Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (02B/2016) khóa 16021 Ngày 09 tháng 04 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16021001 Bùi Thị Trâm Anh Nữ 16/08/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
2 16021002 Trần Nguyễn Trâm Anh Nữ 10/04/1994 Bình Dương 7.5 2.5 Rớt
3 16021003 Nguyễn Thị Bách Nữ 29/10/1995 Thanh Hóa 8 7.5 Đậu
4 16021004 Hà Dương Duy Bình Nam 30/06/1994 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
5 16021005 Phan Thanh Bình Nam 06/02/1996 Lâm Đồng 7.5 8 Đậu
6 16021006 Lê Thị Bốn Nữ 10/02/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
7 16021007 Phạm Công Danh Nam 09/10/1994 Đồng Nai 7.5 8 Đậu
8 16021008 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 15/10/1995 Đắk Lắk 8.5 7.5 Đậu
9 16021009 Trần Quốc Đạt Nam 07/07/1995 Sông Bé 7 5 Đậu
10 16021010 Nguyễn Hồng Diễm Nữ 18/03/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
11 16021011 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 20/12/1995 Quảng Ngãi 8.5 10 Đậu
12 16021012 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 08/06/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
13 16021013 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 02/12/1996 Sông Bé 9 8 Đậu
14 16021014 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 08/08/1996 Sông Bé 8.5 7.5 Đậu
15 16021015 Hứa Trọng Duy Nam 05/10/1991 Bình Dương 6.5 2 Rớt
16 16021016 Đỗ Anh Duy Nam 26/11/1996 Tp.HCM 8 10 Đậu
17 16021017 Phạm Trần Khánh Duy Nam 10/01/1991 Bình Dương 9 9.5 Đậu
18 16021018 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 04/12/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
19 16021019 Nguyễn Thị Thu Nữ 20/12/1994 Bình Dương 8.5 9 Đậu
20 16021020 Huỳnh Thị Bảo Nữ 05/10/1995 Bình Dương 8 7 Đậu
21 16021021 Nguyễn Thị Thu Nữ 15/05/1996 Thanh Hóa 8.5 10 Đậu
22 16021022 Trần Thị Thu Nữ 20/03/1995 Quảng Bình 8.5 7.5 Đậu
23 16021023 Nguyễn Duy Hải Nam 03/01/1996 Thái Bình 9 10 Đậu
24 16021024 Trần Phan Ngọc Hằng Nữ 14/05/1995 Bình Phước 8 7 Đậu
25 16021025 Hồ Thị Thu Hạnh Nữ 20/10/1995 Thanh Hóa 8.5 8 Đậu
26 16021026 Đặng Ngọc Như Hảo Nữ 17/06/1995 Sông Bé 9 10 Đậu
27 16021027 Huỳnh Văn Hậu Nam 20/11/1995 Bình Dương 8 8.5 Đậu
28 16021028 Nguyễn Thị Hậu Nữ 28/06/1995 Đắk Lắk 9 4.5 Rớt
29 16021029 Tạ Thị Bích Hiên Nữ 25/10/1993 Bình Dương 8.5 2 Rớt
30 16021030 Bùi Thị Hiền Nữ 12/10/1996 Quảng Ngãi 8.5 7 Đậu
31 16021031 Trần Thị Thu Hiền Nữ 01/01/1995 Sông Bé 9 7.5 Đậu
32 16021032 Lê Thị Thu Hiền Nữ 14/05/1992 Bình Dương 0 0 x
33 16021033 Trương Thị Hoa Nữ 10/08/1994 Thanh Hóa 9 5.5 Đậu
34 16021034 Nguyễn Văn Hùng Nam 29/11/1995 Đồng Tháp 7.5 2 Rớt
35 16021035 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 18/10/1994 Cần Thơ 8.5 6 Đậu
36 16021036 Nguyễn Thanh Hương Nữ 05/02/1996 Tiền Giang 8 3.5 Rớt
37 16021037 Lê Thị Hương Nữ 20/08/1994 Thanh Hóa 8.5 1.5 Rớt
38 16021038 Thái Quốc Huy Nam 25/03/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
39 16021039 Ngô Đình Quang Huy Nam 26/01/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
40 16021040 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 02/09/1995 Hà Tĩnh 9 3.5 Rớt
41 16021041 Trịnh Thị Ngọc Huyền Nữ 03/11/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
42 16021042 Lê Thị Kiều Nữ 09/02/1995 Bình Dương 8.5 9 Đậu
43 16021043 Trần Thị Ngọc Kiều Nữ 14/04/1992 Bình Dương 7 4.5 Rớt
44 16021044 Đặng Trúc Lâm Nữ 30/11/1995 Sông Bé 9 5 Đậu
45 16021045 Nguyễn Thành Lâm Nam 23/10/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
46 16021046 Trần Văn Lâm Nam 15/12/1995 Bình Phước 8 8 Đậu
47 16021047 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 13/10/1993 Quảng Nam 9 4 Rớt
48 16021048 Trần Phan Đinh Lăng Nữ 12/04/1997 Bình Dương 9 6 Đậu
49 16021049 Hà Thị Thu Liễu Nữ 25/03/1995 Sông Bé 8.5 10 Đậu
50 16021050 Huỳnh Ngọc Liễu Nữ 03/01/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
51 16021051 Trần Phương Linh Nữ 01/01/1996 Bình Phước 8 3 Rớt
52 16021052 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 03/10/1995 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
53 16021053 Nguyễn Âu Phương Linh Nữ 16/12/1996 Tp.HCM 8 7.5 Đậu
54 16021054 Tống Thị Lựu Nữ 15/06/1995 Thanh Hóa 7.5 10 Đậu
55 16021055 Phạm Mai Ly Nữ 24/02/1996 Hà Nội 8.5 8 Đậu
56 16021056 Phạm Thị Mai Ly Nữ 10/05/1995 Sông Bé 8.5 5.5 Đậu
57 16021057 Đinh Thị Nữ 06/10/1993 Hà Tĩnh 8 7 Đậu
58 16021058 Nguyễn Đức Mạnh Nam 23/12/1996 Sông Bé 8 7 Đậu
59 16021059 Nguyễn Thị Quế Minh Nữ 01/08/1996 Bình Dương 7 8 Đậu
60 16021060 Lê Thị Trà My Nữ 28/04/1996 Quảng Ngãi 7.5 9 Đậu
61 16021061 Nguyễn Thị Ngà Nữ 12/04/1994 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đậu
62 16021062 Huỳnh Long Ngân Nam 16/12/1985 Sông Bé 7.5 5.5 Đậu
63 16021063 Trần Thị Kim Ngân Nữ 12/08/1995 Đồng Nai 8 10 Đậu
64 16021064 Nguyễn Mai Ngân Nữ 21/03/1996 Tp.HCM 8 10 Đậu
65 16021065 Hoàng Kim Ngân Nữ 27/09/1994 Bình Dương 8 7.5 Đậu
66 16021066 Thạch Thị Kim Ngân Nữ 25/10/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
67 16021067 Hàn Thị Ngoan Nữ 16/08/1996 Thanh Hóa 8.5 8 Đậu
68 16021068 Huỳnh Thị Thanh Nguyên Nữ 28/11/1995 Bình Thuận 8.5 9 Đậu
69 16021069 Trần Ngọc Thảo Nguyên Nữ 29/07/1993 Bình Dương 7 4 Rớt
70 16021070 Lê Thị Nguyệt Nữ 07/07/1996 Sông Bé 9 10 Đậu
71 16021071 Phan Thanh Nhàn Nữ 02/11/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
72 16021072 Hồ Hữu Nhân Nam 23/03/1995 Bình Dương 0 7 Rớt
73 16021073 Nguyễn Thị Thúy Nhẫn Nữ 20/06/1994 Nam Định 7.5 3 Rớt
74 16021074 Nguyễn Thị Nhi Nữ 14/08/1995 Quảng Ngãi 8 7.5 Đậu
75 16021075 Trần Yến Nhi Nữ 11/01/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
76 16021076 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 19/11/1995 Phú Yên 7.5 5.5 Đậu
77 16021077 Phan Thị Uyên Nhi Nữ 10/11/1996 Bình Phước 8 6.5 Đậu
78 16021078 Võ Minh Nhựt Nam 20/04/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
79 16021079 Đỗ Thị Trâm Oanh Nữ 05/05/1993 Bình Dương 9 4 Rớt
80 16021080 Lê Thị Hồng Phấn Nữ 01/04/1995 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
81 16021081 Nguyễn Hồng Phát Nam 06/11/1995 Thái Bình 8 10 Đậu
82 16021082 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 03/01/1996 Sông Bé 7 9 Đậu
83 16021083 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 31/07/1994 Sông Bé 8.5 3.5 Rớt
84 16021084 Bạch Thị Kim Phượng Nữ 20/01/1995 Đắk Lắk 8 6.5 Đậu
85 16021085 Nguyễn Thông Quang Nam 16/10/1996 Bình Dương 7.5 10 Đậu
86 16021086 Võ Thị Ngọc Quyên Nữ 16/12/1991 Bình Dương 8 10 Đậu
87 16021087 Nguyễn Thảo Quỳnh Nữ 05/09/1996 Tây Ninh 8.5 9 Đậu
88 16021088 Trần Thị Quỳnh Nữ 15/02/1995 Đắk Lắk 9 8 Đậu
89 16021089 Phạm Như Quỳnh Nữ 29/08/1996 Đắk Nông 8 6 Đậu
90 16021090 Đỗ Phương Hồng Sơn Nam 28/06/1996 Bình Dương 8.5 9 Đậu
91 16021091 Nguyễn Hồng Sương Nữ 30/03/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
92 16021092 Hoàng Thị Hoài Sương Nữ 01/01/1996 Quảng Trị 9 5.5 Đậu
93 16021093 Nguyễn Hữu Tài Nam 13/10/1995 Bình Dương 7.5 4 Rớt
94 16021094 Phạm Tấn Tài Nam 13/02/1996 Sông Bé 8 6.5 Đậu
95 16021095 Nguyễn Thành Tâm Nam 22/05/1996 Tây Ninh 7 2.5 Rớt
96 16021096 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nữ 21/02/1983 Bình Dương 0 0 x
97 16021097 Phạm Thị Diệu Thanh Nữ 14/12/1995 Sông Bé 9 9 Đậu
98 16021098 Trương Ngọc Thiên Thanh Nữ 02/03/1996 Sông Bé 9 10 Đậu
99 16021099 Phạm Châu Thanh Nam 11/05/1995 Long An 8.5 10 Đậu
100 16021100 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 20/08/1981 Bình Dương 8 2 Rớt
101 16021101 Phan Trần Đăng Thi Nữ 02/01/1997 Bình Dương 8.5 6 Đậu
102 16021102 Phạm Công Thiện Nam 30/08/1994 Bình Dương 8 4 Rớt
103 16021103 Nguyễn Thị Trúc Thơ Nữ 04/08/1995 Bình Định 9 5 Đậu
104 16021104 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 12/11/1996 Bình Định 8.5 10 Đậu
105 16021105 Lưu Thị Cẩm Thu Nữ 10/09/1993 Bình Dương 9 10 Đậu
106 16021106 Đào Thị Phương Hoàng Thư Nữ 20/03/1995 Đồng Nai 8 8.5 Đậu
107 16021107 Lê Trần Minh Thư Nữ 20/12/1996 Sông Bé 8 7 Đậu
108 16021108 Dương Thủy Tiên Nữ 13/07/1992 Bình Dương 0 0 x
109 16021109 Võ Thị Bích Trâm Nữ 10/07/1996 Bình Định 8.5 7 Đậu
110 16021110 Trần Huyền Trâm Nữ 19/10/1996 Tây Ninh 8 10 Đậu
111 16021111 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 05/09/1995 Gia Lai 8 10 Đậu
112 16021112 Lê Thị Minh Trang Nữ 15/12/1995 Bình Dương 9 7.5 Đậu
113 16021113 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 27/09/1996 Bình Thuận 8 3.5 Rớt
114 16021114 Trần Minh Trung Nam 27/10/1994 Bình Dương 7.5 7 Đậu
115 16021115 Mai Thị Thanh Tuyền Nữ 11/12/1996 Sông Bé 8.5 2.5 Rớt
116 16021116 Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 23/04/1994 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
117 16021117 Lê Thị Tuyết Nữ 04/12/1994 Thanh Hóa 8.5 8 Đậu
118 16021118 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 19/05/1997 Tp.HCM 7.5 4 Rớt
119 16021119 Bùi Phương Uyên Nữ 16/04/1995 Đắk Lắk 9 7.5 Đậu
120 16021120 Lương Hữu Việt Nam 15/03/1994 Bình Dương 8 8.5 Đậu
121 16021121 Tô Phong Vinh Nam 28/04/1994 Sông Bé 7.5 4.5 Rớt
122 16021122 Phú Thị Thúy Vy Nữ 30/08/1994 Sông Bé 0 3 Rớt
123 16021123 Trần Thị Yến Nữ 20/08/1994 Hà Tĩnh 8.5 8 Đậu
Danh sách này có 123 thí sinh.

watch_later
11/04/2016 00:00:00  
visibility
 787