Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (02A/2016) khóa 16020 Ngày 09 tháng 04 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16020001 Nguyễn Thị Mỹ An Nữ 13/09/1997 Bình Dương 7 0 Rớt
2 16020002 Lê Đường Trâm Anh Nữ 02/10/1995 Ninh Thuận 7 5.5 Đậu
3 16020003 Nguyễn Tuấn Anh Nam 03/08/1997 Đồng Nai 9.5 3.5 Rớt
4 16020004 Trần Tuấn Anh Nam 02/11/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đậu
5 16020005 Trần Thị Quế Anh Nữ 01/11/1996 Bình Dương 9 6.5 Đậu
6 16020006 Nguyễn Hồng Ngọc Ánh Nữ 22/09/1996 Sông Bé 6.5 6.5 Đậu
7 16020007 Đoàn Thị Ngọc Ánh Nữ 01/04/1995 Bình Dương 7 3 Rớt
8 16020008 Nguyễn Lưu Ngọc Bích Nữ 15/12/1993 Sóc Trăng 0 0 x
9 16020009 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 26/06/1996 Hà Tây 9 9.5 Đậu
10 16020010 Nguyễn Đăng Biểu Nam 28/08/1996 Thanh Hóa 6.5 6 Đậu
11 16020011 Nguyễn Thị Bình Nữ 06/08/1995 Nghệ An 8 6.5 Đậu
12 16020012 Phạm Minh Cảnh Nam 24/02/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
13 16020013 Đào Thị Kim Chân Nữ 24/07/1996 Cần Thơ 8 0 Rớt
14 16020014 Lê Thị Hồng Châu Nữ 12/12/1996 Đắk Lắk 9.5 0 Rớt
15 16020015 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 12/02/1991 Bình Dương 8.5 4.5 Rớt
16 16020016 Hồ Thị Kim Chi Nữ 29/03/1997 Bình Dương 7.5 3 Rớt
17 16020017 Lê Thị Kim Chi Nữ 02/02/1994 Vĩnh Long 6.5 4 Rớt
18 16020018 Nguyễn Thị Cúc Nữ 24/07/1996 Hà Tĩnh 7.5 8 Đậu
19 16020019 Trần Thị Đào Nữ 08/11/1996 Nam Định 7 6 Đậu
20 16020020 Nguyễn Thị Đào Nữ 27/07/1989 Thái Bình 9 5 Đậu
21 16020021 Huỳnh Mẫn Đạt Nam 05/07/1995 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
22 16020022 Phạm Thành Đạt Nam 03/12/1997 Bình Dương 5 5 Đậu
23 16020023 Nguyễn Ngọc Đẹp Nữ 13/09/1994 Bình Dương 8 6 Đậu
24 16020024 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 9 3 Rớt
25 16020025 Bùi Thị Thúy Diệu Nữ 22/07/1995 Sông Bé 7 7 Đậu
26 16020026 Cư A Dình Nam 03/03/1990 Lào Cai 9 6 Đậu
27 16020027 Nguyễn Thị Đông Nữ 09/10/1995 Hải Dương 8 8 Đậu
28 16020028 Trần Thị Thùy Dung Nữ 07/11/1997 Bình Dương 8 3 Rớt
29 16020029 Phan Thị Dung Nữ 12/03/1996 Hà Tĩnh 7 3 Rớt
30 16020030 Trịnh Thị Dung Nữ 03/02/1997 Thanh Hóa 8.5 6 Đậu
31 16020031 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 15/09/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
32 16020032 Nguyễn Tiến Dũng Nam 15/09/1993 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
33 16020033 Phạm Nhất Duy Nam 09/03/1997 Đồng Tháp 6.5 6 Đậu
34 16020034 Lê Quốc Duy Nam 28/10/1997 Bình Dương 8 6.5 Đậu
35 16020035 Lê Huỳnh Duy Nam 23/11/1997 Bình Dương 6.5 4 Rớt
36 16020036 Bùi Thị Duyên Nữ 01/06/1996 Lâm Đồng 5.5 3 Rớt
37 16020037 Vanhông Thị Duyên Nữ 04/05/1996 Ninh Thuận 6.5 3.5 Rớt
38 16020038 Nguyễn Thị Duyên Nữ 02/06/1996 Nam Định 6 1.5 Rớt
39 16020039 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 27/06/1995 Quảng Ngãi 4 2 Rớt
40 16020040 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 04/10/1996 Bình Dương 8.5 4 Rớt
41 16020041 Hoàng Thị Giang Nữ 03/02/1997 Bắc Giang 5 3 Rớt
42 16020042 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 15/01/1996 Bình Dương 9.5 4.5 Rớt
43 16020043 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 08/06/1995 Bình Dương 6 4 Rớt
44 16020044 Vương Ngọc Giàu Nữ 09/03/1996 Bình Dương 7 4 Rớt
45 16020045 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 22/04/1996 Sông Bé 7 6.5 Đậu
46 16020046 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 24/11/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
47 16020047 Trịnh Thị Nữ 19/05/1988 Thanh Hóa 5.5 5 Đậu
48 16020048 Bùi Thị Hải Nữ 18/06/1995 Thái Bình 8 3.5 Rớt
49 16020049 Lương Hồng Hân Nữ 02/08/1996 Tp.HCM 4 4.5 Rớt
50 16020050 Nguyễn Thị Mỹ Hân Nữ 20/12/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
51 16020051 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 19/03/1996 Bình Dương 0 0 x
52 16020052 Thi Thị Thu Hằng Nữ 07/09/1986 Thanh Hóa 0 0 x
53 16020053 Trương Thị Mỹ Hạnh Nữ 29/03/1997 Bình Dương 5.5 2.5 Rớt
54 16020054 Lê Thị Hạnh Nữ 10/11/1992 Bình Dương 0 5.5 Rớt
55 16020055 Trần Nguyễn Nhật Hào Nam 10/11/1997 Bình Dương 8.5 8 Đậu
56 16020056 Nguyễn Thị Hoàng Hiên Nữ 12/05/1997 Ninh Thuận 8.5 4 Rớt
57 16020057 Kiều Thị Hồng Hiền Nữ 20/03/1994 Ninh Thuận 7 4 Rớt
58 16020058 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 01/05/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Rớt
59 16020059 Huỳnh Lâm Kim Hiền Nữ 04/11/1995 Tp.HCM 6.5 3.5 Rớt
60 16020060 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 27/01/1997 Hải Dương 7 3 Rớt
61 16020061 Trần Trung Hiếu Nam 04/03/1997 Bình Phước 7.5 7.5 Đậu
62 16020062 Cao Sỹ Trung Hiếu Nam 30/04/1994 Tây Ninh 6 5.5 Đậu
63 16020063 Nguyễn Thị Thu Hiếu Nữ 05/07/1996 Bình Phước 6 7 Đậu
64 16020064 Nguyễn Thị Mỹ Hòa Nữ 20/01/1994 Nghệ An 4.5 4 Rớt
65 16020065 Nguyễn Thị Hòa Nữ 19/10/1997 Bình Dương 9.5 9 Đậu
66 16020066 Nguyễn Thị Hoài Nữ 28/04/1996 Hà Tĩnh 8 6.5 Đậu
67 16020067 Lê Thị Hoan Nữ 14/11/1997 Bình Dương 7 2 Rớt
68 16020068 Nguyễn Thái Lâm Hoàn Nữ 29/04/1997 Bình Dương 8 7 Đậu
69 16020069 Nguyễn Thị Nhật Hoàng Nữ 28/05/1993 Bình Dương 4.5 3.5 Rớt
70 16020070 Trần Xuân Hoàng Nam 21/10/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
71 16020071 Vũ Thị Hồng Nữ 03/03/1996 Bình Dương 7 7.5 Đậu
72 16020072 Đặng Thị Ngọc Hồng Nữ 29/10/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
73 16020073 Đặng Thị Cẩm Hồng Nữ 02/03/1995 Cà Mau 8.5 9 Đậu
74 16020074 Phạm Thị Huế Nữ 09/02/1996 Nam Định 6.5 7 Đậu
75 16020075 Trần Xuân Hùng Nam 09/04/1983 Hà Nam 8.5 2.5 Rớt
76 16020076 Nguyễn Thị Hương Nữ 12/12/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
77 16020077 Phạm Thị Hương Nữ 20/04/1995 Thái Bình 8 6.5 Đậu
78 16020078 Đặng Thị Hương Nữ 22/01/1997 Đồng Nai 8 4 Rớt
79 16020079 Phạm Thị Mỹ Hương Nữ 10/02/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đậu
80 16020080 Lê Thị Hương Nữ 10/05/1997 Thanh Hóa 7 8.5 Đậu
81 16020081 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 18/08/1995 Quảng Bình 6.5 9.5 Đậu
82 16020082 Phạm Thị Phương Kha Nữ 21/10/1993 Đồng Nai 0 0 x
83 16020083 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 16/01/1995 Sông Bé 7.5 6 Đậu
84 16020084 Võ Quốc Khoa Nam 12/01/1996 Bình Dương 4.5 3 Rớt
85 16020085 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 23/08/1997 Bình Dương 6.5 3 Rớt
86 16020086 Bùi Ngọc Minh Khương Nữ 03/09/1997 Bình Dương 0 7.5 Rớt
87 16020087 Nguyễn Ngọc Kiên Nam 02/02/1996 Nam Định 8 4 Rớt
88 16020088 Trần Thị Lan Nữ 20/07/1996 Bình Phước 5 3.5 Rớt
89 16020089 Đặng Nguyễn Ngọc Linh Nữ 23/01/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Rớt
90 16020091 Nguyễn Thị Linh Nữ 21/08/1996 Thanh Hóa 8 4 Rớt
91 16020092 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 07/06/1996 Bình Dương 7 9 Đậu
92 16020093 Lê Hồng Linh Nữ 25/11/1997 Bình Dương 5 3.5 Rớt
93 16020094 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 14/02/1995 Phú Yên 8 5.5 Đậu
94 16020095 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 07/06/1997 Bình Dương 6 4.5 Rớt
95 16020096 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 26/10/1996 Lâm Đồng 7 0 Rớt
96 16020097 Phạm Thị Loan Nữ 26/01/1996 Gia Lai 5 4 Rớt
97 16020098 Nguyễn Thị Bích Lộc Nữ 19/02/1989 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
98 16020099 Nguyễn Hữu Luân Nam 11/12/1996 Lâm Đồng 6 6.5 Đậu
99 16020100 Lê Minh Lương Nam 15/08/1976 Thanh Hóa 8.5 5 Đậu
100 16020101 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 13/05/1991 Bình Dương 4 3 Rớt
101 16020102 Đỗ Thị Trúc Ly Nữ 29/06/1996 Long An 9 5.5 Đậu
102 16020103 Huỳnh Trần Huyền Mai Nữ 05/09/1996 Phú Yên 7 6 Đậu
103 16020104 Nguyễn Thị Mai Nữ 15/05/1996 Sông Bé 7.5 6 Đậu
104 16020105 Dương Thị Khánh Mai Nữ 07/06/1997 Tây Ninh 7 5 Đậu
105 16020106 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 08/05/1994 Bình Dương 8.5 4.5 Rớt
106 16020107 Nguyễn Hà My Nữ 28/03/1997 Bình Phước 6 6.5 Đậu
107 16020108 Ngô Thị Diễm My Nữ 06/05/1996 Bình Dương 7 5.5 Đậu
108 16020109 Nguyễn Thị Minh Nga Nữ 27/09/1996 Tp.HCM 9 3.5 Rớt
109 16020110 Tô Lại Thanh Nga Nữ 17/12/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
110 16020111 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/10/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
111 16020112 Nguyễn Kim Ngân Nữ 19/10/1997 Bình Dương 8.5 4.5 Rớt
112 16020113 Nguyễn Hiếu Nghĩa Nam 23/10/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
113 16020114 Biện Thành Nghiệp Nam 05/08/1994 Bình Dương 6.5 5.5 Đậu
114 16020115 Nguyễn Thị Thái Ngọc Nữ 02/09/1997 Bình Dương 9.5 6 Đậu
115 16020116 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 28/12/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
116 16020117 Trần Thị Thanh Nhã Nữ 23/08/1992 Gia Lai 4 4 Rớt
117 16020118 Lê Thị Thanh Nhàn 01/01/1996 Bình Dương 5 4 Rớt
118 16020119 Nguyễn Ngọc Nhật Nam 21/07/1997 Hà Tĩnh 5.5 5.5 Đậu
119 16020120 Ngô Huỳnh Yến Nhi Nữ 03/09/1996 Sông Bé 9 5.5 Đậu
120 16020121 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 15/11/1995 Sông Bé 7.5 6.5 Đậu
121 16020122 Thạch Thị Tuyết Nhi Nữ 25/12/1996 Đồng Nai 7.5 3 Rớt
122 16020123 Nguyễn Thị Nhi Nữ 03/06/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
123 16020124 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 05/11/1996 Tây Ninh 8 5.5 Đậu
124 16020125 Bùi Văn Nhiều Nam 04/01/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
125 16020126 Trương Thị Như Nữ 15/10/1995 Nghệ An 6.5 4 Rớt
126 16020127 Thái Huỳnh Như Nữ 29/05/1997 Đồng Nai 8.5 8.5 Đậu
127 16020128 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 12/01/1996 Bình Dương 8 3 Rớt
128 16020129 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Nữ 21/10/1997 Bình Phước 8.5 6.5 Đậu
129 16020130 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 22/08/1995 Bình Dương 7.5 4 Rớt
130 16020131 Phú Thị Kim Nhung Nữ 15/05/1993 Ninh Thuận 8 4 Rớt
131 16020132 Võ Thị Cẩm Nhung Nữ 20/04/1995 Tp.HCM 7.5 3.5 Rớt
132 16020133 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 03/09/1987 Vĩnh Phúc 8 6 Đậu
133 16020134 Trần Thị Tú Oanh Nữ 16/11/1997 Nghệ An 5 3.5 Rớt
134 16020135 Hồ Thị Thúy Oanh Nữ 11/11/1996 Tp.HCM 9 4 Rớt
135 16020136 Nguyễn Thị Yến Phi Nữ 20/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 8 2.5 Rớt
136 16020137 Phạm Minh Phú Nam 02/03/1997 Bình Dương 7 3.5 Rớt
137 16020138 Thái Hồng Phúc Nữ 28/12/1996 Tp.HCM 6 8.5 Đậu
138 16020139 Lê Mỹ Phúc Nữ 27/02/1996 Đồng Nai 4.5 5.5 Rớt
139 16020140 Nguyễn Thị Thanh Phùng Nữ 05/11/1997 Tp.HCM 8.5 8 Đậu
140 16020141 Nguyễn Long Kim Phụng Nữ 08/09/1997 Bình Dương 8 5.5 Đậu
141 16020142 Nguyễn Thanh Phụng Nữ 26/12/1997 Bình Dương 7 5.5 Đậu
142 16020143 Nguyễn Thành Phước Nam 11/04/1996 Sông Bé 9.5 8.5 Đậu
143 16020144 Nguyễn Thành Phương Nam 24/01/1996 Bình Dương 4.5 4 Rớt
144 16020145 Nguyễn Cát Phương Nữ 03/11/1996 Bình Dương 7 6.5 Đậu
145 16020146 Nguyễn Minh Phương Nam 06/10/1997 Bình Dương 6 2.5 Rớt
146 16020147 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/02/1995 Đắk Lắk 8 2 Rớt
147 16020148 Nguyễn Thị Phương Nữ 24/04/1995 Hải Dương 9 7 Đậu
148 16020149 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 21/11/1995 Hưng Yên 5 4 Rớt
149 16020150 Vi Diễm Quỳnh Phương Nữ 01/10/1996 Bình Dương 7 5.5 Đậu
150 16020151 Nguyễn Thị Phượng Nữ 20/06/1995 Bình Thuận 8 5.5 Đậu
151 16020152 Lê Anh Quân Nam 23/09/1992 Thanh Hóa 0 0 x
152 16020153 Phạm Thị Mỹ Quý Nữ 19/05/1996 Đồng Tháp 6 6.5 Đậu
153 16020154 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 05/06/1992 Bình Dương 7 3 Rớt
154 16020155 Phùng Thị Mỹ Quyên Nữ 11/08/1995 Bình Dương 5 4.5 Rớt
155 16020156 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 22/11/1996 Sông Bé 7.5 9 Đậu
156 16020157 Nguyễn Hoàng Sang Nam 29/12/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
157 16020158 Nguyễn Minh Sang Nam 09/03/1995 TP HCM 8.5 4 Rớt
158 16020159 Trương Phạm Hoàng Sang Nam 14/03/1997 Bình Dương 9.5 10 Đậu
159 16020160 Thị SaRôi Nữ 01/01/1994 Bình Phước 0 0 x
160 16020161 Nguyễn Hữu Tài Nam 14/07/1997 Bình Dương 8.5 7 Đậu
161 16020162 Lương Minh Tâm Nam 20/12/1994 Bình Dương 9.5 2.5 Rớt
162 16020163 Đỗ Ngọc Tấn Nam 07/10/1996 Sông Bé 7 5.5 Đậu
163 16020164 Lê Thị Thanh Nữ 24/05/1995 Thanh Hóa 6.5 2.5 Rớt
164 16020165 Võ Thị Thanh Thanh Nữ 20/04/1996 Bình Dương 7 4.5 Rớt
165 16020166 Nguyễn Chí Thanh Nam 06/12/1995 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đậu
166 16020167 Hoàng Thanh Thảo Nữ 27/07/1995 Bình Dương 9.5 8 Đậu
167 16020168 Mai Thị Thảo Nữ 12/10/1997 Bình Dương 8.5 0 Rớt
168 16020169 Đinh Thị Thanh Thảo Nữ 27/07/1997 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
169 16020170 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 19/08/1997 Bình Phước 7 6.5 Đậu
170 16020171 Hà Thanh Thảo Nữ 28/10/1996 Bình Dương 6 6 Đậu
171 16020172 Phan Thanh Thảo Nữ 05/06/1997 Bình Dương 7 4.5 Rớt
172 16020173 Trần Thị Thu Thảo Nữ 05/12/1997 Bình Dương 5.5 3 Rớt
173 16020174 Đàm Phương Thảo Nữ 21/08/1995 Hà Nội 6.5 7.5 Đậu
174 16020175 Trần Thị Thảo Nữ 25/05/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Rớt
175 16020176 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 21/10/1996 Bình Thuận 6.5 3.5 Rớt
176 16020177 Hà Thị Lệ Thi Nữ 20/04/1989 Tiền Giang 5.5 8 Đậu
177 16020178 Hoàng Thị Bé Thi Nữ 19/10/1996 Đắk Lắk 8 3 Rớt
178 16020179 Nguyễn Đình Thiên Nam 05/10/1997 Thanh Hóa 8.5 8 Đậu
179 16020180 Đỗ Văn Thịnh Nam 20/03/1997 Hải Dương 6.5 3 Rớt
180 16020181 Trần Thị Kim Thơ Nữ 15/01/1995 Đồng Nai 6.5 5 Đậu
181 16020182 Phạm Anh Thọ Nam 10/06/1997 Bình Dương 5.5 3 Rớt
182 16020183 Nguyễn Thị Lan Thu Nữ 02/08/1993 Bình Thuận 5 2.5 Rớt
183 16020184 Nguyễn Lê Minh Thư Nữ 31/05/1996 Tiền Giang 8 7 Đậu
184 16020185 Nguyễn Phong Hoài Thư Nữ 27/04/1997 Đắk Lắk 5.5 0 Rớt
185 16020186 Lương Viết Thuận Nam 10/08/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Rớt
186 16020187 Trần Ngọc Thuận Nam 07/04/1993 Vũng Tàu 6 2 Rớt
187 16020188 Phan Thị Thuận Nữ 01/01/1996 Bình Dương 4.5 2.5 Rớt
188 16020189 Đặng Thị Thương Nữ 23/09/1997 Tuyên Quang 8.5 8.5 Đậu
189 16020190 Nguyễn Ái Thương Nữ 29/11/1996 Bình Dương 6 8 Đậu
190 16020191 Lê Văn Thường Nam 04/02/1988 Nam Định 9 7 Đậu
191 16020192 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 10/02/1995 Đắk Lắk 7.5 9 Đậu
192 16020193 Phạm Thị Thủy Nữ 25/02/1995 Bình Định 8 4 Rớt
193 16020194 Từ Thị Thanh Thủy Nữ 18/11/1996 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
194 16020195 Đỗ Nguyễn Minh Thy Nữ 20/12/1995 Sông Bé 9 6.5 Đậu
195 16020196 Huỳnh Ngọc Phương Thy Nữ 16/02/1997 Bình Dương 9 3.5 Rớt
196 16020197 Lâm Thị Mỹ Tiên Nữ 15/04/1996 Bình Dương 0 0 x
197 16020198 Ngô Thị Thủy Tiên Nữ 20/06/1996 Quảng Ngãi 7.5 5.5 Đậu
198 16020199 Nguyễn Thanh Tiến Nam 24/04/1995 Sông Bé 4.5 3 Rớt
199 16020200 Trần Khánh Toàn Nam 19/08/1990 Thanh Hóa 8.5 2.5 Rớt
200 16020201 Lê Anh Trà Nam 24/04/1997 Đồng Nai 6 5.5 Đậu
201 16020202 Nguyễn Thị Thảo Trâm Nữ 20/09/1995 Sông Bé 7.5 4 Rớt
202 16020203 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 25/11/1996 Tp.HCM 9 8 Đậu
203 16020204 Vũ Ngọc Thùy Trâm Nữ 22/10/1997 Bình Dương 7.5 1 Rớt
204 16020205 Nguyễn Huỳnh Trâm Nữ 13/12/1996 Bình Dương 7.5 8 Đậu
205 16020206 Lê Bảo Trân Nữ 13/10/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
206 16020207 Trần Thị Hồng Trang Nữ 15/09/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
207 16020208 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/05/1995 Bình Phước 9 7.5 Đậu
208 16020209 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 12/01/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
209 16020210 Nguyễn Thị Trang Nữ 01/11/1997 Thanh Hóa 6.5 3.5 Rớt
210 16020211 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/05/1995 Đồng Nai 8.5 7.5 Đậu
211 16020212 Trần Thị Minh Trang Nữ 20/03/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
212 16020213 Phan Thị Thu Trang 20/12/1995 Đồng Nai 8 5.5 Đậu
213 16020214 Phan Thị Huyền Trang Nữ 11/10/1995 Bình Thuận 6 4 Rớt
214 16020215 Phùng Thị Trang Nữ 02/10/1992 Hải Phòng 3 4.5 Rớt
215 16020216 Trần Thị Phương Trang Nữ 09/07/1997 Bình Dương 6 4.5 Rớt
216 16020217 Nguyễn Thủy Thanh Trang Nữ 03/02/1995 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
217 16020218 Phan Minh Trí Nam 24/09/1997 Bình Dương 5 5 Đậu
218 16020219 Triệu Nam 10/04/1997 Bình Dương 8.5 9 Đậu
219 16020220 Phạm Thanh Thúy Thị Mỹ Trinh Nữ 27/11/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 8 Đậu
220 16020221 Đoàn Ngọc Trinh Nữ 22/03/1994 Bình Dương 8 4.5 Rớt
221 16020222 Trịnh Thị Thanh Trinh Nữ 29/11/1996 Bình Dương 9 4.5 Rớt
222 16020223 Nguyễn Võ Thanh Trúc Nữ 23/10/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Rớt
223 16020224 Nguyễn Quốc Trung Nam 29/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 0 0 x
224 16020225 Phạm Duy Trường Nam 13/07/1994 Ninh Thuận 8 9 Đậu
225 16020226 Nguyễn Nhật Trường Nam 07/10/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
226 16020227 Nguyễn Thị Truynh Nữ 21/01/1995 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
227 16020228 Nguyễn Cẩm Nữ 06/11/1996 Bình Dương 7 9.5 Đậu
228 16020229 Nguyễn Anh Nam 19/03/1997 Bình Dương 9.5 7 Đậu
229 16020230 Võ Thụy Cẩm Nữ 31/10/1997 Bình Dương 5.5 5 Đậu
230 16020231 Ngô Ngọc Nam 02/02/1996 Bắc Giang 6 3 Rớt
231 16020232 Phạm Văn Tùng Nam 02/02/1996 Thanh Hóa 8.5 7.5 Đậu
232 16020233 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 14/07/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
233 16020234 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 6 2 Rớt
234 16020235 Bùi Thanh Tuyền Nữ 29/06/1995 Sông Bé 8 2.5 Rớt
235 16020236 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 22/01/1996 Sông Bé 6.5 9 Đậu
236 16020237 Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết Nữ 15/12/1997 Bình Dương 8.5 2.5 Rớt
237 16020238 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 04/09/1997 Bình Dương 8 4.5 Rớt
238 16020239 Trần Ngọc Nhật Uyên Nữ 09/08/1996 Bình Thuận 5.5 3 Rớt
239 16020240 Tô Thị Kim Uyên Nữ 11/02/1997 Đồng Nai 8 9.5 Đậu
240 16020241 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 12/10/1996 Ninh Thuận 8.5 8 Đậu
241 16020242 Huỳnh Thị Bích Vân Nữ 03/04/1996 Lâm Đồng 4.5 4.5 Rớt
242 16020243 Ngô Tuyết Vân Nữ 10/06/1994 TP. Hồ Chí Minh 5.5 3 Rớt
243 16020244 Nguyễn Vịnh Nam 19/11/1994 Bình Dương 8 7.5 Đậu
244 16020245 Nguyễn Văn Nam 03/03/1995 Quảng Nam 5 3 Rớt
245 16020246 Nguyễn Hoàng Nam 30/09/1997 Bình Dương 6 3 Rớt
246 16020247 Nguyễn Huỳnh Thanh Vy Nữ 05/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đậu
247 16020248 Tô Thị Trường Vy Nữ 30/12/1996 Bình Định 8 3.5 Rớt
248 16020249 Võ Thúy Vy Nữ 03/10/1997 Bình Dương 4.5 3 Rớt
249 16020250 Nguyễn Thị Xuân Nữ 07/11/1997 Hưng Yên 7 4.5 Rớt
250 16020251 Lê Hồng Xuân Nữ 02/01/1996 Bình Dương 4.5 4 Rớt
Danh sách này có 250 thí sinh.

watch_later
11/04/2016 00:00:00  
visibility
 938