Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (08A/2015) khóa 15080 Ngày 21 tháng 11 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15080001 Võ Thị Thúy Ái Nữ 21/03/1996 Quảng Ngãi 4.5 5 Rớt
2 15080002 Hồ Thị An Nữ 02/02/1995 Đắk Lắk 8 5 Đậu
3 15080003 Nguyễn Thúy An Nữ 05/07/1996 Tây Ninh 0 0 x
4 15080004 Phạm Thị Hồng Ân Nữ 05/05/1994 Quảng Nam 6.5 5.5 Đậu
5 15080005 Nguyễn Thị Anh Nữ 23/05/1995 Hải Dương 5 2 Rớt
6 15080006 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 17/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 9.5 5.5 Đậu
7 15080007 Võ Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 22/10/1996 Bình Phước 8.5 7.5 Đậu
8 15080008 Lê Thị Vân Anh Nữ 15/03/1996 Thanh Hóa 7 7 Đậu
9 15080009 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 09/07/1995 Gia Lai 7.5 3.5 Rớt
10 15080010 Lê Thị Vân Anh Nữ 29/03/1996 Sông Bé 9.5 9 Đậu
11 15080011 Đỗ Thị Ngọc Ánh Nữ 02/04/1996 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
12 15080012 Mạc Thị Ánh Nữ 20/03/1996 Hải Dương 7 5 Đậu
13 15080013 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 19/12/1996 Bình Dương 6 5.5 Đậu
14 15080014 Trương Thị Ngọc Bích Nữ 06/03/1995 Đắk Lắk 7 7.5 Đậu
15 15080015 Nguyễn Thị Hồng Biên Nữ 08/03/1994 Bình Phước 6.5 8 Đậu
16 15080016 Đỗ Tấn Bính Nam 26/09/1996 Quảng Ngãi 7 8.5 Đậu
17 15080017 Hàn Thị Bính Nữ 25/05/1996 Nghệ An 7 7.5 Đậu
18 15080018 Phan Thanh Bình Nam 06/02/1996 Lâm Đồng 7 5.5 Đậu
19 15080019 Vũ Thị Bình Nữ 18/01/1996 Thái Bình 8 4 Rớt
20 15080020 Lê Thị Minh Bình Nữ 20/05/1995 Bình Thuận 8.5 8 Đậu
21 15080021 Tô Hồng Bông Nữ 24/03/1996 Đồng Nai 5.5 3 Rớt
22 15080022 Võ Thị Hồng Cẩm Nữ 07/06/1994 Bình Dương 0 0 x
23 15080023 Lê Duy Chất Nam 25/03/1994 Bình Dương 5.5 6 Đậu
24 15080024 Nguyễn Khả Châu Nữ 22/11/1994 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
25 15080025 Hoàng Lan Chinh Nữ 20/02/1995 Thanh Hóa 6.5 3.5 Rớt
26 15080026 Lê Thị Chung Nữ 27/12/1996 Thanh Hóa 6 8.5 Đậu
27 15080027 Võ Thị Chuyên Nữ 10/06/1994 Quảng Ngãi 7.5 6 Đậu
28 15080028 Triệu Thúy Cúc Nữ 07/05/1995 Đắk Lắk 8 7.5 Đậu
29 15080029 Nguyễn Văn Cường Nam 20/11/1992 Nghệ An 7 5.5 Đậu
30 15080030 Phan Anh Cường Nam 12/05/1995 Đồng Nai 7.5 4 Rớt
31 15080031 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 29/11/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
32 15080032 Lê Thị Anh Đào Nữ 04/03/1996 Sông Bé 8.5 8 Đậu
33 15080033 Nguyễn Thành Đạt Nam 25/01/1995 Bình Dương 4.5 2 Rớt
34 15080034 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 20/03/1996 Thừa Thiên Huế 4 2.5 Rớt
35 15080035 Bạch Thị Thu Diễm Nữ 26/10/1995 Quảng Ngãi 9 6 Đậu
36 15080036 Nguyễn Thị Kim Diễm Nữ 02/03/1996 Bình Định 5 0.5 Rớt
37 15080037 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 06/08/1995 Bình Dương 6 8 Đậu
38 15080038 Phạm Thị Diễm Nữ 28/08/1996 Phú Yên 7.5 9 Đậu
39 15080039 Võ Thị Mỹ Diện Nữ 01/12/1992 Bình Định 5 5 Đậu
40 15080040 Nguyễn Xuân Diệu Nữ 17/05/1996 Bình Dương 5 8 Đậu
41 15080041 Tống Thị Kim Đồng Nữ 27/04/1996 Bến Tre 6.5 8 Đậu
42 15080042 Bùi Kim Duẩn Nam 11/09/1995 Thái Bình 7.5 7 Đậu
43 15080043 Lê Minh Đức Nam 16/09/1996 Sông Bé 10 9.5 Đậu
44 15080044 Bùi Công Minh Đức 05/04/1993 Sông Bé 9 6 Đậu
45 15080045 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 15/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 9 7 Đậu
46 15080046 Nguyễn Phương Hồng Dung Nữ 30/05/1995 Đắk Lắk 8.5 3.5 Rớt
47 15080047 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 08/06/1996 Bình Dương 5.5 7 Đậu
48 15080048 Ngô Thùy Dung Nữ 26/12/1994 Cao Bằng 0 0 x
49 15080049 Mạc Thị Bích Dung Nữ 02/08/1996 Đắk Lắk 0 0 x
50 15080050 Mai Thị Dung Nữ 21/09/1995 Thanh Hóa 0 0 x
51 15080051 Hồ Thị Thùy Dương Nữ 16/04/1996 Bình Dương 7 7.5 Đậu
52 15080052 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 08/08/1996 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
53 15080053 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 21/05/1996 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
54 15080054 Đặng Thị Ngọc Duy Nữ 18/09/1995 Bình Phước 8.5 8 Đậu
55 15080055 Phạm Trần Khánh Duy Nam 10/01/1996 Bình Dương 7.5 8 Đậu
56 15080056 Phí Thị Ngọc Duyên Nữ 06/11/1996 Sông Bé 7 8 Đậu
57 15080057 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 04/12/1996 Bình Dương 7 7 Đậu
58 15080058 Phạm Thị Thu Giang Nữ 24/12/1995 Sông Bé 7 2.5 Rớt
59 15080059 Lương Hoài Giang Nữ 15/08/1996 Bình Dương 8.5 8 Đậu
60 15080060 Huỳnh Thị Bảo Nữ 05/10/1995 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
61 15080061 Lương Thị Nữ 18/01/1994 Thừa Thiên Huế 8 7 Đậu
62 15080062 Trần Thị Nữ 25/06/1996 Lâm Đồng 6.5 7 Đậu
63 15080063 Hoàng Ngọc Nữ 08/01/1995 Bạc Liêu 9 6 Đậu
64 15080064 Nguyễn Duy Hải Nam 03/01/1996 Thái Bình 9.5 8 Đậu
65 15080065 Nguyễn Thanh Hải Nam 03/05/1996 Bình Dương 9 6 Đậu
66 15080066 Đồng Văn Hải Nam 10/10/1995 Thanh Hóa 0 0 x
67 15080067 Trần Phan Ngọc Hằng Nữ 14/05/1995 Bình Phước 8 5 Đậu
68 15080068 Ngô Thị Hằng Nữ 17/09/1996 Nam Định 8 6 Đậu
69 15080069 Trần Thị Hằng Nữ 14/09/1995 Nghệ An 9 8.5 Đậu
70 15080070 Lê Diễm Hằng Nữ 28/09/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
71 15080071 Nguyễn Trần Thu Hằng Nữ 16/06/1996 Phú Yên 8.5 7.5 Đậu
72 15080072 Trần Thị Lệ Hằng Nữ 03/06/1993 Bình Dương 8.5 6 Đậu
73 15080073 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 22/04/1995 Tây Ninh 0 0 x
74 15080074 Phan Thị Thúy Hằng Nữ 21/12/1995 Gia Lai 5 3 Rớt
75 15080075 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 07/08/1995 Bình Thuận 8.5 9.5 Đậu
76 15080076 Nguyễn Thị Hằng Nữ 23/11/1993 Gia Lai 8.5 4 Rớt
77 15080077 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 03/08/1992 Đắk Lắk 7.5 7 Đậu
78 15080078 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/10/1994 Sông Bé 9 7 Đậu
79 15080079 Hồ Trần Hồng Hạnh Nữ 03/03/1995 Tp.HCM 0 0 x
80 15080080 Trần Thị Ngọc Hảo Nữ 05/11/1996 Sông Bé 9 8.5 Đậu
81 15080081 Nguyễn Thị Thu Hảo Nữ 20/07/1996 Bình Phước 5.5 4 Rớt
82 15080082 Nguyễn Hoàng Bích Hảo Nữ 31/10/1996 Tp.HCM 8 8 Đậu
83 15080083 Mai Hoàng Phương Hảo Nữ 19/12/1995 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
84 15080084 Phan Thị Mỹ Hảo Nữ 20/11/1996 Gia Lai 8.5 7.5 Đậu
85 15080085 Hoàng Thị Hiền Nữ 27/10/1995 Hà Tĩnh 7 7.5 Đậu
86 15080086 Hoàng Thị Hiền Nữ 09/12/1994 Hà Bắc 4.5 5 Rớt
87 15080087 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 04/03/1996 Bình Dương 7 5 Đậu
88 15080088 Đỗ Thị Hiền Nữ 01/03/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
89 15080089 Quách Thị Hiền Nữ 04/01/1994 Thanh Hóa 3 1.5 Rớt
90 15080090 Bùi Thị Hiền Nữ 12/10/1996 Quảng Ngãi 8 5 Đậu
91 15080091 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 08/05/1996 Sông Bé 8 8 Đậu
92 15080092 Lê Thị Minh Hiền Nữ 19/02/1996 Bình Dương 7 5.5 Đậu
93 15080093 Lê Thị Thu Hiền Nữ 20/10/1995 Gia Lai 9 9 Đậu
94 15080094 Trần Thị Tố Hiển Nữ 04/11/1996 Quảng Trị 8 7 Đậu
95 15080095 Nguyễn Mạnh Hiệp Nam 12/04/1994 Sông Bé 5.5 8 Đậu
96 15080096 Lang Thị Hiệp Nữ 08/08/1994 Nghệ An 6.5 3 Rớt
97 15080097 Phan Hồng Hiếu Nam 02/09/1995 Quảng Bình 6.5 4 Rớt
98 15080098 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu Nữ 26/04/1995 Gia Lai 7 6 Đậu
99 15080099 Nguyễn Thị Hoa Nữ 11/05/1996 Bắc Ninh 7.5 7 Đậu
100 15080100 Nguyễn Thị Hoa Nữ 22/07/1996 Bắc Giang 7 5 Đậu
101 15080101 Đỗ Thị Hoa Nữ 08/11/1995 Thanh Hóa 8 5 Đậu
102 15080102 Lê Thị Hóa Nữ 26/08/1996 Bình Dương 8 5.5 Đậu
103 15080103 Nguyễn Thị Hòa Nữ 10/06/1995 Nghệ An 8 6 Đậu
104 15080104 Trương Thị Hòa Nữ 28/01/1996 Nghệ An 9 9 Đậu
105 15080105 Lê Thị Hòa Nữ 26/08/1995 Lâm Đồng 0 0 x
106 15080106 Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 07/09/1996 Sông Bé 5.5 8 Đậu
107 15080107 Nguyễn Văn Hoằng Nam 18/05/1996 Hải Dương 9 7 Đậu
108 15080108 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 15/05/1996 Lâm Đồng 7.5 1.5 Rớt
109 15080109 Lê Thị Hồng Nữ 20/10/1996 Nghệ An 7.5 7 Đậu
110 15080110 Trần Thị Hồng Nữ 08/02/1996 Đắk Lắk 5 4 Rớt
111 15080111 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Nữ 22/01/1995 Đồng Tháp 8.5 7.5 Đậu
112 15080112 Đàm Thị Hồng Nữ 11/10/1996 Lâm Đồng 7.5 3.5 Rớt
113 15080113 Lại Thị Thu Hồng Nữ 04/01/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
114 15080114 Mạc Thị Thu Hợp Nữ 09/06/1996 Quảng Ngãi 7 8 Đậu
115 15080115 Phạm Thị Lan Hương Nữ 16/10/1986 Bình Dương 5 5.5 Đậu
116 15080116 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 08/08/1996 Sông Bé 9 5 Đậu
117 15080117 Lê Thị Hương Nữ 20/08/1994 Thanh Hóa 4.5 6 Rớt
118 15080118 Lê Thị Thu Hương Nữ 29/01/1996 TP HCM 8.5 7 Đậu
119 15080119 Trần Thị Thu Hương Nữ 10/12/1996 Thanh Hóa 6.5 3.5 Rớt
120 15080120 Nguyễn Thanh Hương Nữ 05/02/1996 Tiền Giang 9.5 7 Đậu
121 15080121 Mã Thị Hương Nữ 30/10/1996 Ninh Bình 9 5.5 Đậu
122 15080122 Phạm Thị Hương Nữ 20/04/1995 Thái Bình 9.5 4 Rớt
123 15080123 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 16/08/1995 Đắk Lắk 7 5 Đậu
124 15080124 Trần Thị Hương Nữ 05/10/1994 Lâm Đồng 8 7 Đậu
125 15080125 Ngô Thị Thu Hường Nữ 22/01/1995 Hải Phòng 7 8 Đậu
126 15080126 Bùi Thị Thúy Hường Nữ 05/04/1996 Đắk Lắk 8 7 Đậu
127 15080127 Phan Văn Hữu Nam 18/11/1995 Nam Định 8 5.5 Đậu
128 15080128 Trần Quốc Huy Nam 17/01/1995 Tây Ninh 8 8 Đậu
129 15080129 Phạm Ngọc Huyền Nữ 08/02/1996 Đắk Lắk 8 4 Rớt
130 15080130 Nguyễn Thị Đông Huyền Nữ 25/12/1995 Bình Dương 7 8.5 Đậu
131 15080131 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 08/06/1995 Gia Lai 8.5 7 Đậu
132 15080132 Trần Thị Lệ Huyền Nữ 08/01/1996 Quãng Ngãi 8.5 6.5 Đậu
133 15080133 Vũ Thị Huyền Nữ 22/09/1995 Nam Định 8.5 6.5 Đậu
134 15080134 Võ Quang Khanh Nam 01/05/1991 Quảng Ngãi 0 0 x
135 15080135 Nguyễn Thất Khiết Nam 20/05/1994 Quãng Ngãi 5.5 5 Đậu
136 15080136 Nguyễn Trung Kiên Nam 18/10/1994 Bình Phước 8.5 9.5 Đậu
137 15080137 Phan Thị Lan Nữ 06/06/1996 Đắk Lắk 3 3.5 Rớt
138 15080138 Bùi Thị Lan Nữ 02/07/1996 Bình Dương 6.5 5 Đậu
139 15080139 Ma Thị Lan Nữ 20/07/1994 Tuyên Quang 6.5 5.5 Đậu
140 15080140 Huỳnh Thị Lan Nữ 08/05/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
141 15080141 Trịnh Thị Lan Nữ 23/09/1994 Đắk Lắk 7.5 5 Đậu
142 15080142 Nguyễn Thị Lanh Nữ 04/03/1995 Quảng Bình 7.5 4 Rớt
143 15080143 Ngô Đình Ngọc Lanh Nữ 01/12/1995 Cà Mau 6.5 8 Đậu
144 15080144 Trần Thị Lành Nữ 02/10/1993 Nghệ An 8 5.5 Đậu
145 15080145 Nguyễn Tuyết Nữ 20/01/1996 Bình Định 5.5 4 Rớt
146 15080146 Trần Minh Lễ Nam 23/12/1994 Đồng Nai 7 7 Đậu
147 15080147 Văn Đình Lên Nam 06/02/1995 Quảng Ngãi 6 8 Đậu
148 15080148 Nguyễn Thảo Liên Nữ 29/06/1996 Bình Dương 7 4 Rớt
149 15080149 Dương Thị Liên Nữ 16/02/1996 Hà Tĩnh 4 5 Rớt
150 15080150 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 16/11/1992 Sông Bé 4 5.5 Rớt
151 15080151 Trần Thị Ngọc Liên Nữ 18/11/1996 Bình Dương 4.5 3.5 Rớt
152 15080152 Trần Thị Liên Nữ 02/03/1995 Nam Định 5 5 Đậu
153 15080153 Nguyễn Thị Liễu Nữ 27/09/1995 Sông Bé 8.5 5.5 Đậu
154 15080154 Hà Thị Thu Liễu Nữ 25/03/1995 Sông Bé 9 7.5 Đậu
155 15080155 Đỗ Khánh Linh Nữ 15/04/1996 Bình Phước 9 8.5 Đậu
156 15080156 Lê Thị Ngọc Linh Nữ 08/02/1996 Đồng Nai 9 3 Rớt
157 15080157 Đỗ Duy Linh Nữ 19/08/1996 Đồng Nai 7.5 6.5 Đậu
158 15080158 Trần Thị Thùy Linh Nữ 16/01/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
159 15080159 Trần Phương Linh Nữ 01/01/1996 Bình Phước 7 5.5 Đậu
160 15080160 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10/08/1996 Đắk Nông 8 7.5 Đậu
161 15080161 Nguyễn Thùy Linh Nữ 26/12/1996 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
162 15080162 Đặng Thị Hoài Linh Nữ 10/07/1996 Thanh Hóa 5.5 5 Đậu
163 15080163 Trần Thị Thùy Linh Nữ 22/02/1996 Lâm Đồng 9.5 9 Đậu
164 15080164 Lê Thị Thảo Linh Nữ 04/09/1995 Thanh Hóa 7 8 Đậu
165 15080165 Hồ Thị Quỳnh Linh Nữ 29/05/1995 Bắc Giang 8 5.5 Đậu
166 15080166 Bồ Mỹ Linh Nữ 20/03/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
167 15080167 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/11/1996 Quảng Ngãi 7.5 8 Đậu
168 15080168 Hoàng Đặng Nhật Linh Nữ 24/08/1995 Quảng Bình 7.5 5.5 Đậu
169 15080169 Võ Thị Phi Loan Nữ 29/09/1990 Bình Dương 7.5 4 Rớt
170 15080170 Cao Thị Kim Loan Nữ 05/05/1992 Bến Tre 0 0 x
171 15080171 Nguyễn Thị Loan Nữ 21/03/1995 Bình Dương 5.5 4 Rớt
172 15080172 Ngô Thị Thanh Loan Nữ 06/05/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
173 15080173 Mai Văn Lộc Nam 13/02/1995 Bình Dương 6 5.5 Đậu
174 15080174 Nguyễn Thành Lộc Nam 15/07/1994 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
175 15080175 Trần Thị Mỹ Lộc Nữ 24/06/1995 Bình Dương 4 4 Rớt
176 15080176 Bùi Duy Lộc Nam 19/10/1995 Quảng Nam 9 9 Đậu
177 15080177 Nguyễn Thanh Long Nam 02/01/1986 Đồng Nai 7 8.5 Đậu
178 15080178 Phùng Thị Lương Nữ 18/12/1996 Vĩnh Phúc 8.5 8.5 Đậu
179 15080179 Tô Thị Bích Lưu Nữ 11/01/1996 Đắk Lắk 6 8.5 Đậu
180 15080180 Nguyễn Thị Ngọc Lựu Nữ 20/02/1996 Quảng Ngãi 5 3.5 Rớt
181 15080181 Đoàn Thị Lam Luyến Nữ 19/12/1996 Phú Thọ 4.5 5 Rớt
182 15080182 Châu Thị Kim Luyến Nữ 20/09/1996 Phú Yên 9 5 Đậu
183 15080183 Đinh Thị Luyến Nữ 01/01/1996 Sông Bé 6 5.5 Đậu
184 15080184 Phạm Thị Mỹ Ly Nữ 03/02/1996 Quảng Ngãi 8 7.5 Đậu
185 15080185 Phạm Thị Mai Ly Nữ 10/05/1995 Sông Bé 8 7.5 Đậu
186 15080186 Bùi Thị Thảo Nữ 24/01/1995 Bình Định 8 7 Đậu
187 15080187 Lê Thị Mai Nữ 31/10/1993 Bình Dương 0 0 x
188 15080188 Lưu Thị Mận Nữ 10/10/1994 Bình Định 7 4 Rớt
189 15080189 Nguyễn Đức Mạnh Nam 23/12/1996 Sông Bé 8 6 Đậu
190 15080190 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 16/11/1996 Nghệ An 8 4 Rớt
191 15080191 Lê Thị Diễm Nữ 04/06/1996 Sông Bé 5.5 8 Đậu
192 15080192 Trần Thị Diễm My Nữ 18/01/1994 Bình Định 9 5 Đậu
193 15080193 Lê Thị Thái Mỹ Nữ 18/06/1995 Bình Định 6 5 Đậu
194 15080194 Hoàng Thị Mỹ Nữ 19/04/1995 Hà Tĩnh 8 8 Đậu
195 15080195 Lê Thị Thúy Mỹ Nữ 30/08/1996 Hà Tĩnh 5.5 5.5 Đậu
196 15080196 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 05/06/1996 Đắk Lắk 6.5 9.5 Đậu
197 15080197 Bùi Thị Mỵ Nữ 02/08/1995 Lâm Đồng 8 7.5 Đậu
198 15080198 Bế Thành Nam Nam 12/01/1996 Bình Phước 4 4.5 Rớt
199 15080199 Đoàn Thị Ngọc Nga Nữ 16/10/1995 Đắk Lắk 9 7.5 Đậu
200 15080200 Ngô Thị Hằng Nga Nữ 20/11/1994 Bắc Giang 8.5 9 Đậu
201 15080201 Nguyễn Thị Ngà Nữ 12/04/1994 Đắk Lắk 8.5 7.5 Đậu
202 15080202 Đào Thu Ngân Nữ 12/05/1995 Bình Dương 0 0 x
203 15080203 Nguyễn Phương Ngân Nữ 11/06/1995 Bình Dương 6.5 4 Rớt
204 15080204 Đào Thị Kim Ngân Nữ 05/05/1995 Tây Ninh 0 0 x
205 15080205 Quách Thị Lệ Ngân Nữ 10/01/1996 Bình Định 7.5 3.5 Rớt
206 15080206 Thạch Thị Kim Ngân Nữ 25/10/1995 Bình Dương 9.5 7 Đậu
207 15080207 Bùi Thị Ngân Nữ 19/05/1995 Kiên Giang 6 4 Rớt
208 15080208 Nguyễn Kim Ngân Nữ 16/04/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
209 15080209 Mai Thị Hồng Ngân Nữ 01/12/1996 Đắk Lắk 7 7 Đậu
210 15080210 Phạm Ái Ngân Nữ 17/10/1996 Bình Định 6 5 Đậu
211 15080211 Phạm Phú Nghĩa Nam 11/12/1995 Bình Phước 5.5 6.5 Đậu
212 15080212 Tô Hữu Nghĩa Nam 28/01/1996 Bình Định 6 5.5 Đậu
213 15080213 Đỗ Thị Bích Ngọc Nữ 24/11/1996 Lâm Đồng 5 5 Đậu
214 15080214 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 27/05/1995 Bình Dương 6.5 4.5 Rớt
215 15080215 Thái Thị Ngọc Nữ 20/07/1993 Bình Dương 4.5 5 Rớt
216 15080216 Cao Thị Hồng Ngọc Nữ 19/11/1995 Long An 5.5 6 Đậu
217 15080217 Phạm Thanh Mỹ Ngọc Nữ 06/10/1996 Bình Phước 4.5 3.5 Rớt
218 15080218 Trương Thị Mỹ Ngọc Nữ 22/08/1996 Gia Lai 9 9.5 Đậu
219 15080219 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 20/04/1995 Ninh Thuận 8.5 6 Đậu
220 15080220 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Nữ 06/09/1996 Long An 8 7.5 Đậu
221 15080221 Châu Thị Nguyên Nữ 27/03/1994 Đắk Lắk 7 7.5 Đậu
222 15080222 Lê Thảo Nguyên Nữ 19/04/1995 Bình Dương 7 4.5 Rớt
223 15080223 Nguyễn Trung Nhân Nam 28/06/1997 Đồng Nai 7 7 Đậu
224 15080224 Nguyễn Thị Kim Nhạn Nữ 17/12/1996 Bình Dương 5 4 Rớt
225 15080225 Đặng Thị Thùy Nhật Nữ 06/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 7.5 6.5 Đậu
226 15080226 Phan Thị Uyên Nhi Nữ 10/11/1996 Bình Phước 7.5 7 Đậu
227 15080227 Nguyễn Trần Thị Thu Nhi Nữ 02/05/1996 Bình Thuận 0 0 x
228 15080228 Phan Thị Hà Như Nữ 20/10/1996 Đắk Lắk 8.5 6.5 Đậu
229 15080229 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ 31/12/1996 Bình Dương 9 5 Đậu
230 15080230 Lê Thị Huỳnh Như Nữ 12/05/1995 Tây Ninh 5 3.5 Rớt
231 15080231 Nguyễn Thị Bích Nở Nữ 24/12/1996 Quảng Ngãi 4 2.5 Rớt
232 15080232 Nguyễn Thị Mỹ Nữ Nữ 15/09/1996 Gia Lai 8 4 Rớt
233 15080233 Bùi Thị Xuân Nương Nữ 02/11/1996 Quảng Ngãi 6 6 Đậu
234 15080234 Nguyễn Hoàng Cơ Diệu Nương Nữ 19/02/1997 Bình Thuận 8.5 7.5 Đậu
235 15080235 Trần Thị Oanh Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk 0 0 x
236 15080236 Đỗ Kiều Oanh Nữ 08/09/1995 Gia Lai 7 5.5 Đậu
237 15080237 Vũ Thị Oanh Nữ 07/09/1996 Nam Định 4.5 4.5 Rớt
238 15080238 Đỗ Thị Trâm Oanh Nữ 05/05/1993 Bình Dương 7.5 6 Đậu
239 15080239 Nguyễn Hồng Phát Nam 06/11/1995 Thái Bình 7 7 Đậu
240 15080240 Nguyễn Tấn Phước Nam 07/06/1996 Ninh Thuận 9.5 6.5 Đậu
241 15080241 Trần Thu Phương Nữ 17/11/1994 Hà Nam 5 4 Rớt
242 15080242 Bùi Nhựt Quang Nam 04/12/1995 Trà Vinh 9 7 Đậu
243 15080243 Lê Thị Quế Nữ 12/06/1995 Thanh Hóa 7.5 2 Rớt
244 15080244 Đặng Thị Qúi Nữ 05/04/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
245 15080245 Trần Thị Kim Quyên Nữ 14/05/1996 Ninh Thuận 7 9 Đậu
246 15080246 Trần Thị Kim Quyên Nữ 25/11/1995 An Giang 4.5 5 Rớt
247 15080247 Bùi Thị Thúy Quyên Nữ 02/02/2004 Bình Dương 6 2 Rớt
248 15080248 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 14/12/1995 Thanh Hóa 9 7 Đậu
249 15080249 Nguyễn Thị Thu Sang Nữ 03/03/1990 Nghệ An 0 0 x
250 15080250 Trần Thị Sáu Nữ 15/10/1990 Thanh Hóa 7.5 4.5 Rớt
251 15080251 Nguyễn Kim Sen Nữ 28/08/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
252 15080252 Nguyễn Tấn Sơn Nam 01/01/1994 Bình Dương 8 4.5 Rớt
253 15080253 Phạm Thị Sương Nữ 08/04/1994 Đắk Nông 5.5 3 Rớt
254 15080254 Nguyễn Hồng Sương Nữ 30/03/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
255 15080255 Nguyễn Thị Mỹ Sương Nữ 20/09/1993 Quảng Trị 5.5 1.5 Rớt
256 15080256 Phạm Thị Tuyết Sương Nữ 24/03/1995 Bình Dương 4 5 Rớt
257 15080257 Nguyễn Phước Tài Nam 10/11/1994 Bình Dương 7 9 Đậu
258 15080258 Phú Nhân Tâm Nữ 08/07/1996 Ninh Thuận 5.5 4 Rớt
259 15080259 Phan Thị Thanh Tâm Nữ 01/05/1995 Thanh Hóa 6 2 Rớt
260 15080260 Trần Thiện Tân Nam 24/08/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Rớt
261 15080261 Võ Thành Tân Nam 24/08/1994 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
262 15080262 Trần Thị Bảo Tem Nữ 03/08/1995 Bình Thuận 7 4.5 Rớt
263 15080263 Trần Thái Nam 27/05/1996 Tây Ninh 6.5 5 Đậu
264 15080264 Lâm Thăng Nam 07/12/1994 Sóc Trăng 7 4 Rớt
265 15080265 Trần Thi Thu Thanh Nữ 29/11/1996 Bình Phước 8 5 Đậu
266 15080266 Võ Tuấn Thanh Nam 15/02/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
267 15080267 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 27/06/1996 Vĩnh Phú 6.5 6.5 Đậu
268 15080268 Lê Thị Thảo Nữ 14/08/1995 An Giang 8.5 3.5 Rớt
269 15080269 Trương Thị Phương Thảo Nữ 24/06/1995 Quảng Bình 5.5 2.5 Rớt
270 15080270 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 01/06/1996 Bình Dương 5.5 8.5 Đậu
271 15080271 Đào Thị Hoàng Thi Nữ 14/02/1995 Bình Dương 7 5.5 Đậu
272 15080272 Bùi Tá Thiện Nam 04/04/1996 Quảng Ngãi 5.5 7 Đậu
273 15080273 Lê Thị Kim Thoa Nữ 16/04/1996 Quảng Ngãi 8 3 Rớt
274 15080274 Nguyễn Thị Thơm Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa 7 1.5 Rớt
275 15080275 Nguyễn Thị Hồng Thu Nữ 12/02/1996 Bình Phước 5.5 4.5 Rớt
276 15080276 Nguyễn Thị Bích Thu Nữ 09/05/1995 Phú Thọ 7.5 5 Đậu
277 15080277 Lê Thị Thu Nữ 30/05/1996 Nghệ An 9.5 9.5 Đậu
278 15080278 Nguyễn Thị Huyền Thu Nữ 07/08/1996 Đắk Lắk 7 2 Rớt
279 15080279 Võ Đăng Anh Thư Nữ 21/04/1996 Ninh Thuận 0 0 x
280 15080280 Đào Thị Phương Hoàng Thư Nữ 20/03/1995 Đồng Nai 7.5 7.5 Đậu
281 15080281 Trần Anh Thư Nữ 07/07/1996 Sông Bé 9 5.5 Đậu
282 15080282 Nguyễn Thị Thúy Nữ 25/07/1995 Nghệ An 6.5 5.5 Đậu
283 15080283 Phạm Thị Phương Thúy Nữ 26/03/1995 Thái Bình 7.5 4 Rớt
284 15080284 Đinh Thị Thúy Nữ 14/10/1995 Nghệ An 8.5 3 Rớt
285 15080285 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 24/05/1995 Nam Định 7.5 4 Rớt
286 15080286 Trương Thị Thủy Tiên Nữ 14/10/1996 Vĩnh Long 7 4.5 Rớt
287 15080287 Ngô Thị Thủy Tiên Nữ 20/06/1996 Quảng Ngãi 6.5 4 Rớt
288 15080288 Hà Cẩm Tiên Nữ 23/04/1996 Bình Dương 4.5 3 Rớt
289 15080289 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 13/11/1996 Đồng Nai 9 2.5 Rớt
290 15080290 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 19/09/1996 Bình Thuận 9 3.5 Rớt
291 15080291 Phạm Minh Tiến Nam 08/04/1996 Tây Ninh 8 7.5 Đậu
292 15080292 Bùi Thị Tím Nữ 26/05/1996 Sông Bé 7.5 4 Rớt
293 15080293 Nguyễn Trung Tính Nam 06/04/1996 Bình Dương 7 6 Đậu
294 15080294 Nguyễn Thị Toan Nữ 02/08/1984 Nghệ An 9 4 Rớt
295 15080295 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 04/12/1989 Đồng Nai 6 2 Rớt
296 15080296 Ka Trâm Nữ 06/02/1994 Lâm Đồng 8 3 Rớt
297 15080297 Đặng Bảo Trân Nữ 15/12/1995 Bình Dương 5.5 3 Rớt
298 15080298 Nguyễn Thị Đài Trang Nữ 01/05/1995 Long An 7 3 Rớt
299 15080299 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 06/05/1995 TP Hồ Chí Minh 4.5 3 Rớt
300 15080300 Phan Thị Thùy Trang Nữ 12/07/1994 Tp.HCM 0 0 x
301 15080301 Nguyễn Thị Trang Nữ 11/09/1996 Bắc Ninh 8 8 Đậu
302 15080302 Trương Vũ Minh Trang Nữ 28/01/1996 Nghệ An 9 6 Đậu
303 15080303 Tạ Thị Thu Trang Nữ 15/01/1996 Bình Phước 7 5.5 Đậu
304 15080304 Phan Thị Trang Nữ 10/03/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đậu
305 15080305 Lê Thị Huyền Trang Nữ 15/09/1994 Bình Dương 6.5 4 Rớt
306 15080306 Nguyễn Thị Trang Nữ 09/08/1995 Nam Định 5.5 2 Rớt
307 15080307 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 03/05/1994 Đắk Lắk 6.5 6.5 Đậu
308 15080308 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 10/05/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
309 15080309 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 12/09/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
310 15080310 Trà Thị Ngọc Trinh Nữ 06/09/1994 Bình Định 7.5 3 Rớt
311 15080311 Vi Thị Bé Trinh Nữ 25/05/1995 Bình Thuận 0 0 x
312 15080312 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 16/06/1996 Đồng Nai 7 3 Rớt
313 15080313 Nguyễn Hoàng Ngân Trúc Nữ 20/01/1998 Bình Dương 5.5 3 Rớt
314 15080314 Trần Phạm Hoàng Trúc Nữ 19/11/1994 Bình Phước 4 3.5 Rớt
315 15080315 Lê Trần Ái Trúc Nữ 01/12/1994 Bình Thuận 6 2 Rớt
316 15080316 Nguyễn Thành Trung Nam 22/09/1996 Bình Phước 9 4 Rớt
317 15080317 Trần Thị Cẩm Nữ 07/11/1997 Bình Thuận 6.5 3 Rớt
318 15080318 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 26/12/1996 Thái Bình 8.5 4.5 Rớt
319 15080319 Bình Thị Mỹ Tuyến Nữ 01/01/1995 Bình Thuận 5 3 Rớt
320 15080320 Phan Thị Kim Tuyến Nữ 02/06/1996 Bình Định 8 3.5 Rớt
321 15080321 Đào Thị Kim Tuyền Nữ 23/09/1995 Quảng Ngãi 9 4.5 Rớt
322 15080322 Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 23/04/1994 Sông Bé 9 9 Đậu
323 15080323 Vũ Thanh Tuyền Nữ 29/09/1996 Bình Dương 7.5 2 Rớt
324 15080324 Đỗ Thị Thanh Tuyền Nữ 27/02/1995 Bình Dương 9 3.5 Rớt
325 15080325 Lưu Quí Ty Nam 16/12/1995 Ninh Thuận 0 0 x
326 15080326 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 19/05/1997 Tp.HCM 7 5 Đậu
327 15080327 Nguyễn Thị Thùy Uyên Nữ 30/09/1986 Đồng Nai 9.5 3.5 Rớt
328 15080328 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/11/1994 Nam Định 9 6.5 Đậu
329 15080329 Vũ Thị Hải Vân Nữ 01/03/1995 Bình Dương 6 5.5 Đậu
330 15080330 Đạo Thị Hồng Vân Nữ 25/12/1995 Ninh Thuận 6.5 3 Rớt
331 15080331 Phạm Thị Vân Nữ 02/07/1996 Phú Yên 7.5 3 Rớt
332 15080332 Phạm La Cẩm Vân Nữ 08/09/1996 Sông Bé 7.5 4 Rớt
333 15080333 Nguyễn Thị Kiều Viên Nữ 14/01/1996 Bình Phước 6.5 5 Đậu
334 15080334 Huỳnh Vinh Nữ 10/11/1996 Bình Dương 7 6 Đậu
335 15080335 Phan Thị Vy Vy Nữ 05/07/1995 Tây Ninh 7.5 4 Rớt
336 15080336 Lê Doãn Thùy Vy Nữ 01/07/1995 Quảng Ngãi 5 4 Rớt
337 15080337 Nguyễn Thị Hạ Vy Nữ 24/04/1995 Đồng Nai 6.5 6.5 Đậu
338 15080338 Thái Trương Thảo Vy Nữ 09/06/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
339 15080339 Võ Thị Kim Ý Nữ 29/05/1995 Long An 8 5 Đậu
340 15080340 Dương Thị Như Yên Nữ 21/05/1995 Quảng Ngãi 3.5 4 Rớt
341 15080341 Lương Thị Hải Yến Nữ 13/05/1994 Sông Bé 9 7 Đậu
342 15080342 Nguyễn Thị Yến Nữ 02/06/1996 Vĩnh Phúc 8 1.5 Rớt
343 15080343 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 25/12/1996 Bình Dương 7 2 Rớt
344 15080344 Lê Thị Ngọc Yến Nữ 10/10/1996 Bình Thuận 8 3.5 Rớt
345 15080345 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 12/02/1995 Đắk Lắk 6 2.5 Rớt
346 15080346 Văn Thị Hoàng Yến Nữ 05/01/1986 Bình Phước 7.5 4 Rớt
Danh sách này có 346 thí sinh.

watch_later
23/11/2015 00:00:00  
visibility
 975