí Công Nam 29/10/1989 Bình Dương 8.5 9 Đậu
13 16040013 Nguyễn Thành Công Nam 01/07/1995 Cà Mau 8.5 8.5 Đậu
14 16040014 Lê Nguyễn Quốc Cường Nam 08/06/1997 Đồng Nai 8 9 Đậu
15 16040015 Nguyễn Văn Đạt Nam 19/10/1993 Bình Dương 3.5 1 Rớt
16 16040016 Văn Tiến Đạt Nam 14/11/1997 Đồng Nai 7.5 9 Đậu
17 16040017 Hoàng Thị Điệp Nữ 13/09/1997 Đồng Nai 8 4 Rớt
18 16040018 Huỳnh Thị Hồng Đông Nữ 20/01/1996 Bình Phước 9.5 9.5 Đậu
19 16040019 Trần Thị Thùy Dung Nữ 07/11/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
20 16040020 Hoàng Thị Mỹ Dung Nữ 25/01/1997 Bình Dương 5.5 5 Đậu
21 16040021 Trần Tố Dung Nữ 18/12/1996 Lâm Đồng 6 5 Đậu
22 16040022 Trần Linh Dương Nam 04/03/1994 Bến Tre 9 7 Đậu
23 16040023 Nguyễn Phạm Thúy Duy Nữ 12/04/1995 An Giang 8.5 8.5 Đậu
24 16040024 Võ Lê Trúc Mai Duyên Nữ 22/12/1997 Tây Ninh 10 9 Đậu
25 16040025 Nguyễn Lưu Hoàng Hữu Duyên Nữ 14/01/1996 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
26 16040026 Lưu Thị Mỹ Duyên Nữ 13/02/1995 Sông Bé 9 8 Đậu
27 16040027 Qúach Thị Hồng Gấm Nữ 03/10/1995 Thái Bình 8 9.5 Đậu
28 16040028 Nguyễn Liễu Trúc Giang Nữ 26/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 5.5 9 Đậu
29 16040029 Trần Thị Thu Nữ 29/06/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
30 16040030 Trương Hoàng Hải Nam 01/01/1982 Bình Dương 0 0 Rớt
31 16040031 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 11/11/1995 Bình Dương 8.5 8 Đậu
32 16040032 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Nữ 14/03/1995 Quảng Bình 9 9 Đậu
33 16040033 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 21/09/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
34 16040034 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 31/12/1997 Thanh Hóa 9 8.5 Đậu
35 16040035 Huỳnh Như Hảo Nữ 01/01/1997 Bình Dương 6 4 Rớt
36 16040036 Nguyễn Văn Hảo Nam 10/08/1995 Bình Định 8 9.5 Đậu
37 16040037 Nguyễn Hữu Hậu Nam 21/04/1996 Sông Bé 6.5 7.5 Đậu
38 16040038 Đoàn Thị Hiên Nữ 05/06/1997 Nghệ An 8.5 8.5 Đậu
39 16040039 Phạm Văn Hiếu Nam 04/08/1995 Bình Phước 9.5 0 Rớt
40 16040040 Tạ Kim Hoa Nữ 13/04/1996 Tây Ninh 8.5 6 Đậu
41 16040041 Văn Thị Huỳnh Hoa Nữ 29/05/1997 Tiền Giang 7 6.5 Đậu
42 16040042 Lê Thái Hòa Nam 11/12/1995 Đồng Nai 8.5 9 Đậu
43 16040043 Nguyễn Ngọc Hoài Nam 08/03/1995 Quảng Bình 6.5 4.5 Rớt
44 16040044 Bùi Thị Thanh Hồng Nữ 17/11/1977 Bình Dương 8 7 Đậu
45 16040045 Đỗ Thị Tuyết Hồng Nữ 17/09/1997 Bình Dương 7.5 7 Đậu
46 16040046 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Nữ 17/04/1996 Đồng Nai 8 4 Rớt
47 16040047 Đoàn Thị Hồng Nữ 18/12/1995 Nghệ An 5.5 5 Đậu
48 16040048 Nguyễn Thị Thanh Huế Nữ 24/02/1997 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
49 16040049 Huỳnh Thị Ngọc Huệ Nữ 31/05/1993 Tiền Giang 8.5 8.5 Đậu
50 16040050 Nguyễn Việt Hùng Nam 20/01/1995 Thái Bình 6.5 4.5 Rớt
51 16040051 Hồ Thế Hùng Nam 02/09/1995 Hà Tĩnh 6.5 5 Đậu
52 16040052 Phạm Thu Hường Nữ 03/11/1997 Nam Định 7.5 5 Đậu
53 16040053 Hà Thúy Hường Nữ 05/09/1995 Bình Phước 8.5 9.5 Đậu
54 16040054 Đặng Vũ Quốc Huy Nam 01/12/1997 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
55 16040055 Thái Minh Khải Nam 26/08/1997 Tp.Hồ Chí Minh 8 9 Đậu
56 16040056 Mai Trần Duy Khánh Nam 03/10/1995 TP HCM 5 7 Đậu
57 16040057 Huỳnh Đình Khôi Nam 25/01/1997 Bình Dương 9.5 9 Đậu
58 16040058 Bùi Ngọc Minh Khương Nữ 03/09/1997 Bình Dương 9 7.5 Đậu
59 16040059 Trần Tuấn Kiệt Nam 16/05/1996 Bình Dương 9.5 8 Đậu
60 16040060 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 26/09/1994 Bình Dương 5.5 6 Đậu
61 16040061 Nguyễn Thị Mỹ Lan 18/02/1992 Bình Dương 7 5 Đậu
62 16040062 Nguyễn Tuyết Nữ 20/01/1996 Bình Định 8.5 7 Đậu
63 16040063 Nguyễn Thị Liên 19/07/1995 Bình Thuận 9 5.5 Đậu
64 16040064 Cao Thị Liên Nữ 20/04/1995 Hưng Yên 7 6.5 Đậu
65 16040065 Trần Thị Xuân Liên Nữ 04/02/1996 Đắk Lắk 6.5 5 Đậu
66 16040066 Tạ Bích Liễu Nữ 11/10/1994 Tiền Giang 9 9.5 Đậu
67 16040067 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 27/06/1997 Bình Dương 9 9 Đậu
68 16040068 Nguyễn Lê Khánh Linh Nam 01/03/1994 Bình Dương 8.5 9 Đậu
69 16040069 Võ Ngọc Linh Nữ 19/03/1995 Đồng Nai 9 8.5 Đậu
70 16040070 Phạm Thùy Linh Nữ 18/05/1997 Cà Mau 9 7.5 Đậu
71 16040071 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 26/10/1996 Lâm Đồng 7 3.5 Rớt
72 16040072 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ 04/06/1995 Sông Bé 7.5 5 Đậu
73 16040073 Lê Thị Thùy Linh Nữ 25/04/1997 Tây Ninh 9.5 7.5 Đậu
74 16040074 Phạm Thị Mộng Linh Nữ 19/11/1994 Bến Tre 0 0 x
75 16040075 Nguyễn Thị Linh Nữ 21/08/1996 Thanh Hóa 8.5 6.5 Đậu
76 16040076 Đặng Phúc Loan Nữ 04/07/1996 Bình Dương 0 0 x
77 16040077 Nguyễn Văn Lộc Nam 01/12/1994 Hà Nội 7.5 8 Đậu
78 16040078 Trần Văn Luông Nam 02/01/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
79 16040079 Nông Thị Quỳnh Ly Nữ 11/03/1997 Lạng Sơn 7.5 9.5 Đậu
80 16040080 Đặng Thị Nữ 06/07/1996 Đắk Lắk 7 7 Đậu
81 16040081 Lê Thị Nữ 16/07/1987 Đắk Lắk 6 9.5 Đậu
82 16040082 Đặng Thị Xuân Mai Nữ 18/05/1997 Hà Tĩnh 0 0 x
83 16040083 Nguyễn Thị Mai Nữ 04/01/1997 Bình Dương 8.5 6 Đậu
84 16040084 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ 08/03/1996 Hà Tĩnh 5.5 0 Rớt
85 16040085 Nguyễn Thị Như Mai Nữ 25/01/1995 Sông Bé 9 5 Đậu
86 16040086 Phạm Lê Mạnh Nam 06/07/1991 Thanh Hóa 7.5 7.5 Đậu
87 16040087 Lê Thành Minh Nam 21/07/1979 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
88 16040088 Nguyễn Thị Nhật Minh Nữ 26/08/1995 Tp.HCM 8.5 7.5 Đậu
89 16040089 Đặng Hoàng Nữ Anh Minh Nữ 22/03/1990 Bình Dương 6.5 4 Rớt
90 16040090 Trần Thị Tuyết Minh Nữ 25/03/1996 Bình Dương 0 0 x
91 16040091 Nguyễn Thanh Muôn Nam 01/01/1980 Bình Dương 0 0 x
92 16040092 Trương Thị Thùy My Nữ 13/11/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
93 16040093 Lê Duy Nam Nam 11/05/1996 Bình Dương 0 0 x
94 16040094 Đặng Thanh Nam Nam 11/08/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
95 16040095 Chau Nát Nữ 10/10/1979 An Giang 0 0 x
96 16040096 Đặng Thị Thúy Nga Nữ 22/10/1997 Đồng Nai 9 6 Đậu
97 16040097 Nguyễn Thị Nga Nữ 09/02/1995 Hải Dương 8.5 8 Đậu
98 16040098 Cao Thị Thanh Nga Nữ 13/10/1996 Quảng Ngãi 9 6.5 Đậu
99 16040099 Ngô Thị Ngọc Ngân Nữ 02/01/1997 Bình Dương 9.5 9 Đậu
100 16040100 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 03/07/1997 Bình Dương 9.5 6 Đậu
101 16040101 Nguyễn Đình Hoàng Nghi Nữ 13/11/1996 Bình Dương 7 8 Đậu
102 16040102 Đỗ Phượng Nghi Nữ 07/07/1997 Bình Dương 7 7 Đậu
103 16040103 Trần Xuân Nghĩa Nam 12/05/1997 Đắk Lắk 7 7 Đậu
104 16040104 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/04/1994 Hà Nam 5 4 Rớt
105 16040105 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 01/01/1994 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
106 16040106 Hà Thị Ánh Nguyệt Nữ 23/07/1982 Bình Dương 7.5 9 Đậu
107 16040107 Vương Thanh Nhàn Nữ 02/12/1997 Bình Dương 9.5 5 Đậu
108 16040108 Lê Đặng Thanh Nhàn Nữ 01/12/1997 Bình Định 5 4 Rớt
109 16040109 Nguyễn Yến Nhi Nữ 13/05/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
110 16040110 Nguyễn Thị Bé Nhi Nữ 30/09/1996 Ninh Thuận 9 5 Đậu
111 16040111 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 20/03/1997 Bình Dương 7 3.5 Rớt
112 16040112 Trần Lệ Nhi Nữ 10/07/1997 Bình Dương 7 9 Đậu
113 16040113 Trần Thị Thanh Nhi Nữ 27/04/1996 Bình Phước 5.5 4 Rớt
114 16040114 Hoa Tuyết Nhi Nữ 17/09/1997 TP HCM 8.5 9.5 Đậu
115 16040115 Nguyễn Thị Xuân Như Nữ 18/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 7.5 9 Đậu
116 16040116 Trương Thị Oanh Nữ 20/07/1996 Quảng Bình 9 8 Đậu
117 16040117 Lê Mỹ Phúc Nữ 27/02/1996 Đồng Nai 6 8 Đậu
118 16040118 Chu Văn Phúc Nam 13/07/1996 Nghệ An 6.5 3.5 Rớt
119 16040119 Võ Mỹ Phúc Nữ 16/05/1994 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
120 16040120 Phan Mỹ Phương Nữ 03/01/1974 Bình Dương 7.5 9 Đậu
121 16040121 Đôn Ngọc Lan Phương Nữ 25/10/1979 Tp.HCM 6 6.5 Đậu
122 16040122 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 21/11/1995 Hưng Yên 0 0 x
123 16040123 Nguyễn Thị Kim Phương Nữ 16/08/1997 Quảng Ngãi 8 6 Đậu
124 16040124 Lê Thị Phượng Nữ 12/02/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
125 16040125 Đỗ Thị Phượng Nữ 19/10/1996 Bình Dương 8 9.5 Đậu
126 16040126 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ 19/07/1997 Bình Dương 8.5 7 Đậu
127 16040127 Nguyễn Hoàng Quân Nam 24/11/1995 Bình Phước 9.5 3 Rớt
128 16040128 Trần Quốc Quân Nam 29/11/1994 Bình Dương 0 0 x
129 16040129 Đỗ Thị Quế Nữ 12/05/1997 Bình Dương 8 6 Đậu
130 16040130 Nguyễn Đoàn Quyền Nam 04/04/1995 Lâm Đồng 9 9 Đậu
131 16040131 Dương Thị Như Quỳnh Nữ 26/04/1997 Bình Dương 5.5 4.5 Rớt
132 16040132 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 21/09/1996 Bình Dương 8.5 9 Đậu
133 16040133 Huỳnh Tấn Sang Nam 19/03/1997 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
134 16040134 Nguyễn Thị Hồng Sen Nữ 09/10/1995 Bình Định 8 6.5 Đậu
135 16040135 Nguyễn Thị Sương Nữ 31/03/1995 Quảng Nam 7.5 9.5 Đậu
136 16040136 Trần Tấn Tài Nam 30/08/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
137 16040137 Lý Thành Tâm Nam 05/01/1996 Bình Dương 9 10 Đậu
138 16040138 Nguyễn Thị Tâm Nữ 12/06/1997 Hà Tĩnh 7.5 4.5 Rớt
139 16040139 Phạm Thị Minh Tâm Nữ 21/02/1995 Thừa Thiên Huế 8 6 Đậu
140 16040140 Nguyễn Ngọc Thanh Tân Nữ 05/01/1995 Sông Bé 8.5 1.5 Rớt
141 16040141 Nguyễn Duy Thái Nam 03/07/1997 Vĩnh Phúc 6.5 5 Đậu
142 16040142 Nguyễn Thanh Thanh Nữ 19/12/1995 Bình Dương 8.5 8 Đậu
143 16040143 Nguyễn Thị Chí Thanh Nữ 30/08/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
144 16040144 Lê Văn Thanh Nam 09/09/1986 Bình Dương 0 0 x
145 16040145 Trần Thị Hà Thanh Nữ 10/12/1973 Cần Thơ 0 0 x
146 16040146 Mai Thị Thanh Nữ 18/12/1991 Bình Dương 3 3.5 Rớt
147 16040147 Nguyễn Thị Thảo Nữ 17/06/1988 Quảng Bình 6 8 Đậu
148 16040148 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 19/03/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
149 16040149 Đặng Thị Mai Thảo Nữ 12/11/1995 Phú Yên 8.5 5.5 Đậu
150 16040150 Lê Thị Phương Thảo Nữ 04/02/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
151 16040151 Nguyễn Thị Thảo Nữ 07/04/1994 Nghệ An 8.5 9 Đậu
152 16040152 Trần Vương Thu Thảo Nữ 15/09/1995 Bình Dương 0 0 x
153 16040153 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 12/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Rớt
154 16040154 Đồng Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1996 Bình Dương 5.5 5 Đậu
155 16040155 Mạc Thu Thảo Nữ 08/10/1995 Lâm Đồng 7 10 Đậu
156 16040156 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1982 Quảng Ngãi 6.5 2 Rớt
157 16040157 Nguyễn Thị Mai Thi Nữ 06/07/1997 Bình Dương 10 7 Đậu
158 16040158 Phạm Thị Thanh Thi Nữ 20/09/1997 Bình Thuận 8 8 Đậu
159 16040159 Nguyễn Văn Thiết Nam 14/05/1994 Đắk Lắk 6 9.5 Đậu
160 16040160 Bàn Thị Thu Nữ 18/07/1998 Đắk Nông 4.5 5 Rớt
161 16040161 Dương Thị Mộng Thu Nữ 25/11/1997 Đồng Nai 8.5 9.5 Đậu
162 16040162 Thạch Thị Thu Nữ 01/01/1982 Trà Vinh 0 0 x
163 16040163 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 08/12/1980 Bình Dương 0 0 x
164 16040164 Lê Trương Minh Thư Nữ 13/01/1997 Ninh Thuận 6.5 8 Đậu
165 16040165 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 25/04/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
166 16040166 Nguyễn Minh Thư Nữ 10/10/1996 Sông Bé 8.5 9 Đậu
167 16040167 Trương Thị Anh Thư Nữ 16/11/1996 Sóc Trăng 7.5 9.5 Đậu
168 16040168 Huỳnh Kim Thuận Nữ 30/09/1996 Bình Dương 7 9 Đậu
169 16040169 Trần Ngọc Thuận Nam 07/04/1993 Vũng Tàu 6.5 8.5 Đậu
170 16040170 Trần Thị Hoài Thương Nữ 11/08/1997 Bình Dương 8 6 Đậu
171 16040171 Thân Thị Cẩm Thúy Nữ 21/12/1995 Bình Dương 6 5 Đậu
172 16040172 Hồ Thị Thanh Thúy Nữ 12/02/1995 Bình Dương 6.5 6.5 Đậu
173 16040173 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 12/02/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
174 16040174 Trần Ngọc Thùy Nữ 20/02/1996 Đắk Lắk 6.5 10 Đậu
175 16040175 Đặng Thị Thu Thùy Nữ 20/05/1994 Quảng Ngãi 8.5 7.5 Đậu
176 16040176 Nguyễn Mai Thùy Nữ 03/03/1995 Sông Bé 8 8 Đậu
177 16040177 Đỗ Thanh Thủy Nữ 20/05/1996 Bình Dương 6 8 Đậu
178 16040178 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 07/09/1997 Bình Dương 8 7.5 Đậu
179 16040179 Phạm Ngọc Khánh Tiên Nữ 15/10/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
180 16040180 Bùi Ngọc Trúc Tiên Nữ 12/09/1994 Sông Bé 7 9.5 Đậu
181 16040181 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/11/1996 Đắk Lắk 9 9 Đậu
182 16040182 Nguyễn Trường Tiến Nam 21/10/1997 Phú Yên 7.5 5.5 Đậu
183 16040183 Lý Thị Thanh Trà Nữ 15/01/1997 Bến Tre 5.5 5.5 Đậu
184 16040184 Lê Thị Phương Trâm Nữ 10/01/1996 Bình Dương 10 8 Đậu
185 16040185 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 11/09/1995 Đồng Nai 7 9.5 Đậu
186 16040186 Nguyễn Thị Châu Trâm Nữ 09/06/1997 Bình Dương 8 6.5 Đậu
187 16040187 Dư Thị Ngọc Trâm Nữ 11/10/1988 Bình Dương 6.5 4.5 Rớt
188 16040188 Đặng Thị Huyền Trang Nữ 14/02/1989 Sông Bé 0 0 x
189 16040189 Huỳnh Ngọc Phương Trang Nữ 15/08/1996 Bình Dương 6 9 Đậu
190 16040190 Lê Thị Huyền Trang Nữ 21/04/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
191 16040191 Trần Thị Bảo Trang Nữ 28/11/1996 Đồng Nai 9 7.5 Đậu
192 16040192 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 12/02/1996 Long An 6.5 5 Đậu
193 16040193 Võ Thị Kim Trang Nữ 27/03/1996 Bình Dương 9 9 Đậu
194 16040194 Lưu Thùy Trang Nữ 26/11/1997 Bình Dương 10 8 Đậu
195 16040195 Nguyễn Thị Đoạn Triều Nữ 01/12/1995 Phú Yên 9 8.5 Đậu
196 16040196 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 21/03/1997 Bình Định 7.5 5.5 Đậu
197 16040197 Trần Văn Trọng Nam 26/03/1990 Hà Tĩnh 0 0 x
198 16040198 Dương Thanh Trúc Nữ 01/07/1996 Đồng Nai 7.5 9 Đậu
199 16040199 Nguyễn Thị Trúc Nữ 12/02/1997 Tây Ninh 7 9 Đậu
200 16040200 Nguyễn Thị Trúc Nữ 17/12/1997 Bình Dương 7 6 Đậu
201 16040201 Nguyễn Võ Thanh Trúc Nữ 23/10/1997 Bình Dương 8 6.5 Đậu
202 16040202 Nguyễn Quốc Trung Nam 08/02/1995 Bình Dương 9 4.5 Rớt
203 16040203 Nguyễn Quốc Trung Nam 29/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8 Đậu
204 16040204 Nguyễn Thị Thanh Nữ 27/07/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đậu
205 16040205 Trịnh Minh Nam 16/04/1995 Bình Dương 5 3.5 Rớt
206 16040206 Trần Thanh Tuấn Nam 11/02/1988 Bình Dương 0 0 x
207 16040207 Trương Văn Tuấn Nam 08/08/1973 Bình Dương 0 0 x
208 16040208 Đỗ Anh Tuấn Nam 13/10/1974 Bình Dương 0 0 x
209 16040209 Nguyễn Thanh Tùng Nam 04/04/1992 Đồng Nai 7 4 Rớt
210 16040210 Đặng Thanh Tùng Nam 14/06/1995 Bình Dương 7 9 Đậu
211 16040211 Nguyễn Đoàn Cẩm Tuyên Nữ 06/08/1997 Đồng Nai 7 7 Đậu
212 16040212 Đào Thị Tuyến Nữ 24/10/1996 Thanh Hóa 10 8.5 Đậu
213 16040213 Lê Như Tuyến Nữ 15/01/1995 Bình Dương 4.5 3.5 Rớt
214 16040214 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 03/11/1997 Bình Dương 8.5 8 Đậu
215 16040215 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 22/10/1995 Bình Dương 9.5 9 Đậu
216 16040216 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 22/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 8 7 Đậu
217 16040217 Lăng Thị Tuyết Nữ 15/06/1995 Bình Phước 6 8.5 Đậu
218 16040218 Lê Quang Duy Uyên Nữ 19/11/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
219 16040219 Trần Ngọc Nhựt Vân Nữ 04/10/1996 Bình Phước 7.5 8.5 Đậu
220 16040220 Huỳnh Mỹ Vân Nữ 10/05/1978 Bình Dương 0 0 x
221 16040221 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 17/11/1994 TP HCM 5.5 5.5 Đậu
222 16040222 Đào Hải Vân Nam 02/04/1996 Bình Dương 0 0 x
223 16040223 Mai Xuân Văn Nam 21/09/1980 Bắc Giang 6 8.5 Đậu
224 16040224 Thạch Nam 11/02/1977 Trà Vinh 0 0 x
225 16040225 Trần Minh Nam 02/02/1962 Đà Nẵng 7 8 Đậu
226 16040226 Ngô Lan Vy Nữ 07/02/1997 Bình Dương 9 7.5 Đậu
227 16040227 Nguyễn Thị Lê Vy Nữ 08/03/1997 Bình Dương 9 8.5 Đậu
228 16040228 Hồ Thị Tường Vy Nữ 16/03/1996 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
229 16040229 Nguyễn Kiều Như Ý Nữ 13/07/1996 Sông Bé 5 5.5 Đậu
230 16040230 Nguyễn Thị Ngọc Ý Nữ 14/02/1995 Bình Dương 4.5 1.5 Rớt
231 16040231 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 10/09/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
232 16040232 Hoàng Thị Ngọc Yến Nữ 05/10/1997 Bình Dương 7 8.5 Đậu
233 16040233 Nguyễn Vũ Hoàng Yến Nữ 23/07/1997 Bình Dương 8 8.5 Đậu
234 16040234 Đinh Thị Phi Yến Nữ 05/05/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
Danh sách này có 234 thí sinh.

watch_later
27/06/2016 00:00:00  
visibility
 775