Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (03A/2016) khóa 16030 Ngày 14 tháng 05 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16030001 Nguyễn Thị Mỹ An Nữ 13/09/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
2 16030002 Nguyễn Tuấn Anh Nam 03/08/1997 Đồng Nai 9.5 6.5 Đậu
3 16030003 Hà Thành Anh Nam 16/08/1996 Tp.HCM 6 4 Rớt
4 16030004 Trần Thị Kiều Anh Nữ 28/01/1996 Kon Tum 7 5 Đậu
5 16030005 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 05/05/1995 Đắk Lắk 6.5 6 Đậu
6 16030006 Lê Chí Bảo Nam 15/10/1996 Cà Mau 8 5.5 Đậu
7 16030007 Nguyễn Thị Thanh Chi Nữ 04/12/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
8 16030008 Hồ Thị Kim Chi Nữ 29/03/1997 Bình Dương 9 4 Rớt
9 16030009 Võ Thị Cẩm Chung Nữ 01/08/1996 Bình Dương 8 6 Đậu
10 16030010 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 10/10/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
11 16030011 Lê Nguyễn Quốc Cường Nam 08/06/1997 Đồng Nai 0 0 x
12 16030012 Phạm Lê Hồng Dân Nữ 20/12/1997 Đồng Nai 5.5 6 Đậu
13 16030013 Võ Thị Anh Đào Nữ 23/11/1988 Bình Dương 7 5 Đậu
14 16030014 Mã Thị Hồng Đào Nữ 30/09/1994 Long An 6.5 5 Đậu
15 16030015 Lương Thị Đào Nữ 03/01/1994 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
16 16030016 Văn Tiến Đạt Nam 14/11/1997 Đồng Nai 0 0 x
17 16030017 Nguyễn Thị Diệu Nữ 08/03/1992 Nghệ An 0 0 x
18 16030018 Phan Thị Dung Nữ 12/03/1996 Hà Tĩnh 6 4 Rớt
19 16030019 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 22/09/1997 Long An 5 2 Rớt
20 16030020 Ngô Thùy Dung Nữ 26/12/1994 Cao Bằng 6.5 2.5 Rớt
21 16030021 Đỗ Thị Thùy Dung Nữ 07/08/1995 Thanh Hóa 0 0 x
22 16030022 Hà Thị Thùy Dương Nữ 15/02/1995 Tiền Giang 6 0 Rớt
23 16030023 Lê Huỳnh Duy Nam 23/11/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Rớt
24 16030024 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 27/06/1995 Quảng Ngãi 6 3 Rớt
25 16030025 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nữ 29/01/1997 Bình Dương 8 8 Đậu
26 16030026 Hoàng Thị Giang Nữ 03/02/1997 Bắc Giang 6 5 Đậu
27 16030027 Vương Ngọc Gìau Nữ 09/03/1996 Bình Dương 7 7 Đậu
28 16030028 Nguyễn Xuân Lệ Nữ 27/10/1995 Đắk Lắk 6.5 1.5 Rớt
29 16030029 Trần Thị Thu Nữ 29/06/1997 Bình Dương 7.5 2 Rớt
30 16030030 Bùi Thị Hải Nữ 18/06/1995 Thái Bình 8 4 Rớt
31 16030031 Nguyễn Lệ Hằng Nữ 01/08/1994 Hà Nội 6.5 5 Đậu
32 16030032 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/01/1995 Gia Lai 7.5 4 Rớt
33 16030033 Lê Thị Hằng Nữ 10/11/1996 Thanh Hóa 9 7.5 Đậu
34 16030034 Lê Thị Hằng Nữ 16/02/1993 Thanh Hóa 0 0 x
35 16030035 Võ Thị Như Hảo Nữ 25/04/1996 Quảng Ngãi 7 0 Rớt
36 16030036 Vương Thái Hậu Nữ 06/10/1993 Bắc Ninh 7 6 Đậu
37 16030037 Bùi Thị Hậu Nữ 20/10/1996 Quảng Ngãi 5.5 5.5 Đậu
38 16030038 Huỳnh Lâm Kim Hiền Nữ 04/11/1995 Tp.HCM 6.5 3 Rớt
39 16030039 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 01/05/1997 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
40 16030040 Kiều Thị Hồng Hiền Nữ 20/03/1994 Ninh Thuận 7 5 Đậu
41 16030041 Lê Thị Thu Hiền Nữ 23/02/1997 Bình Phước 7 5 Đậu
42 16030042 Phạm Hồng Hoa Nữ 25/02/1996 Quảng Ngãi 7.5 5 Đậu
43 16030043 Đinh Thị Hoài Nữ 25/01/1995 Sông Bé 9 7 Đậu
44 16030044 Lê Thị Hoan Nữ 14/11/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
45 16030045 Đỗ Thị Tuyết Hồng Nữ 17/09/1997 Bình Dương 6 3 Rớt
46 16030046 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 24/09/1997 Ninh Thuận 6.5 6 Đậu
47 16030047 Trần Xuân Hùng Nam 09/04/1983 Hà Nam 8.5 7.5 Đậu
48 16030049 Đổng Thị Bích Hương Nữ 20/05/1997 Ninh Thuận 4.5 3.5 Rớt
49 16030050 Nguyễn Thu Hương Nữ 25/01/1996 Nghệ An 0 0 x
50 16030051 Nguyễn Đặng Thanh Hương Nữ 27/10/1997 Bình Định 9 6.5 Đậu
51 16030052 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 30/04/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
52 16030053 Văn Trần Mỹ Hương Nữ 18/01/1997 Bình Phước 6.5 4.5 Rớt
53 16030054 Nguyễn Thị Diệu Hương Nữ 30/10/1997 Bình Phước 7 5.5 Đậu
54 16030055 Đặng Thị Hương Nữ 22/01/1997 Đồng Nai 8 6 Đậu
55 16030056 Phạm Thu Hường Nữ 03/11/1997 Nam Định 7.5 4.5 Rớt
56 16030057 Đỗ Từ Huy Nam 17/12/1994 Bình Dương 0 0 x
57 16030058 Lê Thị Huyền Nữ 18/07/1995 Thanh Hóa 5.5 3.5 Rớt
58 16030059 Mai Trần Duy Khánh Nam 03/10/1995 TP HCM 5 4 Rớt
59 16030060 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 23/08/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Rớt
60 16030061 Thái Văn Lâm Nam 05/03/1995 Tp.HCM 7 5 Đậu
61 16030062 Võ Văn Lâm Nam 15/05/1987 Quảng Nam 0 0 x
62 16030063 Phạm Thị Lan Nữ 20/02/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
63 16030064 Nguyễn Thanh Liêm Nam 31/08/1996 Tây Ninh 8.5 5 Đậu
64 16030065 Nguyễn Thị Diệu Liên Nữ 01/08/1964 Đà Nẵng 0 0 x
65 16030066 Nguyễn Thị Liên Nữ 18/05/1996 Quảng Trị 8 6.5 Đậu
66 16030067 Cao Thị Liên Nữ 20/04/1995 Hưng Yên 7 4.5 Rớt
67 16030068 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/07/1997 Đắk Lắk 6 2.5 Rớt
68 16030069 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 07/04/1996 Sông Bé 8 8 Đậu
69 16030070 Bùi Lương Linh Nam 14/05/1984 Gia Lai 9 7.5 Đậu
70 16030071 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 17/11/1995 Bình Dương 9 8 Đậu
71 16030072 Nguyễn Mai Linh Nữ 11/03/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
72 16030073 Phan Thị Đức Linh Nữ 03/01/1997 Tây Ninh 6 4.5 Rớt
73 16030074 Trần Thị Loan Nữ 20/07/1996 Bình Phước 7 4 Rớt
74 16030075 Nguyễn Thị Lợi Nữ 21/05/1991 Nghệ An 8.5 5 Đậu
75 16030076 Qúach Thị Lương Nữ 07/09/1996 Hải Phòng 7.5 5 Đậu
76 16030077 Vũ Văn Lương Nam 01/05/1994 Thanh Hóa 4 4 Rớt
77 16030078 Đặng Thị Nữ 06/07/1996 Đắk Lắk 7 4 Rớt
78 16030079 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 01/10/1994 Thái Bình 5 4.5 Rớt
79 16030080 Lưu Thị Mận Nữ 10/10/1994 Bình Định 6.5 4 Rớt
80 16030081 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 08/05/1994 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
81 16030082 Trần Thị Kiều My Nữ 15/09/1995 Bình Dương 9 6.5 Đậu
82 16030083 Huỳnh Thị Thúy Nga Nữ 25/10/1997 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
83 16030084 Đặng Thị Thúy Nga Nữ 22/10/1997 Đồng Nai 9 4.5 Rớt
84 16030085 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 03/07/1997 Bình Dương 9.5 4.5 Rớt
85 16030086 Nguyễn Kim Ngân Nữ 19/10/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
86 16030087 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/06/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
87 16030088 Trần Xuân Nghĩa Nam 12/05/1997 Đắk Lắk 0 0 x
88 16030089 Huỳnh Hiếu Bảo Ngọc Nữ 27/08/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
89 16030090 Trần Thị Ngọc Nữ 11/10/1995 Nam Định 9 4 Rớt
90 16030091 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 28/12/1995 Bình Dương 7.5 6 Đậu
91 16030092 Dương Thị Kim Nhàn Nữ 02/07/1995 Bình Thuận 8 6 Đậu
92 16030093 Huỳnh Hữu Nhân Nam 13/10/1996 Bình Dương 9.5 8 Đậu
93 16030094 Phạm Trọng Nhân Nam 04/02/1995 Tiền Giang 7.5 6.5 Đậu
94 16030095 Thạch Thị Tuyết Nhi Nữ 25/12/1996 Đồng Nai 7.5 4 Rớt
95 16030096 Nguyễn Hoàng Tú Nhi Nữ 07/08/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
96 16030097 Nguyễn Nữ Thuận Nhiên Nữ 07/02/1997 Bình Phước 6 2 Rớt
97 16030098 Biện Thị Nho Nữ 27/12/1995 Bình Dương 9 8.5 Đậu
98 16030099 Nguyễn Thị Nhung Nữ 06/01/1997 Hà Tĩnh 6 4.5 Rớt
99 16030100 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/12/1997 Bình Dương 8.5 6 Đậu
100 16030101 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 12/02/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
101 16030102 Hồ Thị Thúy Oanh Nữ 11/11/1996 Tp.HCM 9 5 Đậu
102 16030103 Chu Văn Phúc Nam 13/07/1996 Nghệ An 6.5 2.5 Rớt
103 16030104 Trượng Thị Ái Phương Nữ 02/02/1997 Ninh Thuận 6.5 4 Rớt
104 16030105 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/02/1995 Đắk Lắk 8 4 Rớt
105 16030106 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ 19/07/1997 Bình Dương 8.5 4.5 Rớt
106 16030107 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 05/06/1992 Bình Dương 7 2 Rớt
107 16030108 Tô Phương Quỳnh Nữ 15/05/1994 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
108 16030109 Nguyễn Minh Sang Nam 09/03/1995 TP HCM 8.5 6.5 Đậu
109 16030110 Nguyễn Minh Sang Nam 08/01/1997 Bình Dương 5 4.5 Rớt
110 16030111 Chắng Khưng Sầu Nam 27/07/1996 Đồng Nai 8 4.5 Rớt
111 16030112 Nguyễn Thị Hồng Sen Nữ 09/10/1995 Bình Định 0 0 x
112 16030113 Lưu Thành Tài Nữ 23/03/1996 Gia Lai 8.5 7 Đậu
113 16030114 Lê Đại Tân Nam 07/09/1997 Bình Dương 8.5 6 Đậu
114 16030115 Võ Thị Thắm Nữ 28/02/1997 Quảng Ngãi 5.5 5 Đậu
115 16030116 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 03/10/1997 Long An 8.5 6 Đậu
116 16030117 Huỳnh Thị Mỹ Thanh Nữ 09/01/1997 Bình Dương 6.5 4 Rớt
117 16030118 Nhiêu Thanh Thảo Nữ 12/08/1995 Ninh Thuận 4.5 5 Rớt
118 16030119 Phan Thanh Thảo Nữ 05/06/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
119 16030120 Phạm Thị Thanh Thi Nữ 20/09/1997 Bình Thuận 8 4.5 Rớt
120 16030121 Nguyễn Hoàng Thơ Nữ 03/11/1997 Bình Dương 5.5 1.5 Rớt
121 16030122 Phạm Anh Thọ Nam 10/06/1997 Bình Dương 5.5 7.5 Đậu
122 16030123 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/06/1995 Thanh Hóa 9 9 Đậu
123 16030124 Dương Thị Thu Nữ 14/06/1996 Hà Tĩnh 5.5 6.5 Đậu
124 16030125 Vũ Thị Tuyết Thu Nữ 28/09/1995 Bình Thuận 9.5 6 Đậu
125 16030126 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 19/11/1997 Bình Dương 8.5 8 Đậu
126 16030127 Châu Thị Thuận Nữ 10/08/1997 Ninh Thuận 5.5 3 Rớt
127 16030128 Trần Thị Hoài Thương Nữ 11/08/1997 Bình Dương 8 4 Rớt
128 16030129 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Nữ 16/02/1994 Tp.HCM 8.5 6.5 Đậu
129 16030130 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 06/03/1997 Bình Dương 5 3 Rớt
130 16030131 Mai Thị Thanh Thúy Nữ 25/03/1995 TP HCM 5.5 5 Đậu
131 16030132 Phạm Thị Bích Thủy Nữ 18/10/1995 Sông Bé 7 5 Đậu
132 16030133 Phạm Thị Thủy Nữ 25/02/1995 Bình Định 8 6.5 Đậu
133 16030134 Huỳnh Ngọc Phương Thy Nữ 16/02/1997 Bình Dương 9 5.5 Đậu
134 16030135 Lâm Thị Mỹ Tiên Nữ 15/04/1996 Bình Dương 6.5 6.5 Đậu
135 16030136 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/11/1996 Đắk Lắk 9 4 Rớt
136 16030137 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 07/11/1996 Quảng Trị 7.5 5.5 Đậu
137 16030138 Nguyễn Trường Tiến Nam 21/10/1997 Phú Yên 7.5 4 Rớt
138 16030139 Nguyễn Thanh Tiến Nam 24/04/1995 Sông Bé 6.5 6 Đậu
139 16030140 Vũ Ngọc Thùy Trâm Nữ 22/10/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
140 16030141 Cao Thị Huỳnh Trang Nữ 07/12/1997 Bình Dương 0 0 x
141 16030142 Dương Thị Thùy Trang Nữ 17/01/1994 Kiên Giang 9 7.5 Đậu
142 16030143 Nguyễn Thị Trang Nữ 01/11/1997 Thanh Hóa 8.5 4 Rớt
143 16030144 Phùng Thị Trang Nữ 02/10/1992 Hải Phòng 0 0 x
144 16030145 Trịnh Thị Thanh Trinh Nữ 29/11/1996 Bình Dương 9 4 Rớt
145 16030146 Nguyễn Võ Thanh Trúc Nữ 23/10/1997 Bình Dương 6.5 4 Rớt
146 16030147 Phan Thị Tươi Nữ 14/01/1996 Thừa Thiên Huế 8.5 5 Đậu
147 16030148 Nguyễn Văn Tưởng Nam 17/02/1997 Bình Phước 4.5 1.5 Rớt
148 16030149 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 7 3 Rớt
149 16030150 Bùi Thanh Tuyến Nữ 29/06/1995 Sông Bé 8 4 Rớt
150 16030151 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 03/11/1997 Bình Dương 8.5 4 Rớt
151 16030152 Nguyễn Ngọc Tuyển Nữ 03/02/1997 Tây Ninh 6 0 Rớt
152 16030153 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 04/09/1997 Bình Dương 7 8.5 Đậu
153 16030154 Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết Nữ 15/12/1997 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
154 16030155 Trần Ngọc Nhật Uyên Nữ 09/08/1996 Bình Thuận 5.5 5 Đậu
155 16030156 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 28/02/1997 Bình Dương 8 6 Đậu
156 16030157 Trần Ngọc Nhựt Vân Nữ 04/10/1996 Bình Phước 7.5 3.5 Rớt
157 16030158 Đỗ Tuyết Vàng Nữ 09/07/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
158 16030159 Nguyễn Hoàng Nam 30/09/1997 Bình Dương 6 6 Đậu
159 16030160 Tô Thị Tường Vy Nữ 30/12/1996 Bình Định 8 8 Đậu
160 16030161 Nguyễn Thị Xuân Nữ 07/11/1997 Hưng Yên 7 5 Đậu
161 16030162 Lường Thị Xuân Nữ 16/04/1995 Thanh Hóa 4 0 Rớt
162 16030163 Đỗ Diệu Ý Nữ 29/09/1997 Bình Thuận 8.5 6 Đậu
163 16030164 Bùi Thị Xuân Yến Nữ 25/09/1993 Bình Dương 5.5 3 Rớt
Danh sách này có 163 thí sinh.

watch_later
16/05/2016 00:00:00  
visibility
 1048