Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (01B/2016) khóa 16011 Ngày 30 tháng 01 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16011001 Trần Kim Anh Nữ 24/11/1993 Bình Dương 7 5.5 Đậu
2 16011002 Trần Ngọc Tuấn Anh Nam 29/03/1996 Hà Nội 7 9 Đậu
3 16011003 Phạm Vũ Hoàng Anh Nữ 11/02/1996 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
4 16011004 Đặng Hoàng Anh Nữ 07/09/1996 Tiền Giang 8 9 Đậu
5 16011005 Dương Thị Vân Anh Nữ 28/02/1992 Hà Nam 8.5 9.5 Đậu
6 16011006 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 10/10/1993 Sông Bé 9 3 Rớt
7 16011007 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 20/09/1996 Bình Dương 8 9.5 Đậu
8 16011008 Phan Nguyễn Thái Bình Nam 25/12/1996 Bình Dương 8 10 Đậu
9 16011009 Trần Thị Châm Nữ 29/05/1995 Lâm Đồng 8.5 6 Đậu
10 16011010 Đặng Thị Diễm Châu Nữ 29/04/1996 Tp.HCM 8 8.5 Đậu
11 16011011 Nguyễn Phạm Bảo Châu Nữ 14/02/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
12 16011012 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 30/04/1993 Bình Dương 7 5.5 Đậu
13 16011013 Dương Thị Chinh Nữ 05/10/1996 Hà Tây 8 9 Đậu
14 16011014 Nguyễn Quốc Cường Nam 06/09/1992 Bến Tre 8 5.5 Đậu
15 16011015 Nguyễn Anh Đào Nữ 13/06/1994 Bình Phước 8 7 Đậu
16 16011016 Trần Đức Đạt Nam 05/06/1994 Sông Bé 8 5.5 Đậu
17 16011017 Huỳnh Tấn Đạt Nam 08/11/1995 Sông Bé 8.5 9 Đậu
18 16011018 Nguyễn Hoàng Anh Diễm Nữ 02/06/1994 Bình Dương 7 6 Đậu
19 16011019 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 06/12/1995 Sông Bé 7 9.5 Đậu
20 16011020 Nguyễn Võ Hữu Nữ 22/09/1995 Bình Định 8 9 Đậu
21 16011021 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 03/11/1996 Hải Phòng 8 9.5 Đậu
22 16011022 Trần Thị Thùy Dương Nữ 23/11/1994 Bình Dương 7 7 Đậu
23 16011023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 03/08/1996 Lâm Đồng 8 9.5 Đậu
24 16011024 Nguyễn Thị Duyên Nữ 08/05/1995 Thái Bình 8.5 9.5 Đậu
25 16011025 Nguyễn Thị Duyên Nữ 29/06/1996 Nam Định 7 9 Đậu
26 16011026 Hán Thị Kim Duyên Nữ 28/10/1996 Ninh Thuận 8 7 Đậu
27 16011027 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 12/12/1994 Bình Dương 8.5 8 Đậu
28 16011028 Võ Thị Diệu Em Nữ 27/07/1994 Kiên Giang 8 9.5 Đậu
29 16011029 Nguyễn Thị Ngọc Giang Nữ 19/02/1994 Sông Bé 8 6 Đậu
30 16011030 Nguyễn Thị Thu Nữ 17/05/1994 Sông Bé 8.5 6.5 Đậu
31 16011031 Phan Thị Thu Nữ 04/11/1996 Bình Dương 8 9.5 Đậu
32 16011032 Phạm Thị Thu Nữ 26/12/1994 Bình Phước 0 0 x
33 16011033 Nguyễn Thị Nữ 08/11/1994 Bình Dương 8.5 5 Đậu
34 16011034 Vũ Duy Hải Nam 28/11/1994 Sông Bé 8 7.5 Đậu
35 16011035 Phạm Nguyễn Ngọc Hân Nữ 04/07/1994 Sông Bé 9 9 Đậu
36 16011036 Đỗ Thanh Hằng Nữ 12/09/1994 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
37 16011037 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 05/02/1995 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đậu
38 16011038 Võ Thị Hằng Nữ 20/02/1996 Nghệ An 7 9 Đậu
39 16011039 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/06/1993 Thanh Hóa 8.5 9.5 Đậu
40 16011040 Phan Thị Hồng Hạnh Nữ 04/08/1991 Bình Dương 7 10 Đậu
41 16011041 Nguyễn Thị Phương Hạnh Nữ 20/01/1996 Sông Bé 9 9 Đậu
42 16011042 Bùi Thị Hồng Hạnh Nữ 08/01/1995 Sông Bé 8 7 Đậu
43 16011043 Nguyễn Thị Hậu Nữ 15/08/1996 Sông Bé 8.5 5 Đậu
44 16011044 Lê Thị Thu Hiền Nữ 14/05/1992 Bình Dương 0 0 x
45 16011045 Trương Phạm Ngọc Hiền Nữ 02/11/1994 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
46 16011046 Lê Thị Thảo Hiền Nữ 15/11/1993 Đồng Nai 9 6.5 Đậu
47 16011047 Trần Thị Hoa Nữ 29/10/1995 Nam Hà 8 7 Đậu
48 16011048 Đạo Văn Hoàn Nam 20/01/1991 Ninh Thuận 7 3.5 Rớt
49 16011049 Châu Thị Tuyết Hồng Nữ 23/09/1995 Tp.HCM 7 9 Đậu
50 16011050 Trần Thị Bích Hồng Nữ 10/01/1996 Bình Phước 8 7 Đậu
51 16011051 Ngô Thị Hồng Nữ 15/03/1993 Bạc Liêu 0 0 x
52 16011052 Nguyễn Thị Huệ Nữ 14/02/1995 Thanh Hóa 8 8 Đậu
53 16011053 Nguyễn Bảo Hưng Nam 22/06/1995 Gia Lai 7.5 9 Đậu
54 16011054 Đường Thị Thanh Huyền Nữ 17/12/1995 Nghệ An 0 0 x
55 16011055 Phan Thị Huyền Nữ 15/02/1993 Đắk Lắk 8.5 6.5 Đậu
56 16011056 Nguyễn Thị Đông Huyền Nữ 25/12/1995 Bình Dương 9 9.5 Đậu
57 16011057 Nguyễn Duy Khánh Nam 27/04/1994 Lâm Đồng 9 9 Đậu
58 16011058 Phan Tấn Kiệt Nam 04/05/1994 Bình Dương 7.5 7 Đậu
59 16011059 Trần Mỹ Kiều Nữ 01/12/1996 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
60 16011060 Trần Thị Kiều Nữ 04/06/1993 Bình Dương 9.5 8 Đậu
61 16011061 Vũ Hoàng Kim Nữ 30/06/1993 T.p HCM 9.5 9 Đậu
62 16011062 Phan Vũ Trương Lài Nữ 27/04/1996 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
63 16011063 Phạm Lung Lắm Nam 18/04/1995 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
64 16011064 Mai Thị Lệ Nữ 05/08/1994 Lâm Đồng 8 6 Đậu
65 16011065 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 10/10/1994 Quảng Bình 0 0 x
66 16011066 Trần Thị Thùy Linh Nữ 22/04/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
67 16011067 Phạm Mỹ Linh Nữ 30/05/1996 Sông Bé 9 9.5 Đậu
68 16011068 Phạm Khánh Linh Nữ 30/05/1996 Sông Bé 8.5 9 Đậu
69 16011069 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 16/06/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
70 16011070 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 08/03/1995 Bình Dương 9 9 Đậu
71 16011071 Nguyễn Thị Bích Loan Nữ 28/08/1996 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
72 16011072 Phạm Thị Kim Loan Nữ 25/05/1996 Bình Dương 9 10 Đậu
73 16011073 Trần Thị Mai Nữ 25/08/1996 Vĩnh Phúc 8.5 9.5 Đậu
74 16011074 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 02/06/1995 Bình Dương 8 9 Đậu
75 16011075 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 15/12/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
76 16011076 Nguyễn Tất Kiều My Nữ 07/10/1994 Bình Dương 0 0 x
77 16011077 Trần Thị Hà My Nữ 22/02/1996 Bình Dương 9 9 Đậu
78 16011078 Lê Thụy Hoàng My Nữ 28/04/1995 T.p HCM 0 0 x
79 16011079 Bùi Thị Trà My Nữ 23/07/1996 Bình Dương 9.5 10 Đậu
80 16011080 Nguyễn Văn Hoài Nam Nam 09/07/1994 Sông Bé 8.5 8 Đậu
81 16011081 Nguyễn Thị Thùy Ngân Nữ 18/05/1994 Bình Dương 8.5 5 Đậu
82 16011082 Trần Kim Ngọc Nữ 30/01/1996 Bình Dương 8 10 Đậu
83 16011083 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 01/06/1992 Bình Dương 8 10 Đậu
84 16011084 Phạm Hồng Ngọc Nữ 20/12/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
85 16011085 Phạm Thị Kiều Ngọc Nữ 02/10/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
86 16011086 Phạm Thị Hạnh Nguyên Nữ 26/12/1994 Bình Dương 8.5 10 Đậu
87 16011087 Phạm Thị Hồng Nhân Nữ 07/12/1991 Bình Dương 8 5.5 Đậu
88 16011088 Ngô Uyễn Nhi Nữ 24/01/1994 Gia Lai 9 8 Đậu
89 16011089 Lê Thị Yến Nhi Nữ 20/09/1994 An Giang 9.5 9 Đậu
90 16011090 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 25/10/1994 Hà Nam 9.5 7.5 Đậu
91 16011091 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 19/11/1995 Phú Yên 0 0 x
92 16011092 Trương Minh Nhị Nam 02/07/1996 Bình Dương 8.5 9 Đậu
93 16011093 Nguyễn Hữu Nhơn Nam 16/01/1994 Bình Dương 7.5 10 Đậu
94 16011094 Bùi Thị Huỳnh Như Nữ 02/10/1996 Bình Dương 8 10 Đậu
95 16011095 Nguyễn Thị Bích Như Nữ 16/06/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
96 16011096 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 21/09/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
97 16011097 Nguyễn Thị Thanh Như Nữ 30/06/1994 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
98 16011098 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 30/04/1995 Bình Dương 9.5 70 Đậu
99 16011099 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 15/02/1994 Gia Lai 8 7.5 Đậu
100 16011100 Phạm Thị Ngọc Như Nữ 26/08/1996 T.p HCM 9 8 Đậu
101 16011101 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 26/08/1997 Gia Lai 9 10 Đậu
102 16011102 Đào Thị Nương Nữ 06/10/1994 Sông Bé 9 4.5 Rớt
103 16011103 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 04/04/1994 Đồng Tháp 7 6.5 Đậu
104 16011104 Trần Ngọc Kiiều Oanh Nữ 02/06/1994 Sông Bé 7.5 8.5 Đậu
105 16011105 Nguyễn Quang Phát Nam 12/02/1995 Bình Dương 8 10 Đậu
106 16011106 Dương Tấn Phúc Nam 08/07/1995 Đồng Nai 8.5 7 Đậu
107 16011107 Huỳnh Thị Vân Phụng Nữ 15/03/1994 Tây Ninh 7 10 Đậu
108 16011108 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 31/07/1994 Sông Bé 7.5 4.5 Rớt
109 16011109 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/06/1996 Bắc Giang 8 9.5 Đậu
110 16011110 Ngô Minh Phương Nam 25/06/1995 Bình Dương 0 0 x
111 16011111 Đỗ Thị Quý Nữ 28/01/1994 Bình Dương 8.5 6 Đậu
112 16011112 Võ Thị Ngọc Quyên Nữ 16/12/1991 Bình Dương 0 0 x
113 16011113 Nguyễn Thảo Quỳnh Nữ 05/09/1996 Tây Ninh 0 0 x
114 16011114 Hoàng Thị Hoài Sương Nữ 01/01/1996 Quảng Trị 0 0 x
115 16011115 Trần Thanh Tâm Nữ 08/12/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
116 16011116 Nguyễn Thành Tâm Nam 22/05/1996 Tây Ninh 0 0 x
117 16011117 Nguyễn Thị Thắm Nữ 01/01/1994 Bắc Ninh 8 9 Đậu
118 16011118 Lê Thị Thu Thắm Nữ 07/10/1993 Đắk Lắk 8 5.5 Đậu
119 16011119 Trương Hoàng Thành Nam 28/07/1995 Bình Dương 9 7.5 Đậu
120 16011120 Ngô Trung Thành Nam 18/09/1995 Sông Bé 8 9.5 Đậu
121 16011121 Nguyễn Kim Thạnh Nữ 19/08/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
122 16011122 Nguyễn Phương Thảo Nữ 06/06/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
123 16011123 Nguyễn Phước Thiện Nam 23/08/1995 Bình Dương 7 7.5 Đậu
124 16011124 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 08/04/1996 Quảng Trị 6 9.5 Đậu
125 16011125 Văn Kiều Thịnh Nữ 06/11/1994 Sông Bé 7 6 Đậu
126 16011126 Đặng Công Vũ Thịnh Nam 02/07/1993 Đà Nẵng 0 0 x
127 16011127 Trần Thị Thuận Nữ 14/04/1996 Đắk Lắk 7 9.5 Đậu
128 16011128 Trần Thị Thanh Thuận Nữ 24/05/1995 Gia Lai 7.5 9.5 Đậu
129 16011129 Phạm Thị Ngọc Thúy Nữ 26/08/1996 T.p HCM 8 9.5 Đậu
130 16011130 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 21/11/1994 Sông Bé 8 3.5 Rớt
131 16011131 Trần Thị Thu Thủy Nữ 22/01/1995 Quảng Ngãi 7.5 9.5 Đậu
132 16011132 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 03/04/1993 Nghệ An 7.5 6.5 Đậu
133 16011133 Phan Nguyễn Diễm Thy Nữ 22/07/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
134 16011134 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 13/12/1995 Quảng Trị 8 8.5 Đậu
135 16011135 Dương Thủy Tiên Nữ 13/07/1992 Bình Dương 0 0 x
136 16011136 Nguyễn Hữu Tính Nam 10/10/1989 Đồng Tháp 6 2.5 Rớt
137 16011137 Huỳnh Ngọc Toàn Nam 26/04/1995 Bình Dương 8 5.5 Đậu
138 16011138 Võ Thị Bích Trâm Nữ 10/07/1996 Bình Định 0 0 x
139 16011139 Tạ Thị Huyền Trâm Nữ 03/12/1995 Bình Dương 8 5.5 Đậu
140 16011140 Bùi Thị Thu Trang Nữ 26/02/1995 Thanh Hóa 9 8.5 Đậu
141 16011141 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 11/02/1995 Đắk Lắk 7 6.5 Đậu
142 16011142 Huỳnh Phúc Thu Trang Nữ 26/12/1993 Bình Dương 0 0 x
143 16011143 Phan Thị Thùy Trang Nữ 07/07/1995 Nghệ An 8 9.5 Đậu
144 16011144 Đỗ Thị Ngọc Tố Trinh Nữ 01/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 7.5 6 Đậu
145 16011145 Phan Hoàng Diễm Trúc Nữ 20/09/1995 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
146 16011146 Đoàn Tấn Trung Nam 15/02/1996 Bình Dương 7.5 9 Đậu
147 16011147 Nguyễn Hoàng Nữ 12/12/1994 Sông Bé 7 9.5 Đậu
148 16011148 Hoàng Minh Tuấn Nam 01/11/1994 Bình Dương 8 8 Đậu
149 16011149 Ngô Thụy Thanh Tuyền Nữ 05/02/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
150 16011150 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 11/07/1994 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
151 16011151 Lương Thị Thanh Tuyền Nữ 30/12/1996 Bình Dương 8.5 10 Đậu
152 16011152 Võ Thị Ngọc Tuyết Nữ 06/02/1993 Bình Định 8 4 Rớt
153 16011153 Huỳnh Thu Tuyết Nữ 30/07/1996 Sông Bé 7 8.5 Đậu
154 16011154 Nguyễn Thị Thúy Vi Nữ 15/08/1994 Bình Thuận 8 5.5 Đậu
155 16011155 Lương Hữu Việt Nam 15/03/1994 Bình Dương 8 4 Rớt
156 16011156 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 29/09/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
157 16011157 Phạm Hoàng Yến Nữ 05/09/1994 Sông Bé 0 0 x
158 16011158 Trần Thị Yến Nữ 20/08/1994 Hà Tĩnh 0 0 x
159 16011159 Đào Thị Yến Nữ 10/09/1993 Bình Phước 8 4 Rớt
Danh sách này có 159 thí sinh.

watch_later
01/02/2016 00:00:00  
visibility
 1224