Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (07B/2015) khóa 15071 Ngày 31 tháng 10 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15071001 Lê Tuấn Anh Nam 27/04/1994 Bình Dương 7 9.5 Đậu
2 15071002 Trần Nguyễn Trâm Anh Nữ 10/04/1994 Bình Dương 0 0 x
3 15071003 Phan Lan Anh Nữ 07/05/1994 Sông Bé 7 7.5 Đậu
4 15071004 Lê Quốc Anh Nam 20/06/1993 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đậu
5 15071005 Thân Thị Ngọc Anh Nữ 18/07/1986 Bình Dương 7 5 Đậu
6 15071006 Nguyễn Ngọc Loan Anh Nữ 20/02/1994 Bình Dương 9 3.5 Rớt
7 15071007 Lê Thị Thanh Bình Nữ 21/12/1994 Bình Dương 7 3 Rớt
8 15071008 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 29/08/1988 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
9 15071009 Nguyễn Thị Chung Nữ 14/11/1993 Nghệ An 8 8 Đậu
10 15071010 Nguyễn Thị Thiên Chương Nữ 08/02/1991 Bình Dương 7.5 6 Đậu
11 15071011 Ngô Công Danh Nam 28/02/1995 Bình Dương 8 7 Đậu
12 15071012 Phan Nguyễn Hồng Diễm Nữ 02/01/1972 Bình Dương 9 8.5 Đậu
13 15071013 Đoàn Thị Dung Nữ 04/11/1994 Đắk Lắk 7.5 9.5 Đậu
14 15071014 Lê Phương Dung Nữ 10/10/1995 Bình Dương 9 10 Đậu
15 15071015 Huỳnh Lê Phương Dung Nữ 03/06/1994 Bình Dương 8 9.5 Đậu
16 15071016 Phạm Anh Duy Nam 03/05/1995 Bình Dương 8 9 Đậu
17 15071017 Nguyễn Văn Hân Nam 10/02/1995 Phú Yên 8.5 8.5 Đậu
18 15071018 Bùi Thị Hồng Hạnh Nữ 08/01/1995 Sông Bé 0 0 x
19 15071019 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 24/08/1977 Quảng Nam 7.5 7 Đậu
20 15071020 Hồ Thị Thảo Hiếu Nữ 10/05/1994 Bình Định 8 6.5 Đậu
21 15071021 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 20/09/1992 Bình Thuận 8.5 7.5 Đậu
22 15071022 Nguyễn Thị Xuân Hòa Nữ 11/03/1994 Bình Dương 8 8.5 Đậu
23 15071023 Huỳnh Thị Xuân Hồng Nữ 09/11/1994 Sông Bé 8 8 Đậu
24 15071024 Đỗ Thị Hường Nữ 20/05/1995 Bình Định 7 9.5 Đậu
25 15071025 Nguyễn Xuân Huy Nam 28/02/1995 Gia Lai 0 0 x
26 15071026 Đặng Thị Ngọc Huyền Nữ 14/12/1991 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
27 15071027 Võ Hoàng Phương Khanh Nam 24/06/1988 Bình Dương 7 3 Rớt
28 15071028 Lê Đăng Khoa Nam 15/11/1996 TP HCM 0 4 Rớt
29 15071029 Vi Thị Khuyên Nữ 19/07/1994 Lạng Sơn 9 8 Đậu
30 15071030 Trần Thị Ngọc Kiều Nữ 14/04/1992 Bình Dương 8.5 4 Rớt
31 15071031 Trần Thúy Kiều Nữ 07/05/1994 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
32 15071032 Cao Thị Hoàng Kim Nữ 23/04/1995 Bình Dương 7 9.5 Đậu
33 15071033 Vũ Thị Lành Nữ 27/03/1994 Sông Bé 8.5 5.5 Đậu
34 15071034 Lê Thị Thùy Liên Nữ 02/10/1986 Bình Dương 8 7 Đậu
35 15071035 Phạm Thị Phương Linh Nữ 14/11/1992 Sông Bé 8 8 Đậu
36 15071036 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 28/10/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
37 15071037 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 14/09/1994 Bình Dương 7.5 7 Đậu
38 15071038 Nguyễn Thùy Linh Nữ 05/12/1993 Đồng Nai 8.5 6.5 Đậu
39 15071039 Đoàn Thị Mỹ Linh Nữ 05/08/1982 Bình Dương 8 5 Đậu
40 15071040 Trương Thị Thảo Ly Nữ 25/07/1994 Sông Bé 8 5.5 Đậu
41 15071041 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 29/02/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
42 15071042 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 25/02/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
43 15071043 Lê Hữu Mạnh Nam 16/02/1996 Thanh Hóa 8 7.5 Đậu
44 15071044 Nguyễn Thị Mến Nữ 21/07/1996 Bình Thuận 8.5 10 Đậu
45 15071045 Trần Văn Minh Nam 09/04/1995 Bình Dương 8 9 Đậu
46 15071046 Tô Vương Thanh Minh Nữ 25/06/1993 Lâm Đồng 8 7 Đậu
47 15071047 Lê Thị Kiều Nga Nữ 10/02/1995 Đắk Lắk 8.5 10 Đậu
48 15071048 Lê Thị Kim Ngân Nữ 10/12/1996 Sông Bé 7.5 9.5 Đậu
49 15071049 Nguyễn Lê Các Ngân Nữ 19/04/1995 TP. Hồ Chí Minh 7.5 10 Đậu
50 15071050 Lê Thị Thúy Ngân Nữ 24/11/1996 Sông Bé 8 9.5 Đậu
51 15071051 Đào Thị Như Ngọc Nữ 18/05/1994 Bình Dương 8.5 5 Đậu
52 15071052 Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 29/11/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
53 15071053 Nguyễn Kim Ngọc Nữ 27/04/1995 Bình Dương 7 8.5 Đậu
54 15071054 Nguyễn Trần Tuyết Ngọc Nữ 19/09/1994 Tp.HCM 8 9.5 Đậu
55 15071055 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 28/01/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
56 15071056 Nguyễn Kim Nguyên Nữ 11/08/1994 Tp.HCM 8 7.5 Đậu
57 15071057 Diệp Thanh Thảo Nguyên Nữ 01/04/1995 Bình Phước 8 9.5 Đậu
58 15071058 Trần Thị Phương Nhi Nữ 06/10/1995 Bình Định 8.5 10 Đậu
59 15071059 Nguyễn Lê Yến Nhi Nữ 19/05/1996 Sông Bé 8 9.5 Đậu
60 15071060 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 05/04/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
61 15071061 Nguyễn Trúc Như Nữ 01/01/1996 Bình Dương 8 10 Đậu
62 15071062 Phạm Thị Huỳnh Như Nữ 23/06/1996 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
63 15071063 Tô Thị Mỹ Nhung Nữ 30/06/1996 Ninh Thuận 9 9.5 Đậu
64 15071064 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 19/05/1980 Bình Dương 7 5 Đậu
65 15071065 Lê Thị Phụng Nữ 10/10/1996 Sông Bé 8.5 10 Đậu
66 15071066 Nguyễn Thị Xuân Phương Nữ 10/01/1996 Sông Bé 7 10 Đậu
67 15071067 Trần Nguyễn Ngọc Phương Nữ 23/05/1995 Gia Lai 8 8 Đậu
68 15071068 Lê Thị Bích Phương Nữ 05/08/1996 Bình Phước 8 10 Đậu
69 15071069 Ngô Thị Tuyết Phượng Nữ 09/04/1976 Bình Dương 7 5 Đậu
70 15071070 Nguyễn Thị Phượng Nữ 05/05/1996 Bình Thuận 8.5 10 Đậu
71 15071071 Trần Tuyết Qúi Nữ 14/10/1982 Bình Dương 7 7 Đậu
72 15071072 Võ Thị Như Quỳnh Nữ 01/09/1995 Đắk Lắk 9 8 Đậu
73 15071073 Võ Mai Quỳnh Nữ 02/11/1994 Vũng Tàu 8 7.5 Đậu
74 15071074 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 27/07/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
75 15071075 Nguyễn Thị Kim Sang Nữ 29/03/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
76 15071076 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 03/03/1996 Bình Dương 8 10 Đậu
77 15071077 Hồ Thị Sương Nữ 30/12/1988 Đắk Lắk 0 0 x
78 15071078 Phạm Minh Tân Nam 03/05/1993 Bình Dương 8 6 Đậu
79 15071079 Bồ Minh Tân Nam 15/07/1996 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
80 15071080 Nguyễn Diệu Tánh Nam 01/01/1995 Bình Dương 7 9.5 Đậu
81 15071081 Nguyễn Chí Thanh Nam 08/11/1994 Bình Dương 8 9 Đậu
82 15071082 Lê Phương Thảo Nữ 21/03/1994 Bình Dương 8 6.5 Đậu
83 15071083 Huỳnh Thanh Thảo Nữ 18/12/1994 Sông Bé 8 7.5 Đậu
84 15071084 Đào Nguyên Hồng Thảo Nữ 01/03/1996 Tp.HCM 7.5 6 Đậu
85 15071085 Nguyễn Mai Thi Nữ 25/08/1996 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
86 15071086 Nguyễn Thanh Thiện Nữ 17/02/1996 Sông Bé 8 7.5 Đậu
87 15071087 Mai Hoàng Thịnh Nam 31/08/1996 Bình Dương 8 9.5 Đậu
88 15071088 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 03/11/1996 Sông Bé 9 9.5 Đậu
89 15071089 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 18/04/1995 Tiền Giang 8 9 Đậu
90 15071090 Trần Anh Thư Nữ 19/12/1996 Bình Phước 8 8.5 Đậu
91 15071091 Trịnh Thị Anh Thư Nữ 06/01/1994 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
92 15071092 Hoàng Thị Thương Nữ 25/01/1995 Bình Phước 9 8 Đậu
93 15071093 Trần Minh Thưởng Nam 22/01/1996 Bình Dương 7 9 Đậu
94 15071094 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 22/11/1994 Đồng Nai 0 8.5 Rớt
95 15071095 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 19/09/1995 Bình Dương 8 9 Đậu
96 15071096 Lê Ngọc Thùy Nữ 04/08/1996 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
97 15071097 Lê Thanh Thủy Nữ 05/11/1991 Bình Dương 8 9.5 Đậu
98 15071098 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 31/05/1996 Sông Bé 8.5 8 Đậu
99 15071099 Trần Thanh Thủy Nữ 19/09/1994 Bình Định 0 0 x
100 15071100 Trần Thảo Tiên Nữ 28/11/1996 Sông Bé 9 10 Đậu
101 15071101 Nguyễn Thị Tiên Nữ 06/07/1994 Bình Dương 8 9 Đậu
102 15071102 Huỳnh Tân Tiến Nam 10/08/1996 Sông Bé 8.5 10 Đậu
103 15071103 Mai Thị Tình Nữ 18/08/1994 Thanh Hóa 7.5 8 Đậu
104 15071104 Đào Thị Thanh Trâm Nữ 24/06/1995 Thừa Thiên Huế 8 8 Đậu
105 15071105 Trần Thị Bích Trâm Nữ 02/04/1991 Sông Bé 7 0.5 Rớt
106 15071106 Lê Thị Phương Trang Nữ 15/06/1995 Thanh Hóa 8 9.5 Đậu
107 15071107 Nguyễn Thùy Trang Nữ 02/09/1994 Bình Định 9.5 9.5 Đậu
108 15071108 Từ Thị Thanh Trang Nữ 08/05/1995 Bình Dương 8.5 9 Đậu
109 15071109 Nguyễn Thị Thùy Trinh Nữ 19/05/1995 Bình Phước 9 6.5 Đậu
110 15071110 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 12/12/1995 Bình Dương 9.5 10 Đậu
111 15071111 Nguyễn Thị Trinh Nữ 06/05/1987 Bình Dương 9 9.5 Đậu
112 15071112 Trần Hữu Trung Nam 06/05/1995 Bình Phước 9 6.5 Đậu
113 15071113 Trần Đình Trung Nam 20/10/1996 Đắk Lắk 8 9.5 Đậu
114 15071114 Lê Văn Cẩm Nữ 08/08/1996 Tây Ninh 8 9 Đậu
115 15071115 Nguyễn Thanh Tùng Nam 30/12/1969 Kiên Giang 8.5 5 Đậu
116 15071116 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 13/02/1995 Sông Bé 8.5 8 Đậu
117 15071117 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 06/12/1994 Bình Dương 8 10 Đậu
118 15071118 Đào Thị Thế Uyên Nữ 12/07/1995 Tp.HCM 9 9 Đậu
119 15071119 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 17/04/1996 Bình Dương 8 8.5 Đậu
120 15071120 Phạm Thị Vân Nữ 16/11/1996 Bình Phước 8 8 Đậu
121 15071121 Võ Phượng Tường Vân Nữ 06/01/1994 Sông Bé 7.5 4 Rớt
122 15071122 Tạ Thị Thúy Vi Nữ 16/08/1994 Bình Dương 9 9 Đậu
123 15071123 Nguyễn Hoàng Việt Nam 25/06/1994 Hà Nam 8 9.5 Đậu
124 15071124 Kiều Tuấn Nam 01/06/1996 Bình Dương 8 9.5 Đậu
125 15071125 Nguyễn Văn Xị Nam 01/01/1962 Bình Dương 8.5 10 Đậu
126 15071126 Ngô Thị Thúy Xinh Nữ 24/07/1996 Bình Thuận 9 9.5 Đậu
127 15071127 Phạm Thị Ngọc Xuyến Nữ 01/01/1995 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
128 15071128 Ngô Thị Kim Yến Nữ 25/06/1995 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
129 15071129 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 28/09/1989 Bình Dương 9 5.5 Đậu
130 15071130 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 06/01/1994 Bình Phước 8.5 8.5 Đậu
Danh sách này có 130 thí sinh.

watch_later
02/11/2015 00:00:00  
visibility
 811