Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (09B/2015) khóa 15091 Ngày 26 tháng 12 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15091001 Hồ Thị Thu Anh Nữ 19/02/1994 Bình Dương 8.5 9 Đậu
2 15091002 Nguyễn Hoàng Anh Nam 15/12/1994 Bình Dương 8 9.5 Đậu
3 15091003 Lê Thị Vân Anh Nữ 17/08/1994 Hải Dương 7.5 8 Đậu
4 15091004 Phạm Tuấn Anh Nam 24/09/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
5 15091005 Nguyễn Thị Cát Băng Nữ 22/01/1994 Đắk Lắk 9 5.5 Đậu
6 15091006 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 10/03/1994 Bình Dương 8.5 6 Đậu
7 15091007 Đặng Thị Quế Bình Nữ 10/11/1994 Bình Dương 8 10 Đậu
8 15091008 Huỳnh Thị Thái Bình Nữ 05/10/1994 Bình Dương 7.5 7 Đậu
9 15091009 Phan Quốc Bình Nam 24/09/1996 Bình Dương 8 9 Đậu
10 15091010 Phạm Thị Bông Nữ 26/10/1995 Sông Bé 9 7 Đậu
11 15091011 Hà Thị Ngọc Châu Nữ 20/05/1994 Quảng Bình 0 0 x
12 15091012 Đỗ Công Chí Nam 31/01/1994 Sông Bé 7.5 4.5 Rớt
13 15091013 Lê Thị Thu Cúc Nữ 02/02/1994 Sông Bé 8 5 Đậu
14 15091014 Hứa Thị Kim Cương Nữ 26/10/1992 Cà Mau 8.5 9.5 Đậu
15 15091015 Nguyễn Quốc Cường Nam 06/09/1992 Bến Tre 8 2.5 Rớt
16 15091016 Nguyễn Anh Đào Nữ 13/06/1994 Bình Phước 0 0 x
17 15091017 Phan Thị Anh Đào Nữ 30/07/1994 Đồng Nai 8 6.5 Đậu
18 15091018 Võ Lê Thành Đạt Nam 08/12/1995 Quảng Ngãi 8 8 Đậu
19 15091019 Lê Cao Hiền Diệu Nữ 17/12/1996 Bình Phước 8.5 9.5 Đậu
20 15091020 Lê Thị Mỹ Đính Nữ 24/02/1995 Bình Định 7 6 Đậu
21 15091021 Nguyễn Cao Độ Nam 26/02/1993 Bình Dương 7 5 Đậu
22 15091022 Nguyễn Hữu Đức Nam 28/08/1996 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đậu
23 15091023 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 01/06/1989 Bình Dương 8 6.5 Đậu
24 15091024 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 12/02/1994 Bình Dương 8.5 9 Đậu
25 15091025 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 18/04/1996 Bình Dương 7 4.5 Rớt
26 15091026 Đặng Thị Thùy Dung Nữ 08/02/1995 Sông Bé 8.5 7.5 Đậu
27 15091027 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 04/10/1985 Đồng Nai 6.5 6.5 Đậu
28 15091028 Bùi Quang Duy Nam 04/08/1995 Bình Dương 8.5 9 Đậu
29 15091029 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 12/12/1994 Bình Dương 0 0 x
30 15091030 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 12/12/1994 Bến Tre 8 8 Đậu
31 15091031 Vũ Thị Cẩm Giang Nữ 26/08/1994 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
32 15091032 Lăng Thị Lam Giang Nữ 30/12/1994 Nghệ An 6.5 7.5 Đậu
33 15091033 Lý Thị Ngọc Giàu Nữ 09/03/1996 Bình Định 6.5 9.5 Đậu
34 15091034 Phan Võ Ngọc Giàu Nữ 01/10/1994 Thừa Thiên Huế 7 6.5 Đậu
35 15091035 Bồ Thị Nữ 23/02/1994 Bình Dương 7 6 Đậu
36 15091036 Đặng Thị Thu Nữ 21/02/1996 Lâm Đồng 7 8.5 Đậu
37 15091037 Nguyễn Thị Nữ 22/04/1994 Quảng Bình 8.5 6.5 Đậu
38 15091038 Vũ Duy Hải Nam 28/11/1994 Sông Bé 8 4 Rớt
39 15091039 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 07/04/1995 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
40 15091040 Võ Thị Ngọc Hân Nữ 21/07/1994 Bình Dương 8 6.5 Đậu
41 15091041 Lê Thị Hằng Nữ 09/07/1995 Sông Bé 8 5 Đậu
42 15091042 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 28/10/1995 Tp.HCM 7.5 9 Đậu
43 15091043 Nguyễn Thị Hằng Nữ 28/12/1995 Quảng Bình 8.5 7 Đậu
44 15091044 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 21/05/1994 Yên Bái 7.5 8.5 Đậu
45 15091045 Đặng Minh Hiền Nam 26/01/1995 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
46 15091046 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 13/10/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
47 15091047 Lê Thị Thảo Hiền Nữ 15/11/1993 Đồng Nai 9 3 Rớt
48 15091048 Nguyễn Minh Hiếu Nam 05/10/1994 Bình Dương 7.5 5 Đậu
49 15091049 Hồ Sĩ Hóa Nam 15/06/1994 Bình Dương 0 0 Rớt
50 15091050 Nguyễn Thị Hoài Nữ 25/10/1995 Nam Định 8 5.5 Đậu
51 15091051 Huỳnh Thị Ánh Hồng Nữ 29/11/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
52 15091052 Lộc Thị Hương Nữ 20/06/1994 Đắk Lắk 8 7 Đậu
53 15091053 Nguyễn Ngọc Hương Nữ 17/10/1994 Bình Dương 9 6 Đậu
54 15091054 An Thị Thúy Hường Nữ 09/02/1993 Bình Dương 8.5 4 Rớt
55 15091055 Nguyễn Quốc Huy Nam 29/12/1991 Bình Dương 0 0 x
56 15091056 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 02/09/1995 Hà Tĩnh 9 4 Rớt
57 15091057 Qúach Tuấn Khải Nam 19/12/1994 T.p HCM 8 4 Rớt
58 15091058 Nguyễn Văn Khánh Nam 21/11/1993 Nam Định 5 6.5 Đậu
59 15091059 Trần Minh Khoa Nam 28/06/1993 Tiền Giang 7 8 Đậu
60 15091060 Nguyễn Đức Khương Nam 26/06/1993 Bình Định 8.5 7.5 Đậu
61 15091061 Nguyễn Anh Kiệt Nam 07/04/1996 Sông Bé 8.5 7.5 Đậu
62 15091062 Trần Thị Ngọc Kiều Nữ 14/04/1992 Bình Dương 7 4 Rớt
63 15091063 Nguyễn Thị Vương Kỳ Nữ 30/09/1995 Quảng Ngãi 9 5.5 Đậu
64 15091064 Bùi Phạm Hương Lài Nữ 25/06/1995 Bình Định 8.5 8 Đậu
65 15091065 Đặng Trúc Lâm Nữ 30/11/1995 Sông Bé 9 4 Rớt
66 15091066 Đỗ Cao Lâm Nam 21/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 7.5 Đậu
67 15091067 Trần Thị Thanh Lan Nữ 02/11/1995 Kiên Giang 8 5.5 Đậu
68 15091068 Thái Thị Kim Lệ Nữ 02/06/1996 Bình Dương 6 9 Đậu
69 15091069 Đặng Thị Bích Liên Nữ 06/03/1995 Tây Ninh 9 9 Đậu
70 15091070 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/10/1996 Bình Thuận 8 8.5 Đậu
71 15091071 Trịnh Trọng Linh Nam 25/09/1994 Thanh Hóa 8.5 8.5 Đậu
72 15091072 Bùi Thị Mỹ Linh Nữ 20/10/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
73 15091073 Võ Thị Tố Linh Nữ 30/09/1995 Gia Lai 7 5.5 Đậu
74 15091074 Lê Thị Kim Loan Nữ 03/03/1986 Bến Tre 9 3 Rớt
75 15091075 Nguyễn Phúc Lộc Nam 16/05/1996 Sông Bé 6 8 Đậu
76 15091076 Đinh Thị Nữ 06/10/1993 Hà Tĩnh 7 4 Rớt
77 15091077 Trương Thị Quỳnh Mai Nữ 24/09/1994 Sông Bé 7.5 8 Đậu
78 15091078 Ngô Quang Minh Nam 05/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 8 7 Đậu
79 15091079 Hà Thị Mỹ Nữ 19/04/1995 Bình Thuận 8.5 6 Đậu
80 15091080 Lê Công Nam Nam 20/04/1994 Thanh Hóa 7 5.5 Đậu
81 15091081 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 26/12/1993 Bình Dương 8.5 6 Đậu
82 15091082 Vũ Thị Nga Nữ 17/03/1995 Nghệ An 0 0 x
83 15091083 Nguyễn Thị Thùy Ngân Nữ 18/05/1994 Bình Dương 8.5 4.5 Rớt
84 15091084 Nguyễn Hồ Thu Ngân Nữ 09/12/1996 Sông Bé 9 6 Đậu
85 15091085 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 21/02/1993 Bến Tre 9 5 Đậu
86 15091086 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nữ 11/06/1994 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
87 15091087 Huỳnh Long Ngân Nam 16/12/1985 Sông Bé 9 4 Rớt
88 15091088 Đinh Kim Ngọc Nữ 07/06/1991 Bình Dương 8 7.5 Đậu
89 15091089 Phạm Thị Nguyệt Nữ 25/07/1994 Đắk Lắk 8 5 Đậu
90 15091090 Nguyễn Thị Nhã Nữ 24/12/1995 Sông Bé 8.5 6.5 Đậu
91 15091091 Phạm Thị Hồng Nhân Nữ 07/12/1991 Bình Dương 0 2.5 Rớt
92 15091092 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 04/03/1995 Bình Phước 8.5 8 Đậu
93 15091093 Ngô Uyễn Nhi Nữ 24/01/1994 Gia Lai 0 0 x
94 15091094 Trần Võ Thảo Nhiên Nữ 11/04/1996 Sông Bé 8 7.5 Đậu
95 15091095 Đinh Thị Tuyết Nhung Nữ 24/04/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
96 15091096 Nguyễn Minh Nhựt Nam 25/08/1994 Bình Dương 5 7 Đậu
97 15091097 Nguyễn Nhựt Ny Nam 14/07/1994 Bình Dương 5 8.5 Đậu
98 15091098 Nguyễn Hoàng Phi Nam 16/04/1996 Sông Bé 0 0 x
99 15091099 Võ Phúc Phủ Nam 11/12/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
100 15091100 Hà Thị Mai Phương Nữ 16/10/1994 Sông Bé 8.5 5.5 Đậu
101 15091101 Lê Thị Tuyết Phương Nữ 08/11/1994 Bình Dương 9 7.5 Đậu
102 15091102 Lê Thị Bích Phượng Nữ 04/08/1995 Bình Dương 7 7 Đậu
103 15091103 Đỗ Thị Ngọc Quý Nữ 28/01/1994 Bình Dương 9 5.5 Đậu
104 15091104 Lê Thị Phương Quyên Nữ 13/12/1994 Bắc Giang 8.5 6 Đậu
105 15091105 Nguyễn Thị Ngọc Sang Nữ 08/10/1994 Sông Bé 8.5 8 Đậu
106 15091106 Nguyễn Bá Tài Nam 21/12/1994 Ninh Thuận 8 6.5 Đậu
107 15091107 Trần Thị Minh Tâm Nữ 25/04/1995 Khánh Hòa 9 10 Đậu
108 15091108 Nguyễn Văn Thân Nam 23/06/1992 Bình Dương 8 6.5 Đậu
109 15091109 Đinh Thị Bích Thắng Nữ 10/12/1995 Quảng Bình 8.5 7.5 Đậu
110 15091110 Phạm Thị Yến Thanh Nữ 01/04/1994 Bình Dương 8.5 5 Đậu
111 15091111 Phan Minh Thành Nam 12/12/1994 Bình Dương 0 0 x
112 15091112 Võ Thị Loan Thão Nữ 26/01/1996 Long An 9 8 Đậu
113 15091113 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 24/01/1994 Vũng Tàu 9 9 Đậu
114 15091114 Cao Thị Thu Thảo Nữ 09/09/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
115 15091115 Vũ Thị Thanh Thảo Nữ 30/12/1996 Bình Dương 7.5 6 Đậu
116 15091116 Nguyễn Hồng Phương Thảo Nữ 17/07/1993 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
117 15091117 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 02/10/1994 Cà Mau 8 8 Đậu
118 15091118 Đặng Công Vũ Thịnh Nam 02/07/1993 Đà Nẵng 0 0 x
119 15091119 Trần Thị Thọ Nữ 28/03/1992 Quảng Nam 9 4.5 Rớt
120 15091120 Võ Thị Quỳnh Thơm Nữ 05/03/1994 Hà Tĩnh 9 5 Đậu
121 15091121 Nguyễn Thị Yến Thu Nữ 30/07/1994 Bình Dương 7.5 5 Đậu
122 15091122 Nguyễn Thị Thu Nữ 27/11/1994 Hà Nội 8 9 Đậu
123 15091123 Huỳnh Thị Hồng Thu Nữ 07/10/1993 Sông Bé 8.5 5 Đậu
124 15091124 Đinh Thị Thu Nữ 23/02/1995 Nam Định 7 6.5 Đậu
125 15091125 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 03/08/1994 Trà Vinh 8.5 9 Đậu
126 15091126 Nguyễn Tấn Thuận Nam 06/05/1994 Bình Dương 5 6.5 Đậu
127 15091127 Nguyễn Thành Thương Nam 19/05/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
128 15091128 Nguyễn Hoài Thương Nữ 28/08/1996 Sông Bé 9 7 Đậu
129 15091129 Đặng Thị Thúy Nữ 25/03/1993 Bình Dương 8 6.5 Đậu
130 15091130 Đinh Thị Thúy Nữ 24/04/1996 Sông Bé 8.5 7.5 Đậu
131 15091131 Bùi Thị Thu Thủy Nữ 16/06/1993 Hài Phòng 8 7.5 Đậu
132 15091132 Thái Thị Thu Trâm Nữ 20/08/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
133 15091133 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 29/08/1995 Sông Bé 8 3 Rớt
134 15091134 Phan Thị Quỳnh Trâm Nữ 02/09/1995 Đắk Lắk 8.5 6 Đậu
135 15091135 Võ Thị Thảo Trâm Nữ 15/11/1995 Bến Tre 9 6.5 Đậu
136 15091136 Lê Thị Thu Trang Nữ 23/08/1995 Bình Dương 8 10 Đậu
137 15091137 Nông Thùy Trang Nữ 04/10/1995 Lạng Sơn 8.5 2.5 Rớt
138 15091138 Lê Quang Trí Nam 20/11/1995 Bình Thuận 8 7 Đậu
139 15091139 Lê Minh Trí Nam 29/11/1996 Bình Dương 8 6.5 Đậu
140 15091140 Đào Thị Diễm Trinh Nữ 04/08/1995 Bình Phước 7 0 Rớt
141 15091141 Cao Ngọc Phương Trinh Nữ 10/03/1997 Bình Dương 8 4 Rớt
142 15091142 Lê Thành Trung Nam 19/12/1997 Bình Dương 8.5 10 Đậu
143 15091143 Huỳnh Ngọc Cẩm Nữ 27/07/1994 Liên Bang Nga 8 3.5 Rớt
144 15091144 Phạm Nguyễn Thùy Vân Nữ 24/06/1996 Sông Bé 8.5 7.5 Đậu
145 15091145 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 29/01/1996 Gia Lai 8 8.5 Đậu
146 15091146 Nguyễn Thị Xuân Vân Nữ 06/11/1994 Bình Dương 7.5 9 Đậu
147 15091147 Lê Thị Vân Nữ 04/11/1996 Thanh Hóa 8 6 Đậu
148 15091148 Võ Phượng Tường Vân Nữ 06/01/1994 Sông Bé 8 5.5 Đậu
149 15091149 Bồ Thanh Nam 29/08/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
150 15091150 Hồ Thị Phương Vy Nữ 13/04/1994 Sông Bé 8.5 6.5 Đậu
151 15091151 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 06/01/1994 Ninh Bình 8 6 Đậu
152 15091152 Lê Hoàng Yến Nữ 25/03/1995 Sông Bé 8 9.5 Đậu
153 15091153 Vũ Thị Mỹ Yến Nữ 27/06/1991 Bình Dương 8 3 Rớt
154 15091154 Nguyễn Thị Thanh Yến Nữ 27/06/1987 Bình Dương 8 7 Đậu
155 15091155 Vũ Thu Yến Nữ 22/02/1994 Sông Bé 7 5 Đậu
156 15091156 Võ Nhật Tài Nam 18/10/1993 Bình Dương 0 0 x
Danh sách này có 156 thí sinh.

watch_later
28/12/2015 00:00:00  
visibility
 822