Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (03B/2016) khóa 16031 Ngày 14 tháng 05 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16031001 Võ Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 22/10/1996 Bình Phước 8.5 7.5 Đậu
2 16031002 Đoàn Lê Mai Anh Nữ 01/10/1996 Thái Bình 9 8 Đậu
3 16031003 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 10/10/1993 Sông Bé 8.5 6 Đậu
4 16031004 Võ Thị Xuân Anh Nữ 16/04/1995 Ninh Thuận 8.5 9.5 Đậu
5 16031005 Dương Vân Anh Nữ 21/05/1996 Tp.HCM 0 8 Rớt
6 16031006 Đỗ Tấn Bính Nam 26/09/1996 Quảng Ngãi 0 0 x
7 16031007 Hà Dương Duy Bình Nam 30/06/1994 Bình Dương 0 0 x
8 16031008 Đặng Bá Cần Nam 04/02/1994 Cần Thơ 8 4 Rớt
9 16031009 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 17/10/1996 Long An 8 6 Đậu
10 16031010 Hoàng Lan Chinh Nữ 20/02/1995 Thanh Hóa 8.5 7 Đậu
11 16031011 Đỗ Thị Việt Chinh Nữ 29/10/1996 Bắc Giang 8.5 6.5 Đậu
12 16031012 Mai Thị Thu Chung Nữ 02/07/1996 Bình Định 8.5 6.5 Đậu
13 16031013 Hồ Khánh Diễm Nữ 27/11/1995 Bình Dương 8 7 Đậu
14 16031014 Phạm Thị Diễm Nữ 28/08/1996 Phú Yên 8.5 9 Đậu
15 16031015 Thới Thị Điểm Nữ 25/02/1997 Quảng Ngãi 8.5 6 Đậu
16 16031016 Phan Thị Diễn Nữ 22/03/1995 Hà Tĩnh 8.5 6.5 Đậu
17 16031017 Nguyễn Hoàng Điệp Nam 12/10/1994 Bình Dương 0 0 x
18 16031018 Võ Thị Ngọc Điệp Nữ 03/10/1978 Bình Dương 9 7 Đậu
19 16031019 Trần Văn Định Nam 16/09/1992 Bình Định 9 8 Đậu
20 16031020 Nguyễn Trung Đức Nam 04/11/1993 Quảng Bình 7.5 7.5 Đậu
21 16031021 Huỳnh Thị Thùy Dương Nữ 13/02/1996 Bình Dương 8.5 5 Đậu
22 16031022 Nguyễn Phước Đường Nam 19/02/1992 An Giang 8 5 Đậu
23 16031023 Trần Đức Duy Nam 08/08/1989 Bình Dương 8 9 Đậu
24 16031024 Phạm Thị Giang Nữ 01/12/1996 Thái Bình 8 9 Đậu
25 16031025 Phạm Thị Thu Giang Nữ 24/12/1995 Sông Bé 8.5 5.5 Đậu
26 16031026 Trần Thị Nữ 25/06/1996 Lâm Đồng 9.5 9 Đậu
27 16031027 Đinh Thị Ngân Nữ 10/10/1996 Hà Tĩnh 8.5 10 Đậu
28 16031028 Bùi Trần Thu Nữ 29/01/1995 Sông Bé 8 5.5 Đậu
29 16031029 Lê Diễm Hằng Nữ 28/09/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
30 16031030 Ngô Thị Hằng Nữ 17/09/1996 Nam Định 7.5 7.5 Đậu
31 16031031 Trần Thị Hạnh Nữ 27/04/1995 Hà Nội 7.5 7.5 Đậu
32 16031032 Trần Thị Ngọc Hảo Nữ 05/11/1996 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
33 16031033 Nguyễn Thị Bích Hảo Nữ 02/06/1995 Đà Nẵng 8 8.5 Đậu
34 16031034 Đỗ Thị Hiền Nữ 01/03/1996 Bình Dương 9 9.5 Đậu
35 16031035 Đỗ Ngọc Hiệp Nam 08/10/1993 Hà Nam 9.5 5.5 Đậu
36 16031036 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 09/09/1995 Bình Dương 9 10 Đậu
37 16031037 Trần Thị Ngọc Hoa Nữ 02/01/1993 Bình Định 9 7.5 Đậu
38 16031038 Lê Thị Hóa Nữ 26/08/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
39 16031039 Trương Thị Hòa Nữ 28/01/1996 Nghệ An 8 9 Đậu
40 16031040 Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 07/09/1996 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
41 16031041 Đặng Kim Hồng Nữ 11/07/1995 Tp.HCM 8 6 Đậu
42 16031042 Mạc Thị Thu Hợp Nữ 09/06/1996 Quảng Ngãi 8.5 9 Đậu
43 16031043 Nguyễn Văn Hùng Nam 29/11/1995 Đồng Tháp 7.5 6.5 Đậu
44 16031044 Lê Thị Hương Nữ 20/08/1994 Thanh Hóa 8.5 3.5 Rớt
45 16031045 Đỗ Quỳnh Hương Nữ 27/02/1997 Bình Dương 0 0 x
46 16031046 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 16/08/1995 Đắk Lắk 8 10 Đậu
47 16031047 Ngô Thị Hương Nữ 22/03/1995 Quảng Trị 8 6 Đậu
48 16031048 Phan Văn Hữu Nam 18/11/1995 Nam Định 8 5 Đậu
49 16031049 Đinh Thị Thu Huyền Nữ 20/03/1995 Ninh Bình 8.5 7.5 Đậu
50 16031050 Lê Thị Huyền Nữ 20/06/1988 Thái Bình 7 4 Rớt
51 16031051 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 08/06/1995 Gia Lai 8 7 Đậu
52 16031052 Lê Phạm Huynh Nam 19/03/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
53 16031053 Vương Triều Khang Nam 29/03/1995 Bình Dương 0 0 x
54 16031054 Phạm Duy Khánh Nam 09/07/1995 Hải Dương 0 0 x
55 16031055 Lương Thị Kim Lan Nữ 16/02/1995 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
56 16031056 Nguyễn Thị Lanh Nữ 04/03/1995 Quảng Bình 7.5 6 Đậu
57 16031057 Ngô Đình Ngọc Lanh Nữ 01/12/1995 Cà Mau 0 10 Rớt
58 16031058 Lê Thị Thảo Linh Nữ 04/09/1995 Thanh Hóa 8.5 6.5 Đậu
59 16031059 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 25/10/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
60 16031060 Đỗ Khánh Linh Nữ 15/04/1996 Bình Phước 0 0 x
61 16031061 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/06/1996 Sông Bé 8.5 7.5 Đậu
62 16031062 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 09/11/1997 Bình Dương 0 0 x
63 16031063 Đỗ Duy Linh Nữ 19/08/1996 Đồng Nai 8.5 9.5 Đậu
64 16031064 Hoàng Gia Linh Nữ 04/10/1996 Đồng Nai 8 6 Đậu
65 16031065 Nguyễn Thùy Linh Nữ 26/12/1996 Bình Dương 7.5 9 Đậu
66 16031066 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 10/10/1994 Quảng Bình 8 5 Đậu
67 16031067 Huỳnh Đoàn Thị Diễm Loan Nữ 18/08/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
68 16031068 Nguyễn Thị Loan Nữ 27/05/1994 Thanh Hóa 8 6 Đậu
69 16031069 Huỳnh Thị Kiều Ly Nữ 10/06/1994 Quảng Nam 8.5 4 Rớt
70 16031070 Bùi Thị Hoài Mi Nữ 15/06/1996 Lâm Đồng 8.5 9 Đậu
71 16031071 Phạm Tú Quốc Minh Nam 28/12/1991 Đắk Lắk 7 2 Rớt
72 16031072 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 05/06/1996 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đậu
73 16031073 Nguyễn Thị Năm Nữ 10/05/1994 Thanh Hóa 8 3 Rớt
74 16031074 Dương Thị Hồng Nga Nữ 26/11/1996 Sông Bé 9 6.5 Đậu
75 16031075 Quách Thị Lệ Ngân Nữ 10/01/1996 Bình Định 8 6 Đậu
76 16031076 Lê Kim Ngân Nữ 16/11/1995 Sông Bé 0 0 x
77 16031077 Nguyễn Kim Ngân Nữ 16/04/1996 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
78 16031078 Trương Thị Mỹ Ngọc Nữ 22/08/1996 Gia Lai 9 10 Đậu
79 16031079 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Nữ 06/09/1996 Long An 9 5 Đậu
80 16031080 Hồ Hữu Nhân Nam 23/03/1995 Bình Dương 7 7 Đậu
81 16031081 Đinh Thị Thảo Nhi Nữ 30/08/1996 Lâm Đồng 8 7.5 Đậu
82 16031082 Trần Yến Nhi Nữ 15/01/1996 Long An 9 8.5 Đậu
83 16031083 Nguyễn Ngọc Linh Nhi Nữ 05/05/1997 Bình Dương 9 9 Đậu
84 16031084 Hà Thị Thu Nhi Nữ 03/09/1996 Sông Bé 8.5 7 Đậu
85 16031085 Nguyễn Thị Út Nhiên Nữ 25/07/1995 Kon Tum 8.5 8.5 Đậu
86 16031086 Phan Thị Hà Như Nữ 20/10/1996 Đắk Lắk 9 8 Đậu
87 16031087 Đinh Thị Như Nữ 04/05/1994 Cà Mau 7.5 4 Rớt
88 16031088 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 02/06/1991 Hải Hưng 7 5.5 Đậu
89 16031089 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 11/08/1981 Bình Dương 7 7 Đậu
90 16031090 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20/02/1995 Đắk Lắk 9 9 Đậu
91 16031091 Nguyễn Hoàng Cơ Diệu Nương Nữ 19/02/1997 Bình Thuận 9 8.5 Đậu
92 16031092 Lương Hoàng Oanh Nữ 28/01/1994 Bình Dương 7.5 5 Đậu
93 16031093 Trần Minh Phát Nam 12/01/1996 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
94 16031094 Vũ Thị Phương Nữ 13/08/1995 Sông Bé 7 6 Đậu
95 16031095 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ 12/10/1995 Lâm Đồng 8 6 Đậu
96 16031096 Lê Thị Mai Phương Nữ 16/10/1996 Ninh Thuận 8.5 5.5 Đậu
97 16031097 Nguyễn Bảo Phương Nữ 26/09/1995 Đồng Nai 7.5 7 Đậu
98 16031098 Lê Thị Phượng Nữ 04/06/1994 Hà Tĩnh 7.5 5.5 Đậu
99 16031099 Quách Ngọc Như Quỳnh Nữ 28/09/1996 Đồng Nai 8.5 8.5 Đậu
100 16031100 Phạm Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 20/12/1996 Bình Dương 7 6.5 Đậu
101 16031101 Hồ Thị Sương Nữ 30/12/1988 Đắk Lắk 7 5 Đậu
102 16031102 Nguyễn Hữu Tài Nam 13/10/1995 Bình Dương 7.5 8 Đậu
103 16031103 Lê Thị Anh Tha Nữ 17/06/1996 Bình Thuận 9.5 9.5 Đậu
104 16031104 Trần Thị Thu Thanh Nữ 29/11/1996 Sông Bé 7 6 Đậu
105 16031105 Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/08/1995 Đồng Nai 7.5 6.5 Đậu
106 16031106 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 04/03/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
107 16031107 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 05/05/1996 Ninh Thuận 8 5.5 Đậu
108 16031108 Trương Thùy Phương Thảo Nữ 13/11/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
109 16031109 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 01/06/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
110 16031110 Trương Thị Út Thoa Nữ 01/12/1994 Sông Bé 8 6.5 Đậu
111 16031111 Lê Thị Thu Nữ 30/05/1996 Nghệ An 9 9 Đậu
112 16031112 Trần Anh Thư Nữ 07/07/1996 Sông Bé 7 6.5 Đậu
113 16031113 Đỗ Nguyễn Hoài Thư Nữ 04/10/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
114 16031114 Nguyễn Thị Thương Nữ 03/08/1995 Hà Tĩnh 9 9.5 Đậu
115 16031115 Trần Thị Thương Nữ 10/11/1995 Thái Bình 8.5 9 Đậu
116 16031116 Đặng Thị Hoài Thương Nữ 30/07/1994 Bình Dương 7.5 7 Đậu
117 16031117 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/05/1996 Đắk Lắk 7 6.5 Đậu
118 16031118 Tạ Lê Minh Thuy Nữ 13/02/1996 Bình Dương 7 5.5 Đậu
119 16031119 Tô Thị Bích Thủy Nữ 01/06/1990 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
120 16031120 Vũ Thị Thủy Nữ 07/07/1994 Thái Bình 7.5 7 Đậu
121 16031121 Võ Thị Thanh Thủy Nữ 08/06/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
122 16031122 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 10/07/1996 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
123 16031123 Đặng Thị Thanh Thủy Nữ 11/07/1996 Sông Bé 7.5 8 Đậu
124 16031124 Nguyễn Phúc Hà Tiên Nữ 01/12/1995 Bình Dương 7.5 6 Đậu
125 16031125 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 19/09/1996 Bình Thuận 7.5 4 Rớt
126 16031126 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 01/07/1995 Cần Thơ 7.5 9 Đậu
127 16031127 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 15/12/1995 Long An 8 7.5 Đậu
128 16031128 Dương Thị Toan Nữ 04/10/1995 Đắk Lắk 7.5 9 Đậu
129 16031129 Nguyễn Mai Trâm Nữ 27/07/1996 Đồng Nai 7.5 3.5 Rớt
130 16031130 Nguyễn Chánh Trân Trân Nữ 25/11/1995 An Giang 9 9.5 Đậu
131 16031131 Nguyễn Hoàng Minh Trang Nữ 22/05/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
132 16031132 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 15/12/1995 Sông Bé 9 5.5 Đậu
133 16031133 Phan Thị Trang Nữ 10/03/1996 Thanh Hóa 6.5 6 Đậu
134 16031134 Lê Thị Hà Trang Nữ 16/12/1995 Đắk Lắk 7.5 8 Đậu
135 16031135 Lê Thanh Triết Nam 25/11/1985 Bình Dương 8 6 Đậu
136 16031136 Nguyễn Thị Ngọc Triệu Nữ 17/01/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
137 16031137 Lê Quốc Triệu Nam 14/04/1992 Bình Dương 7.5 9 Đậu
138 16031138 Tống Quốc Trọng Nam 13/12/1993 Bình Dương 7.5 10 Đậu
139 16031139 Nguyễn Thị Kim Trúc Nữ 12/11/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
140 16031140 Vũ Thị Nữ 20/03/1996 Bình Phước 9 10 Đậu
141 16031141 Nguyễn Ngọc Khánh Tuyền Nữ 13/03/1996 Bình Dương 7.5 2.5 Rớt
142 16031142 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 05/10/1996 Bình Dương 7.5 10 Đậu
143 16031143 Võ Thị Ngọc Tuyết Nữ 06/02/1993 Bình Định 7.5 4.5 Rớt
144 16031144 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 19/05/1997 Tp.HCM 7.5 5.5 Đậu
145 16031145 Nguyễn Hoàng Thể Uyên Nữ 28/06/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
146 16031146 Nguyễn Thị Uyên Nữ 07/09/1996 Kon Tum 8 9.5 Đậu
147 16031147 Hán Nữ Tố Uyển Nữ 03/06/1996 Ninh Thuận 8 9 Đậu
148 16031148 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 09/11/1996 Sông Bé 7.5 5.5 Đậu
149 16031149 Nguyễn Thị Kiều Viên Nữ 14/01/1996 Bình Phước 7.5 5.5 Đậu
150 16031150 Nguyễn Hữu Vinh Nam 22/12/1995 Bình Dương 8 7 Đậu
151 16031151 Huỳnh Vinh Nữ 10/11/1996 Bình Dương 8 8.5 Đậu
152 16031152 Tô Phong Vinh Nam 28/04/1994 Sông Bé 7.5 5.5 Đậu
153 16031153 Lê Hoàng Yến Vy Nữ 03/08/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
154 16031154 Lương Thị Hải Yến Nữ 13/05/1994 Sông Bé 0 0 x
Danh sách này có 154 thí sinh.

watch_later
16/05/2016 00:00:00  
visibility
 623