Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (09A/2015) khóa 15090 Ngày 26 tháng 12 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15090001 Nguyễn Thị Diệu Ái Nữ 20/11/1996 Sông Bé 7 5 Đậu
2 15090002 Nguyễn Thúy An Nữ 05/07/1996 Tây Ninh 7 5.5 Đậu
3 15090003 Lê Ngọc Anh Nữ 31/05/1994 Đồng Nai 5 4 Rớt
4 15090004 Lê Thị Tố Anh Nữ 14/04/1996 Sông Bé 5.5 8.5 Đậu
5 15090005 Nguyễn Võ Hồng Anh Nữ 04/06/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
6 15090006 Dương Vân Anh Nữ 21/05/1996 Tp.HCM 8 8.5 Đậu
7 15090007 Huỳnh Anh Hải Nam 05/11/1998 Bình Dương 2 2 Rớt
8 15090008 Lê Tuấn Anh Nam 27/07/1996 Sông Bé 7.5 7 Đậu
9 15090009 Lê Thị Kim Anh Nữ 10/08/1994 Hà Tây 3.5 4 Rớt
10 15090010 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/08/1996 Bình Phước 6 7.5 Đậu
11 15090011 Trần Nguyên Bảo Nam 02/12/1995 Sông Bé 8 6 Đậu
12 15090012 Cao Chí Bình Nam 28/06/1995 Cà Mau 6.5 7 Đậu
13 15090013 Phạm Công Bình Nam 06/06/1995 Bình Phước 7.5 4 Rớt
14 15090014 Trương Nguyễn Kim Bình Nữ 02/12/1994 Đắk Lắk 0 0 x
15 15090015 Nguyễn Thị Bình Nữ 15/10/1995 Thanh Hóa 7 5.5 Đậu
16 15090016 Trần Thị Bích Châu Nữ 23/08/1996 Tây Ninh 6 4 Rớt
17 15090017 Đặng Thị Châu Nữ 04/04/1996 Hà Tĩnh 6 6 Đậu
18 15090018 Trần Thị Ngọc Châu Nữ 18/07/1997 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
19 15090019 Trần Thị Kim Chi Nữ 28/08/1996 Đồng Nai 6.5 5.5 Đậu
20 15090020 Trần Thị Kim Chi Nữ 05/02/1995 Quảng Ngãi 6.5 7 Đậu
21 15090021 Nguyễn Huỳnh Minh Chí Nam 24/05/1996 Đồng Nai 8 6 Đậu
22 15090022 Đỗ Văn Chí Nam 15/11/1994 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
23 15090023 Đỗ Thị Việt Chinh Nữ 29/10/1996 Bắc Giang 8 9 Đậu
24 15090024 Hoàng Lan Chinh Nữ 20/02/1995 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đậu
25 15090025 Thượng Quốc Công Nam 18/01/1995 Đồng Nai 7.5 5 Đậu
26 15090026 Võ Thị Kim Cương Nữ 27/11/1996 Tây Ninh 8.5 4 Rớt
27 15090027 Nguyễn Tuấn Cường Nam 09/10/1996 Sông Bé 9.5 9 Đậu
28 15090028 Nguyễn Mạnh Cường Nam 03/06/1996 Bình Dương 9 4.5 Rớt
29 15090029 Nguyễn Hải Đăng Nam 03/09/1995 Bình Dương 8.5 9 Đậu
30 15090030 Phan Thành Danh Nam 28/11/1996 Bình Dương 7 7.5 Đậu
31 15090031 Tăng Thị Hồng Đào Nữ 12/05/1996 Bình Dương 0 0 x
32 15090032 Phạm Thị Kiều Diễm Nữ 01/01/1995 Gia Lai 0 0 x
33 15090033 Nguyễn Thị Kim Diễm Nữ 02/03/1996 Bình Định 6.5 6 Đậu
34 15090034 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 11/04/1997 Bình Dương 9 7.5 Đậu
35 15090035 Hồ Khánh Diễm Nữ 27/11/1995 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
36 15090036 Thới Thị Điểm Nữ 25/02/1997 Quảng Ngãi 6.5 5 Đậu
37 15090037 Lê Ánh Điệp Nữ 16/03/1995 Gia Lai 0 0 x
38 15090038 Lê Thị Hồng Diệu Nữ 30/04/1997 Quảng Ngãi 7.5 2.5 Rớt
39 15090039 Lưu Thị Mỹ Diệu Nữ 30/11/1996 Đắk Lắk 8.5 6.5 Đậu
40 15090040 Nguyễn Thị Diệu Nữ 08/03/1992 Nghệ An 6 4 Rớt
41 15090041 Cư A Dình Nam 03/03/1990 Lào Cai 8.5 2 Rớt
42 15090042 Thái Thành Đông Nam 05/09/1995 Bình Dương 7 4.5 Rớt
43 15090043 Nguyễn Quang Dự Nam 13/02/1996 Bình Dương 7 3 Rớt
44 15090044 Ngô Thùy Dung Nữ 26/12/1994 Cao Bằng 6 2.5 Rớt
45 15090045 Mạc Thị Bích Dung Nữ 02/08/1996 Đắk Lắk 9 4 Rớt
46 15090046 Trần Tố Dung Nữ 18/12/1996 Lâm Đồng 6 4 Rớt
47 15090047 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 04/06/1996 Bình Dương 5 3 Rớt
48 15090048 Lệ Thị Kim Dung Nữ 06/02/1996 Bình Phước 8 5.5 Đậu
49 15090049 Mai Thị Dung Nữ 21/09/1995 Thanh Hóa 6 3 Rớt
50 15090050 Trần Thị Dũng Nữ 25/09/1995 Nghệ An 8 5.5 Đậu
51 15090051 Dương Công Dũng Nam 11/01/1996 Đồng Nai 8 7.5 Đậu
52 15090052 Dương Thị Mỹ Hương Nữ 20/09/1996 Bình Dương 5 5 Đậu
53 15090053 Lê Thị Thùy Dương Nữ 14/03/1995 Đồng Nai 6 5 Đậu
54 15090054 Nguyễn Thị Hồng Duy Nữ 15/10/1995 Sông Bé 6 5 Đậu
55 15090055 Trần Thanh Duy Nam 15/06/1996 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
56 15090056 Trần Thị Hồng Duyên Nữ 06/07/1997 Bình Dương 7 7.5 Đậu
57 15090057 Phạm Thị Thu Giang Nữ 24/12/1995 Sông Bé 7 5 Đậu
58 15090058 Phạm Thị Giang Nữ 01/12/1996 Thái Bình 8.5 8 Đậu
59 15090059 Lê Thị Ngọc Nữ 30/09/1996 Quảng Bình 7 7 Đậu
60 15090060 Bùi Trần Thu Nữ 29/01/1995 Sông Bé 6.5 8.5 Đậu
61 15090061 Lê Thị Thu Nữ 10/11/1994 Quảng Ngãi 2.5 3.5 Rớt
62 15090062 Điểu Thị Hai Nữ 26/03/1996 Bình Phước 9 5 Đậu
63 15090063 Bùi Hoài Hải Nam 15/01/1996 Bình Định 7.5 8 Đậu
64 15090064 Nguyễn Thanh Hải Nam 11/02/1992 Đồng Nai 9.5 8.5 Đậu
65 15090065 Trần Minh Hải Nam 06/06/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
66 15090066 Trần Thanh Minh Hải Nam 02/12/1996 Tp.HCM 8.5 7 Đậu
67 15090067 Từ Minh Hải Nam 17/07/1995 Bình Phước 0 0 x
68 15090068 Trương Xuân Hải Nam 18/08/1997 Đồng Nai 9 9.5 Đậu
69 15090069 Trần Thị Thu Hằng Nữ 19/07/1996 Sông Bé 9 10 Đậu
70 15090070 Nguyễn Thị Xuân Hằng Nữ 29/12/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
71 15090071 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 07/01/1996 Bình Dương 5 5 Đậu
72 15090072 Trần Thị Hữu Hạnh Nữ 08/07/1997 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
73 15090073 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 03/11/1995 Quảng Ngãi 6 2.5 Rớt
74 15090074 Nguyễn Văn Hào Nam 02/05/1996 Bình Định 7.5 5.5 Đậu
75 15090075 Nguyễn Thị Bích Hảo Nữ 02/06/1995 Đà Nẵng 7.5 8.5 Đậu
76 15090076 Nguyễn Thị Hậu Nữ 28/06/1995 Đắk Lắk 10 8 Đậu
77 15090077 Hoàng Thị Hiền Nữ 09/12/1994 Hà Bắc 8.5 5 Đậu
78 15090078 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 25/09/1995 Quảng Ngãi 7 7 Đậu
79 15090079 Phan Thị Thu Hiền Nữ 20/11/1995 Đắk Lắk 6.5 3 Rớt
80 15090080 Lê Thị Thu Hiền Nữ 04/11/1997 Bình Dương 9 7 Đậu
81 15090081 Nguyễn Phúc Hiền Nữ 01/10/1997 Bình Dương 8 9 Đậu
82 15090082 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 01/10/1994 Sông Bé 3.5 3 Rớt
83 15090083 Lang Thị Hiệp Nữ 08/08/1994 Nghệ An 6 5 Đậu
84 15090084 Trần Văn Hiếu Nam 13/04/1995 Hà Tĩnh 6 5 Đậu
85 15090085 Trần Trung Hiếu Nam 04/03/1997 Bình Phước 8.5 4 Rớt
86 15090086 Trần Thị Hoa Nữ 01/12/1996 Bình Dương 8 4.5 Rớt
87 15090087 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/01/1995 Quảng Ngãi 9 4.5 Rớt
88 15090088 Lê Thị Ngọc Hoa Nữ 30/04/1994 Quảng Ngãi 8 5 Đậu
89 15090089 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 20/05/1996 Bình Dương 6.5 3 Rớt
90 15090090 Dương Thị Hoa Nữ 02/08/1993 Hà Tĩnh 7.5 8.5 Đậu
91 15090091 Nguyễn Thị Hòa Nữ 01/01/1995 Hải Dương 6 7 Đậu
92 15090092 Nguyễn Thị Hòa Nữ 20/10/1995 Thanh Hóa 9 5 Đậu
93 15090093 Nguyễn Lê Khánh Hòa Nam 15/12/1996 Bình Dương 8 6 Đậu
94 15090094 Đoàn Minh Hoàng Nam 16/12/1991 Bình Dương 6 5 Đậu
95 15090095 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 15/05/1996 Lâm Đồng 7.5 3.5 Rớt
96 15090096 Nguyễn Thị Bích Huệ Nữ 02/04/1994 Bến Tre 6 5.5 Đậu
97 15090097 Bùi Thị Thanh Huệ Nữ 29/09/1996 Đắk Lắk 5.5 3.5 Rớt
98 15090098 Trịnh Thị Huệ Nữ 12/09/1987 Thanh Hóa 4.5 0 Rớt
99 15090099 Nguyễn Thị Hương Nữ 12/12/1994 Bình Dương 6 3.5 Rớt
100 15090100 Phạm Thị Hiền Hương Nữ 13/07/1996 Ninh Thuận 9.5 8 Đậu
101 15090101 Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ 17/03/1996 Sông Bé 0 0 x
102 15090102 Nguyễn Thị Cẩm Hương Nữ 14/06/1997 Bình Dương 7.5 7 Đậu
103 15090103 Ngô Thị Thanh Hương Nữ 14/08/1996 Bình Phước 6 5.5 Đậu
104 15090104 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 18/09/1997 Long An 7.5 5.5 Đậu
105 15090105 Nguyễn Minh Huy Nam 09/07/1995 Bình Dương 7 8 Đậu
106 15090106 Nguyễn Thị Ngọc Huyên Nữ 01/10/1996 Quảng Ngãi 4 3.5 Rớt
107 15090107 Võ Thị Huyền Nữ 07/11/1996 Hà Tĩnh 0 0 x
108 15090108 Huỳnh Thanh Huyền Nữ 19/08/1995 Lâm Đồng 8 6.5 Đậu
109 15090109 Phạm Ngọc Huyền Nữ 08/02/1996 Đắk Lắk 8 5.5 Đậu
110 15090110 Nguyễn Thị Lệ Huyền Nữ 14/04/1995 Bình Dương 6 5 Đậu
111 15090111 Võ Nguyễn Trúc Huỳnh Nữ 29/08/1994 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
112 15090112 Nguyễn Duy Khải Nam 05/11/1996 Bình Dương 6 7.5 Đậu
113 15090113 Lê Xuân Khanh Nam 06/11/1994 Đồng Nai 8 9 Đậu
114 15090114 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 16/01/1995 Sông Bé 7.5 3.5 Rớt
115 15090115 Châu Phạm Y Khoa Nam 22/09/1997 Ninh Thuận 5 5.5 Đậu
116 15090116 Trịnh Thanh Kiệt Nam 15/05/1997 Phú Yên 8 6 Đậu
117 15090117 Nguyễn Thị Xuân Lan Nữ 15/03/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
118 15090118 Nguyễn Thị Lanh Nữ 04/03/1995 Quảng Bình 7.5 9 Đậu
119 15090119 Nguyễn Tuyết Nữ 20/01/1996 Bình Định 8 4.5 Rớt
120 15090120 Lê Ngọc Nhật Lệ Nữ 20/10/1997 Quảng Ngãi 8 8 Đậu
121 15090121 Đỗ Thị Kim Liên Nữ 07/10/1997 Phú Yên 7.5 2.5 Rớt
122 15090122 Hoàng Thị Liên Nữ 10/06/1996 Đắk Lắk 8.5 6 Đậu
123 15090123 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 16/11/1992 Sông Bé 7 5.5 Đậu
124 15090124 Trần Thị Thùy Linh Nữ 23/06/1996 Bình Dương 7 4.5 Rớt
125 15090125 Nguyễn Thị Hoàng Linh Nữ 05/09/1996 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 9 Đậu
126 15090126 Lê Hoàng Ái Linh Nữ 03/10/1997 Quảng Ngãi 8.5 5 Đậu
127 15090127 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 24/07/1996 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
128 15090128 Trần Thị Trúc Linh Nữ 19/04/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
129 15090129 Võ Thị Linh Nữ 21/05/1996 Quảng Bình 4.5 4.5 Rớt
130 15090130 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 09/12/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
131 15090131 Ngô Thị Nhật Linh Nữ 20/07/1996 Bình Dương 5.5 3 Rớt
132 15090132 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 25/01/1996 Sông Bé 7.5 5 Đậu
133 15090133 Nguyễn Linh Linh Nữ 05/12/1995 Sông Bé 6 2.5 Rớt
134 15090134 Nguyễn Thị Yến Loan Nữ 25/02/1997 Long An 6 5 Đậu
135 15090135 Nguyễn Thị Loan Nữ 21/03/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
136 15090136 Nguyễn Phước Long Nam 21/08/1995 Bình Phước 7 6.5 Đậu
137 15090137 Hà Thị Thiên Nữ 18/07/1995 Đồng Nai 4.5 6.5 Rớt
138 15090138 Phùng Thị Tuyết Mai Nữ 08/04/1996 Bình Định 6 5 Đậu
139 15090139 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 09/09/1996 Đắk Lắk 7.5 6.5 Đậu
140 15090140 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 01/08/1995 Sông Bé 6.5 6 Đậu
141 15090141 Phạm Lê Hồng Mến Nữ 02/01/1996 Vĩnh Long 7.5 6 Đậu
142 15090142 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 16/11/1996 Nghệ An 8 5 Đậu
143 15090143 Nguyễn Nhật Minh Nam 19/01/1995 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5 Đậu
144 15090144 Nguyễn Thị Nữ 20/12/1996 Gia Lai 0 0 x
145 15090145 Trần Thụy Yến My 15/10/1995 TP. Hồ Chí Minh 0 0 x
146 15090146 Trần Nguyễn Thanh My Nữ 10/01/1995 Bình Dương 7 8 Đậu
147 15090147 Phan Hoài Nam Nam 01/02/1995 Đắk Lắk 8 8.5 Đậu
148 15090148 Chu Hải Nam Nam 25/08/1994 Sông Bé 6 7.5 Đậu
149 15090149 Lê Nguyễn Hoàng Nam Nam 03/12/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
150 15090150 Trần Hoài Nam Nam 23/01/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
151 15090151 Nguyễn Thị Nga Nữ 02/04/1996 Bình Dương 9 7.5 Đậu
152 15090152 Bùi Thị Ngân Nữ 19/05/1995 Kiên Giang 6 4 Rớt
153 15090153 Lữ Thị Bích Ngân Nữ 27/08/1996 Đồng Nai 6.5 4 Rớt
154 15090154 Quách Thị Lệ Ngân Nữ 10/01/1996 Bình Định 7.5 6 Đậu
155 15090155 Châu Trần Thị Kim Ngân Nữ 02/08/1995 Tiền Giang 0 0 x
156 15090156 Lý Thu Ngân Nữ 23/01/1996 Bình Dương 7.5 9 Đậu
157 15090157 Lê Kim Ngân Nữ 16/11/1995 Sông Bé 7 8 Đậu
158 15090158 Ngô Thị Tuyết Ngân Nữ 15/02/1996 Bình Dương 6 4 Rớt
159 15090159 Nguyễn Lê Hồng Ngân Nữ 29/11/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
160 15090160 Nguyễn Mai Ngân Nữ 21/03/1996 Tp.HCM 9 8.5 Đậu
161 15090161 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 29/01/1996 Bình Dương 7 4 Rớt
162 15090162 Đào Thị Kim Ngân Nữ 05/05/1995 Tây Ninh 5.5 3.5 Rớt
163 15090163 Đào Thu Ngân Nữ 12/05/1995 Bình Dương 6.5 4 Rớt
164 15090164 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 27/05/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đậu
165 15090165 Nguyễn Vũ Hồng Ngọc Nữ 25/11/1996 Quảng Ninh 7 7.5 Đậu
166 15090166 Huỳnh Thị Thanh Nguyên Nữ 28/11/1995 Bình Thuận 8.5 8 Đậu
167 15090167 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Nữ 30/04/1995 Đắk Lắk 10 6 Đậu
168 15090168 Phan Thanh Nhàn Nữ 02/11/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
169 15090169 Hoàng Thị Mai Nhi Nữ 27/12/1996 Bình Dương 0 0 x
170 15090170 Trần Yến Nhi Nữ 15/01/1996 Long An 9 7 Đậu
171 15090171 Nguyễn Yến Nhi Nữ 13/08/1996 Bình Dương 6.5 4 Rớt
172 15090172 Nguyễn Ngọc Linh Nhi Nữ 05/05/1997 Bình Dương 9 9 Đậu
173 15090173 Đoàn Thị Tuyết Nhi Nữ 20/02/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đậu
174 15090174 Ngô Bảo Nhi Nữ 17/01/1996 Bình Dương 4.5 5 Rớt
175 15090175 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 05/11/1996 Bình Phước 6.5 4 Rớt
176 15090176 Lê Thị Nhi Nữ 14/07/1996 Thanh Hóa 6 6.5 Đậu
177 15090177 Võ Thị Quỳnh Như Nữ 03/03/1995 Sông Bé 4.5 5 Rớt
178 15090178 Lê Yến Như Nữ 03/02/1994 Bình Dương 6.5 5 Đậu
179 15090179 Nguyễn Thị Ái Như Nữ 02/09/1995 Quảng Bình 7 7.5 Đậu
180 15090180 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 17/03/1996 Bình Dương 5.5 4 Rớt
181 15090181 Phạm Nguyễn Hồng Nhung Nữ 05/08/1996 Bình Dương 5.5 5 Đậu
182 15090182 Nguyễn Phạm Tuyết Nhung Nữ 04/05/1997 Bình Dương 8 8 Đậu
183 15090183 Đặng Thị Nhung Nữ 02/07/1996 Bình Dương 8.5 9 Đậu
184 15090184 Đặng Thị Nở Nữ 16/03/1994 Đồng Nai 7 5 Đậu
185 15090185 Trần Thị Non Nữ 25/05/1996 Nam Định 5 7.5 Đậu
186 15090186 Nguyễn Thị Mỹ Nữ Nữ 15/09/1996 Gia Lai 8 4 Rớt
187 15090187 Nguyễn Thị Ry Ny Nữ 21/10/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
188 15090188 Bồ Thị Bảo Ny Nữ 06/05/1996 Sông Bé 6.5 5 Đậu
189 15090189 Phạm Thị Oanh Nữ 19/09/1994 Quảng Bình 0 0 x
190 15090190 Trần Thị Oanh Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk 6 5 Đậu
191 15090191 Vy Thị Phấn Nữ 24/01/1996 Lạng Sơn 3 3.5 Rớt
192 15090192 Trần Minh Phát Nam 12/01/1996 Bình Dương 4.5 7.5 Rớt
193 15090193 Nguyễn Hoàng Phi Nam 29/09/1996 Bình Dương 8.5 8 Đậu
194 15090194 Triệu Văn Phong Nam 14/04/1997 Bình Dương 7 7.5 Đậu
195 15090195 Nguyễn Trường Phú Nam 17/02/1994 Bình Dương 7 6.5 Đậu
196 15090196 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 13/01/1995 Sông Bé 7.5 6 Đậu
197 15090197 Hoàng Thị Phúc Nữ 18/02/1987 Bình Dương 9 8 Đậu
198 15090198 Phan Hoàng Mỹ Phụng Nữ 12/11/1996 Phú Yên 7 4 Rớt
199 15090199 Lê Thị Phước Nữ 28/04/1995 Hà Tĩnh 6.5 3 Rớt
200 15090200 Vương Duy Phước Nam 21/03/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 8 Đậu
201 15090201 Mai Thị Hà Phương Nữ 03/09/1995 Bình Phước 5 8 Đậu
202 15090202 Thân Thị Thu Phương Nữ 20/01/1996 Đắk Lắk 8 8 Đậu
203 15090203 Nguyễn Ánh Phượng Nữ 17/09/1995 Bình Dương 5 3.5 Rớt
204 15090204 Phan Thị Minh Phượng Nữ 01/10/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
205 15090205 Trần Thị Yến Phượng Nữ 17/03/1995 Lâm Đồng 8 7 Đậu
206 15090206 Trần Thị Phương Quê Nữ 26/03/1996 TP. Hồ Chí Minh 8.5 8 Đậu
207 15090207 Bùi Thị Lệ Quyên Nữ 21/11/1996 Sông Bé 7.5 9 Đậu
208 15090208 Trần Thị Kim Quyên Nữ 25/11/1995 An Giang 5.5 5 Đậu
209 15090209 Bùi Thị Thúy Quyên Nữ 02/02/2004 Bình Dương 4 3.5 Rớt
210 15090210 Trần Thị Quỳnh Nữ 15/02/1995 Đắk Lắk 6.5 7 Đậu
211 15090211 Nguyễn Tấn Sơn Nam 01/01/1994 Bình Dương 8 7.5 Đậu
212 15090212 Phạm Thị Tuyết Sương Nữ 24/03/1995 Bình Dương 5.5 5 Đậu
213 15090213 Nguyễn Thị An Sương Nữ 16/02/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
214 15090214 Đặng Minh Tài Nam 12/12/1988 Bình Dương 4.5 5 Rớt
215 15090215 Bùi Thanh Tâm Nữ 29/10/1996 Bình Dương 4 8 Rớt
216 15090216 Nguyễn Văn Tâm Nam 07/02/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
217 15090217 Huỳnh Thị Việt Tâm Nữ 21/08/1996 Thừa Thiên Huế 6 3.5 Rớt
218 15090218 Trần Vũ Nguyên Công Thái Nam 07/02/1996 Tây Ninh 7 0 Rớt
219 15090219 Lê Thị Thắm Nữ 26/10/1995 Sông Bé 6 5.5 Đậu
220 15090220 Võ Thị Thắm Nữ 28/02/1997 Quảng Ngãi 4 5 Rớt
221 15090221 Lê Thị Thái Thanh Nữ 11/11/1996 Bình Dương 7.5 8 Đậu
222 15090222 Phạm Thị Thanh Nữ 16/12/1994 Bình Dương 9 7.5 Đậu
223 15090223 Phạm Thị Diệu Thanh Nữ 14/12/1995 Sông Bé 9.5 9 Đậu
224 15090224 Trương Ngọc Thiên Thanh Nữ 02/03/1996 Sông Bé 9.5 8 Đậu
225 15090225 Nguyễn Hữu Thành Nam 19/01/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
226 15090226 Nguyễn Trọng Thành Nam 06/09/1996 Bình Dương 6.5 6 Đậu
227 15090227 Lý Thạch Thảo Nữ 26/01/1996 Bình Dương 5 7.5 Đậu
228 15090228 Đào Vy Thảo Nữ 14/05/1996 Sông Bé 0 0 x
229 15090229 Lê Trung Thảo Nam 07/03/1996 Phú Yên 8.5 8 Đậu
230 15090230 Trịnh Thị Thảo Nữ 12/10/1996 Lâm Đồng 0 0 x
231 15090231 Trần Thị Thu Thảo Nữ 14/11/1996 Bình Dương 7 8 Đậu
232 15090232 Trần Thị Mộng Thi Nữ 26/01/1996 Bình Dương 8.5 4 Rớt
233 15090233 Nguyễn Minh Thiện Nam 22/09/1993 Bình Dương 5.5 8.5 Đậu
234 15090234 Thái Quốc Thiệu Nam 13/09/1996 Sông Bé 8 7 Đậu
235 15090235 Dương Tấn Thịnh Nam 03/12/1996 Bình Dương 7 8 Đậu
236 15090236 Dương Nghiêm Gia Thịnh Nam 17/09/1996 Bình Dương 6 7.5 Đậu
237 15090237 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 12/11/1996 Bình Định 9.5 9 Đậu
238 15090238 Nguyễn Võ Trần Thông Nam 17/05/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
239 15090239 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/06/1995 Thanh Hóa 8.5 4 Rớt
240 15090240 Hồ Thị Mỹ Thu Nữ 21/04/1995 Sông Bé 8.5 9 Đậu
241 15090241 Nguyễn Thị Thu Nữ 22/10/1993 Thái Bình 8 4 Rớt
242 15090242 Trần Thị Anh Thư Nữ 20/02/1996 Bình Thuận 8.5 2.5 Rớt
243 15090243 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8.5 2 Rớt
244 15090244 Đồng Thị Thương Nữ 09/03/1996 Bắc Kạn 6.5 5 Đậu
245 15090245 Nguyễn Thị Hằng Thương Nữ 25/01/1996 Bình Dương 8 6.5 Đậu
246 15090246 Bùi Thị Duy Thương Nữ 22/03/1996 Thanh Hóa 6.5 8.5 Đậu
247 15090247 Đặng Thị Hoài Thương Nữ 30/07/1994 Bình Dương 8 8 Đậu
248 15090248 Vũ Thị Thúy Nữ 26/02/1997 Hưng Yên 8 5.5 Đậu
249 15090249 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 20/03/1996 Bình Phước 7.5 5 Đậu
250 15090250 Đinh Thị Thúy Nữ 14/10/1995 Nghệ An 7.5 5.5 Đậu
251 15090251 Đỗ Thị Thanh Thùy Nữ 24/11/1995 Vĩnh Phú 0 0 x
252 15090252 Võ Thị Thanh Thủy Nữ 08/06/1996 Bình Dương 8.5 4 Rớt
253 15090253 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 10/01/1997 Bình Dương 7 9.5 Đậu
254 15090254 Huỳnh Thị Như Thủy Nữ 26/03/1991 Bình Dương 7 5 Đậu
255 15090255 Hồ Lê Như Thủy Nữ 10/02/1996 Bình Phước 4 3.5 Rớt
256 15090256 Phạm Thị Thủy Nữ 10/06/1996 Hà Nam 0 0 x
257 15090257 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 10/07/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
258 15090258 Đỗ Nguyễn Minh Thy Nữ 20/12/1995 Sông Bé 9 4 Rớt
259 15090259 Phạm Thị Minh Thy Nữ 06/04/1995 Đồng Nai 7 5 Đậu
260 15090260 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 19/09/1996 Bình Thuận 9 5 Đậu
261 15090261 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 01/07/1995 Cần Thơ 9 8.5 Đậu
262 15090262 Phạm Thị Cẩm Tiên Nữ 10/04/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
263 15090263 Nguyễn Thanh Tiến Nam 22/11/1994 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
264 15090264 Phạm Trung Tính Nam 10/09/1994 Bình Dương 5 4 Rớt
265 15090265 Dương Thị Toan Nữ 04/10/1995 Đắk Lắk 8 8 Đậu
266 15090266 Chu Ngụy Linh Trâm Nữ 22/09/1996 Sông Bé 8 8.5 Đậu
267 15090267 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 18/12/1996 Gia Lai 7.5 6 Đậu
268 15090268 Ka Trâm Nữ 06/02/1994 Lâm Đồng 8 3.5 Rớt
269 15090269 Trương Ngọc Tố Trâm Nữ 28/07/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
270 15090270 Trần Huyền Trâm Nữ 19/10/1996 Tây Ninh 7.5 9 Đậu
271 15090271 Đặng Thị Bích Trầm Nữ 01/06/1996 Bình Dương 6 3.5 Rớt
272 15090272 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 18/10/1997 Tp.HCM 9 9 Đậu
273 15090273 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 13/09/1995 Bình Phước 8 5 Đậu
274 15090274 Nguyễn Thị Trang Nữ 03/06/1995 Đắk Lắk 6.5 7 Đậu
275 15090275 Nguyễn Hoàng Minh Trang Nữ 22/05/1996 Bình Dương 8 6 Đậu
276 15090276 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 15/12/1995 Sông Bé 6 8.5 Đậu
277 15090277 Huỳnh Thị Ngọc Trang Nữ 10/11/2000 Bình Dương 0 0 x
278 15090278 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/09/1996 Bình Dương 0 0 x
279 15090279 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 12/04/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
280 15090280 Lường Thị Hà Trang Nữ 11/10/1994 Thanh Hóa 3 4 Rớt
281 15090281 Lê Thị Huyền Trang Nữ 15/09/1994 Bình Dương 0 0 x
282 15090282 Lê Thanh Triết Nam 25/11/1985 Bình Dương 7.5 9 Đậu
283 15090283 Tôn Thục Trinh Nữ 14/02/1997 Quảng Ngãi 9 7.5 Đậu
284 15090284 Nguyễn Thị Thảo Trinh Nữ 02/08/1994 Bình Thuận 6.5 6.5 Đậu
285 15090285 Nguyễn Võ Phương Trinh Nữ 16/01/1997 Bình Dương 8 5.5 Đậu
286 15090286 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 10/05/1995 Bình Dương 9 7 Đậu
287 15090287 Vi Thị Bé Trinh Nữ 25/05/1995 Bình Thuận 4 3.5 Rớt
288 15090288 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 16/06/1996 Đồng Nai 7 3.5 Rớt
289 15090289 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/11/1996 Khánh Hòa 6 3.5 Rớt
290 15090290 Nguyễn Hoàng Ngân Trúc Nữ 20/01/1998 Bình Dương 7.5 5 Đậu
291 15090291 Lê Trấn Ái Trúc Nữ 01/12/1994 Bình Thuận 9 3.5 Rớt
292 15090292 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 29/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Rớt
293 15090293 Lê Văn Trung Nam 10/09/1982 Bình Dương 6 5 Đậu
294 15090294 Trần Minh Trung Nam 27/10/1994 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
295 15090295 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 26/12/1996 Thái Bình 8.5 5 Đậu
296 15090296 Lê Thị Kim Tuyến Nữ 10/01/1996 Bình Dương 7 4 Rớt
297 15090297 Hồ Thị Mỹ Tuyền Nữ 29/10/1997 Bình Dương 7.5 5 Đậu
298 15090298 Nguyễn Ngọc Khánh Tuyền Nữ 13/03/1996 Bình Dương 4.5 2 Rớt
299 15090299 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 21/07/1997 Bình Dương 8 8 Đậu
300 15090300 Trần Thị Ngọc Như Tuyết Nữ 25/09/1993 Đắk Lắk 0 0 x
301 15090301 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nữ 25/07/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
302 15090302 Lưu Quí Ty Nam 16/12/1995 Ninh Thuận 8 5.5 Đậu
303 15090303 Nguyễn Thị Uyên Nữ 07/09/1996 Kon Tum 8 5.5 Đậu
304 15090304 Phạm Thị Vân Nữ 16/03/1996 Thái Bình 6.5 6 Đậu
305 15090305 Phạm La Cẩm Vân Nữ 08/09/1996 Sông Bé 7.5 8 Đậu
306 15090306 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 26/10/1995 Bình Thuận 8.5 5 Đậu
307 15090307 Dương Ngọc Vàng Nữ 03/08/1996 Bình Dương 8.5 3.5 Rớt
308 15090308 Phan Thị Thu Vi Nữ 06/03/1996 Quảng Nam 10 7.5 Đậu
309 15090309 Bùi Duy Viện Nam 11/02/1993 Hải Dương 0 0 x
310 15090310 Phạm Thị Việt Nữ 27/07/1997 Đắk Lắk 0 0 x
311 15090311 Đỗ Đức Vĩnh Nam 25/12/1992 Quảng Ngãi 0 0 x
312 15090312 Nguyễn Văn Nam 03/03/1995 Quảng Nam 7.5 3.5 Rớt
313 15090313 Lê Thị Hoàng Nữ 02/05/1995 Quảng Ngãi 8 5 Đậu
314 15090314 Nguyễn Thị Đăng Vy Nữ 17/05/1997 Bình Thuận 9 5 Đậu
315 15090315 Trần Kiều Vỹ Nam 03/10/1995 Bình Dương 7 4 Rớt
316 15090316 Hồ Thị Xuân Nữ 05/11/1996 Bình Thuận 8 8 Đậu
317 15090317 Đinh Thị Mỹ Xuân Nữ 02/06/1996 Quảng Ngãi 8 3.5 Rớt
318 15090318 Đào Hà Xuyên Nữ 24/07/1995 Bình Dương 4.5 3.5 Rớt
319 15090319 Huỳnh Thị Thu Ý Nữ 26/08/1994 Quảng Nam 6.5 5.5 Đậu
320 15090320 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 23/01/1996 Kon Tum 5.5 3.5 Rớt
321 15090321 Nguyễn Phi Yến Nữ 13/01/1995 Bình Dương 0 0 x
322 15090322 Nguyễn Hải Yến Nữ 19/12/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
323 15090323 Lê Thị Kim Yến Nữ 10/05/1996 Bình Dương 7 6 Đậu
324 15090324 Đỗ Thị Hải Yến Nữ 02/09/1995 T.p HCM 6.5 9 Đậu
Danh sách này có 324 thí sinh.

watch_later
28/12/2015 00:00:00  
visibility
 814