Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (08B/2015) khóa 15081 Ngày 21 tháng 11 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15081001 Ngô Thị Vân Anh Nữ 12/11/1994 Thanh Hóa 8.5 7 Đậu
2 15081002 Bùi Thị Thùy Anh Nữ 15/06/1994 Bình Thuận 8 7 Đậu
3 15081003 Trần Nguyễn Trâm Anh Nữ 10/04/1994 Bình Dương 0 0 x
4 15081004 Đặng Thị Ngọc Ánh Nữ 12/12/1995 Tây Ninh 8 9.5 Đậu
5 15081005 Phan Quốc Bình Nam 24/09/1996 Bình Dương 0 9 Rớt
6 15081006 Phạm Thị Ngọc Châu Nữ 16/02/1994 Bình Dương 9 6 Đậu
7 15081007 Lê Thị Hương Chi Nữ 12/08/1994 Bình Định 6.5 9 Đậu
8 15081008 Trương Kiều Chi Nữ 15/06/1995 Ninh Thuận 8 8 Đậu
9 15081009 Trần Thị Kim Chi Nữ 16/08/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
10 15081010 Trần Thị Chinh Nữ 16/10/1994 Ninh Bình 8.5 7 Đậu
11 15081011 Trần Thị Minh Nữ 20/01/1995 Khánh Hòa 9 9 Đậu
12 15081012 Nguyễn Thụy Bảo Đan Nữ 09/01/1994 Bình Dương 8.5 7 Đậu
13 15081013 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 24/09/1995 Bình Định 8 9.5 Đậu
14 15081014 Trần Thị Diễm Nữ 15/11/1995 Bình Định 8 5.5 Đậu
15 15081015 Võ Thị Duyên Nữ 18/11/1993 Tây Ninh 7 5.5 Đậu
16 15081016 Phan Trà Giang Nữ 30/10/1994 Hà Tĩnh 7.5 7.5 Đậu
17 15081017 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/03/1995 Bình Định 9 9.5 Đậu
18 15081018 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 20/11/1994 Nghệ An 7 7 Đậu
19 15081019 Trương Thị Hiền Nữ 17/01/1994 Hà Tĩnh 8.5 10 Đậu
20 15081020 Ngô Trung Hiếu Nam 20/05/1995 Tây Ninh 8 9.5 Đậu
21 15081021 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 02/06/1994 Sông Bé 8.5 10 Đậu
22 15081022 Đỗ Thị Mai Hồng Nữ 03/08/1993 Lâm Đồng 0 0 x
23 15081023 Hồ Thị Hương Nữ 20/06/1994 Huế 8 8.5 Đậu
24 15081024 Nguyễn Thị Hương Nữ 02/02/1994 Hà Tĩnh 8.5 3 Rớt
25 15081025 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 19/01/1995 Vĩnh Phú 8 8.5 Đậu
26 15081026 Nguyễn Xuân Huy Nam 28/02/1995 Gia Lai 9 5.5 Đậu
27 15081027 Nguyễn Thị Vương Kỳ Nữ 30/09/1995 Quảng Ngãi 9 3 Rớt
28 15081028 Nguyễn Trúc Linh Nữ 09/12/1995 Sông Bé 8.5 8 Đậu
29 15081029 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 10/11/1994 Bình Thuận 9 9.5 Đậu
30 15081030 Lê Thị Nữ 10/07/1994 Thanh Hóa 9 5.5 Đậu
31 15081031 Trương Hoài My Nữ 29/06/1996 Bình Dương 8.5 8 Đậu
32 15081032 Đỗ Thị Mỹ Ngân Nữ 29/08/1993 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
33 15081033 Nguyễn Thị Ngoan Nữ 02/04/1994 Quảng Bình 8 5 Đậu
34 15081034 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 10/02/1993 Bình Định 8.5 5 Đậu
35 15081035 Lang Thị Hồng Ngọc Nữ 09/09/1994 Bình Phước 8 8.5 Đậu
36 15081036 Dương Thị Nhài Nữ 15/09/1995 Quảng Bình 8 6.5 Đậu
37 15081037 Nguyễn Kim Oanh Nữ 04/04/1989 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
38 15081038 Lê Hồng Phúc Nam 07/08/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
39 15081039 Nguyễn Chí Quang Nam 22/05/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
40 15081040 Nguyễn Thị Kim Sang Nữ 29/03/1994 Bình Dương 7 5 Đậu
41 15081041 Hồ Thị Sương Nữ 30/12/1988 Đắk Lắk 7.5 1.5 Rớt
42 15081042 Nguyễn Ngọc Sương Nữ 04/06/1995 Sông Bé 9 7.5 Đậu
43 15081043 Võ Nhật Tài Nam 18/10/1993 Bình Dương 0 0 x
44 15081044 Lê Duy Tân Nam 15/07/1995 Bình Dương 8.5 9 Đậu
45 15081045 Đỗ Thị Phương Thanh Nữ 25/01/1994 Sông Bé 0 0 x
46 15081046 Ngưu Thị Thu Nữ 14/05/1993 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
47 15081047 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 22/11/1994 Đồng Nai 8.5 8.5 Đậu
48 15081048 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 11/10/1994 Bình Dương 8 9 Đậu
49 15081049 Trần Thị Trang Nữ 10/02/1989 Hà Tĩnh 7 6 Đậu
50 15081050 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 17/12/1996 Bình Dương 7 9.5 Đậu
51 15081051 Nguyễn Bảo Trang Nữ 02/01/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
52 15081052 Trần Thị Bích Trúc Nữ 17/09/1995 Bình Dương 9 9 Đậu
53 15081053 Trương Khả Nữ 20/09/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
54 15081054 Trần Thị Cẩm Nữ 19/10/1996 Bình Dương 8 1.5 Rớt
55 15081055 Võ Thị Hoàng Yến Nữ 27/08/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
56 15081056 Vũ Thu Yến Nữ 22/02/1994 Sông Bé 0 0 x
Danh sách này có 56 thí sinh.

watch_later
23/11/2015 00:00:00  
visibility
 738