Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (01A/2016) khóa 16010 Ngày 30 tháng 01 năm 2016

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 16010001 Phan Thị Thúy Ái Nữ 19/05/1996 Bến Tre 7.5 5.5 Đậu
2 16010002 Nguyễn Thị Bình An Nữ 05/09/1995 Sông Bé 7 3 Rớt
3 16010003 Lê Hải Âu Nam 30/12/1996 Tây Ninh 8.5 6 Đậu
4 16010004 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 09/12/1997 Thanh Hóa 7.5 4 Rớt
5 16010005 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 08/01/1994 Gia Lai 7.5 4 Rớt
6 16010006 Vũ Thị Minh Anh Nữ 19/11/1997 Thái Bình 8 9.5 Đậu
7 16010007 Lê Thị Kim Anh Nữ 22/01/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
8 16010008 Võ Thị Xuân Anh Nữ 16/04/1995 Ninh Thuận 8.5 5 Đậu
9 16010009 An Thị Lan Anh Nữ 07/11/1996 Hải Dương 8 5 Đậu
10 16010010 Nguyễn Võ Hồng Anh Nữ 04/06/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
11 16010011 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 11/09/1997 Bình Dương 8 6.5 Đậu
12 16010012 Lê Ngọc Anh Nữ 31/05/1994 Đồng Nai 5 3 Rớt
13 16010013 Đoàn Thị Ngọc Ánh Nữ 01/04/1995 Bình Dương 7 0.5 Rớt
14 16010014 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 26/06/1996 Hà Tây 9 3 Rớt
15 16010015 Trần Thị Lệ Bích Nữ 15/03/1996 Bình Dương 7 5 Đậu
16 16010016 Ngô Thị Ngọc Bích Nữ 22/02/1996 Bình Dương 6.5 4.5 Rớt
17 16010017 Phạm Công Bình Nam 06/06/1995 Bình Phước 7.5 5.5 Đậu
18 16010018 Nguyễn Thị Bông Nữ 08/10/1996 Đắk Lắk 8 5 Đậu
19 16010019 Nguyễn Thị Minh Chi Nữ 17/09/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
20 16010020 Doanh Thị Kim Chi Nữ 07/02/1995 Bình Phước 8.5 5.5 Đậu
21 16010021 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 17/10/1996 Long An 8.5 5 Đậu
22 16010022 Mai Thị Thu Chung Nữ 02/07/1996 Bình Định 9 7.5 Đậu
23 16010023 Nguyễn Ngọc Kim Cương Nữ 20/09/1996 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
24 16010024 Trần Thị Bích Đào Nữ 19/11/1996 Nam Định 9.5 9 Đậu
25 16010025 Lê Thị Hồng Đào Nữ 19/04/1996 Sông Bé 7.5 7 Đậu
26 16010026 Trương Thị Đào Nữ 05/08/1995 Quảng Ngãi 8 2.5 Rớt
27 16010027 Lương Thị Đào Nữ 03/01/1994 Bình Dương 6.5 4 Rớt
28 16010028 Nguyễn Thành Đạt Nam 10/06/1997 Bình Dương 9 7.5 Đậu
29 16010029 Đinh Hữu Đạt Nam 22/03/1995 Đắk Lắk 7.5 6 Đậu
30 16010030 Phan Thị Thanh Diễm Nữ 25/10/1996 Bình Dương 7.5 4 Rớt
31 16010031 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 20/03/1996 Thừa Thiên Huế 6.5 3.5 Rớt
32 16010032 Nguyễn Thị Diễm Nữ 25/08/1997 Tây Ninh 4 3.5 Rớt
33 16010033 Lê Ánh Điệp Nữ 16/03/1995 Gia Lai 8.5 5.5 Đậu
34 16010034 Lê Thị Hồng Diệu Nữ 30/04/1997 Quảng Ngãi 7.5 4.5 Rớt
35 16010035 Quách Thị Diệu Nữ 25/08/1995 Thái Bình 7 5 Đậu
36 16010036 Nguyễn Thị Diệu Nữ 10/12/1995 Quảng Nam 6.5 3.5 Rớt
37 16010037 Bùi Thị Thúy Diệu Nữ 22/07/1995 Sông Bé 7 2.5 Rớt
38 16010038 Thái Thành Đông Nam 05/09/1995 Bình Dương 0 0 x
39 16010039 Nguyễn Trung Đức Nam 04/11/1993 Quảng Bình 8 9.5 Đậu
40 16010040 Phan Thị Dung Nữ 12/03/1996 Hà Tĩnh 7 3.5 Rớt
41 16010041 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 07/10/1997 Bình Dương 8.5 7 Đậu
42 16010042 Đặng Thị Ngọc Dung Nữ 18/03/1996 Bình Dương 9.5 5 Đậu
43 16010043 Mạc Thị Bích Dung Nữ 02/08/1996 Đắk Lắk 9 5.5 Đậu
44 16010044 Nguyễn Thanh Dương Nam 16/06/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
45 16010045 Huỳnh Thị Thùy Dương Nữ 13/02/1996 Bình Dương 9 5.5 Đậu
46 16010046 Nguyễn Ngọc Anh Duy Nam 27/04/1996 TP. Hồ Chí Minh 8.5 6.5 Đậu
47 16010047 Trần Thanh Duy Nam 04/10/1995 Tây Ninh 8 5 Đậu
48 16010048 Lâm Khánh Duy Nam 08/07/1996 Tây Ninh 7.5 3 Rớt
49 16010049 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 14/01/1995 Tp. HCM 7 6 Đậu
50 16010050 Lê Mỹ Duyên Nữ 17/07/1994 Bình Dương 6.5 4.5 Rớt
51 16010051 Nguyễn Thị Hạnh Duyên Nữ 24/08/1997 Bình Dương 8.5 8 Đậu
52 16010052 Lê Thị Bích Duyên Nữ 31/05/1996 Bình Dương 8 8.5 Đậu
53 16010053 Đỗ Thị Hồng Gấm Nữ 24/11/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
54 16010054 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 08/06/1995 Bình Dương 6 4.5 Rớt
55 16010055 Dương Thị Thu Nữ 30/11/1997 Tp.Hồ Chí Minh 4.5 5 Rớt
56 16010056 Lê Thị Thu Nữ 10/01/1997 Bình Phước 7.5 8 Đậu
57 16010057 Phạm Nguyễn Thanh Hải Nam 22/07/1997 Bình Dương 7 5 Đậu
58 16010058 Lương Hồng Hân Nữ 02/08/1996 Tp.HCM 5.5 4.5 Rớt
59 16010059 Trần Lý Hân Nữ 20/02/1997 Bình Định 9 10 Đậu
60 16010060 Võ Thị Hằng Nữ 10/10/1996 Nghệ An 8 5 Đậu
61 16010061 Trịnh Minh Hằng Nữ 09/11/1996 Ninh Thuận 6.5 5 Đậu
62 16010062 Trần Thúy Hằng Nữ 01/07/1997 Bình Dương 9 6 Đậu
63 16010063 Lâm Tuyết Hằng Nữ 27/09/1995 Tp. HCM 7.5 7 Đậu
64 16010064 Lý Mỹ Hạnh Nữ 24/10/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
65 16010065 Trần Thị Hạnh Nữ 27/04/1995 Hà Nội 6.5 5 Đậu
66 16010066 Nguyễn Thị Hiền Nữ 22/09/1997 Bình Dương 6 7 Đậu
67 16010067 Nguyễn Nhật Hiếu Nam 26/08/1995 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
68 16010068 Trần Trung Hiếu Nam 04/03/1997 Bình Phước 8 4.5 Rớt
69 16010069 Phạm Văn Hiếu Nam 04/08/1995 Bình Phước 4.5 5 Rớt
70 16010070 Trần Thị Hoa Nữ 01/12/1996 Bình Dương 8 5.5 Đậu
71 16010071 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/01/1995 Quảng Ngãi 9 5 Đậu
72 16010072 Trần Thị Hoa Nữ 30/10/1992 Nghệ An 6.5 3.5 Rớt
73 16010073 Trịnh Thị Tuyết Hoa Nữ 15/01/1996 Bình Phước 5 5 Đậu
74 16010074 Lê Kim Hoa Nữ 10/10/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
75 16010075 Đinh Thị Hoài Nữ 25/01/1995 Sông Bé 9 4.5 Rớt
76 16010076 Trần Lý Hoàn Nam 18/01/1996 Bình Định 8 6 Đậu
77 16010077 Nguyễn Bích Hoàng Nữ 01/04/1995 Bình Thuận 8.5 5 Đậu
78 16010078 Nguyễn Thị Nhật Hoàng Nữ 28/05/1993 Bình Dương 4 2 Rớt
79 16010079 Đàm Thị Hồng Nữ 11/10/1996 Lâm Đồng 6.5 4 Rớt
80 16010080 Trần Thị Huế Nữ 13/07/1996 Bình Dương 6 4.5 Rớt
81 16010081 Nguyễn Thu Hương Nữ 09/08/1996 Đắk Lắk 9 6.5 Đậu
82 16010082 Đặng Thị Quỳnh Hương Nữ 02/12/1996 Bình Định 5 4.5 Rớt
83 16010083 Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ 17/03/1996 Sông Bé 7.5 4 Rớt
84 16010084 Trần Thị Thu Hương Nữ 10/12/1996 Thanh Hóa 6.5 3.5 Rớt
85 16010085 Lê Thị Hương Nữ 20/08/1994 Thanh Hóa 7 6 Đậu
86 16010086 Lê Thị Cẩm Hương Nữ 31/12/1996 Gia Lai 7 5 Đậu
87 16010087 Nguyễn Thị Hương Nữ 12/12/1994 Bình Dương 5.5 4.5 Rớt
88 16010088 Dương Thị Hường Nữ 10/11/1996 Bắc Giang 3.5 4.5 Rớt
89 16010089 Phạm Thị Huyền Nữ 20/06/1996 Quảng Ngãi 7 4 Rớt
90 16010090 Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/02/1997 Nam Định 7.5 5 Đậu
91 16010091 Trần Thị Thu Huyền Nữ 06/01/1997 Hà Tĩnh 6 5 Đậu
92 16010092 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 31/08/1996 Bình Dương 6.5 4 Rớt
93 16010093 Trương Diễm Huyền Nữ 04/03/1997 Ninh Thuận 8.5 5 Đậu
94 16010094 Trương Hoàng Khang Nam 10/05/1996 Bình Dương 5.5 6 Đậu
95 16010095 Trần Trung Kiên Nam 14/03/1995 TP. HCM 6 4 Rớt
96 16010096 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 23/11/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đậu
97 16010097 Nguyễn Thị Thiên Kim Nữ 09/07/1995 Bình Dương 6.5 4 Rớt
98 16010098 Nguyễn Tuyết Nữ 20/01/1996 Bình Định 7.5 3.5 Rớt
99 16010099 Nguyễn Thị Hồng Nữ 15/08/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
100 16010100 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/11/1995 Ninh Thuận 6.5 4.5 Rớt
101 16010101 Trần Thị Ngọc Liên Nữ 18/11/1996 Bình Dương 5 4.5 Rớt
102 16010102 Đỗ Thị Kim Liên Nữ 07/10/1997 Phú Yên 7.5 4 Rớt
103 16010103 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 21/11/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
104 16010104 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 07/06/1997 Bình Dương 7.5 2.5 Rớt
105 16010105 Võ Thị Thảo Linh Nữ 18/12/1997 Bình Dương 9 5.5 Đậu
106 16010106 Hán Nữ Hồng Linh Nữ 30/10/1996 Ninh Thuận 8.5 5 Đậu
107 16010107 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 12/05/1997 Bình Dương 9 9 Đậu
108 16010108 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 14/02/1995 Phú Yên 0 0 x
109 16010109 Trần Thị Ngọc Loan Nữ 29/10/1995 Bình Dương 6 2 Rớt
110 16010110 Lưu Thị Kim Loan Nữ 07/02/1996 TP HCM 6.5 4.5 Rớt
111 16010111 Trần Tấn Lộc Nam 11/12/1995 Bình Dương 6 4 Rớt
112 16010112 Nguyễn Thị My Ly Nữ 06/07/1995 Quảng Nam 7 5.5 Đậu
113 16010113 Trần Thị Phương Mai Nữ 10/11/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
114 16010114 Đặng Thị Xuân Mai Nữ 18/05/1997 Hà Tĩnh 6.5 3.5 Rớt
115 16010115 Nguyễn Thị Như Mai Nữ 25/01/1995 Sông Bé 6.5 2.5 Rớt
116 16010116 Nguyễn Thị Hồng Mẫn Nữ 31/12/1994 Sông Bé 9 3 Rớt
117 16010117 Chế Diệu Mi Nữ 25/12/1997 Quảng Ngãi 9.5 9 Đậu
118 16010118 Lê Thị My Nữ 05/09/1996 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đậu
119 16010119 Trần Thái Nam Nam 25/06/1995 Bình Dương 5.5 5 Đậu
120 16010120 Trần Hoài Nam Nam 23/01/1995 Bình Dương 8.5 3 Rớt
121 16010121 Lê Thị Năng Nữ 24/08/1995 Quảng Ngãi 7.5 6 Đậu
122 16010122 Phạm Thị Nga Nữ 26/04/1997 Nam Định 5 4.5 Rớt
123 16010123 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 08/04/1991 Đồng Nai 7.5 5.5 Đậu
124 16010124 Tô Lại Thanh Nga Nữ 17/12/1995 Bình Dương 6 2.5 Rớt
125 16010125 Lữ Thị Bích Ngân Nữ 27/08/1996 Đồng Nai 7.5 3 Rớt
126 16010126 Châu Trần Thị Kim Ngân Nữ 02/03/1995 Tiền Giang 6 5 Đậu
127 16010127 Trần Thị Kim Ngân Nữ 10/04/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
128 16010128 Lý Kim Ngân Nữ 01/03/1997 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
129 16010129 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/10/1996 Bình Dương 8 4.5 Rớt
130 16010130 Nguyễn Đoàn Tuyết Ngân Nữ 10/11/1997 Bình Dương 5 3.5 Rớt
131 16010131 Trần Thái Hoàng Ngân Nữ 07/10/1997 Bình Dương 9 6 Đậu
132 16010132 Nguyễn Phạm Thành Nghĩa Nam 23/09/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
133 16010133 Biện Thành Nghiệp Nam 05/08/1994 Bình Dương 7 2.5 Rớt
134 16010134 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 26/01/1997 Tây Ninh 4.5 1.5 Rớt
135 16010135 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Nữ 04/06/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
136 16010136 Huỳnh Châu Thảo Nguyên Nữ 02/08/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đậu
137 16010137 Trương Ngọc Nguyên Nữ 01/09/1996 An Giang 8 5 Đậu
138 16010138 Lê Thảo Nguyên Nữ 19/04/1995 Bình Dương 5 4.5 Rớt
139 16010139 Chu Thị Kim Nguyên Nữ 04/05/1995 Bình Phước 8 5.5 Đậu
140 16010140 Nguyễn Đặng Hữu Nhân Nam 22/06/1994 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
141 16010141 Nguyễn Thành Nhân Nam 17/06/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
142 16010142 Trần Thiện Nhân Nam 16/06/1995 Bình Phước 5 3 Rớt
143 16010143 Hồ Thị Anh Nhi Nữ 20/10/1996 Đồng Nai 8 7 Đậu
144 16010144 Dương Khiết Nhi Nữ 18/04/1995 Bình Dương 8.5 3.5 Rớt
145 16010145 Lưu Huỳnh Yến Nhi Nữ 23/10/1996 Tp.HCM 9.5 7 Đậu
146 16010146 Ngô Bảo Nhi Nữ 17/01/1996 Bình Dương 6.5 5 Đậu
147 16010147 Bùi Lâm Tuyết Nhi Nữ 24/04/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
148 16010148 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 19/05/1995 Sông Bé 6 3 Rớt
149 16010149 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 12/09/1995 Sông Bé 6.5 2.5 Rớt
150 16010150 Lê Nữ Huỳnh Như Nữ 05/07/1995 Sông Bé 9.5 9.5 Đậu
151 16010151 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 23/10/1996 Tp.HCM 8 8 Đậu
152 16010152 Đặng Thị Như Nữ 19/02/1996 Kiên Giang 7.5 5 Đậu
153 16010153 Phú Thị Kim Nhung Nữ 15/05/1993 Ninh Thuận 8 4 Rớt
154 16010154 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 17/03/1996 Bình Dương 5.5 5 Đậu
155 16010155 Phạm Thị Oanh Nữ 19/09/1994 Quảng Bình 7 3 Rớt
156 16010156 Vy Thị Phấn Nữ 24/01/1996 Lạng Sơn 6 3.5 Rớt
157 16010157 Trần Minh Phát Nam 12/01/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
158 16010158 Đoàn Ngọc Tâm Phúc Nữ 22/11/1997 Bình Dương 8.5 5 Đậu
159 16010159 Lê Mỹ Phúc Nữ 27/02/1996 Đồng Nai 0 0 x
160 16010160 Nguyễn Diễm Phúc Nữ 08/02/1997 Bình Dương 7.5 6 Đậu
161 16010161 Phạm Kim Phụng Nữ 22/05/1997 Tp.HCM 8.5 6.5 Đậu
162 16010162 Nguyễn Huyền Phương Nữ 01/09/1997 Thanh Hóa 5 8 Đậu
163 16010163 Nguyễn Thúy Phượng Nữ 14/10/1995 Tp.HCM 9.5 6 Đậu
164 16010164 Phạm Thái Quan Nam 02/07/1996 Đồng Nai 9 5 Đậu
165 16010165 Lê Thành Quân Nam 17/10/1994 Bình Dương 5.5 5.5 Đậu
166 16010166 Lê Thị Quế Nữ 12/06/1995 Thanh Hóa 9 7 Đậu
167 16010167 Nguyễn Văn Quý Nam 01/01/1997 Đồng Tháp 6.5 5 Đậu
168 16010168 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 25/07/1996 Bến Tre 8 8 Đậu
169 16010169 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Nữ 08/07/1997 Bình Dương 7 6.5 Đậu
170 16010170 Đỗ Lộc Kim Quỳnh Nữ 18/02/1996 TP HCM 7 5 Đậu
171 16010171 Võ Như Quỳnh Nữ 13/08/1995 Quảng Bình 8 5 Đậu
172 16010172 Trương Phạm Hoàng Sang Nam 14/03/1997 Bình Dương 10 3.5 Rớt
173 16010173 Âu Dương Trương Hoàng Sang Nam 01/03/1997 Bình Dương 8.5 8 Đậu
174 16010174 Ngô Thị Tuyết Sinh Nữ 22/05/1995 Thái Bình 8.5 7 Đậu
175 16010175 Huỳnh Thái Sơn Nam 01/01/1994 Bình Định 7.5 5 Đậu
176 16010176 Đặng Minh Tài Nam 12/12/1988 Bình Dương 8.5 5 Đậu
177 16010177 Trần Tấn Tài Nam 10/11/1997 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
178 16010178 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 10/08/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
179 16010179 Phạm Hống Thái Nam 30/05/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
180 16010180 Nguyễn Trung Thắng Nam 27/01/1996 Bình Dương 7 9.5 Đậu
181 16010181 Võ Thị Thanh Thanh Nữ 20/04/1996 Bình Dương 7 4 Rớt
182 16010182 Nguyễn Ngọc Uyên Thanh Nữ 09/09/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
183 16010183 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/01/1997 Bình Dương 10 6 Đậu
184 16010184 Trần Thị Phương Thảo Nữ 21/09/1997 Bình Dương 10 9 Đậu
185 16010185 Ung Thị Kiều Thảo Nữ 24/09/1997 Bình Dương 8 5 Đậu
186 16010186 Mai Thị Thảo Nữ 12/10/1997 Bình Dương 8.5 4 Rớt
187 16010187 Trương Thùy Phương Thảo Nữ 13/11/1997 Bình Dương 7.5 8 Đậu
188 16010188 Mã Hồng Phương Thảo Nữ 31/01/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
189 16010189 Đào Vy Thảo Nữ 14/05/1996 Sông Bé 0 0 x
190 16010190 Nguyễn Thu Thảo Nữ 29/11/1994 Sông Bé 7.5 5 Đậu
191 16010191 Hoàng Thị Bé Thi Nữ 19/10/1996 Đắk Lắk 8 4 Rớt
192 16010192 Trần Thị Lệ Thi Nữ 22/02/1996 Bình Dương 7 5 Đậu
193 16010193 Nguyễn Sỹ Lộc Thiên Nam 04/07/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
194 16010194 Nguyễn Sỹ Thiện Nam 07/11/1980 Hà Tĩnh 0 0 x
195 16010195 Nguyễn Văn Thọ Nam 25/11/1997 Bình Dương 8.5 6 Đậu
196 16010196 Nguyễn Anh Thoa Nữ 12/01/1997 Bình Dương 5 4 Rớt
197 16010197 Nguyễn Thị Thơm Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa 7 4 Rớt
198 16010198 Nguyễn Thị Mỹ Thông Nữ 30/05/1996 Bình Định 6 5.5 Đậu
199 16010199 Trần Thị Cẩm Thu Nữ 06/11/1995 Tây Ninh 9 7 Đậu
200 16010200 Võ Thị Mộng Thu Nữ 20/10/1987 Bình Dương 6.5 3.5 Rớt
201 16010201 Điểu Trần Thị Thanh Thu Nữ 24/10/1995 Bình Phước 0 0 x
202 16010202 Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 26/10/1997 Bình Dương 9.5 7 Đậu
203 16010203 Đàm Minh Thư Nữ 04/11/1996 Bình Dương 7 6 Đậu
204 16010204 Nguyễn Minh Thuận Nam 23/04/1997 Bình Dương 8 6.5 Đậu
205 16010205 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 09/01/1994 Bình Dương 7.5 5 Đậu
206 16010206 Đặng Thị Kim Thúy Nữ 25/05/1995 Bến Tre 7.5 5 Đậu
207 16010207 Trần Thị Thu Thủy Nữ 04/11/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
208 16010208 Dương Phương Thủy Nữ 13/12/1996 Sông Bé 9.5 7.5 Đậu
209 16010209 Võ Thị Thanh Thủy Nữ 08/06/1996 Bình Dương 8.5 5 Đậu
210 16010210 Nguyễn Thị Thủy Nữ 14/09/1995 Bình Dương 7.5 4 Rớt
211 16010211 Phạm Thị Thủy Nữ 10/06/1996 Hà Nam 0 0 x
212 16010212 Từ Thị Thanh Thủy Nữ 18/11/1996 Bình Dương 8.5 2.5 Rớt
213 16010213 Đặng Thị Thanh Thủy Nữ 11/07/1996 Sông Bé 9 5.5 Đậu
214 16010214 Văn Thị Thủy Tiên Nữ 15/06/1996 Sông Bé 8 6 Đậu
215 16010215 Nguyễn Thái Toàn Nam 14/04/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
216 16010216 Nguyễn Phạm Mai Trâm Nữ 14/06/1995 Bình Dương 9 9 Đậu
217 16010217 Đoàn Thị Bích Trâm Nữ 19/05/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
218 16010218 Mai Hoàng Huế Trâm Nữ 10/08/1997 Bình Dương 7 6 Đậu
219 16010219 Đặng Thị Bích Trầm Nữ 01/06/1996 Bình Dương 6 5.5 Đậu
220 16010220 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/09/1996 Bình Dương 8 6.5 Đậu
221 16010221 Phan Thị Thu Trang 20/12/1995 Đồng Nai 7.5 3 Rớt
222 16010222 Trần Nguyễn Xuân Trang Nữ 12/06/1996 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
223 16010223 Lê Thị Huyền Trang Nữ 15/09/1994 Bình Dương 4 4 Rớt
224 16010224 Lý Kim Trang Nữ 18/06/1997 Bình Dương 9.5 8 Đậu
225 16010225 Trần Thị Phương Trang Nữ 09/07/1997 Bình Dương 5.5 4 Rớt
226 16010226 Cao Thị Huỳnh Trang Nữ 07/12/1997 Bình Dương 0 0 x
227 16010227 Nguyễn Minh Trí Nam 14/10/1994 Sông Bé 8 5.5 Đậu
228 16010228 Ngô Thị Mộng Trinh Nữ 02/10/1995 Bình Dương 5 5 Đậu
229 16010229 Trà Thị Lệ Trinh Nữ 25/08/1997 Tây Ninh 7.5 7 Đậu
230 16010230 Đoàn Ngọc Trinh Nữ 22/03/1994 Bình Dương 8 4 Rớt
231 16010231 Trần Phạm Hoàng Trúc Nữ 19/11/1994 Bình Phước 0 0 x
232 16010232 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/11/1996 Khánh Hòa 7 3.5 Rớt
233 16010233 Hồ Ngọc Thanh Trúc Nữ 29/09/1997 Bình Dương 6.5 5 Đậu
234 16010234 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 28/08/1997 Bình Dương 7.5 6 Đậu
235 16010235 Văn Thành Trung Nam 20/01/1995 Tp.HCM 7 5 Đậu
236 16010236 Nguyễn Thanh Nam 26/08/1997 Bình Dương 8.5 9 Đậu
237 16010237 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 08/08/1997 Bình Dương 9.5 8 Đậu
238 16010238 Nguyễn Ngọc Khánh Tuyền Nữ 13/03/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
239 16010239 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 07/10/1997 Bình Dương 6.5 3 Rớt
240 16010240 Bùi Tú Uyên Nữ 01/08/1994 Bình Dương 7.5 3 Rớt
241 16010241 Nguyễn Phạm Thanh Vân Nữ 01/07/1997 TP. Hồ Chí Minh 9.5 6 Đậu
242 16010242 Phạm Thùy Hải Vân Nữ 15/11/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
243 16010243 Dương Ngọc Vàng Nữ 03/08/1996 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
244 16010244 Phan Thị Vi Nữ 22/12/1996 Đắk Lắk 8 5.5 Đậu
245 16010245 Trần Lâm Nam 18/02/1995 Bình Dương 9.5 5 Đậu
246 16010246 Nguyễn Hoàng Nam 06/11/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
247 16010247 Nguyễn Văn Nam 03/03/1995 Quảng Nam 7.5 2.5 Rớt
248 16010248 Nguyễn Thịnh Vượng Nam 11/08/1993 Bình Phước 8 5 Đậu
249 16010249 Nguyễn Hoài Vy Nữ 30/11/1996 Bình Dương 8 5.5 Đậu
250 16010250 Nguyễn Phi Yến Nữ 13/01/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
Danh sách này có 250 thí sinh.

watch_later
01/02/2016 00:00:00  
visibility
 809